Byla 2-779-368/2009

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovei G. K., ieškovės atstovei advokatei Jurgitai Šlapaitienei, atsakovo atstovams A. Š., advokato padėjėjai Irmai Bekerei, trečiajam asmeniui R. Z. Ž., trečiųjų asmenų atstovams advokatui Alfonsui Daukantui ir V. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. K. ieškinį atsakovui Kuršėnų autobusų parko UAB bei tretiesiems asmenims R. Z. Ž. ir Šiaulių rajono savivaldybei dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovė nurodo, kad tretysis asmuo R. Z. Ž., 2006-09-22 apie 15 val. ( - ), kelio ( - ) 4 km 11 m, būdamas neblaivus bei pažeisdamas Kelių eismo taisyklių reikalavimus, vairuodamas atsakovui ( - ) autobusų parko UAB priklausantį autobusą, kelio vingyje nepasirinko eismui saugaus greičio, nesuvaldė autobuso, nuvažiavo nuo kelio sankasos ir apsivertė, dėl ko buvo sunkiai sutrikdyta jos sveikata. Dėl patirto sužalojimo ji patyrė turtinę ir neturtinę žalą. Eismo įvykio metu jai buvo sužalotas stuburas ir po šios traumos išsivystė tetraplegija, ji prarado galimybę judėti, sutriko tuštinimosi bei kitos socialinės funkcijos. Jai nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tik 10 procentų darbingumas, dėl to jai nuolat reikalinga kito asmens priežiūra ir pagalba. Ją visą parą prižiūri vyras S. K., kuris 2008-07-16 Šiaulių rajono apylinkės teismo nutartimi paskirtas jos rūpintoju. Nelaimingo atsitikimo dieną ji dirbo ( - ) pagrindinėje mokykloje mokytoja ir su mokyklos mokinių komanda dalyvavo ( - ) sporto šventėje „Olimpinis ruduo", kuri vyko ( - ). Tuo tikslu mokyklos direktorė parašė įsakymą Nr. V-22 dėl komandos sudėties ir lydinčių mokytojų paskyrimo. Kadangi mokykla neturi savo transporto mokinių nuvežimui ir parvežimui, Šiaulių r. savivaldybės socialinių paslaugų centras ir ( - ) autobusų parko UAB pasirašė sutartį dėl autobuso nuomos mokinių ir mokytojų nuvežimui ir parvežimui. Minėtos sutarties 1.4 punkte nurodyta, kad vežėjas įsipareigoja atsakyti už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Teigia, kad samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų, einančių savo darbines pareigas, kaltės. Atsižvelgiant į tai, kad jai padaryta žala atsirado dėl R.Z. Ž. kaltės, kuomet jis ėjo savo darbines pareigas ( - ) autobuso parko uždarojoje akcinėje bendrovėje, todėl ši įmonė privalo atlyginti jai padarytą žalą. Nurodo, kad AB „Lietuvos draudimas" jai padarytą turtinę žalą atlygino, taip pat AB „Lietuvos draudimas" remiantis eismo įvykio metu galiojusia 2001-06-14 LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo redakcija, jai atlygino nurodytą maksimalią neturtinę žalą 1726,40 Lt (500 EUR). Tačiau išmokėta 1726,40 Lt suma nekompensavo jai padarytos neturtinės žalos, nes dėl minėto eismo įvykio ji patyrė ir patiriu didelį fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, didelius nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, dėl patirtų sužalojimų neturi jokios galimybės pasirūpinti savimi, prarado galimybę dirbti, nes negali judėti, nevaldo nei rankų, nei kojų, sugriuvo jos asmeninis gyvenimas. Prarado gyvenimo tikslą ir prasmę. Sutuoktinis buvo priverstas atsisakyti darbo dėl jai reikalingos nuolatinės slaugos (neteko pajamų, slaugo ją visą parą), vaikai turi derinti savo asmeninį gyvenimą ir darbą su jos dabartiniais poreikiais ir sveikatos būkle. Eismo įvykio metu jai padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas atsilieps visam tolimesniam gyvenimui. Psichologė R. A. 2006-11-22 medicininiuose dokumentuose nurodė, kad jos nuotaika liūdna, depresiška. Dominuoja beviltiškumas, bejėgiškumas, apatija, fizinis ir emocinis išsekimas, neigiamos ateities galimybių ir perspektyvų, sietinų su sveikatos pokyčiais, numatymas. Ji išgyvena potrauminę krizę, kurios pasekmės kardinaliai sutrikdė psichosocialinį funkcionavimą. Jos savijauta nėra pasikeitusi iki šiol ir ji tęsis visą tolimesnį jos gyvenimą. Prašo jai priteisti 500000,00 Lt dydžio neturtinę žalą iš atsakovo.

5Atsakovas prašo ieškinį atmesti, nurodo, kad R. Z. Ž. kaltė nėra nustatyta įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, ieškovei turtinė žala yra atlyginta ir atsakovas pastoviai moka AB „Lietuvos draudimas“ pastarojo išmokėtas sumas ieškovei, be to, bendrovė šiuo metu veikia nuostolingai ir priteisus ieškovės prašomą neturtinės žalos atlyginimą įmonė bankrutuotų, darbo netektų apie 60 įmonės darbuotojų.

6Tretysis asmuo R. Z. Ž. prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog nelaimingo atsitikimo dieną jis alkoholio nevartojo, atsigėrė tik latviškos giros, o autobuso nesuvaldė dėl to, kad posūkyje dingo vairavimo funkcija ir autobusą sumėtė, kuris virto ant šono. Kodėl taip atsitiko paaiškinti negali. Važiuodamas pastebėjo, kad dingsta automobilio vairo funkcija, tačiau pagalbos nekvietė, kelionę tęsė toliau.

7Trečiojo asmens Šiaulių rajono savivaldybės atstovas prašo ieškinį atmesti, nurodo jog ieškovės prašoma priteisti neturtinės žalos suma yra pernelyg didelė, todėl vargu ar savivaldybė, kuriai priklauso 100 proc. atsakovo įmonės akcijų galėtų rasti galimybių paremti atsakovą atlyginant tokio dydžio neturtinę žalą ieškovei.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Šiaulių rajono apylinkės teismo 2007-09-20 nutartimi nustatyta, kad R. Z. Ž., 2006-09-22 apie 15 val. ( - ) ribose, kelio ( - ) 4 km 11 m, būdamas neblaivus (kraujyje rasta 1,21 promilių etilo alkoholio), tuo pažeisdamas KET 68 punkto reikalavimus, vairuodamas ( - ) autobusų parko UAB priklausantį autobusą „Mercedes Bendz 0 309", valst. Nr.( - ) kuriam nebuvo atlikta valstybinė techninė apžiūra, tuo pažeisdamas KET 275 punkto reikalavimus, atsižvelgiant į vietovės reljefą ir kelio būklę, kelio vingyje nepasirinko eismui saugaus greičio, nesuvaldė autobuso, tuo pažeisdamas KET 172 punkto reikalavimus, nuvažiavo nuo kelio sankasos ir apsivertė, dėl ko buvo sunkiai sutrikdyta autobuso keleivės G. K. sveikata (b.l. 21-23). Nutartyje konstatuota, kad R. Z. Ž. padarė baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą LR BK 281 str. 4 d. Kadangi R.Z. Ž. psichika sutriko po nusikalstamos veikos padarymo ir dėl to jis negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, teismas pritaikė jam priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį stebėjimą sustiprinto stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje – Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje. Vėliau, t.y. 2009-09-09 Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi minėta medicinos priemonė pakeista kita priverčiamąja priemone – ambulatoriniu stebėjimu pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis (b.l. 164-165).

10Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto 2007-04-06 išvadoje Nr. 11Š-298 (06) nurodyta, jog autobuso „Mercedes Bendz O 309" vairuotojo R.Z. Ž. pasirinktas važiavimo greitis neatitiko buvusių eismo įvykio metu kelio sąlygų (drėgna žvyro danga, kelio vingis), ko pasekoje autobusui netekus stabilumo bei įgavus šoninį slydimą vairuotojas nesuvaldė jo ir, autobuso galine dalimi nuvažiavęs nuo kelio sankasos ribų, apvirto ant dešinio šono ir tai techniniu požiūriu buvo priežastiniame ryšyje su šio eismo įvykio kilimu bei pagrindine sąlyga jam kilti (baudžiamoji byla (toliau – baudž. b.). t. 2, b.l. 7-12).

11Mykolo Riomerio Universiteto teismo medicinos instituto Šiaulių skyriaus specialisto 2006-09-26 išvadoje Nr.T-A 2010/06(04) nurodyta, jog R.Z. Ž. kraujyje rasta 1,21 promilės etilo alkoholio (baudž. b. t.1, b.l. 174 psl.).

12Specialisto išvadoje Nr. S 563/06(01) nurodyta, jog tyrimui pateiktas kraujas, paimtas 2006-09-22 VĮ „Šiaulių ligoninė" priėmimo skyriuje yra R.Z. Ž. su 99,9999999999 procentų tikimybe (baudž. b. t. 1, b.l. 194-198).

13Atsakovas dėl minėto kelių eismo įvykio 2006-11-13 įsakymu Nr. 1-11-13 R.Z. Ž., kuris vairavo autobusą būdamas neblaivus, paskyrė drausminę nuobaudą – papeikimą (baudž. b. t. 2, b.l. 119).

14Mykolo Riomerio Universiteto teismo medicinos instituto Šiaulių skyriaus 2006-11-09 specialisto išvadoje Nr. G 2028/06(04) nurodyta, jog G. K. padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas dėl stuburo kaklinės dalies 6 slankstelio kompresinio lūžio su išnirimu bei nugaros smegenų pažeidimu (baudž. b. t. 1, b.l. 134-135).

15Protokole apie transporto priemonės apžiūrą ir techninės būklės patikrinimą užfiksuota, kad apžiūrėjus transporto priemonę ir patikrinus jos techninę būklę, užfiksuoti autotransporto priemonės apgadinimai autoįvykio metu (baudž. b. t. 1, b.l. 16-17).

16Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus pateiktame 2006-10-25 nelaimingo atsitikimo darbe akte nurodyta, kad G. K. ( - ) pagrindinėje mokykloje dirbo nuo 2003-02-03 pagal darbo sutartį Nr. 91 ir Nr.95. 2005-09-01, 2006-09-22 mokyklos mokinių komanda dalyvavo ( - ) sporto šventėje „Olimpinis ruduo", kuri vyko ( - ). Tuo tikslu mokyklos direktorė parašė įsakymą Nr. V-22 dėl komandos sudėties ir lydinčių mokytojų paskyrimo. Kadangi mokykla neturėjo savo transporto mokinių nuvežimui ir parvežimui, Šiaulių r. savivaldybės socialinių paslaugų centras ir ( - ) autobusų parko UAB pasirašė sutartį Nr.333-177 dėl autobuso nuomos mokinių ir mokytojų nuvežimui ir parvežimui. Minėtos sutarties 1.4 punkte nurodyta, kad vežėjas įsipareigoja atsakyti už kelių eismo taisyklių pažeidimus (b.l.24-25, 26) .

17Minėto eismo įvykio metu ieškovė patyrė neturtinę žalą, pasireiškusią dideliu fiziniu skausmu, dvasiniais išgyvenimus, dideliais nepatogumais, dvasiniu sukrėtimu, dėl patirtų sužalojimų praradus galimybę pasirūpinti savimi, praradus galimybę dirbti, nes ji negali judėti, nevaldant nei rankų, nei kojų, sugriuvusiu jos asmeniniu gyvenimu. Ieškovei neturtinės žalos padarymo aplinkybę patvirtina psichologės R. A. išduota 2006-11-22 pažyma apie tai, kad ieškovės nuotaika liūdna, depresiška, dominuoja beviltiškumas, bejėgiškumas, apatija, fizinis ir emocinis išsekimas, neigiamos ateities galimybių ir perspektyvų, sietinų su sveikatos pokyčiais, numatymas (b.l. 17). Taip pat šioje pažymoje nurodyta, kad ligonė išgyvena potrauminę krizę, kurios pasekmės kardinaliai sutrikdė psichosocialinį funkcionavimą.

18Ieškovei padarytos neturtinės žalos aplinkybes taip pat patvirtina medicininiai dokumentai, kuriais ieškovė grindžia jai padarytą neturtinę žalą (b.l. 8-16, 113-117, 125-136).

19Tai, kad ieškovė dėl sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ir vykdyti pareigų patvirtinta Šiaulių rajono apylinkės teismo 2008-07-16 nutartimi, kuria ieškovės sutuoktinis S. K. buvo paskirtas ieškovės rūpintoju, jam pavedant užtikrinti ieškovės fizinį ir psichinį saugumą, rūpintis jos sveikata ir t.t. (b.l. 46-47). Tokiu būdu nėra paneigtas ieškovės argumentas, kad ir jos vyras buvo priverstas atsisakyti darbo dėl jai reikalingos nuolatinės slaugos (neteko pajamų, slaugo ją visą parą), vaikai turi derinti savo asmeninį gyvenimą ir darbą su jos dabartiniais poreikiais ir sveikatos būkle. Šią aplinkybę patvirtina VSDFV Šiaulių skyriaus 2008-10-23 pažyma Nr. I-2044 apie S. K. draudžiamąsias pajamas (b.l. 48-49).

20Civilinę atsakomybę už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą reglamentuoja specialioji teisės norma – CK 6.270 straipsnis. Pagal šios teisės normos nuostatas didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą privalo atlyginti jo valdytojas, be to, valdytojo atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą atsiranda ir be kaltės. CK 6.270 str. 3 d. nustatyta, kad didesnio pavojaus šaltinio valdytojas neatsako už padarytą žalą, jeigu įrodo, kad galimybę valdyti didesnio pavojaus šaltinį jis prarado dėl neteisėtų kito asmens veiksmų. Tokiu atveju už žalą atsako ne valdytojas, o asmuo, neteisėtai užvaldęs didesnio pavojaus šaltinį. Nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo teigti, kad trečiasis asmuo R.Z. Ž. būtų neteisėtai užvaldęs automobilį, kurį vairuojant įvyko eismo įvykis ir buvo sužalota ieškovė. Žala ieškovei padaryta dėl R.Z. Ž. kaltės, kuris tuo metu vykdydamas savo darbines pareigas dirbo vairuotoju ( - ) autobuso parko uždarojoje akcinėje bendrovėje, remiantis 1995-03-30 darbo sutartimi Nr.27 (b.l. 27-29), todėl atsakovas ( - ) autobuso parko uždaroji akcinė bendrovė privalo atlyginti ieškovei padarytą neturtinę žalą (CK 6.270 str., 6.250 str.).

21Neturtinės žalos atlyginimo instituto paskirtis – teisingai kompensuoti patirtą fizinį ir dvasinį skausmą, neigiamus išgyvenimus, nepatogumus ir kt. Neturtinę žalą įvertinti pinigais paprastai neįmanoma, todėl teismas, priteisdamas šią žalą, siekia nustatyti kuo teisingesnę kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus, parinkdamas tokią piniginę kompensaciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų ieškovei padarytą žalą. Neturtinės žalos būdai, jos atlyginimo atvejai, žalos dydžio nustatymo kriterijai reglamentuojami CK 6.250 straipsnio 2 dalyje. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad eismo įvykio metu ieškovei padarytų sužalojimų pasekmės labai komplikuotos – jai sunkiai sutrikdyta sveikata, nepalanki ligos prognozė pasveikti. Tačiau, sprendžiant priteistinos žalos dydžio klausimą, turi būti atsižvelgiama ir į atsakingo už žalos padarymą asmens turtinę padėtį ir siekiama tinkamos pusiausvyros tarp priteisiamos žalos dydžio ir atsakingo už žalos padarymą asmens turtinės padėties. Priteisiamos neturtinės žalos dydis turi būti pakankamai rimta ir sunki finansinė našta skolininkui, tačiau ji negali būti tokia, kad jį sužlugdytų finansiškai. Ieškovės prašoma priteisti neturtinei žalai atlyginti 500000,00 Lt dydžio suma yra akivaizdžiai per didelė. Iš atsakovo teismui pateikto 2009 m. trečiojo ketvirčio įmonės balanso matyti, kad 2009 metų trečiąjį ketvirtį atsakovas baigė su 225631,00 Lt nuostoliu, jo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 494054,00 Lt, o turto atsakovas turi už 934516,00 Lt, todėl jo finansinė padėtis vertintina kaip sudėtinga, balansuojanti ties bankroto riba ir teismas į šią aplinkybę atsižvelgia nustatydamas neturtinės žalos dydį. Atsakovo 100 proc. akcijų priklauso Šiaulių rajono savivaldybei (b.l. 71), todėl priėmus sprendimą, kurio atsakovas dėl sunkios finansinės padėties negalėtų įvykdyti, šią įmonę gali ištikti bankrotas dėl ko gali sutrikti pagrindinė bendrovės veikla – keleivių vežimas reguliariaisiais maršrutais. Ši aplinkybė neabejotinai pažeistų viešąjį interesą, todėl šalių interesų pusiausvyra, priteisiant ieškovės prašomą neturtinės žalos dydį, nebūtų išlaikyta. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad turtinės žalos atlyginimu jau iš dalies yra atstatyta ieškovės turtinė padėtis. Ieškovė neprašo priteisti turtinės žalos atlyginimo, nes turtinė žala jai yra atlyginta. Iš VSDFV Šiaulių skyriaus pažymų matyti, kad nuo 2006-09-23 iki 2008-10-31 ieškovei buvo išmokėta 41824,54 Lt (b.l. 32-35, 36-37). Šiaulių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus pažymoje nurodyta, kad nuo 2007-05-01 iki 2008-07-01 ieškovei išmokėta 10017,10 Lt slaugos išlaidų tikslinė kompensacija (b.l. 39). Pagal ieškovės ir AB „Lietuvos draudimas“ 2009-04-14 susitarimą ieškovė iš minėtos draudimo bendrovės yra gavusi 11890,43 Lt dydžio išmoką (tame tarpe dalinį – 500,00 eurų, t.y. 1726,40 Lt neturtinės žalos atlyginimą), bei 106565,34 Lt vienkartinę draudimo išmoką būsimoms gydymo ir sveikatos išlaidoms atlyginti (b.l. 41-42). Teismas taip pat atsižvelgia ir į terčiojo asmens – R.Z. Ž., kurio atžvilgiu galimi regresiniai ieškiniai ateityje sveikatos būklę (yra taikoma privečiamoji medicinos priemonė – ambulatorinis stebėjimas pirminė psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis), į tai, kad jis yra neįgalus, netektas darbingumas sudaro 60 proc. (b.l. 94, 95). Dėl to teismas, įvertinęs ne tik ieškovės patiriamus praradimus, bet ir atsakovo, trečiojo asmens turtinę padėtį, sprendžia, kad ieškovei priteistina 50 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

22Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d 3, 6 p., 93 str., 96 str., iš atsakovo priteistina 1500,00 Lt žyminio mokesčio, 404,30 Lt už advokato pagalbą (b.l. 203) ir 29,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (b.l. 56).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263 str., 265 str., 268-270 str., 279 str.,

Nutarė

24Ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti iš atsakovo Kuršėnų autobusų parko UAB ieškovei G. K. 50000,00 Lt neturtinei žalai atlyginti bei 1500,00 Lt žyminio mokesčio, 404,30 Lt už advokato pagalbą ir 29,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovė nurodo, kad tretysis asmuo R. Z. Ž., 2006-09-22 apie 15 val. ( - ),... 5. Atsakovas prašo ieškinį atmesti, nurodo, kad R. Z. Ž. kaltė nėra... 6. Tretysis asmuo R. Z. Ž. prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog nelaimingo... 7. Trečiojo asmens Šiaulių rajono savivaldybės atstovas prašo ieškinį... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2007-09-20 nutartimi nustatyta, kad R. Z.... 10. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto 2007-04-06 išvadoje Nr.... 11. Mykolo Riomerio Universiteto teismo medicinos instituto Šiaulių skyriaus... 12. Specialisto išvadoje Nr. S 563/06(01) nurodyta, jog tyrimui pateiktas kraujas,... 13. Atsakovas dėl minėto kelių eismo įvykio 2006-11-13 įsakymu Nr. 1-11-13... 14. Mykolo Riomerio Universiteto teismo medicinos instituto Šiaulių skyriaus... 15. Protokole apie transporto priemonės apžiūrą ir techninės būklės... 16. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus... 17. Minėto eismo įvykio metu ieškovė patyrė neturtinę žalą, pasireiškusią... 18. Ieškovei padarytos neturtinės žalos aplinkybes taip pat patvirtina... 19. Tai, kad ieškovė dėl sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti... 20. Civilinę atsakomybę už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą... 21. Neturtinės žalos atlyginimo instituto paskirtis – teisingai kompensuoti... 22. Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d 3, 6 p., 93 str., 96 str., iš atsakovo... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263... 24. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti iš atsakovo Kuršėnų autobusų parko UAB ieškovei G. K. 50000,00... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui,...