Byla 2A-347/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Alvydo Poškaus ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2sekretoriaujant Marijai Zubrickienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Palink“ atstovams: advokatui D. Š., advokatui A. Š.,

4atsakovo UAB „Kauno saulėtekis“ atstovui advokatui J. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno saulėtekis“ apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1181-555/2011, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kauno saulėtekis“ dėl nuomos sutarties nutraukimo ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno saulėtekis“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Palink“ dėl nuostolių atlyginimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I. Ginčo esmė

7Ieškovas UAB „Palink“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Kauno saulėtekis“, prašydamas nuo ieškinio pateikimo teismui dienos nutraukti tarp jų 2007 m. rugsėjo 19 d. sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 1-195/2007, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, kad 2007 m. rugsėjo 19 d. UAB „Palink“ ir UAB „Kauno saulėtekis“ sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 1-195/2007 (toliau - Sutartis), pagal kurią ieškovas iš atsakovo išsinuomojo negyvenamosios paskirties patalpas, esančias Kęstučio g. 4, Telšiuose (toliau - Patalpos). Sutarties 7.4 punkte šalys susitarė, kad nuomos mokestis už vieną kvadratinį metrą Patalpų bus 27 litai plius įstatymo nustatyto dydžio PVM, kas per mėnesį už visą nuomojamų Patalpų plotą sudaro 21 310,56 Lt plius PVM. Ieškovas Sutartimi taip pat įsipareigojo mokėti atsakovui visus mokesčius už Patalpose faktiškai sunaudotus energetinius resursus (Sutarties 7.6 p.), kompensuoti dalį išlaidų, tenkančių bendrosioms pastato, kuriame yra Patalpos, patalpoms (Sutarties 7.8 p.) bei kompensuoti atsakovui pastato, kuriame yra Patalpos, administravimo ir valdymo išlaidas (Sutarties 7.9 p.). 2008 m. spalio 15 d., t. y. praėjus daugiau kaip metams po Sutarties sudarymo, atsakovas Patalpas perdavė ieškovui, 2008 m. gruodžio 10 d. Patalpose pradėjo veikti ieškovui priklausanti maisto prekių parduotuvė „IKI“. Jau pirmaisiais Patalpose veikiančios ieškovo parduotuvės veiklos mėnesiais parduotuvės apyvarta nebuvo tokia, kokios buvo tikimasi sudarant Sutartį. Pirmąjį parduotuvės veiklos mėnesį (2008 m. gruodžio mėn.) parduotuvės apyvarta siekė tik 470 701 Lt, toliau ji nuolat mažėjo: 2009 m. sausio mėnesį apyvarta sumažėjo iki

9302 639 Lt, vasario mėnesį dar sumažėjo iki 276 695 Lt. Vis mažėjant parduotuvės apyvartai ir dėl to ieškovui patiriant vis didesnius nuostolius, ieškovas 2009 m. birželio mėnesį kreipėsi į atsakovą dėl nuomos mokesčio sumažinimo nuo 27 Lt/kv. m. iki 19 Lt/kv. m. Tarp šalių šiuo klausimu vyko derybos, tačiau joks susitarimas pasirašytas nebuvo ir Patalpų nuomos mokestis liko nesumažintas. Ieškovas 2009 m. rugsėjo mėnesį dar kartą kreipėsi į atsakovą dėl susitarimo sumažinti patalpų nuomos mokestį pasirašymo, tačiau ir šį kartą atsakovas bendradarbiauti atsisakė. 2009 m. lapkričio 18 d. ieškovas, atsižvelgdamas į tai, kad pastato, kuriame yra Patalpos, antrame aukšte nebeliko nuomininkų, bei į vis sunkėjančią ekonominę situaciją, dėl ko ieškovui Sutartį vykdyti darėsi vis sunkiau, siekdamas atstatyti ieškovo ir atsakovo iš sutarties kylančių teisių bei pareigų pusiausvyrą, dar kartą kreipėsi į atsakovą prašydamas: suteikti ieškovui teisę savo nuožiūra ir nederinant to su atsakovu keisti Patalpose veikiančios parduotuvės standarto lygį; sumažinti už Patalpas mokamą nuomos mokestį iki 7,33 Lt/kv. m.; suteikti ieškovui teisę savo nuožiūra ir be atskiro atsakovo sutikimo subnuomoti Patalpas nedraudžiamai ūkinei - komercinei veiklai vykdyti. Atsakovas be jokių išlygų atsisakė tenkinti visus tris ieškovo 2009 m. lapkričio 18 d. rašte išdėstytus prašymus.

10Ieškovas teigė, kad nors CK atskiruose straipsniuose (CK 6.189 ir CK 6.200 str.) ir yra įtvirtintas pacta sunt servanda principas, kuris reikalauja, kad sutarčių būtų laikomasi ir jos būtų vykdomos, nors ir galimi sunkumai, tačiau, pagal teismų praktiką besąlygiškas principo pacta sunt servanda laikymasis tam tikrais atvejais galėtų reikšti protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų pažeidimą. Principas pacta sunt servanda, ieškovo teigimu, nėra absoliutus, ir galimos jo išimtys, kurios yra įtvirtintos CK 6.204 straipsnyje. CK 6.204 straipsnis įtvirtina principą rebus sic stancibus, kuris reiškia, kad sutarčių privaloma laikytis, jeigu visos aplinkybės yra tos pačios, ir kad sutartis turi būti vykdoma, atsižvelgiant į po jos sudarymo pasikeitusias aplinkybes.

11Ieškovo nuomone, Patalpose veikiančios jo parduotuvės apyvartos sumažėjimas 54,9%, dvigubas prekybos paskirties patalpų nuomos kainų sumažėjimas bei su Sutarties vykdymu susijusių išlaidų padidėjimas yra aplinkybės, dėl kurių atsiradimo buvo iš esmės pakeista iš Sutarties kylančių ieškovo ir atsakovo prievolių pusiausvyra, kadangi dėl šių aplinkybių atsiradimo ieškovui iš esmės padidėjo Sutarties įvykdymo kaina ir dėl to Sutartį jam vykdyti tapo žymiai sudėtingiau, nei atsakovui. Be to, ieškovas, žinodamas minėtas aplinkybes Sutarties sudarymo metu, Sutarties iš viso nebūtų sudaręs arba būtų sudaręs ją visiškai kitokiomis sąlygomis.

12Atsakovas UAB „Kauno saulėtekis“ pareiškė priešieškinį, kurį patikslinęs, prašė priteisti jam iš ieškovo UAB „Palink“ 1 276 615,70 Lt (be PVM) tiesioginių nuostolių, 1 021 929,81 Lt (be PVM) netiesioginių nuostolių (negautų pajamų), 8,05 % dydžio procesines palūkanas nuo priešieškinio padavimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

13Priešieškinyje nurodė, kad dėl UAB „Palink“ veiksmų, kai pastarasis vienašališkai nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė vykdyti 2007 m. rugsėjo 19 d. šalių sudarytą Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 1-195/2007 ir iš nuomojamų patalpų savavališkai išsikėlė, nesibaigus nuomos terminui, atsakovas UAB „Kauno saulėtekis“ patyrė reikšmingus nuostolius. Atsakovas atliko Prekybos ir paslaugų centro, esančio Kęstučio g. 4, Telšiuose, (toliau - Prekybos centras) rekonstrukciją, o apsisprendimui atlikti Prekybos centro rekonstrukciją lemiamą reikšmę turėjo nuomos mokesčio dydis, sutarties terminas, nuomininko reikalavimai bei šių sąlygų tarpusavio santykis. Šios sąlygos atsakovui turėjo esminės reikšmės todėl, kad brangiai Prekybos centro rekonstrukcijai atlikti buvo reikalingas finansavimas ne tik iš vidinių resursų, tačiau ir atsakovui itin reikšmingo 1 872 635,89 EUR dydžio kredito gavimas. 2007 m. rugsėjo 19 d. Sutartimi šalys susitarė dėl 27,00 Lt už 1 m2 plius PVM nuomos mokesčio ir kitų mokėjimų (7. p.) bei 10 metų nuo patalpų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo momento Sutarties (nuomos) termino (4.1. p.), taip pat šalys susitarė ir dėl nuomotojo UAB „Kauno saulėtekis“ pareigos nuomininkui UAB „Palink“ patalpas įrengti savo sąskaita, tačiau pagal nuomininko UAB „Palink“ reikalavimus, standartus ir technologiją (1.1. p., 2.2. p., 6.1. p. bei 31 puslapio Sutarties Priedas Nr. 2 „ „IKI“ parduotuvės įrengimo standartai“ ir Priedas Nr. 9 „Patalpų įrengimo aprašymas“). Šalims laisva valia susitarus tiek dėl nuomos mokesčio ir kitų susijusių mokėjimų, tiek dėl to, jog pačiu nepalankiausiu Sutartį tinkamai vykdančiai UAB „Kauno saulėtekis“ atveju Sutartis UAB „Palink“ iniciatyva ne teismo tvarka galėtų būti nutraukta nuo nuomos termino pradžios praėjus mažiausiai 4 metams ir 6 mėnesiams (Sutarties 9.6. p.), atsakovas 2008 m. vasario 19 d., praėjus 5 mėnesiams po Sutarties sudarymo, su UAB „Dovirma“ sudarė Statybos rangos sutartį Nr. TK-4/2008, kuria pastaroji įsipareigojo atlikti Prekybos centro rekonstrukciją. Šalių susitarimu buvo nustatyta 6 760 265,00 Lt dydžio orientacinė darbų kaina. Rekonstrukcijos darbai ir netgi nuomininkų išdėstymas Prekybos centre buvo betarpiškai derinami su UAB „Palink“, o jos reikalavimai dėl rekonstrukcijos turinio tiek projektavimo, tiek ir statybos darbų atlikimo stadijose buvo besąlygiškai vykdomi. UAB „Palink“ vienašališkai nepagrįstai ir neteisėtai atsisakius vykdyti Sutartį ir iš nuomojamų patalpų savavališkai išsikėlus 2010 m. vasario 22 d., atsakovas patyrė: 1 276 615,70 Lt (be PVM) tiesioginių nuostolių, kuriuos sudaro išlaidos už Prekybos centro patalpų įrengimą pagal nuomininko UAB „Palink“ reikalavimus, standartus ir technologiją, 884 454,00 Lt (be PVM) netiesioginių nuostolių (negautų pajamų), kuriuos sudaro 757 586,00 Lt (be PVM) iš UAB „Palink“ nuo 2010 m. kovo l d. iki 2013 m. balandžio 14 d. imtinai negauto nuomos mokesčio bei 126 868,00 Lt (be PVM) per tokį patį laikotarpį iš UAB „Palink“ negautų kitų Sutarties 7. punkte numatytų mokėjimų - už netiesiogines, administravimo ir valdymo bei šildymo sąnaudas, 137 475,81 Lt (be PVM) netiesioginių nuostolių (negautų pajamų), kuriuos sudaro iš smulkiųjų nuomininkų dėl UAB „Palink“ išsikėlimo iš nuomojamų patalpų negautas nuomos mokestis, iš viso – 2 298 545,51 Lt (be PVM) nuostolių.

14II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

15Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 10 d. sprendimu ieškinį atmetė, priešieškinį patenkino iš dalies:

16Priteisė iš ieškovo UAB „Palink“ atsakovui UAB „Kauno saulėtekis“ 757 586 Lt nuostoliams atlyginti, 8,05 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos – 757 586 Lt, nuo priešieškinio priėmimo teisme dienos (2010 m. lapkričio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 17 787,85 Lt bylinėjimosi išlaidų;

17Kitą priešieškinio dalį atmetė;

18Priteisė iš ieškovo UAB „Palink“ valstybei 65,15 Lt bylinėjimosi išlaidų.

19Priteisė iš atsakovo UAB „Kauno saulėtekis“ valstybei 12,85 Lt bylinėjimosi išlaidų.

20Įpareigojo Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti atsakovui UAB „Kauno saulėtekis“ 5 961 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

21Teismas, įvertęs byloje nustatytą aplinkybę, kad ieškovas ginčo patalpomis pradėjo naudotis 2008 m. pabaigoje, t. y. ekonominės krizės pradžioje, sprendė, jog tikimybė, kad ieškovas galėjo numatyti sudarytos sutarties pasekmes, yra daug didesnė, nei tikimybė, kad negalėjo. Anot teismo, sunki šalies ekonominė padėtis, krentanti mažmeninės prekybos apyvarta, prasti veiklos atitinkamose prekybinėse patalpose rezultatai, sumažėjęs pirkėjų srautas, didėjanti vakansija prekybos centre ir panašiai, nagrinėjamos bylos atveju nesudaro pagrindi taikyti CK 6.204 straipsnio nuostatas. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju nuomininkas yra verslininkas, turintis didžiulę patirtį mažmeninės prekybos srityje, o verslas yra veikimas savo rizika, todėl jis turi elgtis protingai ir apdairiai, prisiimdamas ilgalaikes prievoles, taip pat privalo įvertinti ir prisiimti neigiamų savo veiklos padarinių riziką. Teismas pažymėjo, kad pats ieškovas ieškinyje nurodė, jog pirmaisiais parduotuvės veiklos mėnesiais jis pastebėjo, kad parduotuvės apyvarta nėra tokia, kokios buvo tikimasi, sudarant sutartį. Atkreipė dėmesį, jog sudarytos laisva valia komercinės sutarties šalys negali pateisinti iš sutarties kylančių įsipareigojimų nevykdymo tuo, jog šalys susitarė dėl kai kurių nepalankių sutarties sąlygų vienos iš šalių atžvilgiu, netgi ir tuomet, kai šaliai nenaudingų sąlygų prisiėmimas reikštų neprotingos rizikos buvimą įprastos verslo aplinkos sąlygomis, nes toks šalies elgesys, nevykdant sutartinių įsipareigojimų, paneigtų sutartinių teisinių santykių dalyvių teisinio apibrėžtumo principą.

22Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovo pateikti įrodymai, susiję su prekybos vietos, įrengtos ginčo patalpose, nuostolingumu, taip pat duomenys apie pirkėjų srautus, ginčo patalpose įrengtose ir kitose, ieškovui priklausančiuose parduotuvėse, nepatvirtina fakto, jog dėl pasaulinio masto ekonomikos krizės, kurią išgyveno ir Lietuva, itin reikšmingai sumažėjo ieškovo veiklos pelningumas. Teismas sutiko su atsakovo atsiliepime išdėstytais argumentais, kad nuomininkas, sutarties sudarymo metu neįvertinęs pirkėjų srauto apimties konkrečioje prekybos vietoje (ką ieškovas pripažino ieškinyje), prisiėmė riziką vykdyti veiklą prekybos vietoje, kuri nuo pat pradžių nebuvo pelninga. Teismo vertinimu, į bylą pateikta viešoje erdvėje ieškovo vadovo paskelbta informacija, kad ieškovas Lietuvoje plėtė veiklą, 2010 m. kovo 10 d. atidarius IKI parduotuvę Vilniuje, UAB „Palink“ Lietuvoje iš viso valdė 217 parduotuvių, leidžia daryti išvadą, kad dėl ekonominės krizės nors ir sumažėjus pirkėjų skaičiui, pasikeitusi ekonominė situacija neturėjo itin neigiamos įtakos ieškovo veiklai ne tik konkrečios prekybos vietos, bet ir Lietuvos mastu. Ieškovo pateikti įrodymai apie nekilnojamųjų kainų kitimą kriziniu laikotarpiu, teismo vertinimu, nėra pakankami daryti išvadą, kad ieškovas, nuomodamas patalpas, kurios prieš pat nuomos pradžią buvo įrengtos pagal nuomininko reikalavimus, standartus ir technologijas bei pareikalavo apie 1 300 000 Lt nuomotojo investicijų, ginčo nuomos sutarties pagrindu gauna šios kainos neatitinkančias patalpas. Todėl teismas sprendė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad jam tapo sudėtingiau vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus – mokėti nustatytą kainą, taip pat nebuvo įrodyta, kad egzistuoja visos aplinkybės, kurioms esant, laikoma, kad iš esmės pasikeitė šalių sutartinių prievolių pusiausvyra (CK 6.204 str. 3 d.), ir kad ieškovui dėl sutartyje nustatytos nuomos kainos neatitikties jos rinkos kainai iš esmės suvaržomas jo sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį vykdymas. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė visų būtinų CK 6.204 straipsnio 3 daliai taikyti sąlygų ir šios išvados pagrindu ieškinį atmetė.

23Teismas taip pat nustatė, kad nors CK 6.204 straipsnio nuostatos reglamentuoja, jog kreipimasis dėl prievolės pakeitimo nesuteikia teisės nukentėjusiai šaliai atsisakyti prievolės, tačiau nuomininkas iš patalpų išsikėlė, nuo išsikėlimo momento nemoka nuomos mokesčio. Nesant pagrindo spręsti, kad nuomininkui pasidarė sudėtingiau vykdyti prievolę, teismas padarė išvadą, kad nuomininkas, nepasibaigus nuomos sutartyje bei nesuėjus Sutarties 9.6 punkte nustatytiems terminams 2010 m. vasario 2 d. išsikėlęs iš ginčo patalpų, pažeidė prievolę. Nuomininkas tinkamai neįvykdęs prievolės, teismo vertinimu, nuomotojui privalo atlyginti patirtus nuostolius (CK 6.256 str. 2 d.).

24Teismas, nustatęs, kad nuomotojas priėmė sprendimą investuoti į patalpas didelę sumą, tik sudaręs ilgalaikę nuomos sutartį ir turėjęs lūkesčius, kad įrengus patalpas pagal nuomininko reikalavimus, nuomininkas jas nuomos ir nuomotojas gaus nuomos mokestį ne mažiau kaip 4 (keturis) metus ir 6 (šešis) mėnesius (Sutarties 9.6 p.), ieškovo veiksmus, kuriais buvo pradėtos derybos su nuomotoju dėl nuomos kainos, nepavykus deryboms vienašališkai nuomininkui nutraukus sutartį, nesiekiant, nebandant inicijuoti tolesnio sutarties galiojimo, kad nuomos kaina, atkuriant šalių pusiausvyrą, būtų nustatyta teismo tvarka, vertino kaip nepakankamą bendradarbiavimą, siekį suderinti šalių tarpusavio interesus. Šių aplinkybių pagrindu teismas padarė išvadą, kad nuomininkui vienašališkai, pažeidžiant sutarties nuostatas, nutraukus sutartį, atsirado civilinė atsakomybė už netinkamą prievolės įvykdymą, o nuomotojas pagrįstai reikalauja priteisti iš nuomininko negautą nuomos mokestį už visą Sutarties 9.6 punkte numatytą laikotarpį, kadangi iš Sutarties sąlygų akivaizdu, jog nuomotojas turėjo teisėtą ir pagrįstą lūkestį gauti nuomos mokestį mažiausiai už minėtą laikotarpį.

25Padaręs šią, teismas sprendė nesant pagrindo pripažinti nuostoliais kitas nuomotojo nurodytas sumas, nurodęs, kad nėra nustatytas priežastinis ryšis tarp vienašalio Sutarties nutraukimo (neteisėtų ieškovo veiksmų) ir atsakovo įdėtų lėšų į patalpų pertvarkymą bei negautų iš ieškovo pajamų iš smulkiųjų nuomininkų ir administravimo, valdymo išlaidų (nuostolių). Teismas sutiko su ieškovo teiginiu, kad įrengus patalpas, išaugo jų vertė, šios investicijos buvo atsakovo sprendimas, ir padarė išvadą, jog suėjus sutarties 9.6 punkte nustatytam terminui, atsakovo patirtos patalpų įrengimo išlaidos nebūtų atlyginamos, o atlyginti Sutarties 7 punkte numatytus mokėjimus nuomininkas, nutraukęs sutartį ir išsikėlęs iš ginčo patalpų, pareigos neturi, taip pat nėra pagrindo pripažinti, kad išsikėlus ieškovui, sutartinius santykius dėl šios priežasties nutraukė smulkieji nuomininkai ir dėl to atsakovas patyrė nuostolius.

26Žalos negautų pajamų formą dydį teismas nustatė, atsižvelgęs į atsakovo lūkesčius gauti nuomos mokestį už terminą, kuris įtvirtintas Sutarties 9.6 punkte. Teismas nustatė, kad nuomininkas ginčo patalpas naudojo nuo 2008 m. spalio 15 d. iki 2010 m. vasario 22 d., todėl, anot jo, nuomotojas už likusius 3 metus ir 53 dienas, įvertinat po Sutarties nutraukimo iš kitų nuomininkų gaunamą nuomos mokestį, negavo 757 586 Lt nuomos mokesčio, kurie priteistini, vadovaujantis CK 6.249 straipsniu. Teismas taip pat įvertino Sutarties 8.4 punkto nuostatą, kuria šalys susitarė, jog minimalūs nuomotojo nuostoliai, nuomininkui atsisakius priimti patalpas yra 1 000 000 Lt, kas, anot teismo, iš esmės atitinka nuomos mokestį, kurį nuomotojas tikėjosi gauti per terminą, numatytą Sutarties 9.6 punkte.

27III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

28Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Kauno saulėtekis“ prašo: panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas atsakovo UAB „Kauno saulėtekis“ priešieškiniu pareikšti reikalavimai dėl 264 343,81 Lt nuostolių priteisimo iš ieškovo

29UAB „Palink“, ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – priteisti iš ieškovo UAB „Palink“ atsakovui UAB „Kauno saulėtekis“ 264 343,81 Lt nuostolių; pakeisti Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. sprendimo dalį, kuria iš ieškovo UAB „Palink“ atsakovui UAB „Kauno saulėtekis“ buvo priteista 17 787,85 Lt bylinėjimosi išlaidų, priteisiant iš ieškovo atsakovui 44 771,86 Lt pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų; kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą; priteisti iš ieškovo apeliacinės instancijos teisme atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas ir įskaityti atsakovu faktiškai i negrąžintą 5 961 Lt dydžio žyminio mokesčio sumą, kaip įmoką už žyminio mokesčio, mokėtino už šį apeliacinį skundą, dalį. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai nepriteisė atsakovui iš ieškovo 126 868 Lt nuostolių dėl nuo

  302010 m. kovo 1 d. iki 2013 m. balandžio 14 d. imtinai negautų kitų sutarties 7 dalyje numatytų mokėjimų (už netiesiogines, administravimo ir valdymo bei šildymo sąnaudas). Skirtingai nei sprendė teismas, sutarties 7 dalyje numatyti mokėjimai/kompensavimai yra mokami ne už faktinį veiklos vykdymą nuomojamose patalpose, tačiau skaičiuojant tokius mokėjimus pagal proporciją tarp bendrai mokėtinos sumos ir dalies, kurią ieškovo nuomojamos patalpos užima pastato visame plote.

 2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad nėra įrodytas priežastinis ryšys tarp neteisėtų ieškovo veiksmų ir atsakovo patirtų 137 475,81 Lt dydžio nuostolių – t. y. iš smulkiųjų Prekybos centro nuomininkų negautų nuomos mokesčių: 1) teismas neteisingai nurodė, kad įrengus patalpas, išaugo jų vertė, šios investicijos buvo atsakovo sprendimas, nes įrengimo darbai buvo skirti išimtinai ieškovo interesams tenkinti, ir šių darbų rezultatas nėra pagerinimas UAB „Kauno saulėtekis“ požiūriu; 2) ieškovui išsikėlus iš nuomojamų patalpų bei atsisakius vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, kiti Prekybos centro nuomininkai, motyvuodami tuo, kad išsikrausčius ieškovui, jie neteko didelio lankytojų srauto, ėmė ieškoti galimybių ,,palikti“ Prekybos centrą, nutraukti sudarytas sutartis, atsisakyti mokėti nuomos ir kitus privalomus mokesčius ar mėginti sutarti dėl jų sumažinimo. Atsakovas buvo priverstas derėtis su smulkiaisiais nuomininkais, daryti atitinkamas nuolaidas, dėl ko patyrė 137 475,81 Lt netiesioginių nuostolių.
 3. Kauno apygardos teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir priteisimo, neįvertino, kad atsakovas byloje yra ne tik atsakovas procesine prasme, tačiau taip pat ir ieškovas pagal pareikštą priešieškinį. Dėl šios priežasties teismas turėjo įvertinti ne tik priešieškiniu pareikštų reikalavimų patenkinimo mastą (apimtį), tačiau ir tai, kad nagrinėjamu atveju visa apimtimi buvo atmestas ieškovo ieškinys atsakovo atžvilgiu. Šios aplinkybės lemia tai, kad civilinė byla atsakovo naudai buvo išspręsta 82,96 proc. apimtyje, t. y. 50 proc. dėl ieškovo ieškinio atmetimo visa apimtimi ir 32,96 proc. dėl atsakovo priešieškiniu pareikštų reikalavimų patenkinimo dalies.

31Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Palink“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo

322011 m. spalio 10 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo ieškinys ir iš dalies patenkintas atsakovo UAB „Kauno saulėtekis“ priešieškinis, ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti, o atsakovo priešieškinį atmesti, taip pat priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Ieškovui tapo sudėtingiau vykdyti sutartį, nei atsakovui, dėl iš esmės pasikeitusių sutartinių prievolių pusiausvyros (CK 6.204 str. 2 d.), o būtent: 1) ieškovui iš esmės padidėjo sutarties įvykdymo kaina. Teismas padarė klaidingas išvadas dėl ieškovo veiklos pelningumo. Skirtingai, nei nurodė teismas, ieškovas įsipareigojimus prisiėmė ir sutartį pasirašė 2007 metais, įvertinęs 2007 m. rodiklius, pirkėjų srautus ir ateities prognozes, todėl 2008 metais prasidėsiančios pasaulinio masto krizės numatyti galimybės nebuvo. Be to, faktas, kad ieškovas plėtė savo veiklą Lietuvoje, neleidžia daryti išvados, kad pasikeitusi ekonominė situacija neturėjo itin neigiamos įtakos ieškovo veiklai patalpose ir visoje Lietuvoje. Kiekviena ieškovo parduotuvė yra atskiras ieškovo struktūrinis padalinys, kuriame sudaromas atskiras biudžetas, darbuotojų darbo užmokesčio fondas, iškeliami skirtingi tikslai, atskirai planuojama ir organizuojama kiekvieno tokio padalinio veikla. Parduotuvės apyvarta dėl šalį užklupusios ekonominės krizės nuolat mažėjo, todėl ieškovui išlaikyti „IKI“ standarto lygio parduotuvę tapo daug brangiau. 2009 metais atsakovas, vykdydamas sutarties 7.11 punkto nuostatą, perskaičiavo (indeksavo) sutartyje numatytą nuomos mokestį, dėl ko ieškovo atsakovui mokamo nuomos mokesčio suma už vieną mėnesį padidėjo 809,8 Lt. Nuo 2008 m. gruodžio mėn. iki 2009 m. lapkričio mėn. daugiau kaip 2,5 karto padidėjo ieškovo mokamos pastato, kuriame yra patalpos, administravimo ir valdymo išlaidos. Lietuvos Respublikos seimo sprendimu prekių ir paslaugų teikimui taikomas PVM tarifas nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. buvo padidintas iki 21 proc., t. y. padidėjo 3 proc. Dėl minėtų priežasčių per laikotarpį nuo 2008 m. gruodžio mėn. iki 2009 m. lapkričio mėn. ieškovas patyrė 560 774 Lt nuostolių ir ši suma augo; 2) sumažėjo ieškovo iš sutarties gaunamas įvykdymas. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas pateikė įrodymų, patvirtinančių, kad dėl ekonominės krizės prekybos paskirties patalpų nuomos kainos, lyginant 2007 metus ir 2009 metus, labai žymiai sumažėjo. Šiuos faktus patvirtina ir kiti byloje esantys įrodymai (nuomos sutartys su naujais patalpų nuomininkais), patvirtinantys ne apibendrintas statistines nuomos kainas, o faktines ginčo patalpų nuomos rinkos kainas 2010 metais. Ieškovas už nuomą faktiškai mokėjo daugiau nei 5 kartus faktines rinkos kainas viršijantį nuomos mokestį.
 2. Aplinkybės, dėl kurių iš esmės pasikeitė sutartinių prievolių pusiausvyra, atsirado ir ieškovui tapo žinomos tik po sutarties sudarymo, nes ekonominė krizė prasidėjo tik nuo 2008 metų (CK 6.204 str. 2 d. 1 p.).
 3. Teismas, vertindamas aplinkybių atitikimą CK 6.204 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintam kriterijui, CK 6.204 straipsnio 2 dalies 2 punktą aiškino ir taikė neteisingai. Vertinant aplinkybių atitikimą minėtame punkte numatytam kriterijui, turėjo būti atsižvelgiama ne į patalpų perdavimo datą, kaip tai padarė pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, o į sutarties sudarymo datą, kai ieškovas ir atsakovas sudarė sutartį. 2007 metais, kai ieškovas sudarė sutartį, ekonominė krizė dar nebuvo prasidėjusi. Priešingai, tuo metu ekonomika kelis metus sparčiai augo ir tai ieškovui nesudarė galimybių tikėtis tokio drastiško ekonomikos nuosmukio.
 4. Aplinkybės, dėl kurių iš esmės pasikeitė sutartinių prievolių pusiausvyra, atitinka CK 6.204 straipsnio 2 dalies 3 punktą, kadangi pasaulinės ekonominės krizės ir dėl jos atsiradusių padarinių ieškovas negalėjo kontroliuoti.
 5. Ieškovas nebuvo prisiėmęs aplinkybių atsiradimo rizikos (CK 6.204 str. 2 d. 4 p.). Sutartyje nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nenurodyta, kad ieškovas prisiėmė dėl ekonominės krizės atsiradusių aplinkybių riziką.
 6. Ieškovas ilgą laiką bandė bendradarbiauti su atsakovu ir daug kartų žodžiu ir raštu siūlė jam, atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes, iš naujo susitarti dėl tam tikrų sutarties sąlygų, siekiant atstatyti šalių pusiausvyrą ir toliau sėkmingai vykdyti sutartį. Tačiau atsakovas atmetė visus ieškovo siūlymus, kuriais būtų bent iš dalies sušvelninami ieškovo patiriami dėl ekonominės krizės atsiradę neigiami padariniai. Šios aplinkybės patvirtina ne tik atsakovo bendradarbiavimo pareigos nesilaikymą, dėl kurio pažeidimo ir galėjo atsirasti neigiami padariniai atsakovui, bet ir paskutinį 6.204 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą kriterijų - šalims derybų keliu nepavyko susitarti dėl kompromisinio sprendimo, todėl ieškovas įgijo teisę kreiptis į teismą.
 7. Teismas turėjo netenkinti atsakovo priešieškinio visa apimtimi, nes nėra nei vienos civilinės atsakomybės sąlygos: 1) teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas, vienašališkai nutraukdamas sutartį, atliko neteisėtus veiksmus; 2) teismas netinkamai nustatė atsakovo tariamai patirtą žalą ir jos dydį. Pirma, teismas netinkamai nustatė sutarties 9.6 punkte numatyto laikotarpio pabaigą. Sutarties 9.6 punkte aiškiai numatyta, kad ieškovas sutarties nuostata dėl vienašalio sutarties nutraukimo gali pasinaudoti tik nuo nuomos termino pradžios praėjus 4 nuomos termino metams. Todėl teismas nepagrįstai priteisė negauto nuomos mokesčio už 6 mėnesius. Antra, atsakovas priėmė sprendimą investuoti ne tik į patalpas, kurias nuomojosi ieškovas, bet į visą pastatą. Todėl šį atsakovo sprendimą kapitaliai rekonstruoti visą jam priklausantį prekybos centrą ir jame įrengti prekybines patalpas reikia vertinti kaip strateginį ilgalaikį profesionalaus verslininko sprendimą, kuriam šalių sudaryta sutartis dėl savo sąlyginai trumpo termino ir teisės aktuose numatytos nuomininko teisės nutraukti sutartį prieš terminą negalėjo turėti lemiamos įtakos. Atsakovo investicijos į prekybos centrą negalėjo atsipirkti per sutartyje nustatytą terminą. Trečia, šalys sutarties 9.6 punkte numatė 6 mėnesių įspėjimo dėl vienašališko sutarties nutraukimo terminą. Tai reiškia, kad šalys sutarė, jog susirasti naują patalpų nuomininką reikia ne ilgesnio, nei kaip 6 mėnesiu termino. Todėl jei būtu nustatyta, kad ieškovas neteisėtai nutraukė sutartį, tai nuostoliais, kuriuos atsakovas patyrė dėl negauto nuomos mokesčio, galėtų būti laikomas nebent negautas nuomos mokestis už laikotarpį, ne ilgesnį kaip 6 mėnesiai, per kurį buvo surasti nauji nuomininkai. 3) teismas nepagrįstai konstatavo priežastinio ryšio tarp ieškovo neteisėtų veiksmų ir žalos egzistavimą. Mažesnį nuomos mokestį atsakovas gauna tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo ieškovo valios, t. y. ekonominės krizės padarinių ir paties atsakovo veiksmų (atsisakymo bendradarbiauti).
 8. Panaikinus skundžiamą teismo sprendimo dalį ir priėmus ieškovui palankų naują sprendimą, turi būti iš naujo paskirstytos šalių bylinėjimosi išlaidos. Tačiau net jei skundžiama teismo sprendimo dalis teismo bus įvertinta esant teisėta ir pagrįsta, yra pagrindas konstatuoti, kad bylinėjimosi išlaidos buvo paskirstytos nepagrįstai. Pirma, teismas privalėjo atsižvelgti ne į patikslinto priešieškinio reikalavimą, o į pirminio priešieškinio reikalavimą, nes atsakovas savo priešieškinį tikslino jau po to, kai ieškovas buvo pateikęs atsiliepimą į pirminį priešieškinį. Antra, teismas, atmesdamas 73,83 proc. atsakovo priešieškinio reikalavimų, turėjo ieškovui priteisti iš atsakovo atitinkamai 73,83 proc. ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų, t. y. 20 457,56 Lt.

33Atsiliepimu į ieškovo UAB „Palink“ apeliacinį skundą atsakovas UAB „Kauno saulėtekis“ prašo atmesti ieškovo apeliacinį skundą, priteisti iš ieškovo atsakovui apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Tarp šalių vykusių derybų metu ieškovo iškeltos sąlygos buvo neprotingos, neįgyvendinamos ir tariamos, t. y. pareikštos ne konstruktyvių derybų dėl sutarties pakeitimo tikslu, o iš anksto turint nesąžiningų sutarčiai ir jos esmei prieštaraujančių ketinimų. Sutarties pakeitimai ieškovui būtų leidę patalpas už neprotingai mažą nuomos mokestį (o gal net brangiau) subnuomoti bet kam, de facto pabaigti tiesioginius nuomos santykius su atsakovu ir išsikraustyti iš Prekybos centro, tačiau jokiu būdu nebūtų leidę užtikrinti ieškovo tariamos šalių sutartinių prievolių pusiausvyros.
 2. Byloje gausu įrodymų, patvirtinančių, kad pasaulinė ekonominė recesija galimai ieškovo apskritai nepaveikė ar paveikė itin nežymiai, kadangi sunkiu ekonominiu laikotarpiu ieškovas intensyviai tęsė savo plėtrą, vystė verslą, atidarinėjo naujas parduotuves, prekybos centrus ir pan.
 3. Negyvenamųjų patalpų priėmimo – perdavimo data svarbi ne tik vertinant ieškovo veiksmus nesąžiningumo aspektu, bet ir dėl to, kad šios aplinkybės nustatymas vienareikšmiškai eliminuoja iš esmės visų CK 6.204 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų sąlygų egzistavimą. Kadangi

  342008 m. spalio 15 d. jau buvo atsiradusios ir ieškovui tapusios žinomomis iš esmės visos aplinkybės, kurios yra nurodomos kaip skundo pagrindas (CK 6.204 str. 2 d. 1 p.), atsiradusių ir žinomų aplinkybių nebereikėjo numatyti (CK 6.204 str. 2 d. 2 p.), ieškovas yra laikytinas visiškai prisiėmusiu ieškinio ir skundo pagrindu esančių aplinkybių egzistavimo ir pasekmių riziką (jau nekalbant apie atsiradimo riziką) (CK 6.204 str. 2 d. 4 p.).

 4. Nesant sudarytos sutarties su pagrindiniu nuomininku - maisto prekių parduotuvės operatoriumi (šiuo atveju su ieškovu), atsakovas apskritai nebūtų rekonstravęs Prekybos centro. Viso Prekybos centro patalpų išdėstymas buvo suderintas su ieškovu, betarpiškai atsižvelgiant į jo pasiūlymus bei pastabas, laikantis jo griežtų nurodymų ir reikalavimų.
 5. Nepagrįsti ieškovo teiginiai, susiję su naujais patalpų nuomininkais, t. y.

  35UAB „Klaipėdos išparduotuvė“ ir UAB „Anava“. Naujų patalpų nuomininkų atsiradimas nepaneigia ieškovo teiginių nepagrįstumo ir nepatvirtina ieškovo nurodomų tariamų nuomos rinkos sąlygų. Atsakovas, būdamas apdairus, atidus ir rūpestingas, šiais savo veiksmais ėmėsi priemonių patiriamiems nuostoliams sumažinti. Be to, šiuo metu UAB „Anava“ jau yra išsikėlusi iš nuomojamų patalpų ir nuomos santykiai nėra tęsiami, o UAB „Klaipėdos išparduotuvė“ patalpos buvo išnuomotos tik iki tol, kol į patalpas sugrįš ieškovas.

 6. Ieškovo pareikštas reikalavimas nutraukti sutartį nuo ieškinio pateikimo Kauno miesto apylinkės teismui dienos teisiškai (procesiškai) ydingas bei neįmanomas. CK 6.221 straipsnis reglamentuoja sutarties nutraukimo, taip pat ir teismine tvarka, teisines pasekmes. Šio straipsnio 1 dalies reglamentavimas nurodo, kad sutarties nutraukimas galioja tik į ateitį. Tai reiškia, kad šalių sutartinės prievolės baigiasi tik ateityje ir sutarties nutraukimas neturi grįžtamosios galios. Be to, tenkinant ieškinį dėl sutarties nutraukimo, teismas ex officio privalo nurodyti ne tik sutarties nutraukimo datą, ne ankstesnę už teismo sprendimo įsiteisėjimo momentą, tačiau ir kitas tiek šalims, tiek ir bendrąja prasme aktualias sąlygas, kurios turės būti vykdomos po teismo sprendimo įsiteisėjimo, o ne kažkada praeityje.
 7. Ieškovo skundo teiginiai, susiję su visų atsakovo investicijų į prekybos centrą atsipirkimu, 6 mėnesių terminu naujo nuomininko paieškai ir kt., yra deklaratyvūs, vertintini kaip ieškovo interpretacijos, nepagrįstos jokiais leistinais įrodymais ir prieštaraujančios byloje nustatytoms aplinkybėms bei surinktiems įrodymams, todėl nepaneigia Kauno apygardos teismo padarytų teisingų ir motyvuotų išvadų.
 8. Patalpos iš esmės yra skirtos ir buvo įrenginėjamos būtent ieškovui, t. y. jo veiklos pagal pateikiamus reikalavimus vykdymui bei jo interesų tenkinimui.
 9. Nepagrįsti ieškovo argumentai, susiję su bylinėjimosi išlaidų priteisimu: 1) bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu atsakovas neatsiėmė ir neatsisakė pradiniu priešieškiniu pareikštų reikalavimų, o juos patikslino, pateikdamas patikslintą priešieškinį, kurį Kauno apygardos teismas priėmė ir kurio pagrindu buvo priimtas ieškovo skundžiamas sprendimas; 2) Priešingai, nei nurodo ieškovas, šioje civilinėje byloje bylinėjimosi išlaidos ieškovui apskritai neturi būti priteisiamos. Dar daugiau, bylinėjimosi išlaidos turėjo būti paskirstytos tokiu būdu, kad iš ieškovo atsakovui būtų priteista papildoma 26 984,01 Lt suma bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

36Atsiliepimu į atsakovo UAB „Kauno saulėtekis“ apeliacinį skundą ieškovas UAB „Palink“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš atsakovo ieškovui pastarosios patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Atsakovo motyvai ir jo reikalavimas sumokėti 126 868 Lt (be PVM) sutarties 7 punkte nurodytų mokėjimų už laikotarpį nuo 2010 m. kovo 1 d. iki 2013 m. balandžio 14 d., kuriuo metu ieškovas nesinaudojo patalpomis ir buvo jas jau perdavęs atsakovui, yra nepagrįsti: 1) perdavus patalpas atsakovui, ieškovo pareiga mokėti šiuos mokėjimus pasibaigė. Atsakovas išnuomojo patalpas naujiems nuomininkams, todėl visus mokėjimus, tenkančius patalpoms ar susijusius su jomis, privalo padengti nauji nuomininkai; 2) nėra nustatyta nei viena civilinės atsakomybės sąlyga; 3) atsakovas ir teismas netinkamai nustatė sutarties 9.6 punkte numatyto laikotarpio pabaigą. Sutartis galėjo būti ieškovo vienašališkai nutraukta po 4 metų nuo 2008 m. spalio 15 d.
 2. Teismas pagrįstai atmetė atsakovo reikalavimą priteisti iš ieškovo 137 475,81 Lt (be PVM) negauto nuomos mokesčio iš smulkiųjų nuomininkų: 1) ieškovas neatliko neteisėtų veiksmų; 2) nėra jokio priežastinio ryšio tarp ieškovo veiksmų ir atsakovo negauto nuomos mokesčio iš smulkiųjų nuomininkų, taip pat neįrodyta, jog atsakovas patyrė kokios nors žalos. Nuomos sutartyse su smulkiaisiais nuomininkais nėra jokių nuostatų, patvirtinančių, jog patalpas visą sutarčių galiojimo laiką nuomosis ieškovas. Patalpos buvo išnuomotos naujiems nuomininkams, kurie patalpas nuomojasi iki šiol. Taigi, nuolaidos suteikimas ir negauto nuomos mokesčio dydžio suma priklausė nuo atsakovo valios, todėl negali būti laikoma atsakovo nuostoliais; 3) Prekybos centre veikiančių nuomininkų iniciatyvas nutraukti sudarytas nuomos sutartis ar persitarti dėl nuomos kainų, lėmė ne kokie nors ieškovo veiksmai, o bloga šalies ekonominė situacija ir paties atsakovo netinkami veiksmai.
 3. Nepagrįsti atsakovo argumentai, kad teismas jam priteisė per mažą bylinėjimosi išlaidų sumą: 1) teismas, skaičiuodamas patenkintų atsakovo priešieškinio reikalavimo dalį, nepagrįstai lygino priteistą nuostolių sumą su patikslintame priešieškinyje nurodytu reikalavimu (2 298 545,51 Lt). Teismas privalėjo atsižvelgti ne į patikslinto priešieškinio reikalavimą, o į pirminio priešieškinio reikalavimą (2 894 635,24 Lt); 2) nėra jokio pagrindo laikyti, kad ieškinio reikalavimai sudaro 50 proc. visų šios bylos reikalavimų.

37Teisėjų kolegija konstatuoja:

38Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. sprendimas keistinas.

39IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

40Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

41Pagal Lietuvos Respublikos CK 1.2 straipsnio prasmę šalys privalo vykdyti prisiimtus tarpusavio įsipareigojimus, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str.). Tačiau ne visada šio principo besąlygiškas laikymasis užtikrina šalių pusiausvyrą, tam tikrais atvejais jo taikymas gali lemti bendrųjų teisės principų (teisingumo, protingumo, sąžiningumo), įtvirtintų CK 1.5 straipsnyje, pažeidimą. Įstatymo leidėjo Lietuvos Respublikos CK įtvirtinta sutarčių sąlygų pakeitimo ar sutarties nutraukimo teismo sprendimu galimybė yra vienas iš būdų, kuriuo gali būti sumažinami ar išvengiami vienai šaliai dėl nenaudingo sutarties vykdymo galimi neigiami padariniai (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2012).

42Sutartinių santykių šalys, atsiradus aplinkybių, dėl kurių vienai jų ar abiem tolimesnis sutartimi prisiimtų prievolių vykdymas sutartyje nustatytomis sąlygomis tampa nepalankus, pažeidžia sutartinių santykių pusiausvyrą ir pan., turi galimybę sutartinius santykius nutraukti ar juos pakeisti. CK 6.204 straipsnyje įtvirtinta pasikeitusių aplinkybių (rebus sic stantibus) taisyklė, taikytina, kai vienai sutarties šaliai tampa sudėtingiau vykdyti sutartį, nei kitai. Šioje normoje nurodytos aplinkybės, kurioms visoms esant konkrečiu atveju, pripažįstama, kad sutartinių prievolių pusiausvyra yra iš esmės pažeista ir vienai šaliai sutarties vykdymas yra suvaržytas. Tokiu atveju sutarties šalis, kuriai sutarties vykdymas tampa sudėtingesnis, turi teisę kreiptis į kitą šalį ir prašyti sutartį pakeisti. Jeigu šalims nepavyksta susitarti, jos abi (ar viena jų) turi teisę kreiptis į teismą, kuris gali nutraukti sutartį ir nustatyti sutarties nutraukimo datą bei sąlygas, arba pakeisti sutarties sąlygas, kad būtų atkurta šalių sutartinių prievolių pusiausvyra (CK 6.204 straipsnio 3 dalis). Nurodytas reglamentavimas suponuoja išvadą, kad CK 6.204 straipsnio nuostatomis visų pirma siekiama išsaugoti sutartinius santykius, t. y. kai sutarties šalis nebegali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų pirminėmis sutarties sąlygomis dėl aplinkybių, kurios atsirado ne dėl jos kaltės, ir kita sutarties šalis atsisako sutartį pakeisti, tai gali padaryti teismas ir sutartiniai santykiai tęsis toliau. Esant rebus sic stantibus situacijai, principo pacta sunt servanda privalomumas išlieka ir jo laikymasis yra pateisinamas. Jeigu sutarties išsaugojimas nebegalimas, teismas turi teisę nuspręsti, kokia tvarka ir sąlygomis sutartis bus nutraukta. Tokiu atveju teismas nesaistomas šalių sutarties nuostatų, reglamentuojančių sutarties nutraukimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2012).

43Tam, kad būtų konstatuota, jog vienai šaliai sutarties vykdymas yra iš esmės suvaržytas, būtina nustatyti, kad tam tikros aplinkybės iš esmės pakeitė šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą ir kad jos atitinka CK 6.204 straipsnio 2 dalyje išvardintus kriterijus. Sutarties suvaržymu laikomi atvejai, kai iš esmės padidėja įvykdymo kaina arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas, jeigu: pirma, tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo; antra, tų aplinkybių nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti; trečia, tų aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti; ketvirta, nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos. Būtina nustatyti, jog egzistuoja visos CK 6.204 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos, priešingu atveju neatsiranda pagrindo taikyti CK 6.204 straipsnio 3 dalyje nurodytų sutarties pakeitimo būdų. Šalis, kuri prašo keisti sutarties sąlygą, turi pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kaip jos nurodytos aplinkybės iš esmės pakeitė šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą. Sutarties sąlygų keitimas yra kiekvienoje byloje individualus. Teismas, spręsdamas, ar šalių sutartinių prievolių pasikeitimas yra esminis, turi vertinti byloje pateiktų įrodymų visumą ir atsižvelgti į konkrečios situacijos ypatybes.

44Dėl Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo

45Šioje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas UAB „Palink“, vadovaudamasis CK 6.204 straipsnio 3 dalimi, prašė teismo nutraukti 2007 m. rugsėjo 19 d. jo ir atsakovo sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 1-195/2007 (toliau – Sutartis) nuo ieškinio pateikimo teismui dienos. Šio reikalavimo pagrįstumą ieškovas įrodinėjo šiomis aplinkybėmis: 1) visiems žinomais faktais, kad pasaulis po sutarties sudarymo buvo ekonomikos recesijos būsenos, kad ekonomikos padėtis tiek Lietuvoje, tiek ir kitose pasaulio valstybėse tapo sunki, išsinuomotose patalpose veikusios ieškovo parduotuvės apyvarta 2009 m. lapkričio mėnesio duomenimis, lyginant su 2008 m. lapkričio mėnesio duomenimis sumažėjo 54,9 procento, žymiai sumažėjo nekilnojamojo turto nuomos kainos; 2) PVM tarifo prekių ir paslaugų teikimui padidinimo ir dėl to išnuomotų patalpų valdymo ir administravimo išlaidų padidėjimo faktais ir tuo, kad ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl nuomos kainos, nustatytos prieš ekonominį nuosmukį, sumažinimo ir nuomos kainos, neatitinkančios tikrosios rinkos kainos ir apsunkinančios sutartinių prievolių tinkamą vykdymą; 3) ieškovo negalėjimo numatyti visiems žinomą susidariusią situaciją dėl ekonomikos nuosmukio sutarties sudarymo metu ir tokios situacijos kontroliuoti, faktais; 4) ieškovas neprisiėmė rizikos dėl aplinkybių, kurios ieškovui sutarties sudarymo metu nebuvo ir negalėjo būti žinomos.

46Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog jam sumažėjo iš nuomos sutarties gaunamas įvykdymas ir kad atitinkamai jam iš esmės tapo sudėtingiau vykdyti pagal sutartį prisiimtus įsipareigojimus – mokėti nustatytą kainą, t. y. neįrodė visų būtinų CK 6.204 straipsnio 3 daliai taikyti sąlygų, todėl jo ieškinio netenkino. Tokį sprendimą teismas motyvavo tuo, kad: atsižvelgiant į tai, jog ieškovas išsinuomotomis patalpomis pradėjo naudotis 2008 m. pabaigoje, t. y. ekonominės krizės pradžioje, yra didesnė tikimybė, jog ieškovas galėjo numatyti sudarytos sutarties pasekmes; sunki šalies ekonominė padėtis, krentanti mažmeninės prekybos apyvarta, prasti veiklos atitinkamose prekybinėse patalpose rezultatai, sumažėjęs pirkėjų srautas, didėjanti vakansija prekybos centre ir panašiai, nagrinėjamos bylos atveju, nesudaro pagrindo taikyti CK 6.204 straipsnio nuostatas; ekonominė situacija šalyje turėjo ir turi įtakos visiems rinkos dalyviams; nuomininkas yra verslininkas, turintis didžiulę patirtį mažmeninės prekybos srityje, o verslas yra veikimas savo rizika, todėl nuomininkas turi elgtis protingai ir apdairiai prisiimdamas ilgalaikes prievoles, taip pat privalo įvertinti ir prisiimti neigiamų savo veiklos padarinių riziką; sudarytos laisva valia komercinės sutarties šalys negali pateisinti iš sutarties kylančių įsipareigojimų nevykdymo tuo, jog šalys susitarė dėl kai kurių nepalankių sutarties sąlygų vienos iš šalių atžvilgiu, netgi ir tuomet, kai šaliai nenaudingų sąlygų prisiėmimas reikštų neprotingos rizikos buvimą įprastos verslo aplinkos sąlygomis; ieškovo pateikti įrodymai nepatvirtina fakto, kad dėl pasaulinio masto ekonomikos krizės itin reikšmingai sumažėjo ieškovo veiklos pelningumas, priešingai, kiti byloje surinkti rašytiniai įrodymai, įrodantys, jog ieškovas Lietuvoje plėtė veiklą, duoda pagrindą išvadai, kad pasikeitusi ekonominė situacija neturėjo itin neigiamos įtakos ieškovo veiklai ne tik konkrečios prekybos vietos, bet Lietuvos mastu; nuomininkas, sutarties sudarymo metu neįvertinęs pirkėjų srauto apimties konkrečioje prekybos vietoje (ką ieškovas pripažino ieškinyje), prisiėmė riziką vykdyti veiklą prekybos vietoje, kuri nuo pat pradžios nebuvo pelninga; nėra pagrindo spręsti, jog ieškovas, nuomodamas patalpas, kurios buvo įrengtos pagal nuomininko reikalavimus, standartus ir technologijas, ginčo nuomos sutarties pagrindu gauna šios kainos neatitinkančias patalpas.

47Ieškovas UAB „Palink“, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvadomis, įrodinėja, jog yra visos būtinos CK 6.204 straipsnio 3 daliai taikyti sąlygos. Pasak jo, jam iš esmės padidėjo sutarties įvykdymo kaina ir sumažėjo iš sutarties gaunamas įvykdymas.

48Ieškovas įrodinėja, kad jam iš esmės padidėjo sutarties įvykdymo kaina. Anot jo, pirmosios instancijos teismas padarė klaidingas išvadas dėl UAB „Palink“ veiklos pelningumo. Ieškovas įsipareigojimus prisiėmęs ir sutartį pasirašęs, įvertinęs 2007 m. rodiklius, pirkėjų srautus ir ateities prognozes, todėl 2008 metais prasidėsiančios pasaulinio masto krizės numatyti galimybės nebuvę. Pažymi, kad pagal CK 6.204 straipsnio 2 dalies 2 punktą, turi būti vertinamos nukentėjusios šalies galimybės numatyti aplinkybes sutarties sudarymo metu, o ne, kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, patalpų perdavimo metu. Be to, faktas, kad ieškovas plėtė savo veiklą Lietuvoje, pasak apelianto, neleidžia daryti išvados, kad pasikeitusi ekonominė situacija neturėjo itin neigiamos įtakos jo veiklai patalpose ir visoje Lietuvoje. Ieškovo teigimu, kiekviena UAB „Palink“ parduotuvė yra atskiras ieškovo struktūrinis padalinys, kuriame sudaromas atskiras biudžetas, darbuotojų darbo užmokesčio fondas, iškeliami skirtingi tikslai, atskirai planuojama ir organizuojama kiekvieno tokio padalinio veikla, todėl kiekvienos konkrečios parduotuvės veiklos rezultatai yra individualūs. Taip pat atkreipia dėmesį, kad ekonominė krizė turėjo tiesioginės ir neigiamos įtakos patalpose vykdytai veiklai: parduotuvės apyvarta dėl šalį užklupusios ekonominės krizės nuolat mažėjo, todėl ieškovui išlaikyti „IKI“ standarto lygio parduotuvę tapo daug brangiau; 2009 metais atsakovas, vykdydamas sutarties 7.11 punkto nuostatą, perskaičiavo (indeksavo) sutartyje numatytą nuomos mokestį, dėl ko atsakovui mokamo nuomos mokesčio suma už vieną mėnesį padidėjo 809,80 Lt; nuo 2008 m. gruodžio mėn. iki 2009 m. lapkričio mėn. daugiau kaip 2,5 karto padidėjo ieškovo mokamos pastato, kuriame yra patalpos, administravimo ir valdymo išlaidos; prekių ir paslaugų teikimui taikomas PVM tarifas nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. buvo padidintas iki 21 proc., t. y. padidėjo 3 proc.; dėl minėtų priežasčių per laikotarpį nuo 2008 m. gruodžio mėn. iki 2009 m. lapkričio mėn. imtinai ieškovas patyręs 560 774 Lt nuostolių ir ši suma augo.

49Atsižvelgdama į šiuos ieškovo apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog sutarties šalies finansinės būklės pablogėjimas dėl ekonominės krizės savaime nėra pagrindas taikyti CK 6.204 straipsnio nuostatas; lygiai taip pat konstatavimas, kad ir kita sutarties šalis patyrė neigiamų ekonominės krizės padarinių, nėra pagrindas šio straipsnio netaikyti. Kiekvienu atveju būtina nagrinėti, ar dėl šios priežasties iš esmės pasikeitė konkrečių sutartinių prievolių pusiausvyra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2012).

50Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo argumentų pagrįstumą, sprendžia, jog nėra pagrindo daryti išvadą, jog sutarties įvykdymo kaina jam iš esmės padidėjo.

51Kaip matyti iš Sutarties turinio, ginčo šalys 7.4 punktu susitarė, kad įstatymu ir/ar poįstatyminiu aktu nustačius kitokį PVM dydį ir/ar nustačius kitokius mokesčius ir/ar jiems tolygius mokėjimus, susijusius su šios sutarties objektu, nuomininkas mokės naujai nustatytą PVM ir/ar kitus mokesčius ar mokėjimus; 7.9 punktu šalys susitarė, kad nuomininkas taip pat kompensuos nuomotojui pastato administravimo ir valdymo išlaidas; šios išlaidos negali viršyti 6 proc. mokamo nuomos mokesčio; 7.11 punktu susitarė, kad nuomos mokestis dėl infliacijos perskaičiuojamas kiekvienais kalendoriniais metais, pradedant nuo tų kalendorinių metų, kuriais patalpos bus perduotos nuomininkui, nuomos mokestį už einamąjį laikotarpį nuo liepos 1 d. indeksuojant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apskaičiuotu vartotojų kainų indeksu, lyginant praėjusių ir už praėjusių patalpų nuomos metų VKI, tačiau visais atvejais nuomos mokestis nuomininkui indeksuojamas (didinamas) tik 2/3 dalimis padidėjusio VKI.

52Pažymėtina, kad ieškovas yra verslo subjektas, kuris turi didelę patirtį verslo bei derybų srityje, todėl sudarydamas ginčo Sutartį laisva valia, galėjo nesutikti su tam tikromis sutarties sąlygomis ir dėl jų derėtis. Kadangi ieškovas pasirašė ginčo Sutartį su minėtomis sąlygomis, tokiu elgesiu iš esmės patvirtino, jog jis prisiima iš jų atsirasiančias ateityje galimai neigiamas pasekmes. Kita vertus, pažymėtina ir ta aplinkybė, jog sutarties laisvės principas leidžia šalims ne tik sudaryti sutartis, bet ir pakeisti jau sudarytoje sutartyje sulygtas sąlygas sutartyje numatyta tvarka. Byloje nėra duomenų, įrodančių, jog ieškovas būtų kreipęsis į atsakovą dėl minėtų sutarties sąlygų pakeitimo, todėl yra pakankamas pagrindas daryti išvadą, kad ieškovas iš esmės sutiko su nuomos mokesčio, PVM dydžių perskaičiavimu ir administravimo, valdymo išlaidų kompensavimu, suvokė, jog dėl infliacijos, kuri iš esmės susijusi su valstybės ekonomikos neigiamais pokyčiais, gali iš esmės padidėti nuomos mokestis, administravimo ir valdymo išlaidos.

53Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo pateikti įrodymai nepatvirtina fakto, jog dėl pasaulinio masto ekonomikos krizės itin reikšmingai sumažėjo ieškovo veiklos pelningumas. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovo pateikta pažyma apie patalpose, esančiose Kęstučio g. 4, Telšiuose, veikiančios parduotuvės „IKI“ laikotarpiu nuo 2008 m. gruodžio mėn. iki 2009 m. lapkričio mėn. patirtų nuostolio dydžio (55 b. l., 1 t.) nedetalizuoja nuostolio atsiradimo priežasčių. Taigi, nėra aišku, iš ko susideda nurodyto dydžio (560 774 Lt) nuostoliai ir dėl ko jie atsirado. Be to, nors ieškovas pateikė pažymą apie Telšiuose atidarytos „IKI“ Tulpė prekių pardavimo ir pirkėjų skaičiaus srautus 2008-2009 metais (22 b. l., 1 t.), palyginimui pažymą apie pirkėjų srautus UAB „Palink“ priklausančiose „IKI“ parduotuvėse laikotarpiu 2009 metais (65 b. l., 1 t.), tai savaime nepaneigia tikimybės, jog jis, sudarydamas sutartį, nepakankamai įvertino pasirinktos vietos perspektyvas, galimos gyventojų migracijos pasekmes. Tuo labiau, kad jis nepateikė duomenų, kurių pagrindu jis darė prognozes apie pelningą parduotuvės veiklą ateityje (pvz., duomenis, įrodančius, jog 2007 metais toje vietovėje, kurioje buvo ketinama įkurti parduotuvę, pirkėjų srautas buvo didesnis, nei jis buvo vėliau, 2008 metais; duomenis, kurių pagrindu buvo galima prognozuoti parduotuvės pelną ateinančius kelerius metus ir kt.). Be to, būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad šalia atsakovo Prekybos centro veikė dar du paties UAB „Palink“ prekybos centrai, t. y. „IKI Autobusų stotis“, adresu Plungės g. 4, Telšiuose, bei „IKI Telšiai“, adresu Masčio g. 1, Telšiuose. Taip pat dvi „MAXIMA“ parduotuvės – viena Kęstučio g. 20, Telšiuose, o kita Turgaus a. 23a, Telšiuose, bei „NORFA XL“, adresu Luokės g. 76-1, Telšiuose (24-33 b. l., 2 t.). Taigi, yra labiau tikėtina, jog ieškovui iš esmės tapo sudėtinga vykdyti su atsakovu sudarytą sutartį daugiau ne dėl ekonominių priežasčių, o dėl konkurencingos ir nepaklausios vietos pasirinkimo. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovas, būdamas vienos iš didžiausių Lietuvos bendrovių, valdančių prekybos tinklus Lietuvoje ir užsienyje, turintis didelę patirtį, steigiant naujas parduotuves skirtinguose Lietuvos miestuose ir kitose šalyse, parduotuvę Telšiuose steigė, jau žinodamas apie vietovės būklę vartotojų paklausos aspektu (tikėtinas nedideles pardavimo prognozes), tuo labiau, kad jis neįrodė, jog 2007 metais šios vietovės prognozės buvo žymiai geresnės. Tai, kad ekonominė krizė neturėjo didesnės neigiamos įtakos ieškovo veiklai, patvirtina ir pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės, kad 2009 ir 2010 metais ieškovas savo veiklą Lietuvoje plėtė (137-140 b. l., 1 t.). Būtų nelogiška teigti, jog visoje Lietuvoje sąlygos plėtrai ir veiklai buvo puikios, išskyrus Telšiuose esantį Prekybos centrą (tuo labiau, kad Telšiuose įsteigtos kitos UAB „Palink“ parduotuvės prasidėjus ekonominei krizei savo veiklos nenutraukė). Taigi, šiuo atveju aplinkybė, kad kiekviena ieškovo įsteigta parduotuvė yra individuali, turinti atskirą biudžetą, bylos teisingam išsprendimui reikšmės neturi, nes atsakovas yra sutarties šalis, kuri šia sutartimi prisiėmė atitinkamus įsipareigojimus, ir už tinkamą jų vykdymą yra atsakingas pats.

54Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su ieškovo teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas, teigdamas, kad 2008 m. pabaigoje, kai ieškovas pradėjo naudotis patalpomis, jis galėjo numatyti sutarties sudarymo pasekmes, netinkamai taikė ir aiškino CK 6.204 straipsnio 2 dalies 2 punktą, nes pagal šią teisės normą turi būti įrodyta, jog aplinkybių, kurios iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą, nukentėjusi šalis negalėjo protingai numatyti būtent sutarties sudarymo metu, tačiau, kaip minėta, minėtos sąlygos, t. y. kad sutarties įvykdymo kaina ieškovui iš esmės padidėjo po sutarties sudarymo, egzistavimo ieškovas neįrodė.

55Nėra pagrindo sutikti ir su ieškovo teiginiu, jog iš sutarties gaunamas įvykdymas jam iš esmės sumažėjo. Pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai konstatavo, kad ieškovo pateikti įrodymai apie nekilnojamojo turto kainų kitimą kriziniu laikotarpiu nėra pakankami daryti išvadą, jog ieškovas, nuomodamas patalpas, kurios prieš pat nuomos pradžią buvo įrengtos pagal nuomininko reikalavimus, standartus ir technologijas bei pareikalavo apie 1 300 000 Lt nuomotojo investicijų, ginčo nuomos sutarties pagrindu gauna šios kainos neatitinkančias patalpas.

56Atkreiptinas dėmesys, kad ginčo Sutartimi šalys susitarė dėl nuomotojo UAB „Kauno saulėtekis“ pareigos nuomininkui UAB „Palink“ patalpas įrengti savo sąskaita pagal nuomininko UAB „Palink“ reikalavimus, standartus ir technologijas (Sutarties 1.1, 2.2, 6.1 punktai, Sutarties priedai Nr. 2 ir Nr. 9; 13-18, 19, 103-133, 136 b. l., 2 t.). Ginčo dėl to, kad patalpų, kurias nuomojosi ieškovas, rekonstrukcijos darbai, įrengiant patalpas pagal ieškovo reikalavimus, standartus ir technologiją, buvo atlikti (19, 20, 21 b. l., 1 t.; 90-111 b. l., 2 t.) ir kad šiuos darbus atsakovas vykdė savo sąskaita, kaip tai buvo numatyta Sutartyje, byloje ginčo nėra. Sutartimi šalys taip pat susitarė, kad nuomininkas UAB „Palink“ Sutartį ne teismo tvarka vienašališkai turi teisę nutraukti nuo nuomos termino pradžios praėjus mažiausiai 4 metams (Sutarties 9.6 p.).

57Kasacinis teismas yra pasisakęs, jog ilgalaikių sutarčių vykdymui labai svarbus šalių bendradarbiavimas, solidarumas, abipusiškumas, sąžiningas pareigų vykdymas, šių sutarčių vykdymas pasikeitus aplinkybėms ir galimybė iš naujo susiderėti dėl tam tikrų sutarties sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2011).

58Ieškovas įrodinėja, jog pasikeitus sutarties vykdymo aplinkybėms, atsakovas su juo nebendradarbiavo, nesutiko su jo pateiktais sutarties sąlygų pakeitimo pasiūlymais. Todėl, anot jo, sutartinių prievolių pusiausvyra tarp šalių iš esmės pasikeitė.

59Bylos duomenų pagrindu nustatyta, kad 2009 m. lapkričio 18 d. raštu „Dėl 2007 m. rugsėjo 19 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 1-195/2007“, motyvuodamas CK 6.204 straipsniu, UAB „Palink“ pareikalavo: 1) suteikti jam teisę savo nuožiūra, nederinant to su UAB „Kauno saulėtekis“, keisti patalpose veikiančios parduotuvės standarto lygį ir patalpas naudoti bet kurio standarto parduotuvei; 2) sumažinti nuomos mokesčio įkainį už 1 kvadratinį metrą nuo 27,00 Lt plius PVM iki 7,33 Lt plius PVM; 3) suteikti UAB „Palink“ teisę savo nuožiūra, be atskiro UAB „Kauno saulėtekis“ sutikimo, subnuomoti patalpas asmenims nedraudžiamai ūkinei – komercinei veiklai vykdyti (29-30 b. l., 1 t.).

60Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo teiginiu, jog tokie ieškovo pasiūlymai atsakovo atžvilgiu yra nesąžiningi.

61Atsakovas, atsakydamas ieškovui į minėtą raštą, be kita ko, nurodė, jog šalys, atsižvelgdamos į laikotarpį, per kurį turėjo atsipirkti nuomotojo investuotos lėšos patalpų įrengimui pagal nuomininko reikalavimus, laisva valia susitarė, kad sutartis nuomininko iniciatyva ne teismo tvarka negalės būti nutraukta nepraėjus keturiems nuomos termino metams (Sutarties 9.6 p.) (36-39 b. l., 1 t.). Ieškovas nepateikė teismui duomenų, jog jis būtų raštu neigęs tokią atsakovo nurodytą aplinkybę. Be to, įvertinus tai, kad atsakovas Sutartimi buvo įsipareigojęs savo sąskaita Prekybos centro pirmąjį aukštą įrengti pagal ieškovo reikalavimus, nėra pagrindo abejoti tokio atsakovo pateikto Sutarties 9.6 punkto turinio išaiškinimo pagrįstumu. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas turėjo pakankamą pagrindą atsisakyti mažinti nuomos mokestį ieškovo pasiūlyta apimtimi. Atitinkamai, dėl šių priežasčių ieškovo apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai, kad dėl ekonominės krizės prekybos paskirties patalpų nuomos kainos, lyginant 2007 metus ir 2009 metus, labai žymiai sumažėjo, kad nauji ginčo patalpų nuomininkai mokėjo žymiai mažesnį nuomos mokestį, šiuo atveju teisingam ginčo sprendimui teisinės reikšmės neturi.

62Pažymėtina, kad ir kiti ieškovo pateikti Sutarties vykdymo pasiūlymai nebuvo neprotingi ir nesąžiningi atsakovo atžvilgiu (Pvz., ieškovas būtų galėjęs ginčo patalpas nuomotis už žymiai mažesnę kainą, nei jas subnuomotų trečiajam subjektui).

63Atsižvelgiant į šias aplinkybes, yra pagrindas teigti, jog yra labiau tikėtina, kad ieškovas, būdamas apdairus ir rūpestingas verslininkas, sudarydamas ginčo sutartį, turėjo galimybių numatyti, kad pasirinkta vieta naujos parduotuvės steigimui gali būti neperspektyvi, taip pat kad jis žinojo, jog sutartyje numatytas minimalus nuomos terminas ir nuomos mokesčio dydis buvo nustatytas, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas savo lėšomis rekonstravo ginčo patalpas pagal ieškovo nustatytus reikalavimus ir turėjo teisėtus lūkesčius, jog patalpos už sutartimi nustatytą mokestį bus nuomojamos ilgą laiką. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovo reikalavimo nutraukti Sutartį CK 6.204 straipsnyje nustatytu pagrindu, ieškovui neįrodžius, kad egzistavo sutarties vykdymo suvaržymas, kitaip tariant, neįrodžius CK 6.204 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų visumos.

64Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nėra pagrindo tarp šalių kilusio ginčo spręsti analogiškai, kaip buvo išspręsta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2012, nes nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės nesutampa su kasacinio teismo nagrinėtos bylos faktinėmis aplinkybėmis.

65Dėl teismo priteistos 757 586 Lt sumos nuostoliams atlyginti

66Byloje nustatyta, kad Sutartimi šalys susitarė, jog patalpos bus išnuomotos 10 metų terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo patalpų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento (Sutarties 4.1 p.). Nuomos termino pabaiga šalių susitarimu buvo nustatyta 2018 m. spalio 15 d. (Sutarties 9.1 p.). Kaip jau minėta, nuomininko teisė ir sąlygos vienašališkai, ne teismo tvarka nutraukti sutartį prieš terminą įtvirtinti Sutarties 9.6 punkte. Ginčo patalpas ieškovas atsakovui perdavė 2010 m. vasario 22 d. (153-154 b. l.).

67Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog nėra pagrindo spręsti, kad nuomininkui pasidarė sudėtingiau vykdyti prievolę, padarė išvadą, kad nepasibaigus nuomos sutartyje bei nesuėjus Sutarties 9.6 punkte nustatytiems terminams, 2010 m. vasario 2 d. išsikėlęs iš ginčo patalpų, nuomininkas, pažeidė prievolę. Kaip jau minėta šioje nutartyje, ieškovas iš ginčo patalpų išsikėlė (t. y. vienašališkai nutraukė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį) neteisėtai. Todėl ieškovo argumentai, kad prisiimtų įsipareigojimų jis savo veiksmais nepažeidė ir kad negali būti priteisti atsakovo dėl tokio neteisėto ieškovo veikimo patirti nuostoliai, atmetami kaip nepagrįsti (CK 6.256 str. 2 d.).

68Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas neteisėtai vienašališkai nutraukė Sutartį, todėl atsakovas turi teisę reikalauti atlyginti žalą negautų pajamų forma, t. y. negautą iš ieškovo nuomos mokestį už visą Sutarties 9.6 punkte numatytą laikotarpį. Pažymėjo, kad ieškovas ginčo patalpas naudojo nuo 2008 m. spalio 15 d. iki 2010 m. vasario 22 d., todėl už likusius 3 metus ir 53 dienas, įvertinus po Sutarties nutraukimo gaunamą nuomos mokestį iš kitų nuomininkų, ieškovas negavo 757 586 Lt nuomos mokesčio.

69Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė Sutarties 9.6 punkto nuostatas, t. y. netinkamai nustatė sutarties 9.6. punkte nustatyto laikotarpio pabaigą. Ieškovo nuomone, teismas nepagrįstai priteisė negautą nuomos mokestį už 6 mėnesius, nes Sutartį vienašališkai jis galėjo nutraukti po 4 metų.

70Teisėjų kolegija sprendžia, jog toks ieškovo išaiškinimas prieštarauja pačioje Sutartyje įtvirtintoms sąlygoms.

71Sutarties 9.6 punkte nustatyta, kad nuomininkas turi teisę ne teismo tvarka vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą įspėjęs apie tai nuomotoją ne vėliau nei prieš 6 kalendorinius mėnesius iki Sutarties nutraukimo. Taip pat aiškiai nurodyta, kad šia nuostata nuomininkas gali pasinaudoti, tik nuo nuomos termino pradžios praėjus 4 nuomos termino metams. Taigi, abi šias nuostatas aiškinant neatsiejamai viena nuo kitos, akivaizdu, kad sutarties šalys buvo susitarusios, jog tik praėjus 4 metams nuo nuomos termino pradžios, nuomininkas įgyja teisę pasinaudoti sutarties nuostata, suteikiančia jam teisę ne teismo tvarka vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą, t. y. įspėti nuomotoją apie vienašališką sutarties nutraukimą ir nutraukti sutartį, po tokio po įspėjimo praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams. Todėl pirmosios instancijos teismas iš ieškovo atsakovui pagrįstai priteisė negautą nuomos mokestį, paskaičiuotą ir už sutartyje nustatytą minimalų įspėjimo terminą.

72Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 9.6 punktu iš esmės buvo išreikštas teisėtas atsakovo lūkestis, jog ieškovas savo sutartines prievoles vykdys mažiausiai 4 metus ir 6 mėnesius, o ieškovas savo sutartines prievoles vykdė tik 1 metus 4 mėnesius ir 7 dienas, ieškovo argumentai, kad nuostoliais, kuriuos atsakovas patyrė dėl negauto nuomos mokesčio, galėtų būti laikomas nebent negautas nuomos mokestis už laikotarpį ne ilgesnį kaip 6 mėnesiai, per kurį buvo surasti nauji nuomininkai, atmetami kaip nepagrįsti.

73Atsakovas pateikė teismui duomenis, įrodančius, kad už ginčo patalpų nuomą per laikotarpį nuo 2010 m. kovo 1 d. iki 2013 m. balandžio 14 d. jo faktiškai negautas nuomos mokestis sudarė 717 444,00 Lt be PVM (177-178 b. l., 3 t.). Ši suma yra mažesnė už tą, kurią ieškovo skundžiama sprendimo dalimi Kauno apygardos teismas priteisė atsakovui. Tačiau atsakovas teigia, kad:

741) UAB „Avitelos prekyba“ 2009 m. spalio 15 d. „Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties“ pagrindu iš pradžių nuomojosi patalpas antrajame Prekybos centro aukšte, t. y. ne ieškovui nuomotas patalpas; 2) tam, kad bent šiek tiek būtų užpildytos ieškovui nuomotos patalpas, kurios yra pagrindinės visame Prekybos centre, 2011 m. spalio 18 d. „Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi“ su UAB „Avitelos prekyba“ buvo susitarta dėl ieškovo patalpų dalies nuomos;

753) į ieškovo patalpų dalį pirmajame Prekybos centro aukšte UAB „Avitelos prekyba“ persikėlė iš anksčiau nuomotų patalpų antrajame Prekybos centro aukšte, už kurias jokių mokesčių toliau nebemokėjo. Todėl, atsakovo vertinimu, Kauno apygardos teismo sprendimu atsakovui priteista 757 586,00 Lt dydžio suma nuostoliams atlyginti neturėtų būti mažinama. Be to, nurodė, kad faktiškai nuostolis dėl negauto nuomos mokesčio sudaro 791 198 Lt be PVM, t. y. netgi daugiau nei atsakovui priteisė teismas (172-173 b. l., 3 t.).

76Nesutikdamas su šiais atsakovo teiginiais, ieškovas nurodo, kad UAB „Avitelos prekyba“ atlaisvinus anksčiau nuomotas patalpas antrame pastato aukšte, atsakovas įgijo galimybę jas išnuomoti kitam nuomininkui ir gauti pajamas už šių patalpų nuomą. Todėl, jo nuomone, teismo priteista suma turi būti sumažinta 40 142 Lt. Su tokiu ieškovo išaiškinimu teisėjų kolegija nesutinka. Būtina pažymėti, kad UAB „Avitelos prekyba“ persikėlus iš pastato antrojo aukšto į pirmąjį, naujas nuomininkas anksčiau šios bendrovės užimtose patalpose neatsirado, ši bendrovė toliau mokėjo nuomos mokestį už patalpas pirmajame pastato aukšte , todėl mažinti priteistą teismo sumą 40 142 Lt suma nėra pagrindo. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ginčo patalpos buvo įrengtos būtent pagal ieškovo konkrečius reikalavimus, kas iš esmės nulėmė norinčiųjų išsinuomoti pagal konkrečius standartus įrengtas patalpas rato sumažėjimą. Todėl atsakovui pavykus pasiekti susitarimą su esamu Prekybos centro patalpų nuomininku (UAB „Avitelos prekyba“) dėl persikraustymo į dalį ieškovo nuomotų patalpų, buvo užpildytos ne tokios paklausios prekybos centro patalpos, tokiu būdu atlaisvinant paklausesnes patalpas. Kadangi ieškovas neįrodė, kad vietoje UAB „Avitelos prekyba“ ginčo patalpas (ar jų dalį) būtų buvusi reali galimybė išnuomoti kitam nuomininkui, atmetami ieškovo argumentai, kad atsakovas turėjo galimybę išnuomoti visas patalpas ar jų dalį, ir už kitokį nuomos mokestį.

77Teisėjų kolegija pažymi, jog ta aplinkybė, kad atsakovas nuo 2010 m. iki 2013 metų ginčo patalpas nuomininkams nuomojo už žymiai mažesnį nuomos mokestį, nei privalėjo mokėti ieškovas pagal 2007 metais sudarytą sutartį, nesudaro pagrindo daryti kitokias, nei buvo padarytos šioje nutartyje, išvadas, nes, kaip nustatyta, ginčo sutartimi sutartas nuomos mokesčio dydis iš esmės buvo orientuotas į tai, kad atsakovui su laiku turėjo būti kompensuotos į patalpų rekonstrukciją investuotos lėšos.

78Ieškovas apeliaciniu skundu taip pat įrodinėja, kad atsakovo investicijos į prekybos centrą negalėjo atsipirkti per sutartyje nustatytą terminą ir nuomos mokestis nebuvo siejamas su investicijų atsipirkimu per keturių metų terminą ir tai leidžia pagrįstai teigti, jog tokios apimties atsakovo investicijos buvo skirtos kapitaliai rekonstruoti visą jam priklausantį prekybos centrą ir jame įrengti prekybines patalpas. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, jog byloje yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių faktą, kad atsakovas savo sąskaita rekonstravo ginčo patalpas pagal ieškovo poreikius, standartus, įrengimus ir pan., todėl, jei ir buvo rekonstruotas visas prekybos centras, tai nepaneigia fakto, jog ginčo patalpos buvo rekonstruotos būtent pagal ieškovo poreikius.

79Patikslintame priešieškinyje atsakovas nurodė, kad jis patyrė 1 276 615,70 Lt (be PVM) tiesioginių nuostolių, kuriuos sudaro išlaidos už prekybos centro patalpų įrengimą pagal nuomininko UAB „Palink“ reikalavimus, standartus ir technologijas (166 b. l., 2 t.). Atsakovas priešieškiniu nereikalavo ieškovo atlyginti šią sumą viršijančios sumos. Todėl tai, kad tarp atsakovo ir UAB „Dovirma“ sudarytoje statybos rangos sutartyje viso pastato rekonstrukcijos orientacinė kaina buvo nustatyta 6 760 265 Lt (95-103 b. l., 2 t.), nereiškia, jog visa ši suma buvo investuota į ginčo patalpų rekonstrukciją ir kad šią sumą privalėtų kompensuoti ieškovas. Be to, pats ieškovas paskaičiavo, jog per 4 metus iš viso atsakovas iš ieškovo už nuomą būtų gavęs 1 022 906,88 Lt nuomos mokesčio. Taigi, beveik visos atsakovo investicijos į ginčo patalpų rekonstrukciją per minimalų sutartyje nustatytą nuomos laikotarpį atsakovui būtų padengtos. Todėl pirmosios instancijos, nurodydamas, jog suėjus sutarties 9.6 punkte nustatytam terminui, atsakovo patirtos patalpų įrengimo išlaidos nebūtų atlyginamos, teismas suklydo.

80Šių aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CK 6.249 straipsniu, pagrįstai patenkino atsakovo priešieškinio reikalavimą priteisti jam iš ieškovo 757 586 Lt nuomos mokesčio, apskaičiuoto atsižvelgiant į po sutarties nutraukimo gautą nuomos mokestį iš kitų nuomininkų, tuo labiau, kad pačia sutartimi ginčo šalys susitarė, jog minimalūs nuomotojo nuostoliai, nuomininkui atsisakius priimti patalpas, yra 1 000 000 Lt, kas iš esmės atitinka nuomos mokestį, kurį nuomotojas tikėjosi gauti per terminą, numatytą Sutarties 9.6 punkte.

81Dėl kitų atsakovo priešieškinio reikalavimų

82Atsakovas patikslintu priešieškiniu, be kitko, prašė iš ieškovo priteisti 126 868 Lt (be PVM) per laikotarpį nuo 2010 m. kovo 1 d. iki 2013 m. balandžio 14 d. imtinai negautų Sutarties 7 punkte numatytų mokėjimų už netiesiogines, administravimo ir valdymo bei šildymo sąnaudas, taip pat 137 475 Lt (be PVM) netiesioginių nuostolių (negautų pajamų), kuriuos sudaro iš smulkiųjų nuomininkų dėl UAB „Palink“ išsikėlimo iš nuomojamų patalpų negautas nuomos mokestis (166 b. l., 2 t.).

83Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atlyginti Sutarties 7 punkte numatytus mokėjimus, kurie kyla naudojantis išsinuomotu turtu, nuomininkas, nutraukęs Sutartį ir išsikėlęs iš ginčo patalpų, pareigos neturi.

84Atsakovas, nesutikdamas su tokia teismo išvada, teigia, kad Sutarties 7 dalyje numatyti mokėjimai/kompensavimai yra mokėtini ne už faktinį veiklos vykdymą patalpose, tačiau skaičiuojant tokius mokėjimus pagal proporciją tarp bendrai mokėtinos sumos ir dalies, kurią ieškovo nuomojamos patalpos užima pastato visame plote, t. y. pagal mokėtinos sumos / kompensacijos ir ieškovo užimamo ploto proporciją, nepriklausomai nuo to, ar ieškovas faktiškai vykdo savo veiklą. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, toks mokėjimų / kompensavimų apskaičiavimas gali būti taikomas ne visais atvejais.

85Sutarties 7.6 punktu atsakovas, kaip nuomininkas, įsipareigojo, mokėti ieškovui, kaip nuomotojui, visus mokesčius už patalpose faktiškai sunaudotą šilumą, elektros energiją, vandenį, taip pat ryšio paslaugas bei kitas patalpose faktiškai suteiktas komunalines paslaugas. Mokesčiai už patalpose suteiktas komunalines paslaugas, elektros energiją ir šildymą turi būti apskaičiuojami pagal atitinkamas komunalines paslaugas teikiančių organizacijų nustatytus tarifus bei patalpose įrengtų matavimo prietaisų (skaitiklių) parodymus, o jeigu patalpose nėra įrengtų atskirų matavimo prietaisų (skaitiklių) – proporcingai užimam plotui. Sutartis 7.8 punktu buvo sutarta, kad nuomininkas taip pat kompensuoja nuomotojui dalį išlaidų už į pastatą tiekiamas komunalines paslaugas, tenkančias bendrosioms pastato patalpoms, bei už kitą tokių bendrųjų patalpų, bei teritorijos priežiūrą, bei eksploataciją; nuomininko kompensuojama tokių išlaidų dalis yra proporcinga daliai, kurią nuomininko nuomojamos patalpos užima pastato visame plote. 7.9 punktu buvo sutarta, kad nuomininkas taip pat kompensuoja nuomotojui pastato administravimo ir valdymo išlaidas, tačiau šios išlaidos negali viršyti 6 proc. mokamo nuomos mokesčio.

86Teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad visų atsakovo prašomų priteisti mokėjimų, konkrečiai už netiesiogines, administravimo ir valdymo bei šildymo sąnaudas, dydžiai priklausė nuo naudojimosi išsinuomotomis patalpomis fakto. Pažymėtina, kad šios išlaidos atsakovui atsirasdavo kas mėnesį, nepriklausomai nuo to, ar ginčo patalpos faktiškai buvo nuomojamos, ar ne. Akivaizdu, kad sutartimi nustatant ieškovui pareigą kompensuoti dalį tokių mokėjimų, buvo siekiama kompensuoti pastato eksploatacijai būtinas faktiškai patiriamas išlaidas. Ieškovas, pasirašydamas Sutartį tokiomis sąlygomis, sutiko kompensuoti šias atsakovo išlaidas, todėl atsakovas pagrįstai tikėjosi, kad šią pareigą ieškovas vykdys mažiausiai Sutarties 9.6 punkte numatytą terminą. Kadangi sutartį ieškovas nutraukė vienašališkai ir neteisėtai, jis privalo kompensuoti dėl tokio neteisėto veiksmo atsakovo patirtus nuostolius, t. y. priteisti per laikotarpį nuo 2010 m. kovo 1 d. iki 2013 m. balandžio 14 d. įskaitytinai negautų Sutarties 7 punkte numatytų mokėjimų už netiesiogines, administravimo ir valdymo bei šildymo sąnaudas.

87Kaip matyti iš apeliacinės instancijos teismui atsakovo pateiktos netiesioginių sąnaudų paskaičiavimo lentelės (179-186 b. l., 3 t.), per laikotarpį nuo 2010 m. kovo 1 d. iki 2013 m. balandžio 14 d. (atskaičius UAB „Klaipėdos išparduotuvės“, UAB „Anava“, UAB „Avitelos prekyba“ ir Rimeikos sumokėtus mokėjimus už netiesiogines, administravimo, valdymo ir šildymo sąnaudas) atsakovas faktiškai patyrė 120 902 Lt nuostolių. Lentelėje nurodytų netiesioginių sąnaudų sumų ieškovas neginčija. Atsakovas savo rašytiniuose paaiškinimuose patikslino, kad faktiniais nuostoliais reikėtų laikyti 200 485 Lt sumą (be PVM), nes, jo nuomone, skaičiuojant netiesiogines sąnaudas, neturi būti išskaičiuoti UAB „Avitelos prekyba“ sumokėti mokėjimai, kadangi ši bendrovė nustojo mokėti kaip prekybos centro antro aukšto patalpų nuomininkas (173 b. l., 4 t.). Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie atsakovo teiginiai yra pagrįsti ir logiški, nes UAB „Avitelos prekyba“ persikeliant iš antro aukšto į pirmame aukšte esančias patalpas, kurias anksčiau nuomojosi ieškovas, naujas Prekybos centro patalpų nuomininkas neatsirado (UAB „Avitelos prekyba“ neišsinuomojo papildomų patalpų, tiesiog nuomotas patalpas pakeitė į kitas). Dėl šių priežasčių yra pagrindas prie netiesioginių sąnaudų paskaičiavimo lentelėje nurodytos bendros netiesioginių sąnaudų sumos pridėti UAB „Avitelos prekyba“ sumokėtas sumas, kuriomis iš esmės nebuvo kompensuoti ieškovo nesumokėti mokėjimai (120 902 Lt + 79 582 Lt), ir atsakovui iš ieškovo priteisti priešieškinyje nurodytą visą 126 868 Lt sumą, nes ji neviršija faktiškai atsakovo patirtų nuostolių.

88Atsakovas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nebuvo pagrindo jam iš ieškovo priteisti 137 475,81 Lt (be PVM) netiesioginių nuostolių (negautų pajamų), kuriuos sudaro dėl ieškovo išsikėlimo iš nuomojamų patalpų iš smulkiųjų nuomininkų negautas nuomos mokestis. Anot jo, byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovui neatlikus neteisėtų veiksmų ir neišsikėlus iš Prekybos centro, atsakovas būtų ir toliau atitinkamą laikotarpį gavęs iš anksto sutartą nuomos mokestį iš smulkiųjų prekybos centro nuomininkų, jų iniciatyva nebūtų nutrauktos ar pakeistos sudarytos sutartys. Todėl, jo vertinimu, yra pagrindas teigti, kad yra priežastinis ryšys tarp ieškovo neteisėtų veiksmų ir atsakovo patirtos 137 475,81 Lt dydžio žalos.

89Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo pateiktus rašytinius įrodymus (žr. UAB „Kauno saulėtekis“ patikslinto priešieškinio priedai Nr. 13-15), sprendžia, jog yra pagrindas šį atsakovo reikalavimą tenkinti tik iš dalies, nes priežastinis ryšys tarp ieškovo išsikėlimo ir iš AB „Ūkio bankas“ bei UAB „BTA draudimas“ negautų pajamų nėra įrodytas. Atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų (konkrečiai UAB „Tiekimo grupė“ raštų dėl nuomos sąlygų pakeitimo ir nuomos nutraukimo (13, 14 b. l.), UAB „Nemuno vaistinė“ prašymo dėl nuomos mokesčio sumažinimo ir susitarimų su ieškovu dėl nuomos mokesčio sumažinimo (28-29 b. l.), UAB „Avitelos prekyba“ prašymų dėl nuomos kaštų sumažinimo, dėl nuomos sutarties sąlygų ir susitarimo su ieškovu dėl nuomos mokesčio mažinimo (43-45 b. l.), UAB „Optikos pasaulis“ prašymo dėl pasikeitimų, susitarimo su ieškovu dėl nuomos mokesčio mažinimo (58-59 b. l.), R. S. individualios įmonės prašymo dėl nuomos sutarties nuostatų pakeitimo, pranešimų dėl nuomos sutarties nutraukimo (73, 76, 77 b. l.) pagrindu galima daryti pagrįstas išvadas, jog išvardintų bendrovių nuomos mokesčiai buvo mažinami ir kai kurios nuomos sutartys buvo nutrauktos iš esmės dėl to, kad sumažėjo pirkėjų skaičius, nutraukus „IKI“ parduotuvės veiklą atsakovui priklausančiame Prekybos centre. Taigi, tarp neteisėtų ieškovo veiksmų ir atsakovui atsiradusių netiesioginių nuostolių (iš kitų Prekybos centro nuomininkų negautų pajamų nuomos mokesčių forma) yra priežastinis ryšys. Nors pačiose negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyse nėra numatyta sąlyga, kad aptariamos bendrovės Prekybos centre nuomosis patalpas su sąlyga, jog pastate veiks „IKI“ parduotuvė, tačiau, įvertinus tai, kad atsakovas su minėtomis bendrovėmis sutartis sudarė po to, kai buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų sutartis su ieškovu, yra pakankamas pagrindas teigti, jog šios bendrovės išsinuomojo patalpas su nuomos sutartyse nustatyto dydžio nuomos mokesčiais Prekybos centre būtent dėl šios priežasties, nes, akivaizdu, jog maisto produktais prekiaujančios parduotuvės visada pritraukia daugiau pirkėjų.

90Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo pateiktų įrodymų nustatyti priežastinį ryšį tarp ieškovo išsikraustymo iš Prekybos centro ir atsakovo negauto nuomos mokesčio iš AB „Ūkio bankas“ ir UAB „BTA draudimas“ nepakanka, nes vien aplinkybė, jog tarp atsakovo ir šių bendrovių buvo padaryti negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimai (žr. UAB „Kauno saulėtekis: patikslinto priešieškinio priedai Nr. 13-15, b. l. 52, 103), savaime neįrodo, kad nuomos mokesčiai buvo mažinami būtent dėl to, kad ieškovas išsikraustė iš Prekybos centro.

91Aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad yra pakankamas pagrindas iš atsakovo priteisti 86 164,81 Lt (137 475,81 Lt – 50 085 Lt negauto iš AB „Ūkio bankas“ nuomos mokesčio -1 226 Lt negauto iš UAB „BTA draudimas“ nuomos mokesčio) netiesioginių nuostolių (negautų pajamų), kuriuos sudaro iš smulkiųjų nuomininkų dėl UAB „Palink“ išsikėlimo iš nuomojamų patalpų negautas nuomos mokestis.

92Dėl bylinėjimosi išlaidų

93Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, yra pagrindas pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (93 str. 5 d.).

94Teisėjų kolegija sprendžia, kad nors atsakovo priešieškinis buvo patenkintas tik iš dalies, yra pagrindas daryti išvadą, jog iš esmės ginčas išspręstas ir sprendimas priimtas atsakovo naudai, nes ieškovo ieškinys buvo atmestas visiškai. Todėl tokiu atveju, vadovaujantis teisingumo, protingumo principais, tikslinga iš atsakovo ieškovui apskritai nepriteisti bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, kas iš esmės pagrįstai buvo padaryta skundžiamu sprendimu.

95Visiškai atmetus ieškovo ieškinį ir iš dalies patenkinus atsakovo patikslinto priešieškinio reikalavimus, yra pagrindas iš ieškovo atsakovui priteisti pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal CPK 93 straipsnyje numatytas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles.

96Ieškovas savo apeliaciniame skunde, be kita ko, teigia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, privalėjo atsižvelgti ne į patikslinto priešieškinio reikalavimus, o į pirminio priešieškinio reikalavimus. Su tokiu teiginiu sutikti nėra pagrindo. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju atsakovo pareikštų reikalavimų apimtį apibrėžia būtent patikslintas priešieškinis, kuriuo atsakovas patikslino savo reiškiamų reikalavimų dydį.

97Yra pagrindas sutikti su atsakovu, jog skaičiuojant iš ieškovo atsakovui priteistiną pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų sumą, svarbu atsižvelgti ne tik į tai, kokia dalimi buvo patenkinti priešieškinio reikalavimai, bet ir į tai, kad ieškovo ieškinys buvo visiškai atmestas, į ką pirmosios instancijos teismas iš esmės neatsižvelgė.

98Tačiau teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo pateiktu paskaičiavimu, nes jei teismo sprendimas būtų paliktas nepakeistas, iš ieškovo atsakovui būtų pagrindas priteisti ne 82,96 proc., kaip nurodo atsakovas apeliaciniame skunde, o 66,48 proc. (50 + (50 * 32,96 / 100) ). Todėl nagrinėjamu atveju nustačius, jog atsakovo pareikšti reikalavimai turi būti patenkinti didesne apimtimi (t. y. 42 proc.), iš ieškovo atsakovui iš viso turi būti priteista 71 proc. (50 + (50 * 42 /100) jo pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų. Kadangi ieškovas apeliaciniu skundu iš esmės neginčija PVM sąskaitose – faktūrose nurodytų atsakovo patirtų atstovavimo išlaidų dydžių (46 b. l., 3 t.), iš ieškovo atsakovui priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą yra pagrindas padidinti iki 19 157,93 Lt (26 983 Lt * 71 /100).

99Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad valstybė patyrė 78 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Todėl iš ieškovo valstybei yra pagrindas priteisti 55,38 Lt (71 proc. * 78 Lt), iš atsakovo – 22,62 Lt (29 proc. * 78 Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

100Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, jo apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

101Atsakovo apeliacinį skundą patenkinus didžiąja dalimi, iš ieškovo atsakovui priteisiamos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos.

102Atsakovas prašo iš ieškovo priteisti iš viso 12 010,38 Lt apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų už susipažinimą su Kauno apygardos teismo sprendimu, apeliacinio skundo parengimą, susipažinimą su ieškovo apeliaciniu skundu ir jo analizę, atsiliepimo į ieškovo apeliacinį skundą, rašytinių paaiškinimų ir atsiliepimo į ieškovo rašytinius paaiškinimus rengimą, taip pat atsakovo susitikimus su advokatais bei teisines konsultacijas dėl visų kitų su civiline byla betarpiškai susijusių klausimų (182-183 b. l., 4 t.).

103Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteisino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, taip pat į tai, kad byla yra didelės apimties, sprendžia, jog pagrįstomis apeliacinės instancijos teisme atsakovo patirtomis bylinėjimosi išlaidomis yra pagrindas laikyti 6 000 Lt sumą, sumokėtą už advokato suteiktas paslaugas.

104Todėl iš ieškovo atsakovui iš viso yra pagrindas priteisti 12 287 Lt apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų (6000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 6287 Lt žyminio mokesčio).

105Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė CK 6.204 straipsnio, reglamentuojančio sutartinių įsipareigojimų vykdymą pasikeitus aplinkybėms, nuostatas ir padarė pagrįstą išvadą, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovo ieškinį, tačiau netinkamai įvertino kai kuriuos byloje surinktus rašytinius įrodymus, kuriais atsakovas įrodinėjo nuostolių, patirtų dėl ieškovo neteisėto išsikėlimo iš atsakovui priklausančių patalpų Prekybos centre, dydį ir nepagrįstai atsisakė priteisti atsakovui iš ieškovo per laikotarpį nuo 2010 m. kovo 1 d. iki 2013 m. balandžio 14 d. įskaitytinai negautų Sutarties 7 punkte numatytų mokėjimų už netiesiogines, administravimo ir valdymo bei šildymo sąnaudas, taip pat dalį reikalautų netiesioginių nuostolių (negautų pajamų), kuriuos sudaro iš smulkiųjų nuomininkų dėl UAB „Palink“ išsikėlimo iš nuomojamų patalpų negautas nuomos mokestis. Todėl skundžiamo sprendimo dalis, kuria nuspręsta atsakovo priešieškinį tenkinti iš dalies, pakeičiama, iš ieškovo atsakovui priteisiant didesnę pinigų sumą atsakovo nuostoliams atlyginti. Taip pat pakeičiama sprendimo dalis, kuria buvo paskirstytos tarp šalių jų pačių patirtos bylinėjimosi išlaidos ir valstybės išlaidos (CPK 326 str. 1 d. 3 p., 330 str.).

106Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 330 straipsniu,

Nutarė

107Pakeisti Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. sprendimo dalį, kuria atsakovo

108UAB „Kauno saulėtekis“ priešieškinis patenkintas iš dalies ir paskirstytos tarp šalių bylinėjimosi išlaidos, ir ją išdėstyti:

109,,Priteisti atsakovui UAB „Kauno saulėtekis“ iš ieškovo UAB „Palink“ 970 618,81 Lt (devynis šimtus septyniasdešimt tūkstančių šešis šimtus aštuoniolika litų ir 81 ct) nuostoliams atlyginti, 8,05 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos – 970 618,81 Lt, nuo priešieškinio priėmimo teisme dienos (2010-11-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 19 157,93 Lt (devyniolika tūkstančių vieną šimtą penkiasdešimt septynis litus ir 93 ct) bylinėjimosi išlaidų.

110Priteisti iš ieškovo UAB „Palink“ valstybei 55,38 Lt (penkiasdešimt penkis litus ir 38 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

111Priteisti iš atsakovo UAB „Kauno saulėtekis“ valstybei 22,62 Lt (dvidešimt du litus ir 62 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.“

112Kitą Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

113Priteisti iš ieškovo UAB „Palink“ atsakovui 12 287 Lt (dvylika tūkstančių du šimtus aštuoniasdešimt septynis litus) apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Marijai Zubrickienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Palink“ atstovams: advokatui D. Š., advokatui A.... 4. atsakovo UAB „Kauno saulėtekis“ atstovui advokatui J. P., viešame teismo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. I. Ginčo esmė... 7. Ieškovas UAB „Palink“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 8. Nurodė, kad 2007 m. rugsėjo 19 d. UAB „Palink“ ir UAB „Kauno... 9. 302 639 Lt, vasario mėnesį dar sumažėjo iki 276 695 Lt. Vis mažėjant... 10. Ieškovas teigė, kad nors CK atskiruose straipsniuose (CK 6.189 ir CK 6.200... 11. Ieškovo nuomone, Patalpose veikiančios jo parduotuvės apyvartos... 12. Atsakovas UAB „Kauno saulėtekis“ pareiškė priešieškinį, kurį... 13. Priešieškinyje nurodė, kad dėl UAB „Palink“ veiksmų, kai pastarasis... 14. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 10 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 16. Priteisė iš ieškovo UAB „Palink“ atsakovui UAB „Kauno saulėtekis“... 17. Kitą priešieškinio dalį atmetė;... 18. Priteisė iš ieškovo UAB „Palink“ valstybei 65,15 Lt bylinėjimosi... 19. Priteisė iš atsakovo UAB „Kauno saulėtekis“ valstybei 12,85 Lt... 20. Įpareigojo Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti atsakovui UAB... 21. Teismas, įvertęs byloje nustatytą aplinkybę, kad ieškovas ginčo... 22. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovo pateikti įrodymai, susiję su... 23. Teismas taip pat nustatė, kad nors CK 6.204 straipsnio nuostatos... 24. Teismas, nustatęs, kad nuomotojas priėmė sprendimą investuoti į patalpas... 25. Padaręs šią, teismas sprendė nesant pagrindo pripažinti nuostoliais kitas... 26. Žalos negautų pajamų formą dydį teismas nustatė, atsižvelgęs į... 27. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 28. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Kauno saulėtekis“ prašo: panaikinti... 29. UAB „Palink“, ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – priteisti... 30. 2010 m. kovo 1 d. iki 2013 m. balandžio 14 d. imtinai negautų kitų sutarties... 31. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Palink“ prašo panaikinti Kauno apygardos... 32. 2011 m. spalio 10 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo ieškinys ir iš... 33. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Palink“ apeliacinį skundą atsakovas UAB... 34. 2008 m. spalio 15 d. jau buvo atsiradusios ir ieškovui tapusios žinomomis iš... 35. UAB „Klaipėdos išparduotuvė“ ir UAB „Anava“. Naujų patalpų... 36. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Kauno saulėtekis“ apeliacinį skundą... 37. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 38. Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. sprendimas keistinas.... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 40. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 41. Pagal Lietuvos Respublikos CK 1.2 straipsnio prasmę šalys privalo vykdyti... 42. Sutartinių santykių šalys, atsiradus aplinkybių, dėl kurių vienai jų ar... 43. Tam, kad būtų konstatuota, jog vienai šaliai sutarties vykdymas yra iš... 44. Dėl Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo... 45. Šioje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas UAB „Palink“, vadovaudamasis... 46. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, padarė... 47. Ieškovas UAB „Palink“, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo... 48. Ieškovas įrodinėja, kad jam iš esmės padidėjo sutarties įvykdymo kaina.... 49. Atsižvelgdama į šiuos ieškovo apeliacinio skundo argumentus, teisėjų... 50. Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo argumentų pagrįstumą, sprendžia,... 51. Kaip matyti iš Sutarties turinio, ginčo šalys 7.4 punktu susitarė, kad... 52. Pažymėtina, kad ieškovas yra verslo subjektas, kuris turi didelę patirtį... 53. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 54. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su ieškovo teiginiu, kad pirmosios... 55. Nėra pagrindo sutikti ir su ieškovo teiginiu, jog iš sutarties gaunamas... 56. Atkreiptinas dėmesys, kad ginčo Sutartimi šalys susitarė dėl nuomotojo UAB... 57. Kasacinis teismas yra pasisakęs, jog ilgalaikių sutarčių vykdymui labai... 58. Ieškovas įrodinėja, jog pasikeitus sutarties vykdymo aplinkybėms, atsakovas... 59. Bylos duomenų pagrindu nustatyta, kad 2009 m. lapkričio 18 d. raštu „Dėl... 60. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo teiginiu, jog tokie ieškovo pasiūlymai... 61. Atsakovas, atsakydamas ieškovui į minėtą raštą, be kita ko, nurodė, jog... 62. Pažymėtina, kad ir kiti ieškovo pateikti Sutarties vykdymo pasiūlymai... 63. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, yra pagrindas teigti, jog yra labiau... 64. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nėra pagrindo tarp šalių kilusio... 65. Dėl teismo priteistos 757 586 Lt sumos nuostoliams atlyginti ... 66. Byloje nustatyta, kad Sutartimi šalys susitarė, jog patalpos bus išnuomotos... 67. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog nėra pagrindo spręsti, kad... 68. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas neteisėtai... 69. Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė... 70. Teisėjų kolegija sprendžia, jog toks ieškovo išaiškinimas prieštarauja... 71. Sutarties 9.6 punkte nustatyta, kad nuomininkas turi teisę ne teismo tvarka... 72. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 9.6 punktu iš esmės buvo išreikštas... 73. Atsakovas pateikė teismui duomenis, įrodančius, kad už ginčo patalpų... 74. 1) UAB „Avitelos prekyba“ 2009 m. spalio 15 d. „Negyvenamųjų patalpų... 75. 3) į ieškovo patalpų dalį pirmajame Prekybos centro aukšte UAB „Avitelos... 76. Nesutikdamas su šiais atsakovo teiginiais, ieškovas nurodo, kad UAB... 77. Teisėjų kolegija pažymi, jog ta aplinkybė, kad atsakovas nuo 2010 m. iki... 78. Ieškovas apeliaciniu skundu taip pat įrodinėja, kad atsakovo investicijos į... 79. Patikslintame priešieškinyje atsakovas nurodė, kad jis patyrė 1 276 615,70... 80. Šių aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 81. Dėl kitų atsakovo priešieškinio reikalavimų... 82. Atsakovas patikslintu priešieškiniu, be kitko, prašė iš ieškovo priteisti... 83. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atlyginti Sutarties 7... 84. Atsakovas, nesutikdamas su tokia teismo išvada, teigia, kad Sutarties 7 dalyje... 85. Sutarties 7.6 punktu atsakovas, kaip nuomininkas, įsipareigojo, mokėti... 86. Teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra pagrindo sutikti su pirmosios... 87. Kaip matyti iš apeliacinės instancijos teismui atsakovo pateiktos... 88. Atsakovas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 89. Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo pateiktus rašytinius įrodymus (žr.... 90. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo pateiktų įrodymų... 91. Aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą,... 92. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 93. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, yra pagrindas pakeisti... 94. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nors atsakovo priešieškinis buvo... 95. Visiškai atmetus ieškovo ieškinį ir iš dalies patenkinus atsakovo... 96. Ieškovas savo apeliaciniame skunde, be kita ko, teigia, kad pirmosios... 97. Yra pagrindas sutikti su atsakovu, jog skaičiuojant iš ieškovo atsakovui... 98. Tačiau teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo pateiktu paskaičiavimu, nes... 99. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad valstybė patyrė 78 Lt išlaidų,... 100. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, jo apeliacinės instancijos teisme... 101. Atsakovo apeliacinį skundą patenkinus didžiąja dalimi, iš ieškovo... 102. Atsakovas prašo iš ieškovo priteisti iš viso 12 010,38 Lt apeliacinės... 103. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004... 104. Todėl iš ieškovo atsakovui iš viso yra pagrindas priteisti 12 287 Lt... 105. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu teisėjų... 106. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 107. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. sprendimo dalį, kuria... 108. UAB „Kauno saulėtekis“ priešieškinis patenkintas iš dalies ir... 109. ,,Priteisti atsakovui UAB „Kauno saulėtekis“ iš ieškovo UAB „Palink“... 110. Priteisti iš ieškovo UAB „Palink“ valstybei 55,38 Lt (penkiasdešimt... 111. Priteisti iš atsakovo UAB „Kauno saulėtekis“ valstybei 22,62 Lt... 112. Kitą Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. sprendimo dalį palikti... 113. Priteisti iš ieškovo UAB „Palink“ atsakovui 12 287 Lt (dvylika...