Byla 2A-279-798/2015
Dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nataljos Cikoto, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Veniulytės -Jankūnienės, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „BA prekyba“ ir atsakovo V. S. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 25 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „BA prekyba“ ieškinį atsakovui V. S. (V. S.) dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas RUAB „BA prekyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą V. S. grąžinti 152,02 kv.m. čerpinio profilio stogo dangos „Kingas 35“.

4Nurodė, kad 2007 m. liepos 20 d. atsakovas iš ieškovo įsigijo 152,02 kv.m. čerpinio profilio stogo dangos „Kingas 35“. 2011 m. balandžio 28 d. atsakovas pateikė ieškovui pretenziją dėl atsisakymo sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, kurios pagrindu įsigijo turtą, ir pareikalavo grąžinti sumokėtą prekės kainą, nes stogo danga yra nekokybiška, o 2011 m. rugsėjo 23 d. kreipėsi į teismą dėl nuostolių atlyginimo. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 15 d. priėmė galutinį sprendimą, kuriuo nusprendė iš ieškovo priteisti 13 688,41 Lt nuostolių, kuriuos sudaro 4 122,10 Lt stogo dangos kaina ir 9 566,31 Lt stogo dangos keitimo išlaidos. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 19 d. nutartimi paliko galioti pirmosios instancijos teismo nutartį. Pažymėjo, jog paminėtoje byloje atsakovui buvo priteisti ne tik stogo dangos kainos dydžio nuostoliai, bet ir nuostoliai, kuriuos atsakovas patirs keisdamas nekokybišką stogo dangą kokybiška. Ieškovas 2013 m. rugpjūčio 27 d. prašymu pareikalavo, kad atsakovas grąžintų nekokybišką stogo dangą, tačiau atsakovas pranešė, kad neketina jos grąžinti.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 25 d. sprendimu ieškinį patenkino. Įpareigojo V. S. grąžinti RUAB „BA prekyba“ 152,02 kv.m. čerpinio profilio stogo dangos „Kingas 35“ per 60 dienų nuo Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-460-816/2012 visiško įvykdymo.

7Teismas nustatė, kad atsakovas 2007 m. liepos 20 d. įsigijo iš ieškovo 152,02 kv.m. čerpinio profilio stogo dangos „Kingas 35“. Atsakovui dėl minėtos stogo dangos kokybės 2011 m. kilo pretenzijų, todėl atsakovas kreipėsi į teismą dėl nuostolių priteisimo iš ieškovo. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 15 d. galutiniu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-460-816/2012 priteisė iš RUAB „BA prekyba“ 13 688,41 Lt nuostolių, kuriuos sudaro 4 122,10 Lt stogo dangos kaina ir 9 566,31 Lt stogo dangos keitimo išlaidų, 5 proc. metinių palūkanų bei patirtas 1 518 Lt bylinėjimosi išlaidas V. S. naudai. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 19 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Ieškovas 2013 m. rugpjūčio 27 d. prašymu teiravosi atsakovo dėl nekokybiškos čerpinio profilio stogo dangos „Kingas 35“ atsiėmimo, taip pat pranešė, kad įmonei yra iškelta restruktūrizavimo byla, todėl atsakovas gali reikšti kreditinį reikalavimą ieškovo administratoriui, kurį atsakovas pareiškė 2013 m. rugpjūčio 29 d. Atsakovas 2013 m. rugsėjo 18 d. pranešimu informavo ieškovą bei jo administratorių, kad minėta stogo danga galės būti grąžinta, kai įmonė padengs jo patirtus nuostolius.

8Įvertinęs bylos faktines aplinkybes bei ginčui aktualų teisinį reguliavimą, teismas priėjo prie išvados, kad ieškovas nepagrįstai ieškinį grindžia CK 6.237 ir 6.242 straipsniais, kadangi atsakovo pareiga grąžinti daiktą, t.y. šiuo atveju čerpinio profilio stogo dangą „Kingas 35“, atsiranda iš CK 6.363 straipsnio 8 dalies nuostatų. Nors ieškovas nėra tinkamai įvykdęs Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 15 d. galutinio sprendimo, tačiau ieškovas šio sprendimo nėra įvykdęs ne dėl savo kaltės, o dėl to, kad jam yra iškelta restruktūrizavimo byla ir visi kreditiniai reikalavimai tenkinami įstatymo nustatyta tvarka, prieš tai restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui juos patvirtinus. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad ieškovo restruktūrizavimo byloje Nr. B2-111-368/2013 (dabartinis Nr. B2-72-368/2014), nagrinėjamoje Šiaulių apygardos teismo, 2013 m. spalio 24 d. nutartimi V. S. 15 206,41 Lt dydžio kreditinis reikalavimas buvo patvirtintas. Remiantis išdėstytu, teismas konstatavo, kad atsakovui atsirado pareiga grąžinti nekokybišką čerpinio profilio stogo dangą „Kingas 35“ ieškovui CK 6.363 straipsnio 8 dalies pagrindu, todėl ieškovo reikalavimas patenkintinas (CPK 178, 185 str.).

9Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovas yra vartotojas, į grąžintino daikto pobūdį (gyvenamojo namo stogo danga), į susiklosčiusias bylos aplinkybes, į ieškovo teisinį statusą (restruktūrizuojamas), nusprendė, jog tikslinga būtų nustatyti šio teismo sprendimo vykdymo tvarką, t.y. įpareigoti atsakovą grąžinti ieškovui 152,02 kv.m. čerpinio profilio stogo dangos „Kingas 35“ per 60 dienų nuo Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 15 d. galutinio teismo sprendimo visiško įvykdymo. Toks sprendimo vykdymo tvarkos nustatymas bus proporcingas ir nepažeis abiejų šalių interesų (CK 1.5 str., CPK 284 str. 1 d.).

10Teismas netenkino atsakovo prašymo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, t.y. už aiškiai nepagrįsto ieškinio pareiškimą, nes, teismo vertinimu, nėra objektyvaus pagrindo išvadai, kad ieškovas, pasinaudodamas įstatymo jam suteikta teise reikšti ieškinį, kuris, be to, buvo patenkintas iš dalies, galimai pažeistai teisei apginti, būtų nesąžiningai naudojęsis jam suteiktomis procesinėmis teisėmis.

11Spręsdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, teismas nustatė, kad ieškovas patyrė 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų, o atsakovas – 1 720 Lt. Nurodytos išlaidos neviršija 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nurodytų maksimalių atlygintinų išlaidų dydžių (8.2 ir 8.18 p.), tačiau, atsižvelgdamas į šalių procesinį elgesį, kuris byloje buvo tinkamas, į tai, kad atsakovo pareiga grąžinti stogo dangą yra susijusi su ieškovo, kuriam iškelta restruktūrizavimo byla, prievolės atsakovui pagal teismo sprendimą įvykdymu, nusprendė, kad bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl abiems šalims objektyvių priežasčių, todėl nepriteistos (CPK 93 str. 4 d.).

12III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

13Apeliaciniu skundu ieškovas RUAB „BA prekyba“ prašo pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo panaikinti ir priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovo ieškovo naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas.

14Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais: spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, teismas netinkamai taikė ir aiškinimo CPK 93 straipsnio 4 dalį. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį pralaimėjusi šalis padengia visas laimėjusios šalies turėtas bylinėjimosi išlaidas, o teismas gali nukrypti nuo šios taisyklės tik esant CPK 93 straipsnio 4 dalyje numatytoms aplinkybėms. Paminėtoje normoje vartojama sąvoka „gali nukrypti“ negali būti aiškinama taip plečiamai, kaip ją aiškino teismas skundžiamame sprendime. Ši teisės norma nesuteikia teismui teisės bylą pralaimėjusią šalį visiškai atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų, kurias ji turi sumokėti ne į valstybės biudžetą, o laimėjusiai šaliai. Aplinkybė, jog atsakovo pareiga grąžinti stogo dangą yra susijusi su ieškovo, kuriam iškelta restruktūrizavimo byla, prievolės atsakovui pagal teismo sprendimą įvykdymu, yra visiškai nereikšminga 93 straipsnio 4 dalies taikymui.

15Atsakovas V. S. su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

16Atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai: kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas yra priimtas atsakovo, o ne ieškovo naudai, todėl, remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, bylinėjimosi išlaidos galėjo ir, atsakovo nuomone, privalėjo būti priteistos atsakovo, o ne ieškovo naudai. Teismas pagrįstai nepriteisė bylinėjimosi išlaidų, nes akivaizdu, kad ieškovo bylinėjimosi išlaidas nulėmė jo (ieškovo) pasiryžimas atgauti nekokybišką stogo dangą, neįvykdžius Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 25 d. sprendimo. Šioje civilinėje byloje buvo iš esmės atmesta ieškovo pozicija, jog kreditoriaus (atsakovo) kreditinio reikalavimo patvirtinimas RUAB „BA prekyba“ restruktūrizavimo byloje prilygsta 2012 m. gegužės 25 d. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-460-816/2012 tinkamam įvykdymui, todėl faktiškai buvo atmestas ieškinys, nors de jure teismas jį patenkino.

17Apeliaciniu skundu atsakovas V. S. prašo: pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti; už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, reiškiant aiškiai nepagrįstą ieškinį, klaidinant bylą nagrinėjantį teismą, skirti RUAB „BA prekyba“ 20 000 Lt dydžio baudą, iki 50 proc. šios baudos priteisiant atsakovo naudai.

18Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

191) Atsakovas visuomet sutiko ir netgi raštu ieškovui patvirtino savo supratimą, jog nekokybiška stogo danga, dėl kurio įsigijimo atsakovui buvo priteisti nuostoliai Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 25 d. galutiniu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-460-816/2012, ieškovui bus grąžinta po šio teismo sprendimo visiško įvykdymo, t.y. faktinio nuostolių padengimo. Dėl to darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, patenkino iš esmės ir visa apimtimi atsakovo, tačiau ne ieškovo poziciją. Ieškovo ieškinio esmė ir ieškinio dalykas (materialusis teisinis reikalavimas) buvo grąžinti stogo dangą, nepaisant to, jog nėra atlyginti su nekokybiškos stogo dangos įsigijimu atsakovo patirti nuostoliai. Nors teismas tokio reikalavimo netenkino, tačiau sukūrė absurdišką ir atsakovo subjektines teises šiurkščiai pažeidžiančią situaciją - teismas priėmė procesinį sprendimą tenkinti ieškinį, nors pagal bylos išnagrinėjimo rezultatą bei motyvuojamąją dalį akivaizdu, kad teismo procesinis sprendimas priimtas atsakovo naudai.

202) Skundžiamas sprendimas yra naikintinas ir dėl tos priežasties, jog teismas, formaliai tenkindamas ieškinį (o realiai jį atmesdamas), taikė netinkamą teisės normą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, jog atsakovas privalo grąžinti stogo dangą ieškovui CK 6.363 straipsnio 8 punkto pagrindu, tačiau nurodyta teisės norma nagrinėjamam ginčui negali būti taikoma, kadangi atsakovas nesinaudojo straipsnyje nurodytu savo pažeistų teisių gynimo būdu, t.y. nereikalavo vienašalio sutarties nutraukimo ir sumokėtos kainos grąžinimo. Iš Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 25 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-460-816/2012 matyti, kad atsakovas naudojosi CK 6.363 straipsnio 4 dalies 4 punkte ir 5 dalyje numatytomis teisėmis.

213) Formalus ieškinio patenkinimas užkirto galimybę teismui spręsti dėl atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Teismo motyvai, dėl kurių nei vienai ir proceso šalių nėra priteisiamos atstovavimo išlaidos, yra nepakankamai logiški ir pagrįsti, neatitinkantys CPK normų, reglamentuojančių bylinėjimosi išlaidų priteisimą.

224) Teismas nepagrįstai ieškovo veiksmų neįvertino kaip nesąžiningų ir nelaikė jų piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Mano, kad ieškovas piktnaudžiavo savo teisėmis, nes teikė teismui ieškinį, neatsižvelgdamas į tai, kad atsakovas geranoriškai prisiėmė pareigą grąžinti stogo dangą po to, kai jam bus atlyginti ankstesnėje byloje priteisti nuostoliai. Ieškovas melagingai šmeižė atsakovą tuo, jog pastarasis esą neketina nei keisti, nei grąžinti nekokybiškos stogo dangos. Ieškovas principingai siekia kerštauti atsakovui, neigiamai jį charakterizuodamas, nors atsakovas nuo pat ginčo pradžios visuomet sudarė galimybę ieškovui situaciją spręsti palankiausiomis pačiam ieškovui sąlygomis.

23Ieškovas RUAB „BA prekyba“ su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

24Atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai:

251) Atsakovas nepateikė argumentų, kodėl ieškovo reikalavimas grąžinti stogo dangą yra neteisėtas ir nepagrįstas. Atsakovas neginčija, kad turi pareigą grąžinti stogo dangą, o tai suponuoja išvadą, jog atsakovas iš esmės pasinaudojo savo procesine teise, nustatyta CPK 42 straipsnyje pripažinti ieškinį, kas tik patvirtina, o ne paneigia ieškinio pagrįstumą ir teisėtumą.

262) Ieškovas laikosi pozicijos, kad teismas, vykdydamas savo pareigą taikyti teisės normas, nepriklausomai nuo to, kokiomis teisės normomis remiasi proceso šalys, tinkamai įvertino, jog atsakovas atsiliepime iš tikrųjų CPK 284 straipsnio 1 dalies pagrindu pateikė prašymą atidėti sprendimo vykdymą. Todėl teismas nusprendė, kad yra pagrįsta ir teisėta atidėti sprendimo vykdymą ir įpareigoti atsakovą grąžinti stogo dangą per 60 d. nuo Vilniaus m. 4 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 25 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-460-816/2012 įvykdymo. Teismas atsakovo pareigą gražinti stogo dangą susiejo išimtinai su pinigų gavimu, o ne su tuo, kada šis įsigis naują dangą. Atsakovo prašymo atidėti sprendimo vykdymą patenkinimas nereiškia, kad ieškovo ieškinys iš esmės (de fakto) buvo atmestas.

273) Nėra pagrindo spręsti, jog ieškovas nesąžiningai naudojosi savo procesinėmis teisėmis, pareikšdamas ieškinį, kuris buvo patenkintas ir ieškovo pažeista teisė apginta. Atsakovas iki ieškinio padavimo teismui dienos geranoriškai neprisiėmė pareigos grąžinti stogo dangą, o tokia atsakovo pozicija leido ieškovui pagrįstai manyti, kad atsakovas nemano turįs pareigą grąžinti stogo dangą ieškovui. Ieškovo nuomone, atsakovo pozicija galimai grąžinti stogo dangą po to, kai jis įsigis naują dangą, tikrai negali būti laikoma geranorišku, sąžiningu ir teisingu įsipareigojimu tai padaryti, tuo tarpu grąžintina stogo danga per tą laiką bus naudojama.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Ieškovo RUAB „BA prekyba“ ir atsakovo V. S. apeliaciniai skundai netenkintini.

30Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

31Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, nenustatyta.

32Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, apeliacinių skundų bei atsiliepimų į juos argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai įvertino byloje esančius rašytinius įrodymus, tinkamai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė materialinės bei proceso teisės normas, todėl padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

33Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, atsakovo V. S. pareigą grąžinti čerpinio profilio stogo dangą „Kingas 35“ numato CK 6.363 straipsnio 8 dalis, pagal kurią pirkėjui pareikalavus grąžinti prekės kainą, netinkamos kokybės daiktą pardavėjo reikalavimu pirkėjas turi grąžinti pardavėjo sąskaita. Bylos duomenimis atsakovas (pirkėjas) V. S. atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties, kurios pagrindu jis įgijo stogo dangą, ir pareikalavo iš pardavėjo (ieškovo) grąžinti prekės kainą bei atlyginti kitus nuostolius, o tai atitinka CK 6.363 straipsnio 8 dalies nuostatas. Atsakovo reikalavimai (dėl sumokėtos kainos už nekokybiškas prekes grąžinimo bei kitų nuostolių atlyginimo) buvo patenkinti įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 15 d. galutiniu sprendimu. Kadangi ieškovui UAB „BA prekyba“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla, paminėtas teismo sprendimas buvo įvykdytas specialia Įmonių restruktūrizavimo tvarka, t.y. nutartimi patvirtinant V. S. 15 206,41 Lt dydžio kreditinį reikalavimą RUAB „BA prekyba“ atžvilgiu. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms bei ieškovui (pardavėjui) reikalaujant grąžinti nekokybiškas prekes, prieinama prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis CK 6.363 straipsnio 8 dalimi, turėjo patenkinti ieškovo ieškinį dėl nekokybiškų prekių grąžinimo. Ta faktinė aplinkybė, jog, ieškovui iškėlus restruktūrizavimo bylą, jis (ieškovas) iki šiol realiai negalėjo įvykdyti priimto teismo sprendimo, nepaneigia atsakovo (pirkėjo) V. S. pareigos grąžinti nekokybišką prekę, o pardavėjo (ieškovo) teisės reikalauti tokios prekės grąžinimo (CK 6.363 str. 8 d.).

34Iš skundžiamo teismo sprendimo matyti, kad, įvertinęs abiejų ginčo šalių teisinį statusą (ieškovas – restruktūrizuojamas, o atsakovas, kaip vartotojas, yra silpnesnioji ginčo santykių šalis), grąžintino daikto pobūdį, teismas nusprendė, kad yra pagrindas nustatyti sprendimo vykdymo tvarką (CPK 284 str. 1 d.). Visgi sprendimo vykdymo tvarkos nustatymas (CPK 284 str. 1 d.), kuris nors ir palankus atsakovui, nekeičia galutinio teismo sprendimo esmės, t.y. to, jog ieškovo materialinis reikalavimas (ieškinio dalykas) dėl čerpinio profilio dangos grąžinimo buvo patenkintas.

35Apeliantų skundai dėl teismo išspręstų procesinių klausimų (baudos skyrimo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo) taip pat atmestini kaip nepagrįsti.

36CPK 95 straipsnyje įtvirtinti du savarankiški atsakomybės taikymo pagrindai: 1) nesąžiningas nepagrįsto ieškinio (skundo) pareiškimas, 2) sąmoningas veikimas prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Aiškiai nepagrįsto ieškinio pareiškimas konstatuojamas tada, kai procesinis dokumentas teikiamas ne siekiant apginti pažeistą teisę, o sukelti nepatogumų, trukdžių, rūpesčių. Paduodančio nepagrįstą procesinį dokumentą asmens nesąžiningumas reiškia asmens suvokimą, jog jo reikalavimas iš tiesų yra nepagrįstas, asmuo neturi teisės reikalauti ginti teises, nes jos realiai nebuvo pažeistos. Teismas, spręsdamas dėl skirtinos baudos, turi įvertinti aplinkybių visumą, t. y. padaryto pažeidimo pobūdį, mastą, pasekmes, pažeidimo įtaką civilinio proceso principų įgyvendinimui, pažeidimą padariusio asmens savybes bei kitas reikšmingas aplinkybes. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad nėra pagrindo ieškovo veiksmus, pareiškiant ieškinį, pripažinti nesąžiningais, tuo labiau, kad ieškinys buvo patenkintas. Ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, reikalaujant apginti jo pažeistą teisę (CPK 1.137 str.), todėl, naudojimasis savo procesinėmis teisėmis teisėtiems tikslams pasiekti, negali būti baustinas (CPK 95 str. 1 d.).

37Bendroji bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklė yra tokia, kad pralaimėjusi šalis moka (CPK 93 str. 1 d., 2 d.), tačiau teismas gali nukrypti nuo šios bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 4 d.). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos šalių procesinį elgesį, aplinkybes, kad atsakovo pareiga grąžinti stogo dangą yra susijusi su ieškovo, kuriam iškelta restruktūrizavimo byla, prievolės atsakovui pagal teismo sprendimą įvykdymu bei remdamasis CPK 93 straipsnio 4 dalimi nusprendė šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų neatlyginti. Abi ginčo šalys nesutinka su tokiu teismo sprendimu, tačiau, teisėjų kolegija, įvertinusi teismo motyvus, kuriais buvo pagrįstas atsisakymas atlyginti šalių bylinėjimosi išlaidas, bei remdamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais (CPK 1.5 str. 4 d.), sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas buvo išspręstas teisingai, nepažeidžiant CPK normų. Ieškovo RUAB „BA prekyba“ pozicija, kad CPK 93 straipsnio 4 dalis nesuteikia teismui teisės bylą pralaimėjusią šalį visiškai atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų, neatitinka teismų praktikos (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-619/2014; 2014 m. sausio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-98/2014; 2013 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-347/2013).

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Nepatenkinus tiek apelianto (atsakovo) V. S. apeliacinio skundo, tiek ieškovo RUAB „BA prekyba“ apeliacinio skundo, jų patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos (CPK 93 str. 1 d.).

40Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų

41Kiti apeliantų apeliacinių skundų argumentai nėra teisiškai reikšmingi skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

42Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis įpareigoja nacionalinius teismus išsamiai ištirti šalių pateiktus paaiškinimus, argumentus ir įrodymus be išankstinio vertinimo, tuo aspektu, ar jie svarbūs sprendimo priėmimui. Sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai (Hirvisaari v. Finland, no 4968/99, judgerment of 27 september 2001, par 30). Teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Van de Huk v. Neatherlands judgement of 19 April 1994, Series An. 288, p 20 par. 61). Tokios pat pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-296/2009; 3K-3-107/2010; 3K-3-52/2011 ir kt.).

43Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas tinkamai ir išsamiai jį motyvavus, todėl pirmosios instancijos teismo motyvų, jiems pritardama, nekartoja.

44Teismas, remdamasis Lietuvos respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

45Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas RUAB „BA prekyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 4. Nurodė, kad 2007 m. liepos 20 d. atsakovas iš ieškovo įsigijo 152,02 kv.m.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 25 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas nustatė, kad atsakovas 2007 m. liepos 20 d. įsigijo iš ieškovo... 8. Įvertinęs bylos faktines aplinkybes bei ginčui aktualų teisinį... 9. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovas yra vartotojas, į grąžintino... 10. Teismas netenkino atsakovo prašymo skirti ieškovui baudą už... 11. Spręsdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, teismas nustatė, kad... 12. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas RUAB „BA prekyba“ prašo pirmosios instancijos... 14. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais: spręsdamas dėl... 15. Atsakovas V. S. su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o... 16. Atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai: kadangi pirmosios instancijos... 17. Apeliaciniu skundu atsakovas V. S. prašo: pirmosios instancijos teismo... 18. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 19. 1) Atsakovas visuomet sutiko ir netgi raštu ieškovui patvirtino savo... 20. 2) Skundžiamas sprendimas yra naikintinas ir dėl tos priežasties, jog... 21. 3) Formalus ieškinio patenkinimas užkirto galimybę teismui spręsti dėl... 22. 4) Teismas nepagrįstai ieškovo veiksmų neįvertino kaip nesąžiningų ir... 23. Ieškovas RUAB „BA prekyba“ su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį... 24. Atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai:... 25. 1) Atsakovas nepateikė argumentų, kodėl ieškovo reikalavimas grąžinti... 26. 2) Ieškovas laikosi pozicijos, kad teismas, vykdydamas savo pareigą taikyti... 27. 3) Nėra pagrindo spręsti, jog ieškovas nesąžiningai naudojosi savo... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Ieškovo RUAB „BA prekyba“ ir atsakovo V. S. apeliaciniai skundai... 30. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 31. Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK... 32. Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, apeliacinių skundų bei... 33. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, atsakovo V. S. pareigą... 34. Iš skundžiamo teismo sprendimo matyti, kad, įvertinęs abiejų ginčo... 35. Apeliantų skundai dėl teismo išspręstų procesinių klausimų (baudos... 36. CPK 95 straipsnyje įtvirtinti du savarankiški atsakomybės taikymo pagrindai:... 37. Bendroji bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklė yra tokia, kad... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 39. Nepatenkinus tiek apelianto (atsakovo) V. S. apeliacinio skundo, tiek ieškovo... 40. Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų... 41. Kiti apeliantų apeliacinių skundų argumentai nėra teisiškai reikšmingi... 42. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir... 43. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog... 44. Teismas, remdamasis Lietuvos respublikos Civilinio proceso kodekso 326... 45. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 25 d. sprendimą palikti...