Byla e2-7133-824/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Navickienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „( - )“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Bankroto vizija“ ieškinį atsakovams M. Š. ir R. Š. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovo bankrutavusios UAB „( - )“ bankroto administratorius prašo priteisti iš atsakovo M. Š. ir R. Š. 4382,49 Eur žalos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovams nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

5Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, tačiau atsakovai be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 dalis), dėl ko esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

6Teismas konstatuoja:

7Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad 2017 m. gruodžio 12 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla UAB „( - )“ ir bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto vizija“. Asmeniu kuris vykdys bankroto procesą civilinėje byloje Nr. eB2-1723-613/2017 paskirtas J. V.. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 23 d.

8Atsakovai M. Š. ir R. Š. buvo bankrutavusios UAB „( - )“ vadovais. R. Š. vadove buvo laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 29 d. iki 2017 m. kovo 13 d., M. Š. buvo vadovu laikotarpiu nuo 2017 m. kovo 14 d. Pagal 2015 metų balanso duomenis BUAB „( - )“ ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė sudarė 10693,00 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 16493,00 Eur. Juridinių asmenų registrui nustatyta tvarka BUAB „( - )“ finansinės atskaitomybės dokumentų nuo 2015 metų neteikė. Minėtoje Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gruodžio 12 d. nutartyje valdymo organai buvo įpareigoti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus. Bankroto administratorius siekdamas perimti įmonės turtą bei dokumentus įmonės registracijos adresu bei įmonės vadovams M. Š. ir R. Š. išsiuntė reikalavimą dėl dokumentų ir turto perdavimo, reikalavimai nebuvo įteikti. Tačiau direktorius M. Š. apie pareigą perduoti dokumentus buvo įformuotas el. paštu. Elektroniniame laiške M. Š. nurodė, kad įmonės dokumentai pas buhalterę ir šiuos dokumentus bankroto administratoriui reikia iš jos pasiimti. Bankroto administratorius ieškinyje nurodo, kad susisiekus su buhaltere, jis buvo informuotas jog jokių įmonės dokumentų ji neturi, nurodė, kad visi dokumentai pas įmonės direktorių M. Š.. Įmonės dokumentai bei turtas iki šiol bankroto administratoriui nėra perduoti.

9Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras tokių asmenų garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-25 nutartis civ. b. Nr. 3K-7-266/2006). Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorių, interesus. Bendrovės vadovas, siejamas su bendrovė fiduciariniais ryšiais, todėl privalo šiuos interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Kiekvienu atveju, taikant deliktinę atsakomybę, būtina nustatyti visus būtinus tam elementus: neteisėtą juridinio asmens vadovo veiką, žalos padarymo faktą, priežastinį ryšį tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos, ir juridinio asmens vadovo kaltę.

10Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus.

11Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnį ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta įmonės vadovo atsakomybė už įmonės apskaitos organizavimą bei apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą pagal įstatyme nustatytus reikalavimus.

12Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Šios nuostatos įpareigoja įmonės vadovą imtis visų įmanomų priemonių, kad įmonei priklausantis turtas būtų ne tik įtrauktas į apskaitą, bet ir realiai išsaugotas bei, esant teismo įpareigojimui, perduotas bankroto administratoriui. Įmonės vadovui nevykdant šių reikalavimų ar juos vykdant nerūpestingai ir nepateisinamai aplaidžiai, kai tokie jo veiksmai (neveikimas) lemia žalos įmonei padarymą, pripažintini neteisėtais ir sudaro pagrindą atsirasti jo civilinei atsakomybei CK 6.263 straipsnio pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. vasario 13 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1235/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1315/2014;ir kt.).

13Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar kituose norminiuose aktuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). UAB „( - )“ vadovai netinkamai organizavo ir vadovavo įmonės veiklai, pažeidė esminius Buhalterinės apskaitos įstatyme, CK 2.87 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus juridinio asmens valdymo organams dėl įmonės veiklos organizavimo ir vadovavimo ir prisidėjo prie situacijos, kad BUAB „( - )“ neturi galimybės atsiskaityti su savo kreditoriais, neįmanoma nustatyti įmonės turto, nes neišsaugoti ir bankroto administratoriui neperduoti privalomi įmonės veiklos apskaitos dokumentai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti bendrovės turto masę, realizuotiną siekiant atsiskaityti pagal bendrovės prievoles.

14Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad M. Š. ir R. Š., būdami BUAB „( - )“ vadovais, ir atsakingais už įmonės turtą, jo apskaitą, dokumentų išsaugojimą ir jų perdavimą bankroto administratoriui, šių pareigų neįvykdė. Dėl to, jog BUAB „( - )“ turtas nebuvo perduotas bankroto administratoriui, jis negali būti realizuotas bankroto procese, o iš realizavimo gautos lėšos negali būti panaudotos kreditorinių reikalavimo bei administravimo išlaidų dengimui. Atsakovams neperdavus įmonės dokumentų ir turto, įmonė ir jos kreditoriai patyrė žalą, kurią sudaro neperduoto turto dalis pagal paskutinį balansą, t. y. 4382,49 Eur. Šiais veiksmais buvo pažeista vadovo pareiga veikti kreditorių bei įmonės interesais bei nedaryti jai žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis civ. b. Nr. 3K-7-444/2009, 2009-11-30 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-528/2009, 2010-07-20 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-334/2010).

15Atsakovams laiku ir rūpestingai atlikus jiems teisės aktais priskirtas pareigas, kreditoriniai reikalavimai galėjo būti patenkinti, o ieškovas būtų galėjęs visiškai ar bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais, todėl galima konstatuoti, kad yra atsakovų neveikimo ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys. Atsakovai nepateikė įrodymų, paneigiančių jų kaltę dėl žalos atsiradimo, todėl kaltės prezumpcija byloje nenuginčyta (CPK 178 straipsnis).

16Iš byloje esančių rašytinių ir teismo ištirtų įrodymų, nurodytų aplinkybių nustatyta, kad atsakovai tinkamai nevykdė savo kaip vadovų pareigų, tinkamai neteikė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų nuo 2015 metų, neišsaugojo ir neperdavė įmonės apskaitos dokumentų bankroto administratoriui, todėl atsakovams taikytina deliktinė civilinė atsakomybė (CK 6.245 straipsnio 4 dalis), ir iš atsakovų solidariai ieškovui priteistina 4382,49 Eur žalos (CK 6.249 straipsnis).

17Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovų solidariai taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl iš atsakovų solidariai valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 99,00 Eur žyminio mokesčio t.y. iš kiekvieno atsakovo po 49,50 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

19Teismas, remdamasis išdėstytu ir CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu,

Nutarė

20ieškinį tenkinti.

21Priteisti solidariai iš atsakovų M. Š., asmens kodas ( - ) ir R. Š., asmens kodas ( - ) ieškovui BUAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), 4382,49 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4382,49 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. gegužės 15 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

22Priteisti valstybei iš atsakovo M. Š., asmens kodas ( - ) 49,50 Eur žyminio mokesčio.

23Priteisti valstybei iš atsakovės R. Š., asmens kodas ( - ) 49,50 Eur žyminio mokesčio.

24Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. ieškovo bankrutavusios UAB „( - )“ bankroto administratorius prašo... 5. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos... 6. Teismas konstatuoja:... 7. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad 2017 m.... 8. Atsakovai M. Š. ir R. Š. buvo bankrutavusios UAB „( - )“ vadovais. R. Š.... 9. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė... 10. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 11. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnį ūkio subjektai turi... 12. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 10 straipsnio... 13. Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal... 14. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad M. Š. ir R. Š.,... 15. Atsakovams laiku ir rūpestingai atlikus jiems teisės aktais priskirtas... 16. Iš byloje esančių rašytinių ir teismo ištirtų įrodymų, nurodytų... 17. Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš... 18. Ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies... 19. Teismas, remdamasis išdėstytu ir CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio... 20. ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti solidariai iš atsakovų M. Š., asmens kodas ( - ) ir R. Š., asmens... 22. Priteisti valstybei iš atsakovo M. Š., asmens kodas ( - ) 49,50 Eur žyminio... 23. Priteisti valstybei iš atsakovės R. Š., asmens kodas ( - ) 49,50 Eur... 24. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...