Byla 2-1024-390/2014
Dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Žydruolei Glebavičiūtei, atsakovės atstovui advokato padėjėjui G. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. M. ieškinį atsakovei O. G. dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas M. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės O. G. 884 651,44 Lt palūkanų ir delspinigių, 5 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodoma, kad 2013 m. sausio 3 d. buvo pasirašyta paskolos sutartis, pagal kurią atsakovė pasiskolino 1 000 000 Lt. Paskola turėjo būti grąžinta iki 2013 m. sausio 31 d. Pagal sutarties 2.2. punktą paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 16,61 proc. metinių palūkanų, nuo paskolintos ir negrąžintos paskolos sumos. Pagal sutarties 3.5. punktą tuo atveju, jeigu paskolos gavėjas pagal sutarties sąlygas laiku negrąžina paskolos, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui, 0,4 % delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių mokėjimas neatleidžia paskolos gavėjos nuo prievolės grąžinti paskolą. O. G. skolos negrąžino iki šios dienos. Vykdomasis dokumentas dėl 1 000 000 Lt skolos išieškojimo yra pateiktas antstolei. Priteistiną palūkanų sumą už laikotarpį nuo 2013-01-03 iki 2013-09-25 sudaro 121 068,62 Lt. Priteistiną delspinigių sumą už laikotarpi nuo 2013-02-28 iki 2013-07-30 sudaro 763 582,82 Lt. Iš viso priteistiną palūkanų ir delspinigių sumą sudaro 884 651,44 Lt.

3Atsakovė O. G. atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį tenkinti iš dalies. Nurodoma, kad ieškovas pagrįstai reikalauja iš atsakovės priteisti 121 068 62 Lt palūkanas, todėl atsakovė su šiuo ieškinio reikalavimu sutinka. Ieškovas visiškai nepagrįstai reikalauja iš atsakovės priteisti 0,4 proc. dydžio delspinigius, todėl atsakovė prašo ieškinį šioje dalyje atmesti. Atsakovės nuomone, ieškovo reikalaujamos priteisti palūkanos kompensuoja jo patirtus nuostolius dėl sutarties pažeidimo, todėl jis neturi teisės reikalauti papildomai priteisti ir delspinigius. Be to, nors paskolos sutarties 3.5. punkte iš tiesų numauta, jog tuo atveju, jeigu paskolos gavėjas pagal sutarties sąlygas laiku negrąžina paskolos, paskolos gavėjas mokas paskolos davėjui 0,4 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, tokia paskolos sutarties nuostata prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešai tvarkai ir gerai moralei, todėl negali būti pagrindu ieškovo reikalavimui dėl 763 582, 82 Lt delspinigių priteisimo patenkinti. Reikalavimas priteisti jam iš atsakovės 763 582, 82 Lt delspinigių dėl laiku nesumokėtos paskolos taip pat kvalifikuotinas kaip reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, t. y. netesybų priteisimo. Reikalavimas priteisti delspinigius ir palūkanas kartu yra neteisėtas, nes kompensacinių palūkanų paskirtis – atlyginti minimalius nuostolius (C K 6.261 str.), o pareiškus reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius (C K 6.258 str. 2 d). Net ir tuo atveju, jei teismas pripažintų, kad ieškovas turi teisę reikalauti priteisti palūkanas ir delspinigius kartu, jo ieškinys vis tiek negalėtų būti tenkinamas visa apimtimi vien dėl to, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos yra neprotingai didelės.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinio reikalavimus palaikė ir prašė juos patenkinti.

5Atsakovės atstovas teismo posėdyje ieškinį pripažino iš dalies, sutiko su ieškinio reikalavimu dėl 121068,62 Lt palūkanų priteisimu, o likusius ieškinio reikalavimus prašė atmesti.

6Ieškinys iš dalies tenkintinas.

7Atsakovė tiek atsilepimu į ieškinį, tiek teismo posėdžio metu atsakovės atstovas ieškinį dalyje dėl 121068,62 Lt palūkanų priteisimo pripažino, todėl šio ieškinio reikalavimo dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas pilnai ir iš atsakovės ieškovui priteistinos 121068,62 Lt dydžio palūkanos ( 6. 37 straipsnis, C P K 140 straipsnio 2 dalis ).

8Ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius tenkintinas iš dalies.

9Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2013m. sausio 3d. ieškovas ir atsakovė sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovei paskolino 1 000 000 Lt. Bylos duomenimis atsakovė paskolos sutartyje nustatytu terminu skolos ieškovui negrąžino, todėl yra išduotas vykdomasis dokumentas dėl 1 000 000 Lt skolos išieškojimo iš atsakovės ir šiuo metu yra pateiktas vykdymui. Minėtos paskolos 3. 5 punktu šalys sutarė, kad tuo atveju, jeigu paskolos gavėjas pagal sutarties sąlygas laiku negrąžina paskolos, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 0,4 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Iš pateikto paskaičiavimo ( b. l. 19) matyti, kad delspinigių dydis už 180 dienų sudaro 763. 582, 82 Lt. Ieškovas mano, kad šalys turi teisę susitarti dėl netesybų dydžio ir dėl jų susitarė laisva valia, o susitarusios - privalo vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus, nes sudaryta sutartis šalims turi įstatymo galią. Atsakovė atsikirsdama nurodo, kad prašomi priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli, prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, neatitinka teisminės praktikos ir teismas priteisdamas juos turi sumažinti.

10Kasacinės instancijos teismas pasisakydamas dėl netesybų dydžio yra pažymėjęs, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (C K 6.73, 6.258 straipsniai). C K 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis byloje AB „Kauno energija“ v. AB „Lietuvos dujos“, bylos Nr. 3K-7-378/2005; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005, 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis byloje UAB „Glass Market“ v. UAB „Lygiakraštis“, bylos Nr. 3K-3-1070/2003, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriau kolegijos 2008m. rugpjūčio 25d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008 ir kt.). Tačiau netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (C K 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

11Minėta, kad dėl atliekamos kompensuojamosios funkcijos netesybos negali būti sumažintos tiek, jog taptų mažesnės už nuostolius, atsiradusius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Tokios minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos turi sutapti su minimaliais nuostoliais ar nuostoliais. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką netesybų įskaitymas į nuostolius nesudaro pagrindo visais atvejais sumažinti sutartines netesybas iki minimalių ar įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367), 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M.ir V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007). Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (C K 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis).

12Kasacinės instancijos teismas taip pat yra pabrėžęs, kad teismas nustatydamas, ar pagal C K 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos.

13Teismas sprendžia, kad ieškovo prašomos priteisti iš atsakovės netesybos yra neprotingai didelės, todėl jos turi būti mažintinos. Tačiau teismo vertinimu, mažinant netesybų dydį būtina atsižvelgti į tai, kokio dydžio netesybas pasirinko pačios šalys ir sulygo sudarydamos sutartį. Kaip matyti iš bylos medžiagos, kad atsakovei pareiga mokėti netesybas atsiranda iš sutartinių paskolinių santykių, kuriuos ji prisiėmė laisva valia. Nors byloje nėra patvirtinta rašytiniais įrodymais, tačiau ieškovo ir jo atstovės teigimu, atsakovė yra verslininkė ir paskolą gavo verslui vystyti. Taigi, atsakovė galėjo numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes. Teismas atsižvelgdamas į aptartus kriterijus, šalių interesų pusiausvyrą, teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus ( C K 1. 5 straipsnis) daro išvadą, kad šalių sudarytos paskolos sutarties 3. 5 punkte numatytas 0,4 proc. delspinigių dydis yra neprotingai didelis ir turi būti sumažintas iki 0,2 proc. dydžio. Tai sudarytų 381791,41 Lt sumą ( pagal ieškovo pateiktą paskaičiavimą 0, 4 proc. sudaro 763,582,82 Lt, o skaičiuojant 0, 2 proc. būtų 381791,41 Lt ). Mažinti dar didesne dalimi priteisiamus delspinigius arba nustatant juos tokia dalimi kaip prašo atsakovė iki 0,02 proc., teismas neturi teisinio pagrindo, nes tokiu atveju būtų iš esmės paneigta šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Sudarydamos sandorius šalys dėl jų sąlygų susitaria laisva valia ir gali susitarti dėl sandorių, nors įstatymu ir nenumatytų, bet jiems neprieštaraujančių ( C K 1. 136 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Teismo vertinimu, ginčo sutarties šalys sudarydamos paskolos sutartį susitarė laisva valia tiek dėl palūkanų, tiek ir dėl delspinigių mokėjimo ir tokios sutarties sąlygos neprieštarauja įstatymams, todėl nepagrįstai atsakovės atsiliepime į ieškinį teigiama, kad ieškovo reikalavimas kartu priteisti palūkanas ir delspinigius yra neteisėtas.

14Atsakovei nevykdant prievolės mokėti palūkanas ir delspinigius, vadovaujantis C K 6. 37 straipsnio 2 dalimi, C K 6. 210 straipsnio 1dalimi iš atsakovės ieškovui priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

15Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovo ieškinys iš dalies tenkintinas.

16Kauno apygardos teismo 2013m. rugsėjo 30d. nutartimi ieškovas nuo dalies 9000 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo į valstybės pajamas buvo atleistas. Ieškinį patenkinus iš dalies, atsakovė patenkintų ieškinio reikalavimų dalyje bylinėjimosi išlaidas privalo atlyginti ieškovui bei valstybei ( C P K 93 straipsnio 1 dalis, C P K 96 straipsnio 1 dalis), Iš atsakovės pagal C P K 88 straipsnio 1 dalies 3 punkto taisykles priteistinos valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos C P K 268-270 straipsniais, teismas,

Nutarė

18Ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovės O. G. a/k ( - ) 121 068,62 Lt palūkanų ir 381 791,41 Lt delspinigių ieškovui M. M. a/k ( - )

20Iš atsakovės O. G. priteisti ieškovui 5 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą ( 502. 860,03 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, nuo 2013m. spalio 7d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Iš atsakovės O. G. priteisti 3847 Lt žyminio mokesčio, 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovui M. M..

22Iš atsakovės priteisti 5182 Lt žyminį mokestį ir 5,84 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

23Sprendimas nuo jo priėmimo per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą apeliaciniu skundu.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Editai... 2. Ieškovas M. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 3. Atsakovė O. G. atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį tenkinti iš dalies.... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinio reikalavimus palaikė ir... 5. Atsakovės atstovas teismo posėdyje ieškinį pripažino iš dalies, sutiko su... 6. Ieškinys iš dalies tenkintinas.... 7. Atsakovė tiek atsilepimu į ieškinį, tiek teismo posėdžio metu atsakovės... 8. Ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius tenkintinas iš dalies.... 9. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2013m. sausio 3d. ieškovas ir atsakovė... 10. Kasacinės instancijos teismas pasisakydamas dėl netesybų dydžio yra... 11. Minėta, kad dėl atliekamos kompensuojamosios funkcijos netesybos negali būti... 12. Kasacinės instancijos teismas taip pat yra pabrėžęs, kad teismas... 13. Teismas sprendžia, kad ieškovo prašomos priteisti iš atsakovės netesybos... 14. Atsakovei nevykdant prievolės mokėti palūkanas ir delspinigius,... 15. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovo ieškinys iš dalies tenkintinas.... 16. Kauno apygardos teismo 2013m. rugsėjo 30d. nutartimi ieškovas nuo dalies 9000... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos C P K 268-270 straipsniais, teismas,... 18. Ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovės O. G. a/k ( - ) 121 068,62 Lt palūkanų ir 381 791,41... 20. Iš atsakovės O. G. priteisti ieškovui 5 % dydžio metinių palūkanų už... 21. Iš atsakovės O. G. priteisti 3847 Lt žyminio mokesčio, 1000 Lt išlaidų... 22. Iš atsakovės priteisti 5182 Lt žyminį mokestį ir 5,84 Lt išlaidų... 23. Sprendimas nuo jo priėmimo per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos...