Byla 2-1064/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus akcinės bendrovės DNB banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 9 d. nutarties, kuria atmestas kreditoriaus akcinės bendrovės DNB bankas skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „AG projektai“ kreditorių 2012 m. spalio 11 d. nutarimo 1.2. darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos už laikotarpį nuo 2012 m. gegužės 25 d. iki 2012 m. spalio 11 d. patvirtinimo“ panaikinimo, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1001-343/2013.

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 6 d. nutartimi UAB „AG projektai“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“.

52012 m. spalio 11 d. įvyko BUAB “AG projektai” kreditorių susirinkimas, kuris 1.2 darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus ataskaitos patvirtinimo“ priėmė nutarimą: „Patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą už laikotarpį nuo 2012 m. gegužės 25 d. iki 2012 m. spalio 11 d.“.

6Kreditorius AB DNB bankas 2012 m. spalio 30 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su skundu atsakovui BUAB „AG projektai“, prašydamas panaikinti 2012 m. spalio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 1.2 darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos už laikotarpį nuo 2012 m. gegužės 25 d. iki 2012 m. spalio 11 d. patvirtinimo“.

7Skunde nurodė, kad skundžiamu nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra nepagrįsta ir pažeidžia BUAB „AG projektai“ kreditorių interesus. Byloje yra kilęs ginčas dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, kuris iki šiol nėra išspręstas. Bankas padavė skundą dėl BUAB „AG projektai“ 2012 m. gegužės 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, t. y. patvirtintas 50 000 Lt (be PVM) atlyginimas bankroto administratoriui ir 1 500 Lt (be mokesčių) atlyginimas buhalteriui, bei kitos administravimo išlaidos - pagal faktą. Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi banko skundas atmestas, tačiau ši nutartis nėra įsiteisėjusi, nes dėl minėtos nutarties yra paduotas atskirasis skundas, kuris dar nėra išnagrinėtas. Kreditoriaus teigimu, tai reiškia, kad nėra įsigaliojusio ir vykdytino kreditorių susirinkimo nutarimo dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos nuo 2012 m. gegužės 25 d.

8Pažymėjo, kad 2012 m. spalio 11 d. kreditorių susirinkimui pateiktoje ataskaitoje administratorius nurodė faktiškai patirtas išlaidas, tarp kurių – 6 000 Lt buhalteriui, 850 Lt advokatui. Atkreipė dėmesį, kad už administravimo paslaugas administratoriui yra mokamas atlyginimas. Pareiškėjo teigimu, teismų praktikoje formuluojama nuostata, jog tuo atveju, kai administratorius, vykdydamas jam Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) nustatytas pareigas, naudojasi kitų asmenų paslaugomis, t. y. advokatų kontoros, buhalterines paslaugas teikiančios įmonės, šių paslaugų išlaidas turėtų dengti pats bankroto administratorius. Nagrinėjamu atveju advokato paslaugos buvo naudojamos atsiliepimui į atskirąjį skundą parengti, o atskirasis skundas susijęs išimtinai su administratoriaus, o ne su jo administruojamos bankrutuojančios įmonės ar jos kreditorių turtinių interesų gynyba.

9Administratorius, po 2012 m. gegužės 25 d. patirdamas išlaidas bankroto procedūrų vykdymui, taip pat apmokėdamas buhalterio ir advokato paslaugas, vadovavosi 2012 m. gegužės 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, nors minėtas nutarimas nėra įsigaliojęs. Šiais veiksmais administratorius pažeidė ĮBĮ 36 straipsnio nuostatą, pagal kurią administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo šiomis išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Dėl ataskaitiniu laikotarpiu atliktų neteisėtų administratoriaus veiksmų jo pateikta administravimo išlaidų sąmata negalėjo būti patvirtinta: vien tai, kad administratorius naudoja bankrutuojančios įmonės lėšas administravimo išlaidų dengimui, sudaro pagrindą sąmatos už 2012 m. gegužės 25 d. - 2012 m. spalio 11 d. laikotarpį netvirtinti. Šių aplinkybių kreditoriai, balsavę už administratoriaus ataskaitos patvirtinimą, nevertino, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutarimą, kuris pažeidžia kreditorių interesus, protingumo ir teisingumo principus.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Kauno apygardos teismas 2013 m. sausio 9 d. nutartimi kreditoriaus AB DNB banko skundą atmetė ir priteisė BUAB „AG projektai“ iš AB DNB banko 850 Lt advokato pagalbos išlaidoms apmokėti.

12Teismas atmesdamas kreditoriaus skundo argumentą, jog nėra įsiteisėjusi teismo nutartis, kuria atmestas banko skundas dėl 2012 m. gegužės 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, pažymėjo, kad BUAB „AG projektai“ kreditorių susirinkimas 2012 m. gegužės 25 d. nutarė patvirtinti 50 000 Lt plius PVM atlyginimą bankroto administratoriui už visą bankroto procesą, 1 500 Lt plius mokesčiai atlyginimą buhalteriui, kitas administravimo išlaidas – pagal faktą. Tuo tarpu skundžiamu nutarimu buvo patvirtinta sąmata, į kurią įeina tik patirtos faktinės įmonės išlaidos: užmokestis buhalteriui, išlaidos, susiję su išmokomis, gautomis iš Garantinio fondo, pašto išlaidos, turto vertinimo išlaidos, advokato paslaugų išlaidos, banko paslaugų apmokėjimas, t.y. išlaidos, dėl kurių konkrečių dydžių kreditorių susirinkimas nutarimo nebuvo priėmęs. Todėl, teismo vertinimu, kreditorių susirinkimas turėjo teisę spręsti dėl konkrečių administravimo išlaidų pagal faktą patvirtinimo.

13Teismas taip pat pažymėjo, jog ĮBĮ 23 straipsnio 1dalies 5 punktas imperatyviai nustato kreditorių susirinkimo pareigą tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti. Todėl, teismo vertinimu, įmonės kreditoriai turėjo teisę spręsti dėl konkrečių administravimo išlaidų patvirtinimo. Nurodė, kad nuo bankroto bylos iškėlimo (2012 m. sausio 6 d.) praėjo metai, o pagal banko argumentus, kol nebus išspęstas klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos, kuri nėra visiškai tiksli, patvirtinimo administravimo išlaidų klausimo, netgi to, kuris buvo neapsvarstytas 2012 m. gegužės 25 d. kreditorių susirinkime (dėl faktinių išlaidų patvirtinimo) kreditoriai negali svarstyti. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, tai prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams ir pažeidžia kreditorių susirinkimo kompetenciją: administratorius metus laiko dirba naudodamas tik savo lėšas,o kreditoriai turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą. Teismas pažymėjo, kad bankroto procesas turi vykti nenutrūkstamai, o tam reikalingos lėšos. Įmonė 2012 m. liepos 4 d. pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, todėl bankroto procedūros turi būti baigtos iki 2014 m. liepos 4 d. (ĮBĮ 33 str.). Tai būtų neįmanoma, jeigu nuosekliai nebūtų vykdomos, o dar blogiau - stabdomos bankroto procedūros.

14Dėl argumento, kad administratoriaus veiksmai naudojant įmonės lėšas administravimo išlaidoms apmokėti po 2012 m. gegužės 25 d. yra neteisėti, teismas pažymėjo, kad bankas nepateikė jokių įrodymų šiam argumentui pagrįsti, o administratorius nurodė, kad visos administravimo išlaidos yra apmokėtos iš administratoriaus lėšų, todėl šį argumentą teismas taip pat pripažino nepagrįstu.

15Teismas nustatė, jog skundžiamas nutarimas buvo priimtas, laikantis įstatymų nustatytos tvarkos: kreditorių susirinkimas buvo sušauktas laiku, jokių pažeidimų dėl jo sušaukimo nenustatyta, susirinkime buvo kvorumas, už skundžiamą nutarimą balsavo 63,365 %, o prieš tik – 4,861% teismo patvirtintos kreditorinių reikalavimų sumos („prieš“ balsavo tik bankas – AB DNB). Nutarimas priimtas balsų dauguma, o bankas nenurodė konkrečių argumentų, kuo pažeidžiamos jo, kaip BUAB „AG projektai“ kreditoriaus, teisės ir teisėti interesai, nenurodė konkrečios bankui priimtinos administravimo išlaidų sąmatos, nepateikė įrodymų apie rinkoje egzistuojančius administravimo paslaugų įkainius.

16III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimų į jį argumentai

17Kreditorius AB DNB bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – AB DNB banko skundą tenkinti ir panaikinti 2012 m. spalio 11 d. vykusiame BUAB „AG Projektai“ kreditorių susirinkime priimtą nutarimą 1.2 darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos už laikotarpį nuo 2012 m. gegužės 25 d. iki 2012 m. spalio 11 d. patvirtinimo“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

181. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi aplinkybe, kad prieš skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą balsavo tik bankas, kurio reikalavimas sudaro nepilnus penkis procentus visų kreditorių balsų. Įstatymo norma, kad kreditorių susirinkimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo kreditoriai, kurių patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, negali būti suprantama kaip kreditorių teisė priimti balsų dauguma bet kokius sprendimus, jų nemotyvuojant, nes tokiu atveju galimi kitų įmonės kreditorių interesų pažeidimai. Teismų praktikoje taip pat pažymėta, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pagal analogiją gali būti taikoma CK 2.82 straipsnio 4 dalis, pagal kurią nutarimai gali būti pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ir sąžiningumo principams.

192. Apeliantas nesiekia stabdyti jokių bankroto procedūrų ir jokios procedūros dėl banko skundų negali būti pagrįstai sustabdytos. Jis tik siekia, kad bankroto administratorius nešvaistytų bankrutuojančios įmonės lėšų nepagrįstų bankroto administravimo išlaidų apmokėjimui. Pats bankroto administratorius elgiasi nesąžiningai toliau, naudodamas lėšas buhalterinių ir teisinių paslaugų apmokėjimui, kai dėl jų pagrįstumo ir dydžio vyksta teisminiai ginčai.

203. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad bankas nepateikė jokių įrodymų argumentui, kad administratoriaus veiksmai, naudojant lėšas administravimo išlaidoms apmokėti po 2012 m. gegužės 25 d., yra neteisėti. Kilęs ginčas dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos iki šiol neišspręstas: teismo nutartis, kuria buvo atmestas banko skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, neįsiteisėjo. Todėl bankroto byloje nėra įsigaliojusio ir vykdytino kreditorių susirinkimo nutarimo dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos.

214. 2012 m. spalio 11 d. kreditorių susirinkimui tvirtinti pateiktoje ataskaitoje bankroto administratorius nurodo faktiškai patirtas bankroto administravimo išlaidas: 6 000 Lt buhalteriui ir 850 Lt advokatui. Apelianto manymu, jog tol, kol šioje byloje įsiteisėjusia teismo nutartimi nebus išspręstas ginčas dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos, bankroto administratorius neturi teisės naudoti bankrutuojančios įmonės lėšų buhalterinių ir teisinių paslaugų apmokėjimui. Todėl ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išlaidos minėtų paslaugų pirkimui negali būti pripažintos pagrįstomis.

225. Už administravimo paslaugų teikimą administratoriui yra mokamas kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas. Teismų praktikoje formuluojama nuostata, kad tuo atveju, kai bankroto administratorius, vykdydamas ĮBĮ jam numatytas pareigas, naudojasi kitų asmenų paslaugomis, t. y. advokatų kontoros, ir buhalterines paslaugas teikiančios įmonės paslaugomis, šių paslaugų išlaidas turėtų dengti pats bankroto administratorius. Administratorius sumokėjo už advokato paslaugas, surašant atsiliepimą į banko atskirąjį skundą, tačiau jis gynė savo, o ne įmonės ar jos kreditorių turtinius interesus. Be to, atsiliepimui į banko atskirąjį skundą parengti nebuvo būtina advokato pagalba ir pirkdamas šią paslaugą, administratorius nepagrįstai naudojo įmonės lėšas.

236. Naudodamas įmonės lėšas administravimo išlaidų dengimui, nesant įsigaliojusio kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos laikotarpiui nuo 2012 m. gegužės 25 d. iki 2012 m. spalio 11 d., administratorius pažeidė ĮBĮ 36 straipsnio nuostatą, ir dėl šių neteisėtų administratoriaus veiksmų jo pateikta administravimo išlaidų sąmata negalėjo būti patvirtinta. Patvirtinus nepagrįstas administravimo išlaidas, keliama grėsmė kreditorių finansinių reikalavimų

24Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB ,,AG projektai“ administratorius UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, o AB DNB banko atskirąjį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

25Teigia, kad aplinkybę, jog išlaidos buhalterinėms ir teisinėms paslaugoms įsigyti buvo apmokėtos iš bankroto administratoriaus lėšų, o ne iš bankrutuojančios įmonės lėšų, konstatavo ir pirmosios instancijos teismas. Minėtos išlaidos nėra susijusios su administratoriaus turtiniais interesais. Ta aplinkybė, kad bankroto byloje dar nėra patvirtinta administravimo išlaidų sąmata arba toks kreditorių susirinkimo nutarimas nėra įsiteisėjęs dėl jo apskundimo, neatleidžia bankroto administratoriaus nuo pareigų, numatytų ĮBĮ vykdymo. Todėl priimdamas skundžiamą nutarimą, BUAB „AG projektai“ kreditorių susirinkimas veikė teisėtai ir pagrįstai – balsavo už operatyvų ir nenutrūkstamą bankroto procedūrų vykdymą, pripažino, kad administratoriaus patirtos išlaidos atitinka administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį, ir jos būtinos tinkamai atlikti bankroto procedūras.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Šios nuostatos taikomos ir apeliacine tvarka nagrinėjant atskiruosius skundus (CPK 338 str.).

28Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl atsakovo bankrutuojančios UAB „AG projektai“ kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta bankrutuojančios bendrovės administravimo išlaidų sąmata už laikotarpį nuo 2012 m. gegužės 25 d. iki 2012 m. spalio 11 d., teisėtumo ir pagrįstumo.

29Nesutikdamas su minėtu kreditorių susirinkimo nutarimu, kreditorius akcinė bendrovė DNB bankas jį prašė panaikinti, teigdama, kad skundžiamas nutarimas pažeidžia BUAB „AG projektai“ kreditorių interesus bei nurodė šiuos esminius savo nesutikimą su skundžiamu nutarimu grindžiančius argumentus: 1) byloje yra kilęs ginčas dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, kuris iki šiol nėra išspręstas ir todėl nėra įsigaliojusio ir vykdytino kreditorių susirinkimo nutarimo dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos nuo 2012 m. gegužės 25 d.; 2) kreditorių susirinkimui administratoriaus pateiktoje ataskaitoje nurodytos faktiškai patirtos išlaidos – išmokos buhalteriui (6 000 Lt) ir advokatui (850 Lt) – yra nepagrįstos, nes teismų praktikoje formuluojama nuostata, jog tuo atveju, kai administratorius, vykdydamas jam ĮBĮ nustatytas pareigas, naudojasi kitų asmenų paslaugomis, šių paslaugų išlaidas turėtų dengti pats bankroto administratorius, be to, advokato paslaugos buvo naudojamos išimtinai administratoriaus, o ne administruojamos bankrutuojančios įmonės ar jos kreditorių turtinių interesų gynybai;

303) administratorius, po 2012 m. gegužės 25 d. patirdamas išlaidas bankroto procedūrų vykdymui, taip pat apmokėdamas buhalterio ir advokato paslaugas, vadovavosi neįsigaliojusiu 2012 m. gegužės 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, taip pažeisdamas ĮBĮ 36 straipsnio nuostatą, ir vien tai, kad bankrutuojančios įmonės lėšos administravimo išlaidų dengimui po 2012 m. gegužės 25 d. buvo naudojamos neteisėtai, sudaro pagrindą sąmatos netvirtinti.

31Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs kreditoriaus skundą, padarė išvadą, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas yra teisėtas ir skundą atmetė.

32Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kreditorius AB DNB bankas savo atskiruoju skundu, be kita ko, teigia kad teismas nepagrįstai vadovavosi aplinkybe, jog prieš skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą balsavo tik bankas, kurio reikalavimas sudaro nepilnus penkis procentus visų kreditorių balsų. Pasak apelianto, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ir sąžiningumo principams.

33Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatą, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 22 str. 4 d.).

34Skundžiama nutartimi pirmosios instancijas teismas nustatė, kad skundžiamas nutarimas buvo priimtas laikantis įstatymo nustatytos tvarkos: susirinkimas buvo sušauktas laiku, jokių pažeidimų dėl jo sušaukimo nenustatyta, susirinkime buvo kvorumas, už nutarimą balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 63,365 proc., o nutarimą - tik 4,861 proc. (t. y. vienas AB DNB bankas), t. y. nutarimas buvo priimtas balsų dauguma. Šių aplinkybių apeliantas neginčija. Tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas patikrino skundžiamo kreditorių nutarimo teisėtumą procedūrine prasme ir jokių susirinkimo sušaukimo bei nutarimo priėmimo tvarką nustatančių teisės normų pažeidimų nenustatė. Šios pirmosios instancijos teismo išvados apeliantas neginčija. Be šių aplinkybių, pirmosios instancijos teismas iš esmės įvertino ir banko skunde dėl kreditorių susirinkimo nutarimo nurodytas, pareiškėjo nuomone, šio nutarimo neteisėtumą ir nepagrįstumą įrodančias aplinkybes ir teigti, kad teismas vadovavosi vien aplinkybe, jog prieš skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą balsavo tik bankas (pareiškėjas, apskundęs nutarimą), nėra pagrindo.

35Kaip ir savo skunde dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, taip ir atskirajame skunde dėl pirmosios instancijos teismo nutarties AB DNB bankas akcentuoja administratoriaus veiksmų neteisėtumą, apelianto teigimu, pasireiškusį darant išlaidas bankroto procedūrų vykdymui, kol nėra išspręstas ginčas dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos ir nėra įsigaliojusio bei vykdytino kreditorių susirinkimo nutarimo, kuria tokia sąmata būtų patvirtinta. Apelianto teigimu, tol, kol įsiteisėjusia teismo nutartimi nebus išspręstas ginčas dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos, bankroto administratorius neturi teisės naudoti bankrutuojančios įmonės lėšų buhalterinių ir teisinių paslaugų apmokėjimui. Pasak apelianto, naudodamas įmonės lėšas administravimo išlaidų dengimui, nesant įsigaliojusio kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos laikotarpiui nuo 2012 m. gegužės 25 d. iki 2012 m. spalio 11 d., administratorius pažeidė ĮBĮ 36 straipsnio nuostatą.

36Pažymėtina, kad BUAB „AG projektai“ kreditorių susirinkimo 2012 m. gegužės 25 d. nutarimu buvo nutarta patvirtinti 50 000 Lt (be PVM) atlyginimą administratoriui ir 1 500 Lt (be mokesčių) atlyginimą buhalterei nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo, o administravimo išlaidas tvirtinti pagal faktą. Šis nutarimas buvo apskųstas Kauno apygardos teismui ir šio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi skundas buvo atmestas, tačiau Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 5 d. nutartimi pastaroji Kauno apygardos teismo nutartis panaikinta, BUAB „AG projektai“ kreditorių susirinkimo 2012 m. gegužės 25 d. nutarimas taip pat panaikintas ir administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas perduotas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Taigi, skundžiamų 2012 m. spalio 11 d. BUAB “AG projektai” kreditorių susirinkimo nutarimo bei Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 9 d. nutarties priėmimo metu buvo kilęs ir teismine tvarka nagrinėjamas ginčas dėl administravimo išlaidų sąmatos, kuris dar nebuvo išspręstas, o šiuo metu ankstesnis kreditorių susirinkimo nutarimas, kuria buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, yra panaikintas. Tai reiškia, kad be skundžiamo 2012 m. spalio 11 d. kreditorių susirinkimo, kito BUAB “AG projektai” kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto administravimo išlaidų sąmatos už laikotarpį nuo 2012 m. gegužės 25 d. iki 2012 m. spalio 11 d. tvirtinimo klausimui nėra. Tačiau teigti, kad vien dėl šios aplinkybės atsakovo bankroto administratoriaus veiksmai buvo neteisėti, nėra pagrindo.

37Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, skundžiamu BUAB “AG projektai” 2012 m. spalio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimu buvo patvirtinta sąmata, kuri apima tik patirtas faktines išlaidas. Tuo tarpu, kaip jau minėta, 2012 m. gegužės 25 d. nutarimu buvo patvirtintas

3850 000 Lt (be PVM) atlyginimas administratoriui ir 1 500 Lt (be mokesčių) atlyginimas buhalterei nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo, o kitas administravimo išlaidas nutarta tvirtinti pagal faktą.

39Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad visos ginčijamos administravimo išlaidos yra apmokėtos administratoriaus UAB ,,Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ lėšomis: apie tai yra pažymėta BUAB ,,AG projektai” kreditorių susirinkimo 2012 m. spalio 11 d. protokole Nr. 2 ir šios aplinkybės apeliantas neginčija bei ją paneigiančių įrodymų nepateikė. Taigi, apelianto teiginys, kad administratorius naudojo savo administruojamos įmonės lėšas administravimo išlaidų dengimui, nesant įsigaliojusio kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos laikotarpiui nuo 2012 m. gegužės 25 d. iki 2012 m. spalio 11 d., ir tuo pažeidė ĮBĮ 36 straipsnio nuostatą, nėra pagrįstas.

40Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, sprendžiant su bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų tvirtinimu susijusių teisės normų aiškinimu ir taikymu susijusius klausimus, yra pažymėta, kad visų bankroto procedūrų vykdymas yra susijęs su tam tikromis išlaidomis. Kadangi su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis tiesiogiai susijęs klausimas, kokios išlaidos bus skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, ĮBĮ 23 straipsnio, kuriame nustatyta kreditorių susirinkimo kompetencija, 5 punkte garantuota teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Pagal ĮBĮ reglamentavimą kompetencija tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą priklauso kreditorių susirinkimui, tačiau teismas, apskundus tokį kreditorių susirinkimo nutarimą, gali atlikti administravimo išlaidų sąmatos kontrolę. Tokiu atveju teismas turėtų įvertinti, ar patvirtintoje sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimtį atitinka administravimo išlaidų sampratą ir ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, taip pat tai, ar laikytasi kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2011).

41Taigi, BUAB ,,AG projektai” kreditorių susirinkimas, skundžiamu 2012 m. spalio 11 d. nutarimu tvirtindamas administratoriaus pateiktą administravimo išlaidų sąmatą, kuri faktiškai atspindėjo administratoriaus patirtas išlaidas, veikė savo kompetencijos ribose, o pirmosios instancijos teismas, nenustatęs, jog skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintoje sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimtį neatitinka administravimo išlaidų sampratos ar išlaidų dydžiai neatitinka protingumo ir teisingumo kriterijų, taip pat nustatęs, kad priimant nutarimą, buvo laikytasi kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, naikinti skundžiamą nutarimą neturėjo teisinio pagrindo.

42Ginčydamas sąmatoje nurodytų išlaidų, tarp jų 6 000 Lt išmokos buhalteriui ir 850 Lt advokatui, pagrįstumą, apeliantas teigia, kad tuo atveju, kai bankroto administratorius, vykdydamas ĮBĮ jam numatytas pareigas, naudojasi kitų asmenų paslaugomis, t. y. advokatų kontoros, ir buhalterines paslaugas teikiančios įmonės paslaugomis, šių paslaugų išlaidas turėtų dengti pats bankroto administratorius. Tokia nuostata, pasak apelianto, formuluojama teismų praktikoje.

43Su tokiu apelianto teiginiu sutikti taip pat nėra pagrindo.

44Išlaidų, kurios gali būti priskirtos prie administravimo išlaidų, sąrašas yra nustatytas ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, pagal kurios nuostatą bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, atlyginimas administratoriaus padėjėjui (padėjėjams), su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla. Šioje teisės normoje nustatytas administravimo išlaidų sąrašas nėra baigtinis, nes tokiomis išlaidomis pripažįstamos ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos, t. y. tokios, kurios atitinka administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį. Pagal ĮBĮ teisinį reglamentavimą kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje turėtų būti įtraukiamos tik tokios išlaidos, kurios būtinos bankroto procedūroms tinkamai atlikti. ĮBĮ 36 straipsnyje nepateikiami kriterijai, pagal kuriuos turėtų būti nustatomas administravimo išlaidų, išskyrus administratoriaus atlyginimą, dydis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2011; 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2011).

45Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2011, kurią savo skunde nurodė apeliantas, yra pažymėta, kad svarstant administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus veiklos ataskaitos pagrįstumą, vertintinos ir tokios aplinkybės, kaip administratoriaus veiksmai samdant juristą toms funkcijoms, kurias pagal ĮBĮ reglamentavimą turi atlikti bankroto administratorius, administratoriaus darbo apimtis ir išlaidų juristui ir advokato pagalbai apmokėti būtinybė. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1791/2011, buvo nustatyta, kad įmonės bankroto procedūrų vykdymo metu buvo samdomas ir advokatas, kuris atstovavo įmonę, nors bankrutuojanti įmonė buvo pasisamdžiusi nurodytą juristą. Teisėjų kolegija konstatavo, kad minėtos išlaidos nebuvo būtinos tinkamai atlikti bankroto procedūras ir jos neatitinka teisingumo, sąžiningumo, protingumo reikalavimų.

46Taigi, teigti, kad apelianto nurodytoje teismų praktikoje formuluojama nuostata, jog tuo atveju, kai bankroto administratorius, vykdydamas ĮBĮ jam numatytas pareigas, naudojasi kitų asmenų paslaugomis, t. y. advokatų kontoros, ir buhalterines paslaugas teikiančios įmonės paslaugomis, šių paslaugų išlaidas turėtų dengti pats, nėra pagrindo. Tačiau, kaip jau minėta šioje nutartyje, kilus ginčui dėl administravimo išlaidų pagrįstumo, kiekvienu atveju būtina įvertinti, ar patvirtintoje sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimtį atitinka administravimo išlaidų sampratą ir ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo, teigti, kad apelianto ginčijamos administravimo išlaidos, t. y. skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintoje sąmatoje nurodytos 6 000 Lt išmokos buhalteriui ir 850 Lt advokatui, yra nepagrįstos, neatitinka administravimo išlaidų sampratos ar jų dydžiai neatitinka protingumo ir teisingumo kriterijų. Pažymėtina, kad 6 000 Lt išmokos atlyginimo forma buhalteriui už 2012 m. gegužės 25 d. - 2012 m. spalio 11 d. laikotarpį, t. y. 4,5 mėnesio laikotarpį, negali būti pripažįstamos neatitinkančiomis protingumo ir teisingumo kriterijų. Analogiškai vertintina ir 850 Lt išmoka advokatui. Apeliantas pripažįsta, kad ši išmoka advokatui buvo išmokėta už suteiktas teisines paslaugas byloje, surašant atsiliepimą į banko atskirąjį skundą, tačiau teigia, kad šiuo atveju administratorius gynė savo, o ne įmonės ar jos kreditorių turtinius interesus, be to, pasak apelianto, atsiliepimui į banko atskirąjį skundą parengti advokato pagalba nebuvo būtina.

47Su tokiais apelianto teiginiais sutikti nėra pagrindo. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 9 punkto nuostatą, administratorius atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme, kreditorių susirinkime. Aplinkybė, kad atstovaujama civilinėje byloje prieš vieną iš administruojamos bankrutuojančios įmonės kreditorių, nereiškia, kad administratorius gina savo, o ne administruojamos įmonės ir kitų jos kreditorių interesus. Nagrinėjamu atveju administratorius įgaliojo advokatą atstovauti įmonei byloje dėl kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo. Taigi, administratorius gynė ne savo, o administruojamos įmonės ir kitų jos kreditorių, balsavusių už skundžiamą nutarimą, interesus. Pažymėtina ir tai, kad atsiliepimo į atskirąjį skundą paruošimui yra reikalingos teisinės žinios. Todėl teigti, kad advokato pagalba nebuvo būtina, nėra pagrindo.

48Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, konkrečių argumentų, kuo pažeidžiamos jo, kaip BUAB „AG projektai“ kreditoriaus, teisės ir teisėti interesai, bankas savo skunde nenurodė. Tokių argumentų iš esmės nėra pateikta ir atskirajame skunde. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas yra teisėtas, yra pagrįsta ir šios išvados pagrindu priimta nutartis atmesti skundą, kuriuo buvo prašome panaikinti skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą, yra pagrįsta.

49Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį nesudaro (CPK 329 str., 338 str.).

50Atsiliepimu į kreditoriaus akcinės bendrovės DNB banko atskirąjį skundą atsakovas BUAB ,,AG projektai“ prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

51Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatas, išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ar ir išlaidų dydį patvirtinantys dokumentai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

52Atsiliepimą į atskirąjį skundą pasirašė atsakovo BUAB „AG projektai“ administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ direktorius, o su atsiliepimu pateikė tik mokėjimo nurodymą, pagal kurį administratorius advokato Viktoro Ivanovo kontorai sumokėjo 850 Lt už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą, tačiau sutarties dėl teisinės pagalbos teikimo su minėta advokato kontora byloje nėra pateikta. Taigi teigti, kad atsakovas pateikė išlaidų dydį patvirtinančius dokumentus, nėra pagrindo, nes nesant teisinės pagalbos teikimo sutarties, patvirtinančios paslaugų teikimo pagrindą, pateiktas mokėjimo dokumentas nesudaro pakankamo pagrindo teigti, kad teisinė pagalba buvo teikiama šioje byloje. Todėl prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkinamas.

53Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

54Palikti Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 6 d. nutartimi UAB „AG projektai“... 5. 2012 m. spalio 11 d. įvyko BUAB “AG projektai” kreditorių susirinkimas,... 6. Kreditorius AB DNB bankas 2012 m. spalio 30 d. kreipėsi į Kauno apygardos... 7. Skunde nurodė, kad skundžiamu nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų... 8. Pažymėjo, kad 2012 m. spalio 11 d. kreditorių susirinkimui pateiktoje... 9. Administratorius, po 2012 m. gegužės 25 d. patirdamas išlaidas bankroto... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2013 m. sausio 9 d. nutartimi kreditoriaus AB DNB banko... 12. Teismas atmesdamas kreditoriaus skundo argumentą, jog nėra įsiteisėjusi... 13. Teismas taip pat pažymėjo, jog ĮBĮ 23 straipsnio 1dalies 5 punktas... 14. Dėl argumento, kad administratoriaus veiksmai naudojant įmonės lėšas... 15. Teismas nustatė, jog skundžiamas nutarimas buvo priimtas, laikantis... 16. III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Kreditorius AB DNB bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 18. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi aplinkybe, kad prieš... 19. 2. Apeliantas nesiekia stabdyti jokių bankroto procedūrų ir jokios... 20. 3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad bankas nepateikė... 21. 4. 2012 m. spalio 11 d. kreditorių susirinkimui tvirtinti pateiktoje... 22. 5. Už administravimo paslaugų teikimą administratoriui yra mokamas... 23. 6. Naudodamas įmonės lėšas administravimo išlaidų dengimui, nesant... 24. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB ,,AG projektai“ administratorius UAB... 25. Teigia, kad aplinkybę, jog išlaidos buhalterinėms ir teisinėms paslaugoms... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 27. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 28. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl atsakovo bankrutuojančios UAB... 29. Nesutikdamas su minėtu kreditorių susirinkimo nutarimu, kreditorius akcinė... 30. 3) administratorius, po 2012 m. gegužės 25 d. patirdamas išlaidas bankroto... 31. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs kreditoriaus skundą, padarė... 32. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kreditorius AB DNB... 33. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatą, kreditorių susirinkimo nutarimas... 34. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijas teismas nustatė, kad skundžiamas... 35. Kaip ir savo skunde dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, taip ir atskirajame... 36. Pažymėtina, kad BUAB „AG projektai“ kreditorių susirinkimo 2012 m.... 37. Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, skundžiamu BUAB... 38. 50 000 Lt (be PVM) atlyginimas administratoriui ir 1 500 Lt (be mokesčių)... 39. Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad visos ginčijamos... 40. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, sprendžiant su bankrutuojančios... 41. Taigi, BUAB ,,AG projektai” kreditorių susirinkimas, skundžiamu 2012 m.... 42. Ginčydamas sąmatoje nurodytų išlaidų, tarp jų 6 000 Lt išmokos... 43. Su tokiu apelianto teiginiu sutikti taip pat nėra pagrindo.... 44. Išlaidų, kurios gali būti priskirtos prie administravimo išlaidų,... 45. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 46. Taigi, teigti, kad apelianto nurodytoje teismų praktikoje formuluojama... 47. Su tokiais apelianto teiginiais sutikti nėra pagrindo. Pagal ĮBĮ 11... 48. Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, konkrečių... 49. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės... 50. Atsiliepimu į kreditoriaus akcinės bendrovės DNB banko atskirąjį skundą... 51. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatas, išlaidos už advokato ar advokato... 52. Atsiliepimą į atskirąjį skundą pasirašė atsakovo BUAB „AG projektai“... 53. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 54. Palikti Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartį nepakeistą....