Byla e2-36-370/2016
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „ZETA RETICULI“ kreditorių komiteto susirinkimo 2015 m. balandžio 7 d. nutarimų, priimtų ketvirtojo darbotvarkės klausimo pirmu ir trečiu punktais, pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto V. S. (V. S.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-4680-345/2015, pagal pareiškėjo V. S. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „ZETA RETICULI“ kreditorių komiteto susirinkimo 2015 m. balandžio 7 d. nutarimų, priimtų ketvirtojo darbotvarkės klausimo pirmu ir trečiu punktais, pripažinimo negaliojančiais, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas (kreditorius) V. S. kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiais BUAB „ZETA RETICULI“ kreditorių komiteto posėdžio, įvykusio 2014 m. balandžio 7 d., nutarimus, priimtus 4-ojo darbotvarkės klausimo 1 ir 3 punktais. Nurodė, kad 2014 m. balandžio 7 d. kreditorių komiteto posėdžio metu priimtu nutarimu pagal 4-ojo darbotvarkės klausimo 1 punktą nutarta patvirtinti laikotarpiu nuo 2014-05-29 iki 2014-09-30 patirtas ir komiteto posėdžiui pateiktoje administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodytas faktines administravimo išlaidas, o pagal 3 punktą - nustatyti administratoriui 25 proc. sėkmės mokestį, skaičiuojamą nuo pajamų, gautų išieškojus bendrovės balanse neapskaitomą A. U. skolą ir buvusio UAB „ZETA RETICULI“ vadovo V. S. bendrovei padarytą žalą. Pažymėjo, jog 4-ojo darbotvarkės klausimo 1 ir 3 punktais priimti nutarimai yra neteisėti, nes apie šaukiamą kreditorių susirinkimą buvo informuoti tik kreditorių komiteto nariai, pareiškėjas apie 2015 m. balandžio 7 d. kreditorių komiteto posėdžio metu priimtus nutarimus sužinojo tik 2015 m. balandžio 13 d. Su pagal darbotvarkės 4-ojo klausimo 1 punktą priimtu nutarimu nesutiko, nurodydamas, kad administratorius turi pakankamai patirties ir teisinių žinių, todėl nebuvo poreikio kreiptis į profesionalius teisininkus, administratorius nepagrįstai samdė buhalterines paslaugas teikiančius asmenis. Neginčijo, kad atsakovas turėjo teisę samdyti trečiuosius asmenis konsultacijoms teikti, tačiau jų paslaugas apmokėti turėjo savo sąskaita, o ne kreditorių. Nesutiko su pagal darbotvarkės 4-ojo klausimo 3 punktą priimtu nutarimu, nurodydamas, kad administratoriaus ataskaitoje nėra nurodyta, kokius konkrečiai veiksmus ketina atlikti, kokias sumas planuoja išieškoti iš A. U. ir buvusio vadovo V. S., ataskaitoje apsiribota jau atliktų darbų aprašymu, nėra nei atliktų darbų, nei planuojamų atlikti darbų analizės, dėl to negalima spręsti, kad reikalaujamas 25 proc. sėkmės mokestis, skaičiuojamas nuo pajamų, gautų išieškojus bendrovės balanse neapskaitytą A. U. skolą ir buvusio vadovo bendrovei padarytą žalą, atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus bei nepažeidžia kreditorių interesų. Atkreipė dėmesį į Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartį, kurioje yra pasisakyta, kad net 10 proc. dydžio bankroto administratoriaus sėkmės mokestis neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų.

4Dublike papildomai nurodė, kad parenkant bankroto administratoriaus kandidatūrą buvo atsižvelgta į jo turimas teisines ir buhalterines žinias, todėl administravimo procedūros turėjo būti vykdomos savo įmonės sąskaita, o ne kreditorių sąskaita samdant išorinius konsultantus. UAB „Infina“ teikė buhalterines paslaugas už atlygį ir atliko tuos pačius veiksmus, kurie priskirtini atlikti bankroto administratoriui. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-2652-345/2015, nagrinėjamu atveju turi prejudicinę galią, t. y. 10 proc. dydžio sėkmės mokestis skaičiuojant nuo visų išieškotų skolų neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Pareiškėjo paskaičiavimas pagal kreditorių komiteto priimtą nutarimą nuo dviejų išieškotų debitorinių skolų viso bankroto administratorius gautų 244 461,28 Eur sėkmės mokesčio, kuomet nuo visų išieškotų debitinių skolų 10 proc. sėkmės mokestis sudarytų 100 493,23 Eur sumą. Pažymėjo, jog dėl skolos priteisimo iš A. U. iki šiol teismui nėra pareikštas ieškinys.

5Atsakovo BUAB „ZETA RETICULI“ bankroto administratorius UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nutarimai priimti nepažeidus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatytos tvarkos. Iki pirmojo kreditorių komiteto sušaukimo bankroto administratorius naudojo lėšas teismo patvirtintos sąmatos ribose, o išlaidos buhalterinei apskaitai ir teisinėms paslaugoms buvo būtinosios (įmonėje prikaupta daug buhalterinės apskaitos dokumentų, pareikšti iš darbo teisinių santykių kilę finansiniai reikalavimai, gausu ginčytinų sandorių, bankroto administratoriui neperduota buhalterinė programa ir kt.), todėl šios dalies skundo argumentai turi būti atmesti kaip nepagrįsti. Teisinės išlaidos patirtos ginantis nuo pareikštų nepagrįstų finansinių reikalavimų, vykdant skolų išieškojimus iš debitorių, vertinant įmonės sudarytus sandorius bei pradedant teisminius išieškojimus dėl žalos atlyginimo. Administratorius atsiskaitė kreditoriams apie faktiškai patirtas administravimo išlaidas laikotarpiu nuo 2014-05-29 iki 2015-03-30, kreditorių komiteto posėdžiui yra pateikęs ataskaitą bei jos priedus. Nesutiko su skundo argumentais dėl skundžiamojo nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimo 3 punktu priimto nutarimo neteisėtumo. Nurodė, kad bankroto administratoriui už greitesnį ir efektyvesnį skolų išieškojimą kaip papildomas atlygis gali būti skiriama sėkmės mokesčio nuo išieškotų sumų procentinė dalis. Be to, sėkmės mokestis nustatytas ne nuo visų išieškotų debitinių skolų, o tik nuo A. U. ir buvusio įmonės vadovo (pareiškėjo). A. U. skola bankrutuojančiai įmonei sudaro 638 989,70 Eur, o įmonės vadovui yra pareikšti reikalavimai dėl 338 855,42 Eur žalos atlyginimo. Atsakovo nuomone, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-2652-345/2015, bei šios bylos faktinės aplinkybės nesutampa.

6Triplike papildomai nurodė, kad administratoriui nebuvo nustatyta jokių draudimų pasitelkti kitų sričių specialistus tam, kad būtų tinkamai ir sklandžiai vykdomos bankroto procedūros. Darbas buvo apsunkintas dėl neperduotos buhalterinės programos, dėl to reikėjo pasitelkti finansų srities specialistą. Advokato paslaugomis naudotasi kilus teisminiams ginčams dėl skolos išieškojimo iš A. U.. Visi 5 BUAB „ZETA RETICULI“ kreditorių komiteto nariai, kurių finansiniai reikalavimai sudaro 67,92 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų, pritarė dėl naudojimosi buhalterio ir advokato paslaugomis. Nustatytas sėkmės mokestis priklauso nuo dviejuose teisminiuose ginčuose pasiekto rezultato ir yra naudingas visoms šalims.

7Suinteresuotas asmuo (kreditorius, kreditorių komiteto narys) UAB „Karkas“ atsiliepime į skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad kreditorių komiteto posėdžio metu kreditoriai buvo supažindinti su visais reikalingais dokumentais, galėjo įvertinti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidas ir priimti atitinkamus sprendimus. Kreditorių komiteto nariai balsavo niekieno neverčiami.

8Suinteresuotas asmuo (kreditorius, kreditorių komiteto narys) UAB „Constra“ atsiliepime į skundą, prašė jį atmesti. Nurodė, kad pareiškėjo skunde išdėstyti argumentai nepagrįsti, procedūrinė kreditorių komiteto posėdžio tvarka nepažeista, nutarimai priimti teisėtai.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi pareiškėjo V. S. skundą dėl 2015 m. balandžio 7 d. BUAB „ZETA RETICULI“ kreditorių komiteto susirinkimo darbotvarkės 4-uoju klausimu 1 ir 3 punktais priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, atmetė. Iš pareiškėjo atsakovui priteisė 700,83 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

11Teismas nustatė, kad pareiškėjas neginčija kreditorių susirinkimo sušaukimo teisėtumo, tačiau iš dalies nesutinka su jo priimtais nutarimais. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad BUAB „ZETA RETICULI“ kreditorių susirinkimas yra išrinkęs kreditorių komitetą ir jam delegavęs visas teises (ĮBĮ 25 straipsnis), konstatavo, jog nutarimai dėl darbotvarkės 4 klausimo tiek 1, tiek ir 3 punktais buvo priimti balsų dauguma ir esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, byloje nenustatyta.

12Pasisakydamas dėl kreditorių komiteto posėdžio nutarimo, priimto pagal 4 darbotvarkės klausimo 1 punktą, nurodė, kad bankroto administratoriaus veiksmai, susiję su debitinių įsiskolinimų patenkinimu, kreipiantis į teismą dėl skolų išieškojimo, tik patvirtina aktyvius bankroto administratorius veiksmus. Pareiškėjui vertinat, kad bankroto administratorius nekompetentingas (pareigas vykdo netinkamai), jis turi teisę kreiptis į teismą dėl nuostolių atlyginimo (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis). Šiuo atveju kreditorių komiteto nariai vienbalsiai nusprendė patvirtinti už laikotarpį nuo 2014-05-29 iki 2015-03-30 patirtas 6 921,19 Eur (plius PVM) ir komiteto posėdžiui pateiktoje administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodytas faktines administravimo išlaidas. Atsižvelgiant į tai ir byloje nustatytas faktines aplinkybes, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad kvalifikuotos buhalterinės ir teisinės pagalbos suteikimas, t. y. administratoriaus pareigos, patikrinti įmonės buhalterinę apskaitą ir iki bankroto bylos sudarytų sandorių teisėtumą, perkėlimas savo srities (finansų ir teisės) specialistams, nepažeidžia BUAB ,, ZETA RETICULI“ kreditorių teisių ir interesų, atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus.

13Teismas, pasisakydamas dėl kreditorių komiteto posėdžio nutarimo priimto pagal 4 darbotvarkės klausimo 3 punktą, nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2-2652-345/2015, yra pasisakyta dėl 10 proc. sėkmės mokesčio dydžio, skaičiuojant nuo visų BUAB „ZETA RETICULI“ išieškotinų sumų, todėl pareiškėjo argumentą dėl šios nutarties prejudicinės galios nagrinėjamam ginčui turėjimo atmetė kaip nepagrįstą. Atsižvelgiant į tai, kad kreditorių komiteto nariai posėdžio metu sutiko su bankroto administratoriaus pateiktu sėkmės mokesčio pagrindimu, daugiau nėra nė vieno kreditoriaus, pritariančio pareiškėjo pozicijai, taip pat 25 proc. dydžio sėkmės mokestis bankroto administratoriui būtų mokamas tik nuo realiai gautų lėšų, teismo prisiteistų iš buvusio bankrutavusios įmonės vadovo (pareiškėjo) ir A. U., teismas padarė išvadą, kad nustatytas sėkmės mokesčio dydis nagrinėjamu atveju nėra akivaizdžiai neproporcingas administratoriaus atliekamiems skolų išieškojimo darbams ar nesubalansuotas tarp administratoriaus poreikio gauti atlyginimą už darbą ir kreditorių intereso gauti kuo didesnį kreditorinių reikalavimų patenkinimą, todėl sėkmės mokesčio patvirtinimas atitinka bankroto administratoriaus ir kreditorių interesų pusiausvyrą, neprieštarauja CK 1.5 str. įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į juos argumentai

15Atskirajame skunde V. S. (toliau – apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti negaliojančiais BUAB „ZETA RETICULI“ kreditorių komiteto posėdžio, įvykusio 2015 m. balandžio 7 d. nutarimus 4-ojo darbotvarkės klausimo 1 ir 3 punktais. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

 1. Teismas neteisingai išsprendė klausimą dėl patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo. Nesutiktina, kad apeliantas kelia abejones dėl bankroto administratoriaus kvalifikacijos, jo galimybių administruoti BUAB „ZETA RETICULI“ ir, kad su tuo sieja patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo neteisėtumą. Atvirkščiai, administratorius, pripažintas vienu geriausių bankroto administratorių, turėjo per savo darbuotojus arba savo atlyginimo sąskaita atlikti visus teisinius ir finansinius veiksmus. Pagal ĮBĮ 112 str. 1 d. 2 p. bankroto administratorius privalo būti arba teisės, arba buhalterijos srities specialistas, o juridinis asmuo, teikiantis bankroto administravimo paslaugas, turėti nurodytos srities darbuotojų, todėl teisinės ir finansinės paslaugos įprastai neturėtų būti perkamos. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius atliko tik pirminę bendrovės dokumentų analizę, o tolesni jo veiksmai apsiribojo dokumentų teikimu buhalterines ir teisines paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenims bei organizaciniais, ĮBĮ nustatytais, veiksmais. Administratoriaus teiginius, kad jis pats atliko įmonės sudarytų sandorių analizę, paneigia su ataskaita pateikta

  162014-09-24 PVM sąskaita faktūra Nr. 000713. Įrodymų, kad administratorius savo jėgomis negalėjo sutvarkyti bankrutuojančios įmonės buhalterinės apskaitos, taip pat, kad buvo neabejotinas poreikis pasitekti specialių žinių turinčius teisininkus, pateikta nebuvo. Pirmosios instancijos teismas netinkamai išsiaiškino Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2652-345/2015 nustatytas aplinkybes ir nepagrįstai nusprendė, kad joje nustatytos aplinkybės negali būti laikomos prejudiciniais faktais nagrinėjamoje byloje.

 2. Teismas neteisingai išsprendė klausimą dėl 25 proc. dydžio „sėkmės“ mokesčio nustatymo. Skolų išieškojimas pagal ĮBĮ 11 str. 3 d. 23 p. yra administratoriui įstatyme nustatyta pareiga. Pagal teismų praktiką šios pareigos vykdymo papildomas atlyginimas yra galimas tik išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju administratoriaus ataskaitoje nėra pateikta duomenų, per kokį laikotarpį ir konkrečiai kokius veiksmus atliekant ir kokias sumas yra planuojama išieškoti iš A. U. bei apelianto. Ataskaitoje administratorius apsiriboja jau atliktų veiksmų aprašymu, nepateikdamas jokios analizės nei apie jau atliktų, nei numatomų atlikti veiksmų perspektyvumo vertinimą išieškojimo rezultatyvumo ir ekonomiškumo aspektais. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartyje Nr. e2-2652-345/2015 nustatyti prejudiciniai faktai patvirtina, kad 10 proc. dydžio sėkmės mokestis skaičiuojant nuo visų BUAB „ZETA RETICULI“ išieškotų skolų BUAB „ZETA RETICULI“ bankroto byloje, neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Sėkmės mokesčio nustatymas ženkliai sumažina apelianto galimybes gauti savo reikalavimo patenkinimą.

17BUAB „ZETA RETICULI“ bankroto administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą teismo prašo: 1) apelianto atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartį; 2) priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas patirtas apeliacinės instancijos teisme. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais, nenurodytais kituose bankroto administratoriaus byloje teiktuose procesiniuose dokumentuose:

 1. Priešingai nei įrodinėja apeliantas, skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas įvertino visus pagrindinius apelianto argumentus dėl neva nepagrįstai patvirtintų faktiškai patirtų bankroto administravimo išlaidų. Apelianto teiginiai, kad bankroto administratorius nepagrįstai naudojosi atsitinkamų sričių specialistus (buhalterį, advokatus), paneigti byloje pateiktais duomenimis apie objektyvų poreikį pasinaudoti buhalterio ir advokato paslaugomis.
 2. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. nutartyje bei Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 29 d. nutartyje administratoriui nebuvo nustatyti jokie draudimai pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (buhalterius, advokatus) tinkamam ir sklandžiam BUAB „ZETA RETICULI“ bankroto procedūrų vykdymui. Bankroto administratorius buvo paskirtas, nes atitiko visus ĮBĮ keliamus reikalavimus. Bankroto bylos iškėlimo stadijoje neįmanoma įvertinti, ar vykdant bankroto procedūras, bus reikalingi kitų sričių specialistai, nes bankroto administratoriui dar nėra perduoti įmonės dokumentai.
 3. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apelianto ginčijamos išlaidos buvo būtinos ir protingo dydžio. Priešingai nei nurodo apeliantas, bankroto administratorius 2015 m. balandžio 7 d. kreditorių komiteto posėdžiui teiktoje ataskaitoje išsamiai atsiskaitė apie patirtas buhalterines ir teisines išlaidas bei pagrindė šių išlaidų poreikį šioje bankroto byloje. Atkreiptinas dėmesys, kad tik dėl tų sandorių, kurie administratoriui sukėlė įtarimus, buvo konsultuojamasi su advokatu dėl teisinių galimybių juos ginčyti bei tinkamiausio kreditorių interesų apgynimo būdo pasirinkimo.
 4. Apelianto teiginius, kad už šioje bankroto byloje (buhalterio ir advokato) suteiktas specialių žinių reikalaujančias paslaugas turi būti apmokama iš administratoriaus lėšų, paneigia tiek byloje nustatytos faktinės aplinkybės, tiek formuojama teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 n. Kovo 18 d. nutartis c. b. Nr. 2-1054/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 21 d. nutartis c. b. Nr. 2-1064/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis c. b. Nr. 2-187/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis c. b. Nr. 2-1304/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-547/2013).
 5. Tai, kad administratorius tinkamai atsiskaitė kreditoriams apie faktiškai patirtas bankroto administravimo išlaidas laikotarpyje nuo 2014-05-29 iki 2015-03-30, patvirtina administratoriaus 2015 m. balandžio 7 d. kreditorių komiteto posėdžiui pateikta ataskaita su priedais. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartyje teismas nebuvo konstatavęs, jog vienos ar kitos faktiškai BUAB „ZETA RETICULI“ bankroto procese patirtos išlaidos negali būti tvirtinamos. Šioje nutartyje teismas tik pažymėjo, kad administratorius 2014 m. spalio 17 d. kreditorių komiteto posėdžiui tinkamai nepagrindė faktiškai patirtų išlaidų poreikio tam, kad būtų galima spręsti dėl jų pagrįstumo ir tvirtinimo.
 6. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutarties c. b. Nr. e2-2652-345/2015 ir šios bylos faktinės bylos aplinkybės skiriasi. Teismas 2015 m. sausio 30 d. nutartimi panaikino kreditorių komiteto nutarimą dėl fiksuoto 120 000 Lt + PVM atlyginimo bei sėkmės mokesčio nuo visų iš debitorių išieškotų sumų administratoriui nustatymo, kai nagrinėjamu atveju administratoriui nustatytas fiksuotas 20 000 Eur + PVM atlyginimas, o sėkmės mokestis – tik nuo bendrovės balanse neapskaitomų skolų išieškojimo iš A. U. ir apelianto.
 7. Bankroto administratoriui nustatytas sėkmės mokestis atitinka protingumo teisingumo ir sąžiningumo reikalavimus, formuojamą teismų praktiką. Tuo atveju, jei sumos iš debitorių (A. U. ir apelianto) bus išieškotos, kreditorių finansiniai reikalavimai bankroto byloje būtų visiškai patenkinti.
 8. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad nagrinėjamu atveju reikšminga tai, jog apeliantas vienintelis iš visų kreditorių ginčija kreditorių komiteto nutarimą dėl faktiškai patirtų bankroto administravimo išlaidų patvirtinimo bei sėkmės mokesčio administratoriui nustatymo. Be to, byloje pateikti kreditorių atsiliepimai į apelianto skundą, jais nesutinkama su apelianto pozicija.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. nutartimi c. b. Nr. B2-1334-345/2014, kuri Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 29 d. nutartimi palikta nepakeista, UAB „ZETA RETICULI“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, UAB. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 24 d. nutartimi BUAB „ZETA RETICULI“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

202014 m. spalio 3 d. kreditorių susirinkime 66,27 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos dauguma, nutarta BUAB „ZETA RETICULI“ kreditorių komitetą rinkti iš 5 narių. Kreditorių komiteto nariais išrinkti G. L., Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, UAB „Karkasa“, UAB „Constra“, darbuotojų atstovas – J. P.. 75,48 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos dauguma nutarta kreditorių komitetui suteikti visas kreditorių susirinkimo teises, numatytas ĮBĮ.

212015 m. balandžio 7 d. įvyko BUAB „ZETA RETICULI“ kreditorių komiteto posėdis, kuriame nutarta patvirtinti 4-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus atlyginimo nustatymo“ 1 punkte pasiūlytą nutarimo projektą: „patvirtinti už laikotarpį nuo 2014-05-29 iki 2015-03-30 patirtas ir komiteto posėdžiui pateiktoje administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodytas faktines administravimo išlaidas“; 3 punkte pasiūlytą nutarimo projektą: „nustatyti administratoriui 25 proc. sėkmės mokestį, skaičiuojamą nuo pajamų, gautų išieškojus bendrovės balanse neapskaitomą A. U. skolą ir buvusio UAB „ZETA RETICULI“ vadovo V. S. bendrovei padarytą žalą“. Dėl šių nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo apeliantas su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą.

22Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014). Taigi, nurodytos ĮBĮ normos ir teisminė praktika suponuoja išvadą, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5straipsnis) bei kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 2-196/2012).

23Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad apelianto ginčijami minėti kreditorių komiteto nutarimai, buvo priimti nepažeidžiant kvorumo ir balsų daugumos principo (ĮBĮ 25 str. 4 d.), nes už 4-uoju darbotvarkės klausimu 1 punkte pasiūlytą nutarimą balsavo 5 iš 5 kreditorių komiteto narių, o už 3 punkte – 4 iš 5 kreditorių komiteto narių. Pažymėtina, kad apeliantas procesiniuose dokumentuose pats nurodo, jog minėti skundžiami nutarimai nėra ginčijami jų priėmimo procedūros pažeidimo aspektu. Nepaisant to, pirmosios instancijos teismas, nustatęs šias bylos aplinkybes, konstatavo, kad BUAB „ZETA RETICULI“ kreditorių susirinkimas yra išrinkęs kreditorių komitetą ir jam delegavęs visas teises (ĮBĮ 25 str.), todėl nutarimai dėl darbotvarkės 4 klausimo tiek 1, tiek ir 3 punktais buvo priimti balsų dauguma ir esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių lemti neteisėtų nutarimų priėmimą byloje, nenustatyta. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl ginčijamų kreditorių nutarimų panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, vertinant tik priimtų nutarimų teisėtumą jų turinio (o ne procedūriniu) aspektu.

24Dėl kreditorių komiteto posėdžio nutarimo 4 darbotvarkės klausimo 1 punkto

252015 m. balandžio 7 d. kreditorių komiteto posėdyje patvirtintos nuo 2014-05-29 iki 2014-09-30 patirtos ir komiteto posėdžiui pateiktoje administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodytos faktinės administravimo išlaidos. Iš administratoriaus veiklos ataskaitos matyti, kad nuo 2014-05-29 iki 2015-03-30 BUAB „ZETA RETICULI“ patyrė išlaidų: už teisinių ir skolų išieškojimo paslaugas – 8 483,51 Eur, už buhalterinės apskaitos tvarkymą – 6 921,19 Eur, registrų, kanceliarinės, ryšio, pašto, skelbimų, transporto išlaidos sudarė 870,25 Eur, banko komisiniai – 19,46 Eur, iš viso – 16 294,41 Eur. Apeliantas iš esmės nesutinka su kreditorių komiteto patvirtintomis administravimo išlaidomis, kurias sudaro teisinėms ir buhalterinėms paslaugoms išleistos sumos, nurodydamas, kad paskirtas bankroto administratorius turi pakankamą kvalifikaciją pats atlikti su įmonės administravimu susijusius veiksmus, todėl samdytis atitinkamų sričių specialistų nebuvo poreikio. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nėra pagrindo sutikti su tokiais apelianto argumentais, kuriuos paneigia byloje nustatytos faktinės aplinkybės, pagrindžiančios patirtų administravimo išlaidų būtinybę, taip pat jų atitikimą protingumo ir teisingumo principams, kreditorių interesams.

26Nepaisant to, kad pagal ĮBĮ 112 str. 1 d. bankroto administratoriui nustatyti specialūs reikalavimai, be kita ko susiję ir su jo išsilavinimu (bankroto administratorius privalo turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą ar teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį), įmonių bankroto teisinius santykius reglamentuojančiame įstatyme nėra nustatyta draudimo bankroto administratoriui samdyti kvalifikuotas teisines paslaugias teikiančius specialistus ir naudotis jų paslaugomis bankroto procesui patvirtintų administravimo išlaidų ribose (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 21 d. nutartis c. b. Nr. 2-884/2013). Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia analogiškais argumentais, nurodytais ir pirmosios instancijos teismo įvertintais skundžiama nutartimi, nepateikiant argumentų, susijusių su pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties neteisėtumu ir nepagrįstumu, iš esmės nesutikdamas tik su pačiu pirmosios instancijos teismo priimtu procesiniu rezultatu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, Vilniaus apygardos teismas nustatė ir išnagrinėjo visas bylai reikšmingas aplinkybes, susijusias su patirtų administravimo išlaidų būtinybe ir pagrįstumu, įvertino naudojimąsi teisinėmis ir buhalterinėmis paslaugomis reikalingumą nagrinėjamu atveju, todėl padarė pagrįstą išvadą, kad kvalifikuotos buhalterinės ir teisinės pagalbos suteikimas, t .y administratoriaus pareigos patikrinti įmonės buhalterinę apskaitą ir iki bankroto bylos sudarytų sandorių teisėtumą perkėlimas savo srities specialistams, nepažeidžia BUAB „ZETA RETICULI“ kreditorių teisių ir interesų, atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus.

27Pažymėtina, kad bankroto administratorius jau 2014 m. rugsėjo 29 d. veiklos ataskaitoje nurodė, kad siekiant užtikrinti operatyvų ir sklandų bankroto procedūrų vykdymą, po bankroto bylos iškėlimo sudarė sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo su advokato I. B. kontora, taip pat buhalterinių paslaugų sutartį su UAB „Infina“, kuri veda UAB „ZETA RETICULI“ finansinę – buhalterinę apskaitą, atsako už apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir finansinės atskaitomybės, bei kitų buhalterinės apskaitos dokumentų išsaugojimą, paruošė paraišką Garantiniam fondui, susistemino ir paruošė perdavimui VMI pareikalautus pateikti dokumentus ir kt. 2015 m. kovo 30 d. veiklos ataskaitoje bankroto administratorius papildomai nurodė, kokie ieškiniai bendradarbiaujant su advokatu buvo pateikti teismui, koks jų procesinis rezultatas. Taip pat nurodė, kad pirminę visų bendrovės dokumentų analizę, vertinant debitorių skolų pagrįstumą ir sudarytų sandorių teisėtumą, atliko pats administratorius ir tik nustačius, jo nuomone, bendrovės tikslams prieštaraujančius sandorius bei išieškotinas debitines skolas buvo kreiptasi į advokatą. Bankroto administratorius minėtoje veiklos ataskaitoje taip pat išsamiai paaiškino ir apie UAB „Infina“ atliktus veiksmus bei jų reikalingumą, esant neperduotai buhalterinei programai. Nurodė, kad administratoriaus darbo apimtys BUAB „ZETA RETICULI“ bankroto byloje yra pakankamai didelės, o tinkamas bendrovės pareikštų ieškinių dėl statybų veikloje atsiradusių debitorių skolų priteisimo ir aukščiau aprašytų ieškinių dėl žalos atlyginimo parengimas bei tolesnis civilinės bylos vedimas reikalavo specialių teisinių žinių. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad bankroto administratorius veiklos ataskaitoje išsamiai paaiškino ir pagrindė teisinių ir buhalterinių išlaidų būtinumą nagrinėjamoje situacijoje, pridėjo jų faktą ir dydį pagrindžiančias PVM sąskaitas faktūras. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 30 d. nutartyje padarė išvadą, kad kreditorių komitetas administravimo išlaidas patvirtino neįvertinęs jų būtinumo, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad minėtoje nutartyje teismas nevertino 2015 m. kovo 30 d. veiklos ataskaitoje išdėstytų motyvų, dėl poreikio ir būtinybės samdytis kvalifikuotus specialistus, todėl minėtoje nutartyje nustatyti faktai negali būti laikomi prejudiciniais nagrinėjamu atveju.

28Apeliacinės instancijos teismo vertinimu tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. nutartimi, kuri palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 29 d. nutartimi, „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, UAB buvo parinktas administruoti įmonę iš kelių pasiūlytų bankroto administratorių, atitinkančių ĮBĮ reikalavimus, niekaip nepaneigia bankroto administratoriaus teisės kreiptis kvalifikuotos pagalbos į atitinkamas žinias turinčius specialistus tam, kad būtų užtikrintas sklandus bankroto procesas, kuo operatyviau užbaigtos bankroto procedūros ir patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai. Juo labiau, kaip teisingai pažymėjo bankroto administratorius, minėtomis nutartimis administratoriui nebuvo nustatyta jokių draudimų pasitelkti atitinkamų sričių specialistus tinkamam ir sklandžiam bankroto procedūrų vykdymui. Atskirojo skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog apeliantas kelia abejones dėl bankroto administratoriaus kvalifikacijos, jo galimybių administruoti įmonę, nekeičia sprendžiamo klausimo, susijusio su bankroto administratoriaus teise samdytis specialistus, esmės ir neturi įtakos sprendžiant dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, kurioje, kaip minėta, išsamiai pasisakyta dėl patirtų išlaidų pagrįstumo, bankroto administratoriui nagrinėjamu atveju kreipiantis į atitinkamos srities specialistus. Atkreiptinas dėmesys, kad už ginčijamo nutarimo priėmimą balsavo visi 5 iš 5 kreditorių komiteto narių, kuriam kreditorių susirinkimas delegavo teises, nustatytas ĮBĮ, jokie kiti, išskyrus apeliantą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai neginčijo šio nutarimo teisėtumo. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ginčijamas kreditorių komiteto priimtas nutarimas dėl administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2014-05-29 iki 2015-03-30 patvirtinimo, nepažeidžia nei įmonės kreditorių interesų, nei ĮBĮ nuostatų, nei BUAB „ZETA RETICULI“ bankroto byloje priimtų nutarčių, todėl naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

29Dėl kreditorių komiteto posėdžio nutarimo 4 darbotvarkės klausimo 3 punkto

30Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad kreditorių komiteto patvirtintas 25 proc. dydžio sėkmės mokestis nagrinėjamu atveju nelaikytinas akivaizdžiai neproporcingu administratoriaus atliekamiems skolų išieškojimo darbams ar nesubalansuotas tarp administratoriaus poreikio gauti atlyginimą už darbą ir kreditorių intereso gauti kuo didesnį finansinių reikalavimų patenkinimą, todėl jis nepažeidžia kreditorių interesų, neprieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija.

31Bankroto administratorius, kaip savo srities profesionalas, kuriam keliami specialūs kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūros būtų maksimaliai naudingos kreditoriams ir skolininkui. Kreditorių susirinkimui nedraudžiama skatinti bankroto administratorių siekti konkretaus rezultato mainais jam pasiūlant vadinamąjį sėkmės mokestį (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-10-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1766/2014). Taigi, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, teismų praktikoje pripažįstama bankrutuojančios įmonės kreditorių teisė nustatyti bankroto administratorius atlyginimą iš dviejų dalių: atlyginimo už atliktus darbus, kuriuos jis privalo atlikti pagal ĮBĮ nuostatas ir kreditorių susirinkimo sprendimus, ir kreditorių susirinkimo numatytos premijinės atlyginimo formos, pavyzdžiui, sėkmės mokesčio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2012). Atkreiptinas dėmesys, kad sėkmės mokestis nekeičia vykdomos prievolės prigimties – ji ir toliau lieka prievole siekti geriausių pastangų, tačiau nustatomas papildomas atlyginimas už nustatytų rezultatų pasiekimą. Apibendrinant teismų formuojamą praktiką dėl sėkmės mokesčio nustatymo ir jo dydžio, pažymėtina, kad kiekvienu konkrečiu atveju reikia vertinti, kokią naudą atnešė (atneš) bankroto administratoriaus atitinkami veiksmai, už kuriuos nustatytas sėkmės mokestis, t. y. sėkmės mokestis yra suprantamas kaip bankroto administratoriaus pastangomis sukuriama papildoma pridėtinė vertė, neplanuota nauda, sukurianti galimybes padidinti kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimą. Sėkmės mokesčiu negali būti laikomi įprastiniai, normalūs rezultatai, o bankroto administratorius, siekdamas papildomo atlygio už vykdomas funkcijas, išreikšto sėkmės mokesčiu procentine išraiška, kreditorių susirinkimui privalo pateikti informaciją apie įprastines atitinkamų pareigų vykdymo sąlygas, atliktinus papildomus veiksmus, siekiant efektyvesnio ir ekonomiškai naudingesnio įmonei bei jos kreditoriams rezultato (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-10-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1766/2014, 2014-05-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-983/2014).

32Apeliantas, nesutikdamas su kreditorių komiteto nutarimu, kuriuo bankroto administratoriui nustatytas 25 proc. dydžio sėkmės mokestis nuo sumų, išieškotų iš A. U. ir paties apelianto, atskirajame skunde nurodo, kad nagrinėjamu atveju bankroto administratorius ataskaitoje nepateikė pakankamai duomenų, pagrindžiančių jau atliktų ir numatomų atlikti veiksmų perspektyvumo vertinimą išieškojimo rezultatyvumo ir ekonomiškumo aspektais, o skolų išieškojimas iš bankrutuojančios įmonės debitorių yra bankroto administratoriaus ĮBĮ nustatyta pareiga (ĮBĮ 11 str. 3 d. 23 p.). Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais atskirojo skundo argumentais.

33Byloje esantys duomenys (2015 m. balandžio 7 d. kreditorių komiteto protokolas) patvirtina, kad nagrinėjamu atveju sėkmės mokestis bankroto administratoriui būtų mokamas nuo išieškotų sumų iš A. U. ir apelianto.

34Bankroto administratorius jau 2014 m. rugsėjo 29 d. veiklos ataskaitoje pateikdamas detalią informaciją apie bendrovės debitorius, nurodė, kad bendrovei pagal rangos sutartį nuo 2009-12-31 A. U. yra skolingas 2 206 303,63 Lt, tačiau ši skola nėra apskaitoma bendrovės balanse. Bankroto administratoriui atlikus pirminę bendrovės dokumentų peržiūrą nepavyko rasti jokių šią skolą pagrindžiančių dokumentų, administratoriui nebuvo perduota A. U. ir bendrovės sudaryta rangos sutartis, bendrovės vadovas nurodė neturintis jokių dokumentų. Peržiūrėjus įmonės dokumentus rastas Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas apie atliktą mokestinį tyrimą, kuriame nurodyta informacija apie rangos sutartį. Kreipusis į VMI gauta rangos sutarties kopija, kitų darbų atlikimą, jų kainą pagrindžiantys dokumentai. Bankroto administratorius atkreipė dėmesį, kad mokestinis tyrimas apėmė laikotarpį iki 2007 m. kovo mėn., todėl administratoriui pateikti dokumentai nepagrindė debitoriaus A. U. skolos. Bankroto administratorius 2015 m. kovo 30 d. veiklos ataskaitoje papildomai nurodė, kad, dėdamas maksimalias pastangas pagal įmonės buhalterijoje rastas sąskaitas už antstolio paslaugas, išsiaiškino, jog vadovaudamasi statybos rangos sutartimi įmonė atliko A. U. darbų už 2 627 458,98 Lt. Bankroto administratorius skolininkui siuntė raginimus dėl skolos sumokėjimo gyvenamosios vietos ir darbovietės adresais, taip pat juos bandė įteikti per antstolį. Nepavykus įteikti raginimo, bankroto administratorius nurodė, kad bus kreiptasi su ieškiniu į teismą dėl skolos iš A. U. išieškojimo. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad 2015 m. gruodžio 16 d. BUAB „ZETA RETICULI“ pateikė ieškinį A. U. dėl skolos ir delspinigių priteisimo, ieškinio suma 581 822,91 Eur (CPK 179 str. 3 d.).

35Bankroto administratorius 2015 m. kovo 30 d. veiklos ataskaitoje prie bendrovės sandorių patikrinimo nurodė, kad Vilniaus apygardos teisme pareiškė 2 ieškinius buvusiam BUAB „ZETA RETICULI“ direktoriui V. S. dėl įmonės veiklos ir jos kreditorių interesams prieštaraujančiais sandoriais padarytos 338 855,42 Eur žalos bendrovei atlyginimo. Tai patvirtina ir Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys (CPK 179 str. 3 d.).

36Apeliacinės instancijos teismo vertinimu bankroto administratoriaus veiklos ataskaitose nurodyta informacija apie skolų išieškojimą iš A. U. ir pareiškėjo, yra išsami, pagrindžianti bankroto administratoriaus dedamas maksimalias pastangas siekiant išieškoti sumas taip suteikiant galimybę didesne apimtimi (ar net visa) patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Tai, kad bankroto administratorius iš įmonėje esančių dokumentų negalėjo nustatyti ne tik A. U. skolos dydžio, bet ir jos fakto, o šią informaciją nuosekliai rinko tiek iš VMI prie FM, tiek pasitelkdamas antstolius bei kitus šaltinius, o surinkęs, jo nuomone, pakankamai duomenų kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos ir palūkanų priteisimo, patvirtina nagrinėjamo atvejo išskirtinumą, bankroto administratoriaus dėtas didesnes pastangas siekiant maksimalaus kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimo. Be to, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad skolų iš A. U. ir apelianto išieškojimo inicijavimas iš esmės vertintinas kaip atitinkantis visų kreditorių interesus, o sėkmės mokestis nagrinėjamu atveju bus mokamas tik tada, jei sumos bus išieškotos, be to, sėkmės mokestis skaičiuotinas ne nuo visų išieškotų skolų, o tik nuo išieškotų iš A. U. ir apelianto. Pažymėtina, kad nors priimtas nutarimas nėra ginčijamas dėl procedūrinių pažeidimų, dėl to teismas plačiau šiuo klausimu nepasisako, tačiau atkreipia dėmesį, kad vien faktas, jog kreditorių komitetas, įgaliotas atstovauti kreditorių interesams, balsų dauguma (iš 5 balsavo 4) priėmė šį nutarimą, leidžia daryti išvadą, kad kreditorių interesai dėl sėkmės mokesčio nustatymo administratoriui nėra pažeidžiami, jie atitinka proporcingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, taip pat į nurodytus motyvus, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2-2652-345/2015, nustatytos faktinės aplinkybės ir šioje byloje nustatytos faktinės aplinkybės nesutampa. Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje byloje buvo sprendžiamas klausimas, ar kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo patvirtintas 120 000 Lt be PVM administratorius atlyginimas visam bankroto procesui ir 10 proc. sėkmės mokestis, skaičiuojamas nuo pajamų, gautų išieškojus debitines skolas, atitinka teisingumo ir protingumo principus, nepažeidžia kreditorių interesų. Nagrinėjamu atveju apeliantas nesutinka su kreditorių komiteto priimtu nutarimu, kuriuo patvirtintas 25 proc. dydžio sėkmės mokestis, mokamas nuo išieškotų sumų iš apelianto ir A. U.. Atsižvelgiant į tai, atskirojo skundo argumentai, kad nagrinėjamu atveju turėjo būti vadovaujamasi Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartyje nustatytais faktais ir konstatuotomis aplinkybėmis, atmestini kaip nepagrįsti.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

38Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. gruodžio 21 d. gautas BUAB „ZETA RETICULI“ bankroto administratoriaus prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriame prašoma iš V. S. priteisti 438,02 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Kartu su prašymu pridėti bylinėjimosi išlaidų faktą ir dydį pagrindžiantys įrodymai – 2015 m. rugsėjo 3 d. PVM sąskaitos faktūros AAA Nr. 0002147 nuorašas; 2015 m. rugsėjo 3 d. Perdavimo-priėmimo akto Nr. 1 nuorašas; dokumento, patvirtinančio sąskaitos apmokėjimą, nuorašas.

39Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šios nuostatos taikomos priteisiant išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme (CPK 98 str. 3 d.). BUAB „ZETA RETICULI“, atstovaujama bankroto administratoriaus, patyrė 438,02 Eur išlaidų, susijusių su atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimu. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, į kurias turi atsižvelgti teismai, priteisdami šalims jų turėtas atstovavimo išlaidas. Teismo vertinimu, prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma yra būtina ir pagrįsta, atitinkanti protingumo principą ir nepažeidžianti Rekomendacijose nustatytų užmokesčio dydžio ir Rekomendacijomis siekiamų tikslų, todėl BUAB „ZETA RETICULI“ priteistina 438,02 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

40Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino ĮBĮ normas, nustatė bylai reikšmingas aplinkybes, tinkamai jas įvertino ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

41Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

42Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

43Priteisti iš V. S. (V. S.) (a. k. ( - ) atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „ZETA RETICULI“ (į. k. 125053314) 438,02 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas (kreditorius) V. S. kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti... 4. Dublike papildomai nurodė, kad parenkant bankroto administratoriaus... 5. Atsakovo BUAB „ZETA RETICULI“ bankroto administratorius UAB „Bankroto... 6. Triplike papildomai nurodė, kad administratoriui nebuvo nustatyta jokių... 7. Suinteresuotas asmuo (kreditorius, kreditorių komiteto narys) UAB „Karkas“... 8. Suinteresuotas asmuo (kreditorius, kreditorių komiteto narys) UAB... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi pareiškėjo V.... 11. Teismas nustatė, kad pareiškėjas neginčija kreditorių susirinkimo... 12. Pasisakydamas dėl kreditorių komiteto posėdžio nutarimo, priimto pagal 4... 13. Teismas, pasisakydamas dėl kreditorių komiteto posėdžio nutarimo priimto... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į juos argumentai... 15. Atskirajame skunde V. S. (toliau – apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus... 16. 2014-09-24 PVM sąskaita faktūra Nr. 000713. Įrodymų, kad administratorius... 17. BUAB „ZETA RETICULI“ bankroto administratorius atsiliepime į atskirąjį... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. nutartimi c. b. Nr.... 20. 2014 m. spalio 3 d. kreditorių susirinkime 66,27 proc. visų teismo... 21. 2015 m. balandžio 7 d. įvyko BUAB „ZETA RETICULI“ kreditorių komiteto... 22. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 23. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad apelianto ginčijami minėti... 24. Dėl kreditorių komiteto posėdžio nutarimo 4 darbotvarkės klausimo 1 punkto... 25. 2015 m. balandžio 7 d. kreditorių komiteto posėdyje patvirtintos nuo... 26. Nepaisant to, kad pagal ĮBĮ 112 str. 1 d. bankroto administratoriui nustatyti... 27. Pažymėtina, kad bankroto administratorius jau 2014 m. rugsėjo 29 d. veiklos... 28. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu tai, kad Vilniaus apygardos teismo... 29. Dėl kreditorių komiteto posėdžio nutarimo 4 darbotvarkės klausimo 3 punkto... 30. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad kreditorių komiteto patvirtintas... 31. Bankroto administratorius, kaip savo srities profesionalas, kuriam keliami... 32. Apeliantas, nesutikdamas su kreditorių komiteto nutarimu, kuriuo bankroto... 33. Byloje esantys duomenys (2015 m. balandžio 7 d. kreditorių komiteto... 34. Bankroto administratorius jau 2014 m. rugsėjo 29 d. veiklos ataskaitoje... 35. Bankroto administratorius 2015 m. kovo 30 d. veiklos ataskaitoje prie... 36. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu bankroto administratoriaus veiklos... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 38. Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. gruodžio 21 d. gautas BUAB „ZETA... 39. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 40. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 41. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 42. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti... 43. Priteisti iš V. S. (V. S.) (a. k. ( - ) atsakovui bankrutavusiai uždarajai...