Byla 2-1203/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens akcinės bendrovės DNB banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 22 d. nutarties dalies, kuria atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Jonsta“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, civilinėje byloje Nr. B2-1073-390/2013 pagal pareiškėjų V. L., G. P., uždarosios akcinės bendrovės „Šilumininkas“, trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Vilogus, uždarosios akcinės bendrovės „Žibalas“, uždarosios akcinės bendrovės „Ekspol“, uždarosios akcinės bendrovės „Okas“, uždarosios akcinės bendrovės „Kamsta“ ir akcinės bendrovės DNB banko pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Jonsta“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjai V. L., G. P. ir UAB „Šilumininkas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą UAB „Jonsta“. Ieškovai V. L. ir G. P. nurodė, kad yra atsakovo darbuotojai, kuriems nemokamas darbo užmokestis. Prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“.

5Teismas į bylą trečiaisiais asmenimis įtraukė UAB „Vilogus, UAB „Žibalas“, UAB „Ekspol“, UAB „Okas“, UAB „Kamsta“ ir AB DNB banką. Pastarasis kreditorius nurodė, kad UAB „Jonsta“ jam skolinga 157 898,18 Lt, prašė atsakovui iškelti bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2013 m. sausio 22 d. nutartimi atsakovui UAB „Jonsta“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“.

8Spręsdamas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros nurodė, jog skiriant administratorių privalu siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, kad teismo paskirtas administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą.

9Teismas vertino, jog visi pasiūlyti administratoriai atitinka įstatymų reikalavimus, jų užimtumas, išskyrus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, yra panašus. Atsižvelgė į tai, kad pirmiausiai buvo pasiūlyta UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ administratoriaus kandidatūra, ją pasiūlė įmonės, kuriai keltina bankroto byla, darbuotojai. Teismas nurodė, kad paskirtas didelę patirtį turintis administratorius nesukels priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratorių kandidatūras, ir būsimų kreditorių bei tinkamai atliks funkcijas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu trečiasis asmuo AB DNB bankas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Jonsta“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ ir išspręsti klausimą iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Skirdamas administratorių, teismas neatsižvelgė į tai, kad pagrindinis bankroto administratoriaus tikslas yra kuo operatyviau ir sklandžiau vykdyti bankroto procedūras, atstovauti kreditorių interesus bei išieškoti lėšas ir patenkinti kreditorių reikalavimus. Minėtas funkcijas geriau galėtų vykdyti trečiojo asmens pasiūlytas administratorius, kuris turi daugiau patirties nei teismo paskirtas.
  2. Teismas nevertino aplinkybės, kad teismų praktikoje yra išaiškinta, jog skiriant administratorių yra atsižvelgiama į didžiausių ir pagrindinių bankrutuojančios įmonės kreditorių nuomonę.
  3. Teismas, paskirdamas atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, neatliko pareigos visais būdais vengti galimų konfliktų tarp administratoriaus ir kreditorių. Tarp banko ir minėto administratoriaus jau yra kilęs ginčas dėl veiklos administruojant kitą bankrutuojančią įmonę.
  4. Teismas neatsižvelgė į tai, kad trečiojo asmens pasiūlytas administratorius vienija net 10 administratorių-fizinių asmenų, tuo tarpu paskirto administratoriaus įmonėje dirba tik 2 fiziniai asmenys. Be to, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ yra 30 darbuotojų. Taip pat siūlomo skirti administratoriaus buveinės vieta Kaune, tuo tarpu paskirto – Jonavoje.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja G. P. prašo atmesti trečiojo asmens atskirąjį skundą ir Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 22 d nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas pagrįstai paskyrė mažesnį darbo krūvį turintį administratorių. Taip pat, priešingai nei teigia apeliantas, abiejų administratorių patirtis yra iš esmės vienoda.
  2. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad administratoriumi turi būti paskirtas banko ar didžiausio kreditoriaus siūlomas administratorius, nes įstatymai to nereglamentuoja. Taip pat jokiame teisės akte nėra nustatyta, kad administratoriumi negali būti paskirtas asmuo, kuris turi teisminių ginčų kitoje bankroto byloje su vienu iš galimų įmonės kreditorių.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas V. L. taip pat prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 22 d nutartį palikti nepakeistą. Pateikia tokius motyvus:

141. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas, skirdamas administratorių, turėjo atsižvelgti į banko, kaip didžiausio kreditoriaus, nuomonę. Priešingai, Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) kreditoriams, turintiems didelį reikalavimą, nesuteikia jokių privilegijų, o administratorius gina visų kreditorių ir įmonės interesus.

152. Apelianto nurodoma aplinkybė, kad tarp vieno didžiausių kreditorių ir paskirto administratoriaus yra kilęs ginčas kitoje bankroto byloje, negali būti pagrindu jį skirti šioje byloje.

163. Teismas teisingai nustatė, kad paskirto administratoriaus darbo krūvis, tenkantis vienam asmeniui, yra beveik du kartus mažesnis. Abu administratoriai turi biurus Kaune, todėl nei vienas teritorinio pranašumo neturi.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

18Apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 22 d. nutarties dalies, kuria išspręstas administratoriaus paskyrimo klausimas UAB ,,Jonsta“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Kaip yra žinoma, bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 str. 1, 3 d.). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas tai turėtų padaryti, įstatymas nenustato, tačiau jie yra suformuluoti teismų praktikoje ir teisės doktrinoje.

20Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas, vertindamas siūlomas bankroto administratorių kandidatūras, atsižvelgė į jų patirtį, užimtumą, tai pat ir į administratorių bei bankrutuojančios įmonės registracijos vietą.

21Apelianto teigimu, ĮBĮ nustatytas funkcijas geriau galėtų įvykdyti jo pasiūlytas administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kuris turi daugiau patirties nei teismo paskirtas, be to, minėtoje įmonėje įgaliotais asmenimis dirba 10 administratorių bei 30 darbuotojų, todėl procedūros būtų vykdomos operatyviau. Su šiomis aplinkybėmis nėra pagrindo sutikti, kadangi iš Įmonių bankroto departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamų duomenų (www.bankrotodep.lt) matyti, jog UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ leidimas teikti administravimo paslaugas išduotas 2001-10-22, tuo tarpu UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ – 2004-06-28, todėl akivaizdu, jog abu administratoriai turi pakankamą patirtį vykdant bankroto procedūras, neturi galiojančių nuobaudų, be to, priešingai nei teigia apeliantas, abiejų įmonių buveinės vieta yra Kaune (CPK 185 str.). Taip pat pažymėtina, kad bankroto administratorių užimtumo teikiant bankroto administravimo paslaugas bei profesinės patirties kriterijai nėra tie, kuriais remiantis būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių, jie vertinami kartu su visomis kitomis faktinėmis aplinkybėmis, galinčiomis būti reikšmingomis parenkant tinkamiausią administratorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-1784/2012 ir kt.). Be to, naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog tinkamiausiai savo užimtumą gali įvertinti pats administratorius, kuris geriausiai žino, kiek, priklausomai nuo eigos ir kitų bankroto proceso ypatumų, laiko sąnaudų reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr.2-699/2013). Byloje nenustatyta faktinių duomenų, kad paskirtas administratorius nesugebės tinkamai ir sklandžiai vykdyti bankroto procedūrų, tokių apeliacinės instancijos teismui nepateikė ir apeliantas trečiasis asmuo AB DNB bankas. Todėl minėtų aplinkybių kontekste nėra pagrindo pripažinti, jog BUAB „Jonsta“ administratoriumi UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ paskirtas nepagrįstai (CPK 178 str., 314 str.).

22Kaip minėta, teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Apeliantas nekvestionuoja paskirto administratoriaus sąžiningumo, tačiau teigia, jog tarp banko ir minėto administratoriaus yra kilęs ginčas dėl veiklos administruojant kitą bankrutuojančią įmonę, o teismas neatsižvelgė į didžiausio įmonės kreditoriaus nuomonę dėl administratoriaus skyrimo. Iš tiesų, Lietuvos informacinės sistemos (LITEKO) duomenys patvirtina, jog AB DNB bankas yra apskundęs teismui 2012-05-25 BUAB „AG projektai“, kurio administratorius yra UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, kreditorių susirinkime priimtą nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi skundą atmetė, o Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. vasario 5 d. nutartimi teismo nutartį bei kreditorių susirinkime priimtą nutarimą panaikino ir perdavė šį klausimą svarstyti kreditorių susirinkimui iš naujo (civilinė byla Nr. 2-351/2013). Bankas taip pat skundė 2012-10-11 BUAB „AG projektai” kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, tačiau Kauno apygardos teismas 2013 m. sausio 9 d. nutartimi kreditoriaus AB DNB banko skundą atmetė, o Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 21 d. nutartimi šį sprendimą paliko nepakeistą (civilinė byla Nr. 2-1064/2013). Apeliacinės instancijos teismas, išsamiai susipažinęs su minėtomis nutartimis, pažymi, kad bankas ginčijo ne administratoriaus veiksmų teisėtumą, o kreditorių susirinkimo nutarimus, be to, civilines bylas nagrinėję teismai nenustatė administratoriaus nesąžiningo veikimo, todėl vien apelianto nurodyta aplinkybė, jog jis dalyvauja teisiniuose ginčuose su UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ kitoje byloje, negali būti pagrindas atsisakyti skirti administratorių naujai iškeltoje bankroto byloje (CPK 185 str.).

23Kaip teisingai atsiliepimuose į skundą nurodo pareiškėjai, administratorius privalo ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus, todėl nenustačius paskirto administratoriaus nesąžiningumo, nėra pagrindo sutikti su banko teiginiais, jog teismas privalėjo atsižvelgti į jo, kaip galimo didžiausio įmonės kreditoriaus, pasiūlymą (CPK 185 str.). Kartu apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, jog pats bankas yra nenuoseklus, kadangi neseniai Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėtoje civilinėje byloje iš esmės analogiškais motyvais ginčijo teismo nutartį, kuria bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirtas šioje byloje apelianto siūlomas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr.2-762/2013).

24Kaip žinia, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei šis asmuo neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių kyla abejonių, ar paskirtasis administratorius galės tinkamai atlikti savo pareigas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011). Remdamasis išdėstytais motyvais, teismas sprendžia, kad apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti paskirtą bankroto administratorių (CPK 185 str.).

25Dėl paminėto apelianto trečiojo asmens AB DNB bankas atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 185 str., 338 str., ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjai V. L., G. P. ir UAB „Šilumininkas“ kreipėsi į teismą su... 5. Teismas į bylą trečiaisiais asmenimis įtraukė UAB „Vilogus, UAB... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2013 m. sausio 22 d. nutartimi atsakovui UAB... 8. Spręsdamas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros nurodė, jog skiriant... 9. Teismas vertino, jog visi pasiūlyti administratoriai atitinka įstatymų... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo AB DNB bankas prašo panaikinti Kauno... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja G. P. prašo atmesti trečiojo... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas V. L. taip pat prašo Kauno... 14. 1. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas, skirdamas administratorių,... 15. 2. Apelianto nurodoma aplinkybė, kad tarp vieno didžiausių kreditorių ir... 16. 3. Teismas teisingai nustatė, kad paskirto administratoriaus darbo krūvis,... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 18. Apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 22 d.... 19. Kaip yra žinoma, bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus... 20. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas,... 21. Apelianto teigimu, ĮBĮ nustatytas funkcijas geriau galėtų įvykdyti jo... 22. Kaip minėta, teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį,... 23. Kaip teisingai atsiliepimuose į skundą nurodo pareiškėjai, administratorius... 24. Kaip žinia, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad pirmosios instancijos... 25. Dėl paminėto apelianto trečiojo asmens AB DNB bankas atskirasis skundas... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 27. Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą....