Byla 2-1243-723/2012
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo ( - ) ieškinį atsakovei J. M. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos ir delspinigių priteisimo iš J. M.. Ieškinyje nurodė, kad ( - ) ir J. M. 2010 m. lapkričio 6 d. pasirašė Kredito sutarti Nr. ( - ), kuria Ieškovas suteikė 600,00 Lt kreditą Atsakovui, o Atsakovas įsipareigojo kredito bei priskaičiuotų 134,00 Lt dydžio palūkanų sumą 734.00 Lt grąžinti Ieškovui 2010-12-04. Bendrųjų kredito sutarties sąlygų 5 straipsnyje numatyta, kad kredito sutartis gali būti sudaryta pasirašant sutartį skyriuose arba elektroniniais kanalais. Aukščiau minėta Sutartis buvo sudaryta pateikus paraišką Ieškovės tinklapyje. Atsakovas, atlikdamas Bendrųjų kredito sutarties sąlygų 5-6 skyriuose nurodytus veiksmus, patvirtino, jog buvo tinkamai supažindintas su Sutarties specialiosiomis bei bendrosiomis sąlygomis. Ieškovas 2010-11-06 pervedė 600,00 Lt kredito sumą į Atsakovo nurodytą sąskaitą ( - ). 2010-12-04 Atsakovas su Ieškovu sudarė Kredito pratęsimo sutartį Nr. ( - ). kuria nukeltas kredito gražinimo terminas į 2011-01-01. 2011-01-01 sudaryta Kredito pratęsimo sutartis Nr. ( - ), kuria grąžinimo terminas nukeltas į 2011-01-29. 2011-01-31 sudaryta Kredito pratęsimo sutartis Nr. ( - ), kuria kredito grąžinimo terminas perkeltas į 2011-02-28. 2011-02-28 sudaryta Kredito pratęsimo sutartis Nr. ( - ), kuria grąžinimo terminas atidėtas iki 2011-03-28. 2011-04-04 Atsakovas pasirašė Susitarimą Nr. ( - ), kuriuo numatė pagal Sutartį susidariusios 830,8 lt skolos išdėstymo dalimis. Pagal šį susitarimą Atsakovui sudaryta galimybė skolos bei 20 procentų metinių palūkanų sumą 1014,72 Lt grąžinti per 24 mėnesius, mokant fiksuotas įmokas grafike nustatytu laiku. Atsakovas pagal šį susitarimą sumokėjo 8 įmokas, t. y. 360 Lt, toliau savo įsipareigojimų atsakovas nebevykdo. Tuo pažeisdamas Ieškovo teisėtus interesus. Dėl sutarties nevykdymo pasekmių Atsakovas buvo įspėtas raštu, ne kartą jam siųsti raginimai sumokėti skolą SMS žinutėmis bei elektroniniu paštu. Atsakovo veiksmais yra pažeisti teisėti Ieškovo interesai, todėl Ieškovas kreipiasi į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Atsakovas pažeidė sutarčių vykdymo principus, Sutarties ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau LR CK) 6.38 str.. 6.200 str., 6.205 str., 6,256 str. l d., 6.870 str., 6.873 str. 1 d., 6.874 str.. 6.881 str. l d. reikalavimus, pagal kuriuos prievolės privalo būti vykdomos tinkamai, sąžiningai ir nustatytu laiku (terminais), Atsakovas privalo grąžinti Ieškovui tokią pat pinigų sumą kokią iš jos gavo bei mokėti palūkanas. Pagal LR CK 6.258 str. nuostatas už prievolės neįvykdymą Atsakovas privalo Ieškovui sumokėti delspinigius, kurie pagal Bendrųjų kredilo sutarties sąlygų 9.2. punkto nuostatas skaičiuojamos po 2 procentus nuo negrąžintos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Tačiau Ieškovas, naudodamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau LR CPK) įtvirtintu dispozytivumo principu, mažina Bendrųjų kredito sutarties sąlygų 9.2. punkte nustatytą delspinigių dydį nuo 2 procentų iki 0.5 procento už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną ir juos skaičiuoja už 180 kalendorinių dienų. Šiuo atveju delspinigiai apskaičiuojami sekančiai: grąžintina suma 654.72 Lt (1014,72 - 360 = 654,72) dauginama iš delspinigių dydžio 0,5 procento ir dauginama iš 180 dienų. Šiuo atveju delspinigių dydis yra 589,25 Lt. Atsižvelgiant į tai Atsakovo įsiskolinimas Ieškovui yra 1243,97 Lt iš jų: 654,72 Lt skola. 589,25 Lt delspinigiai. Ieškovas, nesulaukęs apmokėjimo, kreipėsi į teisinių paslaugų įmonę ( - ) dėl konsultacijos ir procesinių dokumentų parengimo išieškant aukščiau minėtą įsiskolinimą. Dėl to patyrė 200.00 Lt išlaidų. Vadovaujantis LR CPK 88 str. prašo Teismo šias išlaidas priteisti iš Atsakovo kaip bylinėjimosi išlaidas. Informuoja, kad ieškovas ( - )pilnai palaiko visus ieškinyje nurodytus reikalavimus, todėl prašo civilinę bylą nagrinėti nedalyvaujant ( - )atstovui. Prašo ieškovo ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), naudai iš atsakovo J. M., asmens kodas ( - ) priteisti:654,72 Lt (šešis šimtus penkiasdešimt keturis litus. 72 ct) skolą, 589,25 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus, 25 et) delspinigių sumą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteisiamos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Žyminį mokestį sumoje ir kitas bylinėjimosi išlaidas pagal pateiktus dokumentus. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, pateiktas prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes byla nagrinėtina ieškovo atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str.).

3Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (viešo paskelbimo būdu), atsiliepimų bei prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant ( LR CPK 246 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.).

6Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakove J. M. 2010-11-06 sudarė kredito sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovas atsakovei suteikė 600,00 Lt kreditą, kurio grąžinimo terminas – 2010-12-04; (b.l. 5-14). Atsakovas sutartimi įsipareigojo laiku mokėti įmokas, tinkamai vykdyti kitus iš Kredito sutarties kylančius įsipareigojimus (Bendrųjų kredito sutarties sąlygų 4.1.1., 4.1.4. p.). Kredito sutartis, o būtent kredito grąžinimo terminas, buvo 4 kartus pratęsta (b.l.15-18). Taip pat buvo sudarytas susitarimas dėl skolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko, kuriuo atsakovė įsipareigojo grąžinti visą sumą-830 Lt (b.l.19-21).Būtent šioje sutartyje nurodoma,kad nurodyta suma-„skolos likutis“ 2011-04-04 dienai.Sutartyje nėra skolininkės parašo.Nei vienoje iš esamų sutarčių byloje(b.l.15,16,17,18,19,20,21) nėra skolininkės parašo. Ieškovas nurodo, jog atsakovė iki šiol kredito sumos bei kredito mokesčio nėra grąžinusi, įmokėtos tik 8 įmokos-viso 360 Lt.Sutartyje numatyta skolos likutis ir palūkanos terminui nuo iki 1014,72 Lt,todėl ieškovas reikalauja 654,72 Lt skolos.

7Kadangi atsakovė nevykdė savo sutartinės prievolės, laiku negrąžino ieškovui kredito sumos bei kredito mokesčio, todėl iš atsakovės ieškovui priteistina negrąžinta 654,72 Lt skola (LR CK 6.37 str., 6.71 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.874 str.).

8Delspinigius ieškovas skaičiuoja už 180 dienų,tačiau nepagrindžia nuo kada atsirado teisė skaičiuoti delspinigius.Bendrųjų kredito sutarties sąlygų 9.2 punktas numato, kad jei kredito gavėjas laiku neįvykdė prievolės sumokėti įmoką, už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo mokėti bendrovei 2 procentų dydžio delspinigius. Ieškovas juos skaičiuoja už 180 kalendorinių dienų. Nurodo, kad delspinigiai apskaičiuojami sekančiai: grąžintina suma 654.72 Lt (1014,72 - 360 = 654,72) dauginama iš delspinigių dydžio 0,5 procento ir dauginama iš 180 dienų. Prašomas priteisti delspinigių dydis yra 589,25 Lt.

9Teismas, spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio, turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

10LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.).

11Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje ( - ) v. ( - ), bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.).“

12Taip pat Aukščiausiasis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t. y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t. y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje ( - ) v. ( - ), bylos Nr. 3K-3-394/2005).Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ( - ) v. ( - ), bylos Nr. 3K-3-400/2005).

13Nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti ir į kitas svarbias aplinkybes. Teismas įvertinta ir tai, jog sutartyje numatyta, kada ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl sutarties nevykdymo, mėnesio bėgyje(sutarties 11.6-11.7-11.8p.,b.l.13) nuo paskutinio įsipareigojimo neįvykdymo. Tuo tarpu ieškovas į teismą kreipėsi tik 2012-03-16 (b.l.2).Bet kokiu atveju teismas gali konstatuoti, kad šiuo atveju ieškovui delspinigiai, kaip netesybos, yra ne tik priemonė, turėjusi skatinanti skolininką laiku mokėti įmokas (vykdyti įsipareigojimus), bet ir papildomos palūkanos, kurių dydis metams-182 procento. Susidaręs delspinigių dydis (589,25 Lt) beveik toks pats,kaip skola ir palūkanos kartu paėmus. Prašoma priteisti sumažinta delspinigių suma tik patvirtina,kad delspinigių dydis yra neproporcingai didelis. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad skolos išieškojimo klausimas nebuvo sprendžiamas dėl atsakovo kaltės, ko ieškovas neįrodinėjo (CPK 185 str.). Tokiu būdu, teismas atsižvelgia į tai, kad ieškovas objektyviai gali naudotis savo sudarytos sutarties sąlygomis ir visais atvejais laukti sutarties įvykdymo termino, nepriklausomai, ar sutartis skolininko iš viso vykdoma, nes tokie delspinigiai jam dar naudingesni už palūkanas, kadangi jie daug didesni pinigine išraiška, jeigu skolininkas visai ar iš dalies nemoka. Tačiau toks ieškovo elgesys –laukti visą laiką, nesikreipti į teismą dėl skolininko prievolės įvykdymo, paskaičiuoti kuo didesnį nesumokėtų palūkanų dydį pagal jam naudingą „programą“, laikyti, kad ir dabar (teismo dienai) sutartis toliau galiojanti (reiškia galimas neformalus delspinigių reikalavimas iki skolininko gyvenimo pabaigos), nepriklausomai nuo visko, nėra sąžiningas ir teisingas (CK 1.5 str.),nepriklausomai, ar skolininkas sąžiningas atsakovo atžvilgiu. Teismas šiuo atveju neturi pagrindo manyti, kad ieškovas išaiškino skolininkui prieš pasirašant sutartį apie sutarties galimą galiojimą visą laiką, apie delspinigius ir jų skaičiavimo galimybes tuo aspektu, dėl ko kyla tokio pobūdžio ir dydžio reikalavimas byloje. Teismas turi pagrindą manyti, kad ieškovas turi pareigą paaiškinti standartines sutarties sąlygas ir jas pagrįsti, kaip sąžiningas ir teisingas(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ( - ) v. ( - ); byla Nr. 3K-3-80/2008.).

14Toks neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų priteisti delspinigių santykis duoda pagrindą konstatuoti, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra aiškiai per didelė, nepagrįstai lemianti esminę prievolės šalių nelygybę. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

15Todėl, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (atsakovas yra vartotojas - „silpnoji šalis“ tokio pobūdžio ginče), bei atsižvelgdamas į galimus ieškovo nuostolius dėl nesumokėtų pinigų panaudojimo negalimumo, teismas mato, kad patys delspinigiai aiškiai per dideli, jeigu skaičiuoti kiekvieną pradelstą dieną (0,5 procento per dieną -15 proc. per mėnesį, ir t.t.), kaip tai padarė ieškovas, ir prašoma priteisti suskaičiuota delspinigių suma aiškiai per didelė. Teismas mato protingu ir teisingu sumažinti delspinigius, priteisti delspinigius kaip sutartyje (sandoryje Nr. ( - ),b.l.19) numatytų metinių palūkanų normą – 20 proc. nuo priteistos sumos – viso (654,72 x 20) 130,94 litų (CK 6.71 str.).

16CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

17Iš atsakovės priteistina 31,58 Lt žyminio mokesčio bei 200 Lt už teisines paslaugas ieškovui ( - ) (CPK 78 str.,88, 93 str. 1 d.).

18Vadovaudamasis CPK 88,93,259-269 str., 270str. teismas,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės J. M., a.k. ( - ) ieškovui ( - ) (į.k. ( - )) 654,72 Lt (šešis šimtus penkiasdešimt keturis litus 72 ct) skolos, 130,94 Lt (vieną šimtą trisdešimt litų 94 ct) delspinigių, iš viso 785,66 Lt (septynis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus 66 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 785,66 Lt sumos nuo 2012-03-16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 231,58 Lt (du šimtus trisdešimt vieną litą 58 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Kitoje dalyje ieškinį netenkinti.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos ir delspinigių priteisimo iš J.... 3. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 6. Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakove J. M. 2010-11-06 sudarė kredito... 7. Kadangi atsakovė nevykdė savo sutartinės prievolės, laiku negrąžino... 8. Delspinigius ieškovas skaičiuoja už 180 dienų,tačiau nepagrindžia nuo... 9. Teismas, spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų... 10. LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir... 11. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į... 12. Taip pat Aukščiausiasis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje,... 13. Nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti ir į kitas svarbias aplinkybes.... 14. Toks neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų priteisti... 15. Todėl, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5... 16. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių... 17. Iš atsakovės priteistina 31,58 Lt žyminio mokesčio bei 200 Lt už teisines... 18. Vadovaudamasis CPK 88,93,259-269 str., 270str. teismas,... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės J. M., a.k. ( - ) ieškovui ( - ) (į.k. ( - )) 654,72... 21. Kitoje dalyje ieškinį netenkinti.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...