Byla 2A-1616-413/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ūkio banko lizingas“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo pakeitimo civilinėje byloje Nr. 2-3992-199/2012 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ūkio banko lizingas“ ieškinį atsakovei J. Ž. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB Ūkio banko lizingas ir atsakovė J. Ž. 2010 m. lapkričio 2 d. ir 2010 m. lapkričio 14 d. sudarė dvi vartojimo kredito sutartis Nr. CO11088774 ir Nr. CO11091038, pagal kurias ieškovė sumokėjo tretiesiems asmenims už atsakovės išsirinktas prekes atitinkamai 3000 Lt ir 1459,50 Lt. Pasibaigus pinigų grąžinimo terminams, numatytiems 2011 m. vasario 21 d. papildomuose susitarimuose prie pagrindinių kredito sutarčių, kuriais sutarties Nr. CO11088774 terminas buvo pratęstas iki 2013 m. spalio 29 d., o sutarties Nr. CO11091038 - iki 2013 m. lapkričio 25 d., atsakovė, atlikusi du mokėjimus, nuo 2011 m. gegužės 14 d. įsipareigojimų nevykdė, įmokų sutartyje nustatyta tvarka nemokėjo, į siųstus pranešimus nereagavo, dėl ko to abi kredito sutartys ieškovės iniciatyva buvo nutrauktos. Pagal kredito sutarčių 11.4, 11.6 punktų nuostatas, nutraukus sutartis, atsakovė privalo grąžinti visą kreditą, palūkanas, delspinigius bei atlyginti visus nuostolius, susijusius su sutarčių nevykdymu ar netinkamu vykdymu. Remiantis 2010 m. lapkričio 2 d. sutartimi Nr. CO11088774 atsakovė liko skolinga 3349,51 Lt pradelstų mokėjimų bei 2411,65 Lt delspinigių, o pagal 2010 m. lapkričio 14 d. sutartį Nr. CO11091038 - 1476,37 Lt pradelstų mokėjimų ir 1062,99 Lt delspinigių, taip pat 21,28 Lt pašto išlaidų bei 31,85 Lt kitų išlaidų (išlaidos advokato pagalbai apmokėti už pareiškimo teismui parengimą ir mokėjimo pavedimo išlaidos).

5Atsakovei pažeidus prievolę grąžinti pinigus, ieškovė UAB Ūkio banko lizingas kreipėsi ieškiniu (b. l. 3-4) į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 4 879,01 Lt skolą, 1 737,32 Lt delspinigių (atsižvelgdama į atsakovės atsiliepime nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus, ieškovė atsisakė nuo kitos pusės (1737,32 Lt) prašomų priteisti delspinigių sumos), 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 251 Lt žyminį mokestį. Nuo likusios reikalavimų sumos delspinigių dalyje atsisakė, prašė šioje dalyje bylą nutraukti ir grąžinti dalį žyminio mokesčio (b. l. 61).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, priėmė ieškovės UAB „Ūkio banko lizingas“ atsisakymą nuo reikalavimo priteisti 1737,32 Lt delspinigių dalį ir šioje dalyje bylą nutraukė, priteisė ieškovei iš atsakovės 4 879,01 Lt skolos, 434,00 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos (5 313,01 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-01-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 159,40 Lt žyminio mokesčio, kitoje dalyje ieškinį atmetė. Išdėstė atsakovei J. Ž. priteistos sumos (5 472,41 Lt) sprendimo įvykdymą 30 mėnesių, mokant kas mėnesį po 182,43 Lt, pradedant mokėjimus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

8Teismas nustatė, kad atsakovė liko skolinga ieškovui 4825,88 Lt pradelstų mokėjimų, 21,28 Lt pašto išlaidų, bei 31,85 Lt kitų išlaidų, viso 4879,01 Lt. Nesant ginčo dėl šios sumos ir atsakovei ją pripažįstant, teismas ieškinį šioje dalyje tenkino pilnai. Spręsdamas klausimą dėl atsakovės ginčijamos delspinigių dydžio dalies, teismas atsižvelgė į tai, jog atsakovė yra fizinis asmuo, vartotojas, į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus ir priėjo išvados, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, nors ir sumažinti iki 0,2 procentų, yra nepagrįstai dideli, todėl juos sumažino iki 0,05 proc. dydžio už kiekvieną pradelstą mokėjimo dieną. Atsakovei prašant atidėti teismo sprendimo vykdymą, teismas, atsižvelgdamas į sunkią jos materialinę padėtį, šį prašymą tenkino iš dalies. Ieškinį patenkinus iš dalies, teismas atitinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas (b. l. 67-70).

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

10Apeliaciniu skundu (b. l. 73-75) ieškovė prašo pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą ir patenkinti jos reikalavimus delspinigių ir sprendimo vykdymo išdėstymo dalyse, t.y. priteisti ieškovei iš atsakovės 1 303,32 Lt delspinigių, padidinant priteistą iš atsakovės 434 Lt delspinigių sumą iki 1 737,32 Lt, išdėstant iš viso priteistos 6 616,33 Lt sumos sprendimo įvykdymą 22 mėnesiams, kas mėnesį mokant po 300 Lt, pradedant mokėti nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; priteisti ieškovei iš atsakovės žyminį mokestį; išspręsti žyminio mokesčio dalies grąžinimo ieškovei klausimą dėl pirmosios instancijos teisme atsisakytos 1 737,32 Lt ieškinio dalies. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Dėl delspinigių dydžio. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Netesybų dydis iki 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo nebuvo įstatymų reglamentuotas ir turi būti nustatomas atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes. Vartojimo kredito įstatymo 41 straipsnyje numatyta, jog minėtas įstatymas netaikomas sutartims, sudarytoms iki 2011 m. balandžio 1 d. Apeliantės nuomone, tai reiškia, jog šio įstatymo nuostatos dėl 0,05 proc. delspinigių dydžio taikymo su atsakove sudarytoms sutartims negalioja ir ginčas turi būti sprendžiamas vadovaujantis sutarčių sąlygomis. Iš pateiktų byloje rašytinių įrodymų pirmos instancijos teismas teisingai nustatė, kad atsakovė nevykdė prisiimtų finansinių įsipareigojimų, tačiau padarė klaidingą išvadą ir priteisė delspinigių sumą, kuri yra mažesnė nei minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai. Be to, atsakovės elgesys negali būti vertinamas sąžiningu atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, tačiau pirmos instancijos teismas šios aplinkybės neįvertino bei neatsižvelgė į tai, jog ieškovė, atsižvelgdama į atsakovės prašymą, delspinigių sumą gera valia sumažino per pusę ir toje dalyje ieškinio atsisakė. Tokiu teismo sprendimu nesąžiningam klientui yra suteikiama teisė ne tik ilgą laiko tarpą disponuoti piniginėmis lėšomis, bet ir mokėti už tai žymiai mažesnius delspinigius, kai tuo tarpu sąžiningi klientai, praleidę nustatytą mėnesinio mokėjimo terminą, moka sutartą delspinigių dydį.

122. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo. Sprendimo įvykdymo išdėstymas bet kuriuo atveju yra ekonomiškai nenaudingas ieškovei, tačiau atsižvelgdama į atsakovės prašymą, ieškovė iš esmės neprieštaravo sprendimo vykdymo išdėstymui po 300 Lt kas mėnesį, tačiau teismas neatsižvelgė į minėtų aplinkybių visumą, į tai, kad atsakovė nuo 2011 m. gegužės 13 d. visiškai nemoka jokių įmokų ar bent jų dalies, į ieškovės teisėtus lūkesčius ir interesus ir nepagrįstai išdėstė sprendimo vykdymą 30 mėnesių, nepagrįsdamas, kuo atsakovės nurodytos aplinkybės CPK 284 straipsnio prasme laikytinos išimtinėmis, tuo pažeisdamas minėto straipsnio nuostatas ir aukščiau minėtus principus.

133. Dėl žyminio mokesčio grąžinimo. Kauno miesto apylinkės teismui 2012 m. balandžio 11 d. buvo pateiktas atsisakymas nuo 1737,32 Lt (delspinigių) ieškinio dalies ir prašymas grąžinti žyminį mokestį. Žyminio mokesčio dalis nuo šios sumos sudaro 53,25 Lt (71 Lt x 0,75 proc.). Teismas ieškinio dalies atsisakymą priėmė ir toje dalyje bylą nutraukė, tačiau žyminio mokesčio grąžinimo klausimo neišsprendė, tuo pažeisdamas CPK 87 straipsnio reikalavimus.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą (b. l. 79-80). Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

151. Dėl delspinigių dydžio. Atsakovė pasirašė sutartis su ieškovu suklydimo įtakoje, t.y. buvo suklaidinta S. S. ir V. Č., dėl kurių nusikalstamų veiksmų Kauno aps. VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas. Gautus iš ieškovo pinigus atsakovė perdavė V. Č. ir S. S.. Apgaulės įtakoje vartojimo kredito sutartis atsakovė pasirašė ir su kitomis kredito įstaigomis ir iš savo atlyginimo išmokėti visus prisiimtus įsipareigojimus jai yra per didelė finansinė našta. Pats ieškovas, išduodamas vartojimo kreditus atsakovei, buvo nepakankamai rūpestingas, netikrino atsakovės pajamų, duomenų apie turimą turtą ir turimus kreditorinius įsipareigojimus, nevertino, ar atsakovė galės vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Tokiu būdu ieškovas savo neatsakingais veiksmais prisiėmė tam tikrą riziką, jog kreditas gali būti negrąžintas. Teikdamas ieškinį ieškovas pagal sutartis už nesumokėtas įmokas 4 825,88 litų sumai priskaičiavo 3474,64 litų delspinigių, t. y. 72 procentus nuo negrąžintos sumos. Vėliau ieškovas sumažino prašomų priteisti delspinigių dydį iki 0,2 proc. už kiekvieną uždelstą dieną, t. y. iki 1 737,32 litų, kas sudarytų 36 proc. visos nesumokėtos sumos. Todėl teismas teisingai įvertino, kad prašomi priteisti delspinigiai yra pakankamai dideli. Nors Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 p. įsigaliojo vėliau, nei buvo pasirašytos ieškovo ir atsakovės sutartys, tačiau jame nustatytas vartotojams delspinigių dydis turėtų būti laikomas kriterijumi sprendžiant ginčus tarp kreditorių ir skolininkų - vartotojų.

162. Dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo. Atsakovė pateikė pakankami įrodymų, kad jos finansinė padėtis yra sunki, ji tapo nusikaltimo auka, dėl ko negali įvykdyti teismo sprendimo iš karto. Todėl sprendimo įvykdymo išdėstymas parinktas tinkamai, nepažeidžiant abiejų šalių interesų. Galimus ieškovo praradimus dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo užtikrina ir priteistos procesinės palūkanos - 5 proc. metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas konstatuoja:

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t.y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

19Dėl delspinigių dydžio

20Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartį civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

21Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2010 m lapkričio 2 d. vartojimo kredito sutartimi Nr. CO11088774 ir 2010 m. lapkričio 14 d. vartojimo kredito sutartimi Nr. CO11091038 (11.5 punktai) susitarė, kad kredito gavėjui vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, skaičiuojami 0,4 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (b. l. 13, 18). Ieškovė pradiniu reikalavimu iš atsakovės prašė priteisti 3474,64 Lt delspinigių, skaičiuojamų nuo 4 825,88 Lt negrąžinto kredito sumos. Bylos nagrinėjimo eigoje ieškovė sumažino prašomų priteisti delspinigių dydį per pusę. Pirmosios instancijos teismas priėmė ieškovės atsisakymą dėl 1737,32 Lt priteisimo ir šioje dalyje bylą nutraukė, kitą reikalavimo dalį dėl delspinigių priteisimo tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovės 434 Lt (0,05 proc.) delspinigių.

22Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro netesybų dydžio, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kadangi sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, tai teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-62/2012).

23Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė, nors ir nedidelę dalį sutarties, įvykdė. Tą pripažino ir pati ieškovė. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Dėl to ir teismų praktikoje nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-62/2012).

24Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas nepagrįstai sumažino netesybas tiek, kad jos nepadengia net minimalių ieškovės patirtų nuostolių. Šie apelaintės argumentai nepagrįsti.

25Dėl netesybų atliekamos kompensuojamosios funkcijos CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta žemiausioji jų mažinimo riba – jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali sumažinti netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo įvykdymo. Apeliantė nurodė, kad jos minimalius nuostolius sudaro 642,61 Lt suma, todėl ji didesnė nei teismo priteista 434 Lt suma. Minimalius nuostolius apeliantė įrodinėja palūkanų dydžiu, kuris skaičiuotinas nuo ieškovės pinigų sumos, kuria atsakovė naudojasi (CK 6.261 straipsnis). Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovės nesumokėta įsipareigojimų dalis sudaro 4 879,01 Lt, ieškovės priskaičiuoti delspinigiai - 1 737,32, t. y. 35,60 proc. nesumokėtos reikalavimų sumos. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu yra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad tokia suma, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, taip pat atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra fizinis asmuo – vartotojas, laikytina per didele ir neprotinga. Nagrinėjamu atveju svarbu tai, kad viena iš šalių - ieškovė, yra verslo subjektas, pelno siekianti organizacija, o kita sutarties šalis - atsakovė yra privatus subjektas, neturintis patirties verslo bei derybų srityje, negalintis numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinių ir sutarties sąlygos yra parengtos vienašališkai būtent iš verslo subjekto pusės, privatus subjektas negali laisva valia pasirinkti sutarties sąlygų, t.y. silpnesnioji sutarties šalis. Be to, bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė įsipareigojimus prisiėmė suklydimo įtakoje. Šias aplinkybes patvirtina teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys apie Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamą baudžiamąją bylą Nr. 1-1434-240/2012, kurioje S. S. ir V. Č. kaltinamos pagal BK 182 str. 1 ir 2 d. (sukčiavimas). Kauno apsk. VPK NTV ENTS 2011-10-28 raštas Nr. 20-8-S-12454 (b. l. 45), patvirtinantis, kad J. Ž. pripažinta nukentėjusiąja baudžiamojoje byloje Nr. 23-1-00715-10 dėl sukčiavimo.

26vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, kad nebūtų sudarytas pagrindas šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, delspinigių dydis turėtų būti mažinamas iki 0,05 proc. už kiekvieną pradelstą dieną, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius nepaisant to, kad tokia nuostata buvo įteisinta vėliau nei sudarytos kredito sutartys. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pats apeliantas, sumažindamas reikalaujamų priteisti delspinigių dydį perpus, pripažino, joj šalių sutartimi nustatytas delspinigių dydis prieštaravo CK 1.5 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

27Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo

28Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė prašė atidėti teismo sprendimo įvykdymą atsižvelgiant į sunkią jos materialinę padėtį. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į ieškovės interesus, prašymą tenkino iš dalies ir teismo sprendimo įvykdymą išdėstė dalimis, spręsdamas, kad tik išdėstomos pinigų sumos dydžiu atsakovė bus pajėgi ir galės realiai įvykdyti teismo sprendimą. Apeliatės nuomone, teismo nustatyta 182,43 Lt suma per mėnesį, kurią atsakovė turėtų sumokėti kreditoriui, yra aiškiai per maža ir pažeidžia ieškovės interesus. Su tokiais argumentais sutikti negalima.

29CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta galimybė išdėstyti sprendimo vykdymo tvarką. Taikydamas šią teisės normą, teismas privalo įvertinti, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai. Nagrinėjamu atveju matyti, kad atsakovė yra paėmusi ne vieną vartojimo kreditą, kurį teismo sprendimų pagrindu privalo grąžinti (b. l. 47-55), „greitąsias“ paskolas paėmusi suklydimo įtakoje (Kauno apsk. VPK NTV ENTS 2011-10-28 raštas Nr. 20-8-S-12454), per mėnesį ji vidutiniškai uždirba 1740,25 Lt (b. l. 46), iš kurių privalo mokėti priteistas sumas ir vartojimo kreditų įmokas. Nurodytos aplinkybės leidžia konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad sprendimo vykdymo išdėstymas 30 mėnesių laikotarpiui, atsižvelgiant į atsakovės turtinę padėtį, nesukels tiek neigiamų padarinių kreditoriui, kiek teismo sprendimo vykdymo neišdėstymas arba išdėstymas trumpesniam laikotarpiui. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, tokiu būdu bus išlaikyta kreditoriaus ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyra ir bus labiau užtikrintas realus teismo sprendimo vykdymas, todėl keisti sprendimą šioje dalyje nėra pagrindo.

30Dėl žyminio mokesčio grąžinimo

31Ieškovė UAB „Ūkio banko lizingas“ bylos nagrinėjimo eigoje atsisakė nuo pusės prašomų priteisti delspinigių sumos (1 737,32 Lt) ir šioje dalyje bylą prašė nutraukti bei grąžinti dalį sumokėto žyminio mokesčio (b. l. 61). Teismas skundžiamu sprendimu priėmė atsisakymą nuo ieškinio dalies, šioje reikalavimų dalyje bylą nutraukė, tačiau, kaip teisingai nurodo apeliantas, neišsprendė žyminio mokesčio, sudarančio 53,25 Lt (71 Lt x 0,75 proc.), grąžinimo klausimo. Taigi apeliantės prašymas grąžinti jai dalį žyminio mokesčio laikytinas pagrįstu (CPK 87 str. 2 d.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teismas

Nutarė

33Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą.

34Papildyti teismo sprendimo rezoliucinę dalį taip: pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ūkio banko lizingas“ 53,25 Lt (penkiasdešimt tris litus 25 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2012 m. sausio 25 d. mokėjimo nurodymu Nr. 54469.

35Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB Ūkio banko lizingas ir atsakovė J. Ž. 2010 m. lapkričio 2 d.... 5. Atsakovei pažeidus prievolę grąžinti pinigus, ieškovė UAB Ūkio banko... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nustatė, kad atsakovė liko skolinga ieškovui 4825,88 Lt pradelstų... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 10. Apeliaciniu skundu (b. l. 73-75) ieškovė prašo pakeisti Kauno miesto... 11. 1. Dėl delspinigių dydžio. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės... 12. 2. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo. Sprendimo įvykdymo išdėstymas bet... 13. 3. Dėl žyminio mokesčio grąžinimo. Kauno miesto apylinkės teismui 2012 m.... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo skundą atmesti, teismo... 15. 1. Dėl delspinigių dydžio. Atsakovė pasirašė sutartis su ieškovu... 16. 2. Dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo. Atsakovė pateikė pakankami... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 18. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 19. Dėl delspinigių dydžio... 20. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2010 m lapkričio 2 d. vartojimo kredito... 22. Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta... 23. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė, nors ir nedidelę dalį... 24. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas nepagrįstai sumažino netesybas... 25. Dėl netesybų atliekamos kompensuojamosios funkcijos CK 6.73 straipsnio 2... 26. vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekiant... 27. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo... 28. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė prašė atidėti teismo sprendimo... 29. CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta galimybė išdėstyti sprendimo vykdymo... 30. Dėl žyminio mokesčio grąžinimo... 31. Ieškovė UAB „Ūkio banko lizingas“ bylos nagrinėjimo eigoje atsisakė... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 33. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą palikti iš... 34. Papildyti teismo sprendimo rezoliucinę dalį taip: pavesti Valstybinei... 35. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....