Byla 2-2106/2013
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutarties, kuria taikyta supaprastinta bankroto procedūra, patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, patvirtintas kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, priimtos bankrutuojančios akcinės bendrovės „Tik gėlės“ ir Ko bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus M. S. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutarties, kuria taikyta supaprastinta bankroto procedūra, patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, patvirtintas kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, priimtos bankrutuojančios akcinės bendrovės „Tik gėlės“ ir Ko bankroto byloje, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi UAB „Tik gėlės“ ir Ko iškėlė bankroto bylą.

4BUAB „Tik gėlės“ ir Ko bankroto administratorius kreipėsi į teismą prašydamas taikyti bankrutuojančiai UAB „Tik gėlės“ ir Ko supaprastintą bankroto procedūrą, pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; patvirtinti supaprastinto bankroto proceso trukmę – šešis mėnesius nuo teismo nutarties taikyti supaprastintą bankroto procedūrą įsiteisėjimo dienos; patvirtinti kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus; patvirtinti 5 000 Lt administravimo išlaidų sąmatą visai bankroto procedūrai. Nurodė, kad pagal ilgalaikio turto sąrašą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienai, bendrovė apskaitomo turto turi už 2 067,77 Lt, todėl tikslinga taikyti supaprastintą bankroto procedūrą. Į kreditorių sąrašą neįtrauktinas tik ginčytinas UAB „Floros magija“ reikalavimas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. birželio 26 d. nutartimi BUAB „Tik gėlės“ ir Ko taikė supaprastinto bankroto procedūrą; patvirtino 5 000 Lt administravimo išlaidų sąmatą visai bankroto procedūrai iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, leidžiant lėšas panaudoti pagal poreikį, iš jų ir administratoriaus atlyginimui sumokėti; patvirtino kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus nustatant, jog bendra kreditinių reikalavimų suma yra 239 829,38 Lt; išskyrė į atskirą bylą UAB „Floros magija“ prašymą dėl 11 773,14 Lt kreditinio reikalavimo patvirtinimo; kitą administratoriaus prašymo dalį atmetė.

7Iš bankroto administratoriaus prašymo teismas nustatė, kad įmonės mokumas neatkurtas, įmonė veiklos nevykdo, įmonės administravimui lėšų nėra, todėl sprendė, jog tikslinga įmonei taikyti supaprastintą bankroto procesą. Tačiau pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 131 straipsnio 6 dalies reglamentavimą neįsiteisėjus nutarčiai dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo nesant galimybės įmonę iš karto pripažinti bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, administratoriaus prašymas atmestas. Vadovaudamasis ĮBĮ 131 straipsnio 2 dalies 3 punktu, teismas, patvirtino 5 000 Lt administravimo išlaidų sąmatą visai bankroto procedūrai. Teismas patvirtino administratoriaus pateiktą neginčijamą kreditorių reikalavimų, patikslintų pagal įmonės finansinės apskaitos dokumentus, sąrašą 239 829,38 Lt sumai. Administratoriaus ginčijamą UAB „Floros magija“ pateiktą 11 773,14 Lt finansinį reikalavimą išskyrė į atskirą bylą, kurią pridėjo prie bankroto bylos (CPK 136 str. 2 ir 4 d.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Kreditorius M. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartį ir administratoriaus prašymą perduoti nagrinėti iš naujo Klaipėdos apygardos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, tvirtindamas kreditoriaus E. L. finansinį reikalavimą, netikrino jo pagrįstumo, nors turi pareigą reikalauti papildomų duomenų. Akivaizdu, kad darbo užmokesčio įsiskolinimas susidarė per ilgą laikotarpį, todėl spręstina, kad buvęs bendrovės vadovas nevykdė savo pareigos ir nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.
  2. Teismas, tvirtindamas administravimo išlaidų sumą, nesigilino ir nepareikalavo iš administratoriaus išlaidų sąrašo, kur bus naudojamos bankrutuojančios bendrovės lėšos, taip pažeisti kreditorių interesai.
  3. Apelianto teigimu, bendrovės vadovas ir administratorius yra susiję asmenys, administratoriaus prašymas taikyti supaprastinto bankroto procedūrą yra siekis išvengti kreditorių dalyvavimo bankroto procese tikrinant sandorius, sudarytus per paskutinius 36 mėnesius.
  4. Teismas, išskirdamas UAB „Floros magija“ finansinio reikalavimo klausimą iš bankroto bylos, pažeidė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką bei Įmonių bankroto įstatymo normas.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Tik gėlės“ ir Ko, atstovaujamas bankroto administratoriaus M. M., prašo apeliacinį procesą pagal kreditoriaus M. S. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutarties dalies dėl civilinės bylos išskyrimo bei administravimo išlaidų patvirtinimo nutraukti, kitoje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Bankroto administratorius patikrino iš darbo teisinių santykių kylančių E. L. reikalavimų pagrįstumą; pareikštas reikalavimas sutampa su įmonės apskaitos duomenimis, o atskirajame skunde nėra nurodyta jokių motyvų ir argumentų, paneigiančių šio reikalavimo pagrįstumą.
  2. Pagal ilgalaikio turto sąrašą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienai, bendrovės apskaitomo turto nustatyta tik už 2 067,77 Lt, t. y. nepakankamai net administravimo išlaidoms apmokėti, todėl tikslinga bendrovei taikyti supaprastintą bankroto procedūrą. Administratoriaus teisė kreiptis į teismą dėl supaprastinto bankroto proceso nesaistoma kreditorių susirinkimo nutarimais. Supaprastinto proceso metu kreditoriai turi teisę pasinaudoti Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintomis teisėmis ir nesutikdami su priimtais teismo sprendimais juos skųsti.
  3. Nutarties dalys dėl UAB „Floros magija“ finansinio reikalavimo tvirtinimo išskyrimo bei administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo neužkerta kelio tolesnei proceso eigai ir negali būti skundžiamos, todėl dėl šių atskirojo skundo reikalavimų procesas nutrauktinas.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalių, kuriomis taikyta supaprastinta bankroto procedūra, patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, patvirtintas kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

13Nepaisant to, kad apeliantas prašo panaikinti visą pirmosios instancijos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartį, tačiau skundo turinys patvirtina, jog nutarties dalis, kuria patvirtintas kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, išskyrus pirmąja eile tenkinamas E. L. reikalavimas, nėra skundžiama, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jos nepasisako.

14Dėl supaprastintos bankroto procedūros taikymo ir administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo

15Teismas gali priimti nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 10 ir 12 dalyse numatytais atvejais ir (ar) kai įmonės bankroto bylos nagrinėjimo metu administratorius nustato, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms (ĮBĮ 131 str.). Nors aplinkybę, jog įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ar administravimo išlaidoms, visų pirma, nustatinėja administratorius, tačiau teismas negali automatiškai tvirtinti tokio nustatymo ir, esant pagrįstoms abejonėms, turėjo įsitikinti administratoriaus pateiktų duomenų teisingumu. Nagrinėjamu atveju, BUAB „Tik gėlės“ ir Ko administratorius, kreipdamasis dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo savo prašymą grindė aplinkybe, kad pagal ilgalaikio turto sąrašą bendrovė apskaitomo turto turi už 2 067,77 Lt (111-112 b. l.). Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, sprendžiant iš minėtos administratoriaus pateiktos informacijos, pirmosios instancijos teismui turėjo kilti pagrįsta abejonė dėl BUAB „Tik gėlės“ ir Ko administratoriaus prašymo taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą, nes 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis įmonė turėjo turto už 60 355 Lt (20 b. l.), tarp jų 4 394 Lt ilgalaikio turto ir 55 961 Lt trumpalaikio turto, iš jų pinigų ir pinigų ekvivalentų – 6 158 Lt. Duomenų apie buvusio bendrovės vadovo veiksmus, neperduodant turto pagal finansinę atskaitomybę, administratoriaus veiksmus išreikalaujant turtą, kreipiantis į teisėsaugos institucijas ar pan., nebuvo pateikta, o teismas jų nereikalavo ir prieš nuspręsdamas dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo šių aplinkybių netyrė ir nesiaiškino. Esant tokioms aplinkybėms spręstina, kad byloje nėra pakankamai duomenų išvadai, kad įmonė neturi pakankamai turto teismo ir administravimo išlaidoms ir dėl to įmonei taikytina supaprastinta bankroto procedūra. Apeliantas teisus, jog pritaikius įmonei supaprastintą bankroto procesą bus eliminuota labai svarbi bankroto proceso stadija – kreditorių susirinkimo sušaukimas, nuo kurio itin priklauso skaidrus bankroto procesas. Todėl svarbu tinkamai išsiaiškinti visas aplinkybes, sudarančias pagrindą supaprastintos bankroto procedūros taikymui. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad dėl bylos esmės neatskleidimo skundžiama nutarties dalis naikintina ir klausimas grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

16Administravimo išlaidų sąmatą, skirtą įmonės likvidavimo laikotarpiui, teismas tvirtina įsiteisėjus nutarčiai taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą. Pagal ĮBĮ 13 straipsnio 2 dalies 3 punktą įmonės administratorius turi pateikti teismui administravimo išlaidų sąmatą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos, kuri negali būti didesnė nei 10 000 Lt. Taigi, administravimo išlaidų sąmata gali būti tvirtinama tik įsiteisėjus nutarčiai taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl supaprastinto bankroto proceso pagrindų buvimo, neturėjo teisinio pagrindo ta pačia nutartimi patvirtinti ir administravimo išlaidų sąmatą. Administratorius, prašydamas visam bankroto procedūros laikotarpiui patvirtinti 5 000 Lt administravimo išlaidų sąmatą, neįvykdė pareigos nurodyti atitinkamas išlaidas ir motyvuotai pagrįsti, kodėl jos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Taip teismų praktikoje aiškinamas administratoriaus pareigos pateikti teismui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą turinys (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą dėl netinkamo įstatymo taikymo naikinti skundžiamą nutarties dalį dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 2 d.).

17Dėl kreditoriaus E. L. reikalavimo

18Bankroto proceso vienas iš pagrindinių tikslų – iš bankrutavusios įmonės turto patenkinti visiškai ar kiek įmanomą didesnę dalį įrodymais pagrįstų bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p., 21 str. 1 d., 26 str., 34-35 str.). Iš pradžių kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės administratorius, kuriam įstatymo leidėjas įtvirtino pareigą teismui teikti tvirtinti kaip neginčijamus tik tokius reikalavimus, kurie atitinka įmonės apskaitos dokumentus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p.). Nepriklausomai nuo to, kokia yra teismui pateikiama administratoriaus pozicija dėl tvirtintinų kreditorių sąrašo, kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumą dar kartą tikrina teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012). Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje. byloje Nr. 3K-3-369/2009). Atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, teismas jose turi būti aktyvus ir, nesant byloje pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, imtis priemonių išaiškinti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes. Tai apima ir teisę rinkti įrodymus (CPK 1 str. 1 d., 179 str. 2 d., ĮBĮ 9 str. 2 d., 10 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Tačiau aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12 str., 178 str., 182 str.).

19Skundžiama nutartimi kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus teismas tvirtino atsižvelgęs į administratoriaus prašymą, plačiau jų nenagrinėdamas, apsiribodamas nuoroda, kad administratorius juos pripažįsta. Apeliantas teisus, kad byloje nėra pakankamai duomenų apie E. L. kreditorinio reikalavimo pagrįstumą. Pagal bylos duomenis, 2012 m. gruodžio 10 d. vykusiame visuotiniame UAB „Tik gėlės“ ir Ko akcininkų susirinkime buvo nutarta nuo 2012 m. gruodžio 10 d. atleisti iš direktoriaus pareigų E. L. (52-53 b. l.), tačiau 2013 m. gegužės 21 d. išduotoje pažymoje jis nurodomas direktoriumi ir jam paskaičiuotos atitinkamos sumos. Iš skundžiamos teismo nutarties motyvų galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netikrino bankroto administratoriaus pateikto tvirtinti kreditoriaus E. L. finansinio reikalavimo pagrįstumo, tai yra neatliko įrodymų, pagrindžiančių pateikto tvirtinti kreditoriaus finansinį reikalavimą, išsamaus tyrimo ir vertinimo. Nagrinėjamu atveju aktualu nustatyti buvusiam įmonės vadovui E. L. akcininkų sprendimu nustatyto ir darbo sutartyje užfiksuoto darbo užmokesčio dydį, jo įsiskolinimo faktą bei dydį pagal mokėjimo žiniaraščius ar kitus duomenis, tam, kad galima būtų spręsti apie šio kreditoriaus finansinio reikalavimo, tenkinamo pirmąja eile, pagrįstumą ir teisėtumą. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, jog E. L. finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 337 str. 1 d. 3 p.).

20Dėl UAB „Floros magija“ finansinio reikalavimo išskyrimo

21Pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje nustatytas išimtis. CPK 334 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta, kad pirmosios instancijos teismo nutartį galima apskųsti atskiruoju skundu tuo atveju, kai tokia nutartis užkerta kelią tolimesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.) arba tuo atveju, kai apskundimo apeliacine tvarka galimybę numato CPK normos (CPK 334 str. 1 d. 1 p.), kurios taikomos ir bankroto bylos nagrinėjimui, išskyrus išimtis, kurias numato ĮBĮ (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 10 str. 1 d.). Taigi, sprendžiant klausimą, ar konkreti pirmosios instancijos teismo, nagrinėjančio bankroto bylą, priimta nutartis gali būti apeliacijos objektu, iš pradžių tikrinama, ar ĮBĮ normos numato tokios nutarties apskundimo galimybę, vėliau tikrinama, ar CPK normos numato tokios nutarties apskundimo galimybę. Paaiškėjus, kad įstatymo leidėjas šios nutarties apskundimo galimybės konkrečiai neįvardino nei ĮBĮ, nei CPK, vertinama, ar tokia nutartis užkerta kelią tolesnei bylos eigai. Nustačius, kad dėl šios nutarties priėmimo procesas byloje, nagrinėjamoje pirmojoje instancijoje, nebegali prasidėti arba yra užbaigiamas bent vienam iš byloje dalyvaujančių asmenų, laikoma, kad ši nutartis užkerta kelią proceso eigai, dėl ko ji gali būti apeliacijos objektu.

22Skundžiama nutarties dalimi teismas išskyrė į atskirą bylą UAB „Floros magija“ prašymą dėl 11 773,14 Lt kreditinio reikalavimo patvirtinimo, esant ginčui dėl šio kreditoriaus reikalavimo atitikimo įmonės buhalterinės apskaitos duomenims (CPK 136 str. 2 ir 4 d.). Tai suderinama su teismo pareiga bankroto bylose būti aktyviam, išsiaiškinti visas šiam klausimui teisingai išspręsti teisiškai reikšmingas aplinkybes. Šia nutarties dalimi nebuvo užkirstas kelias tolesnei bylos eigai, todėl ji negali būti apeliacinio apskundimo objektu ir dėl to apeliacinis procesas dėl šios nutarties dalies nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 334 str. 1 d., 338 str.).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais,

Nutarė

24Apeliacinį procesą, pradėtą pagal kreditoriaus M. S. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutarties dalies, kuria išskirtas į atskirą bylą ir pridėtas prie bankroto bylos Nr. B2-987-460/2013 uždarosios akcinės bendrovės „Floros magija“ prašymas dėl 11 773,14 Lt kreditinio reikalavimo patvirtinimo, nutraukti.

25Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutarties dalį, kuria bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Tik gėlės“ ir Ko taikytas supaprastintas bankroto procesas, ir nutarties dalį, kuria nustatyta administravimo išlaidų sąmata, panaikinti ir klausimą dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

26Pirmąja eile tenkinamo kreditoriaus E. L. reikalavimo bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Tik gėlės“ ir Ko tvirtinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

27Nutarties dalį, kuria patvirtintas kitų bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Tik gėlės“ ir Ko kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi UAB „Tik... 4. BUAB „Tik gėlės“ ir Ko bankroto administratorius kreipėsi į teismą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. birželio 26 d. nutartimi BUAB „Tik... 7. Iš bankroto administratoriaus prašymo teismas nustatė, kad įmonės mokumas... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Kreditorius M. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Tik gėlės“ ir Ko, atstovaujamas... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 12. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalių, kuriomis taikyta... 13. Nepaisant to, kad apeliantas prašo panaikinti visą pirmosios instancijos... 14. Dėl supaprastintos bankroto procedūros taikymo ir administravimo išlaidų... 15. Teismas gali priimti nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą... 16. Administravimo išlaidų sąmatą, skirtą įmonės likvidavimo laikotarpiui,... 17. Dėl kreditoriaus E. L. reikalavimo... 18. Bankroto proceso vienas iš pagrindinių tikslų – iš bankrutavusios... 19. Skundžiama nutartimi kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus... 20. Dėl UAB „Floros magija“ finansinio reikalavimo išskyrimo... 21. Pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos... 22. Skundžiama nutarties dalimi teismas išskyrė į atskirą bylą UAB „Floros... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal kreditoriaus M. S. atskirąjį skundą... 25. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutarties dalį, kuria... 26. Pirmąja eile tenkinamo kreditoriaus E. L. reikalavimo bankrutuojančiai... 27. Nutarties dalį, kuria patvirtintas kitų bankrutuojančios uždarosios...