Byla 2S-815-516/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens S. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditorės F. P. pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo suinteresuotiems asmenims L. D. (skolininkui), S. D. (įkeisto turto savininkei).

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Hipotekos lakštu Nr. ( - ) įregistruotu Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje, su vėlesniais pakeitimais, užtikrinant iki 2003-06-26 gauto kredito grąžinimą L. D. įkeitė F. P. nekilnojamąjį daiktą – dviejų kambarių butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), dalinės nuosavybės teise priklausantį S. D., M. D., ir E. D..

6Pareiškėja F. P. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriui pateikė pareiškimą, kuriuo prašė areštuoti hipotekos lakštu įkeistą S. D., M. D., ir E. D. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - dviejų kambarių butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Nurodė, kad 2003-03-26 tarp šalių pasirašyta paskolos sutartimi, L. D. ir S. D. pasiskolino iš F. P. 7080 Lt. Šią skolą skolininkai įsipareigojo grąžinti iki 2003-09-26. 2007-07-23 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas sprendimu nutraukė L. D. ir S. D. santuoką ir patvirtino sutuoktinių sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią kreditorinį įsipareigojimą F. P. 7800 Lt grąžina L. D., 900 Lt – S. D.. Prisiimtus įsipareigojimus pagal sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių įvykdė tik S. D. – 2007-11-20 grąžino 900 Lt. L. D. įsipareigojimų F. P., prisiimtų pagal sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių neįvykdė. Kadangi skola nėra grąžinta, pareiškėja prašė iš L. D. priteisti negrąžintą skolą – 7800 Lt ir 133 Lt žyminį mokestį – iš viso - 7933 Lt.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010-11-30 nutartimi areštavo įkeistą nekilnojamą turtą - dviejų kambarių butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), dalinės nuosavybės teise priklausantį S. D., M. D., ir E. D..

9Pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog skolininkas savo prievolės neįvykdė, kreditorės prašymą tenkino, įkeistą turtą areštavo bei įspėjo skolininką ir įkeisto daikto savininkę S. D., bei M. D. ir E. D., atstovaujamus S. D., kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį, įkeistas daiktas bus parduoti iš varžytinių arba perduoti kreditoriui administruoti.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo S. D. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-11-30 nutartį panaikinti.

12Teigia, kad kreditorė neteisingai nurodo faktines bylos aplinkybes ir klaidina teismą dėl tikslaus skolos dydžio. Apeliantė pažymi, kad turtas yra įkeistas būtent 7080 Lt sumai, hipotekos skyriuje įregistruotame hipotekos lakšte nurodyta 7080 Lt paskolos suma. Taigi atsižvelgiant į hipotekos lakšte nurodytą sumą, bei vertinant tai, kad dalis paskolos yra grąžinta, yra pagrindas teigti, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorė F. P. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-11-30 nutartį palikti nepakeistą, o suinteresuoto asmens atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Nurodo, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą pagal S. D. ir L. D. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Teismas, priimdamas 2007-07-23 sprendimą panaikinti L. D. ir S. D. santuoką rėmėsi sutuoktinių sudaryta sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią kreditorinį įsipareigojimą F. P. 7800 Lt grąžina L. D., 900 Lt – S. D.. Iki nutraukiant santuoką dalis kredito pagal 2003-03-26 paskolos sutartį sutuoktinių buvo grąžinta. Vadovaujantis 2003-11-26 papildomu susitarimu likusi paskolos suma – 4720 Lt – turėjo būti grąžinta iki 2004-05-26. 2003-11-28 sutuoktiniams grąžinus 120 Lt, o 2004-05-19 - 240 Lt, paskolos suma sumažėjo iki 4360 Lt. Kadangi iki 2007 m. liepos mėn. sutuoktiniai skolos negrąžino, o paskolos sutartyje numatyti 1 proc. delspinigiai nuo negrąžintos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, tai paskaičiavus delspinigius už 180 dienų susidaro 7848 Lt. Nors nuo skolos grąžinimo termino pabaigos buvo praėję daugiau nei 3 metai, vadovaujantis teisingumo principu, abipusiu susitarimu delspinigiai buvo sumažinti iki 4340 Lt. Tokiu būdu, sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių atsirado 7800 Lt kreditorinis įsiskolinimas.

15Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

17Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-11-30 nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

18Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos tokios kategorijos bylose, tinkamai taikė bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimą nustatančias procesines teisės normas. Dėl to atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai prielaidų pakeisti ar panaikinti skundžiamą teismo nutartį nesudaro.

19Remiantis bylos medžiagos nustatyta, kad 2003-03-26 tarp šalių pasirašyta paskolos sutartimi, L. D. ir S. D. pasiskolino iš F. P. 7080 Lt. Šią skolą skolininkai įsipareigojo grąžinti iki 2003-09-26. Pagal šios sutarties 5 p. šalių susitarimu vėluojant grąžinti paskolą, skolininkai įsipareigojo mokėti kreditorei 1 proc. dydžio delspinigius nuo negrąžintos paskolos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b. l. 43). Prievolės pagal paskolos sutartį įvykdymas buvo užtikrintas įkeistu nekilnojamuoju turtu - dviejų kambarių butu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalinės nuosavybės teise priklausančiu S. D., M. D., ir E. D.. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2007-07-23 sprendimu panaikino L. D. ir S. D. santuoką ir pavirtino sutuoktinių pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią kreditorinį įsipareigojimą F. P. 7800 Lt grąžina L. D., 900 Lt – S. D. (b.l. 44-45). Prisiimtus įsipareigojimus pagal sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių įvykdė tik S. D. – 2007-11-20 grąžino 900 Lt. L. D. įsipareigojimų F. P., prisiimtų pagal sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių iki šios dienos negrąžino. Kadnagi skolininkas paskolos negrąžino, todėl kreditorė kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo, kuriuo prašė areštuoti hipotekos lakštu įkeistą S. D., M. D., ir E. D. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - dviejų kambarių butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). ir išieškoti iš skolininko ir įkeisto daikto savininkės S. P. bei M. D. ir E. D., atstovaujamus S. D., 7800 Lt negrąžintos paskolos, ir 133 Lt žyminio mokesčio. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėja 2010-11-30 nutartimi šį pareiškimą tenkino.

20Apeliantė savo atskirąjį skundą grindžia tuo, kad kreditorė neteisingai nurodo faktines bylos aplinkybes ir klaidina teismą dėl tikslaus skolos dydžio. Apeliantė pažymi, turtas yra įkeistas būtent 7080 Lt sumai, hipotekos skyriuje įregistruotame hipotekos lakšte nurodyta 7080 Lt paskolos suma. Taigi atsižvelgiant į hipotekos lakšte nurodytą sumą, bei vertinant tai, kad dalis paskolos yra grąžinta, yra pagrindas teigti, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta. Tačiau su šiais suinteresuoto asmens atskirojo skundo argumentais nesutiktina

21Specialiosios proceso teisės normos (CPK XXXVI skyrius), nustatančios bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo tvarką, skirtos užtikrinti hipotekos institutą sudarančių materialiosios teisės normų, suteikiančių hipotekos kreditoriui privilegijuotą padėtį prieš kitus kreditorius siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto, įgyvendinimą – hipotekos procedūros turi sudaryti prielaidas hipotekos kreditoriui gauti išieškojimą iš įkeisto turto supaprastinta ir pagreitinta tvarka. CPK 558 str. reglamentuojama pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimo ir tenkinimo tvarka, t. y. CK 4.192 str. nustatytos hipotekos kreditoriaus teisės kreiptis dėl skolos išieškojimo įgyvendinimo procedūra. Gavęs kreditoriaus pareiškimą dėl priverstinio išieškojimo iš įkeisto turto, hipotekos teisėjas privalo patikrinti, ar kreditoriaus reikalavimas pradėti išieškojimą yra pagrįstas. Įkeisto daikto areštas yra privaloma šios procedūros dalis, tačiau neatskiriama jos dalis yra ir skolininko bei įkaito davėjo įspėjimas apie numatomą priverstinį skolos išieškojimą – nurodytos teisės normos pagrindu priimta nutartimi hipotekos teisėjas ne tik areštuoja įkeistą daiktą, bet ir įspėja skolininką ir įkeisto daikto savininką, kad, negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeistas daiktas bus parduodamas iš varžytynių arba perduodamas kreditoriui administruoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011).

22Plėtodamas šių taisyklių aiškinimą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad nurodytos teismų praktikos nuostatos negali būti suprantamos kaip paneigiančios hipotekos bylų, kaip teismo veiklos vykdant teisingumą, esmę ir hipotekos teisėjo vaidmenį apribojančios tik formalių veiksmų atlikimu. Hipotekos bylą nagrinėjantis teisėjas privalo vadovautis bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, turi pareigą ir teisę veikti ex officio, kai to reikalauja viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2010). Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 Nr. 3K-3-211/2008). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai nepriklausomai nuo to, kokioje teisminėje procedūroje teisėjas priima su tokių sąlygų vertinimu susijusius procesinius sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad skolininkai S. D. ir L. D. sudarė paskolos sutartį su kreditore F. P., abi sutarties šalys yra fiziniai asmenys. Dėl šių priežasčių nėra pagrindo konstatuoti, kad tarp šalių sudarytos paskolos ir hipotekos sutartys turi būti vertinamos kaip vartojimo sutartys.

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad hipotekos teisėjas atlieka tik procesinius veiksmus, susijusius su hipotekos procedūra, ir nesprendžia klausimų, kilusių tarp hipotekos šalių ginčų. Hipotekos teisėjas reikiamais atvejais atlieka tyrimą, siekdamas išsiaiškinti, ar atitinkamą procedūrą jam priklauso atlikti, taip pat ar pateikti jai vykdyti būtini dokumentai. Teigiamu atveju atliekamas prašomas veiksmas, o priešingu atveju, jei pateikti dokumentai neatitinka įstatymo reikalavimų, nutartimi atsisakoma atlikti prašomą procedūrą. CPK XXXVI skyriuje nustatytas bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo teisinis reguliavimas yra skirtas sudaryti sąlygas materialiosioms teisėms, kylančioms iš hipotekos teisinių santykių supaprastinta tvarka, tinkamai įgyvendinti, tačiau nėra skirtas ir pritaikytas ginčams dėl teisės nagrinėti. Taigi ginčų, nagrinėtinų ginčo teisenos tvarka, hipotekos teisėjas nenagrinėja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-01-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2010). Hipoteka yra papildoma prievolė, kuri priklauso nuo pagrindinės prievolės. Jeigu konkrečioje byloje kyla ginčas, susijęs su pagrindine prievole – įsiskolinimo atsiradimo pagrindu, jo dydžiu ir kt., šie klausimai byloje dėl hipotekos ar įkeitimo nėra nagrinėjami (CPK 542 str. 1 d.). Tokia nuostata yra įtvirtinta ir kasacinio teismo formuojamoje praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-523/2005).Tai reiškia, kad ginčas dėl skolos dydžio, kiti iš sutarties kilę ginčai yra nagrinėtini CPK nustatyta ieškinio teisenos tvarka. Taigi apeliantės atskirajame skunde išdėstyti argumentai šioje byloje nėra teisiškai reikšmingi, todėl atmestini.

24Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.),o suinteresuoto asmens atskirasis skundas netenkinamas.

25Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 8,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Netenkinus atskirojo skundo, iš suinteresuoto asmens S. D. priteistina 8,50 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

27Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Priteisti iš S. D. 8 (aštuonis) litus ir 50 centų pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Hipotekos lakštu Nr. ( - ) įregistruotu Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 6. Pareiškėja F. P. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriui... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010-11-30 nutartimi... 9. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog skolininkas savo prievolės... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo S. D. prašo Vilniaus miesto 1... 12. Teigia, kad kreditorė neteisingai nurodo faktines bylos aplinkybes ir klaidina... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorė F. P. prašo Vilniaus miesto 1... 14. Nurodo, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą... 15. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 18. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame... 19. Remiantis bylos medžiagos nustatyta, kad 2003-03-26 tarp šalių pasirašyta... 20. Apeliantė savo atskirąjį skundą grindžia tuo, kad kreditorė neteisingai... 21. Specialiosios proceso teisės normos (CPK XXXVI skyrius), nustatančios bylų... 22. Plėtodamas šių taisyklių aiškinimą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad hipotekos teisėjas... 24. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 25. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 27. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d.... 28. Priteisti iš S. D. 8 (aštuonis) litus ir 50 centų pašto išlaidų...