Byla eB2-3847-803/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijai, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijai, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –VMI prie FM) pateikė pareiškimą, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijai.
 2. Nurodė, jog mokesčių apskaitos informacinės sistemos duomenimis 2018-05-08 atsakovės mokestinė nepriemoka yra 1 775,79 Eur, kurią sudaro: 1 654,30 Eur gyventojų pajamų mokestis ir 121,49 Eur delspinigių. Nurodė, jog mokestinė nepriemoka susidarė atsakovei mokesčių įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose lydimuosiuose teisės aktuose nustatytais terminais nesumokėjus deklaruotų mokesčių. Mokesčių administratorius, siekdamas išieškoti mokestinę nepriemoką, taikė priverstinio išieškojimo veiksmus: 1) 2015-10-14 Sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. (23.31-08) 320A-29915 buvo perduotas vykdyti antstoliui S. M., tačiau antstolis lėšų neišieškojo. 2018-04-26 patvarkymu „Dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui“ Nr. eS009831 antstolis grąžino minėtą sprendimą ir surašė išieškojimo negalimumo aktą, kuriame nurodyta, kad patikrinus sprendimo įvykdymo galimybes, nustatyta, kad Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacija turto ir piniginių lėšų nerasta. Nurodė, jog patvarkymą gavo 2018-05-03; 2) 2017-01-11 Sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. (23.31-08) 467-8906 buvo perduotas vykdyti antstoliui S. M., tačiau antstolis lėšų neišieškojo. 2018-04-26 patvarkymu „Dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui“ Nr. eS009837 antstolis grąžino minėtą sprendimą ir surašė išieškojimo negalimumo aktą, kuriame nurodyta, kad patikrinus sprendimo įvykdymo galimybes, nustatyta, kad Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacija turto ir piniginių lėšų nerasta. Nurodė, jog minėtą patvarkymą gavo 2018-05-03. Remiantis aplinkybe, kad išieškojimo negalimumo aktai iš antstolio buvo gauti 2018-05-03, teigia, jog Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei nėra praleistas. Nurodė, jog Valstybės įmonės (toliau - VĮ) „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro 2018-05-08 paieškos duomenimis atsakovės vardu nekilnojamasis turtas neįregistruotas, VĮ „Regitra“ 2018-05-08 paieškos duomenimis atsakovės vardu yra registruota viena transporto priemonė ,,Mitsubishi Colt“, valstybinis Nr. ( - ), kurios dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas. Nurodo, jog atsakovė nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ ,,Registrų centras“, todėl nustatyti kokia yra reali finansinė atsakovės padėtis nėra galimybės. Nurodė, jog Antstolių informacinės sistemos 2018-05-08 duomenimis atsakovės atžvilgiu vykdomos trys bylos. Remiantis nurodytu, taip pat, kad skolininkei taikomi priverstinio išieškojimo veiksmai nerezultatyvūs, visos išieškojimo galimybės išnaudotos, teigia, kad atsakovė Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacija negali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, yra nemoki pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatas ir jai keltina bankroto byla.
 3. Atsakovė Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacija teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareiškimą nepateikė. Teismo procesiniai dokumentai su įpareigojimu pateikti atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei ir jos vadovui buvo išsiųsti du kartus atsakovės registracijos ir atsakovės vadovo gyvenamosios vietos adresais.
 4. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyrius pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, jog Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacija pagal VSDFV Vilniaus skyriui pateiktus Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų SAM pranešimo priedus įmonė VSDFV biudžetui 2018-05-18 skolinga 2 431,25 Eur, iš jų: 2 285,59 Eur valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokų ir 145,66 Eur delspinigių. Paskutinį kartą pati įmonė dalį įmokų mokėjo 2014-03-03 – 21,06 Eur (72,69 Lt). Paskutinį kartą debeto mokėjimo nurodymais buvo nurašyta 2015-09-22 – 94,82 Eur. VSDFV Vilniaus skyrius, siekdamas iš Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijos išieškoti susidariusį įsiskolinimą, vadovaudamasis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20 ir 40 straipsniais, įmonei taikė priverstinio poveikio priemones. Pagal priimtus VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka buvo parengta 10 mokėjimo nurodymų ir pateikta vykdyti kredito įstaigoms, įpareigojant nurašyti nesumokėtas socialinio draudimo įmokas iš draudėjo Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijos sąskaitų, nurodymai iki šiol neapmokėti. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. IS – 62 areštuotas Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijos turtas už 359,00 Eur. VSDFV Vilniaus skyriaus priimti sprendimai dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka 2015-01-22 Nr. (7.2) 7-10-4144, 2015-02-24 Nr. (7.2) 7-10-13424, 2015-03-30 Nr. (7.2) 7-10-23511, 2015-04-27 Nr. (7.2) 7-10-32184, 2015-05-22 Nr. (7.2) 7-10-39625, 2015-06-23 Nr. (7.2) 7-10-49518 buvo perduoti vykdyti antstoliui S. M.. Pagal pateiktus sprendimus VSDFV Vilniaus skyrius iš antstolio lėšų negavo. Nurodė, jog minėtus sprendimus 2018-05-03 antstolis grąžino VSDFV Vilniaus skyriui su aktais apie išieškojimo negalimumą, nurodant, kad skolininko vardu registruoto nekilnojamo turto nėra, bendrovės vardu registruota transporto priemonė ,,Mitsubishi Colt“, 1997 metų, kurios buvimo vieta ir būklė nenustatyta, turto ar piniginių lėšų, valdomų bendrosios jungtinės nuosavybės arba bendrosios dalinės nuosavybės teise, nėra, piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose, nėra. Nurodė, jog Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis bendrovėje yra 1 apdraustasis – asociacijos vadovas, kiti darbuotojai atleisti nuo 2016-04-01. Ši aplinkybė kelia abejonių dėl atsakovės realiai vykdomos veiklos ir atsiskaitymo su kreditoriais, todėl teigia, kad įmonė veiklos nevykdo. Remiantis ieškovės pateiktais dokumentais ir nurodytomis aplinkybėmis, teigia jog atsakovė Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacija nemoka teisės aktuose nustatytų mokesčių, ieškovės veiksmai, siekiant išieškoti skolą iš atsakovės rezultatų nedavė, todėl VSDFV Vilniaus skyrius palaiko VMI ieškinio pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijai.

  5

6II. Teismo nustatytos aplinkybės motyvai, išaiškinimai ir išvados

7

 1. ĮBĮ 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šis įstatymas taikomas visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – įmonės), išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas. Juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose specialiuose įstatymuose gali būti nustatyti bankroto proceso ypatumai. Pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą asociacija – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (2 straipsnio 1 dalis), kuriam minėtame įstatyme nėra numatyta jokių bankroto proceso ypatumų. Nesant įstatymuose įtvirtintų išimčių ar bankroto bylos asociacijai iškėlimo specifikos, atsakovei, kurios teisinė forma – asociacija, bankroto bylos iškėlimui taikomos ĮBĮ normos visa apimtimi. Taigi, svarstant bankroto bylos iškėlimo asociacijai klausimą, taikytini tokie patys kriterijai, kurie taikomi kitų teisinių formų juridiniams asmenims (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1534-943/2015).
 2. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.
 3. Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018).
 4. Nustatyta, kad Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacija Juridinių asmenų registre įregistruota 2004 m. gruodžio 27 d. Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijos vadovas nuo 2008-01-15 yra V. M.. ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje reglamentuota įmonės vadovo pareiga teismui pateikti įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, t. y. įmonės vadovas privalo teismui pateikti visus duomenis, reikšmingus sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą įmonės nemokumo apibrėžimą. Nagrinėjamu atveju atsakovė teismui nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovės vadovas nepateikė įmonės finansinės atskaitomybės, bei kitų dokumentų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti realią atsakovės finansinę padėtį. Esant nurodytoms aplinkybėms, klausimas dėl atsakovės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykio, bei bankroto bylos Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijai iškėlimo sprendžiamas pagal byloje esančius šalių pateiktus dokumentus bei teismui viešai prieinamus viešųjų registrų duomenis.
 5. Nustatyta, jog 2018-05-08 mokesčių apskaitos informacinės sistemos duomenimis atsakovės mokestinė nepriemoka ieškovei VMI prie FM sudaro 1 775,79 Eur, iš kurių 1 654,30 Eur gyventojų pajamų mokestis ir 121,49 Eur delspinigių.
 6. Pagal VSDFV Vilniaus skyriui pateiktus Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų SAM pranešimo priedus 2018-05-18 Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacija VSDFV biudžetui skolinga 2 431,25 Eur, iš jų: 2 285,59 Eur valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokų ir 145,66 Eur delspinigių.
 7. VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, jog Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis bendrovėje yra 1 apdraustasis – Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijos vadovas, kiti darbuotojai atleisti nuo 2016-04-01. Remiantis viešais SODRA duomenimis taip pat nustatyta, jog atsakovė turi vieną apdraustąjį asmenį, atsakovės įsiskolinimas VSDFV biudžetui 2018-06-07 duomenimis sudaro 2 431,25 Eur.
 8. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog siekiant išieškoti įsiskolinimą atsakovei buvo taikytos priverstinio poveikio priemonės. VMI prie FM, siekdama išieškoti mokestinę nepriemoką, taikė priverstinio išieškojimo veiksmus: 1) 2015-10-14 Sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. (23.31-08) 320A-29915 buvo perduotas vykdyti antstoliui S. M.; 2) 2017-01-11 Sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. (23.31-08) 467-8906 buvo perduotas vykdyti antstoliui S. M.. Iš bylos duomenų nustatyta, jog 2018-04-26 antstolis priėmė patvarkymus „Dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui“ Nr. eS009831 ir Nr. eS009837, kuriais antstolis VMI prie FM grąžino sprendimus ir surašė išieškojimo negalimumo aktus, nurodydamas, kad Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacija turto ir piniginių lėšų nerasta. VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime nurodė, jog siekiant išieškoti susidariusį asociacijos 2 431,25 Eur įsiskolinimą pagal priimtus VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka buvo parengta 10 mokėjimo nurodymų ir pateikta vykdyti kredito įstaigoms, įpareigojant nurašyti nesumokėtas socialinio draudimo įmokas iš draudėjo Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijos sąskaitų, nurodymai iki šiol neapmokėti. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. IS – 62 areštuotas Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijos turtas už 359,00 Eur. VSDFV Vilniaus skyriaus priimti sprendimai dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka 2015-01-22 Nr. (7.2) 7-10-4144, 2015-02-24 Nr. (7.2) 7-10-13424, 2015-03-30 Nr. (7.2) 7-10-23511, 2015-04-27 Nr. (7.2) 7-10-32184, 2015-05-22 Nr. (7.2) 7-10-39625, 2015-06-23 Nr. (7.2) 7-10-49518 buvo perduoti vykdyti antstoliui S. M.. VSDFV Vilniaus skyrius nurodė, jog pagal pateiktus sprendimus VSDFV Vilniaus skyrius iš antstolio lėšų negavo, 2018-05-03 antstolis grąžino Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui pateiktus vykdyti sprendimus su aktais apie išieškojimo negalimumą.
 9. Remiantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacija nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinį grindžia ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kuriame nurodyta, kad vienas iš bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrindų atsiranda tada, kai įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Minėta, jog pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tačiau pagal teismų praktiką įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams formaliai net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės, jeigu nustatoma, kad įmonė daug metų nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1785-798/2017 ir joje nurodyta teismų praktika).
 10. VĮ ,,Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, jog Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacija nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto neturi.
 11. VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, jog Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacija nuosavybės teise turi vieną transporto priemonę ,,Mitsubishi Colt“, kurios pirmosios registracijos data 1997-06-23, kuri yra išregistruota ir jos dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas.
 12. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijai iškeltų ir nagrinėjamų bylų Lietuvos teismuose nėra.
 13. Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Nustatyta, jog bylos nagrinėjimo metu pagal teismui pateiktus duomenis bendra atsakovės skola kreditoriams VMI prie FM ir VSDFV Vilniaus skyriui sudaro 4 207,04 Eur (1 775,79 Eur + 2 431,25 Eur). Atsakovei nepateikus, įrodymų, patvirtinančių asociacijos mokumą, teismas vertina, jog Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacija atitinka nemokios įmonės sąvoką pagal ĮBĮ. Ieškovės VMI prie FM, taip pat trečiojo asmens VSDFV Vilniaus skyriaus pateikti duomenys, bei teismo aukščiau nustatytos aplinkybės, patvirtina Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijos nemokumą ir akivaizdų negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais bei ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų.
 14. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Vertintina, jog minėtos aplinkybės pagrindžia tai, jog Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacija veiklos nevykdo yra nemoki ir negali atsiskaityti su savo kreditoriais, todėl atsakovei keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
 15. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Nuo 2015 m. sauso 1 d. įsigaliojo ĮBĮ pakeitimai, kuomet administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalis).
 16. Pasinaudojus bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa buvo parinkta bankroto administratorės UAB ,,Lideres“ (sąrašo eilės Nr. B-JA147) administratoriaus kandidatūra. Duomenų, kad siūloma administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Atsižvelgiant į tai, jog bankroto administratorius yra pateikęs sutikimą – deklaraciją administruoti įmonę ir sutikime – deklaracijoje nenurodomi ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai, dėl kurių šis asmuo negali būti paskirtas įmonės administratoriumi, spręstina Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijos bankroto administratore paskirti UAB ,,Lideres“ (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).
 17. Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).
 18. Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuotinas visas bankrutuojančios Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijos nekilnojamasis turtas ir kitas ilgalaikis materialusis turtas (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
 19. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 152 straipsnio 1 dalis).

8Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktais, 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

9iškelti Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijai (juridinio asmens kodas 300076168, registracijos vieta Vilniaus m. sav., Vilniaus m. Dzūkų g. 10B) bankroto bylą.

10Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijos bankroto administratore paskirti UAB ,,Lideres“ (sąrašo eilės Nr. B-JA147).

11Areštuoti visą bankrutuojančios Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijos (juridinio asmens kodas 300076168, registracijos vieta Vilniaus m. sav., Vilniaus m. Dzūkų g. 10B) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

12Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir pavesti įmonės administratoriui po termino pabaigos per vieną mėnesį pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą.

13Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijos valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui visus Lietuvos nekilnojamojo turto ir investicijų valdymo įmonių asociacijos dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

14Pavesti bankrutuojančios įmonės paskirtam bankroto administratoriui: 1. atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus; 2. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti; 3. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

15Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 4 punkto pagrindu pranešti kitiems teismams apie bankrutuojančiai įmonei iškeltas bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios įmonės, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

16Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

17Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų registrui, pateikti nutarties patvirtintas kopijas pareiškėjai, atsakovei ir bankroto administratorei.

18Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą. Kita nutarties dalis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai