Byla 2-932-753/2013
Dėl įsiskolinimo, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo solidariai iš atsakovų

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė, sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei, Nijolei Agurkienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Devynios mylios“ atstovui advokato padėjėjui Gediminui Lukaševičiui, atsakovui R. D., nedalyvaujant atsakovui K. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Devynios mylios“ ieškinį atsakovams K. J. ir R. D. dėl įsiskolinimo, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo solidariai iš atsakovų ir

Nustatė

3ieškovė UAB ,,Devynios mylios“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama jai solidariai iš atsakovų K. J. ir R. D. priteisti 15000 Lt įsiskolinimą, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį ir išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (b. l. 3-5). Ieškinyje nurodė, kad ieškovė UAB ,,Devynios mylios“ ir Kaišiadorių rajono policijos komisariatas 2009 m. gegužės 13 d. sutartimi dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo Nr. 20-IL-1785 (toliau – Sutartis) susitarė dėl priverstinio nuvežimo ir jų saugojimo sąlygų. Kauno apskrities VPK pareigūnai 2010 m. balandžio 14 d. perdavė ieškovei priverstinai transportuoti ir saugoti transporto priemonę VW Passat, valstybinis Nr. ( - ) kurią ieškovas priėmė, t.y. ją transportavo į saugojimo aikštelę, esančią adresu - Ateities g. 1a, Stasiūnų k., Kaišiadorių r. sav. Transporto priemonė -VW Passat, valstybinis Nr. ( - ) yra saugoma transporto priemonės saugojimo aikštelėje iki šiol. Sutarties 5.1 punktas numato, jog ieškovė turi teisę už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą iš transporto priemonės savininko, valdytojo ar kito asmens reikalauti atlyginti saugojimo išlaidas pagal vykdytojo nustatytus įkainius, atitinkančius to laikotarpio ir tos vietos vidutinės rinkos kainas. Atsižvelgiant į nustatytus paslaugų įkainius, ieškovė paskaičiavo 19840 Lt saugojimo išlaidas už laikotarpį nuo 2010 m. balandžio 14 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. Transporto priemonė VW Passat, valstybinis Nr. ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovui R. D., o šios transporto priemonės valdytoju transporto priemonės sulaikymo metu buvo atsakovas K. J.. Todėl ieškovė UAB ,,Devynios mylios“ kreipėsi raštu į solidariuosius atsakovus R. D. ir K. J. dėl apmokėjimo už susidariusį įsiskolinimą ( priverstinį transporto priemonės nuvežimą, jos saugojimą) siūlydama jiems bendradarbiauti dėl susidariusio įsiskolinimo apmokėjimo klausimo, kurie į ieškovės raginimus nereagavo, nereiškė jokių pretenzijų dėl įsiskolinimo dydžio ar įsiskolinimo išdėstymo, neatsiėmė transporto priemonės. Ieškovas teikdamas transportavimo ir saugojimo paslaugas yra nusistatęs tokius įkainius: tralo iškvietimas ( įskaitant pakrovimą ir iškrovimą) –nuo 80 Lt, už vieną transportavimo kilometrą –nuo 5 Lt., vienos paros transporto priemonės saugojimas -20 Litų( paslaugų įkainiai atitinka to laikotarpio ir vietovės vidutinės rinkos kainas). Lietuvos Respublikos saugaus eismo kelių įstatymas ( toliau vadinama LR SEAKĮ 33 str.6 d.) nustato, kad išlaidas , susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę, jos saugojimu transporto priemonės aikštelėje, transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai ūkio subjektui. 2012 m. vasario 29d. Kauno AVPK Kaišiadorių PK informavo raštu ( rašto Nr. 20-63-S-2551)ieškovą ,kad transporto priemonės VW Passat, valst.Nr.( - ) savininkas –R. D., o šios transporto priemonės valdytojas –K. J.. 2010-04-14 atsakovui K. J. Kauno AVPK Kaišiadorių PK surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už padarytą administracinį teisės pažeidimą, kuris nubaustas administracine nuobauda –bauda su minėtos transporto priemonės konfiskavimu( Kaišiadorių rajono apylinkės teismo administracinė byla Nr. A.2.6-274-753/2010). Ieškinyje nurodyta, kad nei vienas iš atsakovų nesirūpino turtu , t.y. transporto priemone VW Passat , valst.Nr.( - ), kuri buvo saugoma ieškovo transporto priemonių saugojimo aikštelėje, nesidomėjo ir jos neatsiėmė , kuomet ieškovė pranešė atsakovams apie transporto priemonės saugojimą, pasiūlius ją atsiimti. Ieškinyje ieškovas nurodo, jog už transporto priemonės VW Passat, valst. Nr.( - ) transportavimą išlaidos sudarė -300 LT., saugojimas transporto priemonės aikštelėje 19840 Lt. ( 992 d. x 20 Lt) už laikotarpį nuo 2010-04-14 d. iki 2012-12-31 d., tačiau ieškovė UAB ,,Devynios mylios“ gera valia sumažino ir pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš solidariųjų atsakovų 15 000 Lt. įsiskolinimą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. ir visas bylinėjimosi išlaidas.

4Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Devynios mylios“ atstovas advokato padėjėjas Gediminas Lukaševičius prašė ieškinį tenkinti visa apimtimi , t.y. priimti sprendimą už akių dalyje dėl atsakovo K. J. , priteisiant iš jo ieškovės naudai 15000 Litų įsiskolinimą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo R. D. atžvilgiu ieškovės atstovas advokato padėjėjas G.Lukaševičius prašė civilinę bylą nutraukti, patvirtinti 2013-10-02 taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovės UAB „Devynios mylios“ su atsakovu R. D. , kuria atsakovas pripažįsta 13 000 Lt. civilinį ieškinį, kurį įsipareigoja sumokėti ieškovei taikos sutartyje nustatyta tvarka. 2013-10-02 taikos sutartis ieškovės su atsakovu R. D. sudaryta šiomis sąlygomis: 1) ieškovė atsisako dalies ieškinio reikalavimų, t. y. reikalavimo priteisti iš R. D. ieškovės naudai 2000 Lt įsiskolinimą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas; 2) atsakovas R. D. pripažįsta 13000 Lt įsiskolinimą ir įsipareigoja jį sumokėti tokia tvarka: 6000 Lt sumokėti laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d., kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 200 Lt; atsakovui R. D. tinkamai ir laiku sumokėjus 6000 Lt, ieškovė atsisako likusios 7000 Lt įsiskolinimo dalies; atsakovui laiku ir tinkamai nesumokėjus 6000 Lt, atsakovas R. D. likusią 7000 Lt įsiskolinimo dalį įsipareigoja sumokėti per 1 mėnesį nuo 2016 m. gegužės 31 d.; 3) bylinėjimosi išlaidų šalys viena kitai nekompensuoja; 4) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu padengia atsakovas.

5Atsakovas R. D. prašė patvirtinti taikos sutartį, sudarytą jo su ieškove UAB „ Devynios mylios“ 2013-10-02 d.

6Atsakovas K. J. teismo posėdyje nedalyvavo. Apie paskirto teismo posėdžio datą, vietą ir laiką atsakovui K. J. pranešta ( b.l.72) , jis nepageidavo būti konvojuotinas į paskirtą posėdį , byloje nepateikė atsiliepimo į ieškovės UAB „Devynios mylios“ ieškinio reikalavimus ( b.l.55).

7Atsakovas R. D. pateiktu atsiliepimu , nesutiko su ieškovės ieškinio reikalavimais ( b.l.33-34). 2013-10-02 teismo posėdyje ( b.l.58-60) atsakovas R. D. paaiškino, jog automobilis VW Passat, valstybinis Nr. ( - ) VĮ Regitra registruotas jo vardu, tačiau jis nėra šios transporto priemonės savininkas. 2009 metų vasario mėnesį šį automobilį jis pardavė R. A., o pastarasis automobilį pardavė K. J., tačiau nei vienas neįregistravo transporto priemonės VĮ Regitra savo vardu. 2010 m. balandžio 14 d. automobilis buvo transportuotas į saugojimo aikštelę. Šios aplinkybės jam žinomos iš K. J. , kuris paskambinęs telefonu prašė jo atvykti į saugojimo aikštelę, padėti atsiimti automobilį. Jis kartu su K. J. nuvyko į Policijos komisariatą , vėliau į saugojimo aikštelę tikslu atsiimti automobilio, tačiau jis nebuvo išduotas , nes K. J. neturėjo pinigų sumokėti išlaidų už transporto priemonės saugojimą -300 Lt. Policijoje buvo išduotas leidimas jo( R. D.) vardu atsiimti transporto priemonę iš saugojimo aikštelės, kuris liko pas K. J.. Tarpusavyje sutarė, kad atsiėmęs transporto priemonę iš saugojimo aikštelės ( sumokėjęs įsiskolinimą už saugojimą), K. J. paskambins jam, tikslu įregistruoti VĮ „Regitra“ šią transporto priemonę K. J. vardu. Atsakovo paaiškinimu, po kurio laiko jam paskambino K. J. , tačiau po to su pastaruoju nepavyko susisiekti. Jis pats transporto priemonės VW Passat , valst.Nr.( - ), iš transporto saugojimo aikštelės neėmė, nes nebuvo jos savininkas ( transporto priemonė parduota, tik pardavimas neįformintas VĮ „Regitroje“), tačiau savo iniciatyva kreipėsi į Kauno AVPK Kaišiadorių PK sužinoti asmens (vairavusio automobilį )tikslius anketinius duomenis , tačiau pareigūnai tokių duomenų nedavė. Atsakovo paaiškinimu, 2011 m. gavęs laišką dėl įsiskolinimo iš UAB „ Devynios mylios“ už transporto priemonės saugojimą, jis telefonu skambino ieškovei, tačiau nesikreipė konsultacijos į kvalifikuotą teisininką dėl šios situacijos, kadangi nesijautė kaltu ( b.l.59-60). Automobilio neatsiėmė ir skolos nemokėjo, apie įsiskolinimą ieškovei jis sužinojo gavęs pranešimą.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš civilinėje byloje esančių, bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtų rašytinių įrodymų matyti, kad 2009 m. gegužės 13 d ieškovė UAB ,,Devynios mylios“ ir Kauno apskrities VPK sudarė sutartį Nr. 20-IL-1785 dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo, pagal kurią ieškovas, Kauno apskrities VPK operatyvaus valdymo (budėtojų) padalinio pareigūnui iškvietus, įsipareigojo priverstinai nuvežti transporto priemones į aikštelę, esančią Ateities g. 1, Stasiūnuose, Kaišiadorių r. sav., ir ten jas saugoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 269 str. 7 d. ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. (b. l. 9-12, sutarties 1-4 p., 6 p.). Minėtos sutarties 5 p. pagrindu , vykdytojas -UAB „Devynios mylios“ turi teisę už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą iš transporto priemonės savininko, valdytojo ar kito asmens reikalauti atlyginti saugojimo išlaidas pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Devynios mylios“ nustatytus įkainius (b. l. 8), atitinkančius to laikotarpio ir tos vietovės vidutinės rinkos kainas; nuvežtą transporto priemonę saugant ilgiau kaip 6 mėn., pasiteirauti iš policijos įstaigos informacijos apie tolesnę būtinybę saugoti priverstinai nuvežtą transporto priemonę, savo lėšomis vykdyti sumokėjimo už nuvežimą ir saugojimą išieškojimą ar kitaip spręsti neatsiimtų transporto priemonių klausimą su jų savininkais ar kitais asmenimis ( sutarties 5.2p).

10Ieškovė UAB ,,Devynios mylios“ 2010 m. balandžio 14 d., Kauno apskrities VPK pareigūnui iškvietus ir pagal 2010 m. balandžio 14 d. transporto priemonės pridavimo-priėmimo aktą perdavus transporto priemonę VW Passat, valstybinis Nr. ( - ) vairuojamą atsakovo K. J. ( registruotą atsakovo R. D. vardu) , transportavo į aikštelę, esančią Ateities g. 1, Stasiūnuose, Kaišiadorių r. sav., ir ten ją saugo iki šiol. 2010 m. gegužės 3 d Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutarimu K. J. nubaustas už administracinius teisės pažeidimus pagal ATPK 126 str. 1 d., 123 str. 1 d., 123 str. 5 d., 1241 str. 6 d., galutine administracine nuobauda - 1100 Lt bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu vieneriems metams, nutarimas yra įsiteisėjęs (b. l. 41-42). Ieškovė UAB „Devynios mylios“ 2012 m. vasario 21 d. pateikė prašymą Kauno apskrities VPK prašydama pranešti ,suteikti informaciją apie saugomų ieškovės aikštelėje transporto priemonių savininkus ir valdytojus (b. l. 14), nurodant jų anketinius duomenis, kurie ieškovei iš Kauno apskrities VPK pateikti 2012 m. vasario 29 d. , pateikus duomenis apie transporto priemonių savininkus ir valdytojus (b. l. 15-22). Ieškovė atsakovams R. D. ir K. J. 2012 m. gegužės 2 d. ir gegužės 3 d. išsiuntė raginimus (atsakovui R. D. įteiktas 2012 m. gegužės 8 d., atsakovas K. J. raginimo neatsiėmė) geruoju sumokėti 15260 Lt įsiskolinimą už priverstinį transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą, atsiimti transporto priemonę iš saugojimo aikštelės arba pateikti dokumentus, patvirtinančius minėtos transporto priemonės nepriklausymą jiems (b. l. 23-26). Tačiau iki šiol atsakovai aukščiau minėtos transporto priemonės iš ieškovės neatsiėmė , bei nesumokėjo įsiskolinimo jos valdytojas ar savininkas , ką teisme patvirtino ieškovės atstovas advokato padėjėjas G.Lukaševičius, bei atsakovas R. D.. 2010-02-26 UAB „Devynios mylios“ įsakymu Nr.05 nustatyti paslaugų įkainiai –autotransporto priemonės pakrovimo –iškrovimo -300 Litų; autotransporto priemonės 1 paros saugojimas aikštelėje -20 Lt.( b.l.8).

11LR CPK 176 str. numato, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. LR CPK 12 str. ir 178 str. numato, kad privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LR CPK 185 str.). Civilinio proceso tikslai –ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus , tinkamai taikyti įstatymus nagrinėjant civilines bylas, priimant sprendimus bei juos vykdant, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių( LR CPK 2 str.). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Lietuvos Respublikos CPK 3 str. 7 d.).

12Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB ,,Devynios mylios“ pareiškė ieškinį atsakovams R. D. ir K. J. dėl įsiskolinimo priteisimo už transporto priemonės saugojimą, susidariusį pagal 2010 m. balandžio 14 d. transporto priemonės pridavimo-priėmimo aktą, t.y. perdavus pareigūnams transporto priemonę VW Passat, valst. Nr. ( - ) vairuojamą atsakovo K. J. ( registruotą atsakovo R. D. vardu) transportavimui į saugojimo aikštelę ,esančią Ateities g. 1, Stasiūnuose, Kaišiadorių r. sav., kuri saugoma iki šiol, dėl ko susidarė 15000 Lt įsiskolinimas.

13Ginčo dėl to, kad atsakovas K. J. 2010 m. balandžio 14 d. apie 7.37 val. Gedimino g., Kaišiadorių m., vairavo transporto priemonę VW Passat, valstybinis Nr. ( - ), būdamas neblaivus (nustatyta alkoholio koncentracija – 0,99 prom.),bei policijos pareigūnui nepateikė transporto priemonės savininkų ar valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, vairuotojo pažymėjimo ir transporto priemonės techninės apžiūros talono, nėra . 2010 m. gegužės 3 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutarimu administracinėje byloje Nr.A2.6-274-753/2010 atsakovas K. J. nubaustas už administracinius teisės pažeidimus pagal ATPK 126 str. 1 d., 123 str. 1 d., 123 str. 5 d., 1241 str. 6 d. pinigine administracine nuobauda -1100 Lt bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu vieneriems metams, kuris yra įsiteisėjęs.

14Pagal eismo įvykio metu (2010 m. balandžio 14 d.) galiojusio Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d. redakciją išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais (jei transporto priemonės valdytojas, naudodamas transporto priemonę, sukelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui ir pažeidžia KET ar kitų teisės aktų reikalavimus) ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai.

15Bylos nagrinėjimo metu ieškovė UAB „Devynios mylios“ ir atsakovas R. D. dėl ginčo susitarė ir pateikė teismui tvirtinti taikos sutartį, todėl prašė R. D. atžvilgiu bylą nutraukti. Taip pat ieškovės atstovas advokato padėjėjas G.Lukaševičius prašė priimti sprendimą už akių atsakovo K. J. atžvilgiu, ieškinį tenkinti visiškai, nes atstovo nuomone, pareigą solidariai atlyginti susidariusį įsiskolinimą turi tiek atsakovas R. D., kaip transporto priemonės savininkas, tiek atsakovas K. J., kaip transporto valdytojas, t.y. 15000 Lt priteisiant iš atsakovo K. J. . Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas papildomai paaiškino, jog prašo iš atsakovo K. J. priteisti 15000Lt skolą ir patvirtinti taikos sutartį, kuria atsakovas R. D. pripažįsta 13000 Lt skolą, kuria įsipareigoja ieškovei sumokėti 6000 Lt įsiskolinimą iki 2016 m. gegužės 31 d., įvykdžius šį reikalavimą ieškovė atsisako 7000 Lt įsiskolinimo dalies, tačiau atsakovui laiku neįvykdžius šio sutarties punkto, atsakovas R. D. įsipareigojo ieškovei per vieną mėnesį nuo termino įvykdymo sumokėti 7000 Lt įsiskolinimą.

16Įstatyme taikos sutartis apibrėžta kaip šalių susitarimas, kuriuo jos tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 str. 1 d.). Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 str. 1 d.). Savo esme taikos sutartis yra civilinė sutartis, kuria šalys laisvo apsisprendimo būdu (CK 6.156 str.) išsprendžia ginčą, sutarties sąlygose pačios nusistatydamos savo teises ir pareigas. Kadangi esminis šios sutarties bruožas yra tarpusavio kompromiso suradimas abipusių nuolaidų būdu, tai taikos sutarties sąlygos neturi faktų konstatuojamosios, taigi ir tų faktų prejudicinės reikšmės, tačiau šalims ji svarbi jų subjektinių teisių ir pareigų nustatymui, t. y. ši sutartis turi šalių teises ir pareigas nustatančią reikšmę. Įstatymo nurodytais atvejais teismas šalių pateiktos taikos sutarties netvirtina (jei sutartis prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui). Teismas vykdo teisingumą, taigi jam ex officio tenka pareiga užtikrinti, kad įstatymai nebūtų pažeidžiami į teisminę kontrolę patenkančiuose teisiniuose santykiuose, t. y. kad teismo priimamais procesiniais sprendimais nebūtų įtvirtintas neteisėtumas. Darytina išvada, kad teismas spręsdamas prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo turi įvertinti, ar visos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, ir patvirtinti visą šalių pateiktą taikos sutartį arba atsisakyti ją tvirtinti.

17Nagrinėjamu atveju atsakovas R. D. teigė (2013-10-02 teismo posėdyje , b.l.58-60), jog nors viešajame registre nurodyta transporto priemonė yra registruota jo vardu, tačiau jis neturi atlyginti ieškovei UAB ,,Devynios mylios“ prašomo priteisti 15000 Lt įsiskolinimo, nes 2010 m. balandžio 14 d. nebuvo transporto priemonės –VW Passat, valst.Nr.( - ), savininkas. Minėtos transporto priemonės savininkas buvo K. J., kuriam minėtą automobilį pardavė R. A. . Atsakovo R. D. paaiškinimu nustatyta, kad atsakovas K. J. 2010 m. balandžio mėn. buvo susisiekęs su juo, prašė atvykti į Kauno AVPK Kaišiadorių PK dėl transporto priemonės VW Passat , valst. Nr.( - ), atsiėmimo, tačiau ji nebuvo grąžinta paties ieškovo , nes nebuvo sumokėtas įsiskolinimas už jos saugojimą, t.y.K. J. neturėjo tuomet pinigų šioms išlaidoms padengti. Kad minėtos transporto priemonės VW Passat , valst.Nr.( - ), valdytojas 2010-04-14 d. buvo atsakovas K. J. ginčo byloje nėra , ir tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai, t.y.2010-05-03 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutarimas administracinėje byloje Nr.A2.6-274-753/2010 ( b.l.41-42).

18LR CK 4.47 str. numato nuosavybės teisės įgijimo pagrindus . Transporto priemonė gali būti įgyjama įvairiais sandoriais, ne tik pirkimo–pardavimo sutartimi. LR CK 1.75 str.1 d. numato, jog įstatymas gali nustatyti privalomą tam tikrų sandorių teisinę registraciją. Šalims sandoris galioja , nors ir nėra privalomai įregistruotas. Šalių teisės ir pareigos tokiais atvejais atsiranda ne nuo sandorio įregistravimo, o nuo to momento , kuris yra nustatytas įstatyme ar šalių susitarimu , išskyrus tuos atvejus, kai LR CK nustato, kad šalių teisės ir pareigos atsiranda tik nuo sandorio įregistravimo.

19Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą viešajame eisme leidžiama dalyvauti nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms. Šių transporto priemonių ar priekabų registravimas- veiksmai, apimantys jų tapatumo nustatymą, duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumento išdavimą, išvardintų transporto priemonių registravimą, tačiau nenustatyta reikalavimo privalomai įregistruoti transporto priemonės nuosavybės įgijimo/praradimo sandorio. Iš LR saugaus eismo automobilių keliais 25 str. 2 d. ir 27 str. 1 d. ir 3 d. įtvirtintų nuostatų darytina išvada, kad registruojama tik transporto priemonė (daiktas), bet ne sandoris, t.y. transporto priemonės įsigijimo ar praradimo pagrindas. Transporto priemonės įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo ir ( ar) pasibaigimo pagrindas. Vieši Transporto priemonių registro duomenys atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją (LAT 2010 m. balandžio 27 d. nutartis Nr. 3K-3-192/2010, 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis Nr. 3K-3-448/2010).

20Pagal Lietuvos teismų praktiką tuomet, kai asmuo, kurio vardu registre yra įregistruota transporto priemonė, įrodo, jog jis ją yra pardavęs, tai transporto priemonės savininkas yra ją pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Todėl ši taisyklė taikytina sprendžiant ginčą šioje byloje, sprendžiant klauimą, kuris asmuo privalo atlyginti automobilio priverstinio nuvežimo ir jo saugojimo išlaidas. Atsakovo R. D. paaiškinimu byloje ( b.l.59-60), pateiktu atsiliepimu į ieškinį ( b.l.33-34) nustatyta ,kad asmuo ,padaręs administracinį teisės pažeidimą 2010-10-14 ( b.l.41-42) buvo atsakovas K. J., kuris tuomet buvo ne tik minėtos transporto priemonės valdytojas , tačiau ir jos savininkas, nors jis VĮ „ Regitroje“ registruotas atsakovo R. D. vardu. Teismas , įvertinęs ieškovės UAB ,,Devynios mylios“ atstovo advokato padėjėjo Gedimino Lukaševičiaus, atsakovo R. D. paaiškinimus, byloje esančius ištirtus rašytinius įrodymus, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, daro išvadą, jog atsakovas R. D. nėra tinkamas atsakovas šioje byloje, todėl netvirtintina šalių pateikta taikos sutartis. Patiekta tvirtinimui taikos sutartimi atsakovas R. D. įsipareigojo atlyginti 13000 Lt įsiskolinimą ieškovei nustatytu terminu . Patvirtinus tokią sutartį akivaizdžiai bus pažeistos atsakovo R. D. teisės. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog 2013 m. spalio 2 d. taikos sutartis prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl atsisakytina tvirtinti (CPK 140 str. 5 d.). Be to nustačius, jog R. D. nėra tinkamas atsakovas šioje byloje, ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Devynios mylios“ ieškinys jam dėl įsiskolinimo priteisimo atmestinas.

21Ieškovės UAB „Devynios mylios“ atstovas advokato padėjėjas G.Lukaševičius teismo posėdžio metu prašė priteisti iš atsakovo K. J. 15000Lt įsiskolinimą ieškovės naudai, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo , bylinėjimosi išlaidas. Teismui nustačius, jog transporto priemonės VW Passat, valst. Nr. ( - ), savininkas ir valdytojas 2010-04-14 d. buvo atsakovas K. J., spręstinas klausimas dėl ieškovei UAB ,,Devynios mylios“ reikalavimo atlyginti automobilio priverstinio nuvežimo,jo saugojimo išlaidas bei išlaidų dydžio pagrįstumas iš šio atsakovo.

22Pagal LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 1 d. priverstinai transporto priemonė gali būti nuvežama į ūkio subjekto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę verstis tokia ūkine komercine veikla, transporto priemonių stovėjimo aikštelę arba uždraudžiama važiuoti, jei transporto priemonės valdytojas, naudodamas transporto priemonę, sukelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui ir pažeidžia KET ar kitų teisės aktų reikalavimus. Iš civilinėje byloje esančių, bei ištirtų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovė uždaroji akcinė bendrovė ,,Devynios mylios“ 2010 m. balandžio 14 d., Kauno apskrities VPK pareigūnui iškvietus ir pagal 2010 m. balandžio 14 d. transporto priemonės pridavimo-priėmimo aktą perdavus transporto priemonę VW Passat, valst.Nr. ( - ) nuvežė ją į aikštelę, esančią Ateities g. 1, Stasiūnuose, Kaišiadorių r. sav., ir ten ją saugo iki šiol. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 3 d. nutarimu atsakovas K. J. nubaustas administracine tvarka už administracinius teisės pažeidimus pagal ATPK 126 str. 1 d., 123 str. 1 d., 123 str. 5 d., 1241 str. 6 d. , ir paskirta galutinė administracinė nuobauda -1100 Lt bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu vieneriems metams.

23Pagal LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d. išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Išlaidos turi būti atlygintos iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės. Šiuo atveju ieškovę UAB ,,Devynios mylios“ ir atsakovą K. J. sieja kito asmens reikalų tvarkymo santykiai (CK 6.229 str.) ( Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis Nr. 2A-342-340/2010). Ginčo dėl to, jog ieškovė ( 2010-04-14 transporto priemonės pridavimo –priėmimo aktu) saugojo atsakovui K. J. priklausantį automobilį nėra, todėl realios išlaidos, kurias ji patyrė veikdama atsakovo K. J. interesais, turi būti atlygintos (CK 6.233 str.).

24Ieškovė UAB ,,Devynios mylios“ pagal nustatytus įkainius paskaičiavo, jog transporto priemonės VW Passat, valst. Nr. ( - )transportavimas išlaidos sudarė -300 Lt, o jos saugojimas laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 14 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 19840 Lt (992 dienos x 20,00 Lt). Ieškovė gera valia sumažino įsiskolinimą iki 15000Lt. Kai saugomas priverstinai nuvežtas automobilis, išlaidų už saugojimą dydžiui gali turėti reikšmės tiek pareigūnų, priėmusių sprendimą priverstinai nuvežti automobilį, tiek savininko ar valdytojo, tiek saugotojo veiksmai (neveikimas) (LAT 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis Nr. 3K-7-309/2010, 2009 m. spalio 23 d. nutartis Nr. 3K-3-436/2009).

25Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 4 d. Kelių eismo taisykles pažeidęs asmuo ar transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi žinoti, kad automobilis yra priverstinai nuvežtas ir kur jis yra saugomas. Atsakovas K. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau atsakovas R. D. teismo posėdžio metu nurodė, jog atsakovas K. J. ( transporto priemonės savininkas) žinojo apie jam priklausančio automobilio priverstinį nuvežimą į saugojimo aikštelę, jo saugojimą aikštelėje, bei ėmėsi veiksmų jos atsiėmimui . Atsakovo R. D. paaiškinimu nustatyta, kad transporto priemonė iš saugojimo aikštelės nebuvo paimta dėl to, kad K. J. tuomet neturėjo pinigų saugojimo išlaidoms -300 Lt. sumai sumokėti. Tačiau atsakovas K. J. automobilio iš saugojimo aikštelės neatsiėmė , į ieškovo raginimą susimokėti nereagavo, po raginimo gavimo automobilio neatsiėmė ir taip prisidėjo prie jam priklausančios transporto priemonės saugojimo išlaidų didinimo. Atsižvelgiant į tai, teismas, įvertinęs nagrinėjamų teisinių santykių esmę tarp ieškovo ir atsakovo, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CK 1.5 str.), daro išvadą, jog toks atsakovo K. J. elgesys neatitinka rūpestingo, protingo ir apdairaus teisinių santykių dalyvio elgesio.

26Ieškovės UAB ,,Devynios mylios“ prašoma priteisti 300 Lt suma už transporto priemonės priverstinį nuvežimą yra pagrįsta byloje esančiais rašytiniais įrodymais, todėl priteistina iš atsakovo K. J..

27Asmuo, tvarkantis kito asmens reikalus, turi veikti tiek rūpestingai ir apdairiai, kiek yra būtina atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, kuriomis jis veikia ( LR CK 6.229 str.4 d). Minėto straipsnio 3 d. numato, kad apie viską, ką yra atlikęs, asmuo, tvarkantis kito asmens reikalus, privalo pastarajam kaip įmanoma greičiau pranešti, kai tai tampa galima, ir pateikti raštu išsamią gautų pajamų, išlaidų bei nuostolių ataskaitą. Be to, iš byloje pateiktos rašytinės sutarties, sudarytos 2009 m. gegužės 13 d. tarp ieškovės UAB „Devynios mylios“ ir Kauno AVPM dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo Nr. 20-IL-1785 5 p . matyti, kad ieškovė turėjo teisę nuvežtą transporto priemonę saugant ilgiau kaip 6 mėnesius, pasiteirauti iš policijos įstaigos informacijos apie tolesnę būtinybę ją saugoti, negavęs iš policijos įstaigos informacijos apie tolesnę būtinybę saugoti priverstinai nuvežtą transporto priemonę, savo lėšomis vykdyti sumokėjimo už nuvežimą ir saugojimą išieškojimą ar kitaip spręsti neatsiimtų transporto priemonių klausimą su jų savininkais ar kitais asmenimis. Ieškovė tik 2012 m. vasario 21 d., t. y. praėjus beveik 2 metams po transporto priemonės VW Passat, valst. Nr. ( - ) transportavimo į saugojimo aikštelę ir jos saugojimo pradžios (2010 m. balandžio 14 d.) kreipėsi į Kauno apskrities VPK su prašymu pateikti informaciją apie šios transporto priemonės savininką ir valdytoją (b. l. 14), tačiau nepateikė jokių pagrindžiančių įrodymų, kad ieškovė būtų ėmusi aktyvių veiksmų nustatyti transporto priemonės savininką ir valdytoją gerokai anksčiau, pvz. 2010 metais ar 2011 metais. Raginimus geruoju sumokėti įsiskolinimo už priverstinį transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą, atsiimti transporto priemonę iš saugojimo aikštelės arba pateikti dokumentus, patvirtinančius minėtos transporto priemonės nepriklausymą atsakovams R. D. ir K. J. ieškovė išsiuntė tik 2012 m. gegužės 2 d. ir gegužės 3 d. (b. l. 23-26). Taip pat ieškovė nenurodė jokių pateisinamų priežasčių ar aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą pateisinti nerūpestingą ,pasyvų elgesį, susijusį su atsakovui K. J. priklausančios transporto priemonės saugojimu tokį ilgą laiką. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas daro išvadą , kad ieškovė buvo pasyvi ilgą laigą , nesielgė rūpestingai , protingai ir apdairiai, dėl ko pati prisidėjo prie su automobilio saugojimu susijusių išlaidų didinimo. Pagal Lietuvis teismų praktiką už ilgalaikį automobilio saugojimą negali būti skaičiuojama pagal vienos paros tarifą, nes tai reikštų nepagrįstą saugotojo praturtėjimą (LAT 2009 m. spalio 23 d. nutartis Nr. 3K-3-436/2009, 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis Nr. 3K-7-309/2010). Automobilį saugant ilgą laiką, jo saugojimo išlaidos nėra didelės.

28Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, įvertinęs išlaidų už saugojimą dydžiui turinčias reikšmės aplinkybes – tiek transporto priemonės savininko, tiek saugotojo nepateisinamą neveikimą, atsižvelgiant į neprotingai ilgą saugojimo automobilio laikotarpį, teismas laiko, kad ieškovės prašomas priteisti įsiskolinimas už transporto priemonės saugojimą yra neprotingai didelis, prieštarauja gerai moralei, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, todėl yra pagrindas jį mažinti, priteisinat iš atsakovo K. J. ieškovės naudai iš viso 7800 Lt (7500 Lt už transporto priemonės saugojimą + 300,00 Lt už transporto priemonės priverstinį nuvežimą) (Kauno apygardos teismo nutartis Nr. 2A-1633-555/2013).

29Be to, iš atsakovo K. J. ieškovės naudai priteistina 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. birželio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.1 d.).

30Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo K. J. priteistina 225 Lt. žyminio mokesčio ir 300 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Devynios mylios“ naudai (CPK 93 str. 1 d.) (b.l. 6-7, 29, 30-31, 97-100).

31Taip pat iš atsakovo K. J. priteistina 31,53 Lt.išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.) (b.l. 2).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265-270 straipsniais, teismas

Nutarė

33Netvirtinti ieškovės UAB “Devynios mylios”, įmonės kodas 300081208, ir R. D. ( a.k. ( - ) 2013 m. spalio 2 d. sudarytos taikos sutarties..

34Ieškovės UAB ,,Devynios mylios“ ieškinį patenkinti iš dalies.

35Priteisti iš K. J. ( a.k. ( - ) 7800 Lt (septynių tūkstančių aštuonių šimtų litų ) įsiskolinimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. birželio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 225 Lt ( du šimtus dvidešimt penkis litus) žyminio mokesčio ir 300 Lt ( tris šimtus litų ) išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti uždarosios akcinės bendrovės ,,Devynios mylios“, įmonės kodas 300081208, naudai.

36Kitą ieškovės UAB ,,Devynios mylios“ ieškinio dalį atmesti.

37Priteisti iš K. J. ( a.k. ( - ) 31,53Lt ( trisdešimt vieną litą 0,53 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (žyminis mokestis ir pašto išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB bankas ,,Swedbank“, įmokos kodas – 5660, paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu).

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovė UAB ,,Devynios mylios“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Devynios mylios“ atstovas advokato... 5. Atsakovas R. D. prašė patvirtinti taikos sutartį, sudarytą jo su ieškove... 6. Atsakovas K. J. teismo posėdyje nedalyvavo. Apie paskirto teismo posėdžio... 7. Atsakovas R. D. pateiktu atsiliepimu , nesutiko su ieškovės ieškinio... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Iš civilinėje byloje esančių, bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtų... 10. Ieškovė UAB ,,Devynios mylios“ 2010 m. balandžio 14 d., Kauno apskrities... 11. LR CPK 176 str. numato, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas,... 12. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB ,,Devynios mylios“ pareiškė ieškinį... 13. Ginčo dėl to, kad atsakovas K. J. 2010 m. balandžio 14 d. apie 7.37 val.... 14. Pagal eismo įvykio metu (2010 m. balandžio 14 d.) galiojusio Lietuvos... 15. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė UAB „Devynios mylios“ ir atsakovas R. D.... 16. Įstatyme taikos sutartis apibrėžta kaip šalių susitarimas, kuriuo jos... 17. Nagrinėjamu atveju atsakovas R. D. teigė (2013-10-02 teismo posėdyje ,... 18. LR CK 4.47 str. numato nuosavybės teisės įgijimo pagrindus . Transporto... 19. Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą... 20. Pagal Lietuvos teismų praktiką tuomet, kai asmuo, kurio vardu registre yra... 21. Ieškovės UAB „Devynios mylios“ atstovas advokato padėjėjas... 22. Pagal LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 1 d. priverstinai... 23. Pagal LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d. išlaidas,... 24. Ieškovė UAB ,,Devynios mylios“ pagal nustatytus įkainius paskaičiavo, jog... 25. Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str.... 26. Ieškovės UAB ,,Devynios mylios“ prašoma priteisti 300 Lt suma už... 27. Asmuo, tvarkantis kito asmens reikalus, turi veikti tiek rūpestingai ir... 28. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, įvertinęs išlaidų už saugojimą... 29. Be to, iš atsakovo K. J. ieškovės naudai priteistina 5 procentų dydžio... 30. Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo K. J. priteistina 225 Lt.... 31. Taip pat iš atsakovo K. J. priteistina 31,53 Lt.išlaidų, susijusių su... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265-270... 33. Netvirtinti ieškovės UAB “Devynios mylios”, įmonės kodas 300081208, ir... 34. Ieškovės UAB ,,Devynios mylios“ ieškinį patenkinti iš dalies.... 35. Priteisti iš K. J. ( a.k. ( - ) 7800 Lt (septynių tūkstančių aštuonių... 36. Kitą ieškovės UAB ,,Devynios mylios“ ieškinio dalį atmesti.... 37. Priteisti iš K. J. ( a.k. ( - ) 31,53Lt ( trisdešimt vieną litą 0,53 ct)... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...