Byla e2-2276-1027/2019
Dėl nepagrįsto praturtėjimo

1Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėja Jurgita Šimonėlytė, sekretoriaujant Anželikai Čirkovai, dalyvaujant vertėjai Nadeždai Gruzdevai, ieškovių J. D. ir J. P. atstovui advokatui Remigijui Rinkevičiui, atsakovei N. B. ir jos atstovei advokatei Vilmai Višnevskienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių J. D. ir J. P. ieškinį atsakovei N. B. dėl nepagrįsto praturtėjimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovės J. D. ir J. P. patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės N. B. 3114,27 Eur dydžio nepagrįstai gautą sumą, priteisiant kiekvienai iš ieškovių po 1557,14 Eur, priteisti iš atsakovių 5 procentų dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas – 70 Eur žyminio mokesčio ir 1045 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Ieškinyje nurodė, kad paveldėjimo teisių dovanojimo sutartimis atsakovė dovanojo ieškovėms visas paveldėjimo teises į turtą bei visas turtines teises į P. D. palikimą, buvusį jo mirties dieną ( - ). Po paveldėjimo teisių dovanojimo sutarčių pasirašymo paaiškėjo, kad nuo 2017-11-13 iki 2018-01-22 (Swedbank, AB) ir nuo 2017-11-12 iki 2019-03-06 (AB Šiaulių bankas) atsakovė be teisinio pagrindo atliko pinigų išgryninimą bei atsiskaitė už prekes, dėl ko nepagrįstai praturtėjo ieškovių sąskaita. Bendra piniginių lėšų suma P. D. sąskaitose jo mirties dieną sudarė 6760 Eur, pusė šios sumos (3380 Eur) priklausė atsakovei, o kita dalis – 3380 Eur lygiomis dalimis priklausė ieškovėms. Kadangi atsakovė P. D. iš sąskaitų pasisavino 6494,27 Eur, iš kurių 3380 Eur priklausė jai pačiai, reiškia, ji be teisėto pagrindo įgijo 3114,27 Eur (6494,27 Eur – 3380 Eur), šia suma sumažindama ieškovėms turėjusią tekti palikimo dalį. Pažymėjo, kad atsakovė palikimą priėmė tik ( - ), todėl iki to laiko neturėjo teisinio pagrindo nusiimti mirusiam sutuoktiniui priklausančias lėšas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.237 straipsnio 1 dalimi, atsakovė privalo grąžinti ieškovėms 3114,27 Eur kaip be teisėto pagrindo įgytą turtą (tomas 1, pusl. 15 – 24, 33 – 37).

82.

9Atsakovė N. B. pateikė atsiliepimą, su ieškiniu nesutiko iš dalies. Nurodė, kad pinigai P. D. sąskaitoje buvo bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir atsakovė turėjo teisę jais naudotis. Be to, atsakovė ( - ) priėmė palikimą, paduodama notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo, taip pat, būdama testamentine įpėdine, pradėjo turtą faktiškai valdyti po palikėjo mirties, todėl turėjo teisinį pagrindą naudotis sutuoktinio turtu. Atsakovė šeimos pinigus panaudojo savo vyro turto išlaikymui ir tuo pačiu ieškovių naudai. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.59 straipsnyje numatytos įpėdinio, pradėjusio valdyti paveldimą turtą prieš atsirandant kitiems įpėdiniams, teisės. Atsakovė, būdama teisėta turto paveldėtoja nuo 2017-11-12 iki 2018-01-23 (kol padovanojo paveldėjimo teises) apmokėjo laidotuves, laidotuvių apeigas bei kapo sutvarkymą, iki šiol prižiūri visą P. D. turtą, mokėjo už buto, automobilio išlaikymą, todėl iš ieškovių prašomos sumos turi būti atskaičiuotos ieškovių paveldėto turto išlaikymo ir palikėjo laidotuvių bei kapo sutvarkymo išlaidos (tomas 1, pusl. 43 – 45).

103.

11Ieškovės pateikė dubliką, nurodė, kad ieškovės sutinka su skolos išdėstymu dalimis, taip pat mano, kad teisinga ieškovių prašomą priteisti sumą sumažinti atsakovės patirtų išlaidų suma, todėl ginčas kyla tik dėl patirtų išlaidų sumos ir dydžio pagrįstumo. Atsakovė remiasi patirtomis laidojimo išlaidomis bei turto tvarkymo išlaidomis, bet nenurodo konkrečių sumų ir jų nepagrindžia jokiais išlaidas pagrindžiančiais dokumentais, be to, ieškovių duomenimis, laidojimo išlaidas apmokėjo mirusiojo darbovietė (Ignalinos atominė elektrinė). Ieškovės kas mėnesį kiekviena pervesdavo po 50 Eur tėvo priežiūrai nuo to momento, kai jis susirgo, pačios vykdavo į tėvo namus ir jį prižiūrėdavo, pirko būtiniausius daiktus, todėl joms teisėtai paliekamas dovanojamas turtas (tomas 1, pusl. 51 – 53).

124.

13Atsakovė pateikė tripliką. Nurodė, kad laidotuvių išlaidas apmokėjo vyro darbovietė, todėl jų neįtraukia į patirtas išlaidas. Atsakovė savo išlaidomis apmokėjo mirusiojo minėjimo apeigas, tačiau tai patvirtinančių dokumentų neturi. Iš paveldimo turto buvo patirtos šios paveldimo turto priežiūros išlaidos: lengvojo automobilio, lygiomis dalimis priklausančio ieškovėms ir atsakovei, remontas, būtinoji priežiūra, patirta išlaidų už 443,60 Eur, todėl ieškovėms priklausanti išlaidų dalis – 221,80 Eur; buto išlaikymo išlaidos už laikotarpį nuo 2017-11-12 iki 2018-01-31, atsakovė prižiūrėjo butą ieškovių naudai, patirtų išlaidų suma 325 Eur. Minusavus atsakovės patirtas išlaidas, ieškovėms priteistina 2567,47 Eur suma, kurią, atsižvelgiant į jos turtinę padėtį, atsakovė prašo priteistos sumos mokėjimą išdėstyti 12 mėnesių laikotarpiui, mokant po 200 Eur per mėnesį, o paskutinį mėnesį sumokant 367,47 Eur (tomas 1, pusl. 70 – 72, 58 – 65).

145.

15Teismo posėdžio metu ieškovių atstovas prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad iki 2018 m. gegužės mėn. automobiliu naudojosi atsakovė, todėl ji turi padengti jo išlaikymo išlaidas, automobilis gal nuo 2018 m. pabaigos pastatytas garaže. Ieškovės butu nesinaudoja, kai atvyksta į Lietuvą, apsistoja kur nors kitur, pas draugus ir pan., todėl buto išlaikymo išlaidos turi tekti atsakovei. Neprieštaravo teismo sprendimo išdėstymui, tačiau nurodė, kad teismo sprendimas galėtų būti išdėstomas ne nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, o nuo ieškinio pateikimo dienos, atsakovė tada jau žinojo, kad pateiktas ieškinys ir iš jos reikalaujama sumų sumokėjimo, ieškiniui iš esmės neprieštaravo. Paaiškino, kad sąskaitoje už teisines paslaugas nurodytos 4 valandos, sugaištos susipažinimui su ginčo esme, ieškinio parengimui, jo suderinimui su ieškovėmis, ieškinio pateikimui teismui, 2 valandos sugaištos susipažinimui su atsiliepimu, dubliko parengimui ir pateikimui teismui. 5 valandos nurodytos už pasirengimą teismo posėdžiui (apie pusę valandos), susipažinimą su elektronine byla, kurios LITEKO nesuformavo, teko atsiverti kiekvieną dokumentą, atvykimas į Visaginą užtrunka apie 2 val. 15 min., tiek pat parvykimas, tą laiką yra nedirbama, negaunama pajamų, todėl tai turi būti kompensuojama, už kurą ir amortizaciją atskirai neprašoma apmokėti.

166.

17Teismo posėdžio metu atsakovė ir jos atstovė prašė ieškinį tenkinti iš dalies, prašomą priteisti sumą sumažinti atsakovės patirta išlaidų suma ir priteistinos sumos mokėjimą išdėstyti dalimis. Atsakovės atstovė paaiškino, kad atsakovė neatliko jokių neteisėtų veiksmų. Laidojimo išlaidas apmokėjo vyro darbovietė IAE, jiems reikėjo pateikti dokumentus, bet iš karto reikėjo turėti pinigų laidotuvėms, kitoms išlaidoms, atsakovė apmokėjo paminėjimo išlaidas, dokumentai cerkvėje už tai neišduodami, tai aukos. Triplike nurodytas sumas prašo pripažinti išlaidomis paveldimam turtui apsaugoti. Buto išlaidas paveldimam turtui apsaugoti prašo pripažinti išlaidomis tik už tris mėnesius, t. y. nuo P. D. mirties iki paveldėjimo teisių dovanojimo, po paveldėjimo teisių dovanojimo šalys sutarė, kad atsakovė gyvens bute, atsakovė laiko tai panauda ir dengia būtinas išlaikymo išlaidas. Taip pat prašo mažinti tik šildymo išlaidomis, pvz., už elektrą neprašo. Pateikė SĮ Visagino energija 2017 m. lapkričio mėn. mokėjimo pranešimą, nes už kitus mėnesius negali pateikti, atsakovė nebuvo buto savininkė. Atsakovė N. B. paaiškino, kad ieškovės gyvendavo bute, kai atvažiuodavo į Lietuvą, jos turi buto raktus, gyveno 2017 m. lapkritį, kai buvo atvažiavusios į tėvo laidotuves, tada bute gyveno daug žmonių, todėl sąskaita už vandenį didelė, gyveno 2018 m. sausio mėnesį, kai buvo atvykusios dėl palikimo ir buvo pasirašytos paveldėjimo teisių dovanojimo sutartys, gyveno 2018 m. birželį, nors atsakovė pati tuo metu buvo išvykusi. Automobilis Audi pastatytas garaže, ieškovės yra paėmusios garažo raktus, todėl atsakovė šiuo metu negali naudotis automobiliu. Iki ieškinio pateikimo nežinojo, kad ieškovės reikalauja grąžinti ieškinyje nurodytą sumą, 2018 m. rugpjūčio mėn. ji buvo pas tardytoją, kai ikiteisminį tyrimą nutraukė, galvojo tuo viskas baigėsi, o tada 2019 m. kovo mėn. gavo ieškinį iš teismo.

18II.

19Ieškinys tenkinamas iš dalies.

207.

21Byloje nustatyta, kad ieškovėms J. D. ir J. P. ( - ) buvo išduotas paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas į palikėjo, ieškovių tėvo ir atsakovės N. B. sutuoktinio P. D., mirusio ( - ), palikimą. Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas išduotas P. D. testamentinei įpėdinei atsakovei N. B. ( - ) paveldėjimo teisių dovanojimo sutartimis padovanojus ½ dalį paveldėjimo teisių ieškovei J. P. bei ½ dalį paveldėjimo teisių ieškovei J. D. (tomas 1, pusl. 15 – 20). Paveldimą turtą, be kito paveldėjimo teisės liudijime nurodyto turto, sudarė ½ dalis banko sąskaitų, esančių AB Šiaulių banke, bei ½ piniginių lėšų banko sąskaitoje, esančioje Swedbank, AB. Palikėjo P. D. mirties dieną, t. y. ( - ), Swedbank, AB, bei AB „Šiaulių bankas“ sąskaitoje buvo iš viso 6760 Eur, iš banko sąskaitų išrašų matyti, kad atsakovė N. B. po P. D. mirties iš nurodytų sąskaitų išsigrynino bei apmokėjo už prekes 6494,27 Eur sumą (tomas 1, pusl. 21 – 24).

228.

23Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad atsakovė N. B. buvo P. D. įpėdinė pagal bendrąjį sutuoktinių testamentą, atsakovė ( - ) pareiškimu notarui priėmė P. D. palikimą, ieškovės ( - ) notarui padavė pareiškimus dėl P. D. palikimo priėmimo, prašydamos išduoti paveldėjimo teisės liudijimus pagal įstatymą, o ( - ) paveldėjimo teisių dovanojimo sutartimis atsakovė N. B. ieškovėms J. D. ir J. P. dovanojo po ½ paveldėjimo teisių į turtą ir visų turtinių teisių pagal ( - ) bendrą sutuoktinių testamentą, likusias ( - ) mirus sutuoktiniui P. D. (šios aplinkybės yra nustatytos įsiteisėjusiu Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2018 m. gruodžio 11 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3752-1027/2018 ir iš naujo nenustatinėjamos, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 182 straipsnio 2, 5 punktai).

249.

25Atsakovė neginčija ieškovių nurodytos aplinkybės, kad P. D. mirties dieną, t. y. ( - ), jo sąskaitose Swedbank, AB, bei AB „Šiaulių bankas“ buvo iš viso 6760 Eur, kurių ½ dalis – 3380 Eur, priklausė atsakovei kaip palikėją P. D. pergyvenusiai sutuoktinei, o kita 3380 Eur dalis turėjo įeiti į ieškovių paveldimo turto masę (CPK 187 straipsnis). Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar ieškovių prašoma priteisti 3114,27 Eur suma, kuri apskaičiuota iš atsakovės po P. D. mirties išleistos 6494,27 Eur sumos atėmus atsakovei priklausančią 3380 Eur sumą, ir kurią ieškovės prašo priteisti kaip be pagrindo atsakovės įgytą turtą, gali būti mažinama atsakovės nurodytomis sumomis, kurias ji išleido paveldimo turto priežiūrai: santuokos su palikėju metu bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise įgyto automobilio Audi, kurio ½ dalis pagal paveldėjimo teisės liudijimą priklauso ieškovėms, o kita ½ - atsakovei, einamajam remontui ir būtinajai priežiūrai, bei palikėjui asmeninės nuosavybės teise priklaususio buto ( - ), pagal paveldėjimo teisės liudijimą priklausančio ieškovėms, išlaikymo išlaidomis už laikotarpį nuo 2017-11-12 iki 2018-01-31.

2610.

27Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.237 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad asmuo be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijęs tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai įgyta, išskyrus tam tikras išimtis, nustatytas CK 6.241 straipsnyje.

2811.

29Pagal CK 5.1 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą sampratą pavedėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą. Bylos duomenimis, palikėjui P. D. jo mirties dieną ( - ) banko sąskaitose priklausė 3380 Eur, kita pusė banko sąskaitose esančių lėšų – 3380 Eur priklausė N. B. (CK 3.88 straipsnis). Atsakovė po P. D. mirties iš P. D. sąskaitos panaudojo 6760 Eur, tai yra ne tik 3380 Eur jai bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise su P. D. priklaususių piniginių lėšų, bet ir 3114,27 Eur, kurie turėjo įeiti į P. D. palikimo sudėtį pagal 2018 m. sausio 23 d. paveldėjimo teisių dovanojimo sutartis, kuriomis atsakovė ieškovėms dovanojo paveldėjimo teises į turtą ir visas turtines teises, likusias ( - ) mirus P. D.. Ieškovių teises į šį turtą patvirtina ieškovėms išduotas 2019 m. kovo 5 d. paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas į P. D. palikimą.

3012.

31CK 5.59 straipsnio 2 dalies 5 punktas įtvirtina įpėdinio teisę panaudoti paveldimo turto dalį paveldimo turto apsaugojimo ir tvarkymo išlaidoms. Pvz., dėl situacijų, kai vienas iš įpėdinių įgyvendino CK 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytą teisę iš paveldimo turto apmokėti palikėjo laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad tai nulemia kiekvienam iš įpėdinių tenkančios paveldimo turto dalies sumažėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2012).

3213.

33Pagal ( - ) paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, tiek ½ dalis automobilio Audi ( - ) tiek butas ( - ), įėjo į P. D. palikimo sudėtį, ieškovės paveldėjo šį turtą. Pažymėtina, kad nagrinėjama situacija ne visiškai atitinka CK 5.59 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatas, kadangi atsakovė N. B., mirus P. D., buvo vienintelė jo įpėdinė pagal bendrąjį sutuoktinių testamentą, ieškovės P. D. turtą turėjo galimybę paveldėti tik tuo atveju, jei bendrasis testamentas būtų nuginčytas ar atsakovei paveldėjimo teises joms perleidus paveldėjimo teisių pirkimo - pardavimo sutartimi ar padovanojus, ką atsakovė ir padarė. Pažymėtina ir tai, kad atsakovės pradėtas procesas civilinėje byloje Nr. 2-3752-1027/2018 dėl ( - ) paveldėjimo teisių dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis Utenos apylinkės teismo Visagino rūmuose truko nuo ieškinio pateikimo 2018 m. gegužės 25 d. iki teismo sprendimo priėmimo 2018 m. gruodžio 11 d., byloje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, iki bylos išnagrinėjimo sustabdytas paveldėjimo teisės liudijimų J. D. ir J. P. išdavimas į P. D. priklausiusį turtą. Aiškinimas, kad atsakovė iš ieškovių (paveldėtojų), kurioms pati ir dovanojo paveldėjimo teises, neturi teisės atgauti turėtų išlaidų paveldimo turto apsaugai, tvarkymui, kurios pagal įstatymą dengiamos iš paveldimo turto, prieštarautų teisingumo, protingumo, proporcingumo principams (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 1.5 straipsnis). Tiek atsakovė, tiek ir ieškovės negali praturtėti nepagrįstai.

3414.

35Atsižvelgiant į nustatytas faktines bylos aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovės turi pareigą atlyginti atsakovei jos patirtų išlaidų paveldimam turtui tvarkyti ir apsaugoti dalį (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 1.5 straipsnis, 1.8 straipsnio 2 dalis, 5.59 straipsnio 2 dalies 5 punktas, 6.1, 6.2, 6.237 straipsniai, CPK 3 straipsnio 6 dalis).

3615.

37Šalių paaiškinimais, automobilis Audi nuo 2018 m. gruodžio mėn. yra pastatytas garaže, šalys planuoja jį parduoti, tokiu atveju už automobilio pardavimą tenkančios pajamos po ½ priklausytų ieškovėms ir atsakovei. Todėl atsakovės automobilio einamajam remontui, priežiūrai išleistos sumos, dėl ko automobilis išlaiko savo likvidumą, turėtų būti jai kompensuotos, įvertinus turimą nuosavybės dalį.

3816.

39Ieškovės paveldėjo ½ dalį automobilio (kita ½ dalis priklauso atsakovei pagal CK 3.88 straipsnį). Atsakovė nurodo, kad patyrė 443,60 Eur automobilio remonto, būtinosios priežiūros išlaidų, šias aplinkybes grindžia UAB „A. J.“ 2018 m. gegužės 29 d. kasos čekiu 26 Eur sumai, UAB „Bavlas“ 2018 m. gegužės 28 d. kasos čekiu 18 Eur sumai, kasos čekiu 119,60 Eur sumai už autodetales, VĮ „Regitra“ 2018 m. gegužės 31 d. čekiu 8 Eur sumai, taip pat prideda užrašą be rekvizitų 270 Eur sumai. Civiliniame procese nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010). Iš paveldėjimo teisės liudijimo matyti, kad automobilio vertė yra 2000 Eur, reiškia, tai nėra naujas automobilis, jam reikalinga nuolatinė, papildoma priežiūra, kad jis būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį. Įrodytomis pripažintinos atsakovės patirtos išlaidos - 26 Eur pagal UAB „A. J.“ 2018 m. gegužės 29 d. kasos čekį, 18 Eur pagal UAB „Bavlas“ 2018 m. gegužės 28 d. kasos čekį bei 119,60 Eur pagal kasos čekį už autodetales, iš viso 163,60 Eur. Pusė šios išlaidų sumos, t. y. 81,80 Eur, tenka ieškovėms. Atsakovės pateiktas VĮ „Regitra“ 2018 m. gegužės 31 d. čekis 8 Eur sumai yra už pažymą, todėl nesusijęs su automobilio Audi tvarkymu bei apsaugojimu, įvertinus ir tai, kad civilinėje byloje Nr. 2-3752-1027/2018 šiuo metu atsakovė rinko jos turtinę padėtį pagrindžiančius duomenis, reikiamus teismui spręsti žyminio mokesčio atidėjimo klausimą. Pateikto užrašo be rekvizitų 270 Eur sumai negalima susieti su šios bylos dalyku, todėl šios ieškovės nurodytos sumos prie paveldimo turto tvarkymo išlaidų nepriskiriamos (CPK 177 straipsnio 1 dalis).

4017.

41Atsakovė taip pat prašo pripažinti, kad iš paveldimo turto turėjo teisę dengti ieškovių paveldėto buto ( - ), išlaikymo išlaidas, prašo pripažinti paveldimo turto tvarkymo išlaidomis jos sumokėtas sumas už laikotarpį nuo ( - ) (P. D. mirties) iki 2018 m. sausio mėn. imtinai (paveldėjimo teisių dovanojimo), nurodo, kad po paveldėjimo teisių dovanojimo ji ieškovių leidimu liko gyventi bute, laiko tai panauda, todėl nuo to laiko savo sąskaita dengia buto išlaikymo išlaidas. Atsakovė nurodo, kad 2017 m. lapkričio mėn. patyrė 114,92 Eur buto šildymo išlaidų bei 25,29 Eur už kitas paslaugas, 2017 m. gruodžio mėn. patyrė 100,44 Eur šildymo išlaidų ir 25,29 Eur už kitas paslaugas, 2018 m. sausio mėn. patyrė 38,17 Eur šildymo išlaidų ir 20,59 Eur už kitas paslaugas. Išlaidos buto šildymui, kitos su tuo susijusios išlaidos, išlaidos už bendro naudojimo objektų administravimą savininko yra patiriamos nepriklausomai nuo to, ar bute gyvenama, juo naudojamasi. Atsakovė pateikė įrodymus, kad apmokėjo buto šildymo išlaidas už 2017 m. lapkričio mėn., taip pat geriamojo vandens pardavimo kainą, sumokėjo už cirkuliaciją, karšto vandens prietaisų aptarnavimo mokestį, iš viso 74,39 Eur, taip pat 2017 m. gruodžio, 2018 m. sausio ir vasario mėnesiais sumokėjo 71,17 Eur gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų administratoriui UAB „Visagino būstas“. Šios išlaidos 145,56 Eur (74,39 Eur + 71,17 Eur) pripažįstamos kaip patirtos ieškovių naudai ir jomis mažinama ieškovių paveldimo turto dalis. VĮ Visagino energija išrašytoje sąskaitoje už 2017 m. lapkričio mėn. nurodytos sumos - 13,37 Eur už geriamąjį ir 27,16 Eur už karštą vandenį - susijusios su naudojimusi butu, o ne su jo tvarkymu bei apsauga, todėl nepripažįstamos mažinančiomis paveldimo turto dalį. Iš atsakovės pateiktų 2018 m. sausio 30 d. ir 2018 m. vasario 27 d. mokėjimo nurodymų negalima nustatyti, už kokį laikotarpį, už kokias konkrečiai paslaugas buvo mokama, todėl reikalavimas šiuose mokėjimo nurodymuose nurodytas sumas, iš viso 138,61 Eur, pripažinti paveldimo turto tvarkymo išlaidomis atmetamas kaip neįrodytas (CPK 177 straipsnio 1 dalis).

4218.

43Tokiu būdu pripažįstama, kad atsakovė iš viso patyrė 227,36 Eur (145,56 Eur buto išlaikymo + 81,80 Eur automobilio priežiūros išlaidų) paveldimo turto tvarkymo išlaidų, kas lemia ieškovių paveldimo turto dalies sumažėjimą. Be teisėto pagrindo iš paveldimo turto atsakovė panaudojo 2886,91 Eur (3114,27 Eur ieškovių prašoma priteisti suma – 227,36 Eur įrodytomis pripažįstamos paveldimo turto tvarkymo išlaidos), kurie priteisiami ieškovėms, t. y. po 1443,45 Eur kiekvienai ieškovei (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 1.5 straipsnis, 1.8 straipsnio 2 dalis, 5.59 straipsnio 2 dalies 5 punktas, 6.1, 6.2, 6.237 straipsniai, CPK 3 straipsnio 6 dalis). Dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo

4419.

45Atsakovė prašo skolos sumokėjimą išdėstyti 12 mėnesių. Ieškovių atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad sutinka su teismo sprendimo vykdymo išdėstymu, tačiau išdėstymo terminą skaičiuojant nuo ieškinio pateikimo dienos.

4620.

47Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį teismas turi teisę, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

4821.

49Teismų praktikoje ši teismo teisė vertinama kaip teisė nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolei, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Lengvatinio termino nustatymu siekiama užtikrinti socialinį teisingumą, todėl teismo sprendimo išdėstymas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais, turi būti siekiama šalių interesų pusiausvyros užtikrinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-301/2006).

5022.

51Nagrinėjamu atveju ieškovės neteikė įrodymų apie jų turtinę padėtį, ieškovės gyvena ir dirba užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikoje joms priklauso pagal ( - ) paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą paveldėtas P. D. turtas – butas, garažas, ½ dalis automobilio, turtinės teisės, piniginės lėšos. Atsakovė yra senatvės pensininkė, Lietuvos Respublikoje gauna 288,75 Eur senatvės pensiją bei 22,46 Eur našlių pensiją, bylos duomenimis, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise nekilnojamojo turto neturi, atsakovei kartu su ieškovėmis priklauso ½ dalis lengvojo automobilio Audi.

5223.

53Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra senatvės pensininkė, mėnesio pajamos sudaro apie 300 Eur, atsakovė dėl amžiaus turi ribotas galimybes gauti papildomų pajamų, vienintelis Lietuvos Respublikoje realizuotinas turtas priklauso bendrąja daline nuosavybe kartu su ieškovėmis, tuo tarpu ieškovės yra pakankamai jauno, darbingo amžiaus, pagal ( - ) paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą paveldėjo tiek nekilnojamojo turto, tiek piniginių lėšų, vertybinių popierių bei turtinių teisių, teismo sprendimo vykdymas sumokant 2886,91 Eur įsiskolinimą per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo nesuteiktų atsakovei nepagrįsto pranašumo, o ieškovės dėl to nepatirtų nepagrįstų nuostolių. Atsižvelgiant į atsakovės turtinę padėtį, reguliariai gaunamas pajamas, manytina, jog teismo sprendimas galės būti realiai vykdomas.

5424.

55Vadovaujantis išdėstytais motyvais teismo sprendimo vykdymas išdėstomas 12 mėnesių laikotarpiui, nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo mokant po 200 Eur kas mėnesį (po 100 Eur kiekvienai ieškovei), paskutinį mėnesį sumokant 686,91 Eur. Atsakovė, nepaisydama šios nustatytos skolos sumokėjimo tvarkos, turi teisę padengti visą įsiskolinimą nesuėjus nustatytam terminui.

5625.

57Atsakovei išaiškintina, kad išdėsčius teismo sprendimo vykdymą, ji nėra atleidžiama nuo pareigos mokėti priteistas 5 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-04-24) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos. Teismas taip pat atkreipia atsakovės dėmesį į tai, kad iš atsakovės ieškovių naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos turi būti sumokėtos ieškovėms iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

58III.

59Bylinėjimosi išlaidos

6026.

61Pagal pateiktus duomenis ieškovės šioje byloje patyrė 1045 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (tomas 1, pusl. 92 - 93) bei ieškinį apmokėjo 70 Eur žyminiu mokesčiu (tomas 1, pusl. 13).

6227.

63Pagal pateiktus duomenis atsakovė šioje byloje patyrė 360 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (200 Eur už atsiliepimo parengimą bei 120 Eur už atstovavimą teismo posėdyje), taip pat pateikti duomenys, kad atsakovės advokatė patyrė 26 Eur kelionės išlaidų už kurą (tomas 1, pusl. 86 - 91).

6428.

65Ieškinys patenkintas 92,70 procentais (2886,91 Eur x 100 / 3114,27 Eur).

6629.

67Pagal CPK 93 straipsnio 1, 2 dalis, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

6830.

69Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, ieškovėms iš atsakovės priteisiama 64,89 Eur (70 Eur x 92,70 proc.) žyminio mokesčio.

7031.

71Šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

7232.

732019 m. liepos 4 d. sąskaitoje – faktūroje nurodytos ieškovių patirtos bylinėjimosi išlaidos už ieškinio bei dubliko parengimą 580 Eur (390 Eur (4 val. x 95 Eur) + 190 Eur (2 val. x 95 Eur)) neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R - 85 „Dėl rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) patvirtintų rekomendacijų 8.2, 8.3 punktuose nustatytą maksimalių dydžių.

7433.

75Advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje (Rekomendacijų 3 punktas). Byla nėra didelės apimties, ieškovių atstovas atstovavo jas Utenos apylinkės teismo Visagino rūmuose nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-3752-1027/2018, todėl aplinkybės, susijusios su paveldėjimu po P. D. mirties, ieškovių atstovui buvo žinomos ir iki nagrinėjamos bylos iškėlimo, todėl darytina išvada, kad pasirengimas šios bylos nagrinėjimui teismo posėdyje, susipažinimas su byla negalėjo trukti ilgiau nei valandą. Įvertinus, kad teismo posėdis vyko 1 val. 23 min., Rekomendacijų 3 punktą atitinkantys dokumentai, pagrindžiantys advokato vykimo į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, nepateikti, už pasirengimą teismo posėdžiui, susipažinimą su byla ir atstovavimą pagrįsta bylinėjimosi išlaidų suma yra 237,50 Eur (2,5 val. x 95 Eur).

7634.

77Tokiu būdu, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, atliktus procesinius veiksmus, paruoštų procesinių dokumentų kiekį, turinį, keliamus klausimus, proceso trukmę, ieškovėms priteisiama 757,82 Eur (817,50 Eur (237,50 Eur + 580 Eur) x 92,70 proc.) bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

7835.

79Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, atliktus procesinius veiksmus, paruoštų procesinių dokumentų kiekį, turinį, keliamus klausimus, proceso trukmę, atsakovei iš ieškovių priteistina 25,26 Eur (346 Eur x 7,30 proc.) išlaidų advokato pagalbai apmokėti (atsižvelgiant į tai, kad atmesta 7,30 proc. ieškovių reikalavimo) (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

8036.

81Atlikus šalims priteistinų bylinėjimosi išlaidų savitarpio įskaitymą, ieškovėms iš atsakovės priteistina 732,56 Eur (757,82 Eur – 25,26 Eur) bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

8237.

83Iš viso ieškovėms iš atsakovės priteisiama 797,45 Eur (732,56 Eur + 64,89 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

8438.

85Bylinėjimosi išlaidos ieškovėms priteisiamos įvertinus tai, kad jas yra apmokėjusi ieškovė J. P..

86Teismas, vadovaudamasis CPK 259 – 260, 270 straipsniais,

Nutarė

87ieškinį tenkinti iš dalies.

88Priteisti iš atsakovės N. B. (a. k. ( - ) ieškovių J. D. (a. k. ( - ) ir J. P. (a. k. ( - ) naudai 2886,91 Eur be pagrindo įgyto turto (lėšų), t. y. po 1443,45 Eur kiekvienai ieškovei, bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 2886,91 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2019 m. balandžio 24 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

89Teismo sprendimo vykdymą išdėstyti dalimis 12 mėnesių laikotarpiui nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, atsakovei N. B. (a. k. ( - ) ieškovių J. D. (a. k. ( - ) ir J. P. (a. k. ( - ) naudai mokant po 200 Eur kas mėnesį, paskutinį mėnesį sumokant 686,91 Eur, kartu su paskutiniąja įmoka sumokant ir 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas, apskaičiuotas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

90Priteisti iš atsakovės N. B. (a. k. ( - ) ieškovei J. P. (a. k. ( - ) 732,56 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti ir 64,89 Eur žyminio mokesčio.

91Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Visagino rūmus.

Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėja Jurgita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovės J. D. ir J. P. patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš... 8. 2.... 9. Atsakovė N. B. pateikė atsiliepimą, su ieškiniu nesutiko iš dalies.... 10. 3.... 11. Ieškovės pateikė dubliką, nurodė, kad ieškovės sutinka su skolos... 12. 4.... 13. Atsakovė pateikė tripliką. Nurodė, kad laidotuvių išlaidas apmokėjo vyro... 14. 5.... 15. Teismo posėdžio metu ieškovių atstovas prašė ieškinį tenkinti.... 16. 6.... 17. Teismo posėdžio metu atsakovė ir jos atstovė prašė ieškinį tenkinti iš... 18. II.... 19. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 20. 7.... 21. Byloje nustatyta, kad ieškovėms J. D. ir J. P. ( - ) buvo išduotas... 22. 8.... 23. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad atsakovė N. B. buvo P. D. įpėdinė... 24. 9.... 25. Atsakovė neginčija ieškovių nurodytos aplinkybės, kad P. D. mirties... 26. 10.... 27. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.237 straipsnyje... 28. 11.... 29. Pagal CK 5.1 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą sampratą pavedėjimas – tai... 30. 12.... 31. CK 5.59 straipsnio 2 dalies 5 punktas įtvirtina įpėdinio teisę panaudoti... 32. 13.... 33. Pagal ( - ) paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, tiek ½ dalis... 34. 14.... 35. Atsižvelgiant į nustatytas faktines bylos aplinkybes, darytina išvada, kad... 36. 15.... 37. Šalių paaiškinimais, automobilis Audi nuo 2018 m. gruodžio mėn. yra... 38. 16.... 39. Ieškovės paveldėjo ½ dalį automobilio (kita ½ dalis priklauso atsakovei... 40. 17.... 41. Atsakovė taip pat prašo pripažinti, kad iš paveldimo turto turėjo teisę... 42. 18.... 43. Tokiu būdu pripažįstama, kad atsakovė iš viso patyrė 227,36 Eur (145,56... 44. 19.... 45. Atsakovė prašo skolos sumokėjimą išdėstyti 12 mėnesių. Ieškovių... 46. 20.... 47. Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį teismas turi teisę, atsižvelgdamas į... 48. 21.... 49. Teismų praktikoje ši teismo teisė vertinama kaip teisė nustatyti... 50. 22.... 51. Nagrinėjamu atveju ieškovės neteikė įrodymų apie jų turtinę padėtį,... 52. 23.... 53. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra senatvės pensininkė, mėnesio... 54. 24.... 55. Vadovaujantis išdėstytais motyvais teismo sprendimo vykdymas išdėstomas 12... 56. 25.... 57. Atsakovei išaiškintina, kad išdėsčius teismo sprendimo vykdymą, ji nėra... 58. III.... 59. Bylinėjimosi išlaidos... 60. 26.... 61. Pagal pateiktus duomenis ieškovės šioje byloje patyrė 1045 Eur... 62. 27.... 63. Pagal pateiktus duomenis atsakovė šioje byloje patyrė 360 Eur bylinėjimosi... 64. 28.... 65. Ieškinys patenkintas 92,70 procentais (2886,91 Eur x 100 / 3114,27 Eur).... 66. 29.... 67. Pagal CPK 93 straipsnio 1, 2 dalis, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 68. 30.... 69. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, ieškovėms iš atsakovės... 70. 31.... 71. Šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į... 72. 32.... 73. 2019 m. liepos 4 d. sąskaitoje – faktūroje nurodytos ieškovių patirtos... 74. 33.... 75. Advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu... 76. 34.... 77. Tokiu būdu, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, atsižvelgiant į... 78. 35.... 79. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, atliktus procesinius veiksmus,... 80. 36.... 81. Atlikus šalims priteistinų bylinėjimosi išlaidų savitarpio įskaitymą,... 82. 37.... 83. Iš viso ieškovėms iš atsakovės priteisiama 797,45 Eur (732,56 Eur + 64,89... 84. 38.... 85. Bylinėjimosi išlaidos ieškovėms priteisiamos įvertinus tai, kad jas yra... 86. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 – 260, 270 straipsniais,... 87. ieškinį tenkinti iš dalies.... 88. Priteisti iš atsakovės N. B. (a. k. ( - ) ieškovių J. D. (a. k. ( - ) ir J.... 89. Teismo sprendimo vykdymą išdėstyti dalimis 12 mėnesių laikotarpiui nuo... 90. Priteisti iš atsakovės N. B. (a. k. ( - ) ieškovei J. P. (a. k. ( - ) 732,56... 91. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...