Byla eB2-4484-340/2019
Dėl kreditorės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ reikalavimo tvirtinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Arvi fertis“ bankroto administratoriaus A. V. prieštaravimus dėl kreditorės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ reikalavimo tvirtinimo, ir

Nustatė

21.

3Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-2846-340/2019, UAB „Arvi fertis“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirtas A. V.. Ši nutartis įsiteisėjo 2019 m. liepos 11 d.

42.

5Kreditorė AB „Energijos skirstymo operatorius“, siekdama būti įtraukta į BUAB „Arvi fertis“ kreditorių sąrašą, 2019 m. rugpjūčio 26 d. pateikė bankroto administratoriui kreditorinį reikalavimą 29 882,54 Eur sumai, kartu su reikalavimu pateikė „Priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją ataskaitą nuo 2019-01-31 iki 2019-07-31“. Bankroto administratorius, nustatęs, kad jokie pirminiai buhalteriniai dokumentai, patvirtinantys skolos egzistavimo faktą, su kreditoriniu reikalavimu nebuvo pateikti, 2019 m. rugsėjo 26 d. kreipėsi į kreditorę, prašydamas ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 4 d. pateikti finansinį reikalavimą pagrindžiančius susistemintus pirminius buhalterinius dokumentus su aiškiais pateikiamų dokumentų komentarais bei pastabomis, jei tokių būtų. Bankroto administratorius taip pat informavo kreditorę, kad nustatytais terminais nepateikus papildomų dokumentų administratorius finansinį reikalavimą ginčys. Kadangi kreditorė iki nustatyto termino bankroto administratoriaus prašytų dokumentų nepateikė, bankroto administratorius pateikė teismui prieštaravimus, kuriais prašė netvirtinti AB „Energijos skirstymo operatorius“ pareikšto 29882,54 Eur kreditorinio reikalavimo BUAB „Arvi fertis“ bankroto byloje. Bankroto administratorius nurodė, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ su kreditoriniu reikalavimu pateikta „Priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją ataskaita nuo 2019-01-31 iki 2019-07-31“ yra išvestinis dokumentas iš pirminių buhalterinių dokumentų, todėl nėra tinkamas įrodymas skolos egzistavimui pagrįsti. Kreditorei nepateikus jokių pirminių buhalterinių dokumentų, BUAB „Arvi fertis“ bankroto administratorius negali įvertinti šio pateikto kreditorinio reikalavimo pagrįstumo, sandorių, ūkinių operacijų, todėl prašė AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreditorinio reikalavimo netvirtinti.

63.

7Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 30 d. nutartimi, priimta UAB „Arvi fertis“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-2846-340/2019), buvo patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, o AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas perduotas nagrinėti civilinėje byloje Nr. eB2-4484-340/2019.

84.

9Kreditorė AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 m. lapkričio 20 d. pateikė atsiliepimą į bankroto administratoriaus prieštaravimus dėl kreditorinio reikalavimo, kuriuo prašo patvirtinti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 29882,54 Eur finansinį reikalavimą BUAB „Arvi fertis“ bankroto byloje. Kartu su atsiliepimu pateikė visus bankroto administratoriaus reikalautus dokumentus, t. y. 2010 m. balandžio 1 d. elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį, Priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją ataskaitą už laikotarpį nuo 2019-01-31 iki 2019-07-31, neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras. Atsiliepime kreditorė nurodo, kad jos reikalavimas kyla iš 2010 m. balandžio 1 d. tarp AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir UAB „Arvi fertis“ sudarytos elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties. Už Sutarties pagrindu teikiamas elektros persiuntimo paslaugas kreditorė kiekvieną mėnesį įmonei išrašo bei per klientų savitarnos svetainę www.manogile.lt pateikia apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras. BUAB „Arvi fertis“ nėra atsiskaičiusi su kreditore už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 31 d. iki 2019 m. liepos 31 d., įmonės įsiskolinimo suma 29882,54 Eur (29 222,25 Eur skola, 660,29 Eur delspinigiai). Įmonės įsiskolinimo suma atsispindi pateikiamoje „Priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją ataskaitoje už laikotarpį nuo 2019-01-31 iki 2019-07-31“, taip pat kreditorė teikia ir neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras.

105.

11Teisme 2019 m. gruodžio 4 d. buvo gauti bankroto administratoriaus rašytiniai paaiškinimai, kuriuose nurodoma, kad bankroto administratorius, susipažinęs su kreditorės atsiliepimu pateiktais pirminiais buhalteriniais dokumentais ir juos sulyginęs su BUAB „Arvi fertis“ buhalterija, nustatė, kad nėra pagrindo nebesutikti su pareikštu finansiniu reikalavimu. Atsižvelgdamas į tai, bankroto administratorius prašo patvirtinti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 29 882,54 Eur finansinį reikalavimą BUAB „Arvi fertis“ bankroto byloje.

12Kreditorės AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreditorinis reikalavimas tvirtinamas.

136.

14Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

157.

16Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

178.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Be to, bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

199.

20Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju kreditorė AB „Energijos skirstymo operatorius“ kartu su atsiliepimu į bankroto administratoriaus prieštaravimus pateikė jos finansinį reikalavimą patvirtinančius dokumentus, t. y. 2010 m. balandžio 1 d. elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį, „Priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją ataskaitą už laikotarpį nuo 2019-01-31 iki 2019-07-31“, neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras. Bankroto administratorius, susipažinęs su pateiktais dokumentais bei sutikrinęs juos su BUAB „Arvi fertis“ įmonės apskaitos dokumentais, sprendė, jog nėra pagrindo nebesutikti su pareikštu finansiniu reikalavimu. Administratorius nebeprieštarauja, kad būtų patvirtintas 29882,54 Eur dydžio AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreditorinis reikalavimas. Taigi, esant šalių sutarimui dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreditorinio reikalavimo dydžio bei jo pagrįstumo laikytina, kad 29882,54 Eur dydžio AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreditorinis reikalavimas BUAB „Arvi fertis“ bankroto byloje yra pagrįstas, todėl tvirtinamas.

2110.

22Bankroto administratorius taip pat pateikė teismui prašymą, kuriuo prašoma nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse įtvirtintų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių ir priteisti iš kreditorės 181,50 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti BUAB „Arvi fertis“ naudai.

2311.

24CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. To paties straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas.

2512.

26Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, jog kreditorė AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 m. rugpjūčio 26 d. bankroto administratoriui pateikė prašymą, kuriuo prašė įtraukti ją į bankrutuojančios UAB „Arvi fertis“ kreditorių sąrašą su 29882,54 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. Šiuo prašymu kreditorė taip pat prašė pranešimus ir kitus dokumentus siųsti e-paštu: bankrotai@eso.lt. Bankroto administratorius, nustatęs, jog kartu su reikalavimu kreditorė pateikė tik „Priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją ataskaitą nuo 2019-01-31 iki 2019-07-31“, tačiau nepateikė jokių pirminių buhalterinių dokumentų, patvirtinančių skolos egzistavimo faktą, 2019 m. rugsėjo 26 d. kreipėsi į kreditorę, prašydamas ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 4 d. pateikti finansinį reikalavimą pagrindžiančius susistemintus pirminius buhalterinius dokumentus su aiškiais pateikiamų dokumentų komentarais bei pastabomis, jei tokių būtų. Bankroto administratorius taip pat informavo kreditorę, kad nustatytais terminais nepateikus papildomų dokumentų administratorius finansinį reikalavimą ginčys. Pažymėtina, jog byloje esantys duomenys patvirtina, jog bankroto administratorius prašymą dėl dokumentų pateikimo kreditorei AB „Energijos skirstymo operatorius“ siuntė jos pačios nurodytu el. pašto adresu, tačiau kreditorė prašytų dokumentų, pagrindžiančių jos kreditorinį reikalavimą, bankroto administratoriui iki nustatyto termino nepateikė, su bankroto administratoriumi nesusisiekė. Tik po bankroto administratoriaus kreipimosi su prieštaravimais į teismą, kreditorė kartu su atsiliepimu į prieštaravimus pateikė visus bankroto administratoriaus prašytus dokumentus, su kuriais susipažinęs ir sutikrinęs su BUAB „Arvi fertis“ apskaitos dokumentais, bankroto administratorius sprendė, jog nėra pagrindo ginčyti kreditorės AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateikto finansinio reikalavimo. Šiuo atveju kreditorei AB „Energijos skirstymo operatorius“ laiku nepateikus bankroto administratoriui jos finansinį reikalavimą pagrindžiančių dokumentų, bankroto administratorius negalėjo patikrinti kreditorinio reikalavimo pagrįstumo, dėl ko buvo priverstas ginčyti pateiktą kreditorinį reikalavimą, teikiant teismui prieštaravimus. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog AB „Energijos skirstymo operatorius“, kaip kreditorė, nevykdydama bankroto administratoriaus reikalavimo bei nustatytu terminu nepateikdama bankroto administratoriui jos kreditorinį reikalavimą pagrindžiančių dokumentų, o juos pateikdama tik po prieštaravimų pateikimo teismui, elgėsi netinkamai, nebuvo aktyvi, pakankamai apdairi ir rūpestinga. Laikytina, jog BUAB „Arvi fertis“, atstovaujama bankroto administratoriaus, bylinėjimosi išlaidas patyrė iš esmės dėl netinkamų kreditorės veiksmų, t. y. dėl bylinėjimosi išlaidų atsiradimo BUAB „Arvi fertis“ šiuo konkrečiu atveju kalta būtent kreditorė, ir todėl būtent jai tenka bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pareiga.

2713.

28CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad BAUB „Arvi fertis“ patirtos bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą patvirtintų maksimalių dydžių (Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija), prašymas priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas tenkinamas pilna apimtimi (CPK 94 straipsnio 1 dalis).

29Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

30Patvirtinti AB „Energijos skirstymo operatorius“, j. a. k. 304151376, 29882,54 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą UAB „Arvi fertis“ bankroto byloje.

31Priteisti bankrutuojančiai UAB „Arvi fertis“, j. a. k. 300632946, iš kreditorės AB „Energijos skirstymo operatorius“, j. a. k. 304151376, 181,50 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną eurą 50 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

32Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Vilniaus apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė rašytinio proceso... 2. 1.... 3. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi, priimta... 4. 2.... 5. Kreditorė AB „Energijos skirstymo operatorius“, siekdama būti įtraukta... 6. 3.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 30 d. nutartimi, priimta UAB „Arvi... 8. 4.... 9. Kreditorė AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 m. lapkričio 20 d.... 10. 5.... 11. Teisme 2019 m. gruodžio 4 d. buvo gauti bankroto administratoriaus rašytiniai... 12. Kreditorės AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreditorinis reikalavimas... 13. 6.... 14. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato,... 15. 7.... 16. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios... 17. 8.... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kreditoriaus... 19. 9.... 20. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju kreditorė AB... 21. 10.... 22. Bankroto administratorius taip pat pateikė teismui prašymą, kuriuo prašoma... 23. 11.... 24. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 25. 12.... 26. Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, jog kreditorė AB „Energijos... 27. 13.... 28. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog šalies išlaidos, susijusios su... 29. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Civilinio proceso... 30. Patvirtinti AB „Energijos skirstymo operatorius“, j. a. k. 304151376,... 31. Priteisti bankrutuojančiai UAB „Arvi fertis“, j. a. k. 300632946, iš... 32. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti...