Byla e2-1107-182/2015
Dėl skolos, sutartinių palūkanų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Nina Butnorienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovui G. B. dėl skolos, sutartinių palūkanų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1482,29 Eur skolos, kurią sudaro 600 Eur kreditas, 261,93 nesumokėta dalis paskolos kainos (palūkanos), 70,50 Eur kompensacinės palūkanos, 29,86 Eur delspinigiai ir 520 Eur patirta žala, 87,04 procentų dydžio metines palūkanas nuo 600 Eur kredito sumos nuo 2015 m. spalio 8 d. iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinys su priedais ir teismo pranešimas apie pareigą pateikti atsiliepimą į pareikštą ieškinį įteikti tinkamai - viešo paskelbimo būdu. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį, todėl, nepranešdamas dalyvaujantiems byloje asmenims apie tokio sprendimo priėmimo laiką ir vietą, teismas, pasibaigus atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminui, priima sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 6 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Formaliai įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus byloje nustatyta, jog Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d. numatyta, kad, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y., įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų galima spręsti, kad šalys 2015 m. vasario 18 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 600 Eur kreditą 12 mėnesių laikotarpiui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti gautą kreditą ir mokėti kitus mokėjimus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Remdamasis 7.5 p. ieškovas turėjo teisę reikalauti, kad atsakovas prieš kredito grąžinimo terminą sumokėtų visas pagal sutartį ir jos priedus mokėtinas įmokas, palūkanas, delspinigius bei išlaidas, su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu, jei klientas daugiau kaip 60 dienų visiškai nesumokėjo bent vienos įmokos. Ieškovas reikalauja iš atsakovo priteisti 237,08 Eur įsiskolinimą, kurį sudaro: 1482,29 Eur skolos, kurią sudaro 600 Eur kreditas, 261,93 nesumokėta dalis paskolos kainos (palūkanos), 70,50 Eur kompensacinės palūkanos, 29,86 Eur delspinigiai ir 520 Eur patirta žala. Byloje duomenų apie tai, kad skola būtų sumokėta, nėra.

8Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 str. 1 d.). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.).

9Sutarties 7.5 p. numatyta, kad ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovas prieš kredito grąžinimo terminą sumokėtų visas pagal sutartį ir ar jos priedus mokėtinas įmokas, palūkanas, delspinigius bei išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu, jei atsakovas daugiau kaip 60 dienų pilnai nesumokėjo bent vienos įmokos (7.5.2 p.). Iš teismui pateiktų duomenų yra pagrindas spręsti, kad 2015 m. kovo, balandžio, gegužės, birželio ir liepos įmokos yra pradelstos daugiau nei 60 dienų, todėl ieškovui iš atsakovo priteisiamas 600 Eur negrąžintas kreditas ir 261,93 Eur nesumokėta dalis bendros vartojimo kredito kainos (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.205 str., 6.256 str. 1 d., 6.886 str. 1 d., sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.1).

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 70,50 Eur kompensacines palūkanas ir 29,86 Eur delspinigius. Palūkanos ir delspinigiai ieškovo paskaičiuoti nuo nesumokėtos sumos. Tarp šalių sudarytos sutarties specialiosios sąlygose numatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamos netesybos ir palūkanos – 87,04 procentų metinės palūkanos nuo sutartimi nustatytos kredito grąžinimo dienos iki realaus kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti kreditą įvykdymo, o kredito gavėjui laiku nesumokėjus palūkanų ar kitų mokėjimų pagal sutartį, kredito davėjui pareikalavus, jis privalo mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną nuo laiku nesumokėtų sumų. Palūkanų bei delspinigių mokėjimas, praleistus terminus sumokėti įmokas numatytas ir sutarties bendrųjų sąlygų 7.4, 7.7 punktuose.

11Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos priteisti kompensuojamosios palūkanos yra didesnės, todėl ieškovo apskaičiuoti delspinigiai įskaitytini į kompensuojamų palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteisiamos 70,50 Eur kompensacinės palūkanos, o ieškovo reikalavimas dėl 29,86 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

12CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo tuo atveju, jei paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2010). Pagal šalių sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 7.7 punktą sutartinės palūkanos, aptartos sutarties specialiosiose sąlygose, skaičiuojamos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Iš sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad metinė palūkanų norma sudaro 87,04 procento. Minėtos palūkanos atlieka mokėjimo (atlyginimo už naudojimąsi suteiktu kreditu) funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003). Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas, yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kredito sutartis buvo sudaryta vienerių metų laikotarpiui, ieškovas prašo priteisti visą kredito sumą ir nesumokėtą paskolos kainos dalį, vartojimo kredito sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Teismas atsižvelgia ir į tai, kad atsakovas nėra grąžinęs nė vienos įmokos. Pagal teismų praktiką palūkanos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad prašomos priteisti 87,04 procento dydžio sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 30 procentų dydžio metinių palūkanų (CK 6.37 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašymas priteisti iš atsakovės 87,04 procento sutartines palūkanas nuo kredito sumos iki visiško prievolės įvykdymo tenkintinas iš dalies ir ieškovui iš atsakovo priteisiamos 30 procento dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 600 Eur kredito sumą, skaičiuojant nuo 2015-10-08 (kreipimosi į teismą dienos) iki visiško kredito grąžinimo (sutarties bendrųjų sąlygų 7.7 p.), o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl sutartinių palūkanų priteisimo atmestina.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d.).

14Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 520 Eur patirtą žalą. Šiai sumai pagrįsti ieškovas pateikė UAB „ Krajonas“ PVM sąskaitas faktūras 300 Eur sumai, 220 Eur už teisinę pagalbą, bei apmokėjimą įrodančius mokėjimo nurodymus. Šios išlaidos priskirtinos išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str.), todėl šių išlaidų pagrįstumo klausimas spręstinas pagal bylinėjimosi išlaidas reglamentuojančias proceso teisės normas.

15Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąrašas asmenų, galinčių būti atstovais pagal pavedimą, įtvirtintas CPK 56 straipsnyje ir jis yra baigtinis. Tai reiškia, kad joks kitas asmuo, jei jis nepatenka į CPK 56 straipsnyje nustatytą sąrašą, negali atstovauti civiliniame procese pagal pavedimą. Atstovavimui nustatyti apribojimai ir reikalavimai lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos. CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos, tačiau ne atstovavimo išlaidos, kurios yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-15 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, negali būti vertinamas ir kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte. Atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl tokio pobūdžio išlaidų atlyginimui priteisti CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas netaikytinas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-29 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015). Teismas pažymi, kad išlaidos, šalies patirtos rengiant procesinius dokumentus teismui, laikytinos atstovavimo išlaidomis. Kadangi nagrinėjamu atveju duomenų apie tai, kad ieškovas byloje pasitelkė advokato ar advokato padėjėjo pagalbą, nėra, teismas nepriteisia ieškovui 520 Eur išlaidų, sumokėtų UAB „Krajonas“ už teisinę pagalbą teikiant ieškinį. Be to, Vartojimo 11 straipsnio 8 dalis numato, kad jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi, todėl 520 Eur negali būto priteisiamos ir pagal materialinės teisės normas, reglamentuojančias nuostolių atlyginimą.

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Jei ieškinys patenkinamas iš dalies, šios išlaidos ieškovui priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.).

17Ieškovas pareiškė ieškinį 1482,29 Eur dydžio sumai, už kurią mokėtinas 33,00 Eur žyminis mokestis. Teismas ieškinį tenkino iš dalies, priteisdamas 932,43 Eur (600+261,93+70,50), t. y. 63procentus. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalies nuostatomis, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, ieškovui iš atsakovės priteistinas bylinėjimosi išlaidos – 21 Eur dydžio žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.,).

18Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai iš atsakovės nepriteistinos, kadangi šios išlaidos yra mažesnės už Teisingumo ministro kartu su Finansų ministru nustatytą minimalią 3 Eur valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (Lietuvos Respublikos CPK 92 str., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 263 str., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str.,

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo G. B., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB „Sostinės kreditai“, įmonės kodas 302513887, naudai 600 kredito, 261,93 nesumokėtos paskolos kainos dalies, 70,50 Eur kompensacinių palūkanų, iš viso 932,43 Eur (devynis šimtus trisdešimt du eurus 43 ct), 30 procentų sutartines palūkanas nuo 600 Eur kredito sumos nuo 2015-10-08 iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 932,43 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-10-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 21 Eur (dvidešimt vieno Eur) žyminį mokestį.

22Kitą ieškinio dalį atmesti.

23Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Druskininkų miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Nina Butnorienė, rašytinio... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1482,29 Eur skolos, kurią sudaro 600... 3. Atsakovui ieškinys su priedais ir teismo pranešimas apie pareigą pateikti... 4. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jeigu nebus... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Formaliai įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus byloje nustatyta, jog... 7. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų galima spręsti, kad šalys 2015 m.... 8. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 9. Sutarties 7.5 p. numatyta, kad ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovas... 10. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 70,50 Eur kompensacines... 11. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 12. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 14. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 520 Eur patirtą žalą.... 15. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąrašas asmenų, galinčių būti... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 17. Ieškovas pareiškė ieškinį 1482,29 Eur dydžio sumai, už kurią mokėtinas... 18. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 263... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo G. B., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB „Sostinės... 22. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 23. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...