Byla e2-34333-155/2016
Dėl žalos atlyginimo bankroto byloje, pareikštą atsakovams R. B. ir V. K

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant Olgai Fadejevai, dalyvaujant ieškovo BUAB ( - ) bankroto administratoriaus UAB ( - ) atstovui G. U., nedalyvaujant atsakovams R. B. ir V. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB ( - ) ieškinį dėl žalos atlyginimo bankroto byloje, pareikštą atsakovams R. B. ir V. K.,

Nustatė

3ieškovas BUAB ( - ) pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovų 26 444,04 EUR žalos atlyginimą ir 5 proc. dydžio procesines palūkanas.

4Ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2015-12-21 nutartimi civilinėje Nr. eB2-6552-866/2015 buvo iškelta UAB ( - ) bankroto byla ir įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB ( - ). 2016-03-02 Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai 26 444,04 EUR sumai. 2016-07-07 Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB ( - ) bankrotas pripažintas tyčiniu. Remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis UAB ( - ) vieninteliu įmonės akcininku ir vadovu nuo 2005-08-16 iki 2010-08-02 buvo V. K.. Nuo 2010-08-02 vieninteliu akcininku yra R. B., kuris nuo tos pačios dienos ir ėjo įmonės vadovo pareigas iki bankroto bylos įmonei iškėlimo. 2016-07-07 Vilniaus apygardos teismo nutartimi pripažinus UAB ( - ) tyčiniu, konstatuota, jog įmonei esant nemokiai, buvęs įmonės vadovas V. K. nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o priešingai įmonės akcijas perleido kitam asmeniui R. B.. Nuo 2010 m. buvęs vadovas jau neteikė Juridinių asmenų registrui finansinių ataskaitų bei metinių pranešimų, kas vertintina kaip netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas. Ieškovo manymu, šiuo atveju yra visos atsakovų civilinės atsakomybės sąlygos (neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei atsakovų kaltė). Atsakovų neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad atsakovai nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir taip didino įmonės skolas kreditoriams, taip pat neteisėtas neveikimas pasireiškė ir tuo, kad bankroto administratoriui nebuvo perduodamas įmonės turtas ir dokumentai, taip pat įmonėje buvo netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas. Visos šios aplinkybės konstatuotos Vilniaus apygardos teismo 2016-07-07 nutartyje, pripažinus UAB ( - ) bankrotą tyčiniu. Ieškovo patirtas žalos dydis laikytinas nepatenkintų kreditorių reikalavimų suma bankroto procese, 2016-03-02 Vilniaus apygardos teismas patvirtino kreditorinius reikalavimus iš viso 26 444,04 EUR sumai. Tarp atsiradusios žalos ir atsakovų neteisėtų veiksmų egzistuoja realus tiesioginis priežastinis ryšis. Tuo tarpu įrodžius atsakovų neteisėtus veiksmus, jų kaltės neprivaloma įrodinėti, paneigti šią prezumpciją, siekdami išvengti atsakomybės, remdamiesi kaltės nebuvimu, turėtų atsakovai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti visiškai.

5Atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes ir prašė ieškinį patenkinti.

7Atsakovai į paskirtą teismo posėdį neatvyko, atsakovui R. B. teismo šaukimas buvo įteiktas asmeniškai, tuo tarpu atsakovui V. K. teismo šaukimas įteiktas viešo paskelbimo būdu, atsakovų neatvykimo į teismo posėdį priežastis nežinoma.

8Ieškinys patenkintas iš dalies.

9Iš civilinės bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2015-12-21 nutartimi Nr. eB2-6552-866/2015 buvo iškelta UAB ( - ) bankroto byla ir įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB ( - ). 2016 m. kovo 2 d. nutartimi Nr. eB2-1034-866/2016 Vilniaus apygardos teismas patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą 26 444,04 EUR sumai. 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi Nr. eB2-1034-866/2016 BUAB ( - ) pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2016 m. liepos 7 d. nutartimi Nr. B2-4699-866/2016 Vilniaus apygardos teismas pripažino UAB ( - ) bankrotą tyčiniu.

10Ieškovas BUAB ( - ), atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB ( - ), pateikė teismui ieškinį dėl padarytos 26 444,04 EUR žalos atlyginimo, šią žalą prašo atlyginti iš atsakovų solidariai. Konkrečiai ieškovas prašo taikyti atsakovų atžvilgiu deliktinę civilinę atsakomybę, kurie būdami vieninteliai įmonės UAB ( - ) akcininkai ir vadovai, atliko neteisėtus veiksmus, susijusius su UAB ( - ) veikla. Asmens pareiga atlyginti savo veiksmais kitam asmeniui padarytą iš nesutartinių santykių kylančią žalą įtvirtinta CK 6.245 straipsnio 4 dalyje, 6.263 straipsnyje. Būtinos sąlygos deliktinei atsakomybei taikyti yra asmens neteisėti veiksmai, patirta žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, neteisėtus veiksmus atlikusio asmens kaltė (CK 6.246-6.249 str.). Kadangi neteisėtus veiksmus atlikusio asmens kaltė yra preziumuojama, civilinį ieškinį dėl deliktinės atsakomybės taikymo pareiškiančiam asmeniui tenka pareiga įrodyti likusių trijų sąlygų egzistavimo faktą, tuo tarpu asmeniui, kurio atžvilgiu reiškiamas reikalavimas, tenka procesinė pareiga nuginčyti savo kaltės prezumpciją.

11Neteisėtus atsakovų veiksmus ieškovas sieja su UAB ( - ) bankroto byloje (Vilniaus apygardos teismo 2016-07-07 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-4699-866/2016) konstatuotais atsakovų, kaip bendrovės akcininkų ir vadovų, netinkamu elgesiu, sąlygojusiu bankroto pripažinimą tyčiniu. Minėtoje byloje konstatuotos bylos aplinkybės laikomos prejudiciniais faktais šiai nagrinėjamai bylai (CPK 182 str.). Vilniaus apygardos teismas, pripažindamas UAB ( - ) bankrotą tyčiniu, konstatavo, jog atsakovai, būdami šios įmonės vieninteliai akcininkai ir vadovai, netinkamai vykdė savo pareigas (dokumentų bei turto neišsaugojimas, neperdavimas), netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas (neperduoti, neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai), buvęs įmonės vadovas V. K. nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o priešingai perleido akcijas kitam asmeniui R. B.. Dėl šioje teismo įsiteisėjusioje nutartyje nurodytų aplinkybių teisėtumo ir pagrįstumo negali būti ginčo (CPK 182 str. 2 p.). Nurodytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog ieškovas įrodė neteisėtų atsakovų veiksmų faktą.

12Kartu pabrėžtina, jog ieškinyje nurodyta žalos suma atitinka ieškovo bankroto byloje patvirtintą kreditorinį reikalavimą (26 444,04 EUR). Byloje nėra duomenų, kad atsakovai būtų atlyginę kreditoriams bent dalį teismo patvirtintų finansinių reikalavimų, atsakovai nurodyto ieškovo dydžio byloje taip pat neginčijo, atsiliepimų į ieškinį nepateikė, į paskirtą teismo posėdį neatvyko. Dėl nurodytos priežasties nekyla abejonių ir dėl ieškovo nurodomo žalos dydžio pagrįstumo.

13Vertinant priežastinį ryšį tarp aptariamų atsakovų veiksmų ir ieškovo patirtos žalos, dėmesys atkreiptinas į tai, jog visi šie atsakovų atlikti veiksmai (neveikimas) sąlygojo, jog vietoj to, kad įmonei laiku būtų iškeltas bankrotas ir būtų atsiskaitoma su esamais kreditoriais, buvęs įmonės akcininkas ir vadovas V. K. perleido įmonę R. B., o įmonės dokumentai pradingo, iki šiol nėra perduoti įmonės bankroto administratoriui ir jų buvimo vieta nėra žinoma. Dėl atsakovų neparduodamų įmonės dokumentų (kaip Vilniaus apygardos teismas konstatavo 2016-07-07 nutartyje), kad nėra įrodymų, jog atsakovas V. K. perdavė įmonės dokumentus atsakovui R. B., o tuo tarpu R. B. jokių dokumentų bankroto administratoriui neperdavė, todėl iki šiol bankroto administratoriui nėra perduotas įmonės turtas ir visi buhalterinės apskaitos dokumentai, administratorius negali nustatyti tikrųjų įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatų, turto sudėties ir identifikuoti su juo susijusių operacijų, taip pat nustatyti tikrųjų įmonės bankroto priežasčių. Kaip Vilniaus apygardos teismas konstatavo dėl šių priežasčių, aptartų faktinių aplinkybių visetas apie BUAB ( - ) atsakingų asmenų neveikimą implikuoja, kad šie vengdami perduoti įmonės dokumentus ir turtą teismo paskirtam administratoriui, jie siekia užkirsti kelią išsiaiškinti tikrąsias BUAB ( - ) bankroto priežastis, įmonės netinkamo valdymo aplinkybes, todėl visos šios aplinkybės rodo pakankamą priežastinio ryšio tarp atsakovų veiksmų ir ieškovo patirtos žalos atsiradimą, buvimą. Aplinkybės, jog bankroto proceso metu kreditoriniai reikalavimai bylos duomenimis iki šiol nebuvo patenkinti, parodo, jog vėlesnis atsakovų, kurie, esant nemokumo situacijai, turėjo pareigą patys inicijuoti bankroto bylos iškėlimą, elgesys sąlygojo kreditorių interesų pažeidimą. Nepaisydami nurodytų aplinkybių atsakovai savo neteisėtais veiksmais kūrė vis naujas prievoles bendrovei, kol šiai dienai yra susidarę ir neatlyginti 26 444,04 EUR kreditoriniai reikalavimai. Aptariamų atsakovų veiksmų visuma būtent ir nulėmė ne tik prievolės ieškovui atsiradimą, bet ir galimybių šią prievolę įvykdyti paneigimą. Pažymėtina dėl panašių šiai bylai aplinkybių ne kartą yra pasisakę apeliacinės instancijos teismai, pvz. Kauno apygardos teismo 2015-05-25 nutartis Nr. e2A-1375-658/2015.

14Nurodytų aplinkybių visumą teismas vertina kaip pagrindą pripažinti, jog ieškovas įvykdė jam tenkančią pareigą įrodyti civilinės atsakomybės taikymo atsakovų atžvilgiu sąlygų egzistavimą, tuo tarpu atsakovai savo kaltės nebuvimo nagrinėjamoje situacijoje neįrodė, nenuginčijo savo kaltės prezumpcijos.

15Ieškovų argumentus pripažinus pagrįstais, ieškinio reikalavimas dėl 26444,04 EUR žalos atlyginimo ieškovui solidariai iš atsakovų priteisimo tenkintinas.

16CK 6.37 ir 6.210 straipsniai reglamentuoja palūkanas vykdant pinigines prievoles. Kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014). Nors CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtina norma nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, tačiau ji yra CK XVII skyriuje „Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės“ ir atsakovų atžvilgiu šioje byloje negali būti taikoma, nes jų civilinė atsakomybė yra ne sutartinė, o deliktinė. Deliktinę atsakomybę reglamentuoja CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus trečiajame skirsnyje įtvirtintos normos, kurios palūkanų pagal prievolę atlyginti žalą nenumato. Palūkanos nėra atsakovų padarytos turtinės žalos dalis, todėl jų priteisimas šiuo atveju negalimas. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą teisinį reglamentavimą ieškovo prašymas vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, priteisti iš atsakovų penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo negali būti tenkinamas, šis reikalavimas atmetamas. Dėl šių aplinkybių ne kartą yra pasisakę apeliacinės instancijos teismai (pvz. Panevėžio apygardos teismo 2015 m. balandžio 8 d. nutartis Nr. 1A-105-581/2015).

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas iš antrosios šalies priteisia proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1 d., 2 d.). Ieškovas nepateikė teismui įrodymų apie kokias nors patirtas bylinėjimosi išlaidas.

18Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

19Ieškinį patenkinus, iš atsakovų valstybei lygiomis dalimis priteistinas už ieškinį mokėtinas 595 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas ir paduodamas ieškinį nesumokėjo, paduodant ieškinį per EPP sistemą (CPK 96 str.). Iš atsakovų valstybei taip pat priteistina teismo patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimas- 4,40 Eur suma. Bendra priteistina bylinėjimosi išlaidų suma - 599,40 Eur, t.y. po 299,70 EUR bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno atsakovo.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

21ieškinį patenkinti iš dalies.

22Priteisti ieškovui BUAB ( - ), j.a.k. ( - ), solidariai iš atsakovų R. B., a.k. ( - ) ir V. K., a.k. ( - ) 26 444,04 EUR žalos atlyginimo.

23Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

24Priteisti valstybei lygiomis dalimis iš atsakovų R. B., a.k. ( - ) ir V. K., a.k. ( - ) 599,40 EUR bylinėjimosi išlaidų, t.y. po 299,70 EUR bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno atsakovo. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis- „Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu“, teismui turi būti pateikiami sumokėjimo faktą patvirtinantys įrodymai.

25Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB (... 3. ieškovas BUAB ( - ) pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti... 4. Ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2015-12-21 nutartimi... 5. Atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė.... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje nurodytas... 7. Atsakovai į paskirtą teismo posėdį neatvyko, atsakovui R. B. teismo... 8. Ieškinys patenkintas iš dalies.... 9. Iš civilinės bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos LITEKO... 10. Ieškovas BUAB ( - ), atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB ( - ),... 11. Neteisėtus atsakovų veiksmus ieškovas sieja su UAB ( - ) bankroto byloje... 12. Kartu pabrėžtina, jog ieškinyje nurodyta žalos suma atitinka ieškovo... 13. Vertinant priežastinį ryšį tarp aptariamų atsakovų veiksmų ir ieškovo... 14. Nurodytų aplinkybių visumą teismas vertina kaip pagrindą pripažinti, jog... 15. Ieškovų argumentus pripažinus pagrįstais, ieškinio reikalavimas dėl... 16. CK 6.37 ir 6.210 straipsniai reglamentuoja palūkanas vykdant pinigines... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 18. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 19. Ieškinį patenkinus, iš atsakovų valstybei lygiomis dalimis priteistinas už... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 21. ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Priteisti ieškovui BUAB ( - ), j.a.k. ( - ), solidariai iš atsakovų R. B.,... 23. Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.... 24. Priteisti valstybei lygiomis dalimis iš atsakovų R. B., a.k. ( - ) ir V. K.,... 25. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...