Byla 2A-887/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nona mix“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimo, kuriuo netiesioginis ieškinys atmestas, priimto civilinėje byloje Nr. B2-1621-230/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nona mix“ netiesioginį ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Swedbank“ dėl atleidimo nuo civilinės atsakomybės, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos žuvys“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilęs ginčas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus subjektinės teisės Bankui reikšti netiesioginį ieškinį, prašant bankrutuojančią įmonę atleisti nuo civilinės atsakomybės - pareigos grąžinti Bankui likusią paskolos dalį ir su ja susijusius mokėjimus, tokį reikalavimą grindžiant aplinkybe, kad Bankas, kaip kreditorius neįvertino įmonės finansinių galimybių grąžinti paskolą ir tokiu būdu prisiėmė su tuo susijusią riziką (CK 6.253 str. 5 d.).

5Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi trečiajam asmeniui UAB „Baltijos žuvys“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“; Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 11 d. nutartimi minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą.

6BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorius UAB „Nona mix“ (kurio finansinio reikalavimo suma sudaro 1 465,60 Lt) netiesioginiu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas atleisti trečiąjį asmenį BUAB „Baltijos žuvys“ nuo civilinės atsakomybės - pareigos grąžinti atsakovui „Swedbank“ AB (toliau tekste ir Bankas) 414 306,56 Lt paskolą, palūkanas ir delspinigius pagal 1998 m. spalio 21 d. paskolos sutartį Nr. 3 (toliau tekste ir Sutartis). Ieškovo teigimu, minėta Sutartimi Bankas iki 2002 m. spalio 14 d. UAB „Baltijos žuvys“ suteikė 500 000 Lt paskolą administracinio pastato rekonstrukcijai. Šalys 2000 m. birželio 28 d. papildoma paskolos sutartimi Nr. 1 pratęsė galutinį paskolos grąžinimo terminą iki 2003 m. balandžio 25 d., o 2001 m. balandžio 25 d. Papildoma sutartimi Nr. 1 sumažino metinių palūkanų normą nuo 14 iki 12 procentų. Užtikrinant tinkamą prievolių įvykdymą, UAB „Baltijos žuvys“ atsakovui įkeitė pramonės-gamybinį pastatą - žuvies perdirbimo cechą, esantį ( - ) ir laivus ( - ) su įranga ir priklausiniais. Ieškovo teigimu, Bankas suteikdamas paskolą neįvertino UAB „Baltijos žuvys“ mokumo, turtinės padėties, iškeltų civilinių bylų, pradelstų įsipareigojimų valstybės biudžetui ir kreditoriams, taip pat aplinkybės, jog bendrovės veikla buvo nuostolinga, o sąskaitos areštuotos. Ieškovo teigimu, Bankas sąmoningai nevertino skolininko galimybės grąžinti paskolą iš veiklos pajamų ir vertino tik hipoteka įkeičiamo nekilnojamojo turto ir laivų vertę, iš anksto planuodamas paskolos sutarties neįvykdymo atveju nukreipti išieškojimą į hipoteka įkeistą turtą, nes šio turto vertė buvo daugiau nei tris kartus didesnė už suteiktą paskolą. UAB „Baltijos žuvys“ laiku negrąžinus paskolos, Bankas nutraukė paskolos sutartį ir pradėjo priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto turto. Be to, Bankas paskolos sutartimi reikalavo nustatyti neprotingo dydžio palūkanas - 14 procentų metines palūkanas, kurios vėlesniu susitarimu buvo sumažintos iki 12 procentų. Kauno apygardos teismas 2007 m. lapkričio 20 d. galutiniu sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1124-436/2007 konstatavo, kad tokio dydžio palūkanos yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir protingumo principus, todėl teismas sumažino priteistų palūkanų sumą nuo 131 799,12 Lt iki 49 224,43 Lt. Ieškovo nuomone, Bankui turi tekti dalis kaltės dėl neįvykdytos prievolės, kadangi jis bendrovei suteikė 500 000 Lt paskolą, ir tai turėjo įtakos nuostolių padidėjimui, dėl to taikytinas mišrios kaltės institutas. UAB „Baltijos žuvys“ buvo suteikta 500 000 Lt kredito, negrąžinta kredito dalis yra 223 747,41 Lt. Ieškovo nuomone, dėl likusios negrąžintos paskolos sumos ir priskaičiuotų palūkanų bei delspinigių sumokėjimo - iš viso 414 306,56 Lt sumos yra Banko kaltė, todėl BUAB „Baltijos žuvys“ atleistina nuo civilinės atsakomybės grąžinti likusią paskolos dalį, palūkanas ir delspinigius.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškovui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kadangi ieškovas neturi teisės reikšti atsakovui ieškinio CK 6.68 straipsnio pagrindu, nes skolininkas BUAB „Baltijos žuvys“ neturi galiojančios ir vykdytinos turtinės teisės į atsakovą. Be to, teismų praktikoje pripažįstama, kad kreditorių teisė kreiptis į teismą su netiesioginiu ieškiniu, kai jie mano esant pažeistus bankrutuojančios bendrovės interesus, galima tik tuomet, kai bankroto administratorius to nedaro, ar atsisako tai daryti. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad BUAB „Baltijos žuvys“ bankroto administratorius vengia vykdyti kreditorių valią ir ginti ieškovo bei BUAB „Baltijos žuvys“ interesus. Atsakovas tripliku prašė taikyti ieškinio senatį, kadangi yra pasibaigęs tiek trejų, tiek bendras dešimties metų ieškinio senaties terminas.

8BUAB „Baltijos žuvys“ prašė ieškinį atmesti atsakovo atsiliepimo argumentais. Papildomai nurodė, kad tiek Kauno apygardos teismas, tiek Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėję trečiojo asmens skolos atsakovui dydžio klausimus, pripažino, kad atitinkamą reikalavimą sudarančios palūkanos ir delspinigiai atitiko teisės aktų reikalavimus, todėl šios aplinkybės šioje byloje iš naujo neįrodinėtinos.

9I. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad Bankas neturi jokių prievolių ieškovo skolininkui BUAB „Baltijos žuvys“, o tai reiškia, kad pastarasis neturi įgyvendintinos teisės atsakovui. Ieškovas, reikšdamas netiesioginį ieškinį, faktiškai tik siekia sukurti prielaidas galimai turtinei teisei, tačiau nerealizuoja jau turimos skolininko turtinės teisės, todėl sprendė, kad byloje nėra visų sąlygų, būtinų ieškovui pareikšti netiesioginį ieškinį CK 6.68 straipsnio pagrindu. Teismas taip pat nurodė, kad šiuo atveju negali būti svarstomas klausimas dėl BUAB „Baltijos žuvys“ atleidimo nuo Sutartyje numatytos prievolės grąžinti Bankui paskolą ir sumokėti palūkanas, nes kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.), o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 str. 2 d.). Teismas nenustatė Banko kaltų veiksmų, jog būtų pagrindas BUAB „Baltijos žuvys“ atleisti nuo civilinės atsakomybės, kadangi Bankas, suteikdamas UAB „Baltijos žuvys“ paskolą, buvo apdairus ir pakankamai domėjosi paskolos gavėjo finansine padėtimi bei surinko pakankamai duomenų, leidusių Bankui pagrįstai tikėtis, kad paskola bus grąžinta, t. y. Bankas šiuo atveju neveikė rizikingai. Teismas taip pat atmetė ieškovo argumentus, kad Bankas suteikdamas paskolą nerinko duomenų apie UAB „Baltijos žuvys“ ūkinę-finansinę veiklą ir iš anksto buvo numatęs savo reikalavimus nukreipti į įkeistą turtą, kadangi laikė, jog šie teiginiai nepagrįsti jokiais įrodymais. Bankas nuolat bendradarbiavo su paskolos gavėju pasirašydamas su juo papildomus susitarimus, palengvindamas paskolos gavėjui galimybes vykdyti sutartinius įsipareigojimus, nors turėjo realią galimybę nutraukus Sutartį išieškojimą iš karto nukreipti į įkeistą turtą. Teismas taip pat pažymėjo, kad Bankas neturėjo galimybių įtakoti paskolos gavėjo ūkinės veiklos organizavimo, be to, Bankui suteikus paskolą administracinio-gamybinio pastato rekonstrukcijai UAB „Baltijos žuvys“ buvo sudarytos sąlygos atlaisvinti kitas iš ūkinės veiklos gaunamas lėšas, kurių nebereikėjo naudoti pastato rekonstrukcijai, todėl teismas nesutiko su ieškovo argumentais, jog Bankas, suteikdamas kreditą tik gamybinio pastato rekonstrukcijai, tačiau nesuteikdamas kredito apyvartinėms lėšoms, apsunkino UAB „Baltijos žuvys“ ūkinę veiklą ir sumažino paskolos gavėjo galimybes tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Teismas taip pat nustatė, kad šiuo atveju yra praleistas tiek trejų metų, tiek bendras dešimties metų ieškinio senaties terminas. O kadangi atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį, teismas konstatavo, kad yra pagrindas atmesti ieškinį ir šiuo pagrindu.

11II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Dėl netiesioginio ieškinio sąlygų egzistavimo. Teisme gali būti ginamos ne tik jau turimos ir iš sandorių atsiradusios teisės, tačiau ir tokios teisės, kurios gali būti įgyjamos teismo sprendimu, pareiškus ieškinį. Ieškovas byloje siekia įrodyti, kad Bankas UAB „Baltijos žuvys“ suteikdamas kreditą veikė neatsakingai, todėl skolininkas turi teisę ieškiniu kreiptis į teismą, prašydamas visiškai, ar iš dalies atleisti skolininką nuo civilinės atsakomybės. Taigi, šiuo atveju egzistuoja visos sąlygos reikšti netiesioginį ieškinį atsakovui. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad tokio pobūdžio bylose bankrutuojanti įmonė neprivalo turėti neginčytinos reikalavimo teisės į savo skolininką, nes tokiu būdu bankrutuojančios įmonės kreditoriui būtų užkertama teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos ir galimai pažeidžiami kitų kreditorių interesai (CPK 5 str., 6.68 str. 5 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-504/2013).

142. Dėl atleidimo nuo prievolės grąžinti kredito dalį ir netesybas. Teismas nepagrįstai sprendė, kad svarstant klausimą dėl atleidimo nuo civilinės atsakomybės svarstymo objektu galėtų būti tik nuostolių atlyginimas ar netesybos. Nagrinėjamu atveju prievolės dalyku yra negrąžinto kredito dalis ir netesybos, todėl skolininkas turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas visiškai ar iš dalies atleisti nuo visos prievolės (nuostolių, netesybų), o ne nuo jų dalies. Todėl ieškovas, remiantis CK 6.253 straipsniu turėjo teisę prašyti atleisti nuo negrąžinto kredito dalies ir nesumokėtų netesybų.

153. Dėl kreditoriaus kaltės. Teismas netinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus, dėl to padarė klaidingą išvadą, kad atsakovas ikisutartinių santykių metu, ne tik tinkamai įvertino, tačiau ir iš viso vertino paskolos gavėjo UAB „Baltijos žuvys“ finansinę būklę, kuri leido atsakovui pagrįstai manyti, jog paskolos sutartis bus vykdoma tinkamai. Teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad atsakovo atlikti veiksmai, vertinant UAB „Baltijos žuvys" finansinės atskaitomybės dokumentus, atitiko Lietuvos taupomojo banko valdybos 1997 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu patvirtintos „Skolininko ūkinės-finansinės veiklos vertinimo tvarkos Lietuvos taupomajame banke“ reikalavimus (5 t., 35-41 b. l.) ir šios Tvarkos 2 priedo „Paskolos gavėjo ar skolininko finansinės būklės vertinimo metodikos“ reikalavimus (5 t., 42-53 b. l.). Minėtos Tvarkos 2 punktas numatė, kad vertinant skolininko (juridinio asmens) ūkinę-finansinę būklę, be kitų šiame punkte išvardytų dokumentų, atsakovas privalėjo vertinti nepriklausomų auditorių patvirtintas finansines ataskaitas. Nagrinėjamu atveju, tokių ataskaitų kreditorius nepareikalavo, tačiau teismas sprendime dėl šio Tvarkos pažeidimo visiškai nepasisakė. Kadangi kreditorius vertino UAB „Baltijos žuvys“ auditorių nepatvirtintus finansinės apskaitos dokumentus, atliktas bendrovės finansinės būklės vertinimas negali būti laikomas tinkamai atliktu. Kreditorius taip pat nevertino bendrovės įsiskolinimo rodiklių, aplinkybės, kad kredito suteikimo metu bendrovė neturėjo apyvartinių lėšų, o sąskaitos buvo areštuotos. Teismas taip pat netinkamai įvertino atsakovo kaltę dėl 500 000 Lt paskolos suteikimo, vietoje skolininko prašytos 1 mln. Lt paskolos suteikimo, kadangi bendrovė prašė suteikti pusė milijono litų kreditą apyvartinėms lėšoms, o kitą pusė milijono gamybinių pastatų rekonstrukcijai (2 t., 32 b. l.). Šie dokumentai patvirtina, kad Bankas suprato, jog bendrovė neturi apyvartinių lėšų, o paskolos suteikimas vien administracinio-gamybinio pastato rekonstrukcijai nepadės įmonei sklandžiai vykdyti prekybos, todėl skolininkas negalės tinkamai vykdyti paskolos sutarties. Taigi, Bankas, atsisakydamas suteikti 1 mln. Lt paskolą ar atsisakydamas leisti dalį jos naudoti apyvartinėms lėšoms, prisidėjo prie to, jog bendrovė negalėjo sklandžiai vykdyti ūkinės veiklos, todėl negavo pajamų iš prekybos žuvies produktais ir atitinkamai paskola atsakovui nebuvo grąžinta. Tokiu atveju Bankas privalėjo iš viso nesuteikti UAB „Baltijos žuvys“ paskolos arba dalį paskolos suteikti teisę naudoti apyvartinėms lėšoms tam, kad UAB „Baltijos žuvys“ galėtų vykdyti žuvies prekybą ir iš gaunamų pajamų įvykdyti prievolę atsakovui pagal paskolos sutartį. Apeliantas taip pat pažymi, kad teismas visiškai nevertino galimų Banko nesąžiningų veiksmų, kadangi 500 000 Lt paskolos sutartis, buvo užtikrinta 1 731 000 Lt vertės UAB „Baltijos žuvys“ turtu. Todėl darytina išvada, kad Bankas, sudarydamas paskolos sutartį sąmoningai nevertino realios skolininko galimybės grąžinti paskolą iš veiklos pajamų ir vertino tik pateikiamo užstato - hipoteka įkeičiamo turto vertę, iš anksto planuodamas paskolos sutarties neįvykdymo atveju nukreipti išieškojimą į hipoteka įkeistą turtą. Toks atsakovo elgesys prieštaravo atsakingojo skolinimo principui, išimtinai taikomam kreditavimo praktikoje, kuris reikalauja, kad kredito įstaigos kreditų išdavimo politika remtųsi prielaida, jog kreditas (paskola) turi būti grąžinamas kredito gavėjo pajamų generuojamais pinigų srautais (pajamomis), o ne dėl priverstinio grąžinimo iš įkeisto turto arba jo vertės pokyčių. Šių aplinkybių visuma patvirtina, kad atsakovas netinkamai vykdė savo pareigas įvertinti riziką ir skolinti atsakingai, dėl ko atsakovas savo veiksmais/neveikimu prisidėjo prie nuostolių atsiradimo ir tokiu atveju turėtų būti taikomas mišrios kaltės institutas. Aplinkybės, kai kreditorius tyčia ar dėl neatsargumo prisidėjo prie prievolės neįvykdymo ar dėl netinkamo jos įvykdymo padarytų nuostolių padidėjimo, nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti, yra pagrindas atitinkamai sumažinti skolininko atsakomybę (CK 6.253 str. 5 d., 6.259 str. 1 ir 2 d.).

164. Dėl kreditoriaus atsakomybės dalies. UAB „Baltijos žuvys“ buvo suteikta 500 000 Lt paskola ir per visą paskolos laikotarpį skolininkas Bankui iš viso sumokėjo 470 211,35 Lt (276 252,59 Lt kredito, 166 711,01 Lt palūkanų, 27 247,75 Lt delspinigių ir baudų). Be sumokėtos sumos, BUAB „Baltijos žuvys“ bankroto byloje yra patvirtintas Banko 414 306,56 Lt kreditinis reikalavimas (223 747,41 Lt negrąžinto kredito ir 190 559,15 Lt netesybų). Kadangi abi paskolos sutarties šalys dėl paskolos sutarties sudarymo yra kaltos vienodai, o BUAB „Baltijos žuvys“ Bankui (įskaitant paskolos dalį ir palūkanas) jau yra sumokėjęs beveik visą paskolos sumą (470 211,35 Lt), dėl likusios 414 306,56 Lt dydžio paskolos sumos, palūkanų ir netesybų negrąžinimo yra paties atsakovo kaltė.

175. Dėl ieškinio senaties. Teismas nepagrįstai taikė ieškinio senatį. Bankui 414 306,56 Lt patirtų nuostolių ir netesybų suma dėl sutarties neįvykdymo buvo priteista Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 3 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-476-230/2012, kurioje buvo patvirtintas minėtas Banko kreditinis reikalavimas. Todėl BUAB „Baltijos žuvys“ apie galimą savo teisių pažeidimą sužinojo tik tada, kai ši nutartis įsiteisėjo, Lietuvos apeliaciniam teismui 2013 m. sausio 10 d. priėmus nutartį civilinėje byloje Nr. 2-180/2013. Teismas nepagrįstai nurodė, kad UAB „Baltijos žuvys“ 2007 m. savo teisių negynė, kai Bankas pareikalavo priteisti skolą ir palūkanas bei delspinigius. Iš byloje pateikto Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 20 d. galutinio sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1124- 436/2007 matyti, jog Bankas 2007 m. į teismą kreipėsi tik dėl 144 045,93 Lt palūkanų ir delspinigių priteisimo, kurias teismas kitu teisiniu pagrindu sumažino iki 60 707,24 Lt. Todėl 2007 m. teismui išnagrinėjus Banko ieškinį dėl palūkanų priteisimo, ieškovas neturėjo teisinio pagrindo kreiptis į teismą dėl atleidimo nuo civilinės atsakomybės, atleidžiant nuo 414 306,56 Lt mokėjimo. BUAB „Baltijos žuvys“ bankroto byla iškelta Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2011 m. balandžio 28 d. Iki tol nebuvo pagrindo laikyti, kad ieškovo, kaip kreditoriaus teisės dėl netiesioginiame ieškinyje nurodytų aplinkybių buvo pažeidžiamos, nes skolininkas 1998 m. spalio 21 d. paskolos sutarties Nr. 3 sudarymo metu nebuvo nemokus, jam nebuvo iškelta bankroto byla ir Bankas paskolos sutarties sudarymo metu neturėjo 414 306,56 Lt (negrąžinto kredito ir palūkanų bei delspinigių) dydžio reikalavimo teisės į UAB „Baltijos žuvys“. Todėl negalima sutikti su teismo sprendimo motyvu, kad ieškovo teisių pažeidimo momentas sutampa paskolos sutarties sudarymo momentu. Teismas, laikydamas, kad ieškinio senaties terminas yra praleistas, gindamas viešąjį interesą turėjo spręsti dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo.

18Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

191. Dėl netiesioginio ieškinio sąlygų egzistavimo. Teismas teisingai konstatavo, kad apeliantas neturi teisės reikšti netiesioginio ieškinio, kadangi nėra visų CK 6.68 straipsnyje numatytų sąlygų - atsakovas nėra ir niekada nebuvo UAB „Baltijos žuvys“ skolininkas. Lingvistinė CK 6.68 straipsnio analizė suponuoja išvadą, kad kreditoriaus reikalavimo teisė turi būti ne teorinė, įsivaizduojama ar ginčijama, o nekelianti abejonių teisinio santykio šalims ir tretiesiems asmenims. Įgyvendintina reikalavimo teisė reiškia, kad skolininkas ją jau privalo vykdyti, t. y. yra suėję prievolės įvykdymo terminai ar yra pagrindas reikalauti prievolę įvykdyti prieš terminą ir pan. Tokios pozicijos laikosi ir kasacinis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2007).

202. Dėl atleidimo nuo prievolės grąžinti kredito dalį ir netesybas. Banko, suteikusio UAB „Baltijos žuvys“ paskolą reikalavimas grąžinti paskolą ir sumokėti palūkanas savo esme yra reikalavimas įvykdyti prievolę natūra, ir tik reikalavimas mokėti netesybas už neįvykdytą prievolę galėtų būti priskirtas prie civilinės atsakomybės (CK 8.245 str.). Todėl reikalavimo įvykdyti prievolę natūra atveju negali būti taikomos CK 8.248 straipsnio 4 dalies ir CK 6.253, 6.259 straipsnių nuostatos, kuriuose nustatytas civilinės atsakomybės sumažinimas arba atleidimas nuo jos, kai konstatuojama kreditoriaus kaltė. Apeliantas neteisingai teigia, kad atsakovas gali suteikti kreditus (paskolas) tik remiantis skolininko finansinėmis ataskaitomis, patvirtintomis nepriklausomų auditorių, kadangi minėtos Tvarkos 2 punktas numato alternatyvių dokumentų pateikimą - skolininkas turi pateikti savo paskutimų metų ir 4 ketvirčių prieš paskolos gavimą finansines ataskaitas (kaip buvo nagrinėjamu atveju) arba audituotas ataskaitas (jei jos turi būti audituotos) ir kitus dokumentus. Bankas bendrovei suteikė tik pusė prašomos kredito sumos ir tai patvirtina, kad Bankas įvertino visas rizikas. Atsakovas nepažeidė paskolos sutarties sąlygų, neatliko jokių neteisėtų veiksmų, todėl, nenustačius nė vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų - civilinė atsakomybė atsakovui atlyginti žalą UAB „Baltijos žuvys“ neatsirado.

213. Dėl ieškinio senaties. Aplinkybė, kada netiesioginį ieškinį teikiantis ieškovas sužinojo apie aplinkybes, kuriomis yra grindžiamas ieškinys, neturi teisinės reikšmės, sprendžiant ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimą, kadangi turi būti vertinama kada teisė pareikšti ieškinį atsirado netiesioginį ieškinį pareiškusio ieškovo skolininkui (materialiosios teisės turėtojui), tačiau ne pačiam netiesioginiam ieškovui (CK 6.68 str. 4 d.), todėl atmestini apelianto teiginiai, kad UAB „Baltijos žuvys“ apie apelianto įsivaizduojamą teisių pažeidimą sužinojo tik 2012 m. liepos 3 d. ar 2013 m. sausio 10 d. Be to, ir pats apeliantas įrodinėja, kad neteisėti veiksmai, kurie, jo teigimu, pažeidė UAB „Baltijos žuvys“ teises, atlikti 1998 m., t. y. apeliantas teigia du priešingus dalykus - kad atsakovas pažeidė UAB „Baltijos žuvys“ teises 1998 m. suteikdamas paskolą, kurios neturėjo suteikti, arba turėjo suteikti dvigubai didesnę, tačiau pasisakydamas dėl ieškinio senaties termino jau teigia, kad pažeidimas atsirado tik 2012 m. ar 2013 m. Pažymi, kad Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas numato, kad ieškinio senaties termino eigos pradžia su bankroto bylos iškėlimo momentu siejama tik kai bankrutuojančios įmonės administratorius ginčija iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius. Taigi, ši ĮBĮ nustatyta išimtis iš bendrųjų ieškinio senaties termino pradžios skaičiavimo taisyklių šiuo atveju negali būti taikoma, nes šioje byloje yra pareikštas reikalavimas ne dėl sandorių nuginčijimo, o dėl žalos atlyginimo. Be to, ĮBĮ administratoriui numato pareigą patikrinti 3 metų laikotarpio sandorius, o tyčinio bankroto atveju – 5 metų. Nagrinėjamu atveju ieškovas ginčija 15 metų senumo sandorius, kai CK numato bendrą 10 metų senaties terminą, o šiuo atveju taikytinas trejų metų ieškinio senaties terminas.

22Trečiasis asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

231. Dėl netiesioginio ieškinio sąlygų egzistavimo. Teismas pagrįstai konstatavo, kad BUAB „Baltijos žuvys“, kurio vardu reiškiamas ieškinys, neturi jokios turtinės teisės į Banką. Teismų praktikoje kreditoriui nesuteikiama teisė netiesioginiu ieškiniu ginčyti skolininko vardu sudarytus sandorius, kuriuos galėtų ginčyti tik pats skolininkas. BUAB „Baltijos žuvys“ nuomone, teisė prašyti atleisti nuo atsakomybės taip pat neturėtų būti suteikta kreditoriui. Be to, teisė prašyti atleisti nuo civilinės atsakomybės, kaip atskiras argumentas galėjo būti panaudotas sprendžiant nagrinėjant Banko ieškinį UAB „Baltijos žuvys“ dėl skolos priteisimo ar tvirtinant Banko kreditorinį reikalavimą BUAB „Baltijos žuvys“ bankroto byloje. Teismams priėmus atitinkamus procesinius sprendimus, atitinkamas argumentas nebegali būti pareikštas, kaip savarankiškas reikalavimas.

242. Dėl atleidimo nuo prievolės grąžinti kredito dalį ir netesybas. CK 6.253 straipsnio 5 dalis numato, kad tam tikrais atvejais asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės, tačiau šiuo atveju, trečiojo asmens skola Bankui iš esmės kyla ne iš civilinės atsakomybės. Bankas nereikalavo atlyginti nuostolių, kurių jis patyrė dėl trečiojo asmens netinkamo sutarties vykdymo, todėl šioje byloje prašant atleisti nuo civilinės atsakomybės galėjo būti svarstytinas klausimas tik dėl atleidimo nuo delspinigių sumokėjimo, t. y. dėl 27 107,61 Lt sumos. Trečiojo asmens galutinė skola atsakovui yra patvirtinta Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 3 d. nutartimi ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 10 d. nutartimi. Teismai pripažino, kad Banko reikalavimas dėl palūkanų ir delspinigių atitiko teisės aktų reikalavimus, todėl šios aplinkybės šioje byloje iš naujo neįrodinėtinos.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

27Šioje apeliacijoje keliami ieškovo subjektinės teisės bankrutuojančios įmonės vardu pareikšti netiesioginį ieškinį Bankui, taip pat bankrutuojančios įmonės atleidimo nuo prievolės grąžinti Bankui negrąžinto kredito dalį, palūkanas ir netesybas bei ieškinio senatį reglamentuojančių teisės normų taikymo ir aiškinimo klausimai.

28Byloje nustatyta, kad BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorius UAB „Nona mix“ (kurio finansinio reikalavimo suma sudaro 1 465,60 Lt) netiesioginiu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas atleisti trečiąjį asmenį BUAB „Baltijos žuvys“ nuo civilinės atsakomybės - pareigos grąžinti atsakovui „Swedbank“ AB 414 306,56 Lt paskolą, palūkanas ir delspinigius pagal 1998 m. spalio 21 d. paskolos sutartį Nr. 3. Ieškovo teigimu, Bankas neįvertino skolininko galimybės grąžinti paskolą iš veiklos pajamų, todėl Bankui turi tekti dalis kaltės dėl neįvykdytos prievolės ir BUAB „Baltijos žuvys“ atleistina nuo civilinės atsakomybės grąžinti likusią paskolos dalį, palūkanas ir delspinigius. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CK 6.68 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis netiesioginio ieškinio institutą, sprendė, kad ieškovas, kaip BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorius neįrodė CK 6.68 straipsnyje visų sąlygų egzistavimo netiesioginiam ieškiniui pareikšti. Ieškovas, nesutikdamas su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis savo apeliaciniame skunde teigia, kad teisme gali būti ginamos ne tik jau turimos ir iš sandorių atsiradusios teisės, tačiau ir tokios teisės, kurios gali būti įgyjamos teismo sprendimu, pareiškus ieškinį. Pasak apelianto, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad tokio pobūdžio bylose bankrutuojanti įmonė neprivalo turėti neginčytinos reikalavimo teisės į savo skolininką, nes tokiu būdu bankrutuojančios įmonės kreditoriui būtų užkertama teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos ir būtų galimai pažeidžiami kitų kreditorių interesai (CPK 5 str., 6.68 str. 5 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-504/2013).

29Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šiuos bei į kitus ieškovo apeliacinio skundo argumentus, pažymi, kad pagal CK 6.68 straipsnį, pareikšti netiesioginį ieškinį skolininko vardu galima tik tada, kai yra įstatyme nustatytos sąlygos. CK 6.68 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, turi teisę priverstinai įgyvendinti skolininko teises pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus. Pagal šią įstatymo normą (skirtingai nuo teisės pareikšti ieškinį tiesiogiai skolininkui) netiesioginiu ieškiniu kreditoriui suteikiama teisė pareikšti reikalavimą asmeniui, su kuriuo jo nesieja kreditoriniai santykiai, t. y. reikalavimą skolininko skolininkui. Pagal CK 6.68 straipsnio 1 dalį netiesioginį ieškinį galima pareikšti tuo atveju, jeigu kreditoriaus reikalavimas skolininkui yra neabejotinas ir vykdytinas. Tai reiškia, kad kreditoriaus reikalavimas negali kelti abejonių ir negali būti ginčijamas tokio netiesioginio ieškinio pareiškimo metu. Šis reikalavimas turi būti vykdytinas, t. y. kitas asmuo turi pareigą įvykdyti prievolę kreditoriaus skolininkui (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-312/2008). Kita sąlyga yra ta, kad skolininkas turi teisę pareikšti ieškinį kitam asmeniui, t. y. savo skolininkui, tačiau ieškinio nereiškia arba atsisako įgyvendinti savo teises. Toks skolininko neveikimas turi pažeisti kreditoriaus teises. Nesant nors vienos šių sąlygų, netiesioginis ieškinys negali būti pareikštas. Be minėtų sąlygų, taip pat turi būti CK 6.68 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos, kad pareikšti netiesioginį ieškinį galima tik tais atvejais, kai kreditoriui būtina apsaugoti savo teises (skolininkas tapo nemokus, jam iškelta bankroto byla ir kitais ypatingais atvejais) ir kai iki ieškinio pareiškimo yra suėjęs prievolių įvykdymo terminas. Pagal šią įstatymo normą kreditorius turi teisę pareikšti netiesioginį ieškinį ne bet kuriuo atveju, bet tik šiais išvardytais atvejais, ir tik dėl tokių prievolių, kurias kitas asmuo turi vykdyti kreditoriaus skolininkui. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kreditorius neturi teisės reikalauti įgyvendinti tas skolininko teises, kurios išimtinai susijusios su skolininko asmeniu.

30Nagrinėjamu atveju atsakovas „Swedbank“, AB nėra BUAB „Baltijos žuvys“ skolininkas, priešingai – Bankas yra šios bendrovės kreditorius. Byloje nustatyta, kad 1998 m. spalio 21 d. AB Lietuvos taupomasis bankas (šiuo metu atsakovas Swedbank, AB) UAB „Baltijos žuvys“ iki 2002 m. spalio 14 d. administracinio pastato rekonstrukcijai suteikė 500 000 Lt paskolą su 14 procentų metinėmis palūkanomis (1 t., 16-18 b. l.). 2000 m. birželio 28 d. papildoma paskolos sutartimi Nr. 1 UAB „Baltijos žuvys“ buvo suteikta teisė iki 2003 m. balandžio 25 d. naudotis 416 666 Lt paskolos likučiu (1 t., 19-20 b. l.). 2001 m. balandžio 25 d. papildoma sutartimi Nr. 1 (1 t., 21 b. l., 3 t., 48 b. l.) buvo sumažintos mokėtinos metinės palūkanos iki 12 procentų. Prievolių įvykdymas buvo užtikrintas UAB „Baltijos žuvys“ turto įkeitimu (1 t., 22-30, 129-143 b. l.). Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 20 d. galutiniu sprendimu (1 t., 40-42 b. l.) buvo priteista iš UAB „Baltijos žuvys“ AB bankui „Hansabankas“ 60 707, 24 Lt skolos (palūkanų ir delspinigių) ir 6 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo 2007 m. rugpjūčio 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi UAB „Baltijos žuvys“ iškelta bankroto byla, o 2011 m. spalio 10 d. nutartimi patvirtintas „Swedbank“, AB 414 306,56 Lt reikalavimas (1 t., 38-39 b. l.). Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. balandžio 25 d. nutartimi panaikino minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį ir grąžino Banko reikalavimo patvirtinimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Kauno apygardos teismas 2012 m. liepos 3 d. nutartimi pakartotinai patvirtino „Swedbank“, AB 414 306,56 Lt reikalavimą. Ši nutartis įsiteisėjo 2013 m. sausio 1 d. Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus ieškovo UAB „Nona mix“ atskirąjį skundą. Taigi, bylos medžiaga liudija, kad atsakovas yra trečiojo asmens kreditorius, o ne skolininkas, todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog kreditorius UAB „Nona mix“ negali įgyvendinti skolininko BUAB „Baltijos žuvys“ turtinės teisės, reikšdamas netiesioginį ieškinį Bankui, nes nėra visų CK 6.68 straipsnyje numatytų sąlygų, tokiam ieškiniui reikšti.

31Apeliantas remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 12 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2A-504/2013 išaiškinimais, nurodydamas, kad teismų praktikoje pripažįstama, kad tokio pobūdžio bylose bankrutuojanti įmonė neprivalo turėti neginčytinos reikalavimo teisės į savo skolininką. Teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto nurodomos nutarties turinį pažymi, kad nurodomos bylos ir šios bylos racio decidendi skiriasi - minėtoje byloje bankrutuojančios įmonės kreditorius reiškė netiesioginį ieškinį bankroto administratoriui (įmonei) ir jo įgaliotam asmeniui dėl žalos atlyginimo dėl netinkamo administratoriaus funkcijų vykdymo, t. y., dėl to, kad bankroto administratorius nesiėmė veiksmų pareikšti ieškinius bankrutuojančios įmonės kitiems kreditoriams, kurie reiškė nepagrįstus atskiruosius skundus bankroto byloje, kreditorių balsų dauguma priimdavo bankrutuojančiai įmonei nepalankius sprendimus dėl turto realizavimo dėl ko nuvertėjo įmonės turtas ir buvo vilkinamas bankroto procesas. Dėl to teismas minėtoje byloje nustatinėjo visas bankroto administratoriaus agrinėjamoje byloje netiesioginis ieškinys reiškiamas Bankrutuojančios įmonės kreditoriui dėl atleidimo nuo prievolės grąžinti kredito dalį, palūkanas ir netesybas, motyvuojant tuo, jog ieškovo reiškiamas reikalavimas yra dėl bankrutuojančios įmonės atleidimo nuo civilinės atsakomybės. Tačiau prievolė, kylanti dėl sutarties ar įstatymo pažeidimo negali būti sutapatinama su pagrindine prievole atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti, pavyzdžiui, grąžinti paskolą. Tokios nuostatos laikosi kasacinis teismas ne kartą tai nurodęs priimtose nutartyse (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Alrosta“ v. UAB „Immobilitas“, bylos Nr. 3K-3-19/2009; 2011 m. gegužės 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. T. V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-227/2011; kt.). Taigi, skolininkas, būdamas atsakingas už prievolę pagal kredito sutartį, turi pareigą vykdyti prievolę natūra, o ieškovo reikalavimas atleisti trečiąjį asmenį nuo prievolės įvykdymo natūra negali būti tapatinamas su reikalavimu atleisti nuo civilinės atsakomybės taikymo, todėl nagrinėjamu atveju negali būti taikomas CK 6.259 straipsnis, kuriame nustatytas civilinės atsakomybės sumažinimas arba atleidimas nuo jos, kai konstatuojama kreditoriaus kaltė.

32Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo reikalavimas atleisti BUAB „Baltijos žuvys“ nuo prievolės grąžinti Bankui kreditą motyvuojant tuo, kad Bankas, kaip kreditorius neįvertino įmonės finansinių galimybių grąžinti paskolą ir tokiu būdu prisiėmė su tuo susijusią riziką negali būti tenkinamas dar ir todėl, kad viešosios teisės normos pažeidimas nėra pagrindas kilti sutarties šalių ir įstatyme nenustatytiems teisiniams padariniams prievoliniuose teisiniuose santykiuose su skolininku, pvz., atleisti skolininką nuo sutartimi prisiimtų prievolių vykdymo. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad jeigu finansų įstaiga pažeidžia įstatymų reikalavimus dėl finansų įstaigos saugios ir patikimos veiklos (kaip šiuo atveju teigia ieškovas, kad Bankas neįsitikino UAB „Baltijos žuvys“ finansiniu pajėgumu), tai priežiūros institucija, atlikdama jos kompetencijai priskirtų finansų įstaigų priežiūrą, turi teisę taikyti įstatymų nustatytas poveikio priemones. Taigi, viešosios teisės normos pažeidimas nėra pagrindas kilti sutarties šalių ir įstatyme nenustatytiems teisiniams padariniams prievoliniuose teisiniuose santykiuose.

33Atsižvelgiant į pirmiau minėtą teisinį reglamentavimą, suformuotą teismų praktiką aptartais klausimais, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas, kaip trečiojo asmens kreditorius neturi subjektinės teisės trečiojo asmens vardu pareikšti atsakovui netiesioginį ieškinį, prašant Banką atleisti BUAB „Baltijos žuvys“ nuo prievolės grąžinti kredito dalį, palūkanas ir netesybas. Banko finansinio reikalavimo pagrįstumas buvo įvertintas Kauno apygardos tesimo 2011 m. spalio 10 d. nutartimi (1 t., 38-39 b. l.); Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartimi; Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 3 d. nutartimi ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 1 d. nutartimi, todėl teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo iš naujo spręsti dėl netesybų dydžio. Pirmiau minėta, kad ieškovo reikalavimas atleisti trečiąjį asmenį nuo prievolės įvykdymo natūra negali būti tapatinamas su reikalavimu atleisti nuo civilinės atsakomybės taikymo, todėl nagrinėjamu atveju negali būti taikomas CK 6.259 straipsnis, kuriame nustatytas civilinės atsakomybės sumažinimas arba atleidimas nuo jos, kai konstatuojama kreditoriaus kaltė. Nustačius šias aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad kiti apeliacinio skundo argumentai dėl kreditoriaus (Banko) kaltės, atsakomybės dalies ir ieškinio senaties yra teisiškai nereikšmingi bei neturi įtakos vertinant pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako, nes pirmiau padarytos išvados sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė pagrįstai (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

34Dėl bylinėjimosi išlaidų.

35Apeliacinės instancijos teisme ieškovui priimtas nepalankus procesinis sprendimas, todėl ieškovo apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos (CPK 93 str.).

36Atsakovas ir trečiasis asmuo apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, todėl teisėjų kolegija dėl jų nesprendžia (CPK 98 str.).

37Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilęs ginčas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus subjektinės... 5. Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi trečiajam asmeniui... 6. BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorius UAB „Nona mix“ (kurio finansinio... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškovui skirti baudą už... 8. BUAB „Baltijos žuvys“ prašė ieškinį atmesti atsakovo atsiliepimo... 9. I. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 11. II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 13. 1. Dėl netiesioginio ieškinio sąlygų egzistavimo. Teisme gali būti ginamos... 14. 2. Dėl atleidimo nuo prievolės grąžinti kredito dalį ir netesybas. Teismas... 15. 3. Dėl kreditoriaus kaltės. Teismas netinkamai ištyrė byloje esančius... 16. 4. Dėl kreditoriaus atsakomybės dalies. UAB „Baltijos žuvys“ buvo... 17. 5. Dėl ieškinio senaties. Teismas nepagrįstai taikė ieškinio senatį.... 18. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą sprendimą... 19. 1. Dėl netiesioginio ieškinio sąlygų egzistavimo. Teismas teisingai... 20. 2. Dėl atleidimo nuo prievolės grąžinti kredito dalį ir netesybas. Banko,... 21. 3. Dėl ieškinio senaties. Aplinkybė, kada netiesioginį ieškinį teikiantis... 22. Trečiasis asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą... 23. 1. Dėl netiesioginio ieškinio sąlygų egzistavimo. Teismas pagrįstai... 24. 2. Dėl atleidimo nuo prievolės grąžinti kredito dalį ir netesybas. CK... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 27. Šioje apeliacijoje keliami ieškovo subjektinės teisės bankrutuojančios... 28. Byloje nustatyta, kad BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorius UAB „Nona mix“... 29. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šiuos bei į kitus ieškovo apeliacinio... 30. Nagrinėjamu atveju atsakovas „Swedbank“, AB nėra BUAB „Baltijos... 31. Apeliantas remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 12 d. nutarties,... 32. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo reikalavimas atleisti BUAB „Baltijos... 33. Atsižvelgiant į pirmiau minėtą teisinį reglamentavimą, suformuotą... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 35. Apeliacinės instancijos teisme ieškovui priimtas nepalankus procesinis... 36. Atsakovas ir trečiasis asmuo apeliacinės instancijos teismui nepateikė... 37. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 38. Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą....