Byla e2-38-186/2018
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Gintaro Pečiulio ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės viešosios įstaigos Užstato sistemos administratoriaus apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 4 d. galutinio sprendimo dalies, kuria atsisakyta priteisti ieškovei dalį patirtų bylinėjimosi išlaidų civilinėje byloje pagal ieškovės viešosios įstaigos Užstato sistemos administratoriaus ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Byloje kilo ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio.
 2. Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 20 d. preliminariu sprendimu patenkino ieškovės VšĮ Užstato sistemos administratoriaus ieškinį ir priteisė iš atsakovės UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko 284 167,48 Eur skolos, 1 020,53 Eur delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (285 188,01 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. kovo 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 503,76 Eur žyminį mokestį, 605 Eur išlaidų už suteiktas teisines paslaugas ieškovei.
 3. Atsakovė dėl šio preliminaraus sprendimo pateikė teismui prieštaravimus ir atskirai pateikė byloje priešieškinį dėl sutarties sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, kurį teismas atsisakė priimti.
 4. Ieškovė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pateikė prašymus priteisti po preliminaraus sprendimo priėmimo patirtas bylinėjimosi išlaidas – iš viso 1 875,50 Eur už advokato suteiktas teisines paslaugas.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. liepos 4 d. galutiniu sprendimu preliminarų sprendimą paliko nepakeistą ir priteisė iš atsakovės UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko 1 200 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei VšĮ Užstato sistemos administratoriui.
 2. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjama byla nėra didelės apimties ir nėra sudėtinga, joje nebuvo specialių žinių poreikio, nėra teisinių klausimų naujumo, atsižvelgdamas į advokato nurodomas darbo ir laiko sąnaudas (vyko du teismo posėdžiai, kurie bendrai užtruko iki valandos laiko), į advokato paslaugų teikimo pastovumą, į tai, kad advokatas du kartus paskaičiavo apmokėjimą už 2017 m. gegužės 18 d. teismo posėdį ir vykimą į jį, į teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (toliau – Rekomendacijos) nurodytus maksimalius priteistinus užmokesčio dydžius, nusprendė sumažinti ieškovės prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas iki 1 200 Eur.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9

 1. Ieškovė VšĮ Užstato sistemos administratorius apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 4 d. galutinio sprendimo dalį, kuria nuspręsta priteisti iš atsakovės 1 200 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei, ir priimti naują sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, priteisiant iš atsakovės 1 875,50 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės naudai. Jeigu apeliacinės instancijos teismas laikytų skundžiamą sprendimo dalį pagrįsta, ieškovė tokiu atveju prašo priteisti iš atsakovės už teisines paslaugas Lietuvos Respublikai sumokėtą 430,50 Eur pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Teismas nukrypo nuo praktikos, suformuotos kitose analogiškose bylose, kuriose teismai tokio dydžio sumas priteisė už žymiai mažesnės apimties teisines paslaugas.
  2. Teismas neteisingai įvertino apeliantei suteiktų teisinių paslaugų apimtį. Apeliantės buveinė ir jos atstovo darbo vieta yra Vilniuje. Apeliantės atstovas apie prašymą atidėti 2017 m. gegužės 18 d. teismo posėdį sužinojo tik nuvykęs į teismo posėdį Kaune. Atsakovei pareiškus priešieškinį, teismas sutiko su ieškovės pateiktame prašyme dėl atsisakymo priimti priešieškinį nurodytais argumentais, todėl nustatė terminą trūkumams pašalinti, o 2017 m. balandžio 26 d. nutartimi priešieškinį grąžino atsakovei. Teismas nepagrįstai nurodė, kad advokatas du kartus paskaičiavo apmokėjimą už 2017 m. gegužės 18 d. teismo posėdį. Apeliantės atstovo sąskaita MA Nr. 6487 išrašyta už prieštaravimų analizę ir prašymo atsisakyti priimti atsakovės priešieškinį parengimą, pasiruošimą 2017 m. gegužės 18 d. teismo posėdžiui. Sąskaita MA Nr. 6551 išrašyta už atstovavimą klientei 2017 m. gegužės 18 d. teismo posėdyje, pasiruošimą bylos nagrinėjimui 2017 m. gegužės 30 d. ir atstovavimą teismo posėdyje, įskaitant keliones Vilnius–Kaunas–Vilnius. Be ieškinio, apeliantės atstovas parengė dar keturis procesinius dokumentus.
  3. Dideles apeliantės bylinėjimosi išlaidas lėmė nesąžiningas atsakovės procesinis elgesys – nepagrįstai pateiktas priešieškinis, bylos nagrinėjimas vilkintas pateikus du nepagrįstus prašymus dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo. Tačiau teismas, sumažindamas ieškovės prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas, į tokias aplinkybes neatsižvelgė.
  4. Teismas be pagrindo nepriteisė ieškovei PVM, sumokėto valstybei už suteiktas teisines paslaugas. Rekomendacijos dėl advokatų atlyginimo nėra pagrindas mažinti patirtų mokesčių valstybei kompensavimą, nes jose nustatyti maksimalūs užmokesčio advokatui dydžiai, o PVM, sumokamas už advokato suteiktas paslaugas, nėra advokato užmokestis, nes tai yra netiesioginis, valstybei skirtas privalomas mokestis. PVM sąskaitų faktūrų, kurių pagrindu buvo apskaičiuota apeliantės už teisines paslaugas mokėtina suma, vertė nebuvo perskaičiuota mokesčių administratoriaus (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 17 str. 1, 2 d.). Europos žmogaus teisių teismo praktikoje vienareikšmiškai laikomasi nuostatos, kad bylinėjimosi išlaidos apeliantui priteisiamos kartu su į jas įskaičiuotais / nuo jų privalomais sumokėti mokesčiais (neišskiriant ir PVM). Priešingu atveju individuali advokato veiklos forma, kai pastarasis nėra PVM mokėtojas, atsiduria privilegijuotoje padėtyje lyginant ją su advokatų profesinės bendrijos veikla (Advokatūros įstatymo 28 – 33 str.), dažniausiai esančia PVM mokėtoja, nors tai neturi jokio įstatyminio ar kitokio objektyvaus pagrindo.
 2. Atsakovė UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko atsiliepime prašo atmesti ieškovės apeliacinį skundą bei priteisti atsakovei 300 Eur išlaidų už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme. Nurodo šiuos atsikirtimus:
  1. Analogiškoje byloje pagal ieškovės ieškinį atsakovei UAB „Akvavita“ teismas taip pat nepriteisė visos ieškovės prašytos bylinėjimosi išlaidų sumos, sumažindamas jas iki 1 200 Eur. Teismas turi teisę, o vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo ir draudimo piktnaudžiauti teismine gynyba principais, ir pareigą, sumažinti priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį.
  2. Ieškovės išlaidos, nors neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, tačiau atsižvelgiant į tai, kad byla pagal savo pobūdį nėra sudėtinga, į ieškinio apimtį bei tai, kad ieškovės atstovas, atstovaudamas ieškovei tokio pobūdžio bylose, nuolat rengia pareiškimus (ieškinius) teismams, šiuo atveju sumažintos pagrįstai.
  3. Atsakovė nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis ir nevilkino proceso. Atsakovė iš tiesų, kaip nurodyta tiek jos prieštaravimuose, tiek atsiliepime, siekė susitarti su ieškove, kad būtų pakeisti atsiskaitymo terminai, atsakovės pasiūlymas dėl taikos sutarties sudarymo ir atsiskaitymo grafiko nustatymo buvo realus ir atspindėjo tikrąją šalies valią. Atsakovė sumokėjo visą skolą, nelaukdama sprendimo įsiteisėjimo.
  4. Ieškovė nepagrįstai ginčija teismo sprendimo dalį, kiek yra nepriteistas apskaičiuotas PVM nuo žyminio mokesčio. Advokatams klientų pervestas žyminis mokestis neapmokestinamas, todėl nėra jokio pagrindo priskaičiuoti ar priteisti PVM nuo advokato už klientą sumokėto žyminio mokesčio.

10Teisėjų kolegija konstatuoja:

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Nenustačius Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str.).
 2. Šiuo atveju apeliacine tvarka sprendžiama, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas, priimdamas galutinį sprendimą ieškovės naudai, iš atsakovės priteisė mažesnio dydžio bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nei prašė ieškovė.
 3. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, minėtos išlaidos, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Rekomendacijų 2 punkte yra nustatyta daugiau kriterijų, į kuriuos teismas atsižvelgia, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį (bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes).
 4. Nagrinėjamu atveju byloje buvo prašoma priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, kurias ieškovė patyrė po preliminaraus sprendimo, dėl kurio atsakovė pareiškė prieštaravimus, priėmimo – iš viso 1 875,50 Eur už advokato suteiktas teisines paslaugas. Iš šių paslaugų ataskaitų (1 t., b. l. 137, 151) matyti, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro: 250 Eur už prieštaravimų analizę, atsiliepimo į prieštaravimus rengimą; 200 Eur už prašymo atsisakyti priimti atsakovės priešieškinį rengimą; 400 Eur už bylos medžiagos analizę, pasirengimą 2017 m. gegužės 18 d. teismo posėdžiui (4 val.); 200 Eur už atstovavimą 2017 m. gegužės 18 d. teismo posėdyje, įskaitant kelionę Vilnius–Kaunas–Vilnius (2 val.); 500 Eur už pasirengimą bylos nagrinėjimui, atstovavimą 2017 m. gegužės 30 d. teismo posėdyje, įskaitant kelionę Vilnius–Kaunas–Vilnius (5 val.). Iš viso ieškovei minėtu laikotarpiu šioje byloje suteikta advokato teisinių paslaugų už 1 550 Eur, už kurias dar priskaičiuotas 325,50 Eur dydžio PVM, taigi, bendra ieškovei už šias paslaugas išrašytų PVM sąskaitų faktūrų suma, kurią ieškovė prašo priteisti, yra 1 875,50 Eur (1 t., b. l. 134, 136, 149–150).
 5. Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (Rekomendacijų 7 p.). Ieškovės mokėjimai už minėtas teisines paslaugas atlikti 2017 m. gegužės–birželio mėn. (1 t., b. l. 135, 152). Užpraėjusio ketvirčio (2016 m. spalio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d.) vidutinis darbo užmokestis (bruto) buvo 822,80 Eur. Taikant atitinkamus koeficientus pagal Rekomendacijų 8 punktą, matyti, kad ieškovės patirtos išlaidos už atsiliepimo į prieštaravimus, prašymo atsisakyti priimti atsakovės priešieškinį rengimą neviršija rekomenduojamų priteisti maksimalių užmokesčio dydžių. Tačiau už advokato sugaištas 4 val. analizuojant bylos medžiagą ir ruošiantis 2017 m. gegužės 18 d. teismo posėdžiui, taikant Rekomendacijų 8.19 punkte nustatytą koeficientą 0,1, maksimalus rekomenduojamas priteisti dydis yra 329,12 Eur (822,80 Eur × 0,1 × 4 val.).
 6. Pagal Rekomendacijų 10 punktą, atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose ar teisme laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamas. Pagal Rekomendacijų 9 punktą, minutėmis skaičiuojamas teisinių paslaugų teikimo laikas apvalinamas (iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda).
 7. Šioje byloje buvo du teismo posėdžiai, kurių kiekvienas truko po 14 min. (1 t., b. l. 145–146, 160–161), tačiau šiuo atveju neteisinga būtų visiškai atmesti ieškovės patirtas išlaidas už advokato dalyvavimą teismo posėdžiuose, kurių bendra trukmė tik 28 min., nes iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovės atstovė nei į vieną iš šių teismo posėdžių neatvyko, o prašymus dėl posėdžio atidėjimo abu kartus pateikė tik likus vienai dienai iki teismo posėdžio. Juolab kad ieškovės advokatas į teismo posėdžius turėjo vykti iš kito miesto. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju yra pagrindas priteisti ieškovei maksimalų pagal Rekomendacijų 8.19 punktą užmokesčio dydį už 1 val. trukmės atstovavimą teismo posėdžiuose, t. y. 82,28 Eur (822,80 Eur × 0,1 × 1 val.). Tačiau nėra pagrindo priteisti išlaidų už advokato pasirengimą bylos nagrinėjimui 2017 m. gegužės 30 d. teismo posėdyje, atsižvelgiant į tai, kad ieškovei, kaip jau konstatuota šios nutarties 13 punkte, priteistina dalis patirtų išlaidų už advokato pasirengimą 2017 m. gegužės 18 d. teismo posėdžiui, kuriame bylos nagrinėjimas buvo atidėtas.
 8. Rekomendacijų 3 punkte nustatyta, kad advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas. Vadovaujantis Vyriausybės 1996 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 120 „Dėl tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje“ 1.3.1 punktu, kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo į nuolatinio darbo vietą (visomis transporto priemonėmis, išskyrus taksi ir tarnybinį transportą) išlaidos apmokamos komandiruotam darbuotojui pateikus patvirtinamuosius kelionės dokumentus. Nepateikus šių dokumentų, kelionės išlaidos apmokamos atsižvelgiant į nuotolį ir patvirtintus važiavimo paprastu autobusu arba bendrajame vagone tarifinius įkainius.
 9. Nagrinėjamu atveju tiek ieškovės buveinė, tiek ieškovės atstovo darbo vieta yra Vilniuje, o byla teisminga Kauno apygardos teismui. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, taip pat ir į tai, kad byla buvo inicijuota dokumentinio proceso tvarka, o advokatas į teismo posėdį turėjo vykti dėl to, kad atsakovė pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, darytina išvada, kad ieškovei turi būti atlyginta už advokato nuvykimą iš Vilniaus į Kauną ir atgal. Kadangi pateiktose ataskaitose šios advokato išlaidos nėra išskirtos, atsižvelgiant į tai, kad pagal viešai skelbiamą informaciją autobuso bilietas minėtu maršrutu (į vieną pusę) kainuoja apie 7 Eur (žr. internete adresu https://www.autobusubilietai.lt/populiariausi-autobusu-bilietai/Vilnius-Kaunas), ieškovei priteistina 28 Eur išlaidų už advokato keliones į teismo posėdžius.
 10. Apeliaciniame skunde iš esmės teigiama, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, turi būti priteistas visas PVM, sumokėtas už advokato suteiktas teisines paslaugas, net ir tuo atveju, jeigu išlaidos viršija Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius. Apeliantė akcentuoja, kad PVM už suteiktas paslaugas nėra advokato užmokestis, nes tai yra privalomas mokestis valstybei, o jeigu šios išlaidos nepriteisiamos, tokiu atveju advokatai, kurie nėra PVM mokėtojai, nepragrįstai atsiduria geresnėje padėtyje lyginant juos su advokatais, kurie yra PVM mokėtojai. Teisėjų kolegija su šiais apeliantės argumentais nesutinka.
 11. Jau minėta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Rekomendacijose (CPK 98 str. 2 d.). Rekomendacijų 1 punkte taip pat nurodyta, kad jos nustato civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalų dydį. Šios teisės aktų nuostatos reiškia, kad išlaidų, susijusių su advokato suteiktų paslaugų apmokėjimu, kurios viršija nustatytus maksimalius dydžius, priteisti nėra pagrindo. Pažymėtina, kad nei CPK, nei Rekomendacijose nėra reglamentuota, kad nustatytas maksimalus priteistinas užmokestis už advokato teisines paslaugas yra be PVM ir kad šis mokestis turi būti atlyginamas visiškai net ir tuo atveju, jeigu priteistinos išlaidos yra mažinamos iki rekomenduojamų priteisti dydžių. Tai, kad PVM mokestis yra sumokamas į valstybės biudžetą, nėra pagrindas atskirti šias išlaidas nuo užmokesčio advokatui, kurio maksimalius priteistinus dydžius nustato Rekomendacijos. Nesant jokių įstatymo išlygų, darytina išvada, kad Rekomendacijose nustatyti užmokesčio už advokato teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apima visus mokesčius bei kitas advokato turėtas sąnaudas.
 12. Kiti apeliantės argumentai taip pat nesudaro pagrindo priteisti didesnes išlaidas už advokato suteiktas paslaugas, nei nustatyta Rekomendacijose. Pažymėtina, kad teismas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą sprendžia atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes bei vertindamas būtent toje byloje pateiktus įrodymus, kuriais grindžiamos patirtos išlaidos. Vien tai, kad šioje byloje ieškovės bylinėjimosi išlaidos padidėjo dėl tam tikrų priešingos šalies procesinių veiksmų, kuriuos apeliantė laiko nesąžiningais, savaime nėra pagrindas priteisti visas šias išlaidas iš atsakovės, nes teismas atsižvelgia ir į kitus kriterijus, nustatytus CPK 98 straipsnio 2 dalyje bei Rekomendacijų 2 punkte (žr. šios nutarties 11 punktą).
 13. Taigi, vadovaujantis Rekomendacijomis, visų minėtų ieškovei priteistinų išlaidų už advokato teisines paslaugas suma su 21 proc. PVM sudaro 1 076,17 Eur (250 + 200 + 329,12 + 82,28 + 28 = 889,40 Eur + 186,77 Eur PVM). Pirmosios instancijos teismas galutiniu sprendimu ieškovei iš atsakovės priteisė didesnę šių išlaidų sumą, t. y. 1 200 Eur, sprendimo motyvuojamoje dalyje išsamiai neišanalizavęs ir nepasisakęs dėl konkrečių išlaidų atitikimo Rekomendacijose nustatytiems maksimaliems dydžiams. Kadangi šią sprendimo dalį skundžia tik ieškovė, apeliacinės instancijos teismas negali priimti blogesnio, negu yra skundžiamas, sprendimo ieškovei (CPK 313 str.), todėl skundžiamas paliktinas nepakeistas.
 14. Byloje gautas prašymas priteisti iš ieškovės apeliacinės instancijos teisme atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas – 300 Eur už advokatės parengtą atsiliepimą į apeliacinį skundą. Kartu pateikti šias išlaidas patvirtinantys dokumentai. Pagal CPK 321 straipsnio 3 dalį, kai apeliaciniu skundu skundžiama tik teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ar kitų teismo sprendimu išspręstų procesinių klausimų, toks apeliacinis skundas nagrinėjamas mutatis mutandis taikant atskirųjų skundų nagrinėjimo taisykles, jei toje pačioje byloje nėra paduotas apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo esmės. Todėl šiuo atveju atsakovės išlaidų dydžio pagrįstumas vertintinas pagal Rekomendacijų 8.16 punktą kaip už atsiliepimą į atskirąjį skundą, o ne pagal 8.11 punktą, kuriame nustatytas atsiliepimo į apeliacinį skundą maksimalaus dydžio koeficientas. Atsakovės mokėjimas už advokatės suteiktas teisines paslaugas atliktas 2018 m. sausio 8 d. Rekomendacijų 8.16 punkte nustatytą koeficientą 0,4 padauginus iš užpraėjusio ketvirčio (2017 m. liepos 1 d. – 2017 m. rugsėjo 30 d.) vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio, kuris pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis buvo 850,80 Eur, maksimalus priteistinas tokių išlaidų dydis gaunasi 340,32 Eur. Atsakovės prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis, nors ir neviršija, tačiau yra arti Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio. Įvertinus advokatės darbo ir laiko sąnaudas parengto procesinio dokumento turinio ir apimties aspektais bei atsižvelgiant į tai, kad pati atsakovė atsiliepime pripažįsta, jog ši byla nėra sudėtinga, atsakovei, atmetus ieškovės apeliacinį skundą, iš pastarosios priteistina tik dalis prašomų atlyginti išlaidų, t. y. 100 Eur. Pažymėtina, kad ir ieškovės išlaidos už advokato teisines paslaugas rengiant procesinius dokumentus, nurodytus šios nutarties 12 punkte, yra žymiai mažesnės nei Rekomendacijose nustatyti maksimalūs dydžiai.

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 4 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

15Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko (juridinio asmens kodas 152833635) 100 Eur (vieną šimtą eurų) bylinėjimosi išlaidų iš ieškovės viešosios įstaigos Užstato sistemos administratoriaus (juridinio asmens kodas 303370260).

Proceso dalyviai
Ryšiai