Byla e2-157-798/2019
Dėl papildomo procesinio sprendimo priėmimo atsakovės bankrutavusios akcinės bendrovės „Ekra“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo HUBER SE atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo HUBER SE prašymą dėl papildomo procesinio sprendimo priėmimo atsakovės bankrutavusios akcinės bendrovės „Ekra“ bankroto byloje.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Bylos esmė

61.

7Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 15 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovei akcinei bendrovei (toliau – ir BAB arba bendrovė) „Ekra“; 2018 m. spalio 8 d. nutartimi AB „Ekra“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama. Administratorius gavo pareiškėjos HUBER SE prašymą įtraukti į BAB „Ekra“ bankroto byloje patvirtintą kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą su 225 837,00 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. Atsakovės administratorius su šiuo prašymu nesutiko. Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 30 d. nutartimi patvirtino BAB „Ekra“ bankroto byloje kreditorės HUBER SE 225 837,00 Eur dydžio finansinį reikalavimą. Ši nutartis apskųsta apeliacine tvarka. Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 5 d. gavo HUBER SE prašymą priimti papildomą procesinį sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

92.

10Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 15 d. nutartimi, prie Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1212-264/2018, priteisė pareiškėjai HUBER SE iš atsakovės BAB „Ekra“ bankroto administravimui skirtų lėšų 750,00 Eur išlaidas už advokato suteiktas teisines paslaugas bei 47, 80 Eur išlaidas už dokumentų vertimą.

113.

12Pareiškėja pateikė 2018 m. rugsėjo 14 d. prašymą dėl 1 000,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 775,01 Eur išlaidų už dokumentų vertimo paslaugas atlyginimo bei pateikė turėtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Pareiškėjo pateiktos teisinių paslaugų ataskaitos duomenimis HUBER SE atstovas byloje surašė pareiškimą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo BAB „Ekra“ bankroto procese, prieštaravimus į administratoriaus prašymą, atstovavo pareiškėją teisme, keliavo Vilnius-Kaunas-Vilnius, teikė prašymus dėl papildomų įrodymų pateikimo.

134.

14Dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Įvertinęs išnagrinėto ginčo sudėtingumą, teiktų teisinių paslaugų apimtį bei advokato darbo laiko sąnaudas, teismas nustatė, jog: 1) HUBER SE turėtos 150,00 Eur išlaidos už jo atstovo kelionę Vilnius-Kaunas-Vilnius nepagrįstos jokiais rašytiniais įrodymais; 2) pareiškimas dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo yra teikiamas ĮBĮ nustatyta tvarka bankroto administratoriui, todėl nėra pagrindo pripažinti pagrįstomis ir kompensuotinomis 100,00 Eur išlaidas už tokio prašymo surašymą; 3) 600,00 Eur bylinėjimosi išlaidų suma už prieštaravimų, rašytinių paaiškinimų bei 3 prašymų dėl įrodymų prijungimo surašymą bei 150,00 Eur už atstovavimą trijuose teismo posėdžiuose (bendra trukmė 3 val.) neviršija Rekomendacijų maksimalių dydžių. Atsižvelgęs į tai, teismas prašomas priteisti 1 000,00 Eur bylinėjimosi išlaidas už advokato teisines paslaugas sumažino iki 750,00 Eur (1 000 Eur iš viso išlaidos - 150,00 Eur išlaidos už jo atstovo kelionę - 100,00 Eur pareiškimo dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo surašymą).

155.

16Dėl išlaidų už dokumentų vertimo paslaugas atlyginimo. Teismas nustatė, jog HUBER SE už UAB „Lingvistai“ suteiktas dokumentų vertimo į lietuvių kalbą paslaugas turėjo 431,25 Eur išlaidas, už vertimo redagavimą 168, 75 Eur, iš viso 727, 21 Eur išlaidas, o pagal kitas 2 sąskaitas – 47, 80 Eur vertimo išlaidas. Teismas sprendė, kad atsižvelgiant į ginčo dalyką, į tai, jog bankroto administratorius neginčijo pareiškėjo pateiktų prekių BAB „Ekra“ pristatymo fakto, jų kiekių bei atsiskaitymo už jas, o pareiškėjas pats sprendžia kokius įrodymus teikti / neteikti, šios išlaidos nepripažįstamos būtinomis. Teismo vertinimu, sprendžiant pagal atliktų mokėjimų už vertimus datas ir sąskaitose faktūrose LING Nr. 7475, Nr. 7468 įrašytus duomenis apie konkrečių dokumentų vertimą, laikytinos pagrįstomis 31,46 Eur ir 16,34 Eur išlaidos, t. y. už dokumentus, pateiktus į bylą su vertimu į lietuvių kalbą iki atstovo 2018 m. rugpjūčio 29 d. rašytinių paaiškinimų su priedais pateikimo. Todėl teismas prašomą priteisti 775,01 Eur sumą už dokumentų vertimo paslaugas sumažino iki 47, 80 Eur.

17III.

18Atskirojo skundo argumentai

196.

20Atskiruoju skundu pareiškėjas HUBER SE prašo pakeisti skundžiamą Kauno apygardos teismo nutartį bei tenkinti ieškovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo visiškai bei priteisti iš BAB „Ekra“ bylinėjimosi apeliacinėje instancijoje išlaidas, leidžiant nukreipti jų išieškojimą į BAB „Ekra“ administravimui skirtas lėšas. Nurodo šiuos skundo argumentus:

216.1.

22Dėl išlaidų už dokumentų vertimo paslaugas atlyginimo. Kauno apygardos teismas nutartyje nepaminėjo, jog administratorius ginčijo pareiškėjo reikalavimo teisę ir nepripažino HUBER SE reikalavimo. Administratorius nerado bendrovės apskaitoje dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo reikalavimą, todėl visus įrodymus turėjo pateikti HUBER SE. Įrodymus dėl prekių pristatymo HUBER SE įrodinėjo subrangos sutartimi bei pateikė prekių pristatymą AB „Ekra“ patvirtinančius įrodymus, kurie buvo ne lietuvių kalba, todėl pateikti su vertimu. Pažymi ir tai, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 10 d. pranešimu, pateiktu HUBER SE atstovui adv. M. A. per EPP, pareikalavo į bylą pateikti popierinius visų teismui pateiktų vertimų originalus su originaliais vertėjų parašais. Taigi, teismas pripažino įrodymų būtinumą ne tik elektronine, bet ir popierine forma. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo nepriteisti HUBER SE patirtų išlaidų už įrodymų vertimą į valstybinę kalbą. Apeliantė nesutina su skundžiamosios nutarties argumentu, jog pareiškėjas pats sprendžia kokius įrodymus teikti / neteikti. Viso proceso metu, atsakovė pareiškėjo reikalavimą neigė ir nusprendė bylinėtis teisme, dėl to HUBER SE buvo priversta patirti bylinėjimosi išlaidas, kurios normaliomis sąlygomis nebūtų buvę patirtos. Be to, HUBER SE teismui teikė tik tuos įrodymus, kurie patvirtino ir įrodė jos reikalavimo pagrįstumą.

236.2.

24Dėl nepriteistų atstovavimo išlaidų dalies. Akcentuoja, kad skundžiama nutartimi teismas atsisakė priteisti 100,00 Eur HUBER SE atstovavimo išlaidas už 2018 m. vasario 15 d. prašymo dėl surašymą, t. y. išlaidas dėl pradinio šalies dokumento, kurio pagrindu buvo pradėtas ginčo procesas. Taip pat teismas nepagrįstai atsisakė priteisti 150,00 Eur kelionės išlaidas, nes jos neva nepagrįstos dokumentais. Pažymi, jog apeliantas yra užsienio juridinis asmuo, o jo advokato buveinė yra Vilniuje. Nagrinėjamoje byloje įvyko trys teismo posėdžiai Kaune ir į juos vyko adv. M. A.. Vilnių ir Kauną skiria apie 100 km, kelionė užtrunka apie 1,5 val. HUBER SE prašė teismo priteisti 150,00 Eur atstovo kelionės išlaidas ir teismui buvo pateikti įrodymai. Tačiau pirmosios instancijos teismas vis tiek netinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Apelianto manymu, sugaišto kelionėje laikas turėtų būti vertinamas tais pačiais tarifais kaip ir teisėjo darbo užmokestis už tą patį laiką. Tai reiškia, kad sugaišęs kelionėje 9 valandas, advokatas, vertindamas savo paslaugas tuo pačiu tarifu kaip ir teisėjas turėjo pagrįstą lūkestį iš kliento tikėtis analogiško 110,00–138,00 Eur atlygio. Viešai skelbiamais duomenimis viešojo transporto (pigiausios transporto formos) kaina už pigiausias 3 keliones Vilnius-Kaunas-Vilnius sudaro ne mažiau negu 5,6×6=33,6 Eur. Analogiškos kelionės privačiu automobiliu kaina būtų dar didesnė.

25Teismas

konstatuoja:

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Dėl bylos ribų

287.

29Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos papildomos nutarties negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

30Dėl atskirojo skundo tenkinimo

318.

32Pagal CPK 98 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šalims turi būti atlyginamos pagrįstos, realiai patirtos, už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą toje konkrečioje byloje sumokėtos išlaidos. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

339.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo už dokumentų vertimo paslaugas. CPK 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu nustatyta, jog prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos sumos, išmokėtos liudytojams, ekspertams, ekspertinėms įstaigoms ir vertėjams, bei išlaidos, susijusius su vietos apžiūra. Kasacinio teismo išaiškinta, kad CPK 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu reglamentuotos išlaidos vertėjams, dalyvaujantiems teismo posėdyje. Prašomos atlyginti dokumentų vertimo į valstybinę kalbą išlaidos vertintinos CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punkto aspektu. Sprendžiant dėl šių išlaidų atlyginimo priteisimo, svarbu įvertinti, kiek jos buvo būtinos ir pagrįstos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-368-687/2018, 117 p.).

3510.

36Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog bankroto administratorius neginčijo HUBER SE patiektų prekių AB „Ekra“ pristatymo fakto, jų kiekių bei atsiskaitymo už jas ir apeliantė pati nusprendė kokius įrodymus teikti / neteikti. Todėl jos turėtos išlaidos už sąskaitų faktūrų, išrašytų 2012 m. vertimą į lietuvių kalbą (t. y. pateiktų prie 2018 m. rugsėjo 7 d. prašymo) nepripažino būtinomis. Pagrįstomis vertino 31,46 Eur ir 16,34 Eur išlaidas, t. y. už dokumentus, pateiktus į bylą su vertimu į lietuvių kalbą iki 2018 m. rugpjūčio 29 d. rašytinių paaiškinimų su priedais pateikimo. Su šiuo vertinimu apeliacinės instancijos teismas nesutinka toliau nurodytais motyvais.

3711.

38Nagrinėjamu atveju HUBER SE yra Vokietijos subjektas. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad HUBER SE atstovas 2018 m. rugsėjo 7 d. pateikė (teismas gavo 2018 m. rugsėjo 10 d.) HUBER SE teiktų prekių pristatymo BAB „Ekra“ įrodymus – vokiečių k. ir išverstus į lietuvių k. sąskaitas faktūras, važtaraščius, krovinio ekspedijavimo užsakymus; iš viso 184 psl. susiūtų ir sunumeruotų dokumentų, patvirtintų vertėjo parašu. Teisėja A. B. 2018 m. rugsėjo 10 d. rezoliucija įpareigojo HUBER SE atstovą į teismo posėdį pateikti pateiktų dokumentų originalus su vertimu į lietuvių kalbą, patvirtintus įstatymų numatyta tvarka bei pateikti jų sąrašą. HUBER SE atstovas teismo įpareigojimą įvykdė 2018 m. rugsėjo 26 d.

3912.

40HUBER SE 2018 m. rugsėjo 14 d. prašė priteisti 775,01 Eur išlaidas už dokumentų vertimo į lietuvių kalbą, redagavimo ir surišimo paslaugas bei pateikė šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus: 1) 2018 m. rugpjūčio 21 d. sąskaitą faktūrą LING Nr.7468 dėl 31,46 Eur ir šios sumos sumokėjimą patvirtinantį 2018 m. rugpjūčio 22 d. SEB banko mokėjimo nurodymą, 2) 2018 m. rugpjūčio 23 d. sąskaitą faktūrą LING Nr. 7475 dėl 16,34 Eur ir šios sumos sumokėjimą patvirtinantį 2018 m. rugpjūčio 23 d. SEB banko mokėjimo nurodymą, 3) 2018 m. rugsėjo 7 d. sąskaitą faktūrą LING Nr. 7508 dėl 727,21 Eur šios sumos sumokėjimą patvirtinantį 2018 m. rugsėjo 7 d. SEB banko mokėjimo nurodymą; iš viso (31,46 Eur + 16,34 Eur + 727,21 Eur).

4113.

42Apeliacinės instancijos teismas 775,01 Eur išlaidas pripažįsta būtinomis ir bankrutavusios bendrovės administravimo išlaidomis (CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas; ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis), kadangi, bylos duomenimis, atsakovės bankroto administratorius nesutiko su HUBER SE reikalavimo suma, motyvavęs, jog bendrovės apskaitoje neapskaitytas šios kreditorės pareikštas finansinis reikalavimas. HUBER SE pareikšto reikalavimo pagrįstumą teisme įrodinėjo pateiktų įrodymų visuma, taip pat ir įrengimų pristatymo į statybos objektą suvestine bei sąskaitų faktūrų, pateiktų BAB „Ekra“ apmokėti, lentele, krovinio važtaraščiais, CMR važtaraščiais, kuriuos išvertė į valstybinę kalbą ir vertėjui sumokėjo iki HUBER SE atstovas 2018 m. rugsėjo 7 d. pateikė įrodymus.

4314.

44Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo už advokato vykimą (kelionę) teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog HUBER SE turėtos 150,00 Eur išlaidos už jos atstovo kelionę Vilnius-Kaunas-Vilnius nepagrįstos jokiais rašytiniais įrodymais (pvz. kuro ar kitų transporto paslaugų pirkimo čekiais ar kt. dokumentais), šių išlaidų HUBER SE nepriteisė. Su šiuo pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliacinės instancijos teismas nesutinka toliau išdėstytais argumentais.

4515.

46Pagal CPK 98 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl išlaidų advokato (advokato padėjėjo) pagalbai apmokėti priteisimo to pageidaujanti šalis turi teismui raštu pateikti prašymą. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 str.1 d.). Priešingu atveju būtų pažeisti bendrieji teisingumo ir protingumo principai bei CPK 2 straipsnyje įtvirtintas civilinio proceso tikslas ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-207-313/2015).

4716.

48Šalims turi būti atlyginamos pagrįstos, realiai patirtos, už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą toje konkrečioje byloje sumokėtos išlaidos (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Taigi, siekiant, jog teismas turėtas išlaidas priteistų, būtina pagrįsti jų realumą, t. y. už suteiktas teisines paslaugas yra sumokėta ir bylą laimėjusi šalis patyrė atstovavimo civiliniame procese išlaidas bei įstatymo nustatyta tvarka teismui pateikė tai patvirtinančius įrodymus (CPK 98 straipsnis). Išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti turi būti pagrįstos šiais rašytiniais įrodymais: a) pažyma, pasirašyta advokatų kontoros finansininkės su įrašytu patvirtinimu, jog klientas su kontora visiškai atsiskaitė; pažymoje nurodytas civilinės bylos numeris, bendra suma už advokato suteiktas paslaugas, jos detalizuotos, atskirai nurodomos sumos už kiekvieną iš advokato suteiktų paslaugų sudedamųjų dalių (procesinių dokumentų parengimą, atstovavimą), nurodytas atlyginimo už ją dydis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-88-686/2017) arba b) sąskaitomis faktūromis ir mokėjimą patvirtinančias dokumentais.

4917.

50Nustatyta, kad HUBER SE buveinės vieta yra Vokietijoje, o jos atstovo advokato M. A., darbo vieta yra Vilniuje, advokatų kontoroje Ginkus ir partneriai. Nagrinėjama byla teisminga Kauno apygardos teismui. Apeliantės advokatas dalyvavo trijuose Kauno apygardos teismo posėdžiuose: 2018 m. liepos 30 d., 2018 m. rugsėjo 26 d. ir 2018 m. spalio 10 d. Pirmosios instancijos teismui adv. M. A. pateikė 2018 m. rugsėjo 14 d. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, taip pat prie prašymo pridėjo išlaidas pagrindžiančius įrodymus: sąskaitas faktūras ir mokėjimo nurodymus, teisinių paslaugų laiko apskaitą.

5118.

52Nagrinėjamu atveju advokato kelionės išlaidos grindžiamos 2018 m. rugsėjo 7 d. teisinių paslaugų laiko apskaitos lentele (toliau – ir lentelė), kurios duomenimis teisinės paslaugos iš viso sudarė 2 400,01 Eur. Lentelėje į 2 400,01 Eur suteiktų teisinių paslaugų sumą įtraukta ir 150,00 Eur suma už advokato 3 val. sugaištą laiką kelionėje Vilnius-Kaunas-Vilnius, kuris pagal valandinį įkainį sudaro 50,00 Eur (50,00 Eur × 3 kelionės). 2018 m. rugsėjo 14 d. SEB bankas mokėjimo nurodymo duomenimis HUBER SE sumokėjo advokatų kontorai Ginkus ir partneriai 2 400,01 Eur. Taigi, HUBER SE atlygino advokatui ir 150,00 Eur kelionės išlaidas, t. y. įrodė jų realumą.

5319.

54Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

5520.

56Apeliantės teiginiai, jog nagrinėjamoje byloje sugaišto kelionėje laikas turėtų būti vertinamas (skaičiuojamas) atsižvelgus į teisėjų darbo užmokestį atmetamas kaip nepagrįstas, kadangi lentelėje nurodyta kaip suskaičiuotas advokato sugaištas kelionėje laikas: 3 val. teisinių paslaugų sugaištas laikas × 50,00 Eur valandinis įkainis = 150,00 Eur atlyginimas už kelionės išlaidas. Taip pat, kaip minėta šios nutarties 19 punkte, advokatų sugaištas kelionėse į teismą / iš teismo laikas vertinamas (skaičiuojamas) ne pagal teisėjų darbo užmokestį, o pagal nuo 2015 m. kovo 20 d. galiojančias Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Rekomendacijų 2.4 papunkčiu nustatyta, jog būtinybė išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta yra viena iš kriterijų, į kurį atsižvelgiama priteisiant išlaidas už advokato teisinę pagalbą. Pagal Rekomendacijų 3 punktą advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas.

5721.

58Šiuo atveju HUBER SE atstovas už vieną kelionę prašo atlyginti 50,00 Eur išlaidų, tačiau kelionės išlaidas patvirtinančių dokumentų pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepateikė (CPK 178 straipsnis). Nepateikus šių dokumentų, kelionės išlaidos apmokamos atsižvelgiant į nuotolį ir patvirtintus važiavimo paprastu autobusu arba bendrajame vagone tarifinius įkainius (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-38-186/2018).

5922.

60Iš viešai prieinamų duomenų nustatyta, jog viena kelionė maršrutu Vilnius-Kaunas-Vilnius sudaro apytiksliai 210,00 km ir užima laiko apie 2 val. 11 min. (žr. https://www.della-lt.com/distance/?cities=115,5669). Bylos duomenimis adv. M. A. į teismo posėdžius Kauno apygardos teisme vyko tris kartus ir tai sudarė iš viso apytiksliai 630,00 km (210,00 km × 3) bei užėmė apie 6,33 val. laiko (2 val. 11 min. × 3). Pagal viešai skelbiamą informaciją autobuso bilietas minėtu maršrutu (į vieną pusę) bilietų kasose kainuoja maksimaliai 7,00 Eur (žr. https://www.autobusubilietai.lt/populiariausi-autobusu-bilietai/Vilnius-Kaunas).

6123.

62Išdėstytų motyvų pagrindu HUBER SE priteisiama 42,00 Eur (7,00 Eur × iš viso 6 kelionės) bylinėjimosi išlaidų suma už advokato keliones į / iš pirmosios instancijos teismo posėdžius, kuri taip pat pripažintina bankrutavusios bendrovės administravimo išlaidomis (ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis).

6324.

64Dėl bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti už 2018 m. vasario 15 d. prašymo surašymą. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad pareiškimas dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo yra teikiamas ĮBĮ nustatyta tvarka bankroto administratoriui, todėl nėra pagrindo pripažinti pagrįstomis ir kompensuotinomis 100,00 Eur išlaidas už tokio prašymo surašymą.

6525.

66Kreditorių reikalavimų pareiškimo bankrutuojančiai ar bankrutavusiai bendrovei tvarka yra reglamentuota ĮBĮ. Teismas, priimdamas nutartį iškelti įmonei bankroto bylą, šioje nutartyje nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos įmonei iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios bendrovės administratorius pagal kreditoriaus bei bendrovės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme.

6726.

68Nustatyta, kad 2018 m. sausio 15 d. teismo nutartis, kuria iškelta bankroto byla atsakovei AB „Ekra“ įsiteisėjo 2018 m. sausio 23 d. Kreditorė HUBER SE, nepraleidusi teismo nustatyto termino, 2018 m. vasario 15 d. prašymu pareiškė finansinį reikalavimą BAB „Ekra“, atsiradusį iki bankroto bylos iškėlimo dienos. BAB „Ekra“ bankroto administratorius, atlikęs HUBER SE pareikštų reikalavimų patikrinimą, nustatė, kad reikalavimo suma nėra įtraukta į bendrovės apskaitą ir įrodinėjo, jog kreditorės sumontuoti įrenginiai, kuriuos ji įsipareigojo suprojektuoti, pristatyti, sumontuoti ir paleisti pagal statybos rangos sutartį neveikia, todėl su reikalavimu nesutiko. Taigi, teisminis nagrinėjimas pradėtas pagal BAB „Ekra“ bankroto administratoriaus raštą, kuriuo jis nesutiko su 2018 m. vasario 15 d. HUBER SE pareikštu reikalavimu.

6927.

70Išlaidos už 2018 m. vasario 15 d. HUBER SE prašymo parengimą grindžiamos 2018 m. rugsėjo 7 d. lentele, kurios duomenimis, kaip minėta, teisinės paslaugos iš viso sudarė 2 400,01 Eur. Taigi, lentelėje į 2 400,01 Eur suteiktų teisinių paslaugų sumą įtraukta ir 100,00 Eur suma už advokato parengtą 2018 m. vasario 15 d. pareiškimą. 2018 m. rugsėjo 14 d. SEB bankas mokėjimo nurodymo duomenimis HUBER SE sumokėjo advokatų kontorai Ginkus ir partneriai 2 400,01 Eur.

7128.

72Rekomendacijų 8.1 papunkčiu nustatyta, kad už pareiškimo (prašymo) spręsti ginčą ne teisme, jeigu toliau byla nagrinėjama teisme parengimo paslaugas rekomenduojamas advokatams priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 265,44 Eur (884,80 Eur (2018-04-01–2018-06-30 vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) × 0,3 koef.).

7329.

74Vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais bei atsižvelgus į tai, kad HUBER SE sumokėta advokatui už 2018 m. vasario 15 d. prašymo paruošimą suma neviršija Rekomendacijose nustatytos priteistinos maksimalios užmokesčio už advokato suteiktą teisinę pagalbą sumos, spręstina priteisti HUBER SE 100,00 Eur bylinėjimosi išlaidas už advokato parengtą prašymą. Priteistas išlaidas pripažinti bankrutavusios bendrovės administravimo išlaidomis (ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis).

75Dėl bylos procesinės baigties

7630.

77Šioje nutartyje išdėstytais motyvais Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartį pakeisti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Priteisti trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, Vokietijos Federacinės Respublikos HUBER SE iš atsakovės BAB „Ekra“ administravimui skirtų lėšų iš viso 875,01 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro: 42,00 Eur bylinėjimosi išlaidos už advokato vykimą teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota jo darbo vieta, 775,01 Eur už dokumentų vertimo paslaugas ir 100,00 Eur bylinėjimosi išlaidos už advokato parengtą prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas; 98 straipsnio 2 dalis, ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis).

78Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

79Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartį pakeisti.

80Priteisti trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, Vokietijos Federacinės Respublikos HUBER SE, j. a. k. HRB 25558, iš atsakovės bankrutavusios akcinės bendrovės „Ekra“, j. a. k. 134124027, administravimui skirtų lėšų 875,01 Eur (aštuonis šimtus septyniasdešimt penkis eurus ir vieną centą) bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Bylos esmė... 6. 1.... 7. Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 15 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 2.... 10. Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 15 d. nutartimi, prie Kauno... 11. 3.... 12. Pareiškėja pateikė 2018 m. rugsėjo 14 d. prašymą dėl 1 000,00 Eur... 13. 4.... 14. Dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Įvertinęs išnagrinėto ginčo... 15. 5.... 16. Dėl išlaidų už dokumentų vertimo paslaugas atlyginimo. Teismas nustatė,... 17. III.... 18. Atskirojo skundo argumentai... 19. 6.... 20. Atskiruoju skundu pareiškėjas HUBER SE prašo pakeisti skundžiamą Kauno... 21. 6.1.... 22. Dėl išlaidų už dokumentų vertimo paslaugas atlyginimo. Kauno apygardos... 23. 6.2.... 24. Dėl nepriteistų atstovavimo išlaidų dalies. Akcentuoja, kad skundžiama... 25. Teismas... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. Dėl bylos ribų... 28. 7.... 29. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 30. Dėl atskirojo skundo tenkinimo ... 31. 8.... 32. Pagal CPK 98 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas... 33. 9.... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo už dokumentų vertimo paslaugas. CPK... 35. 10.... 36. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog bankroto administratorius... 37. 11.... 38. Nagrinėjamu atveju HUBER SE yra Vokietijos subjektas. Iš teismų... 39. 12.... 40. HUBER SE 2018 m. rugsėjo 14 d. prašė priteisti 775,01 Eur išlaidas už... 41. 13.... 42. Apeliacinės instancijos teismas 775,01 Eur išlaidas pripažįsta būtinomis... 43. 14.... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo už advokato vykimą (kelionę) teikti... 45. 15.... 46. Pagal CPK 98 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas... 47. 16.... 48. Šalims turi būti atlyginamos pagrįstos, realiai patirtos, už advokato ar... 49. 17.... 50. Nustatyta, kad HUBER SE buveinės vieta yra Vokietijoje, o jos atstovo advokato... 51. 18.... 52. Nagrinėjamu atveju advokato kelionės išlaidos grindžiamos 2018 m. rugsėjo... 53. 19.... 54. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,... 55. 20.... 56. Apeliantės teiginiai, jog nagrinėjamoje byloje sugaišto kelionėje laikas... 57. 21.... 58. Šiuo atveju HUBER SE atstovas už vieną kelionę prašo atlyginti 50,00 Eur... 59. 22.... 60. Iš viešai prieinamų duomenų nustatyta, jog viena kelionė maršrutu... 61. 23.... 62. Išdėstytų motyvų pagrindu HUBER SE priteisiama 42,00 Eur (7,00 Eur × iš... 63. 24.... 64. Dėl bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti už 2018 m. vasario 15... 65. 25.... 66. Kreditorių reikalavimų pareiškimo bankrutuojančiai ar bankrutavusiai... 67. 26.... 68. Nustatyta, kad 2018 m. sausio 15 d. teismo nutartis, kuria iškelta bankroto... 69. 27.... 70. Išlaidos už 2018 m. vasario 15 d. HUBER SE prašymo parengimą grindžiamos... 71. 28.... 72. Rekomendacijų 8.1 papunkčiu nustatyta, kad už pareiškimo (prašymo)... 73. 29.... 74. Vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais bei... 75. Dėl bylos procesinės baigties... 76. 30.... 77. Šioje nutartyje išdėstytais motyvais Kauno apygardos teismo 2018 m.... 78. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 79. Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartį pakeisti.... 80. Priteisti trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų,...