Byla 2-392-210/2013
Dėl įsiskolinimo ir palūkanų priteisimo bei atsakovo UAB „Rustonas“ priešieškinį ieškovui IĮ „Seno dvaro sodyba“ dėl skolos už atliktus darbus priteisimo. Teismas

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius, sekretoriaujant Ignei Maslovienei, Ingai Sidorenkienei, Odetai Sakalauskienei, Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovo IĮ „Seno dvaro sodyba“ atstovei D. S., advokatei Dianai Ingridai Vinklerytei, atsakovo UAB „Rustonas“ atstovams A. J. ir advokatei Danguolei Bajorinienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo IĮ „Seno dvaro sodyba“ ieškinį atsakovui UAB „Rustonas“ dėl įsiskolinimo ir palūkanų priteisimo bei atsakovo UAB „Rustonas“ priešieškinį ieškovui IĮ „Seno dvaro sodyba“ dėl skolos už atliktus darbus priteisimo. Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškinio esmė, faktai ir reikšmingos aplinkybės, dubliko ir atsiliepimo į priešieškinį teisiniai argumentai

4Ieškovas IĮ „Seno dvaro sodyba“ pirminiu ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Rustonas“ 129380,65 Lt įsiskolinimo, 6 % dydžio metinių palūkanų, kas sudaro 24902,90 Lt, ekspertizių atlikimo 2012 Lt išlaidas, 8,06 % procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodoma, kad 2007-12-20 ieškovas IĮ „Seno dvaro sodyba“ ir atsakovas UAB „Rustonas“ sudarė Statybos rangos sutartį Nr. SS20070413, o 2008-02-08 – Statybos rangos sutartį Nr. SS20070413/A, kurių pagrindu atsakovas įsipareigojo per Rangos sutartyse nustatytus terminus pagal ieškovo užduotį ir pateiktą projektą pastatyti ir įrengti motelį kavinę ( - ) bei atlikti įvairius elektros instaliacijos darbus, o ieškovas įsipareigojo sudaryti atsakovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyse nustatytą kainą. Atsakovas pagal 2007-12-20 Statybos rangos sutartį Nr. SS20070413 darbus turėjo pabaigti iki 2008-06-30, o pagal 2008-02-08 Statybos rangos sutartį Nr. SS20070413/A – iki 2008-07-30. Ieškovo teigimu, darbai nebuvo atlikti laiku ir kokybiškai, todėl šalys 2008-10-15 pasirašė dar vieną Statybos rangos sutartį Nr. SS20081015, pagal kurią atsakovas įsipareigojo tęsti nebaigtus darbus, ir visus darbus pabaigti iki 2008-12-31. Ieškovo teigimu, paskutinės sutarties atsakovas dėl pašlijusių šalių santykių, kuomet ieškovas ėmė reikšti pretenzijas dėl atliktų darbų kokybės, nepradėjo net vykdyti.

6Ieškovas, siekdamas įvertinti atliktų darbų kokybę, kreipėsi į Viešąją įstaigą Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centrą, kuris atliko ir 2009-02-04 pateikė Statinio dalinės ekspertizės aktą, kuriuo atlikta kaimo turizmo sodybos, esančios ( - ), konstrukcijų ekspertizė nustatanti būklę ir atsakovo atliktų darbų kiekius ir darbų kokybę. Ieškovo teigimu atsakovas apie ekspertizę buvo informuotas žodžiu. Remiantis šiuo ekspertizės aktu atsakovo užaktuotų neatliktų (peraktuotų) darbų vertę sudaro 90255,36 Lt. Ieškovo nurodoma, kad atsakovo atliktų darbų kokybė neatitinka statybos techninių dokumentų nustatytų reikalavimų, todėl defektų pašalinimo darbų vertė yra 31245,63 Lt, o bendra atsakovo peraktuotų darbų ir defektų šalinimo darbų vertė pagal šį ekspertizės aktą nustatyta 121500,99 Lt.

7Ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl ekspertizės aktu patvirtintos peraktuotų darbų ir defektų šalinimo darbų vertės atitinkančios sumos, t.y. 121500,99 Lt sumokėjimo. Atsakovas 2010-01-28 pateikė atsakymą į 2010-01-16 užsakovo pretenziją pareikšdamas priešinę pretenziją dėl neva jo atliktų darbų už 158156,39 Lt apmokėjimo, tačiau, ieškovo teigimu, prie šios priešinės pretenzijos pateiktame atsakovo parengtame tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte atsakovo nurodoma ieškovo skola yra tik 37091,27 Lt.

8Ieškovo teigimu, ilgainiui ėmė aiškėti ir kiti atsakovo atliktų statybos darbų trūkumai, dėl ko vėl kreiptasi į ekspertus, ir 2012-05-21 surašytas Statinio papildomos dalinės ekspertizės aktas Nr. 12-37, kuriame konstatuota, kad 2009-02-04 ekspertizės akte Nr.09-01 nustatyti statybos defektai nepašalinti, taip pat nustatyti naujai atsiradę defektai bei jų pašalinimo būdai. Apskaičiuota, kad naujų statybos defektų šalinimo vertę sudaro 27826,59 Lt. Taip pat papildomai nustatyti atsakovo užaktuoti, bet neatlikti statybos darbai, kurie nebuvo tikrinami 2009-02-04 ekspertizės metu, kurių vertė 17144,34 Lt. Ieškovas įsitikinęs, kad atsakovas privalo atlyginti abiejų ekspertizių išvadomis nustatytų defektų pašalinimo išlaidas ir grąžinti ieškovo sumokėtas sumas už nepagrįstai užaktuotus, bet neatliktus statybos darbus, kas sudaro 166471,92 Lt. Ieškovas sutinka, kad iš atsakovo privalomos sumokėti jam sumos 166471,92 Lt būtų atimta ieškovo neapmokėta 37091,27 Lt suma, todėl, ieškovo teigimu, iš atsakovo ieškovui turėtų priteista 129380,65 Lt suma.

9Dublike ieškovo nurodyta, kad jeigu darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, rangovas privalo neatlygintinai juos pašalinti arba atlyginti užsakovui jų šalinimo, tiek jau turimas, tiek dar būsimas išlaidas. Pašalinti defektus atsakovas atsisakė, todėl ieškovas reikalauja atlyginti šių defektų pašalinimo išlaidas. Be to, defektų pašalinimo išlaidos nustatytos ekspertizės akte, ir atsakovas jų dydžio nepaneigė.

10Patikslintu ieškinio pareiškimu, kuris teismui teiktas 2013-04-11 teismo posėdžio metu ir teismo priimtas 2013-04-15 nutartimi, ieškovas IĮ „Seno dvaro sodyba“ padidino savo ieškinio reikalavimus dėl permokėtų už atliktus darbus sumų ir už nekokybiškai atliktus darbus priteisimo, nurodęs, kad atlikus teismo techninę-ekonominę ekspertizę, pateiktu teismui aktu Nr. 2-961-210/2013 ekspertei perskaičiavus atsakovo atliktų darbų aktus, dėl įkainių netinkamo naudojimo, dėl nekokybiškų darbų atlikimo, dėl pasikartojančių darbų antrinio ar tretinio aktavimo buvo nustatyta, kad atliktų pagal ieškovės pasirašytas rangos sutartis darbų vertė yra 660608,27 Lt, bet ne atsakovo užaktuota ir sutartyse nurodyta suma - 857963,43 Lt. Remiantis ekspertizės išvadų 8 punktu nustatyta, kad atsakovo nepagrįstai ar pakartotinai įtrauktų į atliktų darbų aktus ir nekokybiškų darbų rasta už 197355,16 Lt, o defektų šalinimo vertė yra 72502,14 Lt. Tokiu būdu, ieškovo teigimu, jis turi teisę reikalauti iš atsakovo 269857,30 Lt sumos už peraktuotus (t.y. neatliktus) darbus ir nekokybiškų darbų defektų pašalinimą. Iš šios sumos ieškovas sutinka atimti nesumokėtą atsakovui 37091,27 Lt sumą, kurią pats atsakovas yra apskaičiavęs ir pateikęs jo parengtame skolų suderinimo akte. Todėl patikslintu ieškiniu ieškovas IĮ „Seno dvaro sodyba“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „Rustonas“ 232766,03 Lt įsiskolinimo, 6 % dydžio metinių palūkanų, kas sudaro 24902,90 Lt, ekspertizių atlikimo išlaidas, kurios yra 8062 Lt , 8,06 % procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

 1. Atsakovo teisiniai argumentai, kuriais prašoma ieškovų ieškinį atmesti ir patenkinti jų priešieškinį.

11Atsakovas, nesutikdamas su ieškinio reikalavimais, mano, kad ieškinys nepagrįstas, todėl atmestinas. Teigia, kad ieškovas klaidina teismą, nurodydamas, kad darbai nebuvo atlikti laiku ir kokybiškai, dėl ko šalys 2008-10-15 pasirašė dar vieną Statybos rangos sutartį Nr. SS20081015, pagal kurią atsakovas įsipareigojo tęsti nebaigtus darbus, ir darbus pabaigti iki 2008-12-31.

12Faktiškai 2008-10-15 Statybos rangos sutartis Nr. SS20081015 buvo pasirašyta ne neatliktiems darbams, bet papildomiems darbams kavinėje atlikti. Visų trijų statybos rangos sutarčių 5 punktu šalys susitarė vadovautis įstatymais, normatyviniais aktais, statybos rangos sutarties nuostatais bei sudarytų sutarčių sąlygomis. Šalys sutartimis nenumatė terminų ginčyti nekokybiškai atliktus darbus, nenumatė garantinių terminų, todėl visi ginčai tarp šalių turi būti sprendžiami vadovaujantis civilinio kodekso skyriaus Ranga, Statybos ranga normomis. Visų trijų statybos rangos sutarčių 6 punktu ieškovas IĮ „Seno dvaro sodyba“ įsipareigojo atlikti statybos techninę priežiūrą ir už atliktus darbus apmokėti per tam tikrą sutartą laiką po mokėjimo dokumento gavimo. Todėl ieškovas, prisiėmęs atsakomybę atlikti techninę statybos darbų priežiūrą, turėjo ne tik galimybę, bet ir pareigą tikrinti atliktų darbų kiekius pagal sąmatą. Kadangi atliktų darbų aktuose nėra pažymėta apie neatliktus ar netinkamai paskaičiuotus darbus, todėl atsakovo teigimu, ieškovas netenka teisės ginčyti neatliktus ar peraktuotus darbus, t.y. faktiškai mažiau atliktų darbų, nei nurodyta atliktų darbų aktuose, kiekius. Ieškovas pasirašęs atliktų darbų aktus, neįsitikinęs darbų kokybe ir kiekybe, sutiko su atliktų darbų kokybe ir kitomis darbų vykdymo sąlygomis, todėl pats savo rizika prisiėmė neigiamus tokių veiksmų padarinius ir todėl neteko teisės ginčyti priimtų darbų kokybės ir kiekybės. Be to, ieškovas nenurodo šalių 2008-08-01 pasirašytos statybos rangos sutarties Nr. SS20080801 ir pagal šią sutartį ieškovo pasirašyto 2008-08-04 – 2008-09-02 atliktų darbų akto Nr. AOOl bei atliktų darbų pažymos Nr. 26, ir PVM sąskaitos faktūros 121065,12 Lt sumai.

13Ieškovas teigia darbų trūkumus nustatęs iš karto po darbų pridavimo, todėl, atsakovo manymu, reikalavimą kylantį dėl atliktų darbų trūkumų ieškovas turėjo teisme pareikšti per vienerius metus, tačiau per įstatymo nustatytą terminą reikalavimų, nurodytų CK 6.665 str. 1 d., nepareiškė, todėl yra praleidęs senaties terminą ginčui teisme pareikšti. Atsakovo įsitikinimu, ieškovas turėjo galimybę fiksuoti galimus darbų trūkumus atliktų darbų priėmimo metu, tačiau ieškovui pasirašius atliktų darbų aktus, bet nepatikrinus atliktų darbų ir nepareiškus atsakovui jokių pretenzijų, jis netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu. Ieškovas kavinę jau eksploatuoja ir nepateikė teismui įrodymų, kad prašomą priteisti sumą patyrė kaip nuostolius, šalindamas atsakovo nekokybiškus darbus.

14Atsakovas pateiktu teismui priešieškiniu prašo priteisti iš ieškovo skolą už atliktus statybos rangos darbus, kurių ieškovas neapmokėjo – 121065,12 Lt ir 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Patikslintu priešieškiniu atsakovas padidino savo reikalavimą atsižvelgęs į papildomos rangos sutarties tarp šalių turinį ir papildomus atliktų darbų aktus. Jame atsakovo nurodyta, kad ieškovas, laikotarpyje nuo 2008-10-16 iki 2008-10-31, už atliktus ir užaktuotus papildomus statybos darbus pagal sutartį Nr. SS20080804 ir papildomų atliktų darbų aktą Nr. A002, atsakovui liko skolingas 73524,04 Lt, o pagal Statybos rangos sutartį Nr. SS20080801 – 121065,12 Lt. Todėl atsakovas galutinai prašo priteisti iš ieškovo IĮ „Seno dvaro sodyba“ atsakovo naudai 194589,16 Lt įsiskolinimo, 6 % procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas.

15Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.

 1. Teismo nustatytos bylos faktinės aplinkybės ir jų teisinis vertinimas.

16Byloje nustatyta, kad ginčo šalis siejo statybos rangos teisiniai santykiai. Tokių teisinių santykių šalys neginčija, juos pripažįsta.

17Rangos sutartimi kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 str. 1 d.). Rangos sutarties sudarymą bei konkrečius reikalavimus rangos sutarties dalykui, visų pirma, lemia užsakovo poreikis gauti darbo rezultatą. Statybos rangos sutartis sudaroma įmonių, pastatų, gyvenamųjų namų ir kitokių statinių statybai ar rekonstrukcijai, taip pat montavimo, paleidimo ar kitokiems darbams atlikti. Taigi statybos rangos sutartys iš kitų rangos sutarčių išskiriamos pagal savo dalyką – tai sutartys dėl statinių statymo ar kitų statybos darbų atlikimo (CK 6.681 str.). Iš statybos rangos kylantiems santykiams, kaip specialiosios, prioritetiškai taikomos CK 6.681–6.699 straipsnių normos, bendrosios rangos sutarties nuostatos – tiek, kiek jos neprieštarauja specialiosioms bei jų nereglamentuotiems klausimams. Statybos veikloje būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą (statybos darbai ir statiniai neturi kelti pavojaus žmonių saugumui, aplinkai ir pan.), todėl statybos santykiai, susiję su esminiais reikalavimais statiniams, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naudojimo ir priežiūros, nugriovimo veikla ir kt., reglamentuojami imperatyviųjų viešosios teisės normų (Statybos įstatymo, jį lydinčių aktų, statybos techninių reglamentų, kt.). Šie statybos santykių teisinio reglamentavimo ypatumai lemia atitinkamą sutarties laisvės principo esant statybos rangos sutartiniams santykiams ribojimą.

18Byloje šalių teikti įrodymai liudija, kad 2007-12-20 ieškovas IĮ „Seno dvaro sodyba“ ir atsakovas UAB „Rustonas“ sudarė Statybos rangos sutartį Nr. SS20070413, 2008-02-08 - Statybos rangos sutartį Nr. SS20070413/A, 2008-08-01 Statybos rangos sutartį Nr. SS20080801, o 2008-10-15 Statybos rangos sutartį Nr. SS20081015 kurių pagrindu rangovas UAB „Rustonas“ įsipareigojo per nustatytus terminus pagal užduotį ir pateiktą projektą atlikti bendruosius statybinius darbus ir įrengti motelį kavinę ( - ), t. y. atlikti sąmatoje nurodytus bendruosius motelio statybos ir įrengimo darbus, atlikti įvairius elektros instaliacijos darbus, sienų šlifavimą ir gruntavimą bei papildomus darbus, o užsakovas IĮ „Seno dvaro sodyba“ įsipareigojo vykdyti savo pareigas pagal sutartis, prisiimti pareigą atlikti techninę priežiūrą, priimti darbų rezultatą ir sumokėti nustatytą kainą. Atsakovas pagal 2007-12-20 Statybos rangos sutartį Nr. SS20070413 darbus turėjo pabaigti iki 2008-06-30, pagal 2008-02-08 Statybos rangos sutartį Nr. SS20070413/A - iki 2008-07-30, o pagal 2008-08-01 Statybos rangos sutartį Nr. SS20080801 iki 2008-09-15, pagal 2008-10-15 Statybos rangos sutartį Nr.SS20081015, atsakovas įsipareigojo tęsti nebaigtus darbus, ir visus darbus pabaigti iki 2008-12-31 (1 t., 14-17 b. l., 2 t., 82- 85 b. l.).

19Statybos rangos darbų techninė priežiūra pagal šalių paaiškinimus ir byloje esančius dokumentus nebuvo vykdoma, sutartis su statybos darbų techniniu prižiūrėtoju nebuvo sudaryta.

20Pagal chronologiją dėl ginčo statinio - kavinės motelio statybos darbų teismas nustatė tokias reikšmingas šalių reikalavimų vertinimui aplinkybes:

21a) pagal 2005-11-08 statybos leidimą Nr. S-05-189 ir pagal 2005 m. paruoštą kavinės techninį projektą (nulinis ciklas) kavinės (sklypo parengiamieji darbai, nulinis ciklas) ( - ) statybos darbus atliko rangovas UAB Rimlita“;

22b) 2006-12-29 jau kitas rangovas UAB „Ekoamžius“ priėmimo-perdavimo aktu Nr. 06/12 pristatė ginčo objekto - rastinio namo konstrukcijas, kitas žaliavas;

23c) 2006-12-29 atliktų darbų aktu šalys – IĮ „Senojo dvaro sodyba“ (savininkė D. S.) ir UAB „Ekoamžius“ pasirašė dokumentą, liudijantį, kad rąstinis statinys surinktas, instaliacija pravesta, atlikti kiti smulkūs statybos darbai;

24d) 2007-06-26 taikos sutartimi šalys - UAB „Ekoamžius“ ir D. S. konstatavo, kad statybos rangos darbai pastatant (surenkant) rastinį kavinės motelio pastatą baigti ir laikomi atliktais tinkamai.

25Taigi šių duomenų pagrindu konstatuotina, kad prieš sudarant šioje byloje analizuojamas ir vertinamas statybos rangos sutartis, bei šalių reiškiamų reikalavimų teisinius ir faktinius aspektus, visi rąstinio namo surinkimo (pastatymo) darbai jau buvo užbaigti ir atsakovas pagal aptariamas rangos sutartis, taip pat ir pagal jo nurodomą statybos rangos sutartį Nr. SS20070413/1, kurioje nurodyta ir rąstinio pastato surinkimas (statyba), (pažymėtina, kad į bylą pateiktame šios sutarties egzemplioriuje po pasvirojo brūkšnelio – skaičius vienas įrašytas ranka, kai tuo tarpu visa sutartis atspausdinta) rastinio namo statymo (surinkimo) darbų neatliko ir negalėjo atlikti, nes jis jau buvo surinktas iki šalims pasirašant aptariamas ir analizuojamas statybos rangos sutartis.

26Grįžtant prie nagrinėjamos bylos faktų ir šios bylos šalių sutartinių teisinių santykių ir jų pasirašytų statybos rangos sutarčių turinio ir esmės, dėl 2007-12-20 statybos rangos sutarties ir ją lydinčių dokumentų, teismas konstatuoja, kad pagal sutartį Nr. SS20070413 rangovas UAB „Rustonas“ ir užsakovė individualios įmonės „Seno dvaro sodyba“ savininkė D. S. susitarė, kad rangovas už 427365,00 Lt atliks motelio kavinės ( - ) statybos darbus pagal sutarties priedą-sąmatą, kuri prasideda grunto kasimu pastate (suprantama – pastato viduje), keičiant grindų lygį, sumūrys dūmtraukius, atliks medinio namo pirmo aukšto perdengimo, stogo konstrukcijų darbus įskaitant ir stogo dangą, apšiltins perdangą ir stogo konstrukcijas, atliks pertvarų montavimo darbus, sudės langus, duris, įrengs laiptus, atliks 1-o aukšto grindų įrengimą, atliks vidaus apdailą, įrengs nuogrindą apie pastatą ir cokolio tinkavimą. Sutartyje nurodoma, kad apmokėjimas bus vykdomas pagal atliktus darbus.

27Minėta, kad darbų pradžia pagal aptariamą statybos rangos sutartį - 2007-12-21 - pabaiga - 2008-06-30. Vertinant šalių reikalavimų pobūdį, dar kartą prisimintina, kad pagal aptariamą statybos rangos sutartį užsakovas prisiėmė pareigą apmokėti pagal atliktus darbus ir prisiėmė atsakomybę dėl techninė priežiūros vykdymo.

28Po šios sutarties sudarymo šalys sudarė dar vieną statybos rangos sutartį. Pagal šią 2008-02-08 statybos rangos sutartį Nr. SS20070413/A rangovas UAB „Rustonas“ ir užsakovė IĮ Seno dvaro sodyba“ savininkė sutarė dėl elektros darbų, žaibosaugos, gaisrinės ir priešgaisrinės signalizacijos, šildymo, VK montavimo, lauko kanalizacijos tinklų, židinio ir kalvio darbo tvorelės įrengimo, gerbūvio, bendrastatybinių darbų (mūrinės pertvaros) įrengimo. Viso darbų vertė pagal aptariamą sutartį - 258907,00 Lt.

29Dalis šių darbų atskiromis sutartimis perduota atlikti subrangovams, bet darbų aktavimas vykdomas pagal tik ką minėtą sutartį su užsakovu, todėl ir atsakomybė už šių darbų atlikimą priskiriama atsakovui UAB „Rustonas“.

30Dar vėliau, vykdant pirmąsias dvi sutartis šalys pagal 2008-08-01 statybos rangos sutartį Nr. SS20080801 ir pateiktą lokalinę samatą (b. l. 82-83, t. 2) susitarė dėl konkretaus darbo – rąstinio namo sienų dažymo impregnantais. Šį susitarimą liudija teikti į bylą dokumentai. Pateiktas atliktų darbų laikotarpiu nuo 2008-08-04 iki 2008-09-02 aktas A001 121065,12 Lt sumai. Jame nurodytas toks darbų aprašymas: medinių paviršių šlifavimas, sienų gruntavimas, inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas.

31Dar vėlesnėje 2008-10-15 šalių sudarytoje statybos rangos sutartyje nėra konkrečiai nurodyta kokie papildomo darbai bus atliekami pagal šią sutartį. 2008-10-15 Statybos rangos sutarties Nr. SS20081015 120000,00 Lt sumai, sąmatos nepateiktos, tačiau sutartyje įvardijama, kad ji sudaroma dėl papildomų darbų atlikimo. Todėl tikėtina, kad ši sutartis priešingai nei teigia procesiniuose dokumentuose atsakovas, sudaryta dėl neatliktų darbų užbaigimo, kaip teigia ieškovė. Apie tai iš dalies liudija prie sutarties pateiktas atliktų darbų laikotarpiu nuo 2008-08-04 iki 2008-09-02 (dar iki šios sutarties pasirašymo) aktas A001 tai yra tai pačiai 121065,12 Lt sumai, kaip ir prie sutarties Nr. SS20080801. Čia nurodytas ir toks pat darbų aprašymas: medinių paviršių šlifavimas, sienų gruntavimas, inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas. Taigi prie abiejų aptariamų sutarčių pateikti atliktų darbų aktai vienodi ir tie patys, pažymėti Nr. A001 ir jį lydinčia pažyma Nr. 26. Tiek aktų, tiek pažymos suma 121065,12 Lt, taip pat yra visiškai vienodi. Pažymėtina, kad pagal ieškovo teikiamus paaiškinimus ši sutartis nebuvo pradėta vykdyti, nes šalių santykiai komplikavosi ir rangovas darbus nutraukė.

32Taip pat pažymėtina, kad nei vienoje iš aukščiau nurodomų ir aptariamų statybos rangos sutarčių pastato tinkamumo garantijos terminas nenurodytas.

33Byloje atsakovas, teikdamas priešieškinį pateikė teismui dar vieną 2008-08-04 sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. SS20080804. Tačiau ši sutartis nepasirašyta ieškovo, todėl teismas jos nevertina, kaip turinčios reikšmės sprendžiant šalių teisinį ginčą. Kartu kyla pagrįsta abejonė, kodėl tokia sutartis apskritai buvo reikalinga, jeigu tik prieš tris dienas šalys jau buvo pasirašę aukščiau nurodyta sutartį Nr. SS20080801.

34Bylos duomenimis, atsakovas 2008-12-05 darbo perdavimo aktu (pažymėtina, kad šalių atstovų paaiškinimais šalių sutartiniai santykiai nutrūko net nepradėjus vykdyti 2008-10-15 statybos rangos sutartį kilus nesutarimams dėl darbų atlikimo) atsakovas UAB „Rustonas“ vienašališkai siekė perduoti ieškovui – užsakovui IĮ „Seno dvaro sodyba“ savininkei atliktus darbus. Kaip nurodoma atsakovo sudarytame akte:

 1. pagal 2007-12-20 statybos rangos sutartį Nr. SS20070413;
 2. pagal 2008-02-08 statybos rangos sutartį Nr. SS20070413/A ir
 3. pagal 2008-08-04 statybos rangos sutartį Nr. SS20080804, atliekant
IĮ „Senojo dvaro sodyba“ pastato statybos ir įrengimo darbus, tačiau ieškovė šio darbų perdavimo – priėmimo akto nepasirašė (b.l. 20, t. 1). Kartu atsakovas 2008-12-31 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu nusistatė, kad ieškovas IĮ „Seno dvaro sodyba“ už atliktus statybos darbus liko skolingas UAB „Rustonas, t. y. rangovui 37091, 27 lt. Pažymėtina, kad šiuos duomenis – apie šalių sudarytas statybos rangos sutartis, jų vykdymą ir skolą jau atsakovui pasirašius atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą nurodė pats atsakovas. Taip pat svarbu tai, kad šalys po sutarties Nr. SS20081015, 2008-10-15 pasirašymo ir vėliau sutartinius santykius nutraukė, atsakovas statybos darbus objekte nevykdė.

35Šalys IĮ „Seno dvaro sodyba“ – 2010-01-16, o UAB „Rustonas“ 2010-01-28 apsikeitė priešinėmis pretenzijomis dėl neatliktų darbų, atliktų nekokybiškų darbų, bei nepagrįstai įtrauktų į atliktų darbų aktus sumų grąžinimo ir apmokėjimo už atliktus, bet neapmokėtus darbus.

36Byloje esantieji dokumentai – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l. 45-46, t. 1) liudija, kad ginčo statinys, t. y. IĮ „Seno dvaro sodyba“ pastatas – motelis-kavinė pripažintas tinkamu naudoti ekspertizės aktu 2008-12-08, o įrašas apie statinio teisinę registraciją galioja nuo 2010-01-19. Duomenų apie tai, kad buvo vedamas statybos darbų žurnalas, ką privalėjo daryti rangovas UAB „Rustonas“ (jis užbaigus statybą ieškovei pasirašytinai neperduotas), bei kad buvo vykdoma statybos techninė priežiūra, ką privalėjo vykdyti ieškovas užsakovas IĮ „Senojo dvaro sodyba“ (tokios sutarties ieškovas teismui nepateikė), byloje nėra. Todėl konstatuotina, kad šie privalomi statybos rangos teisinių santykių elementai pagal galiojančius teisės aktus nebuvo vykdomi.

37Ieškovas, teikdamas savo ieškinio reikalavimą dėl atsakovui sumokėtų už neatliktus arba kelis kartus įrašytus darbų atlikimo aktuose tuos pačius darbus priteisimo, bei atlyginimo už nekokybiškai atliktus darbus, rėmėsi Viešosios įstaigos Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro atlikto ir 2009-02-04 pateikto ginčo Statinio dalinės ekspertizės aktu dėl kavinės (kaimo turizmo sodybos), esančios ( - ), konstrukcijų ekspertizės, nustatant jų būklę ir atsakovo atliktų darbų kiekius ir darbų kokybę (1 t., 77-82 b. l.); papildomo statybos darbų kokybės įvertinimo, ir 2012-05-21 surašyto Statinio papildomos dalinės ekspertizės aktu Nr. 12-37, kuriame konstatuota, kad 2009-02-04 ekspertizės akte Nr. 09-01 nustatyti statybos defektai nepašalinti, taip pat nustatyti naujai atsiradę defektai bei jų pašalinimo būdai. Minėtuose dokumentuose apskaičiuota, kad naujų statybos defektų šalinimo vertė (kaina) yra 27826,59 Lt. Taip pat papildomai nustatyti atsakovo užaktuoti, bet neatlikti statybos darbai, kurių vertė 17144,34 Lt. (1 t., 53-56 b. l.). Teikdamas patikslintą ieškinio reikalavimą, ieškovas rėmėsi ankstesniaisiais duomenimis ir įrodymais, bei byloje 2013-03-18 atliktos ir teismui pateiktos teismo techninės-ekonominės ekspertizės išvadomis ir atsakymais į klausimus (3 t., 15-25 b. l.), bei papildomos teismo techninės – ekonominės ekspertizės išvadomis, kuriose konstatuojama, kad ieškovė pagal aptartas statybos rangos sutartis ir atsakovo pateiktus atliktų darbų aktus yra sumokėjęs atsakovui 820872,26 Lt, nors faktiškai atliktų darbų vertė (įvertinus darbų atlikimo aktuose nurodytus kaip atliktus, bet neatliktus darbus, pakartotinai aktuose įrašytus darbus, nepagrįstai užaukštintas darbų kainas ir atėmus sumas sumokėtas už nekokybiškus darbus), yra tik 660608,27 Lt. Taigi skirtumas, kurį, anot ieškovo, atsakovas gavo nepagrįstai sudaro 197355,16 Lt, o defektų pašalinimo vertė (kaina) sudaro 72502,14 Lt. Be to, savo teiginius ieškovas grindžia savo paaiškinimais, teikiamomis statybos rangos sutartimis ir kitais dokumentais.

38Atsakovas, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimus, remiasi į bylą teiktomis šalių sudarytomis statybos rangos sutartimis, ieškovo pasirašytais ir nepasirašytais darbų atlikimo aktais, statinio pripažinimo tinkamu eksploatuoti dokumentais, kitais dokumentais, taip pat savo paaiškinimais ir senaties terminu, kuris, anot atsakovo, ieškovo yra praleistas.

39III.1. Dėl ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovo permokėtas sumas ir ieškinio senaties šiam reikalavimui pareikšti termino.

40Ieškiniu, patikslintu ieškiniu ir ieškovo paaiškinimais nustatyta, kad ieškovas iš esmės savo ieškiniu reiškia šioje byloje trejopo pobūdžio reikalavimus, kurių neišskiria, nors jie iš esmės yra skirtingos teisinės prigimties. Tačiau teismas, turėdamas tokią pareigą, bei atsižvelgdamas į šios bylos esmę, bei ieškovo ir atsakovo reikalavimų teisinę prigimtį, juos išskiria, teisiškai kvalifikuoja ir šių reikalavimų pagrįstumą vertina atskirai.

41Taigi vienas ieškovo ieškinio ir patikslinto ieškinio reikalavimų – dėl permokos pagal pateiktus darbų aktus sumos priteisimo. Šis ieškinio reikalavimas – savo esme yra reikalavimas dėl žalos atlyginimo. Tai nėra reikalavimas dėl atliktų pagal aptariamas statybos rangos sutartis Nr. SS20070413; Nr. SS20070413/A; Nr. SS20080801 ar kitas darbų kokybės. Permokėtos sumos priteisimo reikalavimas grindžiamas tuo, kad atliktų darbų aktuose nurodytas didesnis atliktų darbų kiekis nei faktiškai darbų buvo atlikta, arba daugiau nei kartą skirtinguose atliktų darbų aktuose nurodyti tie patys darbai, kurie jau buvo aktuoti ir už kuriuos jau buvo sumokėta, arba neteisingai aktuose nurodomos darbų kainos. Taigi šio reikalavimo patenkinimui būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės taikymui būtinas sąlygas: atsakovo neteisėtus veiksmus, kaltę, nuostolių dydį bei priežastinį ryšį tarp atsakovo veiksmų ir ieškovo patirtų nuostolių (CK 6.246 str. – 6.249 str.). CK 6.246 str. 1 d. nurodyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. CK 6.200 str. 1 d. įtvirtina pareiga sutarties šalims sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai. Teismo paskirtos ir atliktos teismo techninės- ekonominės ekspertizės išvadoje ir papildomos teismo ekonominės-techninės ekspertizės išvadoje (b.l. 15-127, t. 3; ir b.l. 92-106, t. 4), kurios duomenimis teismas remiasi ir kurią pripažįsta atlikta kompetentingo specialisto – eksperto, nurodyta, kad atliktų darbų aktuose nurodyti didesni atliktų darbų kiekiai, negu faktiškai buvo jų atlikta, be to dalis atliktų ir jau aktuose nurodytų bei ieškovo apmokėtų darbų nurodyti pakartotinai kituose aktuose, bei už juos sumokėta dar kartą, bei dalies darbų kainos užaukštintos, nepagrįstai taikant ne tuos įkainius (teismo ekspertizių išvados su priedais – b.l. 15-127, t. 3, papildomos teismo ekspertizės išvados su priedais, b.l. 92-106, t. 4). Nors nurodytuose teismo ekspertizių aktuose nėra iš bendros sumos išskirta kokią gi šios nurodytos ir apskaičiuotos sumos dalį sudaro patirta ieškovo žala dėl atliktų darbų aktuose nurodytų didesnių atliktų darbų kiekių, negu faktiškai buvo jų atlikta, bei dėl dalies atliktų ir jau apmokėtų darbų pakartotinio aktavimo bei apmokėjimo ir dalies darbų kainos užaukštinimo, nepagrįstai taikant ne tuos įkainius, tačiau iš pateiktų ekspertizės išvadų ir esamų prie jų priedų teismas apskaičiavo, kad šią ieškinio poziciją sudaro ieškovo reikalavimo dalis dėl permokėtos 165954,23 Lt sumos. Tokia suma apskaičiuota įvertinus ekspertės nustatytą bendrą sumą kartu su nekokybiškai atliktais darbais, kurių vertė pagal aktą ir priedą Nr. 1 yra 197355,16 Lt ir tame pat priede nurodytus nekokybiškai atliktus darbus – už 31407,93 Lt (197355,16 – 31407,93 = 165945,23 Lt neatliktų bet aktuotų ir ieškovo apmokėtų, bei pakartotinai tų pačių jau aktuotų kituose aktuose darbų nurodymas ir apmokėjimas b.l. 31-34, t. 3).

42Pažymėtina, kad ekspertizės akte nustatytas aplinkybes atsakovas neigė tačiau neįrodinėjo, kad atliktų darbų aktuose užfiksuoti darbų kiekiai atitinka faktinę situaciją, kad pakartotinai nei vienas darbas, kuris jau buvo apmokėtas nebuvo aktuojamas, kad darbų įkainiai atitiko normatyvus ir kitus statybos rangą reglamentuojančius teisės aktus, STR nurodymus bei įkainius (CPK 178 str.). Gindamasis nuo šios ieškinio pozicijos rėmėsi nuostata, kad pasirašiusi atliktų darbų aktuose, ieškovas neteko teisės reikšti pretenziją ir reikalauti parašomų sumų. Nors šalies paaiškinimai yra vienas iš įrodymų, tačiau šiuo atveju jie nėra pakankami nuneigti byloje esančius įrodymus ir kitus ieškovo teiginius, kuriais grindžiamas šis ieškinio reikalavimas. Todėl, teismo vertinimu, ši ieškinio pozicija pripažintina įrodyta. Teismas laikosi tos nuomonės, kad atsakovo veiksmai, jam esant statybos specialistui, šios srities žinovui ir verslininkui, surašant realios padėties neatitinkančius atliktų darbų aktus, pateikiant juos ieškovui, kuris nėra statybos specialistas apskritai nenusimanantis statybos darbuose, kuris veikė vien pasitikėjimo atsakovu sąlygomis, negali būti pripažinti sąžiningais, teisingais, atitinkančiais bendruosius šalių kooperavimosi ir bendradarbiavimo principus. Dėl šių nesąžiningų atsakovo veiksmų, t. y. nurodant didesnius atliktų darbų kiekius, nepagrįstai taikant kitus nei galima įkainius atliktiems darbams, bei pakartotinį jau apmokėtų darbų aktavimą, ieškovas patyrė nuostolius, kadangi sumokėjo didesnę pinigų sumą negu buvo atlikta darbų. CK 6.245 str. 2 d. numatyta, kad jeigu atsakingas asmuo iš savo neteisėtų veiksmų gavo naudos, tai gauta nauda kreditoriaus reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais. Ieškovo permokėta suma (165954,23 Lt), kurios dydžio nepagrįstumo atsakovas tinkamai neįrodinėjo ir neįrodė, pripažintina ieškovo patirtais nuostoliais. Todėl ši suma laikytina įrodyta ir turi būti priteista iš atsakovo. Pažymėtina, kad šie atsakovo veiksmai ieškovui paaiškėjo po to, kai ieškovas kreipėsi dėl statinio ekspertizės ir 2009-02-04 VŠĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centras pateikė Statinio dalinės ekspertizės aktą, bei statinio papildomos dalinės ekspertizės aktu Nr. 12-37, pateiktu 2012-05-21. Prisimintina, kad ieškovas jau 2010-01-16 kreipėsi į atsakovą pateikdamas rašytinę pretenziją dėl įsipareigojimų pagal statybos rangos sutartis netinkamo įvykdymo, kviesdamas atsakovą bendradarbiauti ir ieškotis abiems šalims tinkamo ir priimtino būdo išspręsti kilusias problemas, kurių viena nurodė: permokėtų sumų grąžinimą, atliktų darbų trūkumų ištaisymą (b.l. 21-22).

43Atsakovas 2010-01-28 pateikė ieškovui priešinę pretenziją dėl įsipareigojimų pagal statybos rangos sutartis netinkamo vykdymo, kurioje nurodė, kad nesutinka su ieškovo pretenzijoje nurodytais teiginiais ir sutarčių netinkamu vykdymu. Konstatavo, kad šalys, t. y. ieškovas IĮ „Senojo dvaro sodyba“ ir UAB „Rustonas dėl ginčo objekto statybos sudarė viso keturias statybos rangos sutartis:

442007-12-20 statybos rangos sutartį Nr. SS20070413; 2008-02-08 statybos rangos sutartį Nr. SS20070413/A, 2008-08-01 statybos rangos sutartį Nr. SS20080801 ir 2008-10-15 statybos rangos sutartį Nr. SS20081015. Atsakovas nurodė ieškovo įsiskolinimą 158156,39 Lt.

45Teismas iš šių šalių apsikeistų dokumentų sprendžia, kad neteisminis ginčas tarp šalių prasidėjo 2010-01-28, kai šalys sužinojo apie savo pažeistas teises ir atsisakymą ginčą spręsti geranoriškai.

46Atsakovas, remdamasis CK 1.126 str. 2 d., ieškovo ieškinio reikalavimams dėl nuostolių priteisimo ir dėl nekokybiškų darbų atlikimo reikalauja taikyti ieškinio senatį. Šiuo atveju atsakovas prašo senatį taikyti, neišskirdamas jos taikymo skirtingų teisinių aspektų, todėl teismo turi būti vertinami atskirai.

47III.2. Dėl ieškinio senaties dėl nuostolių (patirtos žalos ir atsakovo neteisėto praturtėjimo ieškovo sąskaita) atlyginimo reikalavimams taikymo.

48Šiame teismo procesiniame sprendime jau minėta, kad vienas ieškovės ieškinio ir patikslinto ieškinio reikalavimų – dėl permokos pagal pateiktus darbų aktus sumos priteisimo. Šis ieškinio reikalavimas – yra reikalavimas dėl žalos (nuostolių) atlyginimo. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). CK 1.125 str. 8 d. nustatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, tarp jų ir reikalavimams atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produkcijos. CK 1.127 str. 1 d. reglamentuota, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Apie tai, kad ieškovas permokėjo už atliktus darbus jis sužinojo tik 2009 m. vasarį, kuomet VŠĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centras pateikė Statinio dalinės ekspertizės aktą, kuriame atlikus matavimus ir kitus skaičiavimus buvo parengta atliktų darbų kiekių ir kokybės įvertinimo ataskaita (1 t., 77-82 b. l.)., bei atlikus pakartotinę to paties centro ekspertizę.

49Teisės į ieškinį atsiradimo momentas nustatomas taikant tiek subjektyvųjį kriterijų – subjektinės teisės turėtojo suvokimą, kad jo teisė pažeista, tiek kitą kriterijų – turėjimą sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Sprendžiant, kada asmuo turėjo sužinoti apie pažeistą teisę, reikia išsiaiškinti, kada rūpestingas ir apdairus žmogus, esant tokioms aplinkybėms, turėjo ir galėjo sužinoti, kad jo teisė pažeista (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2011). Taigi ieškinio senaties termino eiga skaičiuojama nuo dienos, kada asmuo sužinojo apie teisės pažeidimą. Galimi atvejai, kai asmuo apie teisės pažeidimą sužino vėliau nei turėjo tai padaryti, jeigu būtų buvęs pakankamai apdairus ir rūpestingas, kiek to galėtų tikėtis kita ginčo šalis arba bet kuris kitas asmuo. Tuomet konkrečiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties termino eigos pradžia laikytina diena, kada asmuo turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą, nes asmens nerūpestingumu arba aplaidumu negalima pateisinti kitų asmenų interesų suvaržymo (CK 1.2 str., 1.5 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2013).

50Pagal šios bylos duomenis ieškovas apie atsakovui permokėtą sumą sužinojo tik po viešosios įstaigos Kauno Regiono statybos ir konsultavimo ir audito centro ataskaitos gavimo (2009 m. vasario mėn.), taigi šiuo atveju galima daryti išvadą, kad ieškinio senaties terminas prasidėjo 2009 m. vasario mėnesį. Jau buvo minėta, kad ieškovė nors ir verslininkė, tačiau nėra statybos specialistė, todėl pasirašydama darbų atlikimo aktus (nesant statybos techninio prižiūrėtojo), negalėjo įvertinti jų teisingumo, todėl spręsti, kad apie atsakovo nesąžiningus veiksmus prirašant darbus ir kita, t. y. apie jos teisių pažeidimą turėjo sužinoti būtent šiuo nurodytu laiku, nėra pagrindo. Iš tiesų, tai, kad darbų atlikimo aktuose nurodyta faktiškai daugiau atliktų darbų nei jų buvo atlikta, turėjo būti nustatyta darbų priėmimo metu, jeigu būtų vykdoma statybos darbų techninė priežiūra. Tačiau ji nebuvo vykdoma dėl ieškovės nerūpestingumo, neatidumo ir pasitikėjimo atsakovu. Todėl teismas pasikartoja, kad iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių darytina išvada, kad ieškinio senaties termino pradžia turi būti skaičiuojama nuo aukščiau nurodytos datos – 2009-02-04. Ieškinį dėl šių nuostolių priteisimo ieškovė pareiškė 2012-06-25, t. y. praleidus trijų metų ieškinio senaties terminą (t. 1, 1-11 b. l.).

51Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1 d.). Dėl svarbios priežasties praleistas senaties terminas atnaujinamas (CK 1.131 str. 1 d.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį teismas ex officio turi patikrinti ne tik tai, ar taikytinas ieškinio senaties terminas nepraleistas, bet ir tai, ar nėra priežasčių šį terminą atnaujinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2007; 2009 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-449/2009; 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2010). Teismas, konstatavęs, kad ieškinio senaties terminas praleistas, dėl priežasčių, kurias galima laikyti esmingomis ir svarbiomis gali spręsti dėl šio termino atnaujinimo.

52Ieškovė nagrinėjamoje byloje laikosi pozicijos, kad ji ieškinio senaties termino nepraleido, nes ginčą kelia dėl atsakovo nesąžiningų veiksmų ir dėl to atsiradusios jai žalos, todėl reikalavimą turi teisę reikšti per dešimt metų, t. y. vadovaudamasi bendraisiais ieškinio senaties terminais, be to, ieškovės teigimu, ji, nebūdama statybų specialiste ir žinove, pasitikėdama atsakovu, kaip šios srities profesionalu galutinai apie savo teisės pažeidimo apimtis sužinojo tik po abiejų ekspertizių atlikimo – t. y. 2012 m. Taigi pareikšdama ieškinį tais pačiais metais ieškinio senaties termino nepraleido. Tokia ieškovės pozicija, kaip jau nurodyta šiame sprendime nėra visiškai teisinga.

53Teismas spręsdamas dėl senaties termino šiam reikalavimui pareikšti esmės, svarbos ir faktinių aplinkybių, turi pagrindo konstatuoti, kad byloje yra pakankamai aplinkybių, leidžiančių taikyti ieškinio senaties termino atstatymo institutą šiame teisiniame santykyje. Šiame sprendime jau buvo konstatuota, kad atsakovas, būdamas savo srities profesionalu statybos rangos santykiuose su ieškove, užsakove, kuri nors ir verslininkė, tačiau neturinti jokio ryšio su statyba ir jos subtilybėmis, elgėsi nesąžiningai. Ieškovė dėl atsakovo galimai nesąžiningų veiksmų, supratusi, kad atsakovas jos sąskaita galimai pelnosi, buvo aktyvi, savo lėšomis ir pastangomis siekė nustatyti jos patirtų ir patiriamų nuostolių apimtis, kreipėsi į šios srities specialistus, ekspertus, bei į patį atsakovą su pretenzija ginčą išspręsti taikiai. Taigi šios aplinkybės rodo, kad ieškovė nebuvo neatidi ir nerūpestinga. Kartu, atnaujindamas ieškinio senaties terminą, teismas sprendžia, kad nedidelis ir formalaus pobūdžio senaties termino praleidimas, esant kitos šalies nesąžiningiems veiksmams, negali būti pagrindas atmesti pagrįstą ieškinio reikalavimą. Todėl esant šioms aplinkybėms praleistas senaties terminas dėl šio ieškinio reikalavimo atnaujinamas ir ieškinys šioje dalyje tenkinamas iš esmės.

54III.3. Dėl statybos darbų kokybės reikalavimų, kokybės garantijos ir jos termino reglamentavimo.

55Pagal CK 6.684 straipsnį rangovas privalo vykdyti statybos darbus, atsižvelgdamas į normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir sutartį (sutarties dokumentus), kurioje nustatyta darbų kaina bei statinio (darbų) kokybės reikalavimai. Normatyviniai statybos dokumentai turi būti nurodyti statybos rangos sutartyje. Teismas pažymi, kad reikalavimus statybos rangos sutarties dalykui ir rangovo pareigų apimtį lemia ne tik užsakovo poreikiai ir šalių susitarimo sąlygos, bet ir imperatyvieji statybos santykius reglamentuojančių viešosios teisės aktų reikalavimai. Šiuo aspektu Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad rangovas laikytinas tinkamai įvykdžiusiu statybos rangos sutartį, jeigu atlikti darbai ar šių darbų rezultatas atitinka sutartyje nustatytus statinio (darbų) kokybės reikalavimus ir normatyvinius statybos dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje AB „ If P&C Insurance AS“ v. UAB „Įrengimas“, byla Nr. 3K-3-516/2009).

56Darbų kokybės garantija yra užtikrinimas, kad darbų rezultatas turi atitikti nustatytus kokybės reikalavimus ir neturės kokybės trūkumų. Pastarieji – tai trūkumai dėl netinkamos įrenginio konstrukcijos, jo surinkimo, įrenginio komplektuojamųjų dalių ar kitokių įrenginio kokybės trūkumų. Garantinis užtikrinimas galioja tam tikrą įstatymo ar sutarties nustatytą laiką – garantinį terminą. Jo eigos metu atsiradus defektams atsiranda rangovo atsakomybė dėl darbų kokybės. Reikalavimai darbų kokybei keliami jų perdavimo užsakovui momentu, o kokybė turi atitikti reikalavimus visą garantinį terminą. Pagal CK 6.666 str. 5 d., jeigu rangos sutartis nenustato ko kita, garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai darbų rezultatą priėmė arba turėjo priimti užsakovas.

57Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą nuo jų nustatymo pareikšti pretenziją rangovui (CK 6.697 str. 5 d.).

58Šios bylos duomenys nagrinėjamame teisiniame ginče patvirtina, kad pretenzijas atsakovui ieškovas pareiškė per garantinį (protingą) terminą, t. y. 2010-01-16. Šioje byloje šalys statybos rangos sutartimis tokio termino nenusistatė, todėl sprendžiant dėl jo turi būti vadovaujamasi CK 6.666 str. nuostatomis, kur nustatytas protingas, bet ne ilgesnis nei dveji metai terminas tokiems reikalavimams pareikšti. Bylos duomenimis atsakovas vienašališku aktu ieškovui darbus pagal statybos rangos sutartis perdavė 2008-12-05, taigi nuo šio termino, nepriklausomai nuo to ar užsakovė, t. y. ieškovas šioje byloje darbus priėmė ar ne, garantinis terminas dėl atliktų pagal rangos sutartis darbų trūkumų šalinimo turi būti skaičiuojamas nuo šios datos. Ieškovas, kreipdamasis su pretenzija į rangovą dėl darbų kokybės 2010-01-16 šio įstatyminio termino laikėsi, t. y. pretenziją atsakovui pareiškė per protingą, neviršijantį dvejų metų senaties terminą. Todėl šių duomenų pagrindu konstatuotina, kad darbų trukumus (nekokybiškai atliktus darbus) ieškovas nustatė per garantinį terminą.

59Tačiau sprendžiant dėl ieškinio senaties šiuo atveju svarbi CK 6.667 straipsnio reglamentacija. CK 6.667 straipsnyje konstatuota, kad reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų pareikšti nustatomas vienerių metų ieškinio senaties terminas, išskyrus šio kodekso numatytas išimtis. Reiškia, kad ieškinį dėl darbų rezultato kokybės, t. y. atliktų darbų trūkumų, ieškovas privalėjo pareikšti per vienerius metus po to kai su pretenzija kreipėsi į atsakovą, prašydamas pašalinti trūkumus, o atsakovas atsisakė tai padaryti, t. y. iki 2011-01-28. Ieškovas su ieškiniu į teismą dėl atliktų darbų trūkumų ir lėšų jiems pašalinti kreipėsi tik 2012-06-25, t. y. praleidęs ieškinio senaties terminą. Tai savarankiškas pagrindas ieškiniui atmesti. Tačiau, teismas būdamas nuoseklus ir šiuo atveju privalo svarstyti, nors toks ieškovės prašymas nėra formuluojamas, ar nėra priežasčių šį terminą atnaujinti. Minėta, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką yra nurodęs, kad ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį, ex officio turi patikrinti ne tik tai, ar taikytinas ieškinio senaties terminas nepraleistas, bet ir tai, ar nėra priežasčių šį terminą atnaujinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2007; 2009 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-449/2009; 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2010). Teismas, konstatavęs, kad ieškinio senaties terminas praleistas, dėl priežasčių, kurias galima laikyti esmingomis ir svarbiomis dėl šio termino pažeidimo, gali spręsti dėl šio termino atnaujinimo.

60Šioje byloje sprendžiant dėl ieškinio senaties reikšti reikalavimą dėl žalos priteisimo termino atstatymo teismas jau yra konstatavęs, kad visa šalių statybos rangos teisinių ir faktinių santykių eiga, ieškovo aktyvumas, siekiant išspręsti šalių santykius taikiai, siekis tiksliai ir teisingai nustatyti galimai patirtos žalos ir patirtų nuostolių dėl nekokybiškai atliktų darbų apimtis ir dydį pinigine išraiška, ieškovas, informuodamas atsakovą du kartus kreipėsi į VŠĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centrą dėl atliktų pagal statybos rangos sutartis su atsakovu darbų kiekių ir kokybės – kuris 2009-02-04 ir 2012-05-21 pateikė du vienas kitą papildančius statinio dalinės ekspertizės aktus. Šių aktų išvadose nustatyta, kad kavinės (kaimo turizmo sodyba) ( - ) atliktų darbų kokybė netenkina statybos techninių dokumentų nustatytų reikalavimų. Todėl būtina įvykdyti akto 4.3 p. „Privalomos pastabos“ nurodymus. Nustatyta, kad defektų pašalinimo darbų vertė – 31245,63 Lt. Antruoju – 2012-05-21 ekspertizės aktu patvirtintos pirmosios išvados ir nurodyti papildomi aptikti statybos darbų defektai, kurių pašalinimo vertė 27826,59 Lt. Taigi šie duomenys ir ieškovo pastangos ir aktyvumas (atsakovui atsisakant kooperuotis ir bendradarbiauti), siekiant nustatyti tikrąjį nekokybiškai atliktų darbų mastą ir vertę, yra pakankamai svari priežastis atnaujinti ieškovo praleistą ieškinio senaties terminą. Todėl jis atnaujintinas.

61III.4. Dėl nekokybiškai atliktų darbų, jų mąsto ir vertės, bei atstatomosios vertės ir įrodymų bei įrodinėjimo naštos paskirstymo.

62Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje dėl minėtų CK nuostatų, reglamentuojančių rangovo, projektuotojo ir statybos techninio prižiūrėtojo atsakomybę už netinkamos kokybės darbus, yra suformuluota taisyklė, kad šios materialiosios teisės normos reiškia specifinį įrodinėjimo naštos pasiskirstymą teisme sprendžiant ginčus dėl garantiniu laikotarpiu atsiradusių statybos darbų trūkumų. Kasacinio teismo nutartyse akcentuojama, kad tokio ginčo atveju netaikomos bendrosios procesinės įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės; užsakovas privalo įrodyti tik defektų buvimo faktą ir neprivalo įrodinėti rangovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos; tuo tarpu rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti CPK 6.697 str. 3 d. nurodytas jo atsakomybę šalinančias defektų atsiradimo priežastis (LAT 2004-11-29 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-652/2004, 2005-07-11 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-371/2005, 2009-12-01 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-516/2009).

63Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse ne kartą yra nurodęs, kad rangovas statybos rangos sutartyje paprastai veikia kaip profesionalas, vykdydamas savo verslą, todėl įstatymo jam nustatyta didesnė atsakomybė už tinkamą statybos rangos sutarties rezultatą, negu užsakovui (LAT 2007-12-04 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-530/2007, 2009-12-01 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-516/2009). Tuo atveju, jeigu statybos darbu atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimu nevykdymą yra be kaltės (CK 6.256 str. 4 d.). Tai pagrindžiama visų pirma tuo, kad rangovas, užsiimdamas ūkine-komercine veikla, kurios tikslas - pelno siekimas, gerai žino (arba privalo žinoti) savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika. Rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, jau sutarties sudarymo etape turi realiai įvertinti savo pajėgumus, konkretaus objekto specifiką ir kitus galimus faktorius, kad nesuklaidintų užsakovo (LAT 2007-12-04 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-530/2007, 2008-07-17 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-396/2008).

64Šios bylos faktai patvirtina aplinkybę, kad atsakovas yra verslininkas, kurio verslas - statybos darbai. Todėl, teismo vertinimu, tai sudarė pagrindą ieškovui tikėtis, kad visi statybos darbai bus atliki profesionaliai ir tinkamai, o darbų rezultatas atitiks teisės aktų reikalavimus, ir statiniu bus galima patikimai ir saugiai naudotis. Pažymėtina, kad šioje byloje ieškovas, nevykdydamas pareigos sudaryti sutartį su statybos darbų techniniu prižiūrėtoju ir realiai nevykdydamas techninės priežiūros sudarė sąlygas atsakovui piktnaudžiauti, naudotis užsakovo nepatyrimu, tačiau tai neatleidžia rangovo nuo atsakomybės, nes kaip jau minėta jis – savo srities profesionalas, turintis pareigą vykdyti darbus tinkamai ir laiku, versle elgtis sąžiningai.

65Analizuojant ieškovės teikiamų reikalavimų dėl nekokybiškai atliktų darbų apimtis ir vertę išskirtinos dvi reikalavimų grupės: pirmoji – reikalavimas priteisti iš atsakovo ieškovės sumokėtas sumas, kurias ieškovė sumokėjo už nekokybiškai atliktus darbus, kitaip tariant sumažinti nekokybiškai atliktų darbų kainą, ir reikalavimas priteisti (atlyginti) būsimas nekokybiškų darbų ir trukumų šalinimo išlaidas. Pirmuoju atveju nurodoma, kad perskaičiavus užaktuotus ir ieškovės apmokėtus darbus, atėmus iš nurodytų aktuose ieškovės sumokėtų atsakovui sumų tuos darbus, jų dalis ir sumas, kurios sumokėtos už nekokybiškai atliktus darbus, susidaro 31407,93 Lt suma, kurią atsakovas gavo už darbus, nors šie buvo atlikti nekokybiškai.

66Teismas, vertindamas šią ieškovės ieškinio poziciją remiasi byloje teiktais šalių paaiškinimais, atsikirtimais ir ekspertizių išvadomis, teismo techninės ekonominės ekspertizės išvada ir papildoma išvada. Paminėtos teismo techninės ekonominės ekspertizės išvadoje pateikiamas detalus skaičiavimas ir nuorodos, kokie darbai atlikti nekokybiškai. Štai išvados (b.l. 15-126, t. 3) tiriamojoje dalyje aprašyta darbų eiga pagal visas realias šalių pasirašytas sutartis ir darbų apimtys. Įvertinta kiekviena statybos rangos sutartis ir darbai, kurie bus atliekami pagal šias sutartis, bei jų atlikimo laikas. Išvadoje (skiltyje IŠVADOS) nurodoma, kad pateikti rangovo UAB „Rustonas“ medžiagų atitikties dokumentai 11 lapų neįrodo, kad šios medžiagos buvo panaudotos šiame objekte. Vadovaudamasis šios išvados atsakymais į pateiktus klausimus ir priede Nr. 1 pateikta detalizacija, teismas konstatuoja, kad atliekant statybos rangos darbus atsakovas nekokybiškai atliko perdangos ir stogo konstrukcijų apšiltinimą, panaudojo nekokybišką mineralinę vatą, kurios sluoksniai nepersidengia, neįrengė garo izoliacijos ant perdangos, stogas peršąla ir virtuvės zonoje susidarantis „šalčio tiltas“ gadina gipso kartono plokščių apdailą, atsiradę įtrūkimai sienų sandūrose. Atsakant į atsakovo teiginius ir klausimą ar šiems defektams atsirasti galėjo turėti įtakos rąstinio namo surinkimo kokybė, kurį atliko kitas rangovas, ekspertas atsakė, kad įtakos neturėjo ir pateikė paaiškinimus ekspertizės akte ir teismo posėdžio metu. Atsakovas, gindamasis nuo ieškovės ieškinio reikalavimo dėl nekokybiškai atliktų darbų ir defektų atsiradimo laiko, teigė, kad nėra įrodyta, jog defektai atsirado per garantinį laiką dėl atsakovo kaltės o ne dėl kavinės eksploatavimo klaidų, tačiau šiam teiginiui pagrįsti įrodymų nepateikė. Bylos duomenys – atliktų ekspertizių, kurias užsakė per garantinį laikotarpį ieškovė išvados tokius atsakovo teiginius paneigia, nes aktuose nurodyti beveik analogiški defektai, kurie nurodyti ir paskutiniojoje teismo paskirtoje ekspertizėje. Todėl teismas, ištirtų ir išanalizuotų įrodymų pagrindu sprendžia, kad ieškovė įrodė ne tik aplinkybę, kad atsakovas nurodytus darbus atliko nekokybiškai, bet ir kainą bei darbų ištaisymo (defektų pašalinimo) vertę. Todėl iš esmės reikalavimas dėl ieškinio reikalavimo už nekokybiškai atliktus darbus yra pagrįstas.

67CK 6.665 str. 1 d numato, kad užsakovas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, CK 6.61 str. 1 d. numato, kad tuo atveju, kai skolininkas neįvykdo prievolės atlikti tam tikrą darbą ir kreditorius pasinaudoja teise atlikti tą darbą skolininko sąskaita, kreditorius turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti, kad skolininkas avansu sumokėtų darbui atlikti reikalingas sumas. Bylos aplinkybės ir nustatyti faktai liudija, kad ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų pašalinimo, tačiau atsakovas (Rangovas) šiuos veiksmus atlikti atsisakė, taip pažeisdamas savo sutartinius įsipareigojimus bei aukščiau nurodytas teisės normas. Todėl ieškovas, naudodamasis savo teisėmis, numatytomis teisės aktuose, turi teisę reikalauti, kad atsakovas kompensuotų vienu iš aukščiau nurodytų būdų jo patirtus ar ateityje galimus patirti nuostoliu dėl nekokybiškai atliktų darbų. Tačiau ieškovas negali prašyti, kad atsakovas (rangovas) nuostolius atlygintų visais trimis būdais. Toks reikalavimas būtų nepagrįstas ir sudarytų sąlygas ieškovui nepagrįstai praturtėti. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti netik jos sumokėtas sumas už nekokybiškai atliktus darbus (t. y. sumažinti šių darbų kainą), bet ir išlaidas, reikalingas defektų šalinimo darbams atlikti ateityje.

68Teismas, vertindamas šių reikalavimų turinį sprendžia, kad ieškovui teisingas atlyginimas būtų išlaidų, reikalingų defektų šalinimo darbams atlikti priteisimas. Šių išlaidų dydis apskaičiuotas ekspertizės akte ir jas sudaro 72502,14 Lt. Šią sumą teismas laiko pagrįsta ir pakankama teisingam atlyginimui pašalinant nekokybiškų darbų padarinius.

69Minėta, kad reikalavimas priteisti dar ir sumokėtas už atliktus darbus sumas, akivaizdžiai leistų nepagrįstai ieškovui pasipelnyti atsakovo sąskaitą, todėl šioje ieškinio reikalavimo pozicijoje reikalavimas dėl 31407,93 Lt priteisimo netenkinamas.

70Minėta, kad ieškovo prašomų priteisti defektų šalinimo išlaidų dydį patvirtina ekspertizės aktas bei kiti ieškovo teikti į bylą dokumentai, taip pat statybos rangos sutartys, lokalinės sąmatos, atliktų darbų aktai, mokėjimo nurodymai, sumos, kurias ieškovas sumokėjo atsakovui už darbus, ir kt. Ta aplinkybė, kad ieškovas pasirašydamas atliktų darbų aktus tarsi sutiko su tuo, kad visi darbai, nurodyti aktuose yra net tik atlikti, bet ir atlikti kokybiškai, nėra šiuo atveju lemianti, kadangi nenuneigia byloje surinktų įrodymų, jog dalis šių aktuose nurodytų darbų arba visiškai neatlikti, arba atlikti nekokybiškai. Be to, minėtų atliktų darbų pagal aptariamas rangos sutartis aktų analizė, kurią pateikia abi teismo techninės – ekonominės ekspertizės išvados, taip pat iš dalies ir ankstesnės, ieškovės iniciatyva atliktos ekspertizės, patvirtina, kad žymi dalis atsakovo aktuotų ir ieškovės apmokėtų darbų yra surašyti po du kartus skirtinguose aktuose ir po du kartus ieškovo apmokėti. Šių išvadų atsakovas nepaneigė ir teismui nepateikė įrodymų, kad yra kitaip, nei nurodoma ekspertizės aktuose ir ieškovo teikiamuose įrodymais.

71Teismas pasikartoja, kad šiuo aspektu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje dėl minėtų CK nuostatų, reglamentuojančių rangovo, projektuotojo ir statybos techninio prižiūrėtojo atsakomybę, yra suformuluota taisyklė, kad šios materialiosios teisės normos reiškia specifinį įrodinėjimo naštos pasiskirstymą teisme sprendžiant ginčus dėl garantiniu laikotarpiu atsiradusių statybos darbų trūkumų. Kasacinio teismo nutartyse akcentuojama, kad tokio ginčo atveju netaikomos bendrosios procesinės įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės; užsakovas privalo įrodyti tik defektu faktą ir neprivalo įrodinėti rangovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos; tuo tarpu rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti CK 6.697 str. 3 d. nurodytas jo atsakomybę šalinančias defektų atsiradimo priežastis.

72Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK 6.665 str. 1 d. 3 p. nuostatą suteikiančią užsakovui teisę reikalauti atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, yra nurodęs, kad šiuo atveju išlaidų faktas ir jų dydis gali būti įrodinėjamas ne tik apskaitos dokumentais kaip vieninteliais leistinais įrodymais, tačiau ir kitais byloje esančiais įrodymais (LAT 2008-12-09 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-585/2008). Atsižvelgiant į minėtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisminę praktiką, darytina išvada, kad prašomų priteisti išlaidų dydis yra patvirtintas leistinais įrodymais. Todėl ieškovo naudai avansu priteistina visa reikalaujama darbams atlikti reikalinga suma - 72502,14 Lt.

73III.5. Dėl pareigos pasirūpinti statybos technine priežiūra bei pildyti statybos darbų žurnalą.

74Teismas šiais aptariamais aspektais, konstatuoja, kad ginčo objektas – motelis kavinė pagal projekto sprendinius yra visuomeninės paskirties objektas ir pagal plotus vienam asmeniui (3 m2), priskiriamas prie ypatingų statinių grupės. Jame gali tilpti apie 100 žmonių. Taigi pagal STR1.08.02:2002 „Statybos darbai“ V – jo skyriaus „Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti“ 18 p. nurodyta, kad pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatyta tvarka gavo ir perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui šiuos dokumentus:

7518.1 p. statybos leidimą,

7618.2 p. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą,

7718.3 p. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė),

7818.5 p. statybos darbų žurnalą.

79Ypatingai atkreiptinas dėmesys, kad Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti statant statinius, kurių statybai yra reikalingas statybos leidimas, neatsižvelgiant į tai kokiu būdu (rangos ar ūkio) statinys statomas. Šiuo atveju rangovas, kaip atestuotas specialistas privalo patarti užsakovui visais šiais klausimais. Byloje esančiais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta, kad ne visus šiuos privalomus įpareigojimus šalys vykdė. Sutartis su statybos darbų techniniu prižiūrėtoju sudaryta nebuvo, statybos darbų žurnalas nepildomas (tokių duomenų, nors atsakovas ir teigė priešingai) byloje nėra. Jeigu, kaip teigia atsakovas, statybos darbų žurnalą su kitais dokumentais po statybos rangos sutarčių įvykdymo jis perdavė užsakovei, tuomet šį perdavimą privalėjo fiksuoti pasirašytinai. Ieškovė tokius faktus neigia, jos poziciją iš dalies patvirtina ir ta aplinkybė, kad ji įprasta tvarka pastato negalėjo priduoti valstybinei komisijai, todėl reikėjo ekspertizės apie pastato tinkamumą eksploatuoti.

80Pagal CK 6.697 str. 3 d. rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Minėta, kad ieškovė, statinio užsakovė IĮ „Senojo dvaro sodyba“ savininkė nevykdė pareigos pasamdyti statybos darbų techninį prižiūrėtoją. Ši aplinkybė svarbi bet nėra lemianti, sprendžiant dėl jos reikalavimų esmės. Byloje nustatytos aplinkybės leido teismui padaryti išvadą, kad rangovui, t. y. atsakovui UAB „Rustonas“ toks užsakovės nerūpestingumas buvo parankus, nes nenusimanančiai statybos reikaluose užsakovei buvo galima pateikti nesąžiningai surašytus darbų atlikimo aktus, perduoti darbus, kurie nebuvo atlikti, perduoti nekokybiškai atliktus darbus. Šias aplinkybes teismas jau yra konstatavęs. Tačiau šis ieškovės nerūpestingas elgesys sąžiningam rangovui neturėjo turėti jokios įtakos. Atsakovas netgi teismo proceso metu, vertinant eksperto išvadas ir tiriamus duomenis, juos tik nepripažino bet neteigė, jog jis įrašydamas į aktus neatliktus darbus ar aktuodamas darbus, kurie atlikti nekokybiškai, arba nurodydamas didesnius atliktų darbų įkainius nei tai reglamentuojama teisės aktuose suklydo, gynėsi nuo šių nustatinėjamų aplinkybių iš esmės tik senaties terminu, todėl įvertinęs visumą šių faktinių aplinkybių, teismas sprendžia, jog techninio statybos prižiūrėtojo statybos procese nebuvimas tik iš dalies įtakojo ieškovės patirtus nuostolius. Didžiąja dalimi juos įtakojo atsakovo, kaip verslininko, dirbančio statybos versle ir žinančio ne tik savo teises, bet ir pareigas nesąžiningi veiksmai. Esant šioms aplinkybėms ieškovo ieškinio reikalavimas (visos pozicijos) mažintinas dešimčia procentų.

 1. Dėl priešieškinio.

81Atsakovas, nesutikdamas su ieškinio reikalavimais teikė teismui atsiliepimą bei kitus procesinius dokumentus, taip pat priešieškinį bei patikslintą priešieškinį, kuriuose nurodė, kad ieškinys nepagrįstas, todėl turi būti atmetamas. Teigdamas, kad ieškovas klaidina teismą, nurodė, jog visi darbų perdavimo aktuose nurodyti darbai buvo atlikti laiku ir kokybiškai, apie tai liudija ieškovo parašai ant šių darbų perdavimo aktų, todėl mano, kad ieškovas, nereikšdamas pretenzijų darbų perdavimo metu, neteko teisės jas reikšti dabar. Kartu prašė taikyti ieškovo reikalavimams ieškinio senaties terminą reglamentuojančias teisės normas ir tuo pagrindu ieškinį atmesti.

82Priešieškiniu, prašydamas priteisti 121065,12 Lt pagal 2008-08-01 pasirašytą statybos rangos sutartį Nr. SS20080801 ir ieškovo pasirašytą 2008-08-04 – 2008-09-02 atliktų darbų aktą Nr. A00l bei atliktų darbų pažymą Nr.26, ir išrašytą PVM sąskaitą faktūrą 121065,12 Lt nurodė, kad ieškovas nesumokėjo rangovui už pastato medinių paviršių papildomą šlifavimą, sienų papildomą gruntavimą, ir padengimą antiseptinėmis medžiagomis, bei impregnantais, taip pat inventorinių pastolių įrengimą ir išardymą.

83Papildomu priešieškiniu atsakovas didindamas savo reikalavimus nurodė, kad be ieškinyje nurodytos atliktų, bet ieškovo neapmokėtų darbų sumos – 121065,12 Lt, ieškovas pagal papildomos rangos sutarties Nr. SS20080804 turinį ir papildomą atliktų darbų aktą Nr. A002, už atliktus ir užaktuotus papildomus statybos darbus laikotarpyje nuo 2008-10-16 iki 2008-10-31 ieškovas nesumokėjo ir atsakovui liko skolingas 73 524,04 Lt. Todėl atsakovas galutinai prašė priteisti iš ieškovo IĮ „Seno dvaro sodyba“ 194 589,16 Lt įsiskolinimo, 6 % procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas.

84Savo reikalavimus atsakovas grindė ieškovo pasirašytomis statybos rangos su atsakovu sutartimis Nr. Nr. SS20080801 ir Nr. SS20080804, taip pat ieškovės pasirašytu 2008-08-04 – 2008-09-02 atliktų darbų aktu Nr. A00l bei atliktų darbų pažyma Nr.26; taip pat papildomu atliktų darbų aktu Nr. A002 už, atsakovo teigimu, atliktus ir užaktuotus papildomus statybos darbus laikotarpyje nuo 2008-10-16 iki 2008-10-31.

85Teismas konstatuoja, kad įvertinus byloje esančią medžiagą ir ekspertizių išvadas, rangovo nuo 2008-08-04 iki 2008-09-02 laikotarpiu 121065,12 Lt sumai surašytame atliktų darbų akte A001, bei pažymoje Nr. 26 užfiksuoti darbai nėra įrašyti į kitus užsakovui pateiktus atliktų darbų aktus. Tačiau dėl šių darbų yra užaukštintas kiekis, bei pritaikomas A5-430-1 restauracijos įkainis, perskaičiavus šį aktą už atliktus darbus suma yra 20620,48 Lt. Aplinkybę patvirtinančią, kad rastinio namo lauko sienos nebuvo perdažytos patvirtino ir ekspertizių išvados, ir atžymos Kadastro registro pažymėjime 2007-08-22 d. statinio nuotraukos, taip ekspertės atliktas 2013-02-01 apsilankius ginčo objekte vizualinis apžiūrėjimas iš kiemo pusės, kur rastas nepadengtos sienos lopinėlis, nuo kurio buvo nuimtas elektros skydelis. Jame stebima ta pati pilka spalva, kaip ir Kadastro byloje.

86Dar daugiau, ekspertės pateiktame palyginime apie rastinio namo sienų sumontavimą (surinkimą) ir jo lauko sienų impregnavimą, akivaizdus bet nepaaiškinamas kainų santykis, patvirtinantis, kad įkainiai nepagrįstai padidinti, t. y. ne tie, kurie turėjo būti taikomi: Štai UAB „Ekoamžius“ yra išrašęs PVM sąskaitą faktūrą serija EKO Nr. 000000005, kurioje rastinių sienų kaina ir surinkimo darbai yra 127300,00 Lt, o atsakovo surašyti sienų paruošimo ir impregnavimo darbai – 121065,12 Lt. Darytina neabejotina išvada, kad sienų impregnavimo darbai su jų paruošimu ir pašveitimu negali kainuoti panašiai kaip visas statinys ir jo surinkimas.

87Vertinant kitus atsakovo priešieškinių reikalavimus ir juose teikiamus argumentus, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad prie šalių 2008-10-15 pasirašytos statybos rangos sutarties Nr. SS20081015 121000,00 Lt sumai, sąmatos nepateiktos, nors joje įvardijama kaip papildomi darbai, pateiktas atliktų darbų aktas A001 121065,12 Lt tai pačiai, kaip ir prieš tai nurodytame darbų akte sumai, nurodytas tas pats darbų aprašymas: medinių paviršių šlifavimas, sienų gruntavimas, inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas. Teismas jau yra konstatavęs, kad šių darbų kaina ir kiekiai yra nepagrįstai užaukštinti kiekiai pagal galiojančius normatyvus šių darbų kaina yra 20620,48 Lt atsakovas netinkamai panaudojo statinio restauracijos įkainius A5-430-1.

88Vertinant atsakovo į bylą pateiktus atliktų darbų aktus Nr. A002 už laikotarpį nuo 2008-10-16 iki 2008-10-31, (pažymėtina, kad šiuos aktus visą bylos nagrinėjimo laiką atsakovas neteikė, jai nesirėmė 2008-12-05 siekdamas priduoti darbus ir vėliau suderindamas su ieškovu skolos likutį) jie ieškovo nepasirašyti, todėl negali įrodyti atsakovo reikalavimo (b. l. 29-44, t. 4). Be to, aukščiau pateikti įrodymai ir išvados dėl jų paneigia atsakovo teiginius dėl jo reikalaujamos nežinia iš kur kildinamos 73524,04 Lt papildomos ieškovo skolos.

89Vertinant šiuos atsakovo priešieškinio ir patikslinto priešieškinio reikalavimus, teismas dar kartą grįžta prie jau aprašytos sprendime bylos medžiagos ir paties atsakovo teiktų ieškovui dokumentų dėl darbų perdavimo priėmimo akto, surašyto tuo metu, kai šalys savo bendradarbiavimą buvo nutraukę, t. y. 2008-12-05 atsakovas nurodo, kad perduodami visi darbai atlikti pagal sutartis: 2007-12-20 - Nr. SS20070413; 2008-02-08 Nr. SS20070413A ir 2008-08-04 Nr. SS20080804. Atkreipiamas dėmesys, kad Rangovas kitų statybos rangos sutarčių ir pagal jas atliktų darbų nemini ir neįvardija, taip pat detalizuodamas kiek ir kokias statybos rangos sutartis, kurios reikšmingos šio objekto statybai su ieškove pasirašė, atsakovas tiksliai nurodo priešinėje pretenzijoje, rašytoje 2010-01-28 (b.l. 23, t. 1). Tai 2007-12-20 statybos rangos sutartis Nr. SS20070413; 2008-02-08 statybos rangos sutartis Nr. SS20070413/A, 2008-08-01 statybos rangos sutartis Nr. SS20080801 ir 2008-10-15 statybos rangos sutartis Nr. SS20081015. Taigi akivaizdu, kad dalis jau šiame teismo sprendime aptartų šalių pasirašytų statybos rangos sutarčių arba dubliavo viena kitą, arba nebuvo vykdomos. Apie tai iš dalies liudija ir atsakovo UAB „Rustonas“ teiktas ieškovui 2008-12-31 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas dėl IĮ „Seno dvaro sodyba“ skolos rangovui – 37091,27 Lt už atliktus statybos rangos darbus. Pažymėtina, kad šalių sutartiniai teisiniai santykiai tuo metu jau buvo pasibaigę, jokius statybos darbus atsakovas objekte kaimo turizmo sodyboje nevykdė.

90Teismas nevertina į bylą teiktos šalių pasirašytos statybos rangos sutarties Nr. SS20070413/1, nes šalys šia sutartimi jokių savo reikalavimų neįrodinėja ir neremia. Kartu pažymi, kad pridėtose prie šios sutarties sąmatose yra išvardinti statybos darbai, nurodyti 2007-12-20 šalių IĮ „Seno dvaro sodyba“ ir UAB „Rustonas“ sutartyje Nr. SS20070413, o dalis darbų, kurie buvo atlikti kitų rangovų (Pvz. rastinio namo statyba (surinkimas).

91Esant visumai šių įrodymų ir tokiam jų vertinimui, teismas sutinka, kad atsakovas pagrindė tik dalies ieškovės skolos už atliktus statybos darbus pagal dalį neapmokėtų darbų aktus buvimą, t.y. tik toje dalyje, kurioje šalys dar 2008-12-31 suderino savo tarpusavio atsiskaitymus. Kartu pažymėtina, kad šis aktas niekaip neįtakoja ieškovės reikalavimų esmės, kadangi jie kildinami iš kitų šalių teisinių santykių. Dėl atsakovo argumentų taikyti ieškinio senatį, teismas savo poziciją šiame sprendime išdėstė skyriuose „Dėl ieškinio senaties dėl nuostolių (patirtos žalos ir atsakovo neteisėto praturtėjimo ieškovo sąskaita) atlyginimo reikalavimams taikymo.“, ir „Dėl statybos darbų kokybės reikalavimų, kokybės garantijos ir jos termino reglamentavimo.“, todėl nesikartoja.

92Todėl priešieškinys ir patikslintas priešieškinys tenkintini iš dalies – dėl reikalavimo priteisti rangovui – UAB „Rustonas“ 37091,27 Lt skolos.

93Įvertinus visumą byloje ištirtų ir išanalizuotų įrodymų, dėl ieškinio ir patikslinto ieškinio teismas iš dalies tenkindamas ieškovo IĮ „Seno dvaro sodyba“ ieškinį ir patikslintą ieškinį pripažįsta pagrįstais tokius jos reikalavimus:

 1. reikalavimą atlyginti žalą už atsakovui permokėtus dėl nepagrįstai į aktus įrašytus, dubliuotus ir neatliktus darbus – 165945,23 Lt sumoje, kuri mažinama aukščiau nurodytais motyvais dešimčia procentinių punktų;
 2. reikalavimą atlyginti statybos darbų defektų šalinimo išlaidas 72502,14 Lt sumoje, kuri mažinama aukščiau nurodomais motyvais dešimčia procentinių punktų.

94Taigi viso ieškovui priteistina iš atsakovo 149350,73 Lt žalos atlyginimo ir 65252,12 Lt statybos darbų defektų šalinimo išlaidoms padengti.

95Likusioje dalyje ieškovo ir atsakovo ieškinio ir priešieškinio reikalavimai netenkinami

 1. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų

96Šalių patirtos šioje bylinėjimosi išlaidos tenkinamos proporcingai šalių patenkintiems ir atmestiems reikalavimams (nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimai patenkinti 83,29 %, o atsakovo reikalavimai patenkinti 19,06 %). Pažymėtina, kad šalims šioje byloje paduodant ieškinius ir priešieškinius žyminio mokesčio sumokėjimas buvo atidėtas iki bylos išnagrinėjimo teisme (Šiaulių apygardos teismo 2012-06-26, 2013-04-15 ir 2013-05-29 nutartimis atitinkamai ieškovui buvo atidėta 5653,58 Lt žyminio mokesčio dalis, o atsakovui 1471 Lt žyminio mokesčio dalis). Todėl priimant galutinį sprendimą išspręstinas ir šių išlaidų priteisimo valstybei klausimas. Dėl patenkintų ieškovo reikalavimų dalies valstybei iš atsakovo priteistina 5125,32 Lt žyminio mokesčio bei dėl patenkintų atsakovo priešieškinio reikalavimų iš ieškovo valstybei priteistina 932,42 Lt žyminio mokesčio.

97Nustatyta, kad byloje ieškovas patyrė 2000 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų, o atsakovas patyrė 3000 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų. Todėl ieškovui iš atsakovo turėtų būti priteista 1665,80 Lt, o atsakovui iš ieškovo 571,80 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų. Atlikus šių priešpriešinių sumų įskaitymą ieškovui priteistina iš atsakovo 1094 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų. Be to, nustatyta, kad ieškovas byloje turėjo 7050 Lt ekspertizės išlaidų, o atsakovas turėjo 1000 Lt ekspertizės išlaidų (b. l. 10, t. 3; b. l. 88, t. 4). Šios išlaidos atitinkamai kaip ir advokato teisinės pagalbos išlaidos paskirstytinos tarp šalių. Byloje iš viso patirta 105,06 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurios atitinkamai paskirstytinos tarp šalių ( b. l. 223, t. 1; b. l. 85, t. 4).

98Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. CK 6.37 straipsnis numato, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai, ir, kad rašytinės formos nesilaikymas yra pagrindas taikyti įstatymų nustatytą palūkanų dydį. 2007-12-20 Statybos rangos sutartimi šalys dėl palūkanų nesitarė, todėl ieškovei ir atsakovui atsirado teisė reikalauti iš priešingos šalies priteisti 6 (šešių) proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kadangi abiejų šalių reikalavimai patenkinti iš dalies.

99Vadovaudamasis LR CPK 150 str., 259, 270 str., teismas

Nutarė

100Ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

101Ieškovui IĮ „Seno dvaro sodyba“ atstatyti praleistą ieškinio senaties terminą pareikšti ieškinį reikalavimams dėl žalos ir nuostolių dėl nekokybiškai atliktų statybos darbų atlikimo.

102Priteisti ieškovui IĮ „Seno dvaro sodyba“ (įmonės kodas 301128671, buveinės adresas Rasos g. 12-64, Kėdainiuose) iš atsakovo UAB „Rustonas“ (įmonės kodas 172775940, buveinės adresas Ramonų k. Raseinių r. savivaldybė) 149350,73 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt devynis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt Lt 73 cnt) žalos atlyginimo ir 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2012 m. birželio 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

103Priteisti ieškovui IĮ „Seno dvaro sodyba“ (įmonės kodas 301128671, buveinės adresas Rasos g. 12-64, Kėdainiuose) iš atsakovo UAB „Rustonas“ (įmonės kodas 172775940, buveinės adresas Ramonų k. Raseinių r. savivaldybė) 65252,12 Lt (šešiasdešimt penkis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt du Lt 12 cnt) statybos darbų defektų šalinimo išlaidoms padengti atlyginimo ir 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2012 m. birželio 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

104Priteisti atsakovui UAB „Rustonas“ (įmonės kodas 172775940, buveinės adresas Ramonų k. Raseinių r. savivaldybė) iš ieškovo IĮ „Seno dvaro sodyba“ (įmonės kodas 301128671, buveinės adresas Rasos g. 12-64, Kėdainiuose) 37091,27 Lt (trisdešimt septynis tūkstančius devyniasdešimt vieną Lt 27 cnt) nesumokėtos už atliktus statybos darbus skolos ir 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2012 m. birželio 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

105Priteisti ieškovui IĮ „Seno dvaro sodyba“ (įmonės kodas 301128671, buveinės adresas Rasos g. 12-64, Kėdainiuose) iš atsakovo UAB „Rustonas“ (įmonės kodas 172775940, buveinės adresas Ramonų k. Raseinių r. savivaldybė) 1675,79 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus septyniasdešimt penkis Lt 79 cnt) ekspertizių atlikimo išlaidų.

106Likusioje dalyje ieškovo ir atsakovo ieškinio reikalavimus atmesti.

107Priteisti ieškovui IĮ „Seno dvaro sodyba“ (įmonės kodas 301128671, buveinės adresas Rasos g. 12-64, Kėdainiuose) iš atsakovo UAB „Rustonas“ (įmonės kodas 172775940, buveinės adresas Ramonų k. Raseinių r. savivaldybė) 1094 Lt (vieną tūkstantį devyniasdešimt keturis Lt) advokato teisinės pagalbos išlaidų, 5681,35 Lt (penkis tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt vieną Lt 35 cnt) ekspertizės išlaidų.

108Priteisti valstybei:

1091) iš ieškovo IĮ „Seno dvaro sodyba“ (įmonės kodas 301128671, buveinės adresas Rasos g. 12-64, Kėdainiuose) 932,42 Lt (devynis šimtus trisdešimt du litus 42 cnt) žyminio mokesčio bei 17,56 Lt (septyniolika litų 56 cnt) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų;

1102) iš atsakovo UAB „Rustonas“ (įmonės kodas 172775940, buveinės adresas Ramonų k. Raseinių r. savivaldybė) 5125,32 Lt (penkis tūkstančius vieną šimtą dvidešimt penkis litus 32 cnt) žyminio mokesčio bei 87,50 Lt (aštuoniasdešimt septynis litus 50 cnt) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

111Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo IĮ... 3.
 1. Ieškinio esmė, faktai ir reikšmingos aplinkybės, dubliko... 4. Ieškovas IĮ „Seno dvaro sodyba“ pirminiu ieškiniu teismo prašė... 5. Ieškinyje nurodoma, kad 2007-12-20 ieškovas IĮ „Seno dvaro sodyba“ ir... 6. Ieškovas, siekdamas įvertinti atliktų darbų kokybę, kreipėsi į... 7. Ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl ekspertizės aktu patvirtintos... 8. Ieškovo teigimu, ilgainiui ėmė aiškėti ir kiti atsakovo atliktų statybos... 9. Dublike ieškovo nurodyta, kad jeigu darbų defektai nustatomi per garantinį... 10. Patikslintu ieškinio pareiškimu, kuris teismui teiktas 2013-04-11 teismo... 11. Atsakovas, nesutikdamas su ieškinio reikalavimais, mano, kad ieškinys... 12. Faktiškai 2008-10-15 Statybos rangos sutartis Nr. SS20081015 buvo pasirašyta... 13. Ieškovas teigia darbų trūkumus nustatęs iš karto po darbų pridavimo,... 14. Atsakovas pateiktu teismui priešieškiniu prašo priteisti iš ieškovo skolą... 15. Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.
   16. Byloje nustatyta, kad ginčo šalis siejo statybos rangos teisiniai santykiai.... 17. Rangos sutartimi kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas)... 18. Byloje šalių teikti įrodymai liudija, kad 2007-12-20 ieškovas IĮ „Seno... 19. Statybos rangos darbų techninė priežiūra pagal šalių paaiškinimus ir... 20. Pagal chronologiją dėl ginčo statinio - kavinės motelio statybos darbų... 21. a) pagal 2005-11-08 statybos leidimą Nr. S-05-189 ir pagal 2005 m. paruoštą... 22. b) 2006-12-29 jau kitas rangovas UAB „Ekoamžius“ priėmimo-perdavimo aktu... 23. c) 2006-12-29 atliktų darbų aktu šalys – IĮ „Senojo dvaro sodyba“... 24. d) 2007-06-26 taikos sutartimi šalys - UAB „Ekoamžius“ ir D. S.... 25. Taigi šių duomenų pagrindu konstatuotina, kad prieš sudarant šioje byloje... 26. Grįžtant prie nagrinėjamos bylos faktų ir šios bylos šalių sutartinių... 27. Minėta, kad darbų pradžia pagal aptariamą statybos rangos sutartį -... 28. Po šios sutarties sudarymo šalys sudarė dar vieną statybos rangos sutartį.... 29. Dalis šių darbų atskiromis sutartimis perduota atlikti subrangovams, bet... 30. Dar vėliau, vykdant pirmąsias dvi sutartis šalys pagal 2008-08-01 statybos... 31. Dar vėlesnėje 2008-10-15 šalių sudarytoje statybos rangos sutartyje nėra... 32. Taip pat pažymėtina, kad nei vienoje iš aukščiau nurodomų ir aptariamų... 33. Byloje atsakovas, teikdamas priešieškinį pateikė teismui dar vieną... 34. Bylos duomenimis, atsakovas 2008-12-05 darbo perdavimo aktu (pažymėtina, kad... 35. Šalys IĮ „Seno dvaro sodyba“ – 2010-01-16, o UAB „Rustonas“... 36. Byloje esantieji dokumentai – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų... 37. Ieškovas, teikdamas savo ieškinio reikalavimą dėl atsakovui sumokėtų už... 38. Atsakovas, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimus, remiasi į bylą teiktomis... 39. III.1. Dėl ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovo permokėtas sumas ir... 40. Ieškiniu, patikslintu ieškiniu ir ieškovo paaiškinimais nustatyta, kad... 41. Taigi vienas ieškovo ieškinio ir patikslinto ieškinio reikalavimų – dėl... 42. Pažymėtina, kad ekspertizės akte nustatytas aplinkybes atsakovas neigė... 43. Atsakovas 2010-01-28 pateikė ieškovui priešinę pretenziją dėl... 44. 2007-12-20 statybos rangos sutartį Nr. SS20070413; 2008-02-08 statybos rangos... 45. Teismas iš šių šalių apsikeistų dokumentų sprendžia, kad neteisminis... 46. Atsakovas, remdamasis CK 1.126 str. 2 d., ieškovo ieškinio reikalavimams dėl... 47. III.2. Dėl ieškinio senaties dėl nuostolių (patirtos žalos ir atsakovo... 48. Šiame teismo procesiniame sprendime jau minėta, kad vienas ieškovės... 49. Teisės į ieškinį atsiradimo momentas nustatomas taikant tiek subjektyvųjį... 50. Pagal šios bylos duomenis ieškovas apie atsakovui permokėtą sumą sužinojo... 51. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas... 52. Ieškovė nagrinėjamoje byloje laikosi pozicijos, kad ji ieškinio senaties... 53. Teismas spręsdamas dėl senaties termino šiam reikalavimui pareikšti esmės,... 54. III.3. Dėl statybos darbų kokybės reikalavimų, kokybės garantijos ir jos... 55. Pagal CK 6.684 straipsnį rangovas privalo vykdyti statybos darbus,... 56. Darbų kokybės garantija yra užtikrinimas, kad darbų rezultatas turi... 57. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per... 58. Šios bylos duomenys nagrinėjamame teisiniame ginče patvirtina, kad... 59. Tačiau sprendžiant dėl ieškinio senaties šiuo atveju svarbi CK 6.667... 60. Šioje byloje sprendžiant dėl ieškinio senaties reikšti reikalavimą dėl... 61. III.4. Dėl nekokybiškai atliktų darbų, jų mąsto ir vertės, bei... 62. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje dėl minėtų CK... 63. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse ne kartą yra nurodęs,... 64. Šios bylos faktai patvirtina aplinkybę, kad atsakovas yra verslininkas, kurio... 65. Analizuojant ieškovės teikiamų reikalavimų dėl nekokybiškai atliktų... 66. Teismas, vertindamas šią ieškovės ieškinio poziciją remiasi byloje... 67. CK 6.665 str. 1 d numato, kad užsakovas savo pasirinkimu turi teisę... 68. Teismas, vertindamas šių reikalavimų turinį sprendžia, kad ieškovui... 69. Minėta, kad reikalavimas priteisti dar ir sumokėtas už atliktus darbus... 70. Minėta, kad ieškovo prašomų priteisti defektų šalinimo išlaidų dydį... 71. Teismas pasikartoja, kad šiuo aspektu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 72. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK 6.665 str. 1 d. 3 p.... 73. III.5. Dėl pareigos pasirūpinti statybos technine priežiūra bei pildyti... 74. Teismas šiais aptariamais aspektais, konstatuoja, kad ginčo objektas –... 75. 18.1 p. statybos leidimą,... 76. 18.2 p. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą,... 77. 18.3 p. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė),... 78. 18.5 p. statybos darbų žurnalą.... 79. Ypatingai atkreiptinas dėmesys, kad Statybos darbų žurnalą privaloma... 80. Pagal CK 6.697 str. 3 d. rangovas, projektuotojas ir statybos techninis... 81. Atsakovas, nesutikdamas su ieškinio reikalavimais teikė teismui atsiliepimą... 82. Priešieškiniu, prašydamas priteisti 121065,12 Lt pagal 2008-08-01... 83. Papildomu priešieškiniu atsakovas didindamas savo reikalavimus nurodė, kad... 84. Savo reikalavimus atsakovas grindė ieškovo pasirašytomis statybos rangos su... 85. Teismas konstatuoja, kad įvertinus byloje esančią medžiagą ir ekspertizių... 86. Dar daugiau, ekspertės pateiktame palyginime apie rastinio namo sienų... 87. Vertinant kitus atsakovo priešieškinių reikalavimus ir juose teikiamus... 88. Vertinant atsakovo į bylą pateiktus atliktų darbų aktus Nr. A002 už... 89. Vertinant šiuos atsakovo priešieškinio ir patikslinto priešieškinio... 90. Teismas nevertina į bylą teiktos šalių pasirašytos statybos rangos... 91. Esant visumai šių įrodymų ir tokiam jų vertinimui, teismas sutinka, kad... 92. Todėl priešieškinys ir patikslintas priešieškinys tenkintini iš dalies... 93. Įvertinus visumą byloje ištirtų ir išanalizuotų įrodymų, dėl ieškinio... 94. Taigi viso ieškovui priteistina iš atsakovo 149350,73 Lt žalos atlyginimo ir... 95. Likusioje dalyje ieškovo ir atsakovo ieškinio ir priešieškinio reikalavimai... 96. Šalių patirtos šioje bylinėjimosi išlaidos tenkinamos proporcingai šalių... 97. Nustatyta, kad byloje ieškovas patyrė 2000 Lt advokato teisinės pagalbos... 98. Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad kai abi sutarties šalys... 99. Vadovaudamasis LR CPK 150 str., 259, 270 str., teismas... 100. Ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 101. Ieškovui IĮ „Seno dvaro sodyba“ atstatyti praleistą ieškinio senaties... 102. Priteisti ieškovui IĮ „Seno dvaro sodyba“ (įmonės kodas 301128671,... 103. Priteisti ieškovui IĮ „Seno dvaro sodyba“ (įmonės kodas 301128671,... 104. Priteisti atsakovui UAB „Rustonas“ (įmonės kodas 172775940, buveinės... 105. Priteisti ieškovui IĮ „Seno dvaro sodyba“ (įmonės kodas 301128671,... 106. Likusioje dalyje ieškovo ir atsakovo ieškinio reikalavimus atmesti.... 107. Priteisti ieškovui IĮ „Seno dvaro sodyba“ (įmonės kodas 301128671,... 108. Priteisti valstybei:... 109. 1) iš ieškovo IĮ „Seno dvaro sodyba“ (įmonės kodas 301128671,... 110. 2) iš atsakovo UAB „Rustonas“ (įmonės kodas 172775940, buveinės adresas... 111. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...