Byla 2-361-867/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Inga Sakalauskaitė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei J. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti jam iš atsakovės 680,00 Lt skolos, 122,40 Lt delspinigių, 145,45 Lt ikiteisminio išieškojimo išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jai įteikti įstatymo nustatyta tvarka (LR CPK 124str. 1d.).

4Ieškovas ieškinyje pateikė prašymą, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (LR CPK 142str. 4d., 285str. 1d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (LR CPK 285str. 2d.).

7Pateiktais rašytiniais įrodymais nustatytos faktinės aplinkybės, kad 2002-01-31 tarp pirminio kreditoriaus UAB ,,Tele2“ ir atsakovės buvo sudaryta Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų teikimo sutartis Nr.B310A67090961926, pagal kurią UAB ,,Tele2“ įsipareigojo teikti atsakovei skaitmeninio korinio (GSM) ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo tinkamai naudotis ryšio paslaugomis ir už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka pagal išrašytas sąskaitas (b.l. 17-20). Pirminis kreditorius pateikė atsakovei PVM sąskaitas – faktūras už laikotarpį nuo 2002-01-31 iki 2004-05-31, tačiau atsakovė jų neapmokėjo (b.l. 21-49). Atsakovė neatsiskaitė už suteiktas paslaugas tarp šalių sudarytoje sutartyje nustatytu terminu, todėl ieškovui liko skolinga 680,00 Lt skolos. 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr.09-20-21 įsiskolinimo iš atsakovės reikalavimo teisė pirminio kreditoriaus UAB ,,Tele2“ buvo perleista naujajam kreditoriui – ieškovui (b.l. 7, 13-16). Atsakovei buvo išsiųstas pranešimas dėl reikalavimo perleidimo (b.l. 50). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė susidariusį 680,00 Lt įsiskolinimą pirminiam kreditoriui ar ieškovui būtų sumokėjusi.

8Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad paslaugų teikimo sutarties pagrindu tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Teisėtai sudaryta sutartis šalims turi įstatymo galią (LR CK 6.189str. ld.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38str. 1d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (LR CK 6.59str.). Įvertinus nustatytas aplinkybes, kad atsakovė savo prievolės sumokėti už gautas mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neįvykdė, atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų teismui nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės nevykdymo faktą, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę ir jos atžvilgiu taikytina civilinė atsakomybė (LR CK 6.63str. 1d. 1, 2p., 6.245str. 1d.). Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (LR CK 6.256str. 2d.). Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl 680,0 Lt skolos, kaip pagrįstas, tenkintinas ir iš atsakovės priteistina 680,00 Lt skola.

9Ieškovas prašo priteisti 122,40 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2013-05-29 iki 2013-11-25 skaičiuojamų pagal Mobiliojo skaitmeninio ryšio (GSM) paslaugų sutarties Nr.B310A67090961926, 6.5. punktą. Pagal LR CK 6.73str., teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal LR CK 6.73str. ir 6.258str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 122,40 Lt delspinigių, kurie priskaičiuoti už laikotarpį nuo 2013-05-29 iki 2013-11-25 už 180 dienas, skaičiuojant po 0,1 procentų. Teismas, išanalizavęs vartojimo sutarties sąlygas, daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl 0,1 procento delspinigių dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Teismo iniciatyva delspinigių dydis yra mažintinas iki teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus atitinkančio 0,05 procentų dydžio, ir iš atsakovės ieškovui priteistina 61,20 Lt delspinigių suma (LR CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str., 1.5 str. 4 d.).

10Ieškovas ieškiniu taip pat prašo priteisti 145,45 Lt iki teisminio skolos išieškojimo išlaidų (CK 6.63 str. 2 d., 6.249 str. 4 d. 3 p.). Ieškovo prašomas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro: registruotas pranešimas Lietuvoje, pranešimas Lietuvoje, darbo priemonės, administravimo išlaidos, darbuotojo darbo užmokestis, ir kt. (b.l. 9). Teismas konstatuoja, kad šios išlaidos yra nepagrįstos, kadangi ieškovas reikalavimo perleidimo sutartimi iš UAB „Tele2“ įsigijo reikalavimo teises, kurios atsirado aukščiau minimų sutarčių pagrindu. Minėtose sutartyje nėra numatyta ikiteisminė skolos išieškojimo tvarka. Taip pat ieškovas nepateikia įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai šias išlaidas patyrė (LR CPK 178str.). Ieškovė vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos LR CK 6.249str. 4d. 3p. nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovo reikalavimas dėl 145,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

11Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (LR CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37str.).

12Iš dalies patenkinus ieškinį, atitinkamai perskirstomos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93str.). Atsižlegiant į tai, kad patenkinta 78 procentai reikalavimų, ieškovui iš atsakovės priteistina 56,16 Lt suapvalinus 56,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 80str. 1d. 1p., 93str. 2d.).

13Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 10,00Lt, todėl nepriteistinos, vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (LR CPK 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis LR CPK 285 str. 1d., 2d., 286str., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės J. P., a.k( - ) gyv. ( - ), Klaipėdos r., 680,00 Lt skolą, 61,20 Lt delspinigių, viso 741,20 Lt (septynis šimtus keturiasdešimt vieną litą ir 20ct), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 741,20Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2013-12-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 56,00 Lt (penkiasdešimt šešis litus) žyminio mokesčio ieškovui UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, esančiai Juozapavičiaus g.7, Vilniuje, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB SEB bankas.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovė J. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai