Byla 2A-1474-485/2012
Dėl skolos, delspinigių, baudos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Remeika, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Kapitalo valda“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4972-748/2012 pagal ieškovės UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui S. P. dėl skolos, delspinigių, baudos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė ieškiniu (b. l. 3-5) prašė priteisti iš atsakovo 570,78 Lt skolą, 1 865,31 Lt delspinigius, 57,08 Lt baudą, 40 Lt už duomenų apie atsakovą gavimą, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiškos skolos grąžinimo bei 76 Lt žyminį mokestį. Ieškovė nurodė, jog 2006-07-11 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas sudarė išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo šaldytuvą ir įsipareigojo už prekę mokėti šalių sutartyje numatytu mokėjimo grafiku. Atsakovas įsipareigojimų bendrovei neįvykdė. 2009-03-04 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09/03/04-1 UAB „Ūkio banko lizingas“ perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu. Atsakovas neinformavo UAB „Ūkio banko lizingas“ apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą, todėl jis privalo mokėti 10 procentų baudą nuo neišpirktos įsigyto daikto vertės.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 12 d. sprendimu už akių (b. l. 27-28) ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovei iš atsakovo 570,78 Lt skolą, 57,08 Lt baudą, 470,03 Lt delspinigius, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 137,89 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-02-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 34,13 Lt žyminį mokestį. Teismas nurodė, jog pagal sudarytą sutartį, atsakovui netinkamai ją vykdant, jam kyla pareiga sumokėti ieškovei 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku negrąžintos sumos. Teismas vertino, jog nustatyto dydžio delspinigiai prilygsta 73 proc. metinių palūkanų, o tai laikytina neprotingai didelėmis netesybomis. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, prekę įsigijo ne verslo reikmėms, dalį prievolės yra įvykdęs, sumažino priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 proc., t.y. iki 470,03 Lt.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Ieškovė UAB „Kapitalo valda“ apeliaciniu skundu (b. l. 33-35) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-12 sprendimo už akių dalį, kuria netenkintas ieškovės prašymas priteisti 1 865,31 Lt delspinigius ir 40 Lt už duomenų apie atsakovą gavimą ir šioje dalyje ieškovės ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai nepriteisė prašomų delspinigių, kadangi atsakovas per laikotarpį nuo 2007-08-12 iki kreipimosi į teismą nesirūpino savo įsipareigojimų vykdymu, vengė ir nereagavo į daugkartinius raginimus sumokėti skolą, ilgą laiką naudojosi kreditorės lėšomis. Kreditorė dėl tokių atsakovo veiksmų patyrė nuostolius. Teismo sprendimas mažinti delspinigius yra palankus nesąžiningai sutarties šaliai, o tai skatina nesilaikyti pasirašytos sutarties. Teismas nepagrįstai rėmėsi tuo, kad atsakovas yra ne verslo subjektas, kadangi sutarties nevykdymas negali būti siejamas su verslumu ar verslumo trūkumu;
  2. Teismas nepagrįstai nepriteisė ieškovei jos patirtų 40 Lt už Gyventojų registro tarnybos išduotą 2012-01-18 pažymą Nr. (29)3V-135-3 apie skolininko asmens duomenis.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str. patikrinimas (CPK 320 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

11Byloje kilo ginčas dėl priteistinų sutartinių netesybų mažinimo teisėtumo.

12Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;6.587,93 ft. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

13Byloje nustatyta, kad 2006-07-11 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas S. P. sudarė Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 607479335 (toliau – Sutartis), kuria UAB „Ūkio banko lizingas“ perdavė atsakovui naudotis ir valdyti šaldytuvą (b. l. 7-9). Minėta sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti įmokas ir, laiku neatlikus mokėjimų, 0,2 procento delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos (Sutarties 11.1 p.). Nustatyta, kad atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų ir yra skolingas už įsigytą daiktą 570,78 Lt (b. l. 11). 2009-03-04 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir ieškovė UAB „Kapitalo valda“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1, pagal kurią UAB „Ūkio banko lizingas“ perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal minėtą išperkamosios nuomos sutartį (b. l. 10-11). Ieškovė byloje prašė priteisti 1 865,31 Lt delspinigius, paskaičiuotus vadovaujantis sutarties 11.1 p., tačiau teismas tokias netesybas laikė neprotingai didelėmis ir jas sumažino. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, kuriomis siekiama atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius. Nors apeliantas teigia, kad delspinigiai neturi būti mažinami, tačiau Sutartyje nustatytos palūkanos UAB „Kapitalo valda“ garantuoja pelną, todėl netesybos neturėtų būti papildomomis pajamomis, jos turėtų tik kompensuoti nuostolius už laiku negaunamas įmokas. Sutartyje nustatyti delspinigiai prilygsta 73 procentams metinių palūkanų, tačiau tokių didelių nuostolių ieškovė jokiais įrodymais nepagrindė (CPK 178 str.). Nors kreditoriui paprastai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, tačiau teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą, nes teismas neturi leisti vienai sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų. Tai svarbu ir tuo atveju kai ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl bylą nagrinėjantis teismas turi pareigą būti aktyvus ir ex officio įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį ir nepriteisti aiškiai per didelių delspinigių. Kaip matyti iš Sutarties, atsakovas ją sudarydamas, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl Sutarties sąlygų, nes sutartį pagal tipines sąlygas rengė UAB „Ūkio banko lizingas“, ji buvo sudaryta prisijungimo būdu ir dėl jos sąlygų nebuvo deramasi (CK 6.185 str.). Tai reiškia, jog teismas turi pareigą įvertinti tokią sutarties sąlyga teisingumo ir teisėtumo aspektu. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog vartojimo kredito sutartyse numatytas delspinigių dydis (0,2% už dieną) yra neprotingai didelis ir, atsižvelgiant į skolos sumą bei mokėtinas palūkanas, ieškovei leistų nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita. Nors ieškovė apeliaciniame skunde teigia, jog atsakovas šiuo atveju piktnaudžiavo savo teisėmis, iš byloje esančio 2009-03-04 Perdavimo – priėmimo akto matyti, jog jau reikalavimo perėmimo dienai, t.y. ieškovei perimant iš UAB „Ūkio banko lizingas“ reikalavimo teises, atsakovo atžvilgiu buvo priskaičiuota 205,48 Lt delspinigių. Ieškovė tik po trijų metų kreipėsi į teismą dėl skolos išieškojimo, kai priskaičiuoti delspinigiai jau beveik keturis kartus viršijo skolos dydį ir sudarė 1 865,31 Lt. Toks ieškovės delsimas, teismo nuomone, taip pat laikytinas netoleruotinu bei siekiu pasipelnyti iš kitos sutarties šalies. Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet kokias sutarties sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems principams (CK 6.196 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju nustatyti delspinigiai pažeidžia minėtus teisės principus, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai prašomus priteisti 0,2 procento delspinigius sumažino iki 0,05 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Sumažindamas sutartines netesybas ir nustatydamas jas minimalaus dydžio, teismas nepaneigė šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, tik sutarties nuostatas koregavo pagal protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 str. 2 d.). Nors apeliantė skunde nurodė, jog dėl atsakovo neveikimo patyrė nuostolius, tačiau ieškovė neįrodinėjo patirtų nuostolių dydžio, o priteista suma rodo, kad teismo nustatytas delspinigių dydis toks, koks paprastai galėtų būti taikomas panašiais atvejais. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai rėmėsi tuo, jog Sutartimi įsigyta prekė buvo skirta ne verslo tikslams, atsakovas yra fizinis asmuo, todėl sudarydamas sutartis su UAB „Ūkio banko lizingas“ atsakovas buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Atsižvelgdamas į tai, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteistinas sutartines netesybas mažino, kadangi šiuo atveju jos yra nustatytos aiškiai per didelės.

14Apeliantė skunde nurodo, jog teismas nepagrįstai nepriteisė ieškovei jos patirtų 40 Lt už Gyventojų registro tarnybos išduotą 2012-01-18 pažymą Nr. (29)3V-135-3 apie skolininko asmens duomenis. Iš teismo sprendimo turinio matyti, jog motyvuojamojoje sprendimo dalyje teismas nurodė, jog tenkinus ieškinį iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistina proporcinga dalis, t. y. 17,96 Lt už pažymą iš VĮ Gyventojų registro tarnybos. Kadangi ši teismo išvada nebuvo paminėta sprendimo rezoliucinėje dalyje, o iš sprendimo turinio matyti, jog teismas šią sumą ieškovei priteisė, Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimas už akių paliktinas nepakeistu, tik patikslintina sprendimo rezoliucinė dalis (CPK 326 str. 1 d. 1 p.)

15Teismas, vadovaudamasis CPK 331 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

17Patikslinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimo už akių rezoliucinė dalį, nurodant, kad ieškovei UAB „Kapitalo valda“ (į. k. 126308223, reg. Vytenio g. 6-306, Vilniuje) priteistina iš atsakovo S. P. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) 17,96 Lt (septyniolika litų 96 ct) už Gyventojų registro tarnybos išduotą 2012-01-18 pažymą Nr. (29)3V-135-3 apie skolininko asmens duomenis.

Proceso dalyviai
Ryšiai