Byla eA-2513-552/2017
Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vilniaus energija“ skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir Taryba) 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 2S-17/2015 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių šilumos ir biokuro gamyba bei tiekimu, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ (toliau – ir Nutarimas) rezoliucinės dalies 1 punktą tiek, kiek jis susijęs su UAB „Vilniaus energija“, bei rezoliucinės dalies 2.1 punktą; 2) nustačius, kad UAB „Vilniaus energija“ vis dėlto pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 5 straipsnio 1 dalį, ir nepanaikinus Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkto tiek, kiek jis susijęs su UAB „Vilniaus energija“, ir 2.1 punkto, pakeisti Nutarimo rezoliucinės dalies 2.1 punktą ir sumažinti paskirtą baudą iki 862 098,89 Eur; 3) priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Pareiškėjas First Opportunity Oü skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 1 ir 2.2 punktus, o teismui pripažinus, kad Konkurencijos taryba įrodė padarytą teisės pažeidimą, pakeisti Nutarimo 2 punktą ir sumažinti arba panaikinti skirtą baudą.

7Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepimu į skundus su pareiškėjų skundais nesutiko ir prašė juos atmesti kaip nepagrįstus.

8Pareiškėjas First Opportunity Oü pateiktame atsiliepime į pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ skundą nurodė, kad su skundu sutinka.

9Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ pateiktame atsiliepime į pareiškėjo First Opportunity Oü skundą nurodė, kad su skundu sutinka.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 18 d. sprendimu pareiškėjų UAB „Vilniaus energija“ bei First Opportunity Oü skundus tenkino iš dalies: Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 2S-17/2015 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių šilumos ir biokuro gamyba bei tiekimu, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ 2 punktą pakeitė ir jį išdėstė taip: „2. Už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą skirti pinigines baudas: 2.1. UAB „Vilniaus energija“ – 17 103 600 (septyniolika milijonų vienas šimtas trys tūkstančiai šeši šimtai) eurų; 2.2. First Opportunity Oü – 3 176 100 (trys milijonai vienas šimtas septyniasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas) eurų.“ Likusioje dalyje teismas skundus atmetė kaip nepagrįstus.

11II.

12Atsakovas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą pateikė apeliacinį skundą, taip pat prašymą pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ atžvilgiu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – užtikrinti Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtos baudos (19 004 000 Eur) ir iki baudos sumokėjimo dienos priskaičiuotų 6 proc. metinių palūkanų (2016 m. lapkričio 16 d. palūkanos sudaro 806 891,15 Eur) sumokėjimą tokiais būdais: 1) iki teismo sprendimo įsiteisėjimo ir jo pagrindu nustatytos baudos ir palūkanų sumokėjimo dienos areštuojant pinigines lėšas, esančias kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigose atidarytose UAB „Vilniaus energija“ sąskaitose, lygias baudos dydžio ir priskaičiuotų palūkanų sumai; 2) panaikinant Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje numatytą UAB „Vilniaus energija“ skirtos baudos ir palūkanų priverstinio išieškojimo sustabdymą ir leidžiant taikyti Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 6 dalyje numatytas priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo priemones – priimti Konkurencijos tarybos nutarimą, kuris kaip vykdomasis dokumentas būtų pateiktas antstoliui vykdyti; arba 3) kitu, teismo vertinimu, tinkamu būdu užtikrinant UAB „Vilniaus energija“ skirtos baudos ir palūkanų sumokėjimą.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 21 d. nutartimi, spręsdamas pareiškėjų ir atsakovo Konkurencijos tarybos apeliacinių skundų priėmimo klausimą, išsprendė ir atsakovo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ atžvilgiu ir nutarė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki tol, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje administracinėje byloje, areštuoti pinigines lėšas – 19 004 000 Eur galimam maksimaliam baudos dydžiui dengti ir 806 891,15 Eur palūkanų, 2016 m. lapkričio 16 d. esančias kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigose, atidarytose UAB „Vilniaus energija“ sąskaitose.

14Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutarties dalį, kuria iš dalies tenkintas Konkurencijos tarybos prašymas ir pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gruodžio 19 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eAS-1060-502/2016 pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ atskirąjį skundą tenkino, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutarties dalį, kuria UAB „Vilniaus energija“ atžvilgiu taikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė, panaikino ir Konkurencijos tarybos prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

15III.

16Atsakovas Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba prašo pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ atžvilgiu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – užtikrinti Konkurencijos tarybos 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr.2S-17/2015 paskirtos baudos (19 004 000 Eur) ir iki baudos sumokėjimo dienos priskaičiuotų 6 proc. metinių palūkanų (2016 m. lapkričio 16 d. palūkanos sudaro 806 891,15 Eur) sumokėjimą. Atsakovo teigimu, Konkurencijos tarybos nutarimų vykdymas, taip pat ir paskirtos baudos sumokėjimas, yra tiesiogiai susijęs su viešojo intereso apsauga. Atsakovas daro išvadą, kad, kai bauda nesumokama Konkurencijos įstatyme nustatyta tvarka, yra pagrindas pripažinti neatitaisoma ar sunkiai atsitaisoma didele žala viešajam interesui. Atsakovo manymu, viešojo intereso, susijusio su baudos už nustatytą Konkurencijos įstatymo pažeidimą, užtikrinimas, be kita ko, yra tiesiogiai susietas ir su būsimo teismo sprendimo įvykdymu, t. y. teisingumo įgyvendinimu. Atsakovo teigimu, tuo atveju, jei įsiteisės teismo sprendimas, kuriuo bus atmestas UAB „Vilniaus energija“ skundas, bus padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala viešajam interesui, kylančiam iš konkurencijos apsaugos ir teisingumo vykdymo, nes UAB „Vilniaus energija“ faktiškai išvengtų tiesioginių neigiamų pasekmių už padarytą Konkurencijos tarybos nustatytą ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu patvirtintą Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą sudarius konkurenciją ribojusį susitarimą. Konkurencijos tarybos nuomone, nesiėmus priemonių baudos ir palūkanų sumokėjimo užtikrinimui, gali susidaryti situacija, kad UAB „Vilniaus energija“ nagrinėjamoje byloje įsiteisėjus teismo sprendimui baudos ir palūkanų nesumokėtų dėl reikšmingai pasikeisiančių su jos ūkine veikla susijusių aplinkybių. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad galimai 2014 m. balandžio 1 d. UAB „Vilniaus energija“ neteks teisės naudotis Vilniaus miesto centralizuoto šildymo sistema, todėl nebegalės vykdyti iki tol buvusios ūkinės veiklos – centralizuoto šilumos gamybos ir tiekimo. Atsakovas pažymi, kad yra tikėtina, jog UAB „Vilniaus energija“ galimybės sumokėti Konkurencijos tarybos Nutarimu paskirtą baudą ir palūkanas po 2017 m. balandžio 1 d. reikšmingai sumažėtų lyginant su dabartine situacija. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ savo nuomonėje dėl atsakovo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nurodo, kad kategoriškai nesutinka su prašymu ir mano, kad jis yra nepagrįstas ir neturi būti tenkinamas. Visų pirma, pareiškėjo nuomone, dvi iš trijų Konkurencijos tarybos prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės – t.y. atitinkamo dydžio Pareiškėjo piniginių lėšų areštas ir leidimas Konkurencijos tarybai nepaisant Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 3 dalies taikyti Pareiškėjo atžvilgiu Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 6 dalyje numatytas priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo priemones – prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui. Be to, minėtas Konkurencijos tarybos prašymas šioje byloje negali būti tenkinamas visa apimtimi todėl, kad Konkurencijos taryba apskritai neįrodė reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymui būtinų Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų egzistavimo, visu pirma, tikėtinai nepagrindė ir negalėjo pagrįsti savo reikalavimų pagrįstumo, nes ji šioje administracinėje byloje yra atsakovas ir nėra pareiškusi jokių materialinių-teisinių reikalavimų, kurių užtikrinimo ji galėtų prašyti; antra, Konkurencijos taryba neįrodė žalos atsiradimo tikėtinumo, t.y., kad egzistuoja pagrįsta tikimybė, jog nepritaikius prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių bauda ir palūkanos gali būti nesumokėti. Konkurencijos taryba ignoruoja tą faktą, kad Pareiškėjas yra stabili ir pakankamai turto turinti bendrovė, kurios turtas daugiau nei šešis kartus, o akcininkų nuosavybė beveik pusantro karto viršija baudos ir priskaičiuotų palūkanų sumą. Be to, Konkurencijos taryba apskritai tinkamai nepaaiškino, kaip pasireikštų neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma didelė žala ir kam konkrečiai ji būtų padaryta. Galiausiai, Konkurencijos taryba tinkamai nepagrindė prašomų pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių atitikimo proporcingumo ir interesų pusiausvyros principams bei jų adekvatumo, kuriuos būtina įvertinti siekiant pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Pareiškėjo į bylą pateikti dokumentai parodo, kad Konkurencijos tarybos prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės pažeistų proporcingumo principą ir bet kuriuo atveju būtų visiškai neadekvačios siekiamiems tikslams. Pritaikytas lėšų areštas tiesiog užkirstų galimybę Pareiškėjui atsiskaitinėti su savo kreditoriais, tačiau neužtikrintų baudos ir palūkanų sumokėjimo, nes Pareiškėjo kreditoriai vis tiek galėtų vykdyti priverstinį išieškojimą iš areštuotų lėšų, o iniciavus Pareiškėjo nemokumo procedūras pritaikytas lėšų areštas neužtikrintų Konkurencijos tarybos reikalavimų ir nesuteiktų jai bankroto byloje jokio pirmumo kitų kreditorių atžvilgiu.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Nuo 2016 m. liepos 1 d. galiojančio Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Taigi, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas siejamas su aplinkybe, ar proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Pažymėtina, kad, spręsdamas dėl Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, teismas turi atsižvelgti į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo intereso (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010, 2016 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

20Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog teismas gali taikyti tik tokias reikalavimo užtikrinimo priemones, kurios yra susijusios su byloje pareikštais reikalavimais (pvz., 2012 m. balandžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-310/2012, 2016 m. lapkričio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-981-756/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti (pvz., 2016 m. lapkričio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-943-556/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, ja negalima piktnaudžiauti, naudotis ne pagal paskirtį (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012).

21Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Konkurencijos tarybos 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 2S-17/2015, kuriuo pareiškėjams už Konkurencijos įstatyme numatytą pažeidimą skirtos baudos, teisėtumo ir pagrįstumo. Šiuo nutarimu buvo konstatuota, kad pareiškėjai pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį. Už šį pažeidimą jiems buvo paskirtos piniginės baudos. Pirmosios instancijos teismas pakeitė Nutarimą, sumažindamas pareiškėjams paskirtas baudas. Apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo pateikė tiek abu pareiškėjai, tiek atsakovas.

22Kaip matyti, pareiškėjai teismui kėlė reikalavimus, kuriais siekė panaikinti Konkurencijos tarybos Nutarimą ar bent sumažinti šiuo Nutarimu jiems paskirtų baudų dydžius. Konkurencijos taryba šioje byloje yra atsakovas ir jokių materialinio teisinio pobūdžio reikalavimų teismui nėra pareiškęs. Atsakovas prašomomis taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonėmis iš esmės siekia užtikrinti pareiškėjui UAB „Vilniaus energija“ Konkurencijos tarybos Nutarimu paskirtos baudos ir palūkanų sumokėjimą. Tačiau šioje administracinėje byloje nagrinėjami ir vertinami Nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo, o ne jo vykdymo klausimai. Atsakovo prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės nėra susijusios su teisme pareikštu reikalavimu, t. y. atsakovas prašomomis taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonėmis nesiekia laikino padėties, susijusios su ginčytinais teisiniais santykiais, sureguliavimo, neprašo jų taikyti dėl to, kad gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala pareiškėjams galimai tęsiant Nutarime konstatuotą Konkurencijos įstatyme numatytą pažeidimą – konkurenciją ribojantį susitarimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra priežastinio ryšio tarp pareiškėjų ginčijamo akto, atsakovo prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės ir neatitaisomos arba sunkiai atitaisomos didelės žalos. Teisme ginčijamas Konkurencijos tarybos Nutarimu iki administracinės bylos pradžios paskirtos baudos pagrįstumas nelaikytinas tokiu savarankišku reikalavimu, kurio vykdymo užtikrinimui būtų galimas reikalavimo užtikrinimo priemonių instituto taikymas.

23Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Konkurencijos įstatymas iš esmės numato automatinį ginčo aktu paskirtos baudos ir palūkanų priverstinio išieškojimo sustabdymą po jo apskundimo teismui (Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 3 dalis). Šios nuostatos įtvirtinimu įstatymų leidėjas siekė apsaugoti teisėtus ūkio subjektų, dėl kurių nėra priimto galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo, interesus ir nepagrįstai nesuvaržyti jų galimybių sėkmingai ir efektyviai vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, konkuruoti su kitais ūkio subjektais, investuoti, plėstis bei siekti kitų verslo tikslų, taip pat panaikinti ūkio subjektų netikrumą dėl to, jog jiems gali būti paskirtos piniginės baudos už konkurencijos teisės pažeidimus, kuriuos vėliau teismas pripažins neegzistuojant arba ženkliai sumažins už šiuos pažeidimus Konkurencijos tarybos paskirtas baudas (Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 3 dalies ir 39 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projekto 2013 m. balandžio 25 d. aiškinamasis raštas).

24Nagrinėjamu atveju atsakovo siekis paneigti minėtą įstatymo nuostatą naudojantis reikalavimo užtikrinimo priemonių institutu negali būti teisėtas ir pagrįstas. Atsižvelgusi į šias išvadas, teisėjų kolegija nenagrinės atsakovo prašyme nurodytų teiginių dėl neatitaisomos ar sunkiai atitaisomos didelės žalos viešajam interesui UAB „Vilniaus energija“ nesumokėjus baudos ir palūkanų tikėtinumo ir pan., kaip neturinčių teisinės reikšmės atsakovo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tenkinimui.

25Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymų leidėjas numatė ir Konkurencijos tarybai palankias nuostatas jos priimto nutarimo ginčijimo teismui atveju – atsakovo Nutarimo vykdymo užtikrinimui nustatytos tokios teisinės priemonės kaip palūkanų nustatymas (Konkurencijos įstatymo 39 str. 2 d.), sankcijų skyrimo termino sustabdymas (Konkurencijos įstatymo 35 str. 4 d. 3 p.). Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad ūkio subjekto nesumokėta bauda ir palūkanos išieškomi į valstybės biudžetą. Konkurencijos tarybos sprendimas dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo yra vykdomasis dokumentas, kuris pateikiamas vykdyti antstoliui Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

26Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo prašyme nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ skundo reikalavimą, konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju taikyti Konkurencijos tarybos prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones nėra teisinio pagrindo.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę netenkinti.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vilniaus... 6. Pareiškėjas First Opportunity Oü skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 7. Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepimu į skundus su... 8. Pareiškėjas First Opportunity Oü pateiktame atsiliepime į pareiškėjo UAB... 9. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ pateiktame atsiliepime į... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 18 d. sprendimu... 11. II.... 12. Atsakovas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 21 d. nutartimi,... 14. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ Lietuvos vyriausiajam... 15. III.... 16. Atsakovas Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba prašo pareiškėjo UAB... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Nuo 2016 m. liepos 1 d. galiojančio Lietuvos Respublikos administracinių... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 21. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Konkurencijos tarybos 2015 m. gruodžio... 22. Kaip matyti, pareiškėjai teismui kėlė reikalavimus, kuriais siekė... 23. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Konkurencijos įstatymas iš esmės... 24. Nagrinėjamu atveju atsakovo siekis paneigti minėtą įstatymo nuostatą... 25. Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymų leidėjas numatė ir Konkurencijos... 26. Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo prašyme nurodytas aplinkybes dėl... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70... 28. Atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos prašymo taikyti... 29. Nutartis neskundžiama....