Byla e2-475-881/2020
Dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 9 d. nutarties, kuria pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Trojos arklys“ iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Trojos arklys“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 9 d. nutarties, kuria pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Trojos arklys“ iškelta bankroto byla.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius (toliau – ir VSDFV) pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovei UAB „Trojos arklys“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. rugsėjo 18 d. buvo 5 274,69 Eur. Šią skolą atsakovė turėjo padengti per 30 dienų, nes 2019 m. rugsėjo 18 d. UAB „Trojos arklys“ buvo įteiktas pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau per nustatytą terminą atsakovė skolos nesumokėjo. Skola nebuvo padengta ir iki kreipimosi į teismą dienos. Nurodė, kad atsakovės vardu nėra registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių ir žemės ūkio technikos. Pareiškėjo teigimu, atsakovė yra nemoki, nes laiku nemoka įstatymo nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų.

72.

8Pareiškėjo VSDFV pareiškimą iškelti atsakovei bankroto bylą palaikė trečiasis asmuo UAB „Conlex“, nurodydamas, kad atsakovė nesilaikė 2019 m. gegužės 13 d. pasirašyto 7 097,63 Eur skolos išmokėjimo grafiko.

93.

10Atsakovė UAB „Trojos arklys“ atsiliepimu į pareiškimą prašė įpareigoti VSDFV leisti sudaryti skolos išmokėjimo grafiką ir atsisakyti iškelti bendrovei bankroto bylą. Nurodė, kad vykdė intensyvią plėtrą, pirko įrangą ir dėl to netinkamai vykdė įsipareigojimus kreditoriams. Šiuo metu įmonė yra baigusi plėtros darbus, sudariusi sutartis jos gaminamai produkcijai realizuoti, įmonėje dirba 17 darbuotojų, todėl bus pajėgi išspręsti susidariusius finansinius sunkumus per ateinančius metus. Pažymėjo, kad su didžiąja dalimi įmonės kreditorių sudaryti skolų išmokėjimo grafikai, dėl skolos išmokėjimo dalimis nepavyko susitarti tik su VSDFV.

114.

12Atsakovė, vykdydama Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 20 d. nutarties įpareigojimus, 2020 m. sausio 6 d. pateikė dalį prašomų dokumentų ir papildomai nurodė, kad su didžiąja dalimi įmonės kreditorių skolų išmokėjimo grafikai sudaryti aplinkybes suderinus telefonu, todėl reikalingas papildomas laikas sudaryti rašytinius susitarimus. Tuo pagrindu prašė atidėti klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimą vienam mėnesiui. Pažymėjo, kad yra pasirengusi įkeisti turimą turtą kreditorių naudai taip užtikrindama atsiskaitymą su kreditoriais.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Kauno apygardos teismas 2020 m. sausio 9 d. nutartimi iškėlė atsakovei UAB „Trojos arklys“ bankroto bylą.

166.

17Atsižvelgdamas į tai, kad terminas pasirengti nagrinėti bankroto bylą teisme jau buvo du kartus pratęstas maksimaliam Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9 straipsnio 6 dalyje nustatytam terminui, teismas atsakovės prašymą atidėti klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimą atmetė.

187.

19Pareiškėjas pateikė prašymą iškelti atsakovei bankroto bylą tuomet, kai dar galiojo ĮBĮ nuostatos, todėl teismas konstatavo, kad pagrindai kelti ar atsisakyti iškelti atsakovei bankroto bylą nustatytini vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalimi.

208.

21Teismas, vertindamas, ar atsakovė gali laiku vykdyti turtines prievoles, nustatė, kad 2019 m. gruodžio 30 d. atsakovės skola, kurios mokėjimo terminas yra suėjęs, valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo 13 683,29 Eur. Taigi, per laikotarpį nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo dienos 2019 m. lapkričio 6 d. atsakovės skola, kurios mokėjimo terminas yra suėjęs, išaugo daugiau nei dvigubai. Remiantis viešais Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, UAB „Trojos arklys“ deklaruotų mokesčių mokestinė nepriemoka yra 3 632,24 Eur. Trečiajam asmeniui UAB „Conlex“ atsakovės skola, kurios mokėjimo terminai suėję, yra 7 097,63 Eur. Antstolių informacinės sistemos registro duomenimis atsakovės atžvilgiu šiuo metu vykdomi priverstiniai išieškojimo veiksmai 9 vykdomosiose bylose, bendra vykdomosiose bylose išieškoma suma yra 31 809,65 Eur. Taigi, bendra atsakovės neįvykdytų įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminai suėję, suma yra 56 222,81 Eur, atsakovės būklė, kai laiku neatsikaitoma su kreditoriais, tęsiasi ilgiau nei vienerius metus. Šių aplinkybių viseto pagrindu teismas padarė išvadą, kad atsakovė negali laiku vykdyti savo turtinių prievolių ir tai yra vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo teisinių pagrindų.

229.

23Teismas atsižvelgė į tai, kad atsakovė pateikė skolos išmokėjimo grafikus, sudarytus tik su R. M. IĮ ir UAB „Diksonija ir Ko“. Šiuose susitarimuose numatyta, kad minėtos kreditorės sustabdys vykdomąsias bylas, jei atsakovė iki 2020 m. sausio 25 d. atliks pirmuosius mokėjimus pagal skolų išmokėjimo grafikus. Taigi, atsakovė tik su sąlyga susitarė dėl skolų, kurių mokėjimo terminai suėję, mokėjimo atidėjimo 10 566,27 Eur sumai, ir tai sudaro tik 19 proc. visų nustatytų pradelstų atsakovės įsiskolinimų. Teismas pažymėjo, kad atsakovė nepateikė jokių jos atsiliepime nurodytas aplinkybes patvirtinančių įrodymų, jog yra sudariusi jos produkcijos užsakymo sutartis, t. y. atsakovė nepateikė įrodymų, kad jos pagaminta produkcija bus realizuojama ir gaunamos pajamos, kurios leistų tiek tinkamai vykdyti sudarytus skolų išmokėjimo grafikus, tiek ateityje atsiskaityti su kitais įmonės kreditoriais, nors tai padaryti buvo įpareigota Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 20 d. nutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis).

2410.

25Teismas, vertindamas byloje esančius duomenis apie įmonės turtą, nustatė, kad 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis įmonėje apskaityta turto už 133 628 Eur, o įsipareigojimai sudarė 142 992 Eur, 2019 m. lapkričio 8 d. balanso duomenimis įsipareigojimai sudarė 54 609 Eur. Teismas konstatavo, kad atsakovės pateiktame 2019 m. lapkričio 8 d. balanse nurodyta įmonės turto vertė (222 571 Eur) nesutampa su nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų suma (66 280 Eur). Tai neatitinka Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 2 punkto ir 6 straipsnio 3 dalies reikalavimų apskaitą tvarkyti taip, kad būtų užtikrintas finansinių ataskaitų sudarymas pagal verslo apskaitos standartus ir apskaita tvarkoma taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Ši aplinkybė buvo nustatyta ir Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 20 d. nutartimi, įpareigojant atsakovę pateikti pilną ir tikslią finansinę atskaitomybę 2019 m. lapkričio 8 d. duomenimis, atitinkančią Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 2 punkto reikalavimus, tačiau atsakovė per teismo nustatytą terminą šio įsipareigojimo neįvykdė. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad atsakovės 2019 m. lapkričio 8 d. balanso duomenys yra nepatikimi, todėl reali įmonės turto vertė nustatytina pagal informacinių sistemų ir registrų duomenis, taip pat įvertinant atsakovės pateiktų duomenų apie jos turimą ilgalaikį materialųjį turtą patikimumą.

2611.

27Teismas nustatė, kad nekilnojamo turto registro ir VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovė nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi. Atsakovė taip pat pateikė įmonės turimo ilgalaikio turto sąrašą, kuriame nurodoma, kad įmonė yra įsigijusi turto už 155 692 Eur, tačiau pateiktame ilgalaikio turto sąraše nenurodoma turto įsigijimo data, jo likutinė vertė ir turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodas, nors atsakovė Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 20 d. nutartimi buvo įpareigota šiuos duomenis teismui pateikti. Teismas pažymėjo, kad minėta suma taip pat neatitinka atsakovės 2019 m. lapkričio 8 d. balanse nurodytos ilgalaikio turto vertės (178 293 Eur). Tai patvirtina, kad atsakovės pateikti duomenys apie jos turimą ilgalaikį turtą yra neišsamūs. Tai papildomai patvirtina ir teismo išvadą, kad atsakovės 2019 m. lapkričio 8 d. balanso duomenys yra nepatikimi. Atsakovei teismui nepateikus duomenų apie atsakovės ilgalaikio turto apskaitos ypatumus ir nustačius atsakovės pateikto 2019 m. lapkričio 8 d. balanso duomenų nepatikimumą, teismas neturi galimybės nustatyti realios atsakovės nurodyto ilgalaikio turto vertės ir įvertinti, ar juridinio asmens pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos 2019 m. lapkričio 8 d. balansą įrašyto turto vertės.

2812.

29Nustatęs, kad atsakovė neįvykdė Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 20 d. nutartimi nustatyto įpareigojimo patikslinti jos pateiktus duomenis apie įmonės turimą ilgalaikį turtą, teismas sprendė, kad atsakovė nepagrindė, jog turi pakankamai turto įsipareigojimams padengti ir ateityje galės vykdyti įsipareigojimus iš turimo turto (CPK 178 straipsnis). Teismas pažymėjo, kad atsakovei buvo sudaryta galimybė pateikti visus reikalingus duomenis tiek vykdant Kauno apygardos teismo 2019 m. lapkričio 8 d. nutartimi, tiek Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 20 d. nutartimi nustatytus įpareigojimus, tačiau atsakovė šių teismo įpareigojimų neįvykdė, tik prašė pratęsti pasirengimą nagrinėti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tuo vilkindama bankroto bylos iškėlimą.

3013.

31Teismas pažymėjo, kad vien ta aplinkybė, jog įmonė turi turto, kurį gali panaudoti pajamoms uždirbti ir jį įkeisti, savaime nepagrindžia jos galimybių atsiskaityti su kreditoriais. Be to, atsakovė nepateikė išsamių teismo nurodytų duomenų apie įmonės turtą, nors tokius duomenis privalo fiksuoti savo apskaitoje (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnis, 6 straipsnio 2 dalis).

3214.

33Taigi teismas, įvertinęs nustatytų aplinkybių ir byloje esančių įrodymų visumą, sprendė, kad byloje nepateikti jokie įrodymai, jog įmonė sėkmingai vykdo ūkinę komercinę veiklą, iš kurios gautos pajamos (pelnas) leis atsiskaityti su kreditoriais (CPK 185 straipsnis). Priešingai, bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, taip pat turi kitų skolų, kurių dydis rengiantis nagrinėti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo nebuvo reikšmingai sumažintas, priešingai – ženkliai išaugo. Teismas sprendė, kad atsakovei nepateikus įrodymų, pagrindžiančių jos galimybes vykdyti mokestines prievoles ir kitus prisiimtus įsipareigojimus, nors tokia galimybė atsakovei buvo sudaryta laikantis ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalyje nustatytų terminų, bankroto byla atsakovei keltina esant ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkto bankroto bylos iškėlimo sąlygoms, t. y. įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

34III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3515.

36Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Trojos arklys“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 9 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3715.1.

38Skundžiama nutartis priimta neišnaudojus visų galimybių nustatyti apeliantės finansinę būklę, tuo pažeidžiant viešąjį interesą, teisingumo principą, atitinkamas ĮBĮ ir Juridinių asmenų nemokumo įstatymo nuostatas bei nukrypstant nuo suformuotos teismų praktikos. Apeliantė yra mokus juridinis asmuo, galintis vykdyti, vykdantis ir ateityje vykdysiantis įsipareigojimus kreditoriams.

3915.2.

40Iki skundžiamos nutarties priėmimo apeliantė su pareiškėju vedė derybas dėl taikaus ginčo išsprendimo, žodinis susitarimas buvo pasiektas, todėl apeliantė tikėjosi, kad pareiškėjas atsisakys (atsiims) pareiškimo (-ą). Dėl apeliantei nežinomų priežasčių pareiškėjas tokio prašymo teismui nepateikė, dėl ko buvo priimta skundžiama nutartis.

4115.3.

42Pareiškėjai ir apeliantei ginčą išsprendus taikiai, apeliantės skolos prievolė buvo modifikuota, nustatant, kad skola bus mokama dalimis. Taigi skundžiamos nutarties priėmimo dieną apeliantė buvo patenkinusi pareiškėjo reikalavimus, todėl teismas pagal ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą turėjo priimti nutarti atsisakyti kelti apeliantei bankroto bylą ir netirti apeliantės finansinės padėties.

4316.

44Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

4516.1.

46Apeliantė, siekdama paneigti pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytas aplinkybes, turėjo teismui pateikti įrodymus, pagrindžiančius gerą jos turtinę padėtį ir įmonės gebėjimą tęsti veiklą. Apeliantei neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir apeliantės skundo argumentai atmetami. Teismas 2019 m. lapkričio 8 d. ir 2019 m. gruodžio 20 d. nutartimis nustatė apeliantei įpareigojimus pateikti papildomus įrodymus, tačiau apeliantė šių teismo įpareigojimų neįvykdė, todėl, nesant galimybės gauti papildomų duomenų apie apeliantės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo išspręstas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

4716.2.

48Teismų praktikoje susiformavusi nuostata, kad įmonės faktinio mokumo nustatymui svarbu ne tik formalus pradelstų įsipareigojimų ir į įmonės balansą įrašyto turto vertės santykis, tačiau ypač svarbios yra objektyvaus turinio aplinkybės, iš kurių galima būtų spręsti apie faktinį įmonės mokumą. Šiuo atveju apeliantė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad įmonė yra pajėgi realiai vykdyti veiklą ir atsiskaityti su kreditoriais ir kad ji turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti ją išsaugant.

4916.3.

50Apeliantės atskirajame skunde išdėstytos aplinkybės, kad ginčas išspręstas taikiai, su pareiškėju sudarius susitarimą dėl skolos mokėjimo pagal grafiką ir pareiškėjui įsipareigojus pateikti teismui prašymą dėl atsisakymo nuo pareiškimo, nevisiškai atitinka tikrovę. Apeliantei pageidaujant ginčą išspręsti taikiai, įkeičiant turimą įmonės turtą, 2020 m. sausio 8 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriuje įvyko susitikimas (derybos) su apeliantės įgaliotu atstovu, kurio metu buvo išdėstytos sąlygos, kurioms esant gali būti priimtas sprendimas dėl įmokų mokėjimo atidėjimo. Apeliantės atstovas nurodė, kad šiuo metu nėra galimybės bent iš dalies sumažinti įsiskolinimo, buvo pasiūlyta iki 2020 m. sausio 15 d. sumokėti nors einamąsias valstybinio socialinio draudimo įmokas už gruodžio mėnesį, tačiau apeliantė to nepadarė. Tai rodo, kad taikus ginčo sprendimas negalimas.

51Teismas

konstatuoja:

52IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5317.

54Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

5518.

56Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria apeliantei UAB „Trojos arklys“ iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, bei pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

5719.

58Pirmiausia apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – ir JANĮ) 155 straipsnio 1 dalį, iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. Kadangi bankroto bylos iškėlimo apeliantei procedūra pradėta iki JANĮ įsigaliojimo, jai, remiantis minėta JANĮ norma, taikomas Įmonių bankroto įstatymas.

5920.

60Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2- 1128- 381/2019).

6121.

62Viešojo intereso buvimas bankroto bylose įpareigoja bankroto bylą nagrinėjantį teismą būti aktyvų ir imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes, tai apima ir teisę rinkti įrodymus. Tačiau aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2015; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012, kt.). Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1482-241/2018; 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2184-798/2016). Taigi nagrinėjamu atveju apeliantė, teigdama, kad yra moki bei gali ir ateityje galės vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, turėjo pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus, tačiau atskirajame skunde apsiribojo tik deklaratyviu jų pareiškimu (CPK 178 straipsnis).

6322.

64Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantės argumentais, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė skubos rašytinio proceso tvarka, neišsiaiškinęs ir neišreikalavęs visų bylai svarbių įrodymų bei paaiškinimų. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas buvo iki maksimalaus įstatyme nustatyto termino pratęsęs pasirengimo bylos nagrinėjimui teisme stadiją bei, vadovaudamasis ĮBĮ 9 straipsnio nuostatomis, du kartus nustatęs apeliantei terminą pateikti bylai reikšmingus dokumentus (duomenis). Skundžiamoje nutartyje konstatuota, kad apeliantė visų teismo nustatytų įpareigojimų neįvykdė, todėl apeliantės argumentai, kad teismas turėjo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, apklausti liudytojais asmenis, turinčius informacijos apie juridinio asmens veiklą, turtą ir kt., inicijuoti reikiamų dokumentų bei informacijos išreikalavimą, nenurodant, nei kokius konkrečiai asmenis teismas turėjo apklausti ir ką jie būtų galėję paliudyti, nei kokius kitus dokumentus (informaciją) teismas turėjo išreikalauti, vertinami kaip formalūs ir nepagrindžiantys pirmosios instancijos teismą padarius procesinės teisės normų pažeidimų, galėjusių turėti įtakos teisingam bylos išsprendimui.

6523.

66Aptariamų apeliantės argumentų kontekste apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2- 1526- 943/2015; 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2635/2013). Todėl apeliantės argumentai, kad teismas negalėjo spręsti apie apeliantės mokumą bei finansinę padėtį, galimybes vykdyti įsipareigojimus, turėdamas tik dalį su apeliantės finansine padėtimi susijusios informacijos, pačiai apeliantei daugiau informacijos neteikiant, atmetami kaip nepagrįsti.

6724.

68Kaip matyti iš pareiškėjo atsiliepimo į apeliantės atskirąjį skundą, pareiškėjas tarp šalių vykusių derybų nevertina kaip pasiekto taikaus ginčo išsprendimo. Tokių duomenų (išskyrus jos pačius teiginius), kad šalys susitarė ginčą išspręsti taikiai, nepateikė ir apeliantė (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinto pagrindo atsisakyti iškelti bankroto bylą (įmonė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus) byloje nenustatyta.

6925.

70Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

71Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

72Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 7. 2.... 8. Pareiškėjo VSDFV pareiškimą iškelti atsakovei bankroto bylą palaikė... 9. 3.... 10. Atsakovė UAB „Trojos arklys“ atsiliepimu į pareiškimą prašė... 11. 4.... 12. Atsakovė, vykdydama Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 20 d. nutarties... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Kauno apygardos teismas 2020 m. sausio 9 d. nutartimi iškėlė atsakovei UAB... 16. 6.... 17. Atsižvelgdamas į tai, kad terminas pasirengti nagrinėti bankroto bylą... 18. 7.... 19. Pareiškėjas pateikė prašymą iškelti atsakovei bankroto bylą tuomet, kai... 20. 8.... 21. Teismas, vertindamas, ar atsakovė gali laiku vykdyti turtines prievoles,... 22. 9.... 23. Teismas atsižvelgė į tai, kad atsakovė pateikė skolos išmokėjimo... 24. 10.... 25. Teismas, vertindamas byloje esančius duomenis apie įmonės turtą, nustatė,... 26. 11.... 27. Teismas nustatė, kad nekilnojamo turto registro ir VĮ „Regitra“... 28. 12.... 29. Nustatęs, kad atsakovė neįvykdė Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 20... 30. 13.... 31. Teismas pažymėjo, kad vien ta aplinkybė, jog įmonė turi turto, kurį gali... 32. 14.... 33. Taigi teismas, įvertinęs nustatytų aplinkybių ir byloje esančių įrodymų... 34. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 35. 15.... 36. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Trojos arklys“ prašo panaikinti Kauno... 37. 15.1.... 38. Skundžiama nutartis priimta neišnaudojus visų galimybių nustatyti... 39. 15.2.... 40. Iki skundžiamos nutarties priėmimo apeliantė su pareiškėju vedė derybas... 41. 15.3.... 42. Pareiškėjai ir apeliantei ginčą išsprendus taikiai, apeliantės skolos... 43. 16.... 44. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 45. 16.1.... 46. Apeliantė, siekdama paneigti pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo... 47. 16.2.... 48. Teismų praktikoje susiformavusi nuostata, kad įmonės faktinio mokumo... 49. 16.3.... 50. Apeliantės atskirajame skunde išdėstytos aplinkybės, kad ginčas... 51. Teismas... 52. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 53. 17.... 54. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 55. 18.... 56. Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo... 57. 19.... 58. Pirmiausia apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal nuo 2020 m.... 59. 20.... 60. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 61. 21.... 62. Viešojo intereso buvimas bankroto bylose įpareigoja bankroto bylą... 63. 22.... 64. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantės... 65. 23.... 66. Aptariamų apeliantės argumentų kontekste apeliacinės instancijos teismas... 67. 24.... 68. Kaip matyti iš pareiškėjo atsiliepimo į apeliantės atskirąjį skundą,... 69. 25.... 70. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 71. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 72. Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą....