Byla e2S-1999-232/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 13 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (skolininko) UAB „Layher Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 13 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kreditorius UAB „Brandmakers LT“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, kuriuo prašė priteisti iš skolininko 100 075 Eur, 6 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo. Kreditorius taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininkui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 100 075 Eur sumai, o jų nesant arba esant nepakankamai-pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, neviršijant ieškinio reikalavimo sumos, pavedant šį turtą surasti ir aprašyti kreditoriaus pasirinktam antstoliui.

4Prašymą grindė aplinkybe, jog pareikšto reikalavimo suma sudaro 100 075 Eur, kuri laikytina didele, todėl yra reali grėsmė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių skolininkas turės galimybę realizuoti ar kitaip apsaugoti savo pinigines lėšas ir/ar turtą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 13 d. nutartimi patenkino kreditoriaus UAB „Brandmakers LT“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nutarė kreditoriaus UAB „Brandmakers LT“ naudai areštuoti UAB „Layher Baltic“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą neviršijant 100 075 Eur sumos. Nesant ar nepakankant pareiškimui užtikrinti skolininko nekilnojamojo ar kito turto, areštuoti skolininko pinigines lėšas bankų sąskaitose, bei turtines teises neviršijant pareiškimo, t.y. 100 075 Eur sumos. Leisti skolininkui UAB „Layher Baltic“ iš areštuotų piniginių lėšų, esančių bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose atsiskaityti su kreditoriumi UAB „Brandmakers LT“, taip pat paliekant teisę skolininkui daryti privalomus mokėjimus valstybės biudžetui, taip pat su darbo santykiais susijusius mokėjimus.

7Teismas įvertinęs kreditoriaus pateiktus paaiškinimus ir bylos medžiagą, sprendė, kad prašoma priteisti suma skolininkui, kaip juridiniam asmeniui, yra didelė. Todėl padarė išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Apeliantas (skolininkas) UAB „Layher Baltic“ atskiruoju skundu prašo panaikinti 2016-06-13 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Brandmakers LT“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodė, kad kreditoriaus pareikšti reikalavimai yra absoliučiai nepagrįsti, nes kreditorius savo reikalavimą pareiškė suklastotų dokumentų pagrindu, be to kreditorius reikalavimus kildina iš 2015-04-30 tarp kreditoriaus ir skolininko sudarytos nuomos sutarties, kuri yra nutraukta ir kurios nutraukimo teisėtumo klausimą jau yra išsprendęs Vilniaus miesto apylinkės teismas civ.b.Nr.e2-1497-905/2016. Apelianto teigimu tikrasis šios civilinės bylos tikslas yra spaudimo darymas UAB „Layher Baltic“ per laikinąsias apsaugos priemones. Nagrinėjamu atveju nėra jokios grėsmės, kad net ir palankaus kreditoriaus atžvilgiu sprendimas galėtų būti neįvykdytas. UAB „Layher Baltic“ yra stabiliai veikianti didelė ir patikima kompanija. Vien tik šio įmonės banko sąskaitoje šiuo metu yra net 248 504,38 Eur grynųjų pinigų. Ilgalaikio turto vertė sudaro 194 608 Eur. Įmonė neturi pritaikytų jokių areštų, išskyrus šioje byloje nepagrįstai pritaikytą areštą. Neturi jokių skolų Sodrai, VMI ar kitiems kreditoriams, kurių mokėjimai būtų pradelsti ar suėję, nėra vykdomi jokie išieškojimai ar kiti priverstinio vykdymo veiksmai. Įmonė nesiima jokių veiksmų slėpti savo turtą, mažinti jo vertę. Skundžiamoje nutartyje nenurodyti jokie objektyvūs duomenys ar įrodymai, kuriais remiantis pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad reikalavimo suma skolininko atžvilgiu yra didelė.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2016 m. birželio 13 d. nutarties, kuria tenkintas kreditoriaus prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo bei pagrįstumo patikrinimas.

13LR CPK 144 str. 1 d. įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pažymėtina, kad pats savaime teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtinamas ieškovo reikalavimų pagrįstumas, neužtikrina tinkamo jo pažeistų teisių ir/ar teisėtų interesų atstatymo teismo tvarka. Esant realiam pavojui, kad ieškovo teisės priverstinai vykdant teismo sprendimą gali būti pažeistos, laikinųjų apsaugos priemonių dėka siekiama išlaikyti tokią padėtį, kuri leistų ieškovui, priėmus jo naudai teismo sprendimą, tikėtis, kad sprendimas bus įvykdytas, nepriklausomai nuo galimai pasikeisiančios situacijos. Taigi tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai preliminariai pagrįstas ir turi egzistuoti reali grėsmė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti/pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

14Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs kreditoriaus UAB „Brandmakers LT“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, skundžiama 2016-06-13 nutartimi tenkino kreditoriaus prašymą ir areštavo skolininkui UAB „Layher Baltic“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą neviršijant 100 075 Eur sumos, nesant/nepakakus – pinigines lėšas ir turtines teises, neviršijant nurodytos sumos. Skolininkui pareiškus prieštaravimus dėl išduoto teismo įsakymo ir kreditoriui pateikus ieškinį, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-07-26 nutartimi perdavė Vilniaus apygardos teismui pagal teismingumą nagrinėti civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Brandmakers LT“ ieškinį atsakovui UAB „Layher Baltic“ dėl nuostolių atlyginimo.

15Šiuo nagrinėjamu atveju paminėtina tai, kad apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra nustatomas kiekvienoje konkrečioje byloje pagal konkrečias faktines aplinkybes. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Taigi, proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų įrodyti egzistuojant grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, o atsakovas, siekdamas išvengti tokių priemonių taikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie tokią grėsmę paneigia. Taigi nagrinėjamu atveju kreditoriui teko įrodinėjimo pareiga pagrįsti, galimo kreditoriaus palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę (CPK 12, 17, 178 str.). Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi ištirti ir įvertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia šių priemonių ėmimosi būtinumą. Ieškinio pateikimas pats savaime nesuteikia ieškovui pranašumo atsakovo atžvilgiu ir atitinkamai nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo pareiškėjo valios.

16Kreditorius teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo riziką iš esmės siejo su skolininko atžvilgiu didele pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo suma. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs nurodytas kreditoriaus prašyme išdėstytas aplinkybes, sprendė, jog prašoma priteisti suma skolininkui, kaip juridiniam asmenui, yra didelė, todėl padarė išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu.

17Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1980/2012; 2013 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1626/2013; 2014 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1235/2014 ir kt.). Tačiau prezumpcija, yra ne vienintelė sąlyga nulemianti laikinųjų apsaugos priemonių reikalingumą ir taikymą. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, reikšminga aplinkybė yra šalies, kurios atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turtinė padėtis, jos finansinių galimybių įvertinimas.

18Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymui neužtenka fakto, kad ieškinio suma yra didelė. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens nuosavybės teisių. Šiuo atveju skolininkas teikdamas atskirąjį skundą pateikė teismui duomenis apie savo turtinę padėtį, skolininko teigimu pateikti įrodymai įrodo, jog nėra grėsmės būsimam teismo sprendimui. Pagal skolininko UAB „Layher Baltic“ pateiktus 2016-06-21 duomenis iš banko sąskaitos likučio matyti, jog sąskaitoje yra 248 504,38 Eur grynųjų pinigų, 63 217 Eur suma areštuota pagal šioje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Taigi skolininko turimos lėšos kredito įstaigoje dvigubai viršija kreditoriaus pareikštą reikalavimą. Pagal 2016-06-16 ilgalaikio turto sąrašą likutinė turto vertė sudaro 194 608 Eur. Iš skolininko teismui pateiktų Sodros duomenų matyti, kad įmonėje yra 12 apdraustieji asmenys (darbuotojai), bendrovė skolos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui neturi. Taip pat matyti, jog įmonė neturi įsiskolinimų VMI prie LR Finansų ministerijos. Kreditorius teismui nėra pateikęs duomenų, kad skolininkas turi pradelstų įsiskolinimų kreditoriams, taip pat nėra pateikęs duomenų, kad įmonė veikia nuostolingai ar, kad finansinė būklė būtų prasta. Priešingai, skolininko teigimu jis neturi skolų ir kitiems kreditoriams, kurių mokėjimai būtų pradelsti ar suėję, nėra vykdomi jokie išieškojimai ar kiti priverstinio vykdymo veiksmai. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenis, skolininko atžvilgiu teismuose nėra nagrinėjama kitų civilinių bylų, kuriose skolininkui reiškiami turtiniai reikalavimai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nors teismuose užvestų bylų skaičius ir negali parodyti tikrosios įmonės finansinės padėties, tačiau aplinkybė, jog teisme nevyksta jokie piniginiai ginčai skolininko UAB „Layher Baltic“ atžvilgiu, išskyrus šioje byloje, kartu su kitais byloje esančiais duomenimis sudaro pagrindą daryti prielaidą, jog įmonės finansinė padėtis nėra bloga, skolininkas yra stabiliai veikiantis rinkos dalyvis. Įrodymų, kad skolininkas turimą turtą slėptų, nevykdytų ūkinės veiklos, kreditorius taip pat nepateikė, t. y. kartu nepagrindė, jog egzistuoja viena iš būtinųjų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonės taikyti – grėsmė materialinio reikalavimo patenkinimui. Be to kaip matyti iš viešai prieinamų duomenų apie įmonę, ši įmonė yra stambios tarptautinės įmonės Wilhelm Layher GmbH&Co. KG, užsiimančios statybinių pastolių gamyba, įmonių grupės dalis. Todėl apeliacinis teismas, įvertinęs tiek apelianto argumentus bei juos pagrindžiančius įrodymus, tiek kreditoriaus prašyme nurodytas aplinkybes, atsižvelgiant į reikalavimo dydį, sprendžia, jog nėra pagrindo išvadai, kad nepritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones, galimo teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo taikyti skolininko atžvilgiu prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

19Teismas, įvertinęs išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, todėl skundžiama nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

20Vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – kreditoriaus UAB „Brandmakers LT“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones skolininko UAB „Layher Baltic“ atžvilgiu atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kreditorius UAB „Brandmakers LT“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl... 4. Prašymą grindė aplinkybe, jog pareikšto reikalavimo suma sudaro 100 075... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 13 d. nutartimi patenkino... 7. Teismas įvertinęs kreditoriaus pateiktus paaiškinimus ir bylos medžiagą,... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Apeliantas (skolininkas) UAB „Layher Baltic“ atskiruoju skundu prašo... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 12. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2016 m. birželio 13 d.... 13. LR CPK 144 str. 1 d. įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas,... 15. Šiuo nagrinėjamu atveju paminėtina tai, kad apsaugos priemonių taikymo... 16. Kreditorius teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo riziką... 17. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 18. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymui neužtenka fakto, kad ieškinio... 19. Teismas, įvertinęs išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios... 20. Vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., teismas... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 13 d. nutartį panaikinti...