Byla 2-1887/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens akcinės bendrovės Lietuvos pašto atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 14 d. nutarties, kuria bankrutuojanti įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, civilinėje byloje Nr. B2-1581-560/2010 pagal pareiškėjų A. R. , uždarosios akcinės bendrovės „Skala“ generalinio direktoriaus J. B. , M. L. , S. L. , uždarosios akcinės bendrovės „Statovita“ pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Skala“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 24 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Skala“ bankroto bylą; 2010 m. kovo 22 d. nutartimi ir 2010 m. balandžio 29 d. bei 2010 m. birželio 23 d. nutartimis atitinkamai patvirtino ir patikslino įmonės kreditorių sąrašą, jų finansinius reikalavimus.

4Atsakovo BUAB „Skala“ administratoriaus UAB „Admivita“ įgaliotas asmuo E. D. , remdamasis 2010 m. gegužės 17 d. BUAB „Skala“ kreditorių susirinkimo posėdžio protokolu Nr. 1, 2010 m. gegužės 24 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas pripažinti BUAB „Skala“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (t. 3, b. l. 204).

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 14 d. nutartimi (t. 3, b. l. 260-261) pripažino BUAB „Skala“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (ĮBĮ 30 str.).

6Trečiasis asmuo AB Lietuvos paštas atskiruoju skundu (t. 4, b. l. 17-21) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 14 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atsakovo BUAB „Skala“ administratorius UAB „Admivita“ prašymą atmesti. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad:

71. Apelianto įsitikinimu, tik išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-4948-560/2010 LR generalinis prokuroras v. AB Lietuvos paštas, BUAB „Skala“, AB SEB bankas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo bei civilinę bylą Nr. B2-4454-553/2010 BUAB „Skala“ v. AB Lietuvos paštas dėl skolos priteisimo ir šioje bankroto byloje administratoriaus ginčijamą apelianto 3,5 mln. Lt finansinį reikalavimą, bankroto bylą nagrinėjantis teismas galėjo nagrinėti klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2000 m. gegužės 31 d. nutartyje, priimtoje c. b. Nr. 3K-7-541/2000, yra pasisakęs, kad sprendimas pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama gali būti priimamas tik po to, kai bus išnagrinėti bankrutuojančios įmonės administratoriaus ieškiniai dėl įmonės sudarytų sandorių pripažinimo negaliojančiais, kiti bankroto administratoriaus pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai.

82. Pirmosios instancijos teismas pripažino BUAB „Skala“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, neįsitikinęs, ar bankroto administratorius bankrutuojančios įmonės vardu nėra pareiškęs ieškinių dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, skolų priteisimo ir pan.; teismas turėjo įpareigoti administratorių pateikti tokią informaciją.

93. Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas gali pripažinti įmonę bankrutavusia ir priimti nutartį likviduoti įmonę, jei per 3 mėn. nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Paskutinį kartą BUAB „Skala“ kreditorių sąrašas tikslintas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartimi. Kadangi dalį finansinių reikalavimų administratorius ginčija, galutinis kreditorių sąrašas (paskutinis ginčijamas finansinis reikalavimas) nėra patvirtintas. Vadinasi, nėra ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalies taikymo prielaidų.

104. Dalis apelianto finansinių reikalavimų buvo patvirtinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 22 d., todėl jai įsiteisėjus apeliantas tapo trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų. Apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl BUAB „Skala“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto teismas turėjo pranešti dalyvaujantiems byloje asmenims, įskaitant kreditorius, kurie bankroto byloje yra tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 4 d. nutartis c. b. Nr. 2-265/2006). Skundžiamą nutartį teismas priėmė nepranešęs apeliantui apie teismo posėdį, kuriame buvo sprendžiamas bankrutuojančios įmonės administratoriaus prašymas dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir paskelbimo likviduojama dėl bankroto.

115. Pripažinus įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, bankroto administratorius organizuoja įmonės turto pardavimą ir nustatyta tvarka tenkina patvirtintus kreditorių reikalavimus (ĮBĮ 31 str. 2-3 p.). Jeigu lėšų visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti neužtenka, jie tenkinami proporcingai pagal priklausiančią kiekvienam kreditoriui sumą. ĮBĮ nedraudžia įmonės turtą realizuoti ir patvirtintų kreditorių reikalavimus tenkinti anksčiau, nei bus išnagrinėtos civilinės bylos. Tokiu būdu apeliantui gali būti užkirstas kelias lygiomis teisėmis su kitais kreditoriais, kurių reikalavimai jau yra patvirtinti, gauti BUAB „Skala“ turto (piniginių lėšų).

12Atsakovas BUAB „Skala“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 4, b. l. 61-64) skundą laiko nepagrįstu ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Pasak atsakovo, bankroto teisės doktrinoje bankrutavusia pripažįstama įmonė, kuri, tęsdama veiklą, nėra pajėgi visiškai atsiskaityti su kreditoriais (tiksliau – patenkinti teisėtus kreditorių reikalavimus), t. y. 1) įmonės turimų ir/ar numatomų gauti lėšų neužtenka patenkinti visus kreditorių reikalavimus; 2) įmonės ūkinės komercinės veiklos tęsimas netikslingas, nes jis yra nuostolingas; 3) įmonė nepajėgi susitarti su kreditoriais dėl nuolaidų, kurios leistų įmonei tęsti veiklą ir kartu vykdyti sumažintus įsipareigojimus kreditoriams. Atsakovas BUAB „Skala“ nevykdo ūkinės komercinės veiklos, todėl pripažinti jį bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto daug paprasčiau. Jei bankrutuojanti įmonė per 3 mėn. nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos (nebent šis terminas būtų pratęstas) neatsiskaitė su visais kreditoriais, kurių finansiniai reikalavimai patvirtinti, arba su teismo patvirtintais kreditoriais nesudarė taikos sutarties, teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Aptariamu atveju yra abi ĮBĮ 30 straipsnio 1 dalies taikymo prielaidos.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gegužės 31 d. nutartis (c. b. Nr. 3K-7-541/2000), kuria remiasi apeliantas, buvo priimta galiojant kitai Įmonių bankroto įstatymo redakcijai. 2001 m. kovo 20 d. priimta nauja Įmonių bankroto įstatymo redakcija, kitaip nuo ankstesniosios reglamentuojanti bankroto procedūrų vykdymą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarime Nr. 33, kuris priimtas remiantis 2001 m. kovo 20 d. Įmonių bankroto įstatymo redakcija, išaiškinta, kad jeigu yra pareikšti administratoriaus ieškiniai bankrutuojančios įmonės skolininkams, tokių bylų nagrinėjimas teismui nėra kliūtis vykdyti ĮBĮ 30 straipsnį ir pripažinti įmonę bankrutavusia bei likviduojama dėl bankroto.

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovo BUAB „Skala“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

16Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 24 d. nutartimi iškėlė UAB „Skala“ bankroto bylą (t. 1, b. l. 286-289); 2010 m. kovo 22 d. nutartimi (t. 3, b. l. 144-151) patvirtino kreditorių sąrašą, į kurį įtrauktas apeliantas su 387,65 Lt dydžio finansiniu reikalavimu, likusi AB Lietuvos paštas 3,5 mln. finansinio reikalavimo dalis ginčijama. Įsiteisėjus šiai nutarčiai, apeliantas įgijo trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų statusą (CPK 47 str.).

172010 m. gegužės 17 d. įvyko BUAB „Skala“ kreditorių susirinkimas (t. 3, b. l. 205-259). Kreditorių susirinkime, kuriame taip pat dalyvavo ir trečiojo asmens AB Lietuvos pašto atstovai V. G. ir D. S. , nutarta įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl BUAB „Skala“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. BUAB „Skala“ administratoriaus UAB „Admivita“ įgaliotas asmuo E. D. 2010 m. gegužės 24 d. teismui padavė prašymą (t. 3, b. l. 204) pripažinti BUAB „Skala“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 14 d. (t. 3, b. l. 260-261) nutartimi patenkino BUAB „Skala“ administratoriaus prašymą ir pripažino įmonę bankrutavusia bei likviduojama dėl bankroto.

18Apeliantas skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo minėtą klausimą nepranešęs dalyvaujantiems byloje asmenims, įskaitant AB Lietuvos paštui, kaip bankrutuojančios įmonės kreditoriui, apie posėdžio dėl BUAB „Skala“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto datą, laiką, vietą, todėl apeliantas negalėjo duoti teismui paaiškinimų, teikti argumentų ir samprotavimų, prieštarauti administratoriaus prašymui, argumentams ir/ar samprotavimams (CPK 42 str. 1 d.).

19Pažymėtina, kad bankroto bylos nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus išimtis, kurias nustato Įmonių bankroto įstatymas (lot. lex speciali derogat generali) (ĮBĮ 10 str. 1 d., CPK 1 str. 1 d.). Įmonių bankroto įstatyme detaliai nenustatyta, kokia – rašytine, žodine – forma turi ir/ar gali būti sprendžiamas kiekvienas bankroto proceso metu iškylantis klausimas. Atvirkščiai, tik atskirais atvejais Įmonių bankroto įstatymas numato, kad vienas ar kitas klausimas turi ir/ar gali būti sprendžiamas rašytinio proceso tvarka. Pvz., dėl bankroto bylos iškėlimo, kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo (tikslinimo) (ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 p., 10 str. 13 d., 26 str. 4 d.). Vadinasi, visais kitais atvejais dėl posėdžio formos reikia vadovautis bendrosiomis taisyklėmis, įtvirtintomis CPK.

20CPK 153 straipsnyje numatyta, kad teismo posėdžiai vyksta žodinio proceso tvarka, t. y. kviečiant į posėdį dalyvaujančius byloje asmenis, išskyrus, kai CPK numato kitaip. CPK nustatytais atvejais galimas rašytinis procesas. Šiuo atveju į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Apie rašytinį procesą dalyvaujantys byloje asmenys informuojami pranešimais, išskyrus atvejus, kai CPK nenumato pareigos informuoti apie procesinių veiksmų atlikimą. Taigi sisteminė teisės normų analizė leidžia teigti, kad pirmosios instancijos teisme posėdžiai turi vykti žodinio proceso tvarka, nebent įstatymai (CPK, ĮBĮ) numatytų priešingai, t. y. jog posėdis vyksta rašytinio proceso tvarka; kad nepriklausomai nuo posėdžio formos dalyvaujantys byloje asmenys visada informuojami apie posėdžio datą, laiką ir vietą, nebent CPK nenumato pareigos informuoti apie tam tikro procesinių veiksmų atlikimą.

21Iš skundžiamos nutarties įžanginės dalies matyti, kad teismas klausimą dėl BUAB „Skala“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto sprendė rašytinio proceso tvarka, nors šis klausimas, kaip minėta, turėjo būti spendžiamas žodiniame teismo posėdyje. Byloje nėra jokių duomenų, jog teismas net ir apie posėdį rašytinio proceso tvarka būtų pranešęs administratoriui, kad jis, įgyvendindamas ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 15 punkte numatytą pareigą, galėtų teikti informaciją apie paskirtą posėdį kreditoriams. Padarytas procesinis pažeidimas apribojo kreditorių, įskaitant AB Lietuvos pašto, vieną iš fundamentalių teisių - teisę būti išklausytam (lot. audiatur et altera pars), nepaisant to, kad apeliantas dalyvavo BUAB „Skala“ 2010 m. gegužės 17 d. kreditorių susirinkime, kad apie kreditorių susirinkimo nutarimo dalį dėl administratoriaus įpareigojimo kreiptis į teismą su atitinkamu prašymu žinojo ir/ar kad kreditorių susirinkimo nutarimo aktualiu klausimu neskundė.

22CPK 329 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti absoliutūs procesinių sprendimų negaliojimo pagrindai, kuriuos teismas tikrina ex officio, CPK 329 straipsnio 3 dalyje - absoliutūs procesinių sprendimų negaliojimo pagrindai, kuriuos teismas tikrina asmens prašymu. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas grindžia skundą teisės būti išklausytam suvaržymu, ir konstatavus proceso teisės normų pažeidimą, pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo, o klausimas dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto perduodamas spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 329 str. 3 d. 1 p.).

23Panaikinusi skundžiamą nutartį dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo ir perdavusi klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų skundo argumentų, susijusių su nutarties dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia bei likviduojama dėl bankroto priėmimo prielaidomis (ĮBĮ 30 str.); apelianto, kurio 3,5 mln. Lt finansinis reikalavimas nėra patvirtintas, lygiateisiškumo principo galimu pažeidimu. Kartu atkreiptinas pirmosios instancijos teismo dėmesys į tai, kad, svarstant iš naujo klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, gali būti aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje AB Turto bankas v. V. M. , bylos Nr. 3K-3-249/2009.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 14 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Skala“ pripažinimo bankrutavusia bei likviduojama dėl bankroto nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 24 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 4. Atsakovo BUAB „Skala“ administratoriaus UAB „Admivita“ įgaliotas asmuo... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 14 d. nutartimi (t. 3, b. l. 260-261)... 6. Trečiasis asmuo AB Lietuvos paštas atskiruoju skundu (t. 4, b. l. 17-21)... 7. 1. Apelianto įsitikinimu, tik išnagrinėjęs civilinę bylą Nr.... 8. 2. Pirmosios instancijos teismas pripažino BUAB „Skala“ bankrutavusia ir... 9. 3. Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas gali pripažinti įmonę... 10. 4. Dalis apelianto finansinių reikalavimų buvo patvirtinti Vilniaus apygardos... 11. 5. Pripažinus įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, bankroto... 12. Atsakovas BUAB „Skala“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 4, b. l.... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gegužės 31 d. nutartis (c. b. Nr.... 14. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovo BUAB... 16. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2009... 17. 2010 m. gegužės 17 d. įvyko BUAB „Skala“ kreditorių susirinkimas (t. 3,... 18. Apeliantas skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo... 19. Pažymėtina, kad bankroto bylos nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos... 20. CPK 153 straipsnyje numatyta, kad teismo posėdžiai vyksta žodinio proceso... 21. Iš skundžiamos nutarties įžanginės dalies matyti, kad teismas klausimą... 22. CPK 329 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti absoliutūs procesinių sprendimų... 23. Panaikinusi skundžiamą nutartį dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo ir... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 25. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 14 d. nutartį panaikinti ir perduoti...