Byla e2S-1953-657/2017
Dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-18648-475/2017, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos atskirąjį skundą

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V. F. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-18648-475/2017, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos atskirąjį skundą.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja V. F. 2017 m. birželio 5 d. Kauno apylinkės teismui pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki skundo dėl antstolio R. S. veiksmų išnagrinėjimo. Nurodė, kad skundžia antstolio veiksmus, nes jie yra neteisėti, kadangi antstolis aprašė ne jos, o dukters daiktus.
 2. Kauno apylinkės teismas 2017 m. birželio 8 d. nutartimi pareiškėjos prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Dėl šios teismo nutarties pareiškėja V. F. 2017 m. birželio 8 d. pateikė atskirąjį skundą.

5II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. birželio 12 d. nutartimi pareiškėjos V. F. atskirąjį skundą atsisakė priimti.
 2. Teismas nurodė, kad pareiškėja atskirąjį skundą grindžia įžeidžiančio pobūdžio teiginiais, sąmoningai siekdama sumenkinti teisėją ir teismą. Surašant teismui procesinius dokumentus turi būti laikomasi elementarių dokumento įforminimo taisyklių, o kartu ir valstybinės lietuvių kalbos reikalavimų, vengiama įžeidžiančių formuluočių. Pareiškėjos procesiniuose dokumentuose naudojami epitetai negali būti vertinami nereikšmingu rašymo apsirikimu ar tiesiog netikslumu. Pareiškėja teikdama tokio turinio skundą, piktnaudžiauja jai suteiktomis subjektinėmis teisėmis, todėl nėra tikslinga tokiam asmeniui taikyti skundo trūkumų šalinimo institutą, o tokio turinio skundą atsisakoma priimti kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Atskirajame skunde pareiškėja V. F. prašė priimti pareiškėjos atskirąjį skundą ir jį išnagrinėti iš esmės. Nurodė, kad teismas pareiškėjos atskirąjį skundą atsisakė priimti nepagrįstai, be pagrindo konstatuodamas, kad pareiškėja piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).
 2. Byloje keliamas klausimas, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjos pateiktą atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 12 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 3. Apeliantė atskirajame skunde teigia, kad teismas nepagrįstai atsisakė priimti atskirąjį skundą, nepagrįstai atsisakė ginti pareiškėjos teises.
 4. Pažymėtina, jog viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Tačiau šis teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos įgyvendinimo būdų, gali būti įgyvendinamas tiktai tada, kai pateikiamas skundas atitinka įstatymo reikalavimus (CPK 306 str., 338 str.). Imperatyvūs reikalavimai skundo formai ir turiniui yra nustatyti tam, kad tiek teismas, tiek byloje dalyvaujantys asmenys galėtų susipažinti su reiškiamų reikalavimų esme; kad priešinga šalis tinkamai ir laiku pasinaudotų procesinės gynybos priemonėmis, pareikšdama atsikirtimus ir pateikdama įrodymus; kad teismas galėtų kuo operatyviau pareikštus reikalavimus išnagrinėti ir priimti pagrįstą spendimą. Todėl, esant tokiems atskirojo skundo trūkumams, kurie trukdo įgyvendinti šiuos civilinio proceso tikslus, priklausomai nuo procesinės situacijos, teismas turi arba nustatyti terminą skundo trūkumams pašalinti, įpareigodamas asmenį suformuluoti skundo dalyką, arba atsisakyti priimti tokį reikalavimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.), arba nutraukti civilinę bylą tuo pačiu pagrindu, jeigu ji jau iškelta (CPK 293 str. 1 d. 1 p.). Tokie teismo veiksmai negali būti vertinami kaip suinteresuoto asmens teisės į teisminę gynybą pažeidimas, nes teismui priėmus tokį jo reikalavimą ir pradėjus nagrinėti / išnagrinėjus bylą, teisė į teisminę gynybą nebūtų įgyvendinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2013).
 5. Nagrinėjamu atveju teismas pareiškėjos V. F. atskirąjį skundą atsisakė priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytu pagrindu, konstatavęs, kad atskirojo skundo turinys ir jame vartojami teiginiai yra emocionalūs, deklaratyvaus ir įžeidžiančio pobūdžio, kuriais siekiama sumenkinti teisėją ir teismą.
 6. Apeliacinės instancijos teismas visiškai pritaria tokiai apylinkės teismo išvadai, nes iš apeliantės atskirojo skundo dėl 2017 m. birželio 8 d. turinio matyti, kad jis iš esmės yra įžeidžiančio pobūdžio. Pažymėtina, kad apeliantė sistemingai skundžia įvairių institucijų pareigūnų, darbuotojų veiksmus, ne vieną kartą tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismai savo nutartyse įvairiais aspektais buvo išsamiai išaiškinę ieškinio (atskirojo ar apeliacinio skundo) turiniui keliamus reikalavimus, taip pat civilinio proceso nuostatas, reglamentuojančias teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos bei jos įgyvendinimo tvarką, todėl atskirojo skundo turiniui keliami reikalavimai pareiškėjai yra žinomi, tačiau sąmoningai nevykdomi.
 7. Civilinio proceso kodekso normose įtvirtintos šalių teisės ir pareigos, kuriose nurodyta, kad suinteresuotas asmuo savo teisėmis, įskaitant ir teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, turi naudotis sąžiningai ir ja nepiktnaudžiauti (CPK 42 str. 5 d.). Jei asmuo piktnaudžiauja subjektine teise, teismas gali atsisakyti ją ginti (CK 1.137 str. 3 d.), todėl pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti apeliantės atskirąjį skundą CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, pagrįstai pripažino, kad apeliantė, teikdama atskirąjį skundą, kurio turinys yra įžeidžiančio pobūdžio bei paremtas tik emocinio pobūdžio pasisakymais, piktnaudžiauja jai suteiktomis subjektinėmis teisėmis.
 8. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.
 9. Atsižvelgiant į išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti atskirąjį skundą 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, teisingai aiškino bei taikė atskirojo skundo priėmimą reglamentuojančias procesines teisės normas, todėl atskirojo skundo priėmimo klausimą išsprendė teisingai. Naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

12Kauno apygardos Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

13Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai