Byla e2-197-980/2016
Dėl nesumokėto atlyginimo už tarpininkavimo paslaugas priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Čiapaitė, sekretoriaujant Danguolei Bielskutei, dalyvaujant ieškovo UAB „Heuverlingo chemijos grupė LT“ atstovui P. W. G., jo atstovams advokatei K. P., IĮ „Uotsamiesčio teisinės paslaugos“ atstovui A. E., atsakovo UAB „VLL Group“ atstovui M. K., jo atstovui, advokatui R. K., vertėjui V. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Heuverlingo chemijos grupė LT“ ieškinį atsakovui UAB „VLL Group“ dėl nesumokėto atlyginimo už tarpininkavimo paslaugas priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „VLL Group" 16756,44 Eur nesumokėtą atlyginimą už tarpininkavimo paslaugą; 417,74 Eur dydžio palūkanas už pavėluotą atlyginimo už tarpininkavimo paslaugą mokėjimą iki 2015 0420; priteisti ieškovo naudai iš atsakovo UAB „VLL Group" 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos iki sprendimo įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas turėjo reikiamą darbo jėgos teikimui Nyderlandų karalystėje pažymėjimą jau 2014 metų pradžiai, todėl ieškovas per savo direktorių P. G. žinodamas apie darbuotojų poreikį dvejiems projektams su Nyderlandų karalystės bendrovėmis: ( - ) ir ( - ) kuriems ieškovas negalėjo pats teikti darbo jėgos šių projektų imtis pasiūlė atsakovui. Buvo sutarta, kad atsakovas mokės atlyginimą už ieškovo tarpininkavimo paslaugas, kuris priklausys nuo atsakovo sutarto su užsakovais atlyginimo dydžio, susieto su atsakovo teikiamos darbo jėgos dirbtų valandų skaičiumi. Tokio atlyginimo dydis buvo sutartas esant 2 EUR už darbo valandą, jei atsakovo sutartas atlyginimas pagal sutartį su užsakovu sudaro 25 EUR už darbo valandą (( - )), 1,75 EUR už darbo valandą, jei atsakovo sutartas atlyginimas pagal sutartį su užsakovu sudaro 24 EUR už darbo valandą, 1,5 EUR už darbo valandą, jei atsakovo sutartas atlyginimas pagal sutartį su užsakovu sudaro 23 Eur už darbo valandą, (( - )). Atlyginimas už tarpininkavimo paslaugas turėjo būti mokamas tiek, kiek tęsėsi sutartys su ( - ) ir ( - ) dėl darbo jėgos teikimo. Atsakovas dalies sutarto atlyginimo už tarpininkavimo paslaugas pagal išrašytas sąskaitas nesumokėjo ir liko skolingas ieškovui.

3Atsakovas nustatytu terminu pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su juo nesutinka ir prašė jį atmesti kaip neįrodytą. Nurodė, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti, tačiau iš Ieškovo nurodytų aplinkybių bei pateiktų įrodymų visiškai nėra aišku, kokiais paskaičiavimais ar faktais remiantis buvo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, kurias Atsakovo reikalaujama apmokėti. Ieškovas taip pat nepateikė jokių paslaugų ar darbų atlikimo aktų, kurie patvirtintu faktą, jog Ieškovas Atsakovui realiai suteikė kokias nors paslaugas ar atliko kokius nors darbus Ieškovo naudai.

4Ieškovo atstovas P. W. G. teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus, patvirtino jame išdėstytas aplinkybes ir prašė jį tenkinti. Papildomai pažymėjo, kad, iš tiesų, su atsakovu buvo sudarytas žodinis susitarimas, kuris taip pat yra galiojantis ir turi būti vykdomas, juolab, kad ieškovą ir atsakovą verslo santykiai siejau jau daug seniau nei buvo sudarytas šis susitarimas. Ieškovas suteikė atsakovui tarpininkavimo paslaugas, nes pasiūlė dalyvauti dvejuose projektuose su bendrovėmis ( - ) ir atsakovas, jo dėka ir pagalba sudarė su šiomis bendrovėmis sutartis, vykdė šiuos projektus, todėl turi sumokėti ieškovui atlygį už suteiktas tarpininkavimo paslaugas.

5Ieškovo atstovai advokatė K. P. ir IĮ „Uotsamiesčio teisinės paslaugos“ atstovas A. E. teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus, patvirtino jame išdėstytas aplinkybes ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, jog byloje yra pateikta ir Bendradarbiavimo sutartis Nr. 1., kuri nors ir nėra tiesioginis sutarimą patvirtinantis dokumentas, tačiau papildo ieškovo argumentus, kad susitarimas tarp šalių visgi buvo. Atstovai taip pat pažymėjo, jog ta aplinkybė, kad atsakovas yra apmokėjęs ieškovui pagal tokiu pačiu būdu išrašytas sąskaitas įrodo, kad tarpininkavimo santykiai tarpi šalių buvo susiklostę, todėl ieškovas teisėtai reikalauja savo atlygio.

6Atsakovo atstovas M. K. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai paaiškino, kad ( - ) teikė konsultavimo paslaugas dėl olandų mokestinės sistemos bei padėjo jo bendrovei dalyvauti projektuose su ( - ) ir ( - ), t.y. padėjo sudaryti sutartis su šiomis bendrovėmis. Taip pat nurodė, jog atsakovas tiesiogiai dirbo su užsakovais, o ieškovas jam padėjo bendraujant su klientu. Toks bendradarbiavimas vyko 2014 metais, tačiau jų susitarimas apėmė ir sąlygą, kad jie mokės ieškovui, tik gavus apmokėjimą iš užsakovų, kurie perves atsiskaitymo lėšas ir tik pagal abiejų šalių – ieškovo ir atsakovo patvirtintus atliktų darbų aktus. Nuo maždaug 2014 metų vidurio iš HCG nebuvo gauta jokių paslaugų, be to ieškovo surastas užsakovas Olandijoje tapo nemokus, be to, ieškovas nebeatliko jokių konsultavimo ar tarpininkavimo paslaugų, kurių atlikimas būtų suderintas abipusiai. Maža to, P. W. G. pasiūlė atsakovui sumokėti jam 12 000 Eur už tai, kad jis padės gauti atsiskaitymą iš nemokančio užsakovo, tačiau net ir pervedus šias lėšas ieškovui, jokia tarpininkavimo paslauga taip suteikta ir nebuvo, o užsakovas ir toliau liko nemokus, dėl ko Nyderlanduose buvo pradėtas teisminis procesas dėl 90 000 Eur skolos. Jo bendrovė liko apgauta, nes klientas tapo nemokus, jokia tarpininkavimo paslauga nebuvo suteikta, be to, pagrindinė jų susitarimo sąlyga buvo, kad jie apmokės sąskaitas ieškovui tik už tuos darbus, kurių atlikimas turėjo būti užtikrintas abiejų šalių pasirašytais suderinimo aktais. Sutartis buvo sudaryta tik 2014 metams, be to, dalį išlaidų už projektą turėjo prisiimti ir ieškovas, tačiau to nepadarė. Be to, kad jie negavo jokių tarpininkavimo paslaugų –klientas turėjo būti patikrintas ir mokus, ieškovas turėjo prisiimti dalį projekto išlaidų, be to, gautas projektas truko tik du mėnesius, nors turėjo trukti vienerius metus.

7Atsakovo atstovas R. K. pateikė rašytinius paaiškinimus ir teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Nurodė, kad esant bendradarbiavimo santykiams, kai ieškovas teikė paslaugas atsakovui ir dirbo tokiu principu, pagal kurį šalys suderindavo ieškovo suteiktų paslaugų bei Atsakovo atliktų darbų apimtį, ir tik viską suderinus Ieškovas išrašydavo sąskaitą už jo realiai suteiktas paslaugas, Atsakovas suderintą sąskaitą patvirtindavo savo parašu ir tik tada ji būdavo įtraukiama į Atsakovo buhalterine apskaitą bei apmokama Ieškovui. Be to, su Ieškovu Atsakovas atsiskaitydavo tik tada, kai jam už atliktus darbus apmokėdavo užsakovas. Taigi, tarp Šalių buvo susiklosčiusi būtent tokia bendradarbiavimo praktika ir Atsakovas yra apmokėjęs Ieškovui visas sąskaitas, kurios buvo pagrįstai išrašytos, t. y. tik už Šalių aptartas ir realiai Ieškovo suteiktas paslaugas. Šalys šiuos tarpusavio santykius net bandė įforminti ir sudaryti bendradarbiavimo sutarti, tačiau dėl jos sąlygų nesusitarė ir tokios sutarties taip ir nesudarė, jokios kitos sutarties dėl bendradarbiavimo taip pat nepasirašė. Ieškovui tokios sutarties nepasirašius ir Šalių bendradarbiavimo santykiams visiškai nutrūkus, Ieškovas ėmėsi nesąžiningų veiksmų - išrašė niekuo nepagrįstas sąskaitas ir pareiškęs šioje byloje ieškinį bando įrodyti, kad tarp Šalių iki šios dienos egzistuojami tariami tarpininkavimo santykiai, kad Ieškovas tariamai teikia kažkokias paslaugas Atsakovui. Ieškovas remiasi praeityje tarp Šalių buvusiais santykiais, tačiau nutyli, jog šie santykiai yra pasibaigę ir ginčo laikotarpiu joks bendradarbiavimas šalių nesiejo. Pagal sąskaitas, kurių apmokėjimo Ieškovas reikalauja iš Atsakovo, Atsakovas jokių paslaugų negavo, kadangi Ieškovo neprašė jas suteikti ir nesitarė dėl jų teikimo sąlygų, apimties bei terminų, todėl Atsakovas neturi jokio pagrindo jas ir apmokėti.

8Ieškinys atmestinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovą ir atsakovą siejo bendradarbiavimo versle santykiai. Ginčas nagrinėjamu atveju kilo dėl 2014 metais ieškovo ir atsakovo žodžiu sudaryto susitarimo, ieškovui tarpininkaujant tarp atsakovo ir dviejų Olandijos bendrovių ESS Scaffolding BV ir HCG Group BV. Ieškovas kreipėsi į teismą nurodydamas, kad buvo sudarytas susitarimas, pagal kurį atsakovas turi mokėti ieškovui atlygį skaičiuojamą po 2 EUR už darbo valandą, jei atsakovo sutartas atlyginimas pagal sutartį su užsakovu sudaro 25 EUR už darbo valandą (ESS Scaffolding BV), 1,75 EUR už darbo valandą, jei atsakovo sutartas atlyginimas pagal sutartį su užsakovu sudaro 24 EUR už darbo valandą, 1,5 EUR už darbo valandą, jei atsakovo sutartas atlyginimas pagal sutartį su užsakovu sudaro 23 Eur už darbo valandą, (HCG Group BV) ir kad, atlyginimas už tarpininkavimo paslaugas turėjo būti mokamas tiek, kiek tęsėsi sutartys su ESS Scaffolding BV ir HCG Group BV dėl darbo jėgos teikimo.

10Tuo tarpu, atsakovas teigia, jog šalys susitarė, kad atsakovas apmokės ieškovui tik už tas paslaugas ar atliktus darbus, kurie bus įtvirtinti abiejų šalių suderintuose aktuose ir tik už tokias paslaugas, kurios buvo faktiškai suteiktos. Taip pat pažymėjo, jog esminė susitarimo sąlyga buvo ir ta, kad ieškovo surastas klientas – užsakovas Olandijoje bus mokus, jog projektas tęsis bent vienerius metus, o ieškovas prisiims ir dalį atsakovo projektui patiriamų kaštų, tačiau ieškovas tokių sąlygų neįvykdė, dėl ko atsakovas patyrė nuostolių, turėjo pradėti teisminį ginčą Nyderlandų Karalystės teisme dėl 90 755 Eur nesumokėtos skolos iš HCG Industrial services priteisimo ir jų neprašo atlyginti iš ieškovo. Atsakovas laiko, kad ieškovas už 2014 metais faktiškai atliktas tarpininkavimo paslaugas jau yra gavęs nustatytą atlyginimą, o abipusiai suderintų ieškovo atliktų darbų, kurie būtų neapmokėti nėra.

11Matyti, jog iš esmės šalys – du verslo subjektų vadovai, ginčija žodžiu sudaryto susitarimo sąlygas, jo vykdymo tvarką, susitarimo galiojimo terminą bei iš šio susitarimo kilusią atsakomybę. Nagrinėjamoje byloje ieškovas, teigdamas, kad tarp šalių galiojo susitarimas ir atsakovas liko skolingas ieškovui už suteiktas tarpininkavimo paslaugas turėjo įrodyti susitarimo esmę, kokios buvo susitarimo sąlygos, o tai pat, kad ieškovas yra faktiškai atlikęs tarpininkavimo paslaugas, už kurias atsakovas jam nesumokėjo.

12CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o šie įgyja reikalavimo teisę. Pagal CK 6.159 straipsnį sutarties elementai, kurių pakanka sutarties galiojimui, yra veiksnių šalių susitarimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir sutarties forma. Iš CK 6.154 ir 6.159 straipsniuose pateiktos sutarties apibrėžties darytina išvada, kad sutarties esmė – šalių susitarimas, t. y. valios sutapimas. Lietuvos sutarčių teisėje pripažįstama, kad sutartis galioja tokio turinio, kokio siekė jos šalys.

13Esant ginčui dėl sutarties sąlygų turinio, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Jeigu šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Kaip yra žinoma, kilus ginčui dėl šalis siejusių susitarimų turinio yra taikomos sutarčių aiškinimo taisyklės, įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje, o esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2009; 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2010; kt.).

14Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog šalys patvirtino, jog tarp jų 2014 metais buvo susiklostę bendradarbiavimo santykiai, tačiau iš abiejų šalių atstovų paaiškinimų matyti, jog iš esmės skiriasi jų požiūris į sutarties esmę, esminius ketinimus ir šalių žodžiu sudarytos sutarties sąlygų traktavimą. Atsakovas neginčijo, kad 2014 metais ieškovas, iš tiesų, teikė tam tikras tarpininkavimo paslaugas, už kurias jam buvo atitinkamai atlyginta, tačiau neigia, jog tokios pat paslaugos buvo suteiktos ir vėliau, be to, pažymi, jog iš sutarties kilo ne tik ieškovo teisė į atlyginimą, bet ir jo atsakomybė už sutarties su užsakovu nevykdymo pasekmes, t.y. užsakovui tapus nemokiu. Tokiu būdu, darytina išvada, jog būtent ieškovui kilo pareiga įrodyti susitarimo esmę ir jo sąlygų egzistavimą, kadangi šalių paaiškinimai dėl susitarimo esmės ir sąlygų yra visiškai skirtingi.

15Bylos duomenimis, šalių paaiškinimais nustatyta, kad atsakovas apmokėdavo ieškovui jo pateiktas sąskaitas tik po to, kai abi šalys suderindavo atliktus darbus ir pagal pateiktus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Tuo tarpu, kartu su ieškiniu ieškovas pateikė tik vienašališkai išrašytas neapmokėtas sąskaitas faktūras ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kurie, kaip nustatyta iš rašytinės bylos medžiagos (2015-03-02 raštas Nr. 2.5.-15/40, I. T. pasiaiškinimas) ir liudytojos I. T. paaiškinimų buvo per klaidą išsiųsti ieškovui elektroniniu paštu adresu ( - ) Ieškovo teismo posėdžio metu pateikta Bendradarbiavimo sutartis Nr. 1. nevertintina kaip šalių patvirtinimas dėl žodinio susitarimo sudarymo ir jo sąlygų įtvirtinimas rašytine forma, kadangi tai yra ta pati sutartis, kurią atsakovai 2015-11-17 pateikė teismui kaip įrodymą, jog atsakovas siekė sudaryti rašytinę sutartį su ieškovui, siuntė jos tekstą elektroniniu paštu, tačiau ji taip ir nebuvo sudaryta dėl ieškovo kaltės. Be kita ko, šalių paaiškinimais posėdžio metu nustatyta, jog būtent ši sutartis buvo atsakovo pusės pasirašyta ir išsiųsta ieškovui elektroniniu paštu, tačiau su ieškovo parašu nebuvo grąžinta atsakovui. Duomenų, kad ieškovas būtų sudaręs ir pateikęs savo atliktų darbų aktus, iš kurių kildina reikalavimo teisę, byloje nėra.

16Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK178 straipsnis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą ne vienu įrodymu ir jo pagrindu daromomis prielaidomis, bet visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; kt.).

17Esant nustatytų faktinių aplinkybių visumai, analizuojant byloje pateiktų įrodymų visetą ir juos vertinant remiantis pakankamumo taisykle, teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog jam atlyginimas už tarpininkavimo paslaugas turėjo būti mokamas tiek, kiek tęsėsi sutartys su ( - ) dėl darbo jėgos teikimo, be to, jog ieškovas suteikė atsakovui tarpininkavimo paslaugas, kurios buvo patvirtintos abiejų šalių patvirtintais atliktų darbų aktais ir turėjo būti apmokėtos.

18Išanalizavus byloje esančius rašytinius įrodymus, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, šalių ir jų atstovų paaiškinimus, liudytojų paaiškinimus, teismas pripažįsta, kad ieškovo ieškinys nepagrįstas, todėl atmestinas.

19Atsakovo atstovas prašo priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 2314,13 Eur išlaidų advokato R. K. pagalbai ruošiant procesinius dokumentus ir atstovaujant teisme bei 119,79 Eur išlaidų patirtų už dokumentų vertimą ir pateikė šias išlaidas patvirtinančius rašytinius įrodymus.

20Teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar visos advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos turi būti atlyginamos. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008).

21Ieškinį atmetus, atsakovui UAB „( - )“ iš ieškovo priteistinos šalies patirtos bylinėjimosi išlaidos. Spręsdamas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą, teismas atsižvelgia į bylos sudėtingumą, į byloje skirtų posėdžių skaičių, atsakovo teiktų procesinių dokumentų (atsiliepimų, rašytinių paaiškinimų ir kt.) skaičių, į tai, kad byloje buvo skirti keli parengiamieji teismo posėdžiai, nes ieškovo atstovai ne iš karto su ieškiniu, o kiekvieno posėdžio metu papildomai teikė naujus duomenis, be to, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) (2015 m. kovo 19 d. redakcija) nustatyto maksimalaus dydžio, todėl atsakovui iš ieškovo priteistinos visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 2314,13 Eur atstovavimo išlaidų ir 119,79 Eur (LR CPK 88 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 100, 151, 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais, teismas,

Nutarė

23ieškinį atmesti.

24Priteisti iš ieškovo UAB „Heuverlingo chemijos grupė“ 2433,92 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB „VLL Group“ naudai.

25Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Čiapaitė,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 3. Atsakovas nustatytu terminu pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 4. Ieškovo atstovas P. W. G. teismo posėdžio metu palaikė ieškinio... 5. Ieškovo atstovai advokatė K. P. ir IĮ „Uotsamiesčio teisinės... 6. Atsakovo atstovas M. K. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti kaip... 7. Atsakovo atstovas R. K. pateikė rašytinius paaiškinimus ir teismo posėdžio... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovą ir atsakovą siejo bendradarbiavimo... 10. Tuo tarpu, atsakovas teigia, jog šalys susitarė, kad atsakovas apmokės... 11. Matyti, jog iš esmės šalys – du verslo subjektų vadovai, ginčija... 12. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau... 13. Esant ginčui dėl sutarties sąlygų turinio, sutartis turi būti aiškinama... 14. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog šalys patvirtino, jog tarp jų 2014... 15. Bylos duomenimis, šalių paaiškinimais nustatyta, kad atsakovas apmokėdavo... 16. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę kiekviena šalis turi... 17. Esant nustatytų faktinių aplinkybių visumai, analizuojant byloje pateiktų... 18. Išanalizavus byloje esančius rašytinius įrodymus, įvertinus byloje... 19. Atsakovo atstovas prašo priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi... 20. Teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo... 21. Ieškinį atmetus, atsakovui UAB „( - )“ iš ieškovo priteistinos šalies... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 100, 151, 259,... 23. ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš ieškovo UAB „Heuverlingo chemijos grupė“ 2433,92 Eur... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...