Byla e2-2270-528/2016
Dėl išieškojimo proceso vilkinimo ir antstolio procesinio neveikimo suinteresuotiems asmenims skolininkui R. L. ir antstolei G. A

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo išieškotojo O. J. skundus dėl išieškojimo proceso vilkinimo ir antstolio procesinio neveikimo suinteresuotiems asmenims skolininkui R. L. ir antstolei G. A.,

Nustatė

2Pareiškėjas 2015-09-30 skundu dėl išieškojimo proceso vilkinimo ir antstolio procesinio neveikimo prašo: pripažinti antstolės G. A. neveikimą (veiksmus) vykdomojoje byloje Nr.( - ) neteisėtais ir pažeidžiančiais išieškotojo interesus; pripažinti, kad antstolė G. A. pažeidė Antstolių profesinės etikos kodekse įtvirtintą pagarbos įstatymui ir žmogaus teisėms principą; įpareigoti antstolę G. A. per 5 darbo dienas po šio skundo išnagrinėjimo ir teismo nutarties įsiteisėjimo vykdyti vykdomąjį dokumentą ir paskelbti areštuoto skolininkui nuosavybės teise priklausančio turto priverstinį pardavimą iš varžytynių; skirti antstolei G. A. baudą, taip pat nurodyti, kad, neįvykdžius įpareigojimo per 5 darbo dienas po šio skundo išnagrinėjimo ir teismo nutarties įsiteisėjimo, skirti antstolei G. A. 50,-Eur baudą už kiekvieną dieną iki teismo nutarties įvykdymo (b.l.3,4,10,11, dok.reg. Nr.CBP-19681).

32015-08-31 skundu dėl išieškojimo proceso vilkinimo ir antstolio procesinio neveikimo, kurį išsiuntė registruota pašto siunta, prašo: pripažinti antstolės G. A. neveikimą (veiksmus) vykdomojoje byloje Nr. ( - ) neteisėtu ir pažeidžiančiu išieškotojo interesus; įpareigoti antstolę G. A. per 5 darbo dienas po šio skundo išnagrinėjimo paskelbti apie skolininkui nuosavybės teise priklausančio turto priverstinį pardavimą iš varžytynių (b.l.16).

4Pareiškėjo abu skundai grindžiami tuo, kad: antstolės G. A. kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal Kauno miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr.2-4489-886/2012; 2013-09-27 Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.2-19858-713/2013 buvo pakeistas išieškotojas ir vykdomojoje byloje Nr. ( - ) juo yra O. J.; vykdomojoje byloje buvo areštuotas butas (unikalus Nr. ( - )) ( - ), 13/100 dalių negyvenamųjų patalpų (neįrengta palėpė; unikalus Nr. ( - )) ( - ), ir 97/750 dalys žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ( - ); civilinėje byloje Nr.2-155-223/2014 R. L. prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės – įrašo viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo dėl nuosavybės teisės įregistravimo pagal 2010-09-10 dovanojimo sutartį, kurios pagrindu R. ir V. L. dovanojo R. L. nekilnojamąjį turtą; R. L. ieškinys civilinėje byloje Nr.2-155-223/2014 buvo atmestas, o apeliacinės instancijos teismas byloje Nr.2A-430-425/2014 paliko sprendimą galioti; Panevėžio miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr.2-5132-828/2014 panaikino civilinėje byloje Nr.2-155-223/2014 taikytas laikinąsias apsaugos priemones, ši nutartis yra įsiteisėjusi; 2015-01-16 įsiteisėjo Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.2-250-452/2014, kuriuo išieškotojui buvo suteikta teisė ir leista pateikti VĮ Registrų centrui prašymą bei dovanojimo sutartį, siekiant įregistruoti Nekilnojamojo turto registre R. L. nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą ( - ); po teismų sprendimų įsiteisėjimo 2015-01-26 išieškotojas elektroniniu paštu pateikė prašymą parduoti iš varžytinių skolininko turtą ir tam jokių kliūčių nėra; kelis kartus išieškotojas ragino sprendimą vykdančią antstolę greičiau įvykdyti teismo sprendimą ir išieškoti skolą, tačiau antstolė į jo paklausimus nereagavo, su juo nebendradarbiavo, jokių realių vykdymo veiksmų nesiima, vilkina teismo sprendimo įvykdymą ir tuo tiesiogiai pažeidžia išieškotojo teises ir teisėtus interesus, kyla grėsmė, kad teismo sprendimas nebus įvykdytas ir skola neišieškota; 2015-08-31 jis pateikė skundą antstolei dėl antstolio procesinių veiksmų ir antstolio procesinio neveikimo, kurio antstolė neišnagrinėjo per nustatytą terminą, nepriėmė patvarkymo dėl skundo tenkinimo arba atsisakymo jį tenkinti, neperdavė vykdomosios bylos su skundu teismui, todėl skundas dėl antstolio neveikimo teikiamas tiesiogiai Kauno apylinkės teismui.

5Suinteresuotas asmuo antstolė G. A. atsiliepime į skundą nurodo, jog su juo nesutinka ir prašo jį atmesti. Nesutikimas grindžiamas tuo, kad: antstolės kontoroje yra vykdomoji byla Nr. ( - ) (Kauno miesto apylinkės teismo vykdomasis raštas Nr. 2-4489-886/2012), kurioje skolininkas R. L., išieškotojas O. J.; vykdomojoje byloje turto arešto aktu buvo areštuotas nekilnojamas turtas, esantis ( - ) (unikalūs Nr. ( - )); patvarkymas dėl skolos išieškojimo išsiųstas į skolininko darbovietę UAB „( - )“; 2015-09-25 buvo skelbtos varžytynės (Varžytynių Nr. ( - )) parduoti R. L. priklausantį turtą ( - ) (unikalūs Nr. ( - )); vykdomieji veiksmai vykdomojoje byloje yra atliekami, areštas skolininko turtui nebuvo panaikintas ir skolininkas negalėjo turto perleisti kitiems asmenims ar paslėpti, todėl teiginiai dėl grėsmės, jog sprendimas nebus realiai įvykdytas, neteisinga; skolininkas turi nekilnojamojo turto, dirba (b.l.43, dok.reg. Nr.X800).

6Suinteresuotas asmuo skolininkas R. L. atsiliepime į skundą nurodo su juo nesutinkantis ir prašo jį atmesti. Nesutikimas grindžiamas tuo, kad: skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui; tik skundą išnagrinėjus antstoliui išieškotojas gali skųsti teismui antstolio priimtą sprendimą (patvarkymą), o išieškotojas O. J. nesilaikė įstatymo nustatytos apskundimo tvarkos (b.l.42; dok reg. Nr.X379).

7Byla dalyje dėl 2015-08-31 skundo ir dalis 2015-09-30 skundo reikalavimų nutrauktina, kitoje dalyje 2015-09-30 skundas atmestinas.

8Iš bylos medžiagos (dok.reg.Nr.CBP-19681) nustatyta, kad: 2014-08-08 registruota pašto siunta pareiškėjas išsiuntė antstolei G. A. 2014-08-04 prašymą atnaujinti vykdomąją bylą ir parduoti iš varžytynių skolininko turtą (b.l.9, dok. reg. Nr.CBP-19681); 2015-05-19 pareiškėjas elektroniniu paštu antstolei G. A. prašė pateikti informaciją apie vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ) raštu ir nurodė jos negaunantis (b.l.18); 2015-06-01 pareiškėjas elektroniniu paštu antstolei G. A. pakartotinai prašė pateikti informaciją apie vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ) (b.l.17); 2015-06-16 registruota pašto siunta pareiškėjas išsiuntė antstolei G. A. 2015-06-16 pareiškimą dėl išieškojimo proceso vilkinimo vykdomoje byloje Nr. ( - ), kuriame prašė nedelsiant informuoti ar ji ketina vykdyti teismo sprendimą pagal vykdomąjį raštą, paaiškinti kodėl nesiimta relių veiksmų teismo sprendimo įvykdymui (b.l.13).

9Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos matyti, jog: antstolės G. A. kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal 2012-06-19 Kauno miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr.2-4489-886/2012 dėl 86.320,-Lt žalos ir 5% dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-02-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo išieškojimo iš R. L. (a.k( - ) bankrutuojančios UAB „LPG Partner“ naudai (vykd.b.l.2,9); 2013-03-14 turto arešto aktu Nr.0088/12/00564 antstolė areštavo skolininko R. L. turtą: butą (unikalus Nr. ( - )) ( - ), 13/100 dalių negyvenamųjų patalpų neįrengtos palėpės (unikalus Nr. ( - )) ( - ), ir 194/1500 dalių žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ( - ) (vykd.b.l.77-79,96-98); 2013-09-27 Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.2-19858-713/2013 vykdymo procese (vykdomoji byla Nr. ( - )) pakeistas išieškotojas BUAB „LPG Partner“ (į.k.302288668) nauju išieškotoju O. J. (a.k( - ) (vykd.b.l.91,94); 2014-02-06 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.2-155-223/2014 buvo atmestas ieškovo R. L. ieškinys atsakovams R. L., V. L., trečiajam asmeniui O. J. dėl dovanojimo sutarties pripažinimo išlaikymo iki gyvos galvos sutartimi, o 2014-06-12 Panevėžio apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr.2A-430-425/2014 šį sprendimą paliko nepakeistą (vykd. b.l.123-132); 2014-06-23 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.2-5132-828/2014 panaikintos 2013-09-24 nutartimi civilinėje byloje Nr.2-155-223/2014 taikytos laikinosios apsaugos priemonės – įrašas Nekilnojamojo turto registre, draudžiantis atsakovui R. L. (a.k( - ) perleisti nuosavybės teises į butą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), nekilnojamojo turto registre įregistruotą R. L. ir V. L. vardu, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (vykd. b.l.133); 2015-01-03 patvarkymu dėl skolos išieškojimo UAB „( - )“ antstolė G. A. pareikalavo iš skolininko R. L. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti CPK numatyto dydžio sumas iš skolininko darbo užmokesčio ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (vykd. b.l.141); 2015-01-26 išieškotojas O. J. pateikė antstolei elektroniniu paštu prašymą dėl priverstinio turto realizavimo, kuriuo prašė parduoti iš varžytynių skolininko turtą (b.l.14,15, vykd. b.l.142); 2015-09-21 antstolė paskelbė pirmąsias varžytynes elektroniniu būdu interneto svetainėje, varžytynių Nr. ( - ), kuriomis parduodamas skolininkui R. L. priklausantis turtas: 130/100 dalių neįrengtos palėpės (unikalus Nr. ( - )) ( - ), butas (unikalus Nr. ( - )) ( - ), 97/750 dalių žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ( - ) pradinė turto pardavimo kainą - 27 950,-Eur, varžytinių pabaiga – 2015-10-26 (vykd. b.l.164-171); 2015-10-15 vietinio mokėjimo nurodymu R. L. į antstolės depozitinę sąskaitą pervedė 27.950,-Eur už nekilnojamą turtą, priklausantį R. L., butą ( - ) ( vykd. b.l.173,179); 2015-10-20 patvarkymu Nr.S-00047563 antstolė atšaukė skolininko R. L. turto varžytynes, nes skolininkas pasiūlė pirkėją, kuris įmokėjo sumą, kurios užtenka skolai ir vykdymo išlaidoms padengti (vykd. b.l.172); 2015-11-19 patvarkymu dėl O. J. skundo vykdomojoje byloje Nr.0088/12/0056400 antstolė patvarkė: skirti R. L. nekilnojamam turtui esančiam ( - ), nekilnojamojo turto ekspertizę; iki bus priimtas patvarkymas skirti R. L. nekilnojamojo turto esančio ( - ) ekspertizę, užklausti VĮ „Registrų centras“ dėl ekspertizės kainos; VĮ „Registrų centras“ nurodžius nekilnojamojo turto ( - ), ekspertizės kainą, siųsti išieškotojui pranešimą, nurodant įmokėti į antstolės depozitinę sąskaitą lėšas, skirtas ekspertizei apmokėti; 2015-10-20 patvarkymo Nr. ( - )S-00047563 panaikinimo klausimą spręsti atlikus nekilnojamojo turto esančio ( - ), ekspertizę (vykd.b.l.180).

10Dėl antstolės G. A. neveikimo (veiksmų) pripažinimo neteisėtu ir pažeidžiančiu išieškotojo interesus bei antstolės G. A. įpareigojimo per 5 darbo dienas skundo išnagrinėjimo ir teismo nutarties įsiteisėjimo vykdyti vykdomąjį dokumentą ir paskelbti areštuoto skolininkui nuosavybės teise priklausančio turto priverstinį pardavimą iš varžytynių.

11Įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau (CPK 7 str. 1d.). Įgyvendindamas šį principą antstolis, kaip vykdomuosius dokumentus vykdantis valstybės įgaliotas asmuo, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (CPK 634 str. 2d., Antstolių įstatymo 3 str. 1d.). Atlikdamas vykdymo veiksmus, antstolis neturi viršyti jam suteiktų įgalinimų ir kompetencijos ribų, o kaip valstybės įgaliotam asmeniui, jo veiklai keliami ypatingi atidumo, sąžiningumo ir rūpestingumo reikalavimai, kurie vykdomi, kai antstolis vadovaujasi jo veiklą reglamentuojančiais įstatymais (CPK 585 str. 4d.). Vykdymo proceso esmė ir tikslas – užtikrinti realų vykdomojo dokumento įvykdymą ir kreditoriaus reikalavimų patenkinimą, nepažeidžiant vykdymo proceso šalių teisių, pareigų ir teisėtų interesų pusiausvyros. Teisingumas gali būti įvykdytas tik kai bus teisėtai, operatyviai ir veiksmingai įvykdytas teismo sprendimas. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga, kurios jis, jei įstatymas nenustato kitaip, negali perduoti kitiems asmenims. Be to, antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, inter alia, suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-298/2013). Antstolio neveikimo teisėtumui vertinti esminės reikšmės turi subjektyvios aplinkybės, susijusios su iš šio reikalavimo patenkinimo išplaukiančiomis pasekmėmis – įpareigojimu atlikti konkrečius vykdymo veiksmus ar galimai įpareigojimu atlyginti dėl to kilusius nuostolius.

12Pareiškėjas yra pateikęs teismui įrodymus, kad antstolės G. A. kontoros adresu registruotomis pašto siuntomis yra siuntęs 2015-06-16 pareiškimą ir 2015-08-31 skundą dėl išieškojimo proceso vilkinimo ir antstolio profesinio neveikimo bei 2015-01-26, 2015-05-19, 2015-06-01 elektroninius laiškus, kurių vykdomojoje byloje Nr. ( - ) nėra (b.l.13-18). Antstolė G. A. savo atsiliepime nei patvirtino, nei paneigė minėtų dokumentų gavimą. Pažymėtina, kad registruotos siuntos siųstos teisingu kontoros adresu, todėl laikytina, kad antstolė jas gavo, tačiau elektroninio pašto adresas laiškuose netikslus, todėl antstolė galėjo jų ir negauti. Tačiau vertinant tuos dokumentus, kuriuos antstolė turėjo gauti, konstatuotina, jog vykdymo veiksmai nebuvo atliekami sparčiai, nors apie kliūčių vykdymo proceso tęsimui pasibaigimą ir prašymą vykdyti skolininko turto priverstinį pardavimą išieškotojas antstolę informavo 2014-08-04 prašymu, išsiųstu 2014-08-08 (b.l.9). Pinigų išieškojimas negali būti nukreipiamas į skolininko turtą, jei skolininkas pateikia antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per 6 mėnesius, darant CPK 736 str. nurodyto dydžio išskaitymus iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų, o išieškoti iš skolininkui priklausančio gyvenamojo būsto, kuriame jis gyvena galima tik kai išieškoma suma viršija 2.030,-Eur (CPK 663 str. 1,3d.). Šiuo atveju minėtų sąlygų ar jų egzistavimą patvirtinančių įrodymų nėra ir išieškojimas iš skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto buvo galimas (CPK 185 str., 663 str. 1,3d.). Kadangi apie skolininko turto pirmąsias varžytynes buvo paskelbta tik 2015-09-21, tai antstolės veiksmų negalima laikyti operatyviais ir veiksmingais (CPK 177, 178, 185 str., vykd. b.l.164). Sprendimo neįvykdymas per kiek įmanoma trumpesnį laiką, juolab, esant skolininko turto, iš kurio galima išieškoti, pažeidžia išieškotojo interesus, tačiau pažymėtina, jog minėtas turtas buvo antstolės savalaikiai areštuotas, todėl realios grėsmės sprendimo neįvykdymui nebuvo. Prašydamas pripažinti antstolės G. A. neveikimą (veiksmus) neteisėtais ir pažeidžiančiais išieškotojo interesus, pareiškėjas O. J. prašo vykdyti vykdomąjį dokumentą ir paskelbti areštuoto skolininkui nuosavybės teise priklausančio turto priverstinį pardavimą iš varžytynių, tačiau varžytynės jau buvo paskelbtos, o šiuo metu paties išieškotojo reikalavimu 2015-11-19 antstolės patvarkymu skirta ekspertizė varžytynėse parduotino skolininko nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti (vykd. b.l.180). Taigi, iš to kas nurodyta, konstatuotina, kad antstolė pareiškėjo skundą dalyje dėl skolininkui nuosavybės teise priklausančio turto priverstinio pardavimo iš varžytynių iš esmės patenkino dar iki pareiškėjo kreipimosi su skundu į teismą, todėl, nelikus šio skundų dalyko, byla dalyje dėl antstolės G. A. įpareigojimo vykdyti vykdomąjį dokumentą ir paskelbti areštuoto skolininkui nuosavybės teise priklausančio turto priverstinį pardavimą iš varžytynių, tai yra dėl 2015-08-31 skundo ir 2015-09-30 skundo dalies, nutrauktina (CPK 3 str. 6d., 293 str. 1p., b.l.3, vykd. b.l.164). Pažymėtina, kad kol nenustatyta parduotino varžytynėse turto kaina, varžytynės negali būti skelbiamos, nes dėl to gali būti panaikintas turto pardavimo iš varžytynių aktas, o byloje nėra įrodymų apie minėtos ekspertizės atlikimą ar galimumą atlikti iki pareiškėjo nurodomą terminą, juolab, kad ekspertizę atlieka ne antstolis asmeniškai (CPK 177, 178, 185, 602 str.).

13Dėl pripažinimo, kad antstolė pažeidė Antstolių profesinės etikos kodekse įtvirtintą pagarbos įstatymui ir žmogaus teisėms principą ir baudos antstolei skyrimo.

14Pareiškėjo prašymas dėl pripažinimo, kad antstolė pažeidė Antstolių profesinės etikos kodekse įtvirtintą pagarbos įstatymui ir žmogaus teisėms principą negali būti savarankišku reikalavimu, nenurodant iš to kylančių pasekmių, o tokios faktinės aplinkybės konstatavimas savaime jokių teisinių pasekmių nesukels. Pažymėtina, kad toks reikalavimas gali būti drausminės atsakomybės taikymo antstoliui pagrindas, o kelti antstoliui drausmės bylą suteikta teisė teisingumo ministrui arba Lietuvos antstolių rūmų prezidiumui (Antstolių įstatymo 13 str. 1,2d.). Kadangi galiojantys norminiai aktai teisę spręsti antstolio drausminės atsakomybės klausimą suteikia ne teismo kompetencijai, bet jau minėtiems pareigūnams ir institucijai, tai byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 str. 1p., Antstolių įstatymo 14,15 str., CPK 185 str.). Antstolio baudimo pinigine bauda už jo pareigų vykdymą nevykdymą ar netinkamą vykdymą galiojantis CPK nenumato, o baudos pagal CPK 616 str. skiriamos vykdymo proceso šalims ar suinteresuotiems asmenims, todėl pareiškėjo reikalavimas dėl baudos skyrimo antstolei atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas (CPK 3 str. 1,7d., 177, 178, 185, 616, 633 str.).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovo valstybei nepriteistinos (CPK 79 str., 88 str. 1d. 3p., 92, 93, 96 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355, b.l.2).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-292 str., 293 str. 1p.,442 str. 6p., 443, 510, 513 str.,

Nutarė

17Nutraukti bylą dalyse: dėl pareiškėjo O. J. 2015-08-31 skundo visų reikalavimų; dėl pareiškėjo O. J. 2015-09-30 skundo reikalavimo įpareigoti antstolę G. A. vykdyti vykdomąjį dokumentą bei paskelbti areštuoto skolininkui nuosavybės teise priklausančio turto priverstinį pardavimą iš varžytynių ir dėl skundo reikalavimo pripažinti, kad antstolė G. A. pažeidė Antstolių profesinės etikos kodekse įtvirtintą pagarbos įstatymui ir žmogaus teisėms principą.

18Kitoje dalyje pareiškėjo O. J. 2015-09-30 skundą atmesti.

19Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė rašytinio proceso tvarka... 2. Pareiškėjas 2015-09-30 skundu dėl išieškojimo proceso vilkinimo ir... 3. 2015-08-31 skundu dėl išieškojimo proceso vilkinimo ir antstolio procesinio... 4. Pareiškėjo abu skundai grindžiami tuo, kad: antstolės G. A. kontoroje... 5. Suinteresuotas asmuo antstolė G. A. atsiliepime į skundą nurodo, jog su juo... 6. Suinteresuotas asmuo skolininkas R. L. atsiliepime į skundą nurodo su juo... 7. Byla dalyje dėl 2015-08-31 skundo ir dalis 2015-09-30 skundo reikalavimų... 8. Iš bylos medžiagos (dok.reg.Nr.CBP-19681) nustatyta, kad: 2014-08-08... 9. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos matyti, jog: antstolės G. A.... 10. Dėl antstolės G. A. neveikimo (veiksmų) pripažinimo neteisėtu ir... 11. Įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per kiek įmanoma... 12. Pareiškėjas yra pateikęs teismui įrodymus, kad antstolės G. A. kontoros... 13. Dėl pripažinimo, kad antstolė pažeidė Antstolių profesinės etikos... 14. Pareiškėjo prašymas dėl pripažinimo, kad antstolė pažeidė Antstolių... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už... 16. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-292 str., 293 str. 1p.,442 str. 6p.,... 17. Nutraukti bylą dalyse: dėl pareiškėjo O. J. 2015-08-31 skundo visų... 18. Kitoje dalyje pareiškėjo O. J. 2015-09-30 skundą atmesti.... 19. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno...