Byla 2A-430-425/2014
Dėl dovanojimo sutarties pripažinimo išlaikymo iki gyvos galvos sutartimi

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Laimanto Misiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ramunės Čeknienės ir Birutės Jonaitienės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. L. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-155-223/2014 pagal ieškovo R. L. ieškinį atsakovams R. L. ir V. L., tretysis asmuo O. J., dėl dovanojimo sutarties pripažinimo išlaikymo iki gyvos galvos sutartimi,

Nustatė

3Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė teismą 2010 m. rugsėjo 10 d. dovanojimo sutartį, sudarytą tarp dovanotojų R. L. ir V. L. ir apdovanotojo R. L., pripažinti sutartimi iki išlaikymo iki gyvos galvos. Nurodė, kad ieškovas su sutuoktine V. L. susitarė padovanoti sūnui R. L. jiems priklausantį butą, esantį ( - ) , negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ) , ir žemės sklypą, esantį ( - ) , kadangi tikėjosi, jog sūnus juos išlaikys iki gyvos galvos. Nurodytą nekilnojamąjį turtą sūnui perleido 2010 m. rugsėjo 10 d. sudarydami dovanojimo sutartį, tačiau vėliau suprato, kad dovanojimo sutartis neatitinka ieškovo valios, nes pagal dovanojimo sutartį sūnus neįgijo pareigos tėvus išlaikyti. Sudarydamas turto dovanojimo sutartį, o ne išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, atitinkančią CK 6.460 str. nuostatas, ieškovas suklydo. Sutuoktinė V. L. byloje įtraukiama atsakove.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 6 d. sprendimu ieškovo R. L. ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo 38 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą. Teismas konstatavo, kad ieškovas ieškinio teisinį pagrindą nurodo CK 1.90 str., kuris numato dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu sąlygas ir pasekmes. Pagal CK 1.90 str. 1 d. dėl suklydimo sudarytą sandorį teismas gali pripažinti negaliojančiu, jeigu konstatuotas suklydimo faktas ir, kad suklydimas buvo esminis. Ieškovas teigia, kad sudarydamas ginčijamą dovanojimo sandorį, suklydo, tačiau iš ieškovo, atsakovų R. L. ir V. L. paaiškinimų teismas nustatė, kad ieškovas ir V. L. dar iki dovanojimo sutarties pasirašymo pas notarę tarėsi dėl savo veiksmų ir nusprendė sudaryti ne bet kokį, o dovanojimo sandorį, pagal kurį sutarė butą dovanoti sūnui Rasmuntui, t.y. jie siekė neatlygintinai perleisti butą savo sūnui. Toks buvo dovanotojų tikslas ir būtent tokį rezultatą jie pasiekė sudarę dovanojimo sandorį. Visi ieškovo veiksmai iki sandorio sudarymo ir po jo buvo nuoseklūs, aiškūs, jo tikslai ir ketinimai nesikeitė, valia buvo aiškiai išreikšta. Iš teismo posėdžio metu ieškovo ir atsakovų išsakytų teiginių aiškiai matyti, kad R. L. esami ar būsimi įsipareigojimai teikti išlaikymą tėvams buvo kildinami iš bendrųjų moralės nuostatų, giminiškų artimų santykių, o R. L. ir iki sandorio sudarymo jautėsi turįs pareigą senatvėje materialiai remti savo tėvus. Įvertinus ieškovo amžių, jo išsilavinimą (aukštasis), gyvenimišką patirtį nėra pagrindo teigti, kad jis sandorio sudarymo metu klydo dėl sudaromo sandorio esmės ar išvis nesuprato savo veiksmų pasekmių. Teismas konstatavo, kad ieškovo valia dovanoti butą pasikeitė jau po sandorio sudarymo ir jos pasikeitimą lėmė sūnaus S. L. įtaka. Ieškovas neįrodė suklydimo fakto, t. y. vienos iš būtinųjų sandorio pripažinimo negaliojančiu pagal CK 1.90 str. 1 d. sąlygų, todėl ieškinys nurodytu pagrindu negali būti tenkinamas.

5Dovanojimo sutartis ir išlaikymo iki gyvos galvos sutartis yra skirtingos savo turiniu ir teisine prigimtimi, jos sukelia skirtingas teisines pasekmes. Į bylą trečiuoju asmeniu įstojęs atsakovo R. L. kreditorius O. J. nurodė, kad vyksta 86 320 Lt skolos išieškojimas iš R. L. jo naudai. Šalys šį faktą pripažino ( CPK 187 str., 188 str.). Iš LITEKO duomenų matyti, kad Kauno miesto apylinkės teisme 2013-08-28 gautas BUAB “LPG Partner” ieškinys dėl kreditoriaus teisių gynimo, kuriame ieškovas reiškia reikalavimą įpareigoti R. L. įregistruoti VĮ Registrų centras pagal 2010-09-10 dovanojimo sutartį gautą nekilnojamąjį turtą. Iš jau minėto ieškinio matyti, kad iš R. L. jau yra priteista 86 320 Lt skola ir vykdymo procesas yra prasidėjęs. Ieškovo R. L. ieškinys dėl dovanojimo sandorio pripažinimo iki gyvos galvos sutartimi teisme gautas 2013-09-10. Tai leidžia daryti išvadą, kad ieškovas ir atsakovas R. L. dar iki ieškinio pareiškimo teisme dienos žinojo apie prasidėjusį vykdymo procesą. Ieškinio dėl dovanojimo sutarties pareiškimas būtent šiuo metu, negali būti vertinamas kaip atsitiktinis sutapimas.

6Ieškovas į teismą dėl 2010 m. rugsėjo 10 d. sudarytos dovanojimo sutarties pripažinimo išlaikymo iki gyvos galvos sutartimi kreipėsi tik 2013 m. rugsėjo 10 d., t. y. praėjus trims metams, o tai patvirtina, kad dovanojimo sandoris atitiko šalių valią, jų ketinimus, o sandorio pasekmės buvo priimtinos sandorio šalims.

7Ieškovas R. L. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 6 d. sprendimą kaip nepagrįstą ir priimti naują sprendimą- ieškinį patenkinti. Nurodo, kad su pirmosios instancijos teismo išvadomis nesutinka. Teismas neįvertino aplinkybės, jog jam butą dovanoti sūnui nebuvo jokio reikalo. 2010 m. rugsėjo 10 d. dovanojimo sutartis buvo sudaryta dėl suklydimo, nes ieškovas nežinojo, kad gali sudaryti išlaikymo iki gyvos galvos sutartį. Suvokdamas, kad perleidžia turtą atsakovui, kuris dėl tokio perleidimo niekuo neįsipareigoja, t. y. jeigu šią svarbią aplinkybę jis būtų suvokęs teisingai, 2010 m. rugsėjo 10 d. dovanojimo sutarties nebūtų sudaręs. Pagal CK 1.90 str. 1 d., iš esmės suklydus, sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal suklydusios šalies ieškinį. Laikoma, kad suklydimas yra esminis, kai yra neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Lietuvos Aukščiausiasis ne kartą yra pažymėjęs, kad šalies elgesys gali būti kvalifikuojamas kaip suklydimas tik tuo atveju, kai analogiškomis aplinkybėmis apdairus ir atidus žmogus nebūtų sudaręs sandorio tokiomis pat sąlygomis, kaip ir suklydusi šalis.

8Tretysis asmuo O. J. pateikė teismui atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš apelianto patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas padarė teisingą išvadą, jog R. L. suprato dovanojimo sutarties esmę ir siekė sudaryti būtent dovanojimo sutartį. Ta aplinkybė, kad ieškovas nežinojo, jog gali būti sudaryta išlaikymo iki gyvos galvos sutartis, nereiškia, kad jis suklydo dėl pačios sutarties esmės. Atsižvelgiant į atsakovo R. L. paaiškinimus, darytina išvada, kad šalys siekė sudaryti dovanojimo sutartį, o sumanymas pakeisti sutartį atsirado vėliau. R. L. yra jo skolininkas. R. L. ieškinys pareikštas tik tam, kad nebūtų nukreiptas išieškojimas į skolininko R. L. dovanojimo sutarties pagrindu įgytą nekilnojamąjį turtą.

9Atsakovė V. L. teismui pateiktame atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su ieškovo apeliaciniu skundu sutinka. Nurodo, kad R. L. norėjo sūnui dovanoti nekilnojamąjį turtą su sąlyga, kad jis bus išlaikomas senatvėje.

10Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Nagrinėjamoje apeliacine tvarka civilinėje byloje absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

12Byloje nustatyta, kad 2010 m. rugsėjo 10 d. dovanojimo sutartimi (b. l. 9-16) ieškovas R. L. ir V. L. padovanojo sūnui R. L. jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis priklausantį butą, unikalus Nr. 2790-5000-1016:0002, esantį ( - ) , 13/100 dalį negyvenamosios patalpos – palėpės, unikalus Nr. 2790-5000-1016:0009, esančios ( - ) , ir 97/750 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. 2701-0017-0169, esančio ( - ) . Ieškovas R. L. 2013m. lapkričio 18d. patikslintu ieškiniu prašė pripažinti nurodytą dovanojimo sutartį sutartimi iki išlaikymo iki gyvos galvos CK 1.90 str. pagrindu, kaip sudarytą dėl suklydimo (b.l. 109-113). Nurodė, kad sudarydami dovanojimo sutartį, jie siekė, kad sūnus juos išlaikytų iki gyvos galvos, tačiau nesugebėjo tinkamai suformuluoti ir išreikšti savo valios. Dovanojimo sutarties sudarymo momentu nežinojo, kad galima sudaryti išlaikymo iki gyvos galvos sutartį. Ieškovo teigimu, suklydimas yra esminis, nes dovanojimo sutartis išlaikymo jiems senatvėje negarantuoja.

13Pagal CK 1.90 straipsnio 1 dalį dėl suklydimo sudarytą sandorį teismas gali pripažinti negaliojančiu, jeigu nustatomos šios sąlygos: pirma, turi būti konstatuotas suklydimo faktas; antra, turi būti nustatyta, kad suklydimas buvo esminis; trečia, suklydimo faktą galima konstatuoti tik tuo atveju, jeigu buvo suklysta dėl esminių sandorio elementų, buvusių sandorio sudarymo metu, o ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo. Tam, kad sandoris būtų pripažintas negaliojančiu CK 1.90 straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu, nepakanka konstatuoti, jog buvo iš esmės suklysta – teismas kiekvienu atveju turi patikrinti, ar nėra CK 1.90 straipsnyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių sandoris neturi būti pripažintas negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-150/2007, Nr. 3K-3-548/2011; Nr. 3K-3-492/2012 ir kt.).

14Suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas, kai neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į teigiančio, kad jis suklydo, asmens amžių, sveikatos būklę, išsimokslinimą, sandorio sudarymo ir kitas bylai svarbias aplinkybes. Tačiau suklydimo faktas savaime dar nėra pagrindas pripažinti sandorį negaliojančiu pagal CK 1.90 straipsnį, turi būti konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis. Suklydimas laikytinas esminiu, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis (CK 1.90 straipsnio 4 dalis). Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad suklydimo atveju neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį, tam, kad teismas galėtų konstatuoti, buvo esmingai suklysta ar ne, reikia nustatyti, kokia buvo sandorį sudariusios, o dabar jį ginčijančios šalies valia sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2008 ir kt.).

15Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje pateikti atsakovų V. L. ir R. L. bei liudytojos notarės Vitos Jankovskajos, tvirtinusios dovanojimo sutartį, paaiškinimai leidžia daryti kategorišką išvadą, jog ieškovo R. L. valia dėl dovanojimo sandorio sudarymo buvo aiški ir nuosekli, sandoris sudarytas tam pasirengus, nes dar iki dovanojimo sutarties sudarymo, nusprendus sūnui R. L. padovanoti nekilnojamąjį turtą, konsultavosi su notare Vita Jankovskaja būtent tik dėl dovanojimo sutarties sudarymo aspektų, tačiau iš viso nekėlus klausimų apie išlaikymą iki gyvos galvos už padovanotą turtą.

16Pagal CK 6.465 str. 1 d. dovanojimo sutartis yra neatlygintinis sandoris, apdovanotasis atleidžiamas nuo turtinės pareigos apdovanojusiajam, o tuo tarpu išlaikymo iki gyvos galvos sutartimi rentos gavėjas - fizinis asmuo perduoda nekilnojamąjį daiktą rentos mokėtojui nuosavybės teise, o rentos mokėtojas įsipareigoja išlaikyti rentos gavėją iki gyvos galvos (CK 6.460 str. 1 d.). Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokioms pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog, įvertinus ieškovo amžių, jo įgytą aukštąjį išsilavinimą, gyvenimišką patirtį, kad ankščiau yra sudaręs notarine forma sandorius, o tai yra pakankamas pagrindas išvadai, kad sandorio sudarymo momentu ieškovas suprato, kad dovanojimo sutartimi jis be jokių sąlygų ir išlygų neatlygintinai perleidžia sūnui R. L. nekilnojamąjį turtą. Iš proceso dalyvių paaiškinimų teismo posėdžių metu matyti, kad ieškovo R. L. nuomonė dėl dovanojimo sutarties sudarymo pasikeitimą lėmė jo pokalbis 2013 m. rudenį su sūnumi Simu, kuris yra teisininkas. Ieškovas su ieškiniu į teismą kreipėsi po šio pokalbio, praėjus trims metams nuo dovanojimo sutarties sudarymo. Pirmosios instancijos teisme nustatyta svarbi aplinkybė, kad Kauno miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-4489-886/2012 2013-03-22 sprendimu priteisė iš atsakovo R. L. 86 320 Lt ieškovui BUAB „LPG Partner“, o BUAB „LPG Partner“ 2013-08-26 pareiškė Kauno miesto apylinkės teismui ieškinį įpareigoti atsakovą R. L. per 3 darbo dienas įregistruoti nekilnojamojo turto registre 2010-09-10 sudarytą dovanojimo sutartį tarp R. L. ir V. L. ir R. L., pagal kurią R. L. padovanotas butas, esantis ( - ) , negyvenamosios patalpos, esančios ( - ) , ir žemės sklypas, esantis ( - ) (b.l. 122-123).

17Įvertinus aplinkybes, kad ieškovo R. L. ginčijama dovanojimo sutartis sudaryta 2010-09-10, 86 320,00 Lt sumos išieškojimo iš R. L. pagrindas atsirado Kauno miesto apylinkės teismo 2013-03-22 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4489-886/2012 pagrindu, kad BUAB „LPG Partner“ 2013-08-26 pareiškė Kauno miesto apylinkės teismui ieškinį įpareigoti atsakovą R. L. per 3 darbo dienas įregistruoti nekilnojamojo turto registre 2010-09-10 sudarytą dovanojimo sutartį (šiuo metu byla perduota Panevėžio miesto apylinkės teismui, (civilinė byla Nr. 2-250-452/2014) kas sudaro realią galimybę nukreipti išieškojimą į atsakovo R. L. 2010m. rugsėjo 10 d. dovanojimo sutarties pagrindu gautą turtą ( - ) , kad ieškovas R. L. ieškinį dėl dovanojimo sutarties pripažinimo išlaikymo iki gyvos galvos sutartimi teismui įteikė 2013m. rugsėjo 10d., darytina išvadą, kad nagrinėjamoje apeliacine tvarka civilinėje byloje ieškovas R. L. nesuklydo sudarydamas 2010m. rugsėjo 10d. dovanojimo sutartį, o 2013m. rugsėjo 10d. pareikštu ieškiniu siekė apsaugoti savo sūnaus R. L. turtinius interesus, kad nebūtų nukreiptas BUAB „LPG Partner“ 86 320 Lt išieškojimas iš dovanojimo sutartimi perleisto turto.

18CK 1.90 str. 5 d. nustatyta, kad suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati. Todėl pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis šia nuostata, padarė teisingą išvadą, jog yra pagrindas dovanojimo sutarties sudarymą, atsižvelgiant į ieškovo argumentus, laikyti dideliu ieškovo neatsargumu, nesudarančiu pagrindu, sutartį pripažinti išlaikymo iki gyvos galvos sutartimi. Apeliacinio skundo motyvai apie ieškovo apelianto R. L. sudarytus nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sandorius, kreditavimo sutarties sudarymas su kredito įstaiga ginčo turto įgijimui, dėl ko būtų nelogiškas 2010m. rugsėjo 10d. ginčo turto dovanojimo sandoris, pripažintini nepagrįstais, nes ginčo turtą ieškovas dovanojo savo sūnui.

19Atmestinas apeliacinio skundo argumentas, jog teismas nevertino reikalingumo sudaryti dovanojimo sutartį. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl dovanojimo sutarties negaliojimo, kaip jau minėta, privalo nustatyti tikrąją dovanotojo valios išraišką tokios sutarties sudarymo momentu, nes įstatymas turto savininkui suteikia teisę laisvai disponuoti turtu, perduoti kitam asmeniui visą nuosavybės teisės objektą ar jo dalis (CK 4.37 str.). Ši teisė gali būti varžoma tik įstatymo nustatytais atvejais. Dovanojimo sutarties sudarymo reikalingumas, tikslai yra paties dovanotojo valios išraiška. Pirmosios instancijos teismas vertino ieškovo valią dovanojimo sutarties sudarymo momentu ir tuo būdu įgyvendintą tikslą sūnui R. L. neatlygintinai perduoti (dovanoti) nekilnojamąjį turtą.

20Pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir pritaikė materialinės ir procesinės teisės normas, naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinio skundo motyvais ir argumentais nėra teisinio pagrindo.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė teismą 2010 m. rugsėjo 10 d.... 4. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 6 d. sprendimu ieškovo... 5. Dovanojimo sutartis ir išlaikymo iki gyvos galvos sutartis yra skirtingos savo... 6. Ieškovas į teismą dėl 2010 m. rugsėjo 10 d. sudarytos dovanojimo sutarties... 7. Ieškovas R. L. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio miesto... 8. Tretysis asmuo O. J. pateikė teismui atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 9. Atsakovė V. L. teismui pateiktame atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo,... 10. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Byloje nustatyta, kad 2010 m. rugsėjo 10 d. dovanojimo sutartimi (b. l. 9-16)... 13. Pagal CK 1.90 straipsnio 1 dalį dėl suklydimo sudarytą sandorį teismas gali... 14. Suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas, kai neteisingai... 15. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje pateikti atsakovų V. L. ir R. L.... 16. Pagal CK 6.465 str. 1 d. dovanojimo sutartis yra neatlygintinis sandoris,... 17. Įvertinus aplinkybes, kad ieškovo R. L. ginčijama dovanojimo sutartis... 18. CK 1.90 str. 5 d. nustatyta, kad suklydimas negali būti laikomas turinčiu... 19. Atmestinas apeliacinio skundo argumentas, jog teismas nevertino reikalingumo... 20. Pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir pritaikė materialinės... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 22. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 6 d. sprendimą palikti...