Byla e2A-619-1120/2019
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Egidijos Tamošiūnienės ir Agnės Tikniūtės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Julidona“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3631-431/2018 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Julidona“ ieškinį atsakovui Formanci International LTD dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Julidona“ (toliau ir – ieškovė) prašė priteisti iš atsakovo Formanci International LTD (toliau ir – atsakovas) 41 834,87 Eur skolos už atsakovui suteiktas ir atsakovo neapmokėtas marketingo paslaugas. Ieškinį grindė pateikta PVM sąskaita-faktūra.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

102.

11Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 28 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė reikalavimą grindžia atsakovo prievolės sumokėti atlyginimą už suteiktas paslaugas neįvykdymu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.63 straipsnis). Teismas nurodė, kad nors ieškovės pateiktoje 2014 m. birželio 30 d. PVM sąskaitoje-faktūroje, pagal kurią ieškovė išrašė šią sąskaitą atsakovui 59 000 JAV dolerių sumai, yra nurodoma 2014 m. gegužės 26 d. sutartis Nr. 1-26-05-14 Jul/For dd, pagal kurią teiktos marketingo paslaugos, tačiau minima sutartis į bylą nėra pateikta. Taip pat nėra pateikta dokumentų ar kitokio pobūdžio įrodymų, kurie pagrįstų, kad marketingo paslaugos suteiktos per laikotarpį nuo sutarties pasirašymo iki sąskaitos išrašymo, kad už paslaugas iš dalies atsiskaityta.

123.

13Teismas nurodė, kad pagrindinė PVM sąskaitos-faktūros paskirtis yra buhalterinė mokestinė. Iš Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 407 patvirtintų Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių 3 skyriaus nuostatų matyti, kad PVM sąskaita-faktūra yra apskaitos dokumentas, patvirtinantis ūkinę operaciją ir turintis nustatytus privalomus rekvizitus. Be to, PVM sąskaitomis-faktūromis remiasi komercinės veiklos subjektas apskaičiuodamas į valstybės biudžetą mokėtinus mokesčius. PVM sąskaita-faktūra negali būti savaime prilyginama pirkimo-pardavimo sutarčiai ir civiliniu teisiniu atžvilgiu negali šalių įpareigoti kaip sutartis, o ši jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Todėl PVM sąskaita-faktūra negali atstoti pirkimo-pardavimo sutarties ar jos pakeisti. Konkrečių prekių PVM sąskaitos-faktūros išrašymas ir pateikimas kitam asmeniui pagal Lietuvos Respublikos pridėtinis vertės mokesčio įstatymą (toliau – PVMĮ) leidžia daryti prielaidą, kad PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytos konkrečios prekės jam buvo perduotos. Tačiau nagrinėjamu atveju tokią prielaidą daryti nėra pagrindo, nes PVM sąskaita-faktūra yra pasirašyta tik ieškovės, nėra duomenų apie šios sąskaitos pateikimą kitam asmeniui. Vienašališkai išrašyta PVM sąskaita-faktūra neįpareigoja kitos šalies, nes remiantis vien ja negalima kalbėti apie abiejų šalių valios sutapimą dėl sąskaitoje nurodytų atsiskaitymo sumų, terminų ar kitų sutartinių santykių sąlygų.

144.

15Bylos nagrinėjimo metu ieškovė teigė, kad bankroto administratorius disponuoja tik tais dokumentais, kurie jam perduoti, todėl neturi galimybės pateikti daugiau įrodymų, negu yra pateikta byloje. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje (teisminio proceso Nr. 2-55-3-01111-2014-6) dėl bankroto bylos UAB „Julidona“ iškėlimo, nustatyta, kad iš UAB „Julidona“ pateikto 2014 m. lapkričio 24 d. balanso duomenų, įmonės turtas ataskaitiniais metais sudarė 2 441 251 Lt, iš kurio ilgalaikis materialus turtas sudarė tik 1 664 Lt, o likusį turtą sudaro trumpalaikis turtas, iš kurio net 2 333 739 Lt UAB „Julidona“ turto sudarė per vienerius metus gautinos sumos. Siekdama pagrįsti šio turto realumą, UAB „Julidona“ tarpe kitų aplinkybių nurodė, jog šią sumą taip pat sudaro ir Formanci International LTD 148 613,90 Lt mokėjimo prievolė, atitinkanti 54 000 Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV) dolerių, iš kurių 5 000 JAV dolerių jau yra sumokėti 2011 m. lapkričio 24 d. už suteiktas paslaugas pagal 1/JUL/FOR/2014 sutartį, kuri bus įvykdyta artimiausiu metu – šalys yra suderinusios šios sumos mokėjimų grafiką, kurie bus pradėti vykdyti nuo 2015 m. pradžios. Tačiau teismas nutartyje pažymėjo, kad šie UAB „Julidona“ argumentai nėra pagrįsti byloje pateiktais įrodymais – nėra pateikta minėta sutartis su Formanci International LTD, o pateiktas 2014 m. lapkričio 24 d. raštas nėra laikytinas tinkamu įrodymu, atitinkančiu procesiniams dokumentams byloje keliamus reikalavimus, dėl to negali būti vertinamas, taip pat pažymėjo ir tai, kad ieškovė nepateikė teismui įrodymų, jog šiuo metu yra vykdomos atitinkamos sutartys, atliekami atsiskaitymai, taip pat įrodymų apie įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių.

165.

17Įvertinęs minėtas aplinkybes pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad prievolę pagrindžiančios sutarties ieškovė ne tik kad neperdavė bankroto administratoriui, bet ir pati jos neturėjo, kaip negalėjo pateikti ir kitų įrodymų, kurie netiesiogiai pagrįstų prievolės realumą ir jos vykdymą, todėl ieškinys, jam esant nepagrįstam, atmestas.

18III.

19Apeliacinio skundo argumentai

206.

21Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

226.1.

23PVM sąskaitų-faktūrų pasirašymas jos šalims nėra privalomas, todėl daryti išvadą, kad sąskaitoje nurodytos paslaugos nesuteiktos, remiantis tuo, kad sąskaita nėra pasirašyta abiejų šalių, nepagrįsta.

246.2.

25Tai, kad paslaugos nurodytos PVM sąskaitoje-faktūroje realiai suteiktos atsakovui, įrodo tai, kad dalį išrašytos sąskaitos atsakovas apmokėjo dar 2011 m. lapkričio 24 d., o 2014 m. lapkričio 25 d. pateikė apeliantei skolos mokėjimo grafiką, tokiu būdu pripažįstant ieškiniu prašomą priteisti skolą.

266.3.

27Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartyje padarytomis išvadomis dėl atsakovo pateikto mokėjimo grafiko, neįsigilino ir neįvertino to, kad į bankroto bylą pateiktas atsakovo mokėjimo grafikas nevertintas dėl to, kad buvo neišverstas į lietuvių kalbą (procesinis trūkumas), o ne dėl to, kad įrodymas nepatikimas ir / ar nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas vadovaudamasis kitoje byloje padarytomis išvadomis, nesusijusiomis su šios bylos nagrinėjimu, išnagrinėjo bylą neišsamiai, nevisapusiškai įvertindamas visas bylai svarbias aplinkybes, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.

28Teisėjų kolegija

konstatuoja:

29IV.

30Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

317.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, apeliacinis procesas vyksta pagal apeliacinio skundo ribas. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės ieškinys dėl skolos priteisimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

338.

34CK 6.2 straipsnyje įtvirtinta, kad prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Nagrinėjamu atveju, apeliantė kildina prievolę sumokėti skolą iš paslaugų sutarties, vadinasi, jai kilo pareiga įrodyti konkrečios sutarties, iš kurios ši prievolė kilo, galiojimo faktą.

359.

36CK 6.154 straipsnio 1 dalyje yra pateikta sutarties samprata, kurioje įtvirtinta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius. Taigi, siekiant įrodyti sutarties buvimo faktą, svarbu pagrįsti, kad abi sandorio šalys išreiškė valią prisiimti konkrečius įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu.

3710.

38Pagal galiojantį reguliavimą, sutartis yra sudaryta, kai pasiekiamas veiksnių šalių susitarimas ir tik įstatymų nustatytais atvejais – sutarties forma (CK 6.159 straipsnio 1 dalis). Sutarties formai yra taikomos CK 1.71 – 1.77 straipsnių taisyklės. Kai pagal įstatymus ar šalių susitarimą sutartis turi būti paprastos rašytinės formos, ji gali būti sudaroma tiek surašant vieną šalių pasirašomą dokumentą, tiek ir apsikeičiant raštais, telegramomis, telefonogramomis, telefakso pranešimais ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais perduodama informacija, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jį siuntusios šalies parašą. Sutartis gali būti sudaroma priimant vykdyti užsakymą (CK 6.192 straipsnio 1 – 3 dalys).

3911.

40Nagrinėjamu atveju, įstatymai nenumato rašytinės formos reikalavimo paslaugų sutarčiai tarp dviejų juridinių asmenų sudaryti, taigi, minėta sutartis galėjo būti sudaryta bet kuria šalių pasirinkta forma, tačiau nesant rašytinės formos susitarimo, šaliai, kuri reikalauja vykdyti sutartį, tenka pareiga įrodyti jos buvimo faktą ir sąlygas.

4112.

42Apeliaciniame skunde ieškovė teigia, kad kitos sandorio šalies PVM sąskaitos-faktūros pasirašymas nėra privalomas, o atsakovas apmokėjo dalį sumos 2011 m. lapkričio 24 d., be to, 2014 m. lapkričio 25 d. pateikė ieškovei skolos mokėjimo grafiką ir tokiu būdu pripažino ieškiniu prašomą priteisti skolą, todėl sutarties galiojimo faktas yra įrodytas ir pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškinį. Taigi, nagrinėjamoje byloje spręstina, ar iš PVM sąskaitos-faktūros, pasirašytos tik pačios apeliantės galima spręsti, kad kita šalis neatsiskaitė pagal paslaugų sutartį ir yra skolinga 54 000 JAV dolerių.

4313.

44Kilus ginčui dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, kai reikalavimai yra grindžiami PVM sąskaitų-faktūrų duomenimis, kasacinio teismo praktika formuojama ta linkme, kad šalių sutartinių santykių pobūdis bei aplinkybės, susijusios su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, gali būti įrodinėjamos visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, o išvados apie tokių reikalavimų pagrįstumą daromos vadovaujantis CPK 185 straipsnyje nustatytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2012). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas.

4514.

46Vertindamas ieškovo pateiktus įrodymus dėl sutarties buvimo fakto, teismas turi vadovautis įrodymų pakankamumo taisykle. Kasacinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011). Tai yra laisvo įrodymų vertinimo principas, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus įvertina teismas, tačiau atsižvelgdamas į įrodymų leistinumą ir sąsajumą (CPK 177 straipsnio 4 dalis, 180 straipsnis), kitas įrodinėjimo taisykles (CPK 182 straipsnis). Teismas turi įsitikinti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodinėjimo procese taikytinos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų. Vertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto daryti išvadas, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011).

4715.

48Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą civilinio proceso tvarka teismas konstatuoja tais atvejais, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010). Kitaip tariant, tam tikrą faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Tuo atveju, jeigu tam tikram faktui patvirtinti nėra tiesioginių įrodymų, o netiesioginiai įrodymai yra nepakankamos įrodomosios galios dėl to, kad jie yra faktinės būklės neatspindintys, apibendrinti duomenys, tai, jų nepatvirtinus pirminiais faktų šaltiniais, nesant kitų bylos aplinkybių, kurių visuma duotų pagrindą vertinti kitaip, turi būti vertinama, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės neįrodytos dėl įrodymų nepakankamumo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-610/2013).

4916.

50Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nepažeisdamas minėtų taisyklių, vertino, kad byloje esančių įrodymų nepakanka, kad susiformuotų teismo įsitikinimas sutarties fakto buvimu. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su šia teismo išvada.

5117.

52Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, ieškinio reikalavimas priteisti skolą grindžiamas pateikta PVM sąskaita-faktūra. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, nurodęs, kad vien iš pateiktos PVM sąskaitos-faktūros negalima spręsti, jog paslaugos atsakovui suteiktos, nes pateiktas įrodymas nepagrindžia, kad šalis siejo teisiniai santykiai, kadangi PVM sąskaita-faktūra pasirašyta tik ieškovės.

5318.

54Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vienos iš sutarties šalių išrašyta PVM sąskaita-faktūra savaime nėra sutartis, o turi būti vertinama kaip vienas iš sutartinius santykius patvirtinančių dokumentų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2008). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad PVM sąskaita-faktūra negali būti prilyginama pirkimo-pardavimo sutarčiai ir civiliniu teisiniu atžvilgiu negali šalių įpareigoti kaip sutartis. PVM sąskaita-faktūra – PVMĮ nustatytus privalomus reikalavimus atitinkantis apskaitos dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas (PVMĮ 2 straipsnio 30 dalis), tačiau šis dokumentas išreiškia tik PVM sąskaitą-faktūrą išrašiusio asmens valią ir nesukuria prievolių kitai šaliai, todėl negali kaip savarankiškas juridinis faktas, nenustačius kitų sutarties buvimą patvirtinančių aplinkybių, įpareigoti kitą šalį.

5519.

56Kartu su apeliaciniu skundu ieškovė pateikė ir kitą įrodymą – skolos grąžinimo grafiką. Ieškovė, pateikdama šį įrodymą apeliaciniame skunde jo, kaip naujo įrodymo, priimti neprašė, todėl apeliacinės instancijos teismas šio įrodymo nevertina ir dėl jo plačiau nepasisako.

5720.

58Ieškovė teigia, kad dalį išrašytos PVM sąskaitos-faktūros atsakovas apmokėjo dar 2011 m. lapkričio 24 d., tačiau nei kartu su ieškiniu, nei kartu su apeliaciniu skundu ieškovė nepateikė šią aplinkybę galinčių patvirtinti įrodymų. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 2014 m. birželio 30 d. PVM sąskaita-faktūra išrašyta 2014 m. gegužės 26 d. sutarties pagrindu, o ieškovė teigia, jog atsakovas 2011 m. lapkričio 24 d. sumokėjo dalį skolos, taigi nėra aišku, kodėl atsakovas galėjo apmokėti dalį skolos daugiau nei dviem su puse metų anksčiau nei sudaryta sutartis ir išrašyta PVM sąskaita-faktūra. Nesant tai aiškiai patvirtinančių įrodymų, kritiškai vertintinas ieškovės teiginys, jog atsakovas 2011 m. lapkričio 24 d. skolos dalį apmokėjo.

5921.

60Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovo skolos ieškovei už suteiktas marketingo paslaugas faktui patvirtinti nėra tiesioginių įrodymų, o netiesioginiai įrodymai yra nepakankamos įrodomosios galios dėl to, kad jie yra faktinės būklės neatspindintys, o jų nepatvirtinus pirminiais faktų šaltiniais ir nesant kitų bylos aplinkybių, kurių visuma duotų pagrindą vertinti kitaip, vertintina, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės neįrodytos dėl įrodymų nepakankamumo.

6122.

62Ieškovei apeliaciniame skunde nurodomais argumentais nepaneigus teisėtų bei pagrįstų pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadų, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o ieškovės apeliacinis skundas atmetamas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

63Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

64Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Julidona“... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 2.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 28 d. sprendimu ieškinį... 12. 3.... 13. Teismas nurodė, kad pagrindinė PVM sąskaitos-faktūros paskirtis yra... 14. 4.... 15. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė teigė, kad bankroto administratorius... 16. 5.... 17. Įvertinęs minėtas aplinkybes pirmosios instancijos teismas darė išvadą,... 18. III.... 19. Apeliacinio skundo argumentai... 20. 6.... 21. Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018... 22. 6.1.... 23. PVM sąskaitų-faktūrų pasirašymas jos šalims nėra privalomas, todėl... 24. 6.2.... 25. Tai, kad paslaugos nurodytos PVM sąskaitoje-faktūroje realiai suteiktos... 26. 6.3.... 27. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Vilniaus apygardos teismo 2014 m.... 28. Teisėjų kolegija... 29. IV.... 30. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 31. 7.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 33. 8.... 34. CK 6.2 straipsnyje įtvirtinta, kad prievolės atsiranda iš sandorių arba... 35. 9.... 36. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje yra pateikta sutarties samprata, kurioje... 37. 10.... 38. Pagal galiojantį reguliavimą, sutartis yra sudaryta, kai pasiekiamas... 39. 11.... 40. Nagrinėjamu atveju, įstatymai nenumato rašytinės formos reikalavimo... 41. 12.... 42. Apeliaciniame skunde ieškovė teigia, kad kitos sandorio šalies PVM... 43. 13.... 44. Kilus ginčui dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, kai reikalavimai yra... 45. 14.... 46. Vertindamas ieškovo pateiktus įrodymus dėl sutarties buvimo fakto, teismas... 47. 15.... 48. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad tam tikrų faktinių... 49. 16.... 50. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nepažeisdamas minėtų... 51. 17.... 52. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, ieškinio reikalavimas priteisti... 53. 18.... 54. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vienos iš sutarties šalių... 55. 19.... 56. Kartu su apeliaciniu skundu ieškovė pateikė ir kitą įrodymą – skolos... 57. 20.... 58. Ieškovė teigia, kad dalį išrašytos PVM sąskaitos-faktūros atsakovas... 59. 21.... 60. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovo... 61. 22.... 62. Ieškovei apeliaciniame skunde nurodomais argumentais nepaneigus teisėtų bei... 63. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 64. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 28 d. sprendimą palikti...