Byla B2-698-324/2014
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė,

2sekretoriaujant Vilijai Noreikienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovams R. B. ir advokatui Mariui Devyžiui,

4trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko atstovui V. S.,

5bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo administravimo centras“ įgaliotam asmeniui Adelei Sokienei,

6teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ bankroto byloje ir

Nustatė

72012 m. birželio 12 d. pareiškime, pateiktame UAB „Verantas“ bankroto administratorei, pareiškėja UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nurodė, kad ją ir UAB „Verantas“ siejo tam tikri sutartiniai santykiai, dėl kurių ji pervedė „Veranto“ įmonei (toliau tekste – skolininkei) 1 563 870 Lt, be to, 2009-12-16 ir 2010-03-20 pareiškėja už skolininkę sumokėjo 11 547,43 Lt žemės mokesčio, todėl prašė patvirtinti 1 575 417,43 Lt kreditorinį reikalavimą su 715 955,15 Lt palūkanomis už ne laiku įvykdytą prievolę pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį pagal pridedamą palūkanų apskaičiavimo lentelę (t. 1 b.l. 10-12). Prašymą grindė paskolos sutartimi (t. 1 b.l. 50-22), skolininkės kasos pajamų orderiais, pagal kuriuos pareiškėja sumokėjo grynais pinigais (litais): 95 000 (2007-10-24), 97 000 (2007-11-14), 98 000 (2007-11-28), 96 000 (2007-12-12), 91 000 (2007-12-20), 90 000 (2008-11-27), 98 000 (2008-12-09), 94 000 (2008-12-29), 101 000 (2009-10-14), 92 000(2009-11-11), 68 000(2009-12-21), bei mokėjimo pavedimais, pagal kuriuos sumokėjo 5 500 (2008-12-12), 8300(2009-02-11), 5 900 (2009-02-18), 14 510(2009-03-16), 9 600 (2009-05-21), 11 430 (2009-05-21), 90 050 (2009-05-25), 7 250(2009-06-12), 11 300 (2009-06-12), 380 000 (2009-08-25) (t. 1 b.l.14-36), taip pat žemės mokesčio mokėjimo pavedimais 9173,35 (2012-06-05), 2374,08 (2010-03-20) (t. 2 b.l.41,42). 2012-08-17 pareiškėja bankroto administratorei pateikė patikslintą pareiškimą dėl tos pačios skolos ir 623 033,68 Lt palūkanų, apskaičiuotų pagal VILIBOR tarpbankinių palūkanų normas (t. 1 b.l.54-55). Pareiškimo nagrinėjimo teisme metu pareiškėja pateikė patikslintą prašymą t. 2 b.l.64-66, kuriame nurodė, jog pirminiame prašyme padarė klaidų, apskaičiuojant reikalavimo dydį, neįtraukus sumų, kurios buvo sumokėtos UAB „Verantas“, taip pat įtraukus sumas, kurias skolininkė grąžino. Nurodė, kad jos kreditorinis reikalavimas be palūkanų yra 848 451,43 Lt (1 575 417,43+11 220 (suma, kurios neįtraukė)+34 528 arba 10 000 EUR(suma, kurios neįtraukė)-772 714 Lt (skolininkės grąžinta suma). Prašė patvirtinti 1 255 964,02 Lt kreditorinį reikalavimą (848 451,43 Lt skola ir 407 512,59 Lt palūkanos). Tokį reikalavimą pareiškėjos atstovai palaikė teismo posėdyje.

8Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ bankroto administratorės atstovė dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo prašo spręsti teismo nuožiūra. Paaiškino, kad bankroto administratorei nebuvo perduoti jokie UAB „Verantas“ dokumentai, išskyrus antspaudą ir skelbimą laikraštyje apie pamestus dokumentus. Gavusi UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ finansinį reikalavimą, patikrino administruojamos įmonės banko sąskaitas, patvirtinančias, jog pareiškėjos nurodomos sumos buvo gautos. Paskolos fakto negalinti nei patvirtinti, nei paneigti. Bankroto byloje Kauno m. savivaldybė nėra pareiškusi finansinio reikalavimo dėl nesumokėto žemės mokesčio.

9Trečiasis asmuo UAB Medicinos bankas su prašymu nesutiko dėl to, kad pareiškėja neįrodė paskolinių santykių fakto. Jos atstovas paaiškino, kad paskolos sutartis yra be datos, todėl neaišku, kada buvo pasirašyta, be to, nepasirašyti atskiri jos puslapiai. Nėra šios sutarties originalo. Pareiškėjo administracijos vadovas, pasirašęs sutartį ir paskolos mokėjimo dokumentus, negalėjo nurodyti jokių konkrečių paskolos sudarymo ir mokėjimų atlikimo aplinkybių. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas" pateikti kasos pajamų orderiai nesusiję su paskolos UAB „Verantas" išdavimu, nes juose nurodoma mokėjimo paskirtis „avansas pagal sutartį". Civiliniame kodekse avansas suprantamas kaip išankstinis apmokėjimas už turto įsigijimą (pvz. CK 6.309 str. 2 d.), todėl tokie kasos pajamų orderiai negali patvirtinti paskolos suteikimo fakto. Bankiniuose nurodymuose yra įrašai, kad pareiškėjos nurodomos sumos buvo pervestos UAB „Verantas" „pagal sutartį", nenurodant, kokia tai sutartis ir kokiam tikslui pervestos lėšos. Gali būti, kad šios lėšos buvo pervestos pagal kitus sandorius (ne paskolos sandorį) arba sugrąžintos UAB „Nekilnojamojo turto valdymas". UAB „Verantas" ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas" – susiję asmenys. UAB „Verantas" yra UAB „Nekilnojamojo turto valdymas" akcininkė. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas" neteikė Valstybinei mokesčių inspekcijai asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitų (forma FR0528), kuriose būtų sandoriai ir/arba ūkinės operacijos tarp UAB „Nekilnojamojo turto valdymas" ir UAB „Verantas". Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2005 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. VA-27 patvirtintose taisyklėse „Dėl Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos ir jos užpildymo" yra nustatyta metinės pelno mokesčio deklaracijos priedo – asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių ir/ar ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos ir jos papildomo lapo FR0528P formos užpildymo tvarka. Pagal taisykles ūkio vienetas ataskaitos FR0528 formą turi teikti, jei su asocijuotu asmeniu per mokestinį laikotarpį (mokestinius metus ar kitokį) turėjo sudaręs sandorių ir/ar ūkinių operacijų, kurių vieno/vienos vertė buvo lygi arba didesnė kaip 300 000 Lt, arba turėjo sudaręs vienarūšių ir/ar nevienarūšių sandorių ir/ar ūkinių operacijų, kurių bendra vertė per mokestinį laikotarpį (mokestinius metus ar kitokį) buvo lygi arba didesnė kaip 300 000 Lt, arba buvo asocijuotam asmeniui suteikęs ir/arba iš jo gavęs paskolų, kurių suma nors vieną mokestinio laikotarpio dieną buvo lygi arba viršijo 300 000 Lt. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas" atstovų teigimu, akcininkei UAB „Verantas" 2007 metais paskolino mažiausiai 477 000 Lt, 2008 metais –mažiausiai 287 500 Lt, 2009 metais – mažiausiai 808 543,35 Lt, 2010 metais – 2374,08 Lt. Pagal minėtas Taisykles UAB „Verantas" ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas" privalėjo apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti užpildytą FR0528 formą/ papildomo lapo FR0528P formą. Valstybinės mokesčių inspekcijos 2012-10-02 raštas yra tiesioginis įrodymas, kad jokios piniginės lėšos UAB „Verantas" nebuvo skolintos. Kadangi pareiškėja teikė mokesčių inspekcijai informaciją apie paskolas kitiems asmenims, tai įrodo, jog ginčo paskolos nebuvo. Faktas, jog pareiškėja nuo bankroto administratorės ir kreditorių nuslėpė informaciją, jog 772 714 Lt piniginių lėšų iš UAB „Veranto“ buvo atgavusi, du kartus tikslino finansinį reikalavimą ir jį sumažino vienu milijonu litų, rodo, jog tikrieji šių bendrovių prievoliniai santykiai yra slepiami. Laiko tai piktnaudžiavimu civilinėmis teisėmis. 2012 m. lapkričio 7 d. pareiškėja pateikė 2011 m. gruodžio 31 d. balansą. Teismo posėdyje nurodė, jog paskola apskaityta balanso III.1 punkte (investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones). Reikalavimas iš paskolos turėtų atsispindėti kitose balanso eilutėse (pvz., III.3, III.2, II.2), o balanso III.1 punkte negali būti apskaityta jokia paskola. 2007 m. gruodžio 31 d. balanse pareiškėja nebuvo apskaičiusi jokių investicijų į dukterines ir asocijuotas įmones, nors, jos teigimu, 2007 m. paskolino UAB „Verantas“ mažiausiai 477 000 Lt. Be to, pagal Verslo apskaitos standartus investicijos į dukterines ir asocijuotas įmonės suprantamos kaip investicijos į akcijas. Vėlesniuose paaiškinimuose teigė, kad paskola apskaityta balanso eilutėje III.3. Paskolos apskaitymas skirtingais laikotarpiais skirtinguose balanso straipsniuose nepagrįstais teisės aktuose nustatytomis apskaitos taisyklėmis (Finansinių atskaitomybių 14 ir 15 standartai). Medicinos banko ir pareiškėjos 2007 m. gegužės 24 d. sudaryta kredito sutartis Nr.LOAN 43243, 2007 m. gegužės 28 d. kredito sutartis Nr.LOAN 43275 ir prašymą suteikti kreditą pagrindžiantys dokumentai įrodo, jog ji neturėjo lėšų ūkinei veiklai vykdyti. Paradoksalu, kad, esant tokiai finansinei situacijai, pareiškėja „Veranto“ įmonei galėjo skolinti 1 600 000 Lt netgi be jokių prievolių užtikrinimo priemonių. Be to, pareiškėja neteikė finansinės atskaitomybės duomenų (balansų) juridinių asmenų registrui, dėl to teismui jos pateikti balansai nėra patikimos finansinės informacijos šaltinis. Kreipusis dėl paskolos suteikimo, pareiškėja Medicinos bankui pateikė kitokius balansus, nei teismui, kurių pareiškėjos atstovo nurodytose eilutėse apskaitytų duomenų nėra (nuliai). Pareiškėja teismo įpareigojimu nepateikė sutarčių, sudarytų tarp jos ir UAB „Verantas“, neigė bet kokių kokių sutartinių santykių ir ūkinių ryšių buvimą, tačiau 2006 m. gruodžio 31 d. gautinų sumų iššifravime, pareiškėjos kaip klientės pateiktame Medicinos bankui, nurodė, jog UAB „Verantas“ yra skolinga 25625 Lt, kurios mokėjimo terminas nėra suėjęs. Sutartinius ryšius patvirtinančių dokumentų pateikimas įrodytų tikruosius pareiškėjos ir “Veranto“ sutartinius santykius. UAB „Verantas“ nėra pareiškėjai skolinga paskolos sutarties pagrindu. Šio nepagrįsto finansinio reikalavimo tikslas yra įgyti persvarą kreditorių susirinkimuose.

10UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atstovai paaiškino, jog žemės mokesčio mokėjimo už kitą juridinį asmenį pagrindo pareiškėja negali nurodyti, neturėdama įmonės dokumentų, paimtų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos per kratą 2014 m. kovo 5 d. Ši suma su paskolos sutartimi nesiejama. Paskolos sutartis buvo sudaryta 2007 m. spalio 22 d. Įstatymai neįpareigoja paskolos sutarties šalių pasirašyti kiekvieną jos lapą. Nežino, kodėl nėra nurodyta sudarymo data. Mokėjimus pagal šią sutartį pagrindžia UAB „Verantas“ kasos pajamų orderiai, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kasos knyga, įrodanti analogiško pobūdžio išlaidas, banko pavedimai. Finansinių atskaitomybių 14 ir 15 standartuose yra numatytos tik apskaitos gairės. Apie paskolos suteikimo laikotarpio vidurį keitėsi UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apskaitą tvarkanti įmonė, todėl paskola skirtingais laikotarpiais yra apskaityta skirtingose balanso eilutėse. Balansai nėra nuginčyti, todėl jais reikia vadovautis pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 3,4 straipsnius. Paskolos suteikimo dokumentuose žodis avansas reiškia, kad tai ne paskutinė paskolos išmoka. Juos pasirašinėjo finansinio išsilavinimo neturintis direktorius R. B., todėl tokia mokėjimo paskirtis orderiuose buvo įrašyta dėl galimos klaidos. Mokėjimo pagrindo nenurodymas nereiškia, kad piniginės lėšos negali būti pervestos paskolos sutarties pagrindu. Pareiškėja neturėjo jokių kitų įsipareigojimų, kurių pagrindu būtų privalėjusi pervesti UAB „Verantas“ pinigines lėšas arba nurodytus avansus. Pagal susiklosčiusią praktiką šalims buvo aišku, kokiu pagrindu pervedamos piniginės lėšos. Kitokių sutartinių santykių nebuvimą pagrindžia ir kasos knygos duomenys. UAB „Verantas“ turėjo 0,01 procento UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ akcijų ir už jas nebuvo atsiskaičiusi, todėl mokesčių inspekcijai neteikė duomenų apie paskolą. VMI duomenys apie susijusių asmenų tarpusavio sandorių ataskaitų nepateikimą yra išvestiniai argumentai, negalintys nuginčyti paskolos sutarties. UAB „Medicinos bankas“ pozicija yra grindžiama tik subjektyvia nuomone ir svarstymais. Pareiškėja įrodė paskolos sutarties faktinį sudarymą ir vykdymą.

11Pareiškėjos prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkintinas iš dalies. Tvirtintinas finansinis reikalavimas, grindžiamas žemės mokesčio sumokėjimu už UAB „Verantas“. Atmestinas prašymas patvirtinti finansinį reikalavimą, grindžiamą paskolos sutartimi.

12Pagal CK 6.870 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas paskolos sutartis priskiriama realinių sutarčių kategorijai. Realine ji laikoma todėl, kad paskolos teisiniams santykiams atsirasti vien šalių susitarimo dėl paskolos neužtenka. Tai reiškia, kad teisiniai paskolos santykiai tarp sutarties šalių atsiranda, kai šalys susitaria dėl atitinkamo pinigų kiekio perdavimo pinigų gavėjo nuosavybėn ir kai pinigų gavėjas įsipareigoja paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą grąžinti paskolos davėjui. Esminės paskolos sutarties sąlygos yra paskolos dalyko perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą. Tik esant šioms sąlygoms laikoma, kad tarp šalių atsirado paskolos teisiniai santykiai. Be to, pinigų perdavimas yra valinis veiksmas ir, kaip ir bet kuris sandoris, negali būti veikiamas kitų asmenų nesąžiningų veiksmų, todėl šis veiksmas turi būti atliekamas ir teismų aiškinamas taip, kad nekiltų abejonių dėl sandorio šalies valios gauti pinigus ir juos grąžinti pagal susitarimą suvaržymo. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2008 A. N. v. R. R.).

13Teismas konstatuoja, kad pareiškėja, nors ir pateikė paskolos sutartį, UAB „Verantas“ kasos pajamų orderius, banko pavedimus, savo išlaidas įrodančios kasos knygos patvirtintą kopiją, neįrodė, jog prašyme nurodytas pinigų sumas „Veranto“ įmonei perdavė nuosavybėn kaip paskolos dalyką, o pastaroji įsipareigojo jai grąžinti tokią pat pinigų sumą su palūkanomis.

14Pasisakydamas dėl įrodymų tyrimo ir vertinimo normų pažeidimo, kasacinis teismas yra akcentavęs, jog CPK 185 straipsnyje įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus įvertina teismas, tačiau yra saistomas įrodymų leistinumo ir sąsajumo (CPK 177 straipsnio 4 dalis, 180 straipsnis), kitų įrodinėjimo taisyklių (CPK 182 straipsnis) (2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis Nr. 3K-3-341/2011 civilinėje byloje pagal ieškovų P. G. ir kt. ieškinį atsakovui A. G., tretiesiems asmenims Kauno r. 4-ojo notarų biuro notarei J. V., Kauno m. 4-ojo notarų biuro notarei V. J. dėl testamento ir paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiais ir turto pripažinimo bendrąja jungtine nuosavybe). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas, atsižvelgiant į bylos kategoriją, jos pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B.ir kt. v. AB „Panevėžio duona“, bylos Nr. 3K-3-513/2004; 2005 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Z. K.v. K. K., bylos Nr. 3K-3-147/2005; ir kt.).

15Vadovaudamasis išvardintomis civilinio proceso teisės normomis ir jų taikymo praktika, teismas nepripažįsta paskolos sutarties kopijos, esančios t. 2 b.l. 68-70, paskolos faktą patvirtinančiu įrodymu.

16Šiame dokumente nenurodyta sandorio sudarymo data. Pareiškėjos atstovas įmonės direktorius R. B. negalėjo paaiškinti, kodėl ja įvardijo 2007 m. spalio 22 d., neprisiminė jokių konkrečių aplinkybių nei dėl ikisutartinių derybų, nei dėl sutarties pasirašymo (kas ir kada kreipėsi dėl paskolos, kokiam tikslui UAB „Verantas“ buvo reikalinga tokia didelė pinigų suma, kur sutartis buvo pasirašyta, kodėl nesusitarė dėl skolininkės prievolės grąžinti paskolą užtikrinimo ir kt.). Suabejojus dokumento tikrumu ir CPK 114 straipsnio 2 dalies pagrindu pareikalavus pateikti sutarties originalą, pareiškėja nurodė negalinti jo pateikti, nes dokumentas yra paimtas per 2014 m. kovo mėn. įvykusią kratą. Tai paneigia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM 2014 m. balandžio 29 d. raštas teismui Nr.25/9-6-9093, jog tarp kratos metu paimtų dokumentų nėra UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir UAB „Verantas“ sudarytos sutarties. UAB „Verantas“ buvęs administracijos vadovas neperdavė bankroto administratorei jokių įmonės dokumentų. Darytina išvada, kad reikalavimo pagrindu nurodomos sutarties originalo nėra.

17Pareiškėjos pateikti kasos bei banko dokumentai nepatvirtina šalių susitarimo paskolinti pinigus ir įsipareigojimo juos grąžinti.

18UAB „Verantas" kasos pajamų orderiuose nurodoma mokėjimo paskirtis yra „avansas pagal sutartį", o ne paskola. Civilinės teisės teorijoje avansas suprantamas kaip išankstinis apmokėjimas už turto įsigijimą, paslaugas (pvz. CK 6.309 str. 2 d.). Bankiniuose nurodymuose yra įrašai, kad pareiškėjo nurodomos sumos buvo pervestos UAB „Verantas" pagal sutartį, sutarties nekonkretizuojant. Nors paskolos sutarties 2.1 punktu šalys nurodė susitariančios, jog paskolos davėja pagal paskolos gavėjos rašytinius ar žodinius prašymus perves atskiras paskolos sumos dalis į banko sąskaitą arba perduos kitu paskolos gavėjui priimtinu būdu, tokiu susitarimu bei direktoriaus finansiniu neraštingumu pareiškėjos grįstu avanso sąvokos naudojimu teismas nesiremia dėl šių motyvų:

19Pirma, pareiškėjos atstovas R. B., nurodomus paskolos santykius iš UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pusės realizavęs vienas, negalėjo konkrečiomis aplinkybėmis pagrįsti nei vienos paskolos dalies suteikimo fakto (kas ir kokiu būdu pageidaudavo konkrečios sumos, kodėl dalis mokėjimų atlikta per banką, dalis – grynais pinigais, kur sumokėdavo grynus pinigus pagal kasos pajamų orderius ir pan.). Vertinant protingumo požiūriu, tokių aplinkybių neįmanoma visiškai neprisiminti nepriklausomai nuo daugybės, pareiškėjos teigimu, ūkinių santykių.

20Antra, šio atstovo paaiškinimai apie konkrečių paskolos sumų suteikimą pagal paskolos gavėjos pageidavimą neatitinka tikrovės, nes 2009 m. gegužės 25 d. gavėjai iš pareiškėjos sąskaitos Nordea Bank Finland pervesti 90 050 Lt tą pačią dieną buvo sugrąžinti į pareiškėjos sąskaitą AB banke „Snoras“ (90 034 Lt), analogiškas pinigų judėjimas yra dėl 2009 m. rugpjūčio 25 dieną pervestos 380 000 Lt sumos (t. 2 b.l. 10,24), t.y. tokiu būdu pinigai iš vienos pareiškėjos banko sąskaitos patenka į kitą.

21Trečia, 2006 m. gruodžio 31 d. gautinų sumų iššifravime, kurį UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė UAB „Medicinos bankui“, jos direktorius R. B. nurodė, jog 2006 m. gruodžio 31 d. UAB „Verantas“ jai yra skolinga 25 625 Lt, skolos mokėjimo terminas nėra suėjęs (t. 2 b.l.166). Tai paneigia pareiškėjos aiškinimą, jog šių bendrovių nesiejo jokie kiti ūkiniai sutartiniai ryšiai. Sutartinių įsipareigojimų nuslėpimas leidžia manyti, kad finansinio reikalavimo pagrindu nurodomų mokėjimų pagrindas gali būti ne paskola. Jų neatskleidus (pareiškėjai nepagrįstai neigiant bet kokius kitus finansinius santykius su UAB „Verantas“, o pastarajai neperdavus įmonės dokumentų bankroto administratorei), teismas neturi galimybės nuspręsti apie finansinio reikalavimo pagrįstumą, faktinius mokėjimus tinkamai teisiškai kvalifikuojant. UAB „Medicinos bankas“ pagrįstai teigia, kad dalies „Veranto“ bendrovės pareiškėjai sumokėtų sumų nuslėpimas (tai atskleidė bankroto administratorė) rodo, jog tikrieji šių bendrovių prievoliniai santykiai yra slepiami. Teismas netiki klaida motyvuotais pareiškėjos argumentais dėl finansinio reikalavimo dydžio patikslinimo, nes, esant aiškiems ir tik paskoliniams santykiams, neįmanoma suklysti, analizuojant pinigų judėjimą savo banko sąskaitoje

22Sutiktina su UAB „Medicinos banku“, jog kad pareiškėjos neteikimas duomenų Valstybinei mokesčių inspekcijai apie susijusių asmenų sandorius taip pat yra aplinkybė, patvirtinanti paskolos fakto nebuvimą. Nors juridinių asmenų registre pažymėti duomenys tik dėl 2005 m. rugsėjo 19 d. – 2006 m. birželio 27 d. laikotarpio akcininko R. S., apie faktą, kad UAB „Verantas" ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas" yra susiję juridiniai asmenys, spręstina iš 2007 m. sausio 24 d. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame akcininkais nurodoma UAB „Verantas“, atstovaujama direktoriaus A. B., ir Kanados bendrovė Rakhin Consulting&Engineering LTD, atstovaujama direktoriaus F. R. (t. 1 b.l. 94) bei pareiškėjos administracijos vadovo pripažinimo (akcijų kiekis šiuo atveju nėra svarbi aplinkybė). Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2005 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. VA-27 patvirtintose taisyklėse „Dėl Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos ir jos užpildymo" yra nustatyta metinės pelno mokesčio deklaracijos priedo – asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių ir/ar ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos ir jos papildomo lapo FR0528P formos užpildymo tvarka. Pagal šias Taisykles ūkio vienetas ataskaitos FR0528 formą turi teikti, jei su asocijuotu asmeniu per mokestinį laikotarpį (mokestinius metus ar kitokį) turėjo sudaręs sandorių ir/ar ūkinių operacijų, kurių vieno/vienos vertė buvo lygi arba didesnė kaip 300 000 Lt, arba turėjo sudaręs vienarūšių ir/ar nevienarūšių sandorių ir/ar ūkinių operacijų, kurių bendra vertė per mokestinį laikotarpį (mokestinius metus ar kitokį) buvo lygi arba didesnė kaip 300 000 Lt, arba buvo asocijuotam asmeniui suteikęs ir/arba iš jo gavęs paskolų, kurių suma nors vieną mokestinio laikotarpio dieną buvo lygi arba viršijo 300 000 Lt. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas" atstovų teigimu, akcininkui UAB „Verantas" 2007 metais paskolino 477 000 Lt, 2008 metais –287 500 Lt, 2009 metais –808 543,35 Lt, 2010 metais – 2374,08 Lt. Pagal minėtas Taisykles UAB „Verantas" ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas" privalėjo apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti užpildytą FR0528 formą (papildomo lapo FR0528P formą). Valstybinė mokesčių inspekcija 2012m. spalio 2 d. rašte nurodė, kad šios įmonės neteikė asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitų, nors 2010 metais UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė 2009 metų asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitą su kita bendrove (t. 1 b.l.167).

23Paskolos suteikimo aplinkybę pareiškėja įrodinėja paskolintų sumų apskaitymu balansuose, tačiau teismui jos pateikti balansai nėra patikimos finansinės informacijos šaltinis:

24Pirma, pareiškėja neteikė finansinės atskaitomybės duomenų juridinių asmenų registrui, išskyrus 2007 m. ir 2008 m. balansus (t. 2 b.l. 88, t. 3 b.l.50).

25Antra, teismui jos pateikti 2009 metų ir 2010 metų balansai (t. 2 b.l. 179-184) visiškai skiriasi nuo tų pačių metų balansų, kaip banko klientės pateiktų UAB „Medicinos bankui“ (t. 3 b.l. 46-48). 2014 m. vasario 20 d. teismo posėdyje pareiškėjos atstovas nurodė, jog 2009 m. balanse 846 077,35 Lt dydžio paskolą, o 2010 m. balanse 848 451,43 Lt dydžio paskolą apskaitė balansų A dalies III.3 eilutėje. UAB „Medicinos bankui“ pateiktuose balansų variantuose tos pačios eilutės yra tuščios. Svarbu, kad skiriasi ne tik šie duomenys. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas teisininkas teigė, jog direktoriaus parašas bankui pateiktame balanse gali būti suklastotas. Pareiškėjos administracijos vadovas R. B. pripažino, kad bankui pateiktuose balansuose esantis R. B. parašas yra panašus į jo parašą, parašo tikrumo nekvestionavo, prašė vadovautis teismui pateiktais balansais, nes tikri yra būtent pastarieji balansai. Be to, pareiškėjos teismui pateiktame 2008 metų balanse 799 028 Lt paskolą jis nurodė apskaitęs dalyje III.3 eilutėje, gi užregistruotame juridinių asmenų registre 2008 metų balanse ši eilutė yra tuščia.

26Trečia, 2012 m. lapkričio 7 d. pareiškėja pateikė 2011 m. gruodžio 31 d. balansą (t. 2 b.l. 54-55). 2011 m. balanso A. dalies III.3 eilutė yra tuščia. Teismo posėdyje jos direktorius nurodė, kad paskola apskaityta balanso III.1 punkte (investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones), tačiau pagal Finansinių atskaitomybių 14 ir 15 standartus šioje eilutėje negali būti apskaityta jokia paskola. Pagal Verslo apskaitos standartus investicijos į dukterines ir asocijuotas įmonės suprantamos kaip investicijos į akcijas.

27Ketvirta, 2007 m. gruodžio 31 d. balanso A dalies III.3 eilutėje pareiškėja nebuvo apskaičiusi jokių investicijų į dukterines ir asocijuotas įmones, nors, jos teigimu, 2007 m. paskolino UAB „Verantas“ mažiausiai 477 000 Lt. Teismo posėdyje nurodė, kad ši paskolos dalis apskaityta balanso B dalies I.3 eilutėje. Vėlesniuose paaiškinimuose R. B. teigė, kad kituose balansuose paskola apskaityta balansų eilutėje III.3, kad už tai atsakingos apskaitą vedusios įmonės, kurios pasikeitė laikotarpio viduryje. Teismas pažymi, jog 2007 metai nėra paskolos laikotarpio vidurys, o už apskaitos teisingumą bet kokiu atveju atsako pati pareiškėja. UAB „Medicinos bankas“ pagrįstai teigia, kad paskolos apskaitymas skirtingais laikotarpiais skirtinguose balanso straipsniuose nepagrįstas teisės aktuose nustatytomis apskaitos taisyklėmis (Finansinių atskaitomybių 14 ir 15 standartai).

28Penkta, nėra aišku, ar pareiškėjos nurodoma paskola buvo apskaitoma 2012 metais, kuomet ji pateikė finansinį reikalavimą. Teismo įpareigojimo pateikti šį balansą pareiškėją neįvykdė motyvuodama paėmimu per kratą, tačiau tokių finansinės atskaitomybės duomenų buvimą paimtuose dokumentuose paneigia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM 2014 m. balandžio 29 d. raštas teismui Nr.25/9-6-9093 (t. 3 b.l.167, 179).

29Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad nepriklausomai nuo pareiškėjos nurodomo paskolos apskaitymo būdo, jos pateiktų balansų, pareiškėjos parengiamų pagal iškilusį poreikį, negalima laikyti įrodinėjimo priemone dėl neatitikimo kitiems to paties laikotarpio finansinės atskaitomybės duomenims, pateiktiems oficialiai institucijai (juridinių asmenų registrui) ir UAB „Medicinos bankui“ (CPK 184 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, jog finansinės ataskaitos turi būti sudaromos taip, kad tikrai ir teisingai parodytų įmonės turtą, nuosavą kapitąlą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, pinigų srautus. Įmonės balansas sudaromas pačioje įmonėje ir pagal Lietuvos Respublikos finansinės atskaitomybės įstatymą ir Buhalterinės apskaitos įstatymą už teisingus balanso duomenis yra atsakingi įmonės vadovas ir vyriausias buhalteris (buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė). Nagrinėjamu atveju pareiškėjos pateiktų balansų įvairovė neleidžia daryti išvados apie tikrą ir teisingą įmonės buhalterinę apskaitą. Pareiškėja, įrodinėdama finansinio reikalavimo paskolinį pagrindą, teismo reikalavimu nepateikė paskolos sutarties originalo, kitus faktinius ūkinius ryšius su UAB „Verantas“ pagrindžiančių duomenų. Teismas nustatė, kad paskolos sutarties originalo nėra, kad pareiškėja nenori atskleisti kitų ūkinių ryšių su UAB „Verantas“, kad, siekdama įrodyti ginčo paskolą, teismui teikiamus finansinės atskaitomybės duomenis ji modifikuoja savo nuožiūra, 2012 metų finansinės atskaitomybės duomenų neteikia, nepagrįstai motyvuodama jų paėmimu ikiteisminiam tyrimui. Dėl to laikytina, kad, įrodinėdama savo reikalavimą, pareiškėja piktnaudžiaja CPK 178 straipsnyje reglamentuota įrodinėjimo teise. Kasacinis teismas, formuodamas teismų praktiką dėl įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių, laikosi taisyklės, kad tokiu atveju šalis prisiima tokių įrodymų nepateikimo padarinius ir yra laikoma egzistuojant nepalankiausius jai faktus, kuriuos tas įrodymas būtų patvirtinęs (taikoma contra spoliatorem prezumpcija) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 14 d. nutartis Nr.3K-3-176/2010 civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Telegausa“ (dabar bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė ,,Akrita“) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,TELE2“ dėl sutarties pažeidimo, komisinio atlyginimo ir nuostolių priteisimo bei pagal atsakovo priešieškinį ieškovui dėl skolos ir delspinigių priteisimo).

30Remdamasis išdėstytais argumentais teismas sprendžia, kad pareiškėja neįrodė suteikusi UAB „Verantas“ paskolą, kurią ši įsipareigojo grąžinti.

31Atsižvelgiant į tai, jog pareigą sumokėti žemės mokestį pagal Žemės mokesčio įstatymo 3 straipsnį turėjo UAB „Verantas“, jį už „Veranto“ įmonę sumokėjo pareiškėja, tai pagrindžia rašytiniai įrodymai (mokėjimo pavedimuose nurodoma, kad mokestis mokamas už UAB „Verantas“), bankroto administratorė iš esmės neginčija pastaruoju pagrindu atsiradusio finansinio reikalavimo, tvirtintinas 11547,43 Lt žemės mokesčio sumokėjimu už UAB “Verantas“ pagrįstas pareiškėjos finansinis reikalavimas (t. 2 b.l.41,42). Įvertinus, kad UAB „Medicinos bankas“ ginčijo visą finansinio reikalavimo sumą, o dėl bylinėjimosi pareiškėja patyrė išlaidų ir prašo jas priteisti, bylinėjimosi išlaidos, kurios neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) 8.11 punkte nustatyto maksimalaus dydžio, iš suinteresuoto kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ priteistinos proporcingai patenktintų reikalavimų daliai bei atsižvelgiant į tai, kad įrodinėjimo sudėtingumas buvo susijęs ne su patenkinta, o su atmesta finansinio reikalavimo dalimi, kad pareiškėja nesąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis (yra nubaustas bauda už neatvykimą į teismo posėdį be svarbių priežasčių, kai jos dalyvavimas posėdyje buvo pripažintas būtinu; neteikė dalies įrodymų) (CPK 93 straipsnio 1 d., 4 dalys, 98 straipsnio 2 dalis). Pareiškėja už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą 2012 m. gruodžio 31 d. sumokėjo 4235,00 Lt, (t. 2 b.l. 136), maksimali suma 2012 m. gruodžio 31 d. už šio procesinio dokumento parengimą galėjo būti 1275 Lt, todėl jai iš UAB „Medicinos banko“ priteistina 12,75 Lt (t.y. 1 procentas patenkintos reikalavimų dalies) bylinėjimosi išlaidų.

32Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 6 dalimi, CPK 291 straipsniu, teismas

Nutarė

33patvirtinti 11 547,43 (vienuolikos tūkstančių penkių šimtų keturiasdešimt septynių) Lt dydžio uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ finansinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ bankroto byloje.

34Netenkinti „Nekilnojamojo turto valdymas“ finansinio reikalavimo uždarajai akcinei bendrovei „Verantas“, grindžiamo 2007 m. spalio 22 d. paskolos sutartimi.

35Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ (į.k. 112027077) 12,75 (dvylika Lt 75 ct) Lt bylinėjimosi išlaidų uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto valdymas“ (į.k.300145575).

36Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė,... 2. sekretoriaujant Vilijai Noreikienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovams R. B. ir advokatui Mariui Devyžiui,... 4. trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko atstovui V.... 5. bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“... 6. teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės... 7. 2012 m. birželio 12 d. pareiškime, pateiktame UAB „Verantas“ bankroto... 8. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ bankroto... 9. Trečiasis asmuo UAB Medicinos bankas su prašymu nesutiko dėl to, kad... 10. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atstovai paaiškino, jog žemės... 11. Pareiškėjos prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkintinas... 12. Pagal CK 6.870 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas paskolos sutartis priskiriama... 13. Teismas konstatuoja, kad pareiškėja, nors ir pateikė paskolos sutartį, UAB... 14. Pasisakydamas dėl įrodymų tyrimo ir vertinimo normų pažeidimo, kasacinis... 15. Vadovaudamasis išvardintomis civilinio proceso teisės normomis ir jų taikymo... 16. Šiame dokumente nenurodyta sandorio sudarymo data. Pareiškėjos atstovas... 17. Pareiškėjos pateikti kasos bei banko dokumentai nepatvirtina šalių... 18. UAB „Verantas" kasos pajamų orderiuose nurodoma mokėjimo paskirtis yra... 19. Pirma, pareiškėjos atstovas R. B., nurodomus paskolos santykius iš UAB... 20. Antra, šio atstovo paaiškinimai apie konkrečių paskolos sumų suteikimą... 21. Trečia, 2006 m. gruodžio 31 d. gautinų sumų iššifravime, kurį UAB... 22. Sutiktina su UAB „Medicinos banku“, jog kad pareiškėjos neteikimas... 23. Paskolos suteikimo aplinkybę pareiškėja įrodinėja paskolintų sumų... 24. Pirma, pareiškėja neteikė finansinės atskaitomybės duomenų juridinių... 25. Antra, teismui jos pateikti 2009 metų ir 2010 metų balansai (t. 2 b.l.... 26. Trečia, 2012 m. lapkričio 7 d. pareiškėja pateikė 2011 m. gruodžio 31 d.... 27. Ketvirta, 2007 m. gruodžio 31 d. balanso A dalies III.3 eilutėje pareiškėja... 28. Penkta, nėra aišku, ar pareiškėjos nurodoma paskola buvo apskaitoma 2012... 29. Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad nepriklausomai nuo pareiškėjos... 30. Remdamasis išdėstytais argumentais teismas sprendžia, kad pareiškėja... 31. Atsižvelgiant į tai, jog pareigą sumokėti žemės mokestį pagal Žemės... 32. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, 26... 33. patvirtinti 11 547,43 (vienuolikos tūkstančių penkių šimtų... 34. Netenkinti „Nekilnojamojo turto valdymas“ finansinio reikalavimo uždarajai... 35. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ (į.k.... 36. Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali būti paduotas...