Byla eAS-840-492/2017

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Rikneda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Rikneda“ skundą atsakovui Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, akcinei bendrovei „Laivitė“, akcinei bendrovei „Senoji Baltija“, E. N. individualiai įmonei, uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos jūra“, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos žuvys“, uždarajai akcinei bendrovei „Banginis“, uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos šprotai“, uždarajai akcinei bendrovei „Monistico“, uždarajai akcinei bendrovei „Prekybos namai „Aistra“, uždarajai akcinei bendrovei „Ramsun“, uždarajai akcinei bendrovei „Spika “, uždarajai akcinei bendrovei „Starkis“, uždarajai akcinei bendrovei „Stekutis“, uždarajai akcinei bendrovei „Strimelė“ dėl sprendimų, įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Rikneda“ (toliau – ir pareiškėjas) 2017 m. kovo 22 d. pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą (I t., b. l. 1‑5), prašydamas panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2017 m. vasario 22 d. sprendimą Nr.3R-53(AG-17/02-2017), Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, Tarnyba) Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos 2016 m. gruodžio 27 d. protokolinio sprendimo dalį ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V1-188 dalį.

6Pareiškėjas 2017 m. rugpjūčio 21 d. pateikė teismui prašymą pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones (I t., b. l. 160–161) – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti atsakovui vykdyti laisvų perleidžiamųjų teisių į menkių ir strimelių žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2017‑2019 metams aukcionus ar kitokius pardavimus.

7Pareiškėjas paaiškino, kad jis el. paštu gavo pranešimą, jog 2017 m. rugsėjo 8 d., 11 val., skelbiamas perleidžiamųjų teisių į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo aukcionas, kuris vyks Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos padalinyje Klaipėdoje, adresu Naujojo uosto g. 8A. Minėtame laiške buvo nurodyta, kad išsamią informaciją galima rasti Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tinklalapyje: http://www.zuv.lt/index.php?3288713478 (I t., b. l. 163).

8Nagrinėjamu atveju aukcione pardavus perleidžiamąsias teises į menkių žvejybos galimybes 2017‑2019 metais, teismo sprendimo vykdymas taptų negalimas, nes Tarnyba nebedisponuotų žvejybos galimybėmis ir negalėtų jų suteikti Pareiškėjui. Žvejybos galimybės kiekvienai Europos Sąjungos šaliai narei paskaičiuotos individualiai ir yra apibrėžtos (t. y. nėra begalinės). Todėl yra grėsmė, kad net priėmus palankų teismo sprendimą, jo vykdymas būtų nebeįmanomas, nes Pareiškėjui nebus galimybių perduoti parduotų žvejybos galimybių, todėl yra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir uždrausti vykyti laisvų žvejybos galimybių pardavimus.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi (I t., b. l. 176‑177) netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo uždrausti Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vykdyti laisvų perleidžiamųjų teisių į menkių ir strimėlių žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2017–2019 metams aukcionus ar kitokius pardavimus.

11Teismas nustatė, kad pareiškėjo nurodyti argumentai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumo nepagrindžia, jog, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

12Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2014 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS552-730/2014, 2007 m. gegužės 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8-265/2006), kurioje nustatyta, jog sustabdžius žvejybos kvotų paskirstymo galiojimą, neišvengiamai kiltų teisinės pasekmės ne tik pareiškėjams, bet ir kitiems suinteresuotiems asmenims, t. y. būtų apribotos jų teisės vykdyti žvejybą. Tai atitinkamai galėtų pažeisti nurodytų asmenų teisėtus interesus bei sąlygoti jų materialinius nuostolius. Todėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, jog ginčijamo akto dalies galiojimo sustabdymas sutrukdytų atkurti padėtį, buvusią iki skundžiamo akto dalies priėmimo, ir tiesiogiai prieštarautų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 92 straipsnio nuostatoms.

13Remdamasis tuo, kas buvo nurodyta prieš tai, teismas padarė išvadą, kad perleidžiamųjų teisių pardavimų sustabdymas taip pat galėtų pažeisti pardavime dalyvaujančių asmenų teisėtus interesus bei sąlygoti jų materialinius nuostolius, todėl netenkino pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

14III.

15Pareiškėjas atskiruoju skundu (I t., b. l. 179–13) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutartį ir pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – iki ginčo pabaigos uždrausti realizuoti 1,988568 proc. perleidžiamųjų žvejybos teisių į menkių sugavimus.

16Pareiškėjas pažymi, kad skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje visiškai neatkreiptas dėmesys, jog pareiškėjo prašymą buvo galima tenkinti iš dalies, t. y. neuždrausti vykdyti aukciono, tačiau apriboti aukcione parduodamų perleidžiamųjų žvejybos teisių dydį. Aukciono metu ūkio subjektams bus suteikiama 20,55 proc. perleidžiamųjų teisių į menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2017–2019 metams. Į nurodytus 20,55 proc. įeina ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V1-28 BUAB „Freisa“ paskirta 1,988568 proc. dydžio perleidžiamųjų teisių į menkių sugavimus.

17Pareiškėjas akcentuoja, kad, leidžiant įvykdyti aukcioną pilna apimtimi, visos „laisvos“ perleidžiamosios žvejybos teisės bus parduotos. Parduotas perleidžiamąsias žvejybos teises pradės valdyti tam tikri verslo subjektai. Pardavus žvejybos teises nebus aišku, kuris subjektas nupirko BUAB „Freisa“ priklausiusias perleidžiamąsias teises. Tokiu atveju, patenkinus Pareiškėjo skundą dėl Tarnybos sprendimų, nepatogumai ir galima žala būtų padaroma ne vienam, o visiems subjektams, kurie dalyvavo aukcione, ir jame įsigijo perleidžiamąsias žvejybos teises. Žala pasireikštų tuo, kad teismui patenkinus pareiškėjo skundą, visas aukcionas turėtų būti pripažintas neteisėtu, asmenų įgytos ir valdomos perleidžiamosios teisės turėtų būti grąžintos Tarnybai. Viso to galima išvengti leidžiant surengti aukcioną, tačiau neleidžiant parduoti bent jau 1,988568 proc. perleidžiamųjų žvejybos teisių, kurios 2013 m. buvo suteiktos BUAB „Freisa“ ir vėliau teisėtai perleistos pareiškėjui.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Rikneda“ siekė, kad būtų taikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo uždrausti Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vykdyti laisvų perleidžiamųjų teisių į menkių ir strimėlių žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2017–2019 metams aukcionus ar kitokius pardavimus (atskirajame skunde pareiškėjas reikalavimą sukonkretino ir prašė iki ginčo pabaigos uždrausti realizuoti 1,988568 proc. perleidžiamųjų žvejybos teisių į menkių sugavimus). Kaip pagrindą savo reikalavimui pagrįsti pareiškėjas pateikė el. paštu gautą pranešimą, jog 2017 m. rugsėjo 8 d., 11 val., yra skelbiamas perleidžiamųjų teisių į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo aukcionas, kuris vyks Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos padalinyje Klaipėdoje, adresu Naujojo uosto g. 8A. Minėtame laiške buvo nurodyta, kad išsamią informaciją galima rasti Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tinklalapyje: http://www.zuv.lt/index.php?3288713478.

21Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo netenkino, nustatęs, kad, pritaikius pareiškėjo prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones, perleidžiamųjų teisių pardavimų sustabdymas gali pažeisti pardavime dalyvaujančių asmenų teisėtus interesus bei sąlygoti jų materialinius nuostolius, taip pat, jog pareiškėjo nurodyti argumentai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumo nepagrindžia, kad, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

22Teisėjų kolegija pirmiausiai atkreipia dėmesį į tai, kad, nors pagal nuo 2016 m. liepos 1 d. galiojančios Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo redakcijos (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 70 straipsnio 1 dalį reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas siejamas su aplinkybe, ar proceso dalyvis tikėtinai pagrindė reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, kai kurios bendrosios taisyklės, suformuotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje iki 2016 m. liepos 1 d., išliko aktualios sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad, pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858‑702/2010, 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

24Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010, 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016).

25Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigia, kad, teismui priėmus jam palankų teismo sprendimą, tačiau leidus įvykti aukcionui pilna apimtimi, nepatogumai ir galima žala būtų padaroma ne vienam, o visiems subjektams, kurie dalyvavo aukcione, ir jame įsigijo perleidžiamąsias žvejybos teises. Žala pasireikštų tuo, kad, teismui patenkinus pareiškėjo skundą, visas aukcionas turėtų būti pripažintas neteisėtu, asmenų įgytos ir valdomos perleidžiamosios teisės turėtų būti grąžintos Tarnybai.

26Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjo pateiktame el. paštu gautame pranešime apie 2017 m. rugsėjo 8 d., 11 val., skelbiamą perleidžiamųjų teisių į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo aukcioną, nurodytas aukcionas buvo atidėtas. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos internetiniame puslapyje yra pateikta informacija apie tai, kad „2017-09-12 atidėtas aukcionas dėl lašišų ir menkių perleidžiamųjų teisių suteikimo. Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 8 d. skelbtas aukcionas, kuriame ūkio subjektams turėjo būti suteiktos perleidžiamosios teisės į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyriausiojo patarėjo V. G. vadovaujamos Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos sprendimu atidėtas. Aukcionas atidėtas atsižvelgus į Baltijos jūroje žvejojančius ūkio subjektus vienijančių asociacijų prašymus išsklaidyti abejones, jog dėl 2017 m. birželio mėnesį Lietuvos Respublikos Seime įregistruotos Lietuvos Respublikos Žuvininkystės įstatymo pataisos, kuria siūloma nepadalintą pagal istorinę dalį menkių perleidžiamųjų teisių dalį paskirstyti proporcingai ūkio subjektams pagal jau paskirtas perleidžiamąsias menkių žvejybos teises, aukcionas galimai nebereikalingas. Kilus abejonėms kreiptasi į žemės ūkio ministeriją dėl patikslinimo. Apie kitą atidėto aukciono laiką bus paskelbta atskirai. Išsamesnė informacija el.p. vytautas.grusauskas@zuv.lt arba tel. (8 5) 2100 500.“ (žr. http://www.zuv.lt/index.php?3469042955). Taigi pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones pagrindu nurodytas aukcionas buvo atidėtas, atsakovas taip pat išreiškė nuomonę, jog gali būti, kad aukciono rengimas iš viso yra nereikalingas.

27Pažymėtina ir tai, kad pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, proceso dalyvis, prašantis pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, taip pat turi įrodyti, jog nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Šiuo gi atveju pareiškėjas, kaip teisingai pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, tokių duomenų nepateikė. Priešingai, atsižvelgiant į ūkinės veiklos ypatumus, menkių žvejybos laikotarpį, kuriam tvirtinamos kvotos, prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas sukeltų tokias pasekmes, kurios realiai negalėtų būti atkuriamos. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, net ir susidarius tokiai situacijai, kad bus priimtas pareiškėjui palankus galutinis procesinis sprendimas jo iškeltoje administracinėje byloje, tačiau nebeliks perleidžiamųjų teisių į menkių žvejybos galimybių Baltijos jūroje, pareiškėjas savo galimai pažeistas teises galės ginti kitais teisių gynimo būdais (pareikšti reikalavimą atlyginti nuostolius ar kt.).

28Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė materialiosios ir proceso teisės normas, todėl priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar keisti nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Rikneda“ atskirąjį skundą atmesti.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Rikneda“... 6. Pareiškėjas 2017 m. rugpjūčio 21 d. pateikė teismui prašymą pritaikyti... 7. Pareiškėjas paaiškino, kad jis el. paštu gavo pranešimą, jog 2017 m.... 8. Nagrinėjamu atveju aukcione pardavus perleidžiamąsias teises į menkių... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi... 11. Teismas nustatė, kad pareiškėjo nurodyti argumentai dėl reikalavimo... 12. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2014 m.... 13. Remdamasis tuo, kas buvo nurodyta prieš tai, teismas padarė išvadą, kad... 14. III.... 15. Pareiškėjas atskiruoju skundu (I t., b. l. 179–13) prašo panaikinti... 16. Pareiškėjas pažymi, kad skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje... 17. Pareiškėjas akcentuoja, kad, leidžiant įvykdyti aukcioną pilna apimtimi,... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Rikneda“ siekė, kad būtų taikyta... 21. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo netenkino, nustatęs, kad,... 22. Teisėjų kolegija pirmiausiai atkreipia dėmesį į tai, kad, nors pagal nuo... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad, pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas... 24. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 25. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigia, kad, teismui priėmus jam palankų... 26. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjo... 27. Pažymėtina ir tai, kad pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, proceso dalyvis,... 28. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Rikneda“ atskirąjį skundą... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutartį... 32. Nutartis neskundžiama....