Byla e2-6241-528/2016
Dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė rašytinio proceso būdu, šalims nepranešus, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Kauno energija” ieškinį atsakovei D. K. ir trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti jam iš atsakovės: 3.008,07 Eur skolą už suteiktas paslaugas; 105,09 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2015-07-01 iki 2016-01-01; 5 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; visas patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, 70,-Eur žyminį mokestį, 51,43 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei 1,71 Eur už informacijos paieškas viešuose registruose (b.l.3-6; dok.reg.Nr.CBP-2296).

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai 2016-02-29 (b.l.11). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė (CPK 142 str.). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu įstatymo nustatyta tvarka byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas (b.l.5, dok.reg.Nr.CBP-2296). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4d., 285, 286 str.).

4Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodo, kad: su ieškiniu sutinka; butas ( - ), nuosavybės teise priklausė Kauno miesto savivaldybei, atsakovė yra šio buto nuomininkė, gyvenamąją vietą tame bute deklaravusi nuo 1991-03-04; minėtam butui ieškovas tiekia šilumą, o ieškinyje nurodytu skolos susidarymo laikotarpiu atsakovė ginčo patalpose gyveno, todėl susidariusį įsiskolinimą atsakovė ieškovui privalo sumokėti (b.l.12-14, dok.reg.Nr.DOK-4994).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo su istorija apie butą (unikalus Nr.( - )) ( - ), 1999-10-14 Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipinės sutarties su gyvenamosios patalpos ( - ), pasu, 2015-12-18 Gyventojų registro tarnybos išrašo apie asmenį-atsakovę, 1994-12-30 Kauno šilumos tinklų ir atsakovės sudarytos atsiskaitymo už buto /( - )/ šildymą ir karštą vandenį sutarties Nr.503217-2, buto (( - ); kodas ( - )) apyvartos žiniaraščių šildymui ir energijos vandens pašildymui laikotarpiu nuo 2012-10-01 iki 2016-01-01, 2016-01-12 delspinigių skaičiuotės, Kauno miesto savivaldybės administracijos Būsto valdymo skyriaus 2016-02-17 rašto Nr.53-9-348 dėl gyvenamųjų patalpų ( - ), Kaune, pažymos apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą vienu adresu (( - )) – vertinimą bei atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą (CPK 285 str. 2d., dok.reg.Nr.CBP-2296, Nr.DOK-4994). Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, tarp šalių yra susiklostę sutartiniai teisiniai šilumos tiekimo-vartojimo santykiai, todėl atsakovė privalo sumokėti už jos nuomojamam iš Kauno miesto savivaldybės butui ( - ), patiektą šilumą patalpų šildymui ir energiją vandens pašildymui, o laiku neįvykdžius piniginės prievolės, ji turi mokėti delspinigius (CK 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.383, 6.388 str., Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2d., 25 str. 1d., 1995-01-26 įstatymo Nr.I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 str. 1d., 1995-01-25 Vyriausybės nutarimas Nr.124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“, LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-7-468/2009, Nr.3K-3-229/2012, Nr.3K-7-18/2014, Nr.3K-3-401-248/2015). Ieškovui kreipusis į teismą, atsakovė turi sumokėti ieškovui ir įstatyme numatytas procesines palūkanas (CK 6.37 str. 2,3d., 6.210 str. 1d.). Ieškinys pagrįstas byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovės priteistina 3.008,07 Eur skola už laikotarpiu nuo 2012-02-01 iki 2015-12-01 suteiktas paslaugas, 105,09 Eur delspinigiai už laikotarpį nuo 2015-07-01 iki 2016-01-01 bei 5% dydžio metinės palūkanos (procesinės palūkanos) už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-02-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str. 2,3d., 6.38, 6.59, 6.63, 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.200, 6.205 str., 6.210 str. 1d., 6.256, 6.351, 6.383 str., 6.384 str. 1d., 6.388, 6.391 str., 6.584 str. 1d., Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2d., 19 str. 4,5d., 25 str. 1d., 2010-10-25 Energetikos ministro įsakymu Nr.1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 27p., CPK 177, 185 str.).

7Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovui – 70,-Eur žyminis mokestis, 51,43 Eur išlaidos už advokato pagalbą bei 1,71 Eur už informacijos paieškas ir peržiūras viešuose registruose; išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovės valstybei nepriteistinos (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 7d., 88 str. 1d. 3,6,9p., 92 str., 93 str. 1d., 96, 98 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355, b.l.2, dok.reg.Nr.CBP-2296).

8Vadovaujantis išdėstytu bei CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

9Ieškinį tenkinti visiškai.

10Priteisti iš atsakovės D. K. (a.k( - ) gyv. ( - )) ieškovui AB „Kauno energija” (į.k.235014830, buveinė Kaune, Raudondvario pl.84) 3.008,07 Eur (trijų tūkstančių aštuonių eurų 07 ct) skolą, 105,09 Eur (vieno šimto penkių eurų 09 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-02-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70,-Eur (septyniasdešimties eurų) žyminį mokestį, 51,43 Eur (penkiasdešimt vieno euro 43 ct) išlaidas advokatui ir 1,71 Eur (vieną eurą 71 ct) už informacijos paieškas viešuose registruose.

11Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2,3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

12Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai