Byla 2-1247-180/2015
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutarties, kuria bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sendvario parkas“ bankroto byloje Nr. B2-297-163/2015 kreditoriui – akcinei bendrovei SEB bankui, paskirta bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus akcinės bendrovės SEB banko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutarties, kuria bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sendvario parkas“ bankroto byloje Nr. B2-297-163/2015 kreditoriui – akcinei bendrovei SEB bankui, paskirta bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3BUAB „Sendvario parkas“ (bankroto byla iškelta Klaipėdos apygardos teismo 2013-06-10 nutartimi) bankroto administratorius UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ pateikė prašymą paskirti BUAB „Sendvario parkas“ kreditoriui AB SEB bankui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų paskirtos baudos skiriant BUAB „Sendvario parkas“.

4Prašymą grindė tuo, kad bankas (absoliučią balsų daugumą kreditorių susirinkime turintis kreditorius) sistemingai ir nemotyvuotai balsuoja prieš administratoriaus siūlymus patvirtinti papildomas administravimo išlaidas ir papildomą atlyginimą administratoriui; nepritaria įmonės turto pardavimo stabdymui. Tokiu būdu jis (kreditorius) piktnaudžiauja esama padėtimi bei procesinėmis teisėmis, nebendradarbiauja.

5Bankroto administratorius teigė, kad jis pateikė 2014 m. spalio 28 d. kreditorių susirinkimui svarstyti klausimus dėl BUAB „Sendvario parkas“ papildomos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir dėl BUAB „Sendvario parkas“ turto pardavimo sustabdymo. Nutarimai, nenurodant motyvų, AB SEB banko (92,42 procentai teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų) balsais nebuvo priimti. Šiuos kreditorių nutarimus pagal administratoriaus skundą panaikino Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. sausio 5 d. nutartimi.

62015 m. sausio 14 d. kreditorių susirinkimas nurodytus klausimus svarstė pakartotinai ir priėmė nutarimą BUAB „Sendvario parkas“ priklausančius 9 infrastruktūrinius sklypus nepardavinėti iki to laiko, kol bus išspręstas ginčas dėl kitų sklypų sandorio panaikinimo, o klausimo dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos (papildomai skirti 2 896,20 Eur administravimo išlaidoms ir 5 792,40 Eur bankroto administratoriaus atlyginimui) patvirtinimo svarstymą perkėlė į 2015 m. sausio 21 d. Nurodytą dieną vykęs kreditorių susirinkimas, kreditoriui AB SEB bankui vėl balsuojant prieš, priėmė nutarimą netvirtinti administratoriaus siūlomos papildomos administravimo išlaidų sąmatos.

7Kreditoriaus AB SEB banko nemotyvuotas prieštaravimas dėl administravimo sąmatos padidinimo ir turto pardavimo nestabdymas, pareiškėjo įsitikinimu, kenkia bei trukdo efektyviai vykdyti bankroto procedūrą. Papildoma sąmata yra būtina vykdomiems teisminiams procesams, kuriuos bankroto administratorius šiuo metu jau apmoka iš savo lėšų. Patirtos išlaidos, tarp kurių turto vertinimo išlaidos, kurios sudaro 3 000 Lt (868,86 Eur), ekspertizės atlikimo išlaidos, kurios sudaro 6 000 Lt (1 737,72 Eur), dokumentų sandėliavimo, buhalterinės apskaitos, kuro ir kitos išlaidos jau viršija 2013 m. spalio 10 d. įvykusio kreditorių susirinkimo paskirtą sąmatą – 5 000 Lt (1 448,10 Eur).

8Pareiškėjas teigė, kad 2013 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkimo nustatytas administratoriaus atlyginimas 5 000 Lt (1 448,10 Eur) nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro yra per mažas vykdant bankrutuojančios bendrovės administravimo darbus, neatitinka CK 1.5 straipsnyje įtvirtintų principų. Bankas, balsuodamas prieš, nenurodė motyvų ir neatsižvelgė į Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 5 d. nutarties motyvus.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. balandžio 28 d. nutartimi patenkino pareiškėjo BUAB „Sendvario parkas“ bankroto administratoriaus UAB „Vakarų Lietuvos bankroto biuras“ prašymą paskirti kreditoriui AB SEB bankui 3 000 Eur baudą, 50 procentų baudos (1 500 EUR) paskiriant BUAB „Sendvario parkas“.

11Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad jis negali nustatyti atlyginimo administratoriui, nes tai kreditorių susirinkimo (komiteto) kompetencija (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 36 str. 2 d.), tačiau, kilus ginčui ir nagrinėjant skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, teismas įvertina ar kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.), ar pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais (veiklos (ne)vykdymas, parduodamo įmonės turto rūšis ir jo kiekis, įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumas bei kiekis).

12Teismas nustatė, kad BUAB „Sendvario parkas“ kreditorių susirinkimas 2013 m. spalio 10 d. patvirtino pareiškėjo nurodytą bankroto administravimo išlaidų sąmatą. 2014 m. spalio 28 d., 2015 m. sausio 14 d. ir 2015 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimas svarstė administratoriaus pasiūlymą papildomai skirti bankroto administravimo išlaidoms 2 896,20 Eur (su mokesčiais) ir 5 792,40 Eur (su mokesčiais) bankroto administratoriaus atlyginimui, tačiau administratoriaus pasiūlyta papildomą administravimo išlaidų sąmatą nebuvo patvirtinta.

13Teismas rėmėsi LITEKO duomenimis, iš kurių nustatė, kad BUAB „Sendvario parkas“ bankroto administratorius, atstovaudamas BUAB „Sendvario parkas“ interesus, inicijavo ieškinį atsakovams A. R. (buvęs UAB „Sendvario parkas“ direktorius ) ir D. V. (UAB „Sendvario parkas“ akcininkė), AB SEB bankui (hipotekos kreditorius) dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, restitucijos taikymo ir hipotekos panaikinimo. Ieškinys buvo patenkintas iš dalies, pripažinus negaliojančia 2008 m. rugsėjo 19 d. pirkimo-pardavimo sutartį, sudaryta tarp UAB „Sendvario parkas“ ir atsakovų A. R. bei D. V. (V.), taikant restituciją, priteisiant ieškovei BUAB „Sendvario parkas“ iš atsakovų A. R. ir I. R. 113 sklypų. Tai, teismo įsitikinimu, įrodo, kad bankroto administratoriaus patirtos išlaidos ekspertizei ir turto vertinimui buvo būtinos, nors viršijo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą. Iš to teismas sprendė, kad yra pagrindas padaryti išvadą, kad 2013 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkimo patvirtinta 5 000 Lt administravimo išlaidų sąmata yra aiškiai per maža ir kreditoriai turėjo spręsti dėl jos padidinimo.

14UAB „Sendvario parkas“ bankroto byla buvo iškelta 2013 m. birželio 10 d., nuo jos iškėlimo jau praėjo daugiau kaip 23 mėnesiai, todėl patvirtintas administratoriaus atlyginimas šiuo metu būtų tik 217 Lt per mėnesį. Teismas nustatė, kad administratorius veikia aktyviai: patikrino įmonės sandoriuos, pareiškė ieškinį teisme dėl sandorio, priešingo įmonės veiklos tikslams ir galimai turėjusio įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiu, aktyviai dalyvauja teismo procese, iš savo lėšų apmokėjo teismo paskirtos ekspertizės išlaidas, atliko ir atlieka įstatymo jam pavestas administravimo procedūras, šaukia kreditorių susirinkimus, kreipėsi į teismą dėl kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patvirtinimo, kreditorių pavedimu atliko turto vertinimą, kreditorių nustatyta tvarka pardavinėja įmonės turtą, ruošia ataskaitas ir t. t., ir padarė išvadą, kad nėra pagrindo teigti, jog administratorius vilkina bankroto procesą. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas administratoriui (bankroto procedūros dar nepasibaigusios) turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.) ĮBĮ 36 straipsnyje nustatytus specialiuosius kriterijus ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą. Patvirtintas 5 000 Lt atlyginimas (1 448,10 Eur) nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, yra, teismo įsitikinimu, per mažas, todėl kreditoriai turėjo spręsti dėl jo padidinimo.

15Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 5 d. nutartyje buvo nurodytos visos šios aplinkybės, tačiau kreditoriams pakartotinai sprendžiant klausimą dėl administravimo išlaidų į tai nebuvo atsižvelgta, šios teismo nurodytos aplinkybės nebuvo svarstytos, administravimo išlaidų padidinimui nepritarta kreditoriaus AB SEB bankas balsais be išsamių argumentų. AB SEB bankas neprašė iš administratoriaus paaiškinimų, patikslinimų dėl prašomų patvirtinti sumų pagrįstumo, neteikė savo nutarimo projekto varianto. Teismas sprendė, kad tokiais veiksmais kreditorius sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, todėl taikė CPK 95 straipsnio 2 dalies nuostatą, suteikiančią teismui teisę dalyvaujančiam byloje asmeniui skirti baudą iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų (iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui), jeigu šis veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, ir paskyrė kreditoriui AB SEB bankui 3 000 Eur baudą, iš jos 1 500 Eur skiriant bankrutuojančiai bendrovei.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Atskirajame skunde AB SEB bankas prašo Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti BUAB „Sendvario parkas“ bankroto administratoriaus UAB „Vakarų Lietuvos bankroto biuras“ prašymo paskirti AB SEB bankui baudą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

181. Yra keturi BUAB „Sendvario parkas” kreditoriai, iš jų savo poziciją išsakė tik bankas (kiti nepasisakė), tačiau baudą teismas skyrė tik bankui. Nežinoma, kodėl kiti kreditoriai nebalsavo, ar jie žinojo apie šaukiamą susirinkimą. Tikėtina, kad kiti kreditoriai nebuvo informuoti ir apie bylos nagrinėjimą bei būtent dėl tos priežasties nepateikė atsiliepimų ir į prašymą bankui skirti baudą.

192. Bankroto administratorius 2015 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimui teikė nutarimo projektą, kuriuo didinamos administravimo išlaidos, tačiau nepagrindė nutarimo projekte nurodytų sumų įrodymais (įrodymais pagrįsta 9 000 Lt, o prašoma patvirtinti papildomai 30 000 Lt (8 688,6 Eur). Bankui kilo abejonių dėl prašomos sumos, o kad reiks padidinti administravimo išlaidų sumą, bankas supranta, tačiau banko abejones bankroto administratorius priima kaip įžeidimą ir vietoj bendradarbiavimo siekia sankcijų bankui.

203. Bankas nesiekia trikdyti bankroto proceso, atvirkščiai, siekia, kad kuo greičiau būtų realizuotas įmonės turtas.

214. Pats bankroto administratorius vilkina bendrovės bankroto procesą. Dėl kreditorių 2015 m. sausio 21 d. nutarimo bankroto administratorius pretenzijas bankui reiškia tik 2015 m. kovo 18 d. per prašymą bankui skirti baudą ir tik po to, kai Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. vasario 9 d. sprendimu (civilinė byla Nr. e2-569-265/2015) atmetė pareiškėjo ieškinį bankui (dalį sprendimo administratorius apskundė). Būtent dėl administratoriaus bylinėjimosi yra stabdomas įmonės turto pardavimas ir didinamos administravimo išlaidos. Dalis sprendimo nėra apskųsta ir jei ne administratoriaus siekis atidėti bankrutuojančios įmonės turto (sklypų) pardavimą, jie jau galėjo būti pardavinėjami. Iš viso bendrovei nuosavybės teise priklauso 121 žemės sklypas. Turto vertė 112 žemės sklypų, dėl kurių ginčas yra išspręstas minėtu teismo sprendimu (šioje dalyje teismo sprendimas yra įsiteisėjęs), yra 913 906 Lt (264 685,47 Eur). Devynių sklypų, kurių įkeitimas ginčijamas, vertė – 99 700 Lt (28 875,12 Eur).

22Viso BUAB „Sendvario parkas“ turto vertė – 293 560,59 Eur, o bendra bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų suma – 85 103,73 Eur (285 575,42 Lt), todėl neaišku, kokia apskritai bankroto administratoriaus bylinėjimosi prasmė, nebent siekis pasipelnyti vilkinant bankroto procedūras.

234. Administratorius net neskundė BUAB „Sendvario parkas” kreditorių 2015 m. sausio 21 d. susirinkimo nutarimo.

245. Nagrinėjamu atveju netaikytinas CPK 95 straipsnis, reglamentuojantis teisinius santykius, kylančius iš ginčų nagrinėjimo teisme dėl vienos iš bylos šalies nesąžiningo elgesio kitos bylos šalies atžvilgiu, o ne tais atvejais, kai kreditorius nepritaria kokiam nors kreditorių susirinkimo nutarimo projektui. Administratorius turi galimybę siūlyti alternatyvių nutarimų projektus, ar pateikti naują kreditorių nutarimo projektą kitam kreditorių susirinkimui.

25BUAB „Sendvario parkas“ bankroto administratorius UAB „Vakarų Lietuvos bankroto biuras“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

261. Visi kreditoriai buvo informuoti apie 2015 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimą. Tai patvirtina elektroninio laiško adresatų sąrašas, o įrodymai banko prašymu buvo pateikti teismo posėdyje.

272. Kiti kreditoriai nebalsuoja kreditorių susirinkimuose, suprasdami, kad neturi sprendžiamosios galios, o bankas turi absoliučią, sprendimus nulemiančią, balsų daugumą. Juo labiau, kad ankstesniuose kreditorių susirinkimuose bankas į jų nuomonę neatsižvelgė.

283. Bankas niekada nereikalavo papildomos informacijos, neprašė išsamiau pagrįsti prašomos patvirtinti administravimo išlaidų sąmatos dydį.

294. Klaipėdos apygardos teismas dar 2015 m. sausio 5 d. nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodė, į kokias aplinkybes, požymius bei kriterijus reikia atkreipti dėmesį, nustatant administravimo išlaidų dydį ir atlyginimą administratoriui, tačiau kreditorius AB SEB bankas neargumentuotai vėlesniuose kreditorių susirinkimuose toliau balsuodavo prieš bet kokį bankroto administratoriaus siūlymą.

305. Bankroto administratorius prašo paskirti adekvatų administravimų išlaidų bei atlyginimo dydį, kuris užtikrintų tinkamą ir operatyvų BUAB „Sendvario parkas“ bankroto procesą. Klaipėdos apygardos teismas jau yra pripažinęs kad nustatytos sumos visam bankroto procesui – 5 000 Lt (1 448,10 Eur) (su mokesčiais) administravimo sąmatai ir 5 000 Lt (1 448,10 Eur) (su mokesčiai) administratoriaus atlyginimui, šioje bankroto byloje yra per mažos.

316. AB SEB bankas siekia suklaidinti teismą, netinkamai interpretuodamas bankroto administratoriaus reiškiamus ieškinius, ginant BUAB „Sendvario parkas“ ir kreditorių interesus. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. vasario 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-569-265/2015 BUAB „Sendvario parkas“ ieškinį tenkino iš dalies – priteisė 113 žemės sklypus BUAB „Sendvario parkas“ (šie sklypai įkeisti AB SEB bankui), o ieškinio dalies dėl hipotekos panaikinimo papildomiems devyniems sklypams netenkino. Bankroto administratoriaus manymu, ši sprendimo dalis dėl hipotekos nepanaikinimo yra nemotyvuota ir nepagrįsta, todėl buvo apskųsta apeliacine tvarka.

327. Bankas nebendradarbiauja ne tik BUAB „Sendvario parkas“ bankroto byloje, bet ir minėtoje Klaipėdos apygardos teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-569-265/2015 (prašė ieškinį atmesti, neteikė prašomų duomenų apie paskolos išdavimą ir žemės sklypų įkeitimą).

338. Kreditoriui AB SEB bankui yra įkeisti 9 inžineriniai infrastruktūriniai sklypai, priklausantys BUAB „Sendvario parkas“ bei 113 sklyų, iki sprendimo minėtoje civilinėje byloje įsiteisėjimo vis dar priklausantys BUAB „Sendvario parkas“ buvusiam direktoriui bei akcininkei (įsiteisėjus sprendimui, sklypai grįš BUAB „Sendvario parkas“ nuosavybėn). Šie 9 inžineriniai infrastruktūriniai sklypai ir 113 sklypų sudaro vientisą kompleksą, dėl ko atskirai pardavinėti 9 inžinerinės infrastruktūros sklypus ekonomiškai neracionalu, tačiau bankas prieštaravo šių sklypų pardavimo stabdymui iki civilinės bylos Nr. e2-569-265/2015 baigties.

349. Bankroto administratorius atstovauja BUAB „Sendvario parkas“ visų kreditorių interesus, nevilkina bankroto proceso ir nesiekia pasipelnyti.

3510. AB SEB bankas, kaip lemiamą įtaką kreditorių susirinkime turintis kreditorius, vienašališkai nusprendė skirti nurodytą sumą administravimo išlaidoms, nenurodydamas motyvų bei nevertindamas bankrutuojančios įmonės turimo turto, būsimo jo vertinimo bei pardavimo kaštų.

3611. Bankas prieštarauja pats sau, nurodydamas, kad apskritai abejoja ar 2015 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimas buvo teisėtas (ar buvo informuoti kiti kreditoriai), bet kartu teigia, kad administratorius privalėjo skųsti šio kreditorių susirinkimo nutarimą. Analogiškas nutarimas jau buvo apskųstas, ir Klaipėdos apygardos teismas skundą patenkino, kreditorių nutarimą panaikino. Skųsti dar kartą tokį pat nutarimą nėra prasmės.

3712. Bankroto administratorius balsavimo biuletenyje nurodė prašymą kreditoriams – pateikti savo siūlomą variantą dėl sąmatos padidinimo, tačiau AB SEB bankas visiškai nemotyvuotai balsavo „prieš“.

3813. Civilinio proceso kodekso 95 straipsnis nagrinėjamu atveju taikytinas.

3914. Kreditoriaus teisė balsuoti kreditorių susirinkime bei tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą negali būti vertinama kaip absoliuti teisė ir pasirinkimo laisvė, kuri gali būti realizuojama nepaisyti protingumo, sąžiningumo, proporcingumo principų.

40IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

41Atskirasis skundas netenkintinas.

42Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pateikė nepagrįstą procesinį dokumentą arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą, gali būti pripažįstamas piktnaudžiaujančiu savo procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.). Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-07-09 nutartis civilinėje byloje 3K-3-346/2012, 2015-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-638-464/2015 ir kt.).

43Baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti (CPK 95 str. 2 d.) būtinos šios sąlygos: šalies nesąžiningumas ir skundo nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2014). Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.

44Piktnaudžiavimu gali būti pripažįstamas elgesys, objektyviai neatitinkantis sąžiningo elgesio standartų, pavyzdžiui, veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą (CPK 95 str. 1 d.). Veikimu prieš greitą bylos išnagrinėjimą pripažįstamas ir elgesys, kuriuo siekiama atitolinti tam tikro bankroto proceso etape sprendžiamo klausimo išsprendimą (pavyzdžiui, atitolinti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo klausimą [Lietuvos apeliacinio teismo 2013-12-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2740/2013], sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimą [Lietuvos apeliacinio teismo 2015-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-540-330/2015]. Taigi bankrutuojančios įmonės kreditoriaus veiksmai, dėl kurių užsitęsia bankroto byla (procedūros), gali būti pripažįstami piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis CPK 95 straipsnio prasme ir pagrindu už piktnaudžiavimą (veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą) skirti baudą.

45Byloje nustatyta, kad BUAB „Sendvario parkas“ kreditorius AB SEB bankas, turintis absoliučią balsų daugumą, kelis kartus iš eilės, nenurodydamas motyvų, balsavo prieš kreditoriaus teikiamą svarstyti siūlymą padidinti administravimo išlaidų sąmatą. Tai, kad ją būtina didinti ir patvirtinta pirminė administravimo išlaidų sąmata neatitinka bendrųjų teisingumo, protingumo kriterijų (CK 1.5 str.) bei specialiųjų ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nustatytų kriterijų, buvo nusprendęs Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. sausio 5 d. nutartyje, patenkinęs administratoriaus skundą ir panaikinęs BUAB „Sendvario parkas“ 2014 m. spalio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo kreditoriaus AB SEB banko balsais atmestas administratoriaus prašymas padidinti administravimo išlaidas. Teismas taip pat pažymėjo, kad administratoriaus faktiškai patirtos išlaidos viršijo patvirtintą sąmatą, tačiau jos buvo būtinos, t. y. pagrįstos. AB SEB bankas net ir po šio Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 5 d. sprendimo dar du kartus (2015 m. sausio 14 ir 21 d. kreditorių susirinkimuose) nepateikdamas jokių argumentų nesutiko dėl administravimo išlaidų padidinimo.

46Pažymėtina, kad, skirtingai nei teigiama atskirajame skunde, kreditorių susirinkimo nutarimai ir bylos duomenys neįrodo, kad bankas būtų pagrindęs atsisakymą tvirtinti administravimo išlaidų padidinimą, būtų prašęs administratorių pateikti dalies išlaidų pagrindimą ar, administratoriaus prašomas, būtų teikęs svarstyti savo siūlomą nutarimo projektą, kuriuo, pvz., būtų didinamos administravimo išlaidos iki tos sumos, dėl kurios pagrįstumo bankas neturi abejonių. Tokie kreditoriaus AB SEB banko veiksmai, teismo vertinimu, neabejotinai reiškia piktnaudžiavimą kreditoriaus teisėmis ir vilkina BUAB „Sendvario parkas“ bankroto procedūras, varžo administratoriaus veiksmus, nes pastarasis yra priverstas būtinoms administravimo išlaidoms dengti savo rizika naudoti nepatvirtintas lėšas.

47Sutiktina, kad AB SEB bankas, kaip pagrindinis BUAB „Sendvario parkas“ kreditorius, turi teisę spręsti kreditorių susirinkime svarstomais klausimais, tačiau pažymėtina, kad šia kreditoriaus teise turi naudotis nepiktnaudžiaudamas ir nepaneigdamas kitų, su bankroto procesu susijusių asmenų teisių bei nevilkindamas bankroto procedūrų. Dar 2013 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkime, kreditoriaus AB SEB banko pasiūlymu ir balsais buvo patvirtinta tik 5 000 Lt administravimo išlaidų sąmata (daugiau nei 4 kartus mažesnė nei prašė administratorius) ir 5 000 Lt atlyginimas administratoriui už visą laikotarpį (daugiau nei 10 kartų mažesnė suma nei prašė patvirtinti administratorius). Nustatyta, kad BUAB „Sendvario parkas“ bankroto procedūrų eigoje pagrįstos ir reikalingos išlaidos viršijo paminėtą sumą, tačiau bankas toliau laikėsi griežtos neargumentuotos pozicijos jų nedidinti.

48Nėra duomenų, kad AB SEB bankas būtų prašęs administratorių pateikti papildomus paaiškinimus, kurių bankui trūko (jeigu trūko, kaip teigiama atskirajame skunde), kad apsispręstų dėl administravimo išlaidų pagrįstumo, kad būtų siūlęs alternatyvas (bylos duomenys įrodo, kad administratorius raštu iš anksto pasiūlė kreditoriams teikti pasiūlymus dėl nutarimo projekto), ar kitaip bendradarbiavo su administratoriumi sprendžiant dėl administravimo išlaidų pagrįsto dydžio ir jo patvirtinimo. Sistemingas, nemotyvuotas, nesiūlant alternatyvų, daugkartinis nepritarimas pagrįstoms administravimo išlaidoms, pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi pagrįstai įvertintas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, dėl ko buvo pagrindas skirti kreditoriui AB SEB bankui baudą (CPK 95 str.). Pažymėtina, kad kreditorius AB SEB bankas ignoravo ir Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 5 d. nutartį, joje nustatytas faktines aplinkybes ir padarytas išvadas, bei sprendimą. Tokia faktinė aplinkybė taip pat vertintina kaip bankroto proceso vilkinimas ir piktnaudžiavimas procesinėmis pagrindinio kreditoriaus teisėmis. Tai, kad kiti kreditoriai nebalsavo 2015 m. sausio 14 ir 21 d. BUAB „Sendvario parkas“ kreditorių susirinkimuose nagrinėjamoje byloje neturi esminės reikšmės (šių kreditorių balsai bet kuriuo atveju negalėtų padaryti įtakos kreditorių susirinkimo sprendimui. Tai įrodo ir kreditorius VĮ Turto banko pritarimas padidinti administratoriaus išlaidas balsuojant „už“ dar 2014 m. spalio 28 d. ir 2015 m. sausio 14 d. kreditorių susirinkimuose).

49Į esminius atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra pagrindo.

50Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, remdamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

51Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. BUAB „Sendvario parkas“ (bankroto byla iškelta Klaipėdos apygardos teismo... 4. Prašymą grindė tuo, kad bankas (absoliučią balsų daugumą kreditorių... 5. Bankroto administratorius teigė, kad jis pateikė 2014 m. spalio 28 d.... 6. 2015 m. sausio 14 d. kreditorių susirinkimas nurodytus klausimus svarstė... 7. Kreditoriaus AB SEB banko nemotyvuotas prieštaravimas dėl administravimo... 8. Pareiškėjas teigė, kad 2013 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkimo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. balandžio 28 d. nutartimi patenkino... 11. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad jis negali nustatyti atlyginimo... 12. Teismas nustatė, kad BUAB „Sendvario parkas“ kreditorių susirinkimas 2013... 13. Teismas rėmėsi LITEKO duomenimis, iš kurių nustatė, kad BUAB „Sendvario... 14. UAB „Sendvario parkas“ bankroto byla buvo iškelta 2013 m. birželio 10 d.,... 15. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 5 d. nutartyje buvo nurodytos visos... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Atskirajame skunde AB SEB bankas prašo Klaipėdos apygardos teismo 2015 m.... 18. 1. Yra keturi BUAB „Sendvario parkas” kreditoriai, iš jų savo poziciją... 19. 2. Bankroto administratorius 2015 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimui... 20. 3. Bankas nesiekia trikdyti bankroto proceso, atvirkščiai, siekia, kad kuo... 21. 4. Pats bankroto administratorius vilkina bendrovės bankroto procesą. Dėl... 22. Viso BUAB „Sendvario parkas“ turto vertė – 293 560,59 Eur, o bendra... 23. 4. Administratorius net neskundė BUAB „Sendvario parkas” kreditorių 2015... 24. 5. Nagrinėjamu atveju netaikytinas CPK 95 straipsnis, reglamentuojantis... 25. BUAB „Sendvario parkas“ bankroto administratorius UAB „Vakarų Lietuvos... 26. 1. Visi kreditoriai buvo informuoti apie 2015 m. sausio 21 d. kreditorių... 27. 2. Kiti kreditoriai nebalsuoja kreditorių susirinkimuose, suprasdami, kad... 28. 3. Bankas niekada nereikalavo papildomos informacijos, neprašė išsamiau... 29. 4. Klaipėdos apygardos teismas dar 2015 m. sausio 5 d. nutarties... 30. 5. Bankroto administratorius prašo paskirti adekvatų administravimų... 31. 6. AB SEB bankas siekia suklaidinti teismą, netinkamai interpretuodamas... 32. 7. Bankas nebendradarbiauja ne tik BUAB „Sendvario parkas“ bankroto byloje,... 33. 8. Kreditoriui AB SEB bankui yra įkeisti 9 inžineriniai infrastruktūriniai... 34. 9. Bankroto administratorius atstovauja BUAB „Sendvario parkas“ visų... 35. 10. AB SEB bankas, kaip lemiamą įtaką kreditorių susirinkime turintis... 36. 11. Bankas prieštarauja pats sau, nurodydamas, kad apskritai abejoja ar 2015... 37. 12. Bankroto administratorius balsavimo biuletenyje nurodė prašymą... 38. 13. Civilinio proceso kodekso 95 straipsnis nagrinėjamu atveju taikytinas.... 39. 14. Kreditoriaus teisė balsuoti kreditorių susirinkime bei tvirtinti... 40. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 41. Atskirasis skundas netenkintinas.... 42. Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pateikė nepagrįstą... 43. Baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti (CPK 95 str. 2... 44. Piktnaudžiavimu gali būti pripažįstamas elgesys, objektyviai neatitinkantis... 45. Byloje nustatyta, kad BUAB „Sendvario parkas“ kreditorius AB SEB bankas,... 46. Pažymėtina, kad, skirtingai nei teigiama atskirajame skunde, kreditorių... 47. Sutiktina, kad AB SEB bankas, kaip pagrindinis BUAB „Sendvario parkas“... 48. Nėra duomenų, kad AB SEB bankas būtų prašęs administratorių pateikti... 49. Į esminius atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta. Keisti... 50. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, remdamasi... 51. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutartį palikti...