Byla e2S-476-619/2019
Dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo J. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2018 m. gruodžio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „SCANDAGRA“ ieškinį atsakovams J. B., UAB prekybos namams „V.V.V“ dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „SCANDAGRA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams J. B., UAB prekybos namams „V.V.V“, kuriuo prašo pripažinti J. B. 2015-02-10 Laidavimo sutartį (įskaitant visus jos priedus ir pakeitimus), kuria J. B. laidavo už TŪB „Energija“ įsiskolinimą, kuris buvo fiksuotas 2014-12-31 tarpusavio įsiskolinimų suderinimo akte sudarytame tarp TŪB „Energija“ bei UAB „Vilniaus dujotiekio statyba“ (juridinio asmens kodas 302534778), negaliojančia ab initio; priteisti solidariai iš atsakovų J. B. ir uždarosios akcinės bendrovės prekybos namai „V. V. V“ ieškovės UAB „SCANDAGRA“ naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdymo procese pradėtame UAB prekybos namai „V. V. V“ prašymu remiantis Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2018-02-22 vykdomuoju raštu išduotu c. b. Nr. 2eVP-1779-308/2018, įpareigojant antstolį R. V. sustabdyti pradėtą vykdomąją bylą Nr. 0128/18/00436, uždraudžiant minėtoje vykdomojoje byloje imtis bet kokių priverstinio vykdymo priemonių bei uždraudžiant išieškotas sumas paskirstyti ir išmokėti išieškotojui; be to, sustabdyti bet kokius kitus vykdymo procesus (jeigu tokių būtų) pradėtus vykdomojo raštu išduoto Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2018-01-18 nutarties, priimtos c. b. Nr. eL2-1202-308/2018, kuria patvirtina J. B. ir UAB prekybos namai „V. V. V“ sudaryta taikos sutartis, pagrindu.

83.

9Nurodė, kad 2018-03-02 buvo įregistruotas turto arešto aktas prekybos namų „V. V. V“ naudai, išieškant iš atsakovo 302 550 EUR dydžio skolą atsiradusią ginčijamos laidavimo sutarties pagrindu. Egzistuoja reali rizika, kad prekybos namų „V. V. V“ naudai vykdomojoje byloje Nr. 0128/18/00436 tęsiant priverstinio skolos išieškojimo veiksmus, vėliau pripažinus laidavimo sutartį negaliojančia, nebus objektyviai įmanoma pritaikyti restitucijos. Prekybos namų „V. V. V“ faktinis nemokumas nulems tai, kad ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas (restitucijos taikymo aspektu) taps objektyviai neįmanomas. Nagrinėjamoje byloje nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, de facto bus sudarytos sąlygos pasiekti viešajai tvarkai ir geros moralės normoms prieštaraujantį sandorio tikslą (t. y. apeinant kitus kreditorius ir išvengiant arešto sukeliamų teisinių padarinių bus nukreiptos atsakovo gautinos piniginės lėšos į kitą bendrovę nesant tam realaus teisinio pagrindo, prisidengiant fiktyvia sutartimi ir tam tikrų asmenų atliktais nesąžiningais veiksmais).

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies. Ieškovės UAB „SCANDAGRA“ reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – iki bus išnagrinėta civilinė byla sustabdė išieškojimą vykdymo procese pradėtame uždarosios akcinės bendrovės prekybos namai „V. V. V“ (juridinio asmens kodas 120872893) prašymu remiantis Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2018-02-22 vykdomuoju raštu išduotu civilinėje byloje Nr. 2eVP-1779-308/2018, įpareigojant antstolį R. V. sustabdyti pradėtą vykdomąją bylą Nr. 0128/18/00436, uždraudžiant minėtoje vykdomojoje byloje imtis bet kokių priverstinio vykdymo priemonių bei uždraudžiant išieškotas sumas paskirstyti ir išmokėti išieškotojui, taip pat sustabdė bet kokius kitus vykdymo veiksmus šioje vykdomojoje byloje. Kitoje dalyje prašymą atmetė. Nutartį pavedė vykdyti antstoliui R. V. skubiai.

145.

15Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė ginčija 2015-02-10 Laidavimo sutartį (įskaitant visus jos priedus ir pakeitimus), kuria J. B. laidavo už TŪB „Energija“ įsiskolinimą. Įsiskolinimas buvo fiksuotas 2014-12-31 tarpusavio įsiskolinimų suderinimo akte sudarytame tarp TŪB „Energija“ bei UAB „Vilniaus dujotiekio statyba“. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad sandoris buvo sudarytas atgaline data, nurodyta laidavimo sutartis 2015 metais neegzistavo ir buvo sudaryta tik kai ieškovė kreipėsi į teismą dėl 168 911,16 EUR skolos priteisimo iš J. B..

166.

17Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, jog skola pagal 2014-12-31 tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktą, sudarytą tarp TŪB „Energija“ bei UAB „Vilniaus dujotiekio statyba“ 2015-10-19 Trakų rajono apylinkės teismo įsakymu buvo priteista tik iš TŪB „Energija“, t. y. iš atsakovo J. B. kaip laiduotojo skolos priteisti nebuvo prašoma. Apie 2015-02-10 laidavimo sutarties sudarymą bankrutavusios UAB „Vilniaus dujotiekio statyba“ 2010-2015 m. trumpai saugomų dokumentų bylų sąraše duomenų taip pat nėra. Atsakovei UAB prekybos namams „V.V.V“ dirba vos vienas darbuotojas, finansinės atskaitomybės dokumentų atsakovė neteikia (tai gali apsunkinti galimai palankaus ieškovei sprendimo vykdymą), o laidavimo sutartimi užtikrinti tarpusavyje galimai susijusių bendrovių įsipareigojimai.

187.

19Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumą, grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, galimus ieškovės nuostolius ir duomenis apie šalių turtinę padėtį, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad galimai atgaline data sudarius sandorį galėjo būti pažeistas viešasis interesas, teismas laikė, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas sustabdyti išieškojimą vykdymo procese.

208.

21Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo reikalavimą sustabdyti bet kokius kitus vykdymo procesus kaip nepagrįstą, perteklinį, kadangi šiuo metu nėra jokių duomenų apie galimus kitus vykdymo procesus.

22III.

23Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

249.

25Atskiruoju skundu atsakovas J. B. prašė Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2- 400-892/2019 panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės UAB „SCANDAGRA“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

2610.

27Apelianto nuomone, nagrinėjamu atveju nėra nei vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, be to, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia proporcingumo principą. Ieškovės pareikštas ieškinys nėra prima facie pagrįstas. Skundžiamoje nutartyje nurodyti argumentai, neva leidžiantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones patys savaime nėra neteisėti. Be to, neegzistuoja ir grėsmė dėl būsimo teismo sprendimo vykdymo, jei toks palankus būtų ieškovės naudai ir priimtas – Ieškovė nepateikė nei vieno įrodymo apie tai, jog atsakovas gali slėpti turtą, vengti teismo sprendimo vykdymo. Priimtas sprendimas ginčijamos 2015-02-10 Laidavimo sutarties pagrindu, yra atsakovo atžvilgiu vykdomas jau ilgą laiką (nuo 2018-03-02). Negana to, pačios Ieškovės reikalavimo teisė į Atsakovą yra ginčijama. Sustabdžius vykdomąją bylą, atsakovui yra skaičiuojamos 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 300 000 EUR sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo dienos – įvertinant tai, kad šios bylos nagrinėjimas gali užtrukti 2 – 3 metus iki priimto teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo, atsakovo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patiriami nuostoliai per metus sudarys apie 15 000 EUR, kas akivaizdžiai pažeidžia ekonomiškumo principą.

2811.

29Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „SCANDAGRA“ prašė jį atmesti.

3012.

31Nurodė, jog šiuo atveju, yra pakankamai įrodymų ir faktinių aplinkybių, kurie prima facie įrodo Ieškovo ieškinio pagrįstumą. Be teismo nurodytų aplinkybių pažymėjo, jog nors įsiskolinimas, už kurį tariamai laidavo atsakovas J. B., susidarė iki 2014-12-31, į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovo J. B., kaip laiduotojo, buvo kreiptasi tik 2018-01-05 (t.y. neilgai trukus po to, kai Ieškovas kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovo J. B.). Atsakovas J. B. atskirajame skunde dėsto tik deklaratyvius teiginius dėl ieškinio prima facie nepagrįstumo, tačiau nepateikia jokių argumentų bei įrodymų, kurie paneigtų nutartyje Teismo nurodytas aplinkybes ir įrodytų Laidavimo sutarties sudarymo 2015 m. faktą. Atsakovas UAB prekybos namai „V. V. V“, kurio naudai buvo vykdomas nutartimi sustabdytas išieškojimas, realios ūkinės-komercinės veiklos nevykdo. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, iš atsakovo J. B. išieškotas sumas atsakovas UAB prekybos namai „V. V. V“ galėtų realizuoti, papildomai negeneruojant jokių kitų pajamų, kas galutinį Teismo sprendimo vykdymą ir galimai taikytiną restituciją, pripažinus Laidavimo sutartį negaliojančia, padarytų neįmanomą. Atsakovų J. B. ir UAB prekybos namai „V. V. V“ elgesys bylos nagrinėjimo metu (t.y. atsiliepimų į ieškinį ir pačios ginčijamos Laidavimo sutarties nepateikimas, neabejotinai esant informuotiems apie šios bylos proceso eigą) rodo, kad atsakovai nesiekia užtikrinti, kad civilinė byla būtų išnagrinėta operatyviai ir leidžia abejoti atsakovų sąžiningumu. Ieškovas taip pat atkreipė dėmesį, jog atsakovas J. B. turėtų būti suinteresuotas laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, nes tuo atveju, jei Laidavimo sutartis būtų nuginčyta, o išieškojimas UAB prekybos namai „V. V. V“ jau būtų įvykdytas, būtų neįmanoma taikyti restitucijos ir grąžinti išieškotos sumos atsakovo J. B. nuosavybėn. Ieškovas nesutiko su apelianto argumentais, dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių neekonomiškumo. Pažymėjo, jog tiek teismas, tiek ieškovas yra suinteresuoti operatyviu ir efektyviu bylos nagrinėjimu, kas nepasakytina apie atsakovus, kurie vis dar nepateikė atsiliepimų į ieškinį, pačios ginčijamos Laidavimo sutarties ar kitų įrodymų, kurie padėtų operatyviai išnagrinėti bylą.

3213.

33Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB prekybos namai „V. V. V“ prašė jį tenkinti.

3414.

35Nurodė, kad sutinka su atsakovo J. B. pateiktu atskiruoju skundu. Pažymėjo, jog su pasirinktu atstovu atstovavimo sutartį dėl atsakovės atstovavimo šioje byloje sudarė tik 2019-01-22, t. y. jau pasibaigus teismo nustatytam atsiliepimo į ieškovės ieškinį šioje byloje terminu. Nagrinėjamoje byloje ginčijami sandoriai buvo sudaryti tuo metu, kai atsakovei vadovavo kitas – ne dabartinis – direktorius, todėl papildomų, ieškovės deklaruojamų aplinkybių tikrinimas taip pat objektyviai užtruko. Atsakovė verčiasi įvairia ūkine – komercine veikla ir šiuo metu viena iš pagrindinių atsakovės veiklos sričių – probleminių skolų rizikos valdymas ir finansinių atsiskaitymų kontrolė. Nagrinėjamu atveju atsakovės įgyta reikalavimo teisė į pradinį skolininką visiškai atitiko atsakovės veiklą. Ieškovės ieškinyje gausu faktinių klaidų, kurios buvo padarytos siekiant sudaryti ieškinio preliminaraus pagrįstumo įspūdį. Atsakovė iš kito atsakovo ir atsakovės skolininko J. B. nėra gavusi nei vieno EURo. Sudaryta ginčo 2015-02-10 laidavimo sutartis, žiūrint iš ekonominės perspektyvos, buvo racionalus sprendimas, kuris gali būti protingai paaiškintas. Iš esmės, už tai, kad atsakovas J. B. 2015-02-10 laidavimo sutartimi laidavo už TŪB „Energijos“, kurios vardu veikė V. D., prievoles, J. B. buvo fizinio asmens N. D. (tuo metu, t. y. ginčo laidavimo sutarties sudarymo metu, ėjusios ir Atsakovės direktorės pareigas) suteiktos paskolos, apie vieną iš kurių duomenys yra ir šioje byloje.

36IV.

37Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

38Atskirasis skundas atmestinas.

3915.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

4116.

42Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – išieškojimo vykdymo procese sustabdymo.

4317.

44Bylos medžiaga nustatyta, kad pareikštu ieškiniu ieškovas prašo pripažinti J. B. 2015-02-10 Laidavimo sutartį, kuria J. B. laidavo už TŪB „Energija“ įsiskolinimą, kuris buvo fiksuotas 2014-12-31 tarpusavio įsiskolinimų suderinimo akte sudarytame tarp TŪB „Energija“ bei UAB „Vilniaus dujotiekio statyba“, negaliojančia ab initio. Ieškinys grindžiamas argumentu, jog ginčijamas sandoris buvo sudarytas atgaline data, nurodyta laidavimo sutartis 2015 metais neegzistavo ir buvo sudaryta tik kai ieškovė kreipėsi į teismą dėl 168 911,16 EUR skolos priteisimo iš J. B.. Ieškovė prašo sustabdyti antstolio R. V. vykdomą išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0128/18/00436 pagal Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2018-02-22 vykdomąjį raštą išduotą c. b. Nr. 2eVP-1779-308/2018. Minėtas vykdomasis raštas išduotas dėl Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2018-01-18 nutarties civilinėje byloje Nr. eL2-1202-308/2018, kuria patvirtina tarp J. B. ir UAB „V.V.V.“ sudaryta taikos sutartis dėl 300.000,00 EUR sumos ir 7 procentų metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo laiku nesumokėtos sumos iki visiško skolos padengimo, vykdymo. Remiantis informacinės sistemos LITEKO duomenimis civilinėje byloje Nr. eL2-1202-308/2018 UAB „V.V.V.“ į teismą kreipėsi dėl teismo įsakymo išdavimo, kuriuo prašė dėl – 300.000,00 EUR, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko J. B.. Pareiškimo reikalavimas kildinamas iš 2015-02-10 Laidavimo sutarties, kuria J. B. laidavo už TŪB „Energija“.

4518.

46Laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas yra įtvirtintas CPK 145 straipsnio 1 dalyje. Minėto straipsnio pirmosios dalies 10 punktas numato, kad laikinoji apsaugos priemonė gali būti išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš CPK 144 straipsnio 1 dalies teisinių nuostatų darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie yra prima facie pagrįsti, įvykdymą tuo atveju, jei bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 str. ir 178str.). Vykdymo veiksmų sustabdymas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas) susijęs su tam tikrų apribojimų išieškotojui taikymu, todėl nagrinėdamas prašymą sustabdyti išieškojimo veiksmus, teismas privalo siekti, kad būtų užtikrinama išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyra, kad ši priemonė nebūtų taikoma nepagrįstai, o būtų užtikrinama tiek išieškotojo, tiek ir skolininko teisių ir turtinių interesų apsauga.

4719.

48Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškovo pareikštas ieškinys prima facie nėra pagrįstas.

4920.

50Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013). Pažymėtina ir tai, jog atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl ieškinio reikalavimų prima facie nepagrįstumo teismas gali tik tuo atveju, jei ieškovo reikalavimo tenkinimo negalimumas yra akivaizdus jau pradinio jo pateikimo momentu.

5121.

52Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje proceso stadijoje, įvertinus ieškovo ieškinį, negalima konstatuoti, kad jis akivaizdžiai nepagrįstas. Atsižvelgiant į išdėstytą, apelianto argumentai susiję su ieškovo reikalavimo teise, šioje proceso stadijoje nesudaro pagrindo laikyti, jog ieškinys nėra preliminariai pagrįstas.

5322.

54Taip pat nesutiktina su apelianto argumentais, jog nagrinėjamu atveju nenustatyta antroji sąlygą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, t.y. grėsmės būsimo teismo sprendimo vykdymui. Apeliantas pagrįstai teigia, jog pačios savaime nėra neteisėtos pirmosios instancijos teismo nutartyje nustatytos aplinkybės, jog Trakų rajono apylinkės teismo įsakymu 2015-10-19 skola už kurią laidavo atsakovas ginčijama 2015-02-10 sutartimi, buvo priteista tik TŪB „Energija“, neįtraukiant į bylą atsakovo kaip solidaraus skolininko, ar aplinkybė, jog UAB „Vilniaus dujotiekio statyba“ 2010-2015 m. trumpai saugomų dokumentų bylų sąraše nėra duomenų apie ginčijamą sutartį. Tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog šios aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, jog egzistuoja antroji laikinųjų apsaugos priemonių sąlyga – grėsmė būsimo teismo sprendimo vykdymui. Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, šiuo atveju aplinkybė, jog ginčijama laidavimo sutartimi užtikrinti tarpusavyje galimai susijusių bendrovių įsipareigojimai. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškinyje, be kita ko, įrodinėjamas ir atsakovo nesąžiningumas, t.y. prašoma pripažinti sandorį kaip prieštaraujantį viešajai tvarka ir gerai moralei, motyvuojant aplinkybe, jog jis sudarytas atgaline data siekiant išvengti įsipareigojimų ieškovui. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šių aplinkybių visuma sudaro pagrindą spręsti apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neprivalo turėti įrodymų, kad ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė.

5523.

56Kiti atskirojo skundo argumentai susiję su išieškojimo eiga bei atsakovo nuostoliais, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taip pat nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties.

5724.

58Remiantis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra teisinio pagrindo.

59Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

60Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2018 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „SCANDAGRA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams J.... 6. 2.... 7. Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 8. 3.... 9. Nurodė, kad 2018-03-02 buvo įregistruotas turto arešto aktas prekybos namų... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai 2018 m. gruodžio 17... 14. 5.... 15. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė ginčija 2015-02-10... 16. 6.... 17. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, jog skola pagal 2014-12-31... 18. 7.... 19. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, preliminariai įvertinęs ieškinio... 20. 8.... 21. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo reikalavimą sustabdyti bet... 22. III.... 23. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 24. 9.... 25. Atskiruoju skundu atsakovas J. B. prašė Vilniaus regiono apylinkės teismo... 26. 10.... 27. Apelianto nuomone, nagrinėjamu atveju nėra nei vienos iš laikinųjų... 28. 11.... 29. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „SCANDAGRA“ prašė jį... 30. 12.... 31. Nurodė, jog šiuo atveju, yra pakankamai įrodymų ir faktinių aplinkybių,... 32. 13.... 33. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB prekybos namai „V. V. V“... 34. 14.... 35. Nurodė, kad sutinka su atsakovo J. B. pateiktu atskiruoju skundu. Pažymėjo,... 36. IV.... 37. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 38. Atskirasis skundas atmestinas.... 39. 15.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 41. 16.... 42. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 43. 17.... 44. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareikštu ieškiniu ieškovas prašo... 45. 18.... 46. Laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas yra įtvirtintas CPK 145 straipsnio 1... 47. 19.... 48. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentais, jog... 49. 20.... 50. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad spręsdamas... 51. 21.... 52. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje proceso stadijoje, įvertinus... 53. 22.... 54. Taip pat nesutiktina su apelianto argumentais, jog nagrinėjamu atveju... 55. 23.... 56. Kiti atskirojo skundo argumentai susiję su išieškojimo eiga bei atsakovo... 57. 24.... 58. Remiantis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas... 59. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 60. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2018 m. gruodžio 17...