Byla 2-745/2012
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. sausio 16 d. nutarties, kuria iš dalies tenkintas kreditoriaus A. P. prašymas patikslinti finansinį reikalavimą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Langvesta“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Gintaro Pečiulio ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus A. P. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. sausio 16 d. nutarties, kuria iš dalies tenkintas kreditoriaus A. P. prašymas patikslinti finansinį reikalavimą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Langvesta“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismas 2009 m. sausio 19 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Langvesta“. Teismo 2009 m. birželio 1 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 3 d., balandžio 14 d., birželio 22 d., rugsėjo 11 d., lapkričio 9 d., lapkričio 19 d., gruodžio 22 d., 2010 m. sausio 19 d., vasario 1 d., vasario 17 d., kovo 29 d., balandžio 26 d., spalio 4 d., spalio 19 d., 2011 m. sausio 3 d., sausio 20 d., gegužės 9 d., gegužės 27 d., birželio 28 d., rugpjūčio 11 d., lapkričio 7 d. nutartimis buvo tvirtinti ir tikslinti atsakovo kreditorių finansiniai reikalavimai.

5Kreditorius A. P. 2011 m. lapkričio 28 d. teismui pateikė prašymą dėl finansinio reikalavimo patikslinimo. Prašyme nurodė, kad jis po tėvo S. P. mirties paveldėjo pastatą, kuris buvo įkeistas už bankrutavusios UAB „Langvesta“ įsipareigojimus bankui. Antstolė šį turtą pardavė iš varžytynių už 79 030 Lt. Kadangi hipotekos lakšte turto kaina buvo nurodyta 200 000 Lt, kreditorius prašo būtent šia suma padidinti jo finansinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje.

6Bankroto administratorius iš dalies sutiko su kreditoriaus reikalavimu ir nurodė, kad kreditoriaus reikalavimas gali būti padidintas tik tokia suma, už kurią buvo parduotas turtas. Mano, kad turto kaina hipotekos lakšte nurodyta nereali, kadangi pardavimo kaina yra žymiai mažesnė.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2012 m. sausio 16 d. nutartimi iš dalies tenkino kreditoriaus A. P. prašymą ir nustatė, kad kreditoriaus A. P. kreditorinis reikalavimas didinamas 79 030 Lt suma.

9Teismas iš vykdomosios bylos nustatė, kad kreditoriui priklausęs turtas buvo įvertintas 80 000 Lt. Šios kainos kreditorius neginčijo, nors Patikslintas turto arešto aktas Nr. Ba-23156 jam buvo įteiktas asmeniškai. Jam taip pat buvo išaiškinta teisė ginčyti parduotino turto įkainojimą, tačiau šia teise jis taip pat nepasinaudojo (CPK 643 str. 4 p.). Turto pardavimas iš varžytinių iš esmės reiškia, kad nustatyta varžytinių kaina reali, atitinkanti susiformavusią nekilnojamojo turto konjunktūrą. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, kad šiam kreditoriui priklausiusios kontoros su rūsiu 2010-04-12 vidutinė rinkos kaina buvo 48 000 Lt. Teismas konstatavo, kad pardavus turtą būtent už tokią kainą, kokią nustatė antstolė, kreditorius tiek ir turėjo nuostolių. Šiuo atveju teismas nevertino kaip svarbios turto kainos, kurią hipotekos lakšte nurodė S. P. ir AB „SEB bankas“. Savo turtu įvykdęs skolininko UAB „Langvesta“ įsipareigojimą kreditoriui AB „SEB bankas“, A. P. įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į UAB „Langvesta“ dėl sumokėtos sumos, pardavus turtą iš varžytinių (CK 4.195 str. 2 d., 6.112 str. 2 p.). Kadangi šiuo metu atsakovas yra bankrutavęs, kreditorius savo regreso teisę gali įgyvendinti tik vienu būdu – pareikšdamas kreditorinį reikalavimą. Toks teismo patvirtintas reikalavimas tenkinamas trečiąja eile (Įmonių bankroto įstatymo 35 str. 4 d.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu apeliantas A. P. prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. sausio 16 d. nutartį ir patvirtinti jo finansinį reikalavimą visai prašomai 200 000 Lt sumai. Atskirąjį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo turto kaina, nurodyta teisėtame ir nenuginčytame hipotekos lakšte. Iš varžytynių parduotas turtas hipotekos lakšte buvo įkainotas 200 000 Lt suma, jį įkeitus bankui atsakovui buvo suteikta 130 000 Lt paskola. Suteikta paskola turėjo būti grąžinta visa suma, o ne parduoto turto kaina. Pirmosios instancijos teismas analogiškas situacijas (civilinė byla Nr. 2-226-372/2011) vertinant turtą ir patiriamus nuostolius, nepagrįstai vertino skirtingai.

12Byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą nepateikė.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš dalies tenkintas kreditoriaus prašymas padidinti jo finansinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų. Bankroto bylų nagrinėjimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ), kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą ir kt., taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja nurodyto įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.). ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštus ieškinio reikalavimus ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalyje. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai.

17Atsakovui UAB „Langvesta“ bankroto byla buvo iškelta Šiaulių apygardos teismas 2009 m. sausio 19 d. nutartimi. Apelianto finansinis reikalavimas 7 367,96 Lt sumai, kaip pirmos eilės kreditoriaus, ir 109 032,58 Lt sumai, kaip trečios eilės kreditoriaus, buvo patvirtintas Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 3 d. nutartimi. Apeliantas prašė padidinti jo patvirtintą finansinį reikalavimą 200 000 Lt suma. Savo reikalavimą grindė tuo, kad iš varžytynių už 79 030 Lt sumą buvo parduotas jam paveldėjimo teise atitekęs nekilnojamasis turtas, kuris buvo įkeistas atsakovo kreditoriui AB „SEB bankas“. Gautomis pardavus minėtą turtą lėšomis buvo padengtas atsakovo įsiskolinimas AB „SEB bankas“. Kadangi hipotekos lakšte nekilnojamasis turtas buvo įkainotas 200 000 Lt suma, o įkeitus šį turtą atsakovui buvo suteiktas 130 000 Lt kreditas, apeliantas prašo padidinti jo finansinį reikalavimą visa suma, kuria turtas buvo įkainotas hipotekos lakšte.

18Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apelianto realius nuostolius sudarė ne suma, kuria turtas buvo įkainotas hipotekos lakšte – 200 000 Lt, o suma, už kurią turtas buvo parduotas iš varžytynių – 79 030 Lt, todėl šiai sumai padidino apelianto finansinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su šia pirmosios instancijos teismo išvada.

19Nagrinėjamu atveju pardavus apelianto turtą iš varžytynių už 79 030 Lt, ši suma buvo sumokėta ne apeliantui, o nukreipta atsakovo skolai kreditoriui AB „SEB bankas“ padengti. Taigi apeliantas patyrė realius 79 030 Lt nuostolius. Nekilnojamojo turto vertė, nurodyta hipotekos lakšte, kuris nors ir nėra nuginčytas, bei atsakovui suteiktos paskolos dydis nesudaro pagrindo teigti, jog apeliantas patyrė nuostolius 200 000 Lt sumai. Hipotekos kreditoriaus reikalavimai yra tenkinami tik parduoto turto vertės sumai, vadinasi apeliantas, kaip laiduotojas pagal paskolos sutartį, su kreditoriumi AB „SEB bankas“ yra atsiskaitęs, o jo finansinis reikalavimas pagrįstai padidintas sumai, už kurį parduotas įkeistas turtas, t. y. tokiai sumai, kurios dydžio prievolę bankui jis įvykdė už atsakovą. Byloje nėra duomenų, jog apeliantas būtų nesutikęs su turto įkainojimu, atliktu vykdomojoje byloje, ar turto pardavimo iš varžytynių kaina. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad reali turto rinkos kaina yra ta kaina, už kurią daiktas yra nuperkamas, o ne įvertinamas.

20Teisėjų kolegija pabrėžia, kad tuo atveju, jeigu apeliantas ateityje patirs kokius nors papildomus nuostolius, susijusius su atsakovo kredito padengimu kreditoriui AB „SEB bankas“, jis turės teisę kreiptis į bankroto administratorių bei teismą su motyvuotu prašymu dėl finansinio reikalavimo patikslinimo (ĮBĮ 26 str. 1 d.).

21Remiantis išdėstytais motyvais teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atskirasis skundas atmestinas, nes jo argumentai nesudaro objektyvaus pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Palikti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. sausio 16 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. sausio 19 d. nutartimi iškėlė bankroto... 5. Kreditorius A. P. 2011 m. lapkričio 28 d. teismui pateikė prašymą dėl... 6. Bankroto administratorius iš dalies sutiko su kreditoriaus reikalavimu ir... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. sausio 16 d. nutartimi iš dalies tenkino... 9. Teismas iš vykdomosios bylos nustatė, kad kreditoriui priklausęs turtas buvo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu apeliantas A. P. prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo... 12. Byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš... 16. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal... 17. Atsakovui UAB „Langvesta“ bankroto byla buvo iškelta Šiaulių apygardos... 18. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apelianto realius nuostolius... 19. Nagrinėjamu atveju pardavus apelianto turtą iš varžytynių už 79 030 Lt,... 20. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad tuo atveju, jeigu apeliantas ateityje patirs... 21. Remiantis išdėstytais motyvais teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Palikti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. sausio 16 d. nutartį nepakeistą....