Byla 2-1722-723/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant Danguolei Dubakienei, nedalyvaujant šalims, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovams A. S. ir E. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipdamasis į teismą nurodė, kad 2010-06-22 su atsakovais A. S. ir E. S. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią buvo suteiktas 6700 Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2015‑06‑21, tačiau skolininkai iki šiol bankui negražino 11 335,63 Lt skolos. Atsakovai taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui metinę palūkanų normą (14,9000 proc.) už naudojimąsi paskola bei mokėti 0,1 procento delspinigius už kiekvieną pradelstą sumokėti įmokas dieną (Sutarties bendrosios dalies 5.3 p) bei už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną mokėti bankui 0,1 proc. laiku nesumokėtų palūkanų sumos delspinigius (Sutarties bendrosios dalies 5.4 p). Atsakovai nustatytų įsipareigojimų tinkamai nevykdė - nuo kredito išdavimo dienos sumokėjo tik vieną įmoką (2010-09-10), o vėliau nuo 2010-09-10 iki sutarties nutraukimo 2013-03-29 įmokų už kreditą bei palūkanų nemokėjo visai. Ieškovas 2011-05-27 ir 2013-03-16 atsakovams išsiuntė įspėjimo raštus dėl Sutarties sąlygų nevykdymo, reikalaudamas pašalinti pasirašytos Sutarties pažeidimus, tačiau atsakovai šių reikalavimų neįvykdė bei laiku nesumokėjo skolos ir palūkanų įmokų. Ieškovui susisiekti su kredito gavėju nepavyko, nes atsakovai bankui žinomais telefonais neatsiliepė, darbo bei gyvenamosios vietos adresai nežinomi. Remdamasis Sutarties Bendrosios dalies 6.1. punktu, ieškovas 2013-03-29 nutraukė sutartį su atsakovais. Atsakovai iki šiol bankui negrąžino 11 335,63 Lt skolos (tame tarpe: 6548,30 Lt nesugrąžinto kredito, 2540,71 Lt priskaičiuotų palūkanų bei 2246,62 Lt priskaičiuotų delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas).

32013-08-08 ieškovas pareiškimu (b.l. 45-46) atsisakė reikalavimo priteisti iš atsakovų 1455,20 Lt delspinigių ir prašė grąžinti 75 procentus žyminio mokesčio nuo atsisakytos dalies. Nurodė, jog atsisakymo nuo ieškinio dalies pasekmės ieškovui yra žinomos. Tokiu būdu iš atsakovų reikalauja solidariai priteisti 9880,43 Lt skolą (6548,30 Lt kredito, 2540,71 Lt palūkanų ir 791,42 Lt delspinigių), 296 Lt žyminį mokestį bei penkių procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, gautas prašymas byla nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant, todėl byla nagrinėjama ieškovui nedalyvaujant.

5Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jiems pranešta tinkamai – viešo paskelbimo būdu (b.l. 42-44), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą, atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovams nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.).

6Byla iš dalies nutrauktina, kitoje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

8Byloje nustatyta, kad 2010-06-22 šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovams iki 2015-06-21 buvo suteiktas 6700 Lt kreditas Visa Vartojimo kreditinės kortelės Nr. ( - ), refinansavimui ir draudimo įmokai sumokėti; sutartyje nustatyta 14,9000 procentų dydžio palūkanų norma; atsakovai sutartimi įsipareigojo kiekvieno mėnesio 22 dieną mokėti bankui kredito grąžinimo įmokas pagal grafiką (specialiosios dalies 2.6.p., bendrosios dalies 5.1 p.), o už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ar sumokėti palūkanas dieną, mokėti 0,1 procentų dydžio delspinigius (5.3 p., 5.4 p.) (b.l. 9-18).

9Vartojimo kredito sutarties Bendrosios dalies 6.1 p. numatyta, kad bankas turi teisę nutraukti sutartį anksčiau nei numatyta sutartyje, prieš 15 kalendorinių dienų raštu įspėjęs kredito gavėją, jei kredito laikotarpiu kredito gavėjas padaro esminių sutarties pažeidimų; tokiais pažeidimais laikomi Bendrosios dalies 5 punkte nustatytų įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas.

10Ieškovas, pagrįsdamas aplinkybes, jog atsakovai įmoką sumokėjo tik kartą, t.y. 2010-09-10, vėliau mokėjimų neatliko, pateikė delspinigių ir įmokų mokėjimo detalizavimo ataskaitas (b.l. 22-23, 48-49). 2011-05-27, 2013-01-11, 2013-02-13 raštais ieškovas informavo atsakovus apie įsiskolinimą ir įspėjo apie sutarties nutraukimą, jei per nustatytą terminą atsakovai nepadengs nurodyto dydžio įsiskolinimo (b.l. 21, 25-26). 2013-04-08 raštu ieškovas pranešė atsakovams, kad bankas vienašališkai nutraukė kreditavimo sutartį (b.l. 27). Pagal ieškovo 2013-04-04 pažymą, atsakovai ieškovui pagal 2010-06-22 Kredito sutartį Nr. ( - ), liko skolingi 11 335,63 Lt, iš jų 6548,30 Lt kredito suma, 2540,71 Lt palūkanos ir 2246,62 Lt delspinigiai už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas (b.l. 28). Ieškovo atsisakė nuo reikalavimo priteisti 1455,20 Lt delspinigių, ir prašo priteisti 791,42 Lt delspinigių sumą. Tokiu būdu iš atsakovų reikalauja 9880,43 Lt skolos, iš jų 6548,30 Lt kredito suma, 2540,71 Lt palūkanos ir 791,42 Lt delspinigiai už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas (b.l. 23).

11Teismas, nustatęs, kad ieškovo atsisakymas nuo ieškinio dalies neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia niekieno interesų, ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalies priima; byla dalyje dėl 1455,20 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovų A. S. ir E. S. nutrauktina (CPK 140 str. 1 d., 293 str.1 d. 4 p.).

12Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei surinktus įrodymus, darytina išvada, kad atsakovai pretenzijų dėl sutarties vykdymo nepareiškė, įsipareigojimų nesilaikė, t.y. sutartinių prievolių neįvykdė, todėl yra pagrindas reikalavimus dėl negrąžinto kredito, nesumokėtų palūkanų tenkinti, solidariai priteisti iš atsakovų A. S. ir E. S. 6548,30 Lt negrąžinto kredito ir 2540,71 Lt palūkanų ir už laiku nesumokėtą kreditą (LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.200 str., 6.205 str., 6. 873-6.874 str., 6.886 str.).

13Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Kasacinis teismas yra aiškiai, daug kartų ir nuosekliai nurodęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

14Pagal kredito sutarties 5.3 p. atsakovai įsipareigojo už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną mokėti 0,1 proc. laiku nesumokėto kredito ar jo dalies delspinigius, jei negrąžina pagal grafiką nustatytos grąžinti kredito dalies, bei už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną 0,1 proc. laiku nesumokėtų palūkanų delspinigių (5.4 p.).Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

15LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.).Taigi,teismų praktika šiuo klausimu pakankamai sena(žiūrint į LR teismų praktiką nepriklausomybės laikotarpiu).Kasacinis teismas ne kartą prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas ne kartą nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005).Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t.y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005;Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „F. L.“ v. UAB „Pakrijas, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz C. B.“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr.3K-3-503/2007).

16Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, ypač tuo atveju, jeigu viena iš sutarties šalių yra vartotojas. Teismas mato, kad ieškovo elgesys – laukti daugiau nei du metus iki tol, kol priims sprendimą nutraukti sutartį tuo pačiu pagrindu-kai skolininkas nemoka, nesikreipiant į teismą su ieškiniu dėl skolininko prievolės įvykdymo, o tuo metu skaičiuoti kuo didesnį nesumokėtų delspinigių dydį nėra sąžiningas ir teisingas (CK 1.5 str.) nepriklausomai, ar skolininkas sąžiningas atsakovo atžvilgiu. Nors delspinigių norma nustatyta sutartyje, tačiau ši aplinkybė bei delspinigių skaičiavimo laikotarpis negali būti vertinami kaip pagrįsti. Ieškovas turi teisę pasirinkti, ar jam kreiptis į teismą ir kada kreiptis, tačiau jo pareiga pagrįsti savo reikalavimus ir jis, skaičiuodamas delspinigius tokį ilgą laiką turi įrodyti, kad elgėsi vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais (CK 1.5 str. 1-2 d.). Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovai yra vartotojai ir ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių tokį ilgą delsimo išieškoti skolą laikotarpį. Darytina išvada, kad prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, ir vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies ir iš atsakovų ieškovui solidariai priteistina 130,51 Lt delspinigių,kas atitiktų 210 dienų skaičiuojamų delspinigių sumą (b.l.48-49).Tai laikotarpis per kurį ieškovas turėjo pakankamai laiko įsitikinti atsakovų ketinimais nemokėti sutartų įmokų ir paduoti ieškinį į teismą,o ne laukti dar papildomai 709 dienas iki ieškinio padavimo(CK 1.5 str., CPK 6.71 str.).

17Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovų ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,kurios esamoje ekonominėje situacijoje yra pakankama kompensacija ieškovui už atsakovo naudojimąsi negražinta pinigų suma.

18Ieškovui atsisakius nuo reikalavimo priteisti 1455,20 Lt delspinigių, jam grąžintini 75 procentai šiai ieškinio daliai tenkančio žyminio mokesčio, t.y. 33 Lt (CPK 87 str. 2 d.).

19Remiantis CPK 88 str., 93 str. 1 d., patenkinus ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovui priteistinas 296 Lt žyminis mokestis (b.l. 1), t.y. po 148 Lt iš kiekvieno. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš šalių nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

20Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93,185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

21Ieškovo atsisakymą nuo reikalavimo priteisti 1455,20 Lt delspinigių priimti.

22Civilinę bylą Nr. 2-1722-723/2013 dalyje dėl 1455,20 Lt delspinigių solidariai priteisimo iš atsakovų A. S. ir E. S. ieškovui AB SEB bankui nutraukti.

23Ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti solidariai iš atsakovų A. S. (a.k. ( - ) ir E. S. (a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k. ( - ),) 6548,30 Lt negrąžinto kredito, 2540,71 Lt palūkanų ir 130,51 Lt delspinigių, iš viso 9219,52 Lt (devynis tūkstančius du šimtus devyniolika litų 52 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 9219,52 Lt sumos nuo 2013-04-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Priteisti iš atsakovo A. S. (a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k. ( - ),) 148 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti iš atsakovės E. S. (a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k. ( - ),) 148 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų.

27Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

28Grąžinti ieškovui AB SEB bankui (į.k. ( - ),) 33 Lt (trisdešimt tris litus) žyminio mokesčio, sumokėto 2013-04-06 mokėjimo nurodymu Nr. ( - ), AB SEB banke.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas kreipdamasis į teismą nurodė, kad 2010-06-22 su atsakovais A. S.... 3. 2013-08-08 ieškovas pareiškimu (b.l. 45-46) atsisakė reikalavimo priteisti... 4. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką... 5. Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jiems pranešta tinkamai... 6. Byla iš dalies nutrauktina, kitoje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 8. Byloje nustatyta, kad 2010-06-22 šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr.... 9. Vartojimo kredito sutarties Bendrosios dalies 6.1 p. numatyta, kad bankas turi... 10. Ieškovas, pagrįsdamas aplinkybes, jog atsakovai įmoką sumokėjo tik kartą,... 11. Teismas, nustatęs, kad ieškovo atsisakymas nuo ieškinio dalies... 12. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei surinktus įrodymus, darytina... 13. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 14. Pagal kredito sutarties 5.3 p. atsakovai įsipareigojo už kiekvieną... 15. LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir... 16. Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai... 17. Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovų ieškovui... 18. Ieškovui atsisakius nuo reikalavimo priteisti 1455,20 Lt delspinigių, jam... 19. Remiantis CPK 88 str., 93 str. 1 d., patenkinus ieškinį, iš atsakovų... 20. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93,185, 259, 263-270 str.,... 21. Ieškovo atsisakymą nuo reikalavimo priteisti 1455,20 Lt delspinigių priimti.... 22. Civilinę bylą Nr. 2-1722-723/2013 dalyje dėl 1455,20 Lt delspinigių... 23. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti solidariai iš atsakovų A. S. (a.k. ( - ) ir E. S. (a.k. ( - )... 25. Priteisti iš atsakovo A. S. (a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k. ( - ),)... 26. Priteisti iš atsakovės E. S. (a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k. ( -... 27. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 28. Grąžinti ieškovui AB SEB bankui (į.k. ( - ),) 33 Lt (trisdešimt tris... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...