Byla e2-673-881/2019
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eA2-2914-603/2019, kuria atsisakyta priimti uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 atmetė ieškovų uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Čelta“, Š. Č., A. K. Č., L. M. Č., A. Č. ir R. Č. ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir žalos atlyginimo. Teismas šiame sprendime, be kita ko, pripažino, kad ieškovų reikalavimas dėl UAB „Verslavita“ 2007 m. gegužės 28 d. parengtos žemės sklypo vertinimo ataskaitos Nr. N-07-105 (toliau – Ataskaita) pripažinimo negaliojančia byloje neįrodytas. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016 šį pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

72.

8UAB „Čelta“ 2019 m. kovo 12 d. kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 ir pripažinti kredito bei hipotekos sutartis negaliojančiomis (sudarytomis apgaulės būdu).

93.

10UAB „Čelta“ prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodė, kad kreditavimo pagrindas yra rinkos vertė, kuri turi būti nustatyta atitinkamu metodu ir tvarka. Šiuo atveju byloje 3,6235 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) (toliau – Žemės sklypas) rinkos vertė (3 mln. Lt) buvo kildinama iš dokumento, įvardyto kaip preliminari turto įvertinimo ataskaita. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendime nustatė, jog Ataskaita yra galiojanti. Joks teismas nepasisakė dėl to, ar Ataskaita buvo, ar nebuvo preliminari, nors teismų praktika preliminarios ataskaitos nepripažįsta. Taigi kredito lėšos buvo išduotos pagal 2008 m. sausio 31 d. vertinimą (toliau – Vertinimas), nors juo vadovautis nebuvo jokios galimybės. Pasak UAB „Čelta“, minėto Vertinimo panaudojimu buvo siekiama apgauti (suklaidinti) kredito gavėją. Apibendrindama UAB „Čelta“ pažymėjo, kad buvo sužinota, jog esmė buvo ne Ataskaitos pateikimas, o joje nustatyta Žemės sklypo rinkos vertė. Dėl to, nėra pagrindo nepripažinti kredito sutarties negaliojančia ir yra pagrindas atnaujinti procesą. Teisingai išspręsti šalių ginčą galima tik apklausus kredito sutartį sudariusią kredito ekspertę S. V.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 18 d. nutartimi atsisakė priimti UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.

145.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, nustatė, kad UAB „Čelta“ dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 jau kreipėsi daugiau kaip 30 kartų. Teismas pažymėjo, kad UAB „Čelta“ prašymas yra grindžiamas iš esmės tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis kaip ir ankstesni jos prašymai atnaujinti procesą minėtoje byloje, t. y. prašymas grindžiamas aplinkybėmis, susijusiomis su Ataskaita bei Vertinimu, neteisingai nustatyta Žemės sklypo verte. Teismas konstatavo, kad dėl šių aplinkybių jau ne kartą teismų buvo pasisakyta. Apibendrinęs nustatytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakoma priimti.

16III. Atskirojo skundo argumentai

176.

18UAB „Čelta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 18 d. nutartį ir išspręsti bylą iš esmės, nagrinėjant ją žodine tvarka. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

196.1.

20Ginčas dėl kredito sutarties jau vyksta nuo 2010 m., tačiau nei vienas teismas nepasisakė, kokia gi vertė yra nurodyta preliminarioje turto vertinimo ataskaitoje. Teismai nustatė, kad kredito gavėjas Vertinimo nežinojo, tačiau šios esminės aplinkybės nevertino. Joks teismas nepasisakė, kokia vertė nustatyta Vertinimu, o tik konstatavo, kad nustatyta vertė nėra per didelė palyginus su kaina.

216.2.

22Teismui nustatyta pareiga ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti teisingą sprendimą, tačiau šiuo atveju teismas absoliučiai nenagrinėjo bylos, neatsakė nė į vieną prašyme dėl proceso atnaujinimo pateiktą klausimą. Teismas nei suprato, nei nagrinėjo pateiktą prašymą dėl proceso atnaujinimo.

236.3.

24Teismas atsisakė nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, nors kredito ekspertės parodymai būtų esminiai, ji būtų galėjusi paaiškinti aplinkybes, susijusias su Vertinimu (kokia turto rinkos vertė buvo nustatyta, kokiu būdu nustatyta, kad rinkos vertė buvo ne mažesnė, nei vertė nurodyta preliminarioje Ataskaitoje ir kaip atsitiko, kad tokio vertinimo nežinojo kredito gavėjas).

25Teismas

konstatuoja:

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

277.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinis teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių apskųstos nutarties negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

298.

30Analizuojamu atveju sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo, yra pagrįsta ir teisėta.

319.

32Dėl UAB „Čelta“ atskirojo skundo argumentų, susijusių su tuo, kad teismas nenagrinėjo bylos, nesuprato ir nenagrinėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo, nepagrįstai neskyrė nagrinėti bylos žodiniame teismo posėdyje ir nepagrįstai nepakvietė į jį kredito ekspertės, apeliacinis teismas pažymi, kad visa tai negalėjo būti atlikta, nes 2019 m. kovo 18 d. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka buvo sprendžiamas tik UAB „Čelta“ prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimas, bet ne nagrinėjamas pats prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.

3310.

34CPK 370 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad, priėmęs prašymą atnaujinti procesą, teismas paskiria prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo teismo posėdyje datą. Taigi, prašymas atnaujinti procesą nagrinėjamas iš esmės tik tada, jeigu teismas nutaria priimti prašymą atnaujinti procesą. Šiuo atveju Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 18 d. nutartimi atsisakė priimti UAB „Čelta“ prašymą. Atsižvelgiant į tai, UAB „Čelta“ atskirojo skundo argumentai, susiję su nenagrinėta byla ir neįvykdyta teismo pareiga ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes (šios nutarties 6.2 punktas), atmetami kaip nepagrįsti. Atitinkamai, tais pačiais motyvais atmetamas kaip nepagrįstas ir atskirajame skunde suformuluotas prašymas išspręsti bylą iš esmės, nagrinėjant ją žodinio proceso tvarka. Prašymą dėl žodinio bylos nagrinėjimo UAB „Čelta“ iš esmės sieja su tuo, kad žodinio proceso metu turėtų būti apklausta ekspertė S. V., tačiau apeliacinis teismas pažymi, kad šioje byloje atskirojo skundo argumentų pagrindu spręstina tik, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai UAB „Čelta“ prašymą atsisakė priimti. Apeliaciniame procese sprendžiant tokį klausimą liudytojos galimi paaiškinimai dėl Žemės sklypo rinkos vertės nustatymo aplinkybių nėra aktualūs, nes tai galėtų būti vertinama tik tuo atveju, jei prašymas dėl proceso atnaujinimo būtų priimtas ir jo nagrinėjimo metu būtų nuspręsta atnaujinti procesą, t. y. pakartotinai nagrinėjant bylą iš esmės.

3511.

36CPK 370 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka šio kodekso 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas šio kodekso nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra šio kodekso 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai, atsisako prašymą priimti.

3712.

38Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad UAB „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą atsisako priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktų pagrindu (yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (4 punktas), teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (5 punktas)). Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad UAB „Čelta“ prašymas yra grindžiamas iš esmės tomis pačiomis aplinkybėmis, kaip ir ankstesni prašymai, kurie buvo netenkinti (žr., pvz., Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. A2-3556-232/2018) arba, kuriuos buvo atsisakyta priimti (dalis nutarčių yra neįsiteisėjusios). Taigi, pirmosios instancijos teismas iš esmės konstatavo tai, kad UAB „Čelta“ 2019 m. kovo 12 d. pateikė pakartotinį prašymą atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu.

3913.

40Pažymėtina, kad apribojimai pateikti pakartotinį prašymą dėl proceso atnaujinimo yra nustatyti CPK 374 straipsnyje, numatančiame, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas. Aiškindamas šią kodekso nuostatą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad šia nuostata, be kita ko, yra siekiama užtikrinti teismų sprendimų ir jais nustatytų ar patvirtintų teisinių santykių stabilumą, užtikrinti, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Pakartotinis prašymas atnaujinti procesą laikomas tapačiu tuo atveju, jei jis teikiamas tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu. Įstatymas nedraudžia pakartotinai kreiptis į teismą tuo pačiu teisiniu pagrindu, bet skirtingu faktiniu pagrindu. Faktinis pagrindas yra juridiniai faktai, kuriais asmuo grindžia savo prašymą atnaujinti procesą. Jei asmuo grindžia savo prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu teisiniu pagrindu, faktinis prašymo pagrindas yra naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės. Jei pakartotinis prašymas atnaujinti procesą teikiamas remiantis kitomis (ne tapačiomis) naujai paaiškėjusiomis faktinėmis aplinkybėmis, nėra pagrindo teigti, kad yra pakartotinai teikiamas tapatus prašymas atnaujinti procesą. Tuo atveju, jei kaip naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė nurodoma iš esmės tapati anksčiau nurodytai aplinkybei, prašymą turi būti atsisakyta priimti kaip prieštaraujantį CPK 374 straipsnio nuostatoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-1075/2018).

4114.

42Nagrinėjamu atveju UAB „Čelta“ prašyme atnaujinti procesą nurodė, kad sužinota iš esmės nauja esminė aplinkybė, jog kreditavimo pagrindas yra turto rinkos vertė, jos dydis, nustatytas galiojančiu vertinimo metodu, tačiau nurodytas preliminarioje turto įvertinimo Ataskaitoje, o ne kito Vertinimo pateikime, kaip yra konstatuota teismų sprendimais. Iš pateikto prašymo turinio galima daryti išvadą, kad UAB „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu teisiniu pagrindu, jog procesas gali būti atnaujinamas, jei naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

4315.

44Kaip minėta, pareiškėjas gali pakartotinai kreiptis į teismą tuo pačiu teisiniu pagrindu (šiuo atveju – CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu), bet pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu teisiniu pagrindu negali būti grindžiamas ir tuo pačiu faktiniu pagrindu. Nagrinėjamu atveju UAB „Čelta“ kaip naujai paaiškėjusias esmines bylos faktines aplinkybes nurodė aplinkybes iš esmės tapačias anksčiau nurodytoms faktinėmis aplinkybėms (faktinės aplinkybės, susijusios su Vertinimu ir Žemės sklypo rinkos verte, nurodyta Ataskaitoje), todėl pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi teisėtai ir pagrįstai UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti.

4516.

46Dėl UAB „Čelta“ atskirojo skundo argumentų, kad nei vienas teismas nepasisakė, kokia vertė yra nurodyta preliminarioje turto įvertinimo ataskaitoje, nenustatė ir nevertino esminės aplinkybės, kad kredito gavėjas Vertinimo nežinojo, nepasisakė, kokia vertė jame nurodyta, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vertinant, ar pateiktas prašymas atnaujinti procesą nėra tapatus, esminę reikšmę turi ne prašyme panaudotos skirtingos žodinės konstrukcijos, papildomi ar išsamesni motyvai, bet nurodytų faktinių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, esmė, jų turinys. Nors toms pačioms faktinėms aplinkybėms atskirajame skunde suteikta šiek tiek kitokia (papildomai motyvuota) teisinė prasmė, pažymint, kad nurodomos aplinkybės anksčiau bylą nagrinėjusių teismų tam tikrais aspektais nebuvo vertinamos, tačiau tuo nepaneigiama teismo išvada, jog nagrinėjamu atveju buvo teikiamas pakartotinis prašymas atnaujinti procesą ne tik tuo pačiu teisiniu pagrindu, bet ir tuo pačiu faktiniu pagrindu (dėl tų pačių anksčiau proceso atnaujinimo klausimą jau nagrinėjusių teismų įvertintų aplinkybių).

4717.

48Apibendrindamas tai, kas buvo išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

49Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu civilinėje... 7. 2.... 8. UAB „Čelta“ 2019 m. kovo 12 d. kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti... 9. 3.... 10. UAB „Čelta“ prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodė, kad kreditavimo... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 18 d. nutartimi atsisakė priimti UAB... 14. 5.... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko... 16. III. Atskirojo skundo argumentai... 17. 6.... 18. UAB „Čelta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 19. 6.1.... 20. Ginčas dėl kredito sutarties jau vyksta nuo 2010 m., tačiau nei vienas... 21. 6.2.... 22. Teismui nustatyta pareiga ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir... 23. 6.3.... 24. Teismas atsisakė nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, nors kredito... 25. Teismas... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. 7.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 29. 8.... 30. Analizuojamu atveju sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismo nutartis,... 31. 9.... 32. Dėl UAB „Čelta“ atskirojo skundo argumentų, susijusių su tuo, kad... 33. 10.... 34. CPK 370 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad, priėmęs prašymą... 35. 11.... 36. CPK 370 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, spręsdamas prašymo atnaujinti... 37. 12.... 38. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje... 39. 13.... 40. Pažymėtina, kad apribojimai pateikti pakartotinį prašymą dėl proceso... 41. 14.... 42. Nagrinėjamu atveju UAB „Čelta“ prašyme atnaujinti procesą nurodė, kad... 43. 15.... 44. Kaip minėta, pareiškėjas gali pakartotinai kreiptis į teismą tuo pačiu... 45. 16.... 46. Dėl UAB „Čelta“ atskirojo skundo argumentų, kad nei vienas teismas... 47. 17.... 48. Apibendrindamas tai, kas buvo išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 49. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 50. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 18 d. nutartį palikti nepakeistą....