Byla A2-3556-232/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (ieškovo) UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovų UAB „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo atsakovams G. T., R. T., BAB bankui SNORAS (teisių perėmėja UAB „Baltijos kredito sprendimai“), UAB „Verslavita“ tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, BUAB „Taurų spalvos“, A. G..

3Teismas

Nustatė

4Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami: 1) pripažinti UAB UAB „Čelta“ ir G. T., R. T. sudarytą 2008 m. kovo 21 d. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį (išsimokėtinai) Nr. 1936 negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir taikyti restituciją – grąžinti iš atsakovų G. T. ir R. T. sumokėtą UAB „Čelta“ 2 400 000 Lt žemės sklypo pirkimo kainą, įpareigojant 1 990 000 Lt kainos dalį grąžinti tiesiogiai BAB bankas SNORAS, o 410 000 Lt grąžinti UAB „Čelta“, iš UAB „Čelta“ grąžinti atsakovams G. T. ir R. T. 3,6235 ha ploto žemės sklypą, kurio unikalus numeris (duomenis neskelbtini), kadastrinis Nr. (duomenis neskelbtini), esantį (duomenis neskelbtini); 2) pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento UAB „Čelta“ ir BAB bankas SNORAS sudarytą 2008 m. balandžio 17 d. Kredito sutartį Nr. 031-93418 ir grąžinti UAB „Čelta“ iš BAB bankas SNORAS šio kredito sutarties sudarymo metu kaip užstatą sumokėtus 31 774 Lt bei kredito sutarties vykdymo metu sumokėtas 159 521,57 Lt kredito grąžinimo bei palūkanų mokėjimo įmokas; 3) pripažinti negaliojančiomis AB bankas SNORAS ir Š. Č. sudarytą 2008 m. balandžio 11 d. Vartojimo paskolos su užstatu sutartį Nr. 031-93416 bei AB bankas SNORAS ir A. K. Č. sudarytą 2008 m. balandžio 11 d. Vartojimo paskolos su užstatu sutartį Nr. 031-93416 bei taikyti restituciją – grąžinti iš UAB „Čelta“ BAB bankas SNORAS 410 000 Lt, gautus restitucijos pagrindu iš atsakovų G. T. ir R. T.; 4) pripažinti negaliojančia A. K. Č. ir AB bankas SNORAS sudarytą 2008 m. balandžio 17 d. 04-17 Laidavimo sutartį Nr. 1; 5) pripažinti negaliojančia Š. Č. ir AB bankas SNORAS sudarytą 2008 m. balandžio 17 d. Laidavimo sutartį Nr. 2; e) pripažinti negaliojančiomis UAB „Taurų spalvos“ ir AB bankas SNORAS sudarytas 2008 m. balandžio 24 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 612, pagal kurią UAB „Taurų spalvos“ pardavė AB bankas SNORAS paprastąjį vekselį Nr. 1-08 ir paprastąjį vekselį Nr. 2-08, 2008 m. gegužės 9 d. Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 612, pagal kurią UAB „Taurų spalvos“ pardavė AB bankas SNORAS paprastąjį vekselį Nr. 3-08, 2008 m. rugsėjo 9 d. Pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 612, pagal kurią UAB „Taurų spalvos“ pardavė AB bankas SNORAS paprastąjį vekselį Nr. 5-08 ir taikyti restituciją – grąžinti iš BUAB „Tauro spalvos“ BAB bankas SNORAS 86 376,46 Lt (restitucija 24 075,69 Lt sumai netaikoma, nes vekselis NR. 1-08 buvo apmokėtas 2008 m. rugpjūčio 8 d.); 6) pripažinti negaliojančiais nuo jų sudarymo momento 2008 m. balandžio 15 d., 2008 m. sausio 8 d. ir 2008 m. balandžio 15 d. hipotekos lakštus, identifikavimo kodas (duomenis neskelbtini) ir panaikinti hipotekos lakštų registravimus Hipotekos registre; 7) pripažinti neteisinga ir neturinčia juridinės galios UAB „Verslavita“ 2007 m. gegužės 28 d. žemės sklypo vertinimo ataskaitą Nr. N-07-105; 8) priteisti iš atsakovės UAB „Verslavita“ ieškovams 16 464,41 Lt nuostolių; 9) priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 ieškinį atmetė.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016 Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 27 d. sprendimą paliko nepakeistą.

7Pareiškėjas UAB „Čelta“ prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Prašymą grindžia naujai paaiškėjusia aplinkybe. Nurodė, kad „atnaujinimo pagrindas yra sužinotos naujos esminės aplinkybės dėl kredito, kad turto atitiktis (rinkos vertė) tikslu suklaidinti, buvo nustatyta tokiai būklei, kokios nėra ir būti negali (tokį įvertinimą suorganizavo pardavėjai ir pateikė bankui, nežinant paskolos gavėjui), kad būtų įvykdytos kredito sutarties sąlygos, lėmusios kredito suteikimą, bankui pervesti 1 990 000 Lt sumą tiesiai į pardavėjo į pardavėjo asmeninę sąskaitą. Nustačius suklaidinimą dėl rinkos vertės dydžio, kredito sutartis nebegalėtų būti pripažinta galiojanti, tuo pačiu ir sandoris nebegalėtų būti pripažintas galiojančiu“.

8BAB bankui SNORAS (teisių perėmėja UAB „Baltijos kredito sprendimai“) atsiliepimu prašė pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti kaip nepagrįstą, paskirti pareiškėjui 5 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, iš jos 50 proc. priteisiant BAB banko SNORAS naudai, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pareiškėjas nenurodė jokių esminių naujai paaiškėjusių bylos aplinkybių, kurios būtų lėmusios kitokių procesinių sprendimų priėmimą išnagrinėtoje byloje. Pareiškėjas teikia pakartotinius pareiškimus, kuriuose nurodo tapačius, neva egzistuojančius, proceso atnaujinimo pagrindus. Pareiškėjas, pateikdamas skundą, kuris grindžiamas teismų jau įvertintomis neva naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, todėl yra pagrindas paskirti pareiškėjui baudą.

9Teismas

konstatuoja:

10Teismas pažymi, kad teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą, teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą, tačiau galimi atvejai, kai po bylos išsprendimo paaiškėja naujų teisinių ar faktinių aplinkybių, turinčių įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Būtent tokiai situacijai įstatymų leidėjas įtvirtino proceso atnaujinimo institutą. Proceso atnaujinimo institutas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje vertinamas, kaip ekstraordinarus būdas, peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad proceso atnaujinimo institutą reglamentuojančios teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos, atsižvelgiant į šio instituto tikslus ir uždavinius. Dažniausiai jis taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės apginti savo pažeistas teises ir interesus kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais (2008-10-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2008). Dėl to procesas privalo būti atnaujintas, jeigu yra pagrįstas pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija, kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti teismų procesiniai sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti. Proceso atnaujinimas negali būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti įsiteisėjusių teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-01-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008). Dėl šios priežasties, užtikrinant teismų pareigą neleisti, kad įrodinėjimo procesas būtų begalinis, ir siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų (CPK 2 str.) – kaip galima greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 straipsnis), teismui yra svarbu, atsižvelgiant į proceso atnaujinimo paskirtį, tiksliai ir neabejotinai nustatyti pagrindų procesui atnaujinti buvimą. Nurodyti proceso atnaujinimo instituto tikslai reikalauja, kad teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas taikytų ne formaliai, o atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus. Dėl to bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimto teismo procesinio sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2004).

11CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai. Vienas iš proceso atnaujinimo pagrindų – kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Būtent šiuo pagrindu pareiškėjas grindžia savo prašymą dėl proceso atnaujinimo.

12Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios, kurios atitinka šiuos požymius: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-437-686/2016 44 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

13Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad dėl naujų duomenų gavimo būtų pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspręsti kitaip: patenkintus reikalavimus atmesti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies), nepatenkintus reikalavimus patenkinti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies) arba teismo sprendimą pakeisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-12-01 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-643-219/2015).

14Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigė, kad jam yra išaiškėjusi nauja aplinkybė – sudarant ginčo žemės sklypo pardavimo sutartį, pirkėjui (pareiškėjui) nebuvo suteikta pilna informacija apie žemės sklypo vertę, suklaidinant pareiškėją dėl realios žemės sklypo vertės.

15Teismas, įvertinęs prašymą dėl proceso atnaujinimo, daro išvadą, kad pareiškėjo nurodytos naujai paaiškėjusios aplinkybės, dėl kurių procesas pagal pareiškėją turėtų būti atnaujintas, neatitinka CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytų naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis nustatytų požymių. Teismas pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, kuria pareiškėjas prašo atnaujinti, ieškovai įrodinėjo aplinkybę, kad žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis, kredito sutartis ir kiti išvestiniai sandoriai buvo sudaryti ieškovams iš esmės suklydus dėl tikrosios turto vertės. Teigė, kad žinodama tikrąją sklypo vertę UAB „Čelta“ nebūtų sudariusi pirkimo-pardavimo sutarties, kredito sutarties ir kitų su jomis susijusių sandorių. Nurodytas aplinkybes įvertino tiek Vilniaus apygardos teismas, kuris 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė, tiek Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016, kuris 2016 m. spalio 27 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 27 d. sprendimą paliko nepakeistą. Teismas atkreipia dėmesį, kad civilinėje byloje, kurią pareiškėjas prašo atnaujinti, taip pat buvo analizuojamos tiek 2007 m. gegužės 28 d., tiek 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo ataskaitos, taigi ataskaitos ir su ataskaitomis susijusios aplinkybės pareiškėjui jau buvo žinomos bylos, kurios procesą prašomą atnaujinti, nagrinėjimo metu. Įsiteisėjusiais teismo sprendimais konstatuota, kad patys ieškovai nesidomėjo turto vertinimo ataskaitomis. Nurodytų aplinkybių kontekste teismas sprendžia, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės nėra laikomos naujai paaiškėjusiomis, todėl prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkinamas.

16BAB bankas SNORAS (teisių perėmėja UAB „Baltijos kredito sprendimai“) atsiliepimu į prašymą dėl proceso atnaujinimo prašė skirti pareiškėjui 5 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, iš jos 50 procentų priteisiant BAB banko SNORAS naudai.

17CPK 95 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. Civiliniame procese galiojantis dispozityvumo principas reiškia, jog kiekvienas asmuo yra laisvas pasirinkti savo teisių gynybos būdą, todėl pareiškėjas savo teises gali įgyvendinti bet kuriuo įstatymo neuždraustu būdu, taigi ir pateikiant prašymą dėl proceso atnaujinimo. Nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo teigti, jog pareikštas prašymas yra akivaizdžiai nesąžiningas, paduotas siekiant kitų tikslų, nei apginti teises, todėl prašymas dėl baudos skyrimo atmetamas.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 366, 95apel straipsniais,

Nutarė

19atmesti pareiškėjo (ieškovo) UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo.

20Netenkinti BAB banko SNORAS (teisių perėmėja UAB „Baltijos kredito sprendimai“) prašymo skirti baudą pareiškėjui UAB „Čelta“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teismas... 4. Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami: 1) pripažinti UAB UAB... 5. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu civilinėje... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi civilinėje byloje... 7. Pareiškėjas UAB „Čelta“ prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje... 8. BAB bankui SNORAS (teisių perėmėja UAB „Baltijos kredito sprendimai“)... 9. Teismas... 10. Teismas pažymi, kad teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą,... 11. CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo... 12. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies... 13. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus... 14. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigė, kad jam yra išaiškėjusi nauja... 15. Teismas, įvertinęs prašymą dėl proceso atnaujinimo, daro išvadą, kad... 16. BAB bankas SNORAS (teisių perėmėja UAB „Baltijos kredito sprendimai“)... 17. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 366,... 19. atmesti pareiškėjo (ieškovo) UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso... 20. Netenkinti BAB banko SNORAS (teisių perėmėja UAB „Baltijos kredito...