Byla 2-4293-494/2015
Dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Domrema“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Būrai“, ieškinį atsakovui D. F. (D. F.) dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo D. F. 1329,45 Eur žalos atlyginimą ir 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinyje ir jo patikslinime nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-11-04 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-5800-567/2014 iškėlė UAB „Domrema“ bankroto bylą ir paskyrė bankroto administratorių UAB „Būrai“, kurio įgaliotas asmuo M. K.. 2015-05-14 ir 2015-08-19 nutartimis teismas civilinėje byloje Nr. eB2-2432-567/2015 patvirtino patikslintą BUAB „Domrema“ kreditorių sąrašą ir finansinius reikalavimus bendrai 34264,27 Eur sumai. Teismas konstatavo, kad ieškovė UAB „Domrema“ buvo nemoki nuo 2011-12-31. Ji neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centrui už 2012 m. ir vėlesnius metus. Pagal VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija UAB „Domrema“ vadovu nuo 2013-12-31 iki 2014-02-28 buvo atsakovas D. F.. Jis nevykdė savo, kaip įmonės vadovo pareigų, numatytų IBĮ 8 str. 1 d., t.y. matydamas, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais ir yra nemoki, nesikreipė į teismą dėl bylos bendrovei iškėlimo, leido susidaryti kreditorių reikalavimams, veikė nesąžiningai įmonės ir jos kreditorių atžvilgiu, todėl pagal ĮBĮ 8 str. 4 d., CK 2.87 str. 7 d., 6.263 str. 1 d. turi atlyginti atsiradusią žalą. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų padaryta žala laikytina Vilniaus apygardos teismo 2015-05-14 ir 2015-08-19 nutartimis civilinėje byloje Nr. eB2-2432-567/2015 patvirtinta BUAB “Domrema” kreditorių reikalavimų suma. Iš Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija apie ieškovę matyti, kad įmonei vadovavo keli skirtingi asmenys, todėl nustatant atsakovo padarytos ieškovui žalos dydį, žala skaičiuojama proporcingai pagal atsakovo vadovavimo įmonei laiką. Atsakovas vadovavo ieškovei nuo 2013-12-31 iki 2014-02-28, t.y. 59 dienas iš 1519 dienų, skaičiuojant nuo 2010-09-20 iki teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos - 2014-11-17 (3,88 proc. laiko), todėl atsakingas už 3,88 proc. ieškovei padarytą žalą, t.y. 1329,45 Eur. Šiuo atveju tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovei padarytų nuostolių (žalos) yra tiesioginis priežastinis ryšys, nes būtent atsakovo veiksmai lėmė ieškovės nuostolių atsiradimą (CK 6.247 str.). CK 6.248 str. 1 d. įtvirtinta skolininko kaltės prezumpcija, todėl atsakovo kaltės ieškovė neprivalo įrodinėti, bet akivaizdu, kad atsakovas, kaip įmonės vadovas, veikė priešingai įmonės interesams ir savo veiksmais (neveikimu) padarė ieškovei turtinę žalą, kurią turi atlyginti. Atsakovo civilinei atsakomybei kilti yra visos sąlygos. Tokios praktikos laikosi ir kasacinis teismas (LAT 2014-10-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014, 2011-05-05 nutartis Nr. 3K-3-228/2011, 2013-10-16 nutartis Nr. 3K-3-496/2013, 2004-02-18 nutartis Nr. 3K-3-109/2004 ir kt.). Bankroto administratorius gina bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teises ir teisėtus interesus, imasi priemonių išieškoti skolas iš įmonės skolininkų (LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 str. 5 d. 14 p., 23 p.), todėl kreipiasi į teismą dėl žalos priteisimo. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento (b.l. 2-5, 22-23).

3Atsakovo D. F. gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, todėl procesiniai dokumentai jam įteikti viešo paskelbimo būdu (( - ) str.). Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių (( - ) str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Vadovaujantis ( - ) str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad patvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir savo reikalavimus ieškovė grindžia Vilniaus apygardos teismo 2014-11-04 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-5800-567/2014, kuria ieškovei UAB „Domrema iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Būrai“ (b.l. 6-7), Vilniaus apygardos teismo 2015-05-14 ir 2015-08-19 nutartimis byloje Nr. eB2-2432-567/2015, kuriomis UAB „Domrema“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtintas kreditorių sąrašas ir finansiniai reikalavimai bendrai 34264,27 Eur sumai (b.l. 9-11), VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išplėstiniu išrašu su istorija, kuriame nurodyta, kad UAB „Domrema“ nuo 2010-09-21 iki 2014-11-17 (1519 dienos), t.y. teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, vadovavo keturi asmenys. Vienas iš jų – atsakovas D. F. įmonės vadovu buvo nuo 2013-12-31 iki 2014-02-28, t.y. 59 dienas (b.l. 12-16), UAB „Domrema“ balansu už ataskaitinį laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31), pelno (nuostolių) ataskaita (b.l. 17-18) ir kitais dokumentais (įgaliojimu).

7Pateikti įrodymai patvirtina ieškinyje nurodytas aplinkybes, kad UAB „Domrema“ buvo nemoki nuo 2011-12-31, įmonės ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė buvo 273727 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 319059 Lt, įmonės nuostoliai 2011 m. sudarė 50194 Lt. Kadangi UAB „Domrema“ pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės, Vilniaus apygardos teismas 2014-11-04 nutartimi iškėlė įmonei bankroto bylą ir patvirtino kreditorių sąrašą bei finansinius reikalavimus 34264,27 Eur sumai. Iš Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija apie ieškovę matyti, kad įmonei nuo 2010-09-21 iki 2014-11-17 (1519 dienos), t.y. teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, vadovavo keturi skirtingi asmenys, todėl nustatant atsakovo padarytos ieškovui žalos dydį, žala skaičiuojama proporcingai pagal atsakovo vadovavimo įmonei laiką. Atsakovas vadovavo UAB „Domrema“ nuo 2013-12-31 iki 2014-02-28, t.y. 59 dienas iš 1519 dienų (3,88 proc. laiko). Būdamas įmonės vadovu ir žinodamas, kad įmonė yra nemoki, atsakovas nesikreipė dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, taip leisdamas didėti skoloms, elgėsi neatsakingai ir priešingai įmonės interesams, todėl padarė įmonei turtinę žalą. Kiekvieno iš buvusių vadovų padarytos žalos dydžio nustatyti neįmanoma, todėl ieškovė paskaičiavo žalą proporcingai kiekvieno iš jų vadovavimo įmonei laikui. Atsakovo D. F. padaryta ieškovei žala sudaro 1329,45 Eur (34264,27 Eur x 3,88 proc.).

8LR Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 d. nustato, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. P. Į. bankroto įstatymo 8 str. 1 d., jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonė laikoma nemokia, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir pan.) ir pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Tokiu atveju įmonei turi būti keliama bankroto byla.

9Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė UAB „Domrema“ buvo nemoki nuo 2011-12-31, tačiau šiai bendrovei laikotarpiu nuo 2013-12-31 iki 2014-02-28 vadovavęs atsakovas D. F. nesiėmė veiksmų inicijuoti įmonei bankroto bylą. Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; kad įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; kad įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Bendrovės ir administracijos vadovo santykiams būdingi įstatyminio atstovavimo bruožai (Lietuvos A. T. 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

10Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Pagal CK 6.263 straipsnį kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis taip, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.251 str. 1 d.).

11Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.). Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 4 d. nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį (CK 6.246–6.249 str.), o, nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (( - ) str., 182 str. 4 punktas) (Lietuvos A. T. 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2012-06-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1134/2012).

12Lietuvos A. T. išplėstinė teisėjų kolegija 2009-11-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, sprendė, kad įstatymų nuostatose įtvirtintos bendrovės vadovo pareigos veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai (ABĮ 19 str. 8 dalis), juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 dalis), taip pat CK 2.87 str. 7 dalies nuostatos dėl bendrovės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą, teikia pagrindą konstatuoti, kad bendrovės vadovo veiksmai sudarant ir vykdant sandorius turi užtikrinti, kad bendrovei nebūtų padaryta žalos (nuostolių). Kadangi bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), tai padarytos žalos (nuostolių) faktas, kaip toks, yra ne tik viena iš būtinųjų bendrovės vadovo civilinės (deliktinės) atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas vadovo veiksmus (neveikimą) kvalifikuoti kaip neteisėtus. Kasacinės instancijos teismas pažymėjo, kad įmonės bankroto byloje patvirtina kreditorių reikalavimų suma civilinėje byloje dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tuo, kad esant įmonei nemokiai, nepaduodamas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, yra vertinama kaip įmonės vadovo padaryta žala (LAT 2011-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2011, 2013-10-16 nutartis Nr. 3K-3-496/2013).

13R. Į. bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 14 p., bankroto administratorius gina bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teises bei teisėtus interesus, imasi priemonių išieškoti skolas iš įmonės skolininkų (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 23 p.).

14Byloje esančiais duomenimis bei aukščiau išdėstytu, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja visos būtinosios deliktinės atsakomybės sąlygos: 1) atsakovas D. F. būdamas ieškovės vadovu, nevykdė savo įstatyminės pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nemokia tapusiai bendrovei; 2) bendrovės vadovo ar kito asmens, turinčio pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiai bendrovei, kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.); 3) iš pateiktų įrodymų matyti, jog ieškovė patyrė turtinę žalą; 4) atsakovui delsiant kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, bendrovės skoliniai įsipareigojimai tik didėjo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, yra pagrindas pripažinti ieškinį pagrįstu ir tenkinti visa apimtimi bei priteisti iš atsakovo ieškovės naudai 1329,45 Eur žalos atlyginimo (CK 2.87 str., 6.245 str., 6.263 str.).

15Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos ieškovei 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2015-10-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal CPK 83 str. 1 d. 8 p, todėl iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 39,88 Eur žyminio mokesčio ir teismo turėtų 3,19 Eur pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 43,07 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) 262, 265, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

18Ieškinį patenkinti.

19Priteisti iš atsakovo D. F. (a. k. ( - ) ieškovei BUAB „Domrema“ (į. k. ( - )) 1329,45 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus dvidešimt devynis eurus 45 ct) žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2015-10-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti iš atsakovo D. F. (a. k. ( - ) 43,07 Eur (keturiasdešimt tris eurus 07 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), bankas „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ( - ) straipsnio nustatyta tvarka.

22Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

23Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo D. F. 1329,45 Eur žalos atlyginimą ir... 3. Atsakovo D. F. gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, todėl procesiniai... 4. Ieškinys tenkintinas. ... 5. Vadovaujantis ( - ) str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už... 6. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir savo reikalavimus ieškovė grindžia... 7. Pateikti įrodymai patvirtina ieškinyje nurodytas aplinkybes, kad UAB... 8. LR Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 d. nustato, kad bendrovės valdymo... 9. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė UAB „Domrema“ buvo nemoki nuo... 10. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse... 11. Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis... 12. Lietuvos A. T. išplėstinė teisėjų kolegija 2009-11-20 nutartyje... 13. R. Į. bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 14 p., bankroto administratorius gina... 14. Byloje esančiais duomenimis bei aukščiau išdėstytu, teismas konstatuoja,... 15. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos... 16. Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal CPK 83 str. 1 d.... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) 262, 265, 285-286 straipsniais,... 18. Ieškinį patenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovo D. F. (a. k. ( - ) ieškovei BUAB „Domrema“ (į. k.... 20. Priteisti iš atsakovo D. F. (a. k. ( - ) 43,07 Eur (keturiasdešimt tris eurus... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau... 22. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 23. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos...