Byla 2-2025-637/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Audronė Gaižutienė, sekretoriaujant Svajonei Krakienei, žodinio proceso tvarka parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei R. J. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

22011 m. spalio 5 d. išduotas teismo įsakymas išieškoti 750,00 Lt skolą, 1494,17 Lt delspinigius, 3,25 Lt sutartines palūkanas, 17,00 Lt bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės R. J. ieškovo UAB „4finance“ naudai.

3Atsakovė pagal priimtą teismo įsakymą dalį ieškovo reikalavimų įvykdė, dalį pripažino, o dėl likusios dalies teismo įsakymu priteistų sumų pateikė prieštaravimus.

4Dėl atsakovės neginčijamų reikalavimų sumos buvo išduotas naujas teismo įsakymas išieškoti iš atsakovės R. J. 204,00 Lt skolą ir 17,00 Lt žyminį mokestį ieškovo UAB „4finance“ naudai (b.l. 12).

5Dėl atsakovės ginčijamų reikalavimų ieškovas pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 1643,25 Lt skolą (kurią sudaro 146,00 Lt paskola, 3,25 Lt paskolos suteikimo mokestis, 1494,00 Lt delspinigiai), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70,00 Lt žyminį mokestį. Nurodė, kad 2009 m. lapkričio 11 d. tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovei 750,00 Lt. Paskolą atsakovė turėjo grąžinti 2010 m. kovo 20 d., tačiau negrąžino. Delspinigiai paskaičiuoti remiantis Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 punktu - 1 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo uždelstų mokėjimų – nuo negrąžintos 753,25 Lt sumos. Delspinigiai skaičiuoti už 215 kalendorinių dienų (1619,00 Lt (753,25 * 1 proc.), nors atsakovė vėluoja grąžinti kreditą 650 dienų. Kadangi dalį delspinigių padengė atsakovė (124,25 Lt), nepadengta delspinigių suma sudaro 1494,00 Lt (1619,00 Lt – 125,00 Lt).

6Atsakovė atsiliepimu į ieškinį nesutinka su ieškovo paskaičiuota 1494,00 Lt delspinigių suma, prašo paskaičiuoti 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Dėl kitų ieškovo reikalavimų prieštaravimų nereiškia.

7Byloje paskirtas parengiamasis teismo posėdis.

8Į parengiamąjį teismo posėdį ieškovas neatvyko, gautas jo prašymas nagrinėti bylą ieškovui nedalyvaujant bei prašymas priimti sprendimą, jei į teismo posėdį neatvyks ieškovė (b.l. 53).

9Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (sutuoktiniui), į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 123 straipsnio 3 dalis, 230 straipsnio 2 dalis ir 262 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009 m. lapkričio 11 d. ieškovas su atsakove pagal ieškovo bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė Paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovei suteikė 750,00 Lt paskolą, o atsakovė įsipareigojo paskolą grąžinti iki 2010 m. kovo 20 d. (b.l. 23-24). Atsakovė savo įsipareigojimų pagal minėtą paskolos sutartį pilnai neįvykdė, sutartyje nurodytu terminu ieškovui visos paskolos nesumokėjo. Ginčo tarp šalių dėl to, kad atsakovė ieškovui liko skolinga 146,00 Lt skolą ir 3,25 Lt paskolos suteikimo mokestį nėra (b.l. 33).

12Pagal LR CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Remiantis LR CK 6.63 str. 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalys tarpusavyje sudarė paskolos sutartį. Pagal LR CK nuostatas, paskolos sutartis suprantama – kai viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį patį kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (LR CK 6.870 str. 6.873 str.). LR CK 6.256 str. 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata - kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Atsakovė savo pareigos grąžinti paskolą laiku nevykdė, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 149,25 Lt skolą (146,00 Lt paskolą, 3,25 Lt paskolos suteikimo mokestį) tenkintinas visiškai.

13Pagal bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 punkto nuostatas (b. l. 20), atsakovė, praleidusi terminą grąžinti Sutartyje numatytą mokėjimą, įsipareigojo mokėti ieškovui 1 % (vieno procento) dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas paskaičiavo, jog delspinigių dydis už 215 dienų skaičiuojant 1 % už kiekvieną uždelstą dieną yra 1619,00 Lt.

14Pagal LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, nustatydamas, ar pagal LR CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civ.b. Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civ.b. Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civ.b. Nr. 3K-3-503/2007). Lietuvos Aukščiausiasis teismas, formuodamas teismų praktiką dėl netesybų dydžio yra konstatavęs, kad ne visada mažinant „aiškiai per dideles“ netesybas yra priteisiamos 0,02 proc. dydžio netesybos, t. y. nustatomos netesybos, atitinkančias minimalius įstatyminius nuostolius (CK 6.210 straipsnis), kadangi turi būti atsižvelgta į sutarčių laisvės principą, apimantį ir sutarties sąlygų (taip pat ir netesybų) nustatymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Netinkamas prievolių, kylančių ir sutarties, vykdymas sąlygoja dėl sutarties nevykdymo kalto asmens civilinės atsakomybės atsiradimą. Atsakovė nevykdė sutarties, todėl privalo atlyginti sutartyje numatytas netesybas. Netesybas, šiuo atveju, nuo 753,25 Lt nesumokėtos skolos sumos sudaro 1619,00 Lt delspinigių. Teismas atsižvelgęs į nesumokėtos skolos sumos, nuo kurios paskaičiuoti delspinigiai, ir prašomų priteisti delspinigių santykį, paskolos sumos padidėjimą per vieną mėnesį, į tai, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (1619,00 Lt), į tai, kad atsakovė nereikalauja teismo taikyti senatį reikalavimui priteisti delspinigius, paskolą atsakovė turėjo grąžinti 2010 m. kovo 20 d., tačiau ieškovas su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo į teismą kreipėsi tik 2011 m. spalio 4 d., taip pat į sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus, siekdamas paskatinti atsakovę įvykdyti prievolę kuo greičiau, sumažina sutartyje numatytus delspinigius iki 0,1 procento už kiekvieną praleistą dieną grąžinti paskolą. Teismas tokį delspinigių sumažinimą laiko pakankamu ir neprieštaraujančiu pagrindiniams civilinių teisinių santykių principams, todėl atsakovo paskaičiuotą delspinigių sumą mažina iki 161,94 Lt (753,25 Lt x 0,1 % x 215 d. = 161,94 Lt). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nurodė, jog dalį delspinigių (124,25 Lt) atsakovė sumokėjo, iš atsakovės ieškovui priteistina 37,69 Lt delspinigių (161,94 Lt – 124,25 Lt).

15Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (LR CK 6.210 str. 1 d.).

16Taip pat iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 70,00 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1, 5, 7 dalimis, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovės R. J. 149,25 Lt skolą, 37,69 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 186,94 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012 m. sausio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 70,00 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB “4finance” naudai.

20Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Atsakovė R. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas UAB “4finance“ per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Audronė Gaižutienė,... 2. 2011 m. spalio 5 d. išduotas teismo įsakymas išieškoti 750,00 Lt skolą,... 3. Atsakovė pagal priimtą teismo įsakymą dalį ieškovo reikalavimų įvykdė,... 4. Dėl atsakovės neginčijamų reikalavimų sumos buvo išduotas naujas teismo... 5. Dėl atsakovės ginčijamų reikalavimų ieškovas pateikė ieškinį, kuriuo... 6. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį nesutinka su ieškovo paskaičiuota 1494,00... 7. Byloje paskirtas parengiamasis teismo posėdis.... 8. Į parengiamąjį teismo posėdį ieškovas neatvyko, gautas jo prašymas... 9. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (sutuoktiniui), į... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009 m. lapkričio 11... 12. Pagal LR CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 13. Pagal bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 punkto nuostatas (b. l. 20),... 14. Pagal LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai... 15. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti... 16. Taip pat iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 70,00 Lt žyminio... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovės R. J. 149,25 Lt skolą, 37,69 Lt delspinigius, 5... 20. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Atsakovė R. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 22. Ieškovas UAB “4finance“ per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo...