Byla e2-496-1067/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Justė Visakavičienė, sekretoriaujant Indrei Grublienei, Vitai Girdvainienei, dalyvaujant ieškovės atstovams direktoriui N. R., advokatei Aidai Urbonavičienei, atsakovės atstovui direktoriui M. C., advokatui Dariui Kurpavičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. R. firmos „( - )“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Išskirtinio būsto statyba“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 2431 Eur skolą ir visas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė atsakovei pagamino ir pateikė 20 vienetų durų už 2276 Eur. Atsakovei atsiimant duris buvo išrašyta 2018 m. kovo 2 d. PVM sąskaita faktūra ( - ), kurią atsakovė pasirašė, tuo pačiu patvirtindama prekių gavimą. Taip pat atsakovei išrašant 2018 m. kovo 6 d. PVM sąskaitą faktūrą ( - ) buvo parduota po 20 vienetų rankenų ir cilindrų durims už bendrą 155 Eur sumą, kurią atsakovė pasirašė, tuo pačiu patvirtindama prekių gavimą. 2018 m. birželio 1 d. atsakovė elektroniniu paštu paprašė durų atitikties deklaracijų, o ieškovei ją iškart pateikus, 2018 m. birželio 22 d. elektroniniu paštu vėl paprašė deklaracijų „drėgmei atsparioms“ durims. Ieškovė paaiškino, kad teisingai įvykdė užsakymą, ieškovės užsakytos durys nelaikytinos visiškai drėgmei atspariomis, ir atsakovė tai žinojo, bet pati pasirinko būtent tokias duris. Kilo ginčas, kadangi atsakovė prekes gavo, durys yra pas atsakovę, o atsakovė iki šio laiko už prekes neatsiskaitė.

5Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Išskirtinio būsto statyba“ atsiliepimu su ieškovės ieškiniu nesutiko ir pateikė prašymą jį atmesti bei iš ieškovės priteisti atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad 2018 m. vasario 26 d. šalys sudarė ilgalaikę gamybos, pardavimo ir paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė įsipareigojo gaminius pagaminti ir/ ar darbus atlikti per sutarties priede arba lokalinėje sąmatoje numatytą terminą, o atsakovė pagal sutarties priedą arba lokalinę sąmatą pagamintus gaminius bei atliktus darbus priimti ir sumokėti už juos sutartyje nustatyta tvarka (sutarties 4.1 punktas). Nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Išskirtinio būsto statyba“ ( - ) kolegijos užsakymu vykdė remonto darbus adresu ( - ). Užsakovo (( - ) kolegijos) reikalavimas pagal projektą buvo dušinių ir sanitarinių mazgų patalpose sumontuoti drėgmei atsparias duris. Atsakovė bendradarbiavo su ieškove ir ieškovei reikalavimas pagaminti drėgmei atsparias duris buvo žinomas. Pažymėjo, kad ieškovė cituoja atsakovės elektroninį laišką ir sąvoką „medžiagiškumas kaip ir ( - )“ ir ją traktuoja, jog turėjo būti padarytos tokios pačios durys, kaip ir objekte, esančiame ( - ). Tačiau sąvoka „medžiagiškumas“ turėtų būti suprantama kaip durų spalva, vyriai, rankenos, durų apdaila ir pan. Atsakovė yra įsipareigojusi ( - ) kolegijai pakeisti reikalavimų neatitinkančias duris, todėl mano, kad už netinkamą darbų atlikimą ieškovė neturi teisės reikalauti priteisti skolą. Ieškovė neįrodė, kad jos pagamintos durys atitinka ( - ) kolegijos keltus reikalavimus dėl atsparumo drėgmei, todėl tenkinti ieškinį nėra teisinio pagrindo.

6Teismo posėdyje ieškovės atstovai ieškinį palaikė ieškinyje nurodytais motyvais, davė papildomus paaiškinimus. Mano kad pagamino ir perdavė tokias duris, kokias atsakovė užsakė, todėl nesupranta, kodėl iki šiol nebuvo su ieškove atsiskaityta pagal išrašytas sąskaitas faktūras. Ieškinį prašė tenkinti pilna apimtimi.

7Atsakovės atstovai teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko atsiliepime nurodytais motyvais, davė papildomus paaiškinimus. Nurodė pagrindinį argumentą, kad gavo ne tokios kokybės prekes, kokias užsakė, todėl neprivalo už jas mokėti. Ieškinį prašė atmesti.

8Teismas

konstatuoja:

9Bylos duomenimis bei šalių paaiškinimais nustatyta, kad atsakovė UAB „Išskirtinio būsto statyba“ ( - ) kolegijos užsakymu vykdė remonto darbus, adresu ( - ). Užsakovo (( - ) kolegijos) vienas iš reikalavimų pagal projektą buvo durų sumontavimas dušinių ir sanitarinių mazgų patalpose. Techninės specifikacijos išraše iš projekto, kuris elektroniniu laišku 2018 m. sausio 24 d. išsiųstas ieškovei ( el. b. t. I, psl. 23), buvo nurodyta, kad turi būti sumontuotos „drėgmei atsparios durys“ ( el. b. t. I, psl. 31). Atsakovė bendradarbiavo su ieškove, iš jos užsakė 20 vienetų vidaus durų (el. b. t. I, psl. 19-21). Durys buvo pateiktos atsakovei, bei 2018 m. kovo 2 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra ( - ), 2276 Eur sumai, kurią atsakovė pasirašė, patvirtindama, kad prekes gavo (el. b. t. I, psl. 12). Atsakovei taip pat buvo parduota po 20 vienetų rankenų ir cilindrų durims už bendrą 155 Eur sumą, išrašyta 2018 m. kovo 6 d. PVM sąskaita – faktūra serija ( - ), kurią atsakovė pasirašė, patvirtindama, kad prekes gavo (el. b. t. I, psl. 11).

10Byloje nėra ginčo dėl skolos dydžio ir, kad ji yra neapmokėta. Iš esmės byloje kilo ginčas dėl to, kad užsakovui nustačius atsakovės atliktų darbų trūkumą objekte ( - ), dėl drėgmei atsparių durų, atsakovė iš ieškovės 2018 m. birželio 1 d. elektroniniu laišku paprašė durų atitikties deklaracijų. Ieškovas informavo, kad dar 2018 m. kovo 8 d. buvo išduota atitikties deklaracija (el. b. t. I, psl. 17) ir ją pakartotinai išsiuntė atsakovei elektroniniu laišku (el. b. t. I, psl. 27-28). Atsakovei pateikta deklaracija nepatvirtino, kad durys yra drėgmei atsparios ir tokia deklaracija netiko užsakovui, todėl atsakovė mano, kad pateiktos durys neatitinka užsakyme nurodytų reikalavimų. Iš bylos duomenų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad ginčas dėl netinkamos durų kokybės, joms neatitinkant drėgnumo atsparumo kilo 2018 m. birželio mėnesį. Pažymėtina, kad iki pat 2018 m. birželio mėnesio atsakovė nesikreipė nei raštu nei žodžiu į ieškovę dėl netinkamos durų kokybės.

11Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.154 straipsnio 1 dalis).

12CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vienas iš svarbiausių civiliniuose santykiuose galiojančių principų – sutarties laisvės principas. Šis principas, detalizuotas CK 6.156 straipsnyje, suteikia teisę civilinių teisinių santykių subjektams laisvai spręsti, sudaryti jiems konkrečią sutartį ar jos nesudaryti, taip pat pasirinkti, su kuo tą sutartį sudaryti, be to, savarankiškai spręsti dėl sutarties turinio bei formos, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas ar jos turinį nustato imperatyviosios įstatymo normos arba tam tikrų sąlygų reikalauja viešoji tvarka, teisės principai, gera moralė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-687/2015). Kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai (CK 6.158 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis).

13Kasacinis teismas, atskleisdamas konsensualizmo principo esmę ir jo taikymą, pabrėžė, kad sutartinių santykių teisiniam reguliavimui būdingas minimalus šalių valios varžymas, todėl šalys gali laisvai nusistatyti tarpusavio teises bei pareigas, jos taip pat yra laisvos pasirinkdamos formą, kuria išreiškia savo susitarimo turinį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-26-686/2015).

14Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovės ir atsakovės bendradarbiavimas vyksta apie porą metų. Pagal šalių nusistovėjusią bendravimo praktiką susitarimai tarp šalių vykdavo susirašinėjant elektroniniu paštu ir derinant klausimus telefonu, todėl ne visada būdavo sudarytos rašytinės užsakymų sutartys. Šalių paaiškinimais nustatyta, kad užsakymo suformavimas vyksta atsakovei pateikus užklausimą ieškovei dėl reikalingų durų, o ieškovei atsižvelgiant į užsakymo turinį, pateikiant turimų durų pasiūlymus. Jeigu atsakovei tinka pasiūlymas, ieškovė pateikia lokalinę sąmatą, kurią atsakovei patvirtinus laikoma, kad užsakymas patvirtintas.

15Ginčo atveju taip pat nebuvo sudaryta rašytinė sutartis, šalys bendradarbiavo pagal jų nusistovėjusią bendravimo praktiką elektroniniu paštu. Ieškovė teigia, kad atsakovei pateikė užsakyme nurodytas duris, tuo tarpu atsakovė nurodo, kad pateiktos durys neatitiko užsakyme nurodytų reikalavimų.

16Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. Sprendžiant klausimą, ar sutarties neįvykdė kuri nors šalis ir ar ji atsakinga už neįvykdymą, turi būti atsižvelgiama ir į šalių elgesį prieš sutarties sudarymą ir po jo: derybas dėl sutarties sudarymo, sutarties vykdymo veiksmus ir šalių tarpusavio santykių praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-703/2013).

17Kaip minėta, aiškinant sutartį, pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai (CK 6.193 straipsnio 1 dalis), derinant subjektyvųjį sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize; visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, šalių tarpusavio santykių praktiką, elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (CK 6.193 straipsnio 3, 5 dalys). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje sutarčių aiškinimo taisykles reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikoje pažymėta, kad subjektyvusis sutarties aiškinimo metodas ir teksto lingvistinis aiškinimas sudaro darnią sutarčių aiškinimo metodų sistemą, kuria remiantis nustatomas šalių valios turinys (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2011).

18Byloje nėra ginčo, kad durų užsakymas buvo derinamas tarp ieškovo atstovų ir užsakymo metu atsakovės direktorės pareigas einančios A. R. Teismo posėdyje A. R. apklausta kaip liudytoja, patvirtino, kad ji užsakinėjo duris iš ieškovo. Nurodė, kad ieškovui pateikė užsakymą dėl reikalingų durų kiekio ir jų medžiagiškumo kaip ir „( - )“, t. y. kaip ir kito objekto, kuriame ieškovas atsakovės užsakymu teikė duris. Pažymėjo, kad iš ieškovo buvo gautas komercinis pasiūlymas, kuris jai tiko, todėl atliko užsakymą. Iš byloje esančio elektroninio susirašinėjimo matyti, kad atsakovės buvusi direktorė A. R. elektroniniu laišku patvirtino ieškovo komercinį pasiūlymą bei pakartojo užsakymo specifiškumą – „dėl durų medžiagiškumo kaip ( - )“ (el. b. t. I, psl. 19-20). Ieškovas sąvoką „medžiagiškumas kaip ir ( - )“ traktavo, jog turėjo būti pagamintos tokios pačios durys, kaip ir objekte, esančiame ( - ), vidaus durys Norma 1 su MDF užpildu, t. y. sąvoka medžiagiškumas, apima durų, rankenų spalvą, durų užpildus, medžiagas ir kt. Atsakovės nuomone nurodyta atsiliepime į ieškinį, bei teikiant paaiškinimus teisme, sąvoka „medžiagiškumas“ turėtų būti suprantama kaip durų spalva, vyriai, rankenos, durų apdaila ir pan., bet neapima durų užpildo, nenusako savybių dėl atsparumo drėgmei. Liudytoja A. R. medžiagiškumo sąvoką įvardino kaip durų komponentų visumą, į kurią įeina durų spalva, jų padengimas bei užpildas. Atsižvelgiant į šalių išdėstytą poziciją konstatuotina, kad šiuo atveju atsakovės ir atsakovės buvusios direktorės A. R., kuri vykdė ginčo užsakymą, pozicija dėl medžiagiškumo sąvokos išsiskyrė. Teismo vertinimu užsakymo šalys – ieškovas ir liudytoja A. R., vienodai suprato medžiagiškumo sąvoką, todėl šiuo aspektu atsakovės argumentai, dėl medžiagiškumo sąvokos atmestini kaip nepagrįsti, bei prieštaraujantys užsakymą atlikusios A. R. paaiškinimams.

19Kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant, kiek kuri sutarties šalis yra atsakinga už sutarties nevykdymą, turi būti vertinama ne tik tai, kokias tarpusavio teises ir pareigas pagal pasiektą susitarimą ir taikytiną įstatymų reguliavimą sutartis sukuria jos šalims, bet ir jų elgesys vykdant sutartį, sutarties vykdymo principų, įtvirtintų CK 6.200 straipsnyje (bendradarbiavimo, kooperavimosi, ekonomiškumo ir kt.), laikymasis bei kitos reikšmingos aplinkybės (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2011).

20Iš lokalinės sąmatos ( - ) matyti, kad atsakovei buvo pateiktos vidaus durys Norma 1 su MDF užpildu, būtent tokios pačios, kaip ir aukščiau minėtame objekte – ( - ) (el. b. t. I, psl. 30, 34). Kaip matyti iš užsakymo turinio, ieškovas šią užsakymo dalį įvykdė būtent taip, kaip ir buvo nurodyta atsakovės.

21Svarbiausias aspektas byloje yra nustatyti, ar užsakyme buvo aiškiai nurodyta užsakymo sąlyga, kad durys turi būti drėgmei atsparios. Pažymėtina, kad prie atsakovės pateikto užsakymo, buvo pridėta ir techninio projekto ištrauka, iš kurios matyti, kad reikalingos sustiprintos konstrukcijos atsparios drėgmei skydinės durys (el. b. t. I, psl. 27), tačiau drėgmės atsparumo procentas nebuvo nurodytas. Ieškovo paaiškinimais nustatyta, kad skydinėms durims naudojamas klijuotas medinis skydas, kuris gali būti fanieruotas įvairių medžių lukštu arba dažytas įvairių spalvų dažais; skydinės durys taip pat atsparios drėgmei, tačiau drėgmės atsparumo procentas yra mažesnis nei visiškai drėgmei atsparių durų. Ieškovė patvirtino, kad negamina ir neprekiauja visiškai atspariomis drėgmei durimis, t.y. 100 proc. atsparumo drėgmei durimis, tokios durys yra bent kelis kartus brangesnės nei ieškovės teikiamos durys. Teismo posėdžio metu liudytoja A. R. nurodė, kad žinojo, jog visiškai drėgmei atsparios durys turi būti dengtos vandeniui atsparia medžiaga – aukšto slėgio laminatu arba būti pvz. plastikinės. Pažymėjo ir tai, kad aplinkybė, jog ieškovas tokiomis durimis neprekiauja, jai buvo žinoma prieš darant užsakymą. Liudytoja A. R. teismo posėdžio metu patvirtino, kad ieškovei siųstame techniniame projekte trūko informacijos apie durų atsparumą drėgmei, o būtent nebuvo nurodytas drėgmės atsparumo procentas, kas ir sąlygojo būtent tokio užsakymo atlikimą. Teismo vertinimu, iš užsakymo priedo matyti, kad durys turi būti drėgmei atsparios, tačiau aplinkybė, jog liudytoja A. R. kreipėsi į ieškovą dėl durų užsakymo žinodama, kad ieškovas neprekiauja 100 procentų drėgmei atspariomis durimis, patvirtino užsakymą, gerai suprasdama, koks užsakomų durų medžiagiškumas ir nemanė, kad tokių durų atsparumas drėgmei neatitiks užsakovo projekto reikalavimų, parodo, atsakovės, tuo metu atstovaujamos A. R., tikrąją valią įsigyti būtent tokias duris, kurios buvo pagamintos ir perduotos atsakovei pagal šalių suderintą susitarimą. Šiuo atveju liudytojos A. R. parodymai yra svarbūs ir lemiantys teismo vertinimą dėl tikrosios šalių valios, ypač atsižvelgiant į tai, kad liudytoja A. R. nurodė turinti patirtį formuojant durų užsakymus, nusimanė apie durų medžiagiškumą, savybes, ne vieną kartą bendradarbiavusi su ieškove, todėl užsakymas buvo atliktas ir susitarimas įvykdytas būtent toks, kokį patvirtino tuo metu atsakovės direktorė A. R.

22Teismo posėdžio metu iškelti atsakovės argumentai dėl durų netinkamos kokybės dėl ko atsakovė nesutinka apmokėti išrašytų sąskaitų faktūrų laikytini atsakovės gynybine pozicija ir atmestini kaip visiškai neįrodyti: atsakovė nepaaiškino, kodėl neapmokėdama sąskaitų faktūrų laiku nesikreipė į ieškovę dėl netinkamos durų kokybės, neprašė pakeisti netinkamos kokybės duris į tinkamas, neprašė sumažinti gaminių kainą, neteikė ieškovei pretenzijų, užklausų iki pat ieškovės kreipimosi į teismą dienos, o kilus ginčui teisme nekėlė atskiro reikalavimo priešieškiniu pasirenkant konkretų pažeistų teisių gynimo būdą įsigijus netinkamos kokybės gaminius. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad 2018 m. birželio mėnesį atsakovė prašė ieškovės išduoti durų atitikties deklaraciją, kurioje būtų patvirtinta, jog parduotos durys turi didelį atsparumą drėgmei, kitų susirašinėjimų dėl netinkamos durų kokybės, pretenzijų ieškovei byloje nėra pateikta.

23Atsižvelgiant į byloje esančių įrodymų visumą, šalių bei liudytojų paaiškinimus, teismas laiko įrodyta, kad ieškovei pateiktas užsakymas pagaminti konkrečias duris buvo įvykdytas pilna apimtimi, nenukrypstant nuo užsakymo sąlygų, ieškovei pagaminus tiksliai tokias duris, kokias atsakovė užsakė pagaminti.

24CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

25Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas pagal atsakovės užsakymą pateikė 20 vienetų vidaus durų, 20 vienetų rankenų ir cilindrų durims, atsakovė duris, rankenas ir cilindrus priėmė, durys yra sumontuotos ir naudojamos objekte ( - ), tačiau pagal išrašytas sąskaitas faktūras (2018 m. kovo 2 d. PVM sąskaita faktūra ( - ) ir 2018 m. kovo 6 d. PVM sąskaitą faktūrą ( - )) iki dabar nėra atsikaityta, todėl laikytina, kad atsakovė pažeidė savo prievolę už pateiktas prekes tinkamai atsiskaityti dėl ko iš atsakovės yra priteistina 2431 Eur skola.

26Pažymėtina, kad teismo procesiniame sprendime neturi būti pasisakoma dėl absoliučiai kiekvieno byloje esančio rašytinio įrodymo, o glausta forma nurodomi ir teisiškai įvertinami tie, kuriais grindžiamas teismo priimamas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 29. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2012). Vadovaujantis nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi teismas plačiau nepasisako dėl įrodymų, šalių posėdžio metu nurodytų aplinkybių, kurios neturi teisinės reikšmės priimant šį procesinį sprendimą.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

29Ieškovas kreipdamasis į teismą sumokėjo 55 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis), bei patyrė 500 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti (bylos Nr. L2-9170-1067/2018, psl. 5-7, el. b. t. I, psl. 10, 36). Ieškinį tenkinus visiškai šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

30Atsakovė pateikė į bylą įrodymus apie patirtas 1000 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti (el. b. t. I, psl. 167-169). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas visiškai, atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

32ieškovo E. R. firmos „( - )“ ieškinį tenkinti visiškai.

33Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Išskirtinio būsto statyba“ 2431 Eur (du tūkstančius keturis šimtus trisdešimt vieną eurą) skolos bei 555 Eur (penkis šimtus penkiasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo E. R. firmos „( - )“ naudai.

34Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Justė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės... 5. Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Išskirtinio būsto... 6. Teismo posėdyje ieškovės atstovai ieškinį palaikė ieškinyje nurodytais... 7. Atsakovės atstovai teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko atsiliepime... 8. Teismas... 9. Bylos duomenimis bei šalių paaiškinimais nustatyta, kad atsakovė UAB... 10. Byloje nėra ginčo dėl skolos dydžio ir, kad ji yra neapmokėta. Iš esmės... 11. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar... 12. CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vienas iš svarbiausių civiliniuose... 13. Kasacinis teismas, atskleisdamas konsensualizmo principo esmę ir jo taikymą,... 14. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovės ir atsakovės... 15. Ginčo atveju taip pat nebuvo sudaryta rašytinė sutartis, šalys... 16. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 17. Kaip minėta, aiškinant sutartį, pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties... 18. Byloje nėra ginčo, kad durų užsakymas buvo derinamas tarp ieškovo atstovų... 19. Kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant, kiek kuri sutarties šalis yra... 20. Iš lokalinės sąmatos ( - ) matyti, kad atsakovei buvo pateiktos vidaus durys... 21. Svarbiausias aspektas byloje yra nustatyti, ar užsakyme buvo aiškiai nurodyta... 22. Teismo posėdžio metu iškelti atsakovės argumentai dėl durų netinkamos... 23. Atsižvelgiant į byloje esančių įrodymų visumą, šalių bei liudytojų... 24. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 25. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas pagal atsakovės užsakymą pateikė... 26. Pažymėtina, kad teismo procesiniame sprendime neturi būti pasisakoma dėl... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 28. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 29. Ieškovas kreipdamasis į teismą sumokėjo 55 Eur žyminio mokesčio (CPK 80... 30. Atsakovė pateikė į bylą įrodymus apie patirtas 1000 Eur išlaidas advokato... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 32. ieškovo E. R. firmos „( - )“ ieškinį tenkinti visiškai.... 33. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Išskirtinio būsto... 34. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...