Byla 2-2473/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybų vizija“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutarties, kuria panaikinta Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje bei klausimas išspręstas iš esmės – netenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybų vizija“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Statybų vizija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui viešajai įstaigai „Vilties žiedas“, prašydamas: 1) panaikinti supaprastintame atvirame konkurse „Pastato, esančio A. J. pr. 7G, Kaune, (unikalus Nr. 1990-0006-1030, 1B2p) statinio rekonstrukcijos pagal techninį projektą „Socialinių paslaugų centras. Rekonstrukcija“ (pirkimo Nr. 136636) perkančiosios organizacijos VšĮ „Vilties žiedas“ priimtą sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta atmesti ieškovo UAB „Statybų vizija“ pasiūlymą; 2) panaikinti šiame supaprastintame atvirame konkurse perkančiosios organizacijos VšĮ „Vilties žiedas“ 2013 m. liepos 30 d. nustatytą pasiūlymų eilę, kurioje trečiųjų asmenų UAB „Nimetus“ ir UAB „Ukmergės statyba“ pasiūlymas įrašytas pirmu numeriu, ir sprendimą šį pasiūlymą pripažinti šio konkurso laimėtoju; 3) įpareigoti perkančiąją organizaciją VšĮ „Vilties žiedas“ tęsti šio supaprastinto atviro konkurso procedūras. Ieškovas nurodė, jog jis dalyvavo atsakovo paskelbtame supaprastintame atvirame konkurse „Pastato, esančio A. J. pr. 7G, Kaunas, rekonstrukcijos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 136636). Vokų atplėšimo procedūros metu nustatyta, kad atsakovo pasiūlymo kaina buvo mažiausia. Ieškovas buvo paprašytas perkančiosios organizacijos paaiškinti arba patikslinti duomenis apie jo kvalifikaciją, t.y. pateikti dokumentus, įrodančius, kad ieškovas turi teisę vykdyti neypatingo statinio pavojingų atliekų tvarkymo darbus, kadastrinius matavimus, pastato energetinio naudingumo sertifikavimą. Ieškovas paaiškino, kad jis yra sudaręs ilgalaikes sutartis su UAB „Projektų Valdymo Grupė“, kuri atlieka kadastrinius matavimus, ir UAB „Rivalita“, kuri atlieka energetinio naudingumo sertifikavimus. Perkančioji organizacija 2013 m. liepos 26 d. raštu Nr. 231 atmetė ieškovo pasiūlymą pagal Pirkimo sąlygų 9.7.1 punktą, motyvuodama, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Buvo nurodyta, kad ieškovas kadastrinių matavimų atlikimą numato perduoti UAB „Projektų valdymo grupė“, tačiau ieškovo pasiūlyme ši įmonė kaip subrangovas nebuvo nurodyta. Ieškovas dėl jos pasiūlymo atmetimo 2013 m. liepos 31 d. pateikė atsakovui pretenziją Nr. KS-13-86. Pastaroji ieškovo pretenziją atmetė. Ieškovo vertinimu, perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė jo pasiūlymą, taip pat nepagrįstai pripažino trečiųjų asmenų pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus ir konkurso laimėtoju.

5Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti supaprastinto atviro konkurso procedūras iki įsiteisės šioje byloje priimtas teismo sprendimas. Prašyme ieškovas nurodė, kad pirkimo procedūrų sustabdymas neigiamos įtakos neturės, kadangi pagal Pirkimo sąlygų 2.8 punktą, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas net du kartus, be to, nėra nustatytas galutinis darbų atlikimo terminas. Atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimo bylų nagrinėjimo teismuose terminai yra itin trumpi – daugiausia 105 dienos, – nėra jokio pagrindo teigti, kad bylos nagrinėjimo laikotarpiu sustabdžius pirkimo procedūras, atnaujintą pirkimą laimėjęs tiekėjas pavėluos atlikti darbus ar bus pažeisti terminai, iki kurių reikia įsisavinti šio projekto įgyvendinimui skirtas pinigines lėšas. Tuo tarpu nesustabdžius pirkimo procedūrų, viešojo pirkimo sutartis bus sudaryta ir vykdoma su trečiaisiais asmenimis, kurių pasiūlymo kaina yra net 544 812,73 Lt didesnė už ieškovo pasiūlymo kainą, kas reiškia, kad būtų padaryta turtinė žala tiek perkančiajai organizacijai, tiek viešajam interesui.

6Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - sustabdė supaprastinto atviro konkurso „Pastato, esančio A. J. pr. 7G, Kaune, (unikalus Nr. 1990-0006-1030, 1B2p) statinio rekonstrukcijos pagal techninį projektą „Socialinių paslaugų centras. Rekonstrukcija“ pirkimo Nr. 136636, procedūras iki bus priimtas teismo sprendimas šioje byloje.

7Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutarties atsakovas VšĮ „Vilties žiedas“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartimi, sutikdamas su atsakovo atskiruoju skundu, panaikino Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartį bei klausimą išsprendė iš esmės – netenkino ieškovo UAB „Statybų vizija“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas pripažino, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos pažeidžiant ekonomiškumo principą, kadangi jų taikymo neigiamos pasekmės viršija jų teikiamą naudą ir sąlygoja viešojo intereso pažeidimą. Viešuoju pirkimu „Pastato, esančio A. J. pr. 7G, Kaunas, rekonstrukcijos darbų pirkimas“ yra įgyvendinamas „Socialinių paslaugų centro (A. J. pr. 7G, Kaune) patalpų (pastato) rekonstravimas“ projektas Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-22-005 (toliau - Projektas) pagal priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, kurios tikslas gerinti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą: mažinti socialinių paslaugų infrastruktūros skirtumus savivaldybėse, dekoncentruoti ir decentralizuoti socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, didinti jų įvairovę, modernizuoti socialinių paslaugų įstaigų materialinę bazę, prisidėti prie asmenų, kuriems skirtos socialinės paslaugos, arba tokių asmenų šeimos narių sugrįžimo į darbo rinką. Bendras Projektui skiriamas finansavimas yra 1 677 317,30 Lt, kuris atsakovui finansuojamas 100 procentų, t.y. Projekto vykdytojo įnašas nenumatomas, tačiau kurio atsakovas gali netekti dėl laiku neįgyvendintų Projekto veiklų. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2013 m. gruodžio 31 d. Teismas padarė išvadą, jog, nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių, kuriomis sustabdytos viešojo pirkimo procedūros, Projekto įgyvendinimas taps neįmanomas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Ieškovas UAB „Statybų vizija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartį palikti nepakeistą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Skundžiamą nutartis yra nepagrįsta ir nemotyvuota. Teismas nenurodė jokių konkrečių argumentų, kurių pagrindu padarė išvadą, kad Projekto įgyvendinimo pabaiga yra 2013 m. gruodžio 31 d. ir šis terminas negali būti pratęstas, o taip pat išvadą, kad iki 2013 m. gruodžio 31 d. neįgyvendinus Projekto atsakovas neteks šio Projekto finansavimui skirtų lėšų.
 2. Sutarties 3.2 punkte nustatytas Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos terminas (iki 213 m. gruodžio 31 d.) nėra galutinis ir gali būti pratęstas. Sutarties 3.4 punkte numatyta, kad atskirais atvejais dėl objektyvių priežasčių Projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Sutarties bendrųjų sąlygų 10 punkte nustatyta tvarka. Sutarties bendrųjų sąlygų 10 punkte nėra nustatyta jokių ribojimų dėl Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos termino pratęsimo, taip pat nėra nustatytas galutinis terminas, kuris jau nebegali būti pratęsiamas. Atsakovas nepateikė jokių priešingą išvadą patvirtinančių įrodymų.
 3. Nepriklausomai nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, Sutarties 3.2 punkte nustatytas Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos terminas vis tiek turės būti pratęstas. Šiuo viešuoju pirkimu perkamų rekonstrukcijos darbų atlikimui yra nustatytas 5 mėnesių atlikimo terminas, tačiau iki 2013 m. gruodžio 31 d. yra likęs mažesnis nei 5 mėnesių terminas ir rekonstrukcijos darbai iki minėto termino negali būti atlikti.
 4. Trečiųjų asmenų pasiūlymo kaina yra net 544 812,73 Lt didesnė už ieškovo pasiūlymo kainą. Tai reiškia, jog, nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų bei sudarius viešojo pirkimo sutartį, perkančioji organizacija patirtų net 544 812,73 Lt nuostolių, kas sąlygotų viešojo intereso pažeidimą.
 5. Atsakovo teiginiai, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal Sutarties 9.1 ir 9.2 punktus jis neteks projektui skirto finansavimo, yra deklaratyvūs ir neįrodyti. Priešingai, nesustabdžius pirkimo procedūrų ir pasirašius bei vykdant su trečiaisiais asmenimis sudarytą viešojo pirkimo sutartį, atsakovui dėl padarytų pažeidimų gali būti taikomos sankcijos.
 6. Atsakovo nurodyti argumentai, susiję su paprojekčio, kurio tikslas įsigyti baldus ir įrangą socialinių paslaugų centrui, įgyvendinimo terminu (iki 2014 m. sausio 3 d.) nėra susiję su šios bylos nagrinėjimo dalyku.

12Atsakovas VšĮ „Vilties žiedas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 213 m. rugsėjo 5 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Ieškinys yra prima facie nepagrįstas. Naujų subrangovų (subtiekėjų) pasitelkimas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra laikomas pasiūlymo keitimu.
 2. Ieškovas netinkamai aiškina Projekto finansavimo ir administravimo sutarties 3.4 p., o taip pat be jokių konkrečių motyvų nurodo, kad 2013 m. gruodžio 31 d. terminas nėra galutinis ir gali būti pratęstas. Pagal šią nuostatą projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas tik atskirais atvejais dėl objektyvių priežasčių.
 3. Tai, jog iki 2013 m. gruodžio 31 d. neįgyvendinus Projekto veiklų skirtas finansavimas bus prarastas, patvirtina Projekto finansavimo ir administravimo sutarties 9 punkto nuostata: „Jei Projekto vykdytojas, įgyvendindamas Projektą, nesilaiko Sutarties sąlygų <...> įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o Ministerija ir (arba) kita valstybės institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti Projekto finansavimą ir (arba) nutraukti Sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtas Projekto finansavimo lėšas ar jų dalį <...>“.
 4. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programą finansuojamu paprojekčiu „NVO socialinių paslaugų plėtra turintiems kompleksinę negalią“ (paprojekčio Nr. CH-NVO-226) finansuojami baldai ir įranga skirti socialinių paslaugų centrui, kuris bus įsteigtas rekonstravus A. J. per. 7G, Kaune esantį pastatą. Paprojekčio biudžete numatyta įsigyti baldų ir įrangos už 209 766 Lt sumą, kuri nebus įsisavinta, jeigu Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytu laikotarpiu nebus rekonstruotas socialinių paslaugų centro pastatas. Paprojekčio veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2014 m. sausio 9 d.
 5. Neįgyvendinus Projekto, atsakovas neužtikrintų VPĮ įtvirtinto viešųjų pirkimų tikslo – sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Prieš šio konkurso paskelbimą atsakovas panaudojo 162 966,55 Lt sumą projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, projekto ekspertizės, statybos darbų techninės priežiūros, Projekto administravimo paslaugoms įsigyti bei Projekto veiklų administravimui. Taigi nutraukus minėto viešojo pirkimo procedūras dėl prarasto finansavimo būtų nepasiektas ankstesnių viešųjų pirkimų tikslas, kadangi tos paslaugos taptų nereikalingos.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektas yra apygardos teismo nutartis, kuria teismas, sutikdamas su atsakovo atskiruoju skundu, pats panaikino skundžiamą nutartį, kuria viešųjų pirkimų byloje buvo taikyta laikinoji apsaugos priemonė – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas. Ieškovas, pasinaudodamas savo teise į apeliaciją, siekia šios apygardos teismo nutarties panaikinimo ir minėtos laikinųjų apsaugos priemonių rūšies taikymo (panaikinta Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo).

15Viena iš būtinų CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – ieškinio reikalavimų tikėtinas pagrįstumas. Nagrinėjamu atveju faktiškai susiklostė situacija, jog skundžiamos teismo nutarties, priimtos sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas atliekamas po to, kai viešųjų pirkimų byla yra išnagrinėta iš esmės bei joje priimtas pirmosios instancijos teismo sprendimas. Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 18 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-2377-260/2013, atmetė ieškovo UAB „Statybų vizija“ atsakovui VšĮ „Vilties žiedas“ (perkančiajai organizacijai) pareikštus ieškinio reikalavimus viešųjų pirkimų byloje. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog apelianto atskirojo skundo argumentus dėl ieškiniu pareikštų jo reikalavimų prima facie pagrįtumo paneigia išnagrinėjus šią viešųjų pirkimų bylą iš esmės priimtas teismo sprendimas, kuriuo ieškinys buvo atmestas.

16Taip pat pažymėtina, jog CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra skirta apsaugoti tiekėjų interesus, kuri taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje įtvirtinami atvejai, kai pirkimas laikomas pasibaigusiu. Vienas iš jų - pirkimo sutarties sudarymas. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą, kaip laikinąją apsaugos priemonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1922/2011). Jeigu tokia sutartis sudaroma iki procesinio klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis vien šia aplinkybe, turi pagrindą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tuo atveju, kai pirkimo sutartis sudaryta po klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo pirmosios instancijos teisme – nepaisant to, ar žemesnės instancijos teismas buvo taikęs laikinąsias apsaugos priemones, ar buvo atmetęs ieškovo prašymą, apeliacinės instancijos teismas turi priimti procesinį sprendimą, kuriuo ieškovo prašymas būtų atmestas.

17Nagrinėjamoje byloje kilus ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo, ieškovas prašė sustabdyti supaprastinto atviro konkurso procedūras iki įsiteisės šioje byloje priimtas teismo sprendimas tam, kad priėmus ieškovui palankų galutinį teismo sprendimą, ieškovas galėtų dalyvauti viešojo pirkimo konkurse bei, jį laimėjęs, sudaryti viešojo pirkimo sutartį su atsakovu. Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartimi panaikinus Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartį bei klausimą išsprendus iš esmės – netenkinus ieškovo UAB „Statybų vizija“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo procedūros buvo tęsiamos, o iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme, paaiškėjo, kad viešojo pirkimo procedūros yra baigtos ir viešojo pirkimo sutartis sudaryta su laimėtoju – ūkio subjektų grupe, veikiančia 2013 m. liepos 2 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kurią sudaro UAB „Nimetus“ ir UAB „Ukmergės statyba“ (2013 m. rugsėjo 9 d. Statybos darbų rangos sutartis Nr. VŽ-13-24). Įvertinus šią laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu paaiškėjusią aplinkybę, darytina išvada, jog viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas nebesukeltų jokių realių padarinių, nes šios procedūros jau yra pasibaigusios (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.). Esant šiai situacijai, viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas, pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, prieštarautų laikinųjų apsaugos priemonių siekiamiems tikslams, jų paskirčiai, kadangi nebeužtikrtintų realios ieškovo pažeistų teisių apsaugos ieškinio tenkinimo atveju.

18Pažymėtina, jog viešojo pirkimo bylos nagrinėjimo teisme metu viešojo pirkimo procedūrai pasibaigus viešojo pirkimo sutarties sudarymu, ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia bei prašyti taikyti CPK 4237 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą. Teismas taip pat galėtų taikyti minėtą laikinųjų apsaugos priemonių rūšį savo iniciatyva, net ir nesant pareikšto reikalavimo dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, jei tai būtų būtina siekiant apginti viešąjį interesą ir nesiėmus šių priemonių būtų pažeisti asmens, visuomenės ir valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 144 straipsnio 2 dalis), tačiau būtina jų taikymo teismo iniciatyva sąlyga – realiai egzistuojanti šio sandorio pripažinimo niekiniu galimybė, kadangi, vadovaujantis CK 1.78 straipnsio 5 dalimi, niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti išvadą dėl šios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos teismo iniciatyva buvimo. Civilinės bylos dėl ginčo esmės išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme faktas ir teismo sprendimo, kuriuo atmetami ieškinio reikalavimai, priėmimas sudaro pakankamą pagrindą pripažinti, jog tikimybė, kad apeliacinės instancijos teismas nustatytų viešojo pirkimo principų ir procedūrų pažeidimus bei, esant sudarytai viešojo pirkimo sutarčiai, savo iniciatyva taikytų niekinio sandorio pasekmes, yra minimali.

19Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog ieškovo prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti jo reikalavimų įvykdymo apsauga nebegali būti suteikta, kadangi atsakovo veiksmai, kurių atlikimui ieškovas siekė nustatyti draudimą, jau yra įvykdyti. Kadangi atskirojo skundo argumentai nebeturi teisinės reikšmės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, apeliacinės instancijos teismas jų nevertina ir dėl jų nepasisako

20Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Statybų vizija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi tenkino ieškovo... 7. Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutarties atsakovas VšĮ... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartimi, sutikdamas su atsakovo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Ieškovas UAB „Statybų vizija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 12. Atsakovas VšĮ „Vilties žiedas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektas yra apygardos teismo nutartis, kuria... 15. Viena iš būtinų CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų laikinųjų... 16. Taip pat pažymėtina, jog CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytas... 17. Nagrinėjamoje byloje kilus ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų... 18. Pažymėtina, jog viešojo pirkimo bylos nagrinėjimo teisme metu viešojo... 19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 20. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 21. Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartį palikti nepakeistą....