Byla 2-2150-934/2015
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo M. Z

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, sekretoriaujant Ginatrei Jusčiūtei, dalyvaujant ieškovo BUAB „ERP“ atstovui advokatui Vytautui Geležiniui, atsakovės O. B.-K. atstovei advokatei Ingai Kostogriz-Vaitkienei, trečiajam asmeniui M. Z., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „ERP“ ieškinį atsakovei O. B.-K. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo M. Z.,

Nustatė

2Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka.

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 3000 Lt skolą, 2433,78 Lt palūkanas, 6,82 proc. mokėjimo palūkanų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b. l. 2-6). Nurodė, kad 2004-07-26 paskolos sutarties pagrindu ieškovas suteikė atsakovei 3 000 Lt paskolą, kurios ji negrąžino, likdama skolinga ieškovui 3000 Lt paskolos ir 2 433,78 Lt palūkanų.

4Atsakovė O. B.-K. su pareikštu ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinys yra grindžiamas paskolos sutartimi, kurios ieškovas nėra pateikęs. Ieškinyje nurodytos paskolos sutarties egzistavimas ir teisėtumas bei kita buvusi įmonės finansinė veikla yra tiriama FNTT ikiteisminiame tyrime Nr. 06-1-00064-12. Ieškovas, pervedamas atsakovei pinigus, mokėjimo nurodyme lėšų pervedimo paskirtį nurodė „apmokėjimas pagal paskolos sutartį“, tačiau atsakovė nėra patvirtinusi, kad šias lėšas skolinasi. Ieškovo ir atsakovės nesieja jokie paskolos teisiniai santykiai, todėl nėra pagrindo reikalauti palūkanų priteisimo (b. l. 42-44).

5Trečiasis asmuo M. Z., nors ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo, įteikti tinkamai (b. l. 82), atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė.

6Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu iš esmės palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, jog rašytinės paskolos sutarties neturi (b. l. 55-56, 74-75, 89, 102).

7Atsakovės atstovė 2015-03-16 vykusiame teismo posėdyje palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį atmesti. Atsakovė parengiamojo teismo posėdžio metu nurodė, kad nėra gavusi įrodymų dėl sudarytos paskolos, jeigu būtų ji pateikta, tai skolą sumokėtų, pinigų gavimo fakto neginčija (b. l. 55-56). Atsakovės atstovė papildomai nurodė, jog atsakovė paskolos sutarties nebuvo sudariusi, pinigai galėjo būti pervesti už teiktas reklamos ir savireklamos paslaugas, tačiau jokių tai patvirtinančių įrodymų neturi, nurodė, jo teismo posėdyje atsakovė nedalyvaus, palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes (b. l. 74-75, 89). Į 2015-06-08 vykusį teismo posėdį neatvyko atsakovė, nei jos atstovė, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (b. l. 96-98, 102).

8Trečiasis asmuo M. Z. paaiškino, kad pavedimas buvo padarytas. Atsakovę pažįsta, ji buvo įmonės darbuotojo draugė, tačiau paskolos suteikimo aplinkybių neprisimena, kadangi įmonė buvo suteikusi daug paskolų. Nurodė, kad neatsimena, ar atsakovė teikė kažkokias paslaugas ieškovui. Teigia, kad sutartys buvo rengiamos, o trečiasis asmuo jas pasirašinėjo. Nurodė, kad įmonė paskolų sutarčių nesudarinėjo, siekdama atsiskaityti už kitas paslaugas (b. l. 102).

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Ginčo esmė. Ginčas iš esmės kilo dėl paskolos teisinių santykių tarp šalių buvimo ir jų nebuvimo, vertinant įrodymus. Ieškovas įrodinėja, jog tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu atsakovei bankinių pavedimu buvo pervesta 3 000 Lt. Atsakovė iš esmės įrodinėja, kad ieškovas nepateikė objektyvių duomenų, kurie pagrįstų, kad šalis sieja paskolos teisiniai santykiai.

11Civiliniame procese vyraujantys dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK 12 ir 13 straipsniai), be kita ko, reiškia, jog tik šalys nustato įrodinėjimo dalyką bei nurodo aplinkybes, kuriomis jos grindžia pareikštus reikalavimus, teismas negali vykdyti įrodinėjimo naštą už šalis. Kiekviena šalis turi procesinę naštą įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Šio principo esmę sudaro tai, kad nešališkas teismas nagrinėja privačių šalių ginčą, todėl šalys negali būti tik abejingos stebėtojos. Be to, pasitelkus aptariamą taisyklę užtikrinamas šalių lygiateisiškumo principo tinkamas įgyvendinimas, sudarant šalims vienodas galimybes įgyvendinti procesines teises. Šalių pasyvumas procese, nepasinaudojimas teise, kartu ir našta įrodinėti, sukelia ir tam tikrus neigiamus procesinius padarinius – teismas laiko tam tikras aplinkybes neįrodytomis, o tai gali lemti nepalankaus teismo sprendimo priėmimą, šalies, kuri neįrodė savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindo, atžvilgiu. Apie tam tikrų faktų buvimą, ar jų nebuvimą, teismas sprendžia pagal šalių byloje pateiktus įrodymus. Teismas, įgyvendindamas išaiškinimo pareigą, atsižvelgdamas į ginčo pobūdį, priminė šalims jų įrodinėtinas aplinkybes esant ginčui dėl paskolos grąžinimo (b. l. 74-75, 90).

12Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos aplinkybės ir jų vertinimas

13Byloje esančiais rašytinais įrodymais nustatyta, kad ieškovas 2004-07-27 tarpbankinių pavedimu pervedė atsakovei 3 000 Lt, mokėjimo paskirtyje nurodant „paskolos sutartis Nr. 20040720/1“ (b. l. 13). Suteikta paskolos suma taip pat nurodyta ir Trumpalaikių paskolų registre (b. l. 73) bei 2012-12-20 sudarytame skolininkų sąraše (b. l. 66-69). Ginčo dėl pinigų gavimo fakto tarp šalių nekilo, o ir atsakovas neneigė šių pinigų gavimo fakto (b. l. 55-56). Duomenų apie mokėjimo pavedime nurodytą paskolos sutartį šalys nepateikė.

14Įstatyme paskolos sutartis apibrėžiama kaip sutartis, kuria viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų ir mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1 dalis).

15Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad ieškovo pinigų pervedimas atsakovui, kuriame nurodyta, jog pinigai pervesti kaip paskola, ir atsakovo veiksmai šiuos pinigus priimant reiškia, kad pinigus atsakovas gavo kaip paskolą. Protingas ir apdairus asmuo, mokėjimo pavedimu į savo sąskaitą gavęs lėšas, kurių paskirtis nurodyta kaip paskola, ir tas lėšas priimdamas, savo veiksmais patvirtina paskolos teisinių santykių buvimą, o tokių lėšų priėmimas kartu išreiškia įsipareigojimą juos grąžinti paskolos davėjui, nebent lėšų gavėjas įrodytų kitokį lėšų pervedimo teisinį pagrindą. Atsakovas, norėdamas paneigti paskolos santykių buvimą, privalėjo įrodyti, kad paskolos sutartis nebuvo sudaryta, nes pinigus iš ieškovo jis gavo ne pagal paskolos sutartį, o kitu pagrindu. Dėl to net ir nesant raštu atskirai išreikšto lėšų gavėjo įsipareigojimo grąžinti kaip paskolą jam pervestas lėšas, toks įsipareigojimas grąžinti lėšas gali būti numanomas iš šių lėšų priėmimo fakto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-351/2013).

16Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai išlieka tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2003 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 79/2003, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008, 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009, 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009 ir kt.).

17Nagrinėjamu atveju atsakovė neneigė pinigų gavimo fakto. Vertinant byloje esančius rašytinius įrodymus – bankinį pavedimą, iš kurio matyti, kad 2004-07-26 O. B. buvo pervesta 3 000 Lt, mokėjimo paskirtyje nurodant „pagal paskolos sutartį NR. 20040720/1“, trumpalaikių paskolų registrą bei 2012-12-20 sudarytą skolininkų sąrašą, spręstina, kad ieškovas BUAB „ERP“ suteikė atsakovei paskolą. Įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų daryti priešingą išvadą, atsakovė nepateikė, nors teismas 2015-05-05 nutartyje siūlė atsakovei pateikti įrodymus, jog atsakovė pinigus gavo ne paskolos sutarties, o kitu pagrindu (b. l. 90). Be to, atsakovė neatvyko į 2015-06-08 teismo posėdį (b. l. 102), prašymą dėl liudytojo apklausos atsiėmė (b. l. 74-75).

18Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog ieškovo BUAB „ERP“ pateiktas bankinis pinigų pervedimas, suteiktų trumpalaikių paskolų registras, skolininkų sąrašas ir pinigų perdavimo (pervedimo) atsakovei faktas leidžia daryti labiau tikėtina išvadą, jog tarp šalių buvo susiklostę paskoliniai teisiniai santykiai (CK 6.193 straipsnis, 6.870 straipsnis), todėl atsižvelgus į visas šias aplinkybes, ieškovo BUAB „ERP“ ieškinys tenkintinas ir ieškovui iš atsakovės priteistina 868,86 Eur (3 000 Lt) paskola.

19Dėl palūkanų priteisimo

20Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų 2433,78 Lt sumą (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis, 6.261 straipsnis, 6.872 straipsnio 1 ir 2 dalys) bei pateikė įrodymus, jog paskolos suteikimo metu paskolų litais vidutinė metų palūkanų norma, pagal kurią skaičiuotinos atsakovo mokėtinos palūkanos, buvo 6,82 proc.

21Vadovaudamasis protingumo, sąžiningumo, teisingumo kriterijais bei atsižvelgdamas į tai, kad byloje nepateikta leistinų rašytinių įrodymų, patvirtinančių paskolos sutarties šalių susitarimą dėl pelno palūkanų mokėjimo ir tokių palūkanų dydžio, o iš byloje esančio UAB „ERP“ suteiktų trumpalaikių paskolų registro matyti, jog iki registro sudarymo 2012-02-29 atsakovei nebuvo skaičiuojamos mokėjimo palūkanos (b. l. 55), taip pat į tai, jog paskolos davėjas buvo verslo subjektas, o atsakovei pretenzija dėl įsiskolinimo padengimo surašyta tik 2013-01-09, nors suteikta paskola įvardinta kaip trumpalaikė, o ir duomenų, jog ji būtų išsiųsta ir įteikta atsakovui, ieškovas nepateikė, teismas sprendžia, kad su atsakove sudaryta paskolos sutartis buvo neatlygintinė, todėl reikalavimas dėl 2433,78 Lt palūkanų priteisimo netenkintinas (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovė apie ieškovo reiškiamus reikalavimus dėl paskolos grąžinimo sužinojo po civilinės bylos iškėlimo, paskolos sutartinių santykių buvimo fakto iš esmės nepaneigė, tenkintinas ieškovo prašymas dėl 6,82 proc. mokėjimo palūkanų priteisimo nuo civilinės bylos iškėlimo dienos (2014-09-08) iki paskolos sumos visiško grąžinimo dienos (CK 6.872 straipsnio 2 dalis).

22Ieškovas taip pat prašė priteisti procesines palūkanas. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovo naudai priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (868,86 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.37 straipsnio 1 dalis).

23Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

24Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

25Nagrinėjamu atveju ieškinio suma sudaro 1573,73 Eur. Patenkintų ieškinio reikalavimų dalis – 868,86 Eur, atmestų – 704,87 Eur. Taigi, patenkintų reikalavimų dalis yra 55 proc., atmestų – 45 proc. Ieškovas pateikė teismui įrodymus patvirtinančius, kad šioje civilinėje byloje jo patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 841,06 Eur sumą (b. l. 65, 66 – 69, 70, 71). Atsakovė nepateikė patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų.

26Ieškovo prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma mažintina iki 700,00 Eur. Mažinant ieškovo patirtas išlaidas atsižvelgta į ieškinio apimtį ir jo turinį. Teismo vertinimu, ginčas dėl skolos priteisimo nesudėtingas, ieškiniui parengti nereikėjo analizuoti naujų teisės klausimų, tokiam procesiniam dokumentui parengti pakanka minimalių darbo ir laiko sąnaudų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011-12-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011). Viršijančios priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį atsakovo patirtos išlaidos vertinamos kaip neatitinkančios išlaidų kriterijų – būtinumo, pagrįstumo ir protingumo, ir nepaisant jų realumo, tai yra pernelyg didelis šalies išlaidavimas, tenkantis jai pačiai. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovui priteistina žyminio mokesčio dalis proporcinga patenkintų reikalavimų daliai – 477,87 (868,86 x 55 proc.).

27Atsižvelgiant į tai, jog ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleistas įstatymo pagrindu (Įmonių bankroto įstatymas 14 straipsnis), o už ieškinio pateikimą turėjo būti sumokėtas 47,21 Eur žyminis mokestis, ši suma proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai priteistina iš atsakovės. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 8,48 eurų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 1). Patenkinus ieškinį iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, valstybei iš atsakovės priteistinos 30,62 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 93, 96 straipsniai).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

29Ieškinį tenkinti iš dalies.

30Priteisti iš atsakovės O. B. – K., asmens kodas ( - ) ieškovo BUAB „ERP“, juridinio asmens kodas 126079924, naudai 868,86 Eur paskolos, 5 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą (868,86 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-09-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 6,82 proc. mokėjimo palūkanas nuo 868,86 Eur paskolos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo dienos (2014-09-08) iki paskolos sumos grąžinimo dienos bei 477,87 Eur bylinėjimosi išlaidų.

31Priteisti valstybei iš atsakovės O. B. – K., asmens kodas ( - ), 30,62 Eur bylinėjimosi išlaidų. Priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, įstaigos kodas – 188659752, biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

32Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza,... 2. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 4. Atsakovė O. B.-K. su pareikštu ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į ieškinį... 5. Trečiasis asmuo M. Z., nors ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo... 6. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu iš esmės palaikė ieškinyje... 7. Atsakovės atstovė 2015-03-16 vykusiame teismo posėdyje palaikė atsiliepime... 8. Trečiasis asmuo M. Z. paaiškino, kad pavedimas buvo padarytas. Atsakovę... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Ginčo esmė. Ginčas iš esmės kilo dėl paskolos teisinių santykių tarp... 11. Civiliniame procese vyraujantys dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK 12 ir... 12. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos aplinkybės ir jų vertinimas ... 13. Byloje esančiais rašytinais įrodymais nustatyta, kad ieškovas 2004-07-27... 14. Įstatyme paskolos sutartis apibrėžiama kaip sutartis, kuria viena šalis... 15. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad ieškovo pinigų pervedimas... 16. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad išvadą apie faktų buvimą... 17. Nagrinėjamu atveju atsakovė neneigė pinigų gavimo fakto. Vertinant byloje... 18. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog ieškovo BUAB... 19. Dėl palūkanų priteisimo... 20. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės mokėjimo funkciją atliekančių... 21. Vadovaudamasis protingumo, sąžiningumo, teisingumo kriterijais bei... 22. Ieškovas taip pat prašė priteisti procesines palūkanas. CK 6.37 straipsnis... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ... 24. Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos... 25. Nagrinėjamu atveju ieškinio suma sudaro 1573,73 Eur. Patenkintų ieškinio... 26. Ieškovo prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma... 27. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleistas... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 29. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 30. Priteisti iš atsakovės O. B. – K., asmens kodas ( - ) ieškovo BUAB... 31. Priteisti valstybei iš atsakovės O. B. – K., asmens kodas ( - ), 30,62 Eur... 32. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...