Byla e2A-1483-513/2017
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmos Čuchraj (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Erikos Misiūnienės, Almanto Padvelskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Starkis“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

32017 m. gegužės 29 d. sprendimo ir 2017 m. birželio 6 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje

4Nr. e2-854-906/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SOF Marine Service“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Starkis“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir atsakovės priešieškinį ieškovei dėl darbų priėmimo akto pripažinimo negaliojančiu.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 5 000 Eur skolą, 57,09 Eur palūkanas, po 1,09 Eur palūkanas už kiekvieną praleistą dieną nuo 2016-11-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, jog atsakovė pateikė ieškovei 2016-07-08 paraišką atlikti rangos darbus: žvejybinio laivo MŽTG-756 pagrindinio variklio remontą su tam tikrų detalių pakeitimu.
 3. Šalys 2016-09-30 pasirašytu atliktų darbų priėmimo aktu Nr. 2016-09-30 patvirtino, kad ieškovė atliko minėto laivo variklio remonto darbus su atsarginių detalių pakeitimu ir detalių atstatymu už bendrą 7 900 Eur sumą. Šiame akte pastabų ir pretenzijų dėl darbų rezultato kokybės atsakovė nenurodė.
 4. Ieškovė, įvykdžiusi savo įsipareigojimus, atsakovės atstovui pasirašytinai įteikė 2016-09-30 PVM sąskaitą faktūrą, serija SMS, Nr. 9000801, kurioje nurodytą šalių sutartą 7 900 Eur sumą atsakovė turėjo sumokėti ieškovei per 15 kalendorinių dienų, t. y. iki 2016-10-15. Tačiau suėjus piniginės prievolės įvykdymo terminui, skola sumokėta nebuvo ir atsakovė į žodinius raginimus nereagavo. Tik po to, kai ieškovė pagrasino kreiptis į teismą, atsakovė 2016-11-17 padengė dalį skolos – 2 900 Eur, likdama skolinga 5 000 Eur.
 5. Dublike nurodė, kad atsakovė po variklio remonto užbaigimo ir akto pasirašymo buvo kvietusi ieškovę į laivą keletą kartų nurodydama, kad yra suremontuoto variklio gedimų, tačiau kiekvieną kartą ieškovės darbuotojams atvykus į laivą paaiškėdavo, kad gedimai nebuvo susiję su suremontuotu varikliu. Gedimus ieškovės darbuotojai pašalindavo, tačiau už šiuos darbus atsakovė atsisakydavo mokėti. Atsakovė nepagrįstai stengiasi laivo variklio techninės priežiūros pareigą perkelti ieškovei, už laivo variklio tinkamą būklę jo eksploatacijos metu atsako laivo mechanikas. Nurodė, kad paraiškoje nebuvo užfiksuotas nei variklio remonto terminas, nei tai, kad po variklio remonto darbų varikliui patikrinti klasifikacinės bendrovės UAB „Jūrų laivybos registras“ atstovą kvies ir šios bendrovės paslaugas apmokės ieškovė, todėl tai buvo atsakovės pareiga.
 1. Atsakovė pateiktame atsiliepime nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. 2017-02-03 pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti atsakovės 2016-09-30 atliktų darbų priėmimo akto dalį dėl variklio remonto darbų už akte nurodytą 5 000 Eur sumą (akto trečioji eilutė) negaliojančia, atitinkamą ieškovės piniginį reikalavimą atsakovei, įformintą tos pačios dienos (2016-09-30) PVM sąskaitos faktūros, serija SMS, Nr. 9000801, trečioje eilutėje, pripažinti neteisėtu ir įpareigoti ieškovę per tris darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atsiųsti atsakovei šią PVM sąskaitos faktūros dalį anuliuojančią tokios pat sumos kreditinę sąskaitą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, jog atsakovė savo žvejybiniame jūriniame laive MŽTG-756 per pagrindinio laivo variklio 6NVD26-2A sujungimą tarp variklio bloko ir karterio pastebėjo didelį dyzelinio tepalo pratekėjimą į laivo dugną, todėl kreipėsi į ieškovę dėl remonto darbų atlikimo. Šalys susitarė dėl 1 300 Eur kainos už remontui reikalingas naujas detales, 1 600 Eur už senų detalių restauravimą (atstatymą) ir 1 000 Eur už remonto darbus. 2016-09-30 šalių atstovai pasirašė atliktų darbų aktą, kuriame buvo išvardyti konkretūs ieškovės atlikti variklio remonto darbai ir nustatytas garantinio aptarnavimo laikotarpis. Jau tą pačią dieną, dalyvaujant abiejų šalių atstovams, tikrinant remontuotą variklį, buvo pastebėti smulkūs trūkumai, tokie kaip kaip nežymus skysčių prasisunkimas įvairiose variklio vietose, šie trūkumai variklį remontavusių ieškovės darbuotojų buvo pašalinti. Šio patikrinimo metu laivo variklis buvo paleistas, dirbo kelias valandas, laivui stovint prišvartuotam uoste prie krantinės (neplaukiant). Kitus panašius neesminius trūkumus, pastebėtus per kelias dienas, ieškovės darbuotojai taip pat pašalino ir užtikrino, kad viskas veiks tinkamai. 2016-10-10 laivui išplaukus į pirmąjį reisą ir jau esant atviroje jūroje, varikliui dirbant įprastu darbiniu režimu, laivo vyriausiasis mechanikas V. D. nustatė pasirodžiusius didelius defektus, susijusius su tepalo pratekėjimu, kurie buvo nustatyti iki ieškovei atliekant darbus ir užfiksuoti laivo jėgainės žurnale iš reiso. Esant tokiai situacijai, atsakovė nusprendė sumokėti ieškovei tik už remonto metu panaudotas naujas ir restauruotas detales, tačiau už pačius remonto darbus atsiskaityti tik po to, kai ieškovė ištaisys broką.
 3. Mano, kad ieškovė savo sutartinės prievolės neįvykdė iki šiol, todėl atsakovė pirmoji teisėtai pasinaudojo priešpriešinės prievolės vykdymo sustabdymu. Po ieškovės padaryto darbo broko varikliui yra reikalingas pakartotinis remontas.
 4. Buvęs laivo kapitonas A. G., pasirašydamas ieškovės pateiktame akte ir sąskaitoje faktūroje, fiziškai šiuos dokumentus tik priėmė, sutikti ar nesutikti su minėtų dokumentų turiniu jis neturėjo nei teisės, nei pareigos. Be to, A. G. kapitono diplomo galiojimas buvo pasibaigęs 2016-09-21.
 1. Ieškovė pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo prašo priešieškinį atmesti, o ieškinį tenkinti visiškai bei priteisti 57,11 Eur patirtas išlaidas vertimams atlikti.
 2. Nurodė, kad kadangi laivas beveik nuolat yra išplaukęs į žvejybos reisą Baltijos jūroje, neabejotina, kad ieškovės suremontuotas laivo pagrindinis variklis naudojamas pagal normalią paskirtį. Nurodė, jog klasifikavimo bendrovė jokių pastabų dėl laivo variklio netinkamumo eksploatuoti nepateikė. Laivo klasifikavimo bendrovė, patvirtinusi laivo MŽTG-756 klasę, pažymėjo, kad atlikus laivo, jo sandaros ir įrangos patikrą nustatyta, jog jis atitinka Taisyklių reikalavimus klasei, t. y. patvirtinta, kad laivas ir jo įranga yra techniškai tvarkingi ir tinkami eksploatuoti (laivas tinkamas plaukioti).
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-05-29 sprendimu ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė. Priteisė iš atsakovės UAB „Starkis“ ieškovei UAB „SOF Marine Service“ 5 000 Eur skolą, 57,09 Eur palūkanas, apskaičiuotas nuo prievolės atsiradimo dienos 2016-10-16 iki dalinės prievolės įvykdymo 2016-11-17, 8 proc. dydžio metines palūkanas už 5 000 Eur skolą, skaičiuojant nuo kreipimosi į teismą dienos 2016-11-22 iki visiško prievolės įvykdymo dienos, ir 614 Eur bylinėjimosi išlaidas.
 2. Dėl priešieškinio reikalavimų nurodė, kad ginčo pradžioje atsakovė pripažino pasirašiusį asmenį kaip įmonės atstovą. Tai, kad įmonė nepareiškė pretenzijų dėl pateikto perdavimo dokumento, įrodo, jog įmonė sutiko priimti tokį dokumentą, sutiko su jo turiniu ir netgi vėliau sumokėjo dalį skolos pagal šį perdavimo aktą ir jo pagrindu išrašytą sąskaitą. Pažymėjo, kad dėl laivo remonto važiavo tartis ieškovės direktorius ir laivo kapitonas, kuris ir pasirašė perdavimo aktą. Konstatavo, kad atsakovės atstovo konkliudentiniai veiksmai, taip pat neveikimas po dokumento gavimo patvirtina, jog dokumento forma ir turinys buvo žinomas, suprantamas ir priimtinas atsakovei. Nenustatė pagrindo dokumentą pripažinti negaliojančiu pagal CK 1.78 straipsnį.
 3. Vėliau išryškėję gedimai nesudaro pagrindo nuginčyti dokumentą, tačiau gali būti reiškiamos pretenzijos dėl remonto darbų kokybės.
 4. Dėl ieškinio reikalavimo ir pareigos sumokėti už atliktus darbus nurodė, kad dėl vėliau išryškėjusių trūkumų atsakovė turėjo teisę pareikšti pretenzijas rangovui garantinio aptarnavimo laikotarpiu. Teisinis reglamentavimas nenumato galimybės nemokėti už atliktus darbus arba nutraukti sutartį dėl išryškėjusių trūkumų. Šiuo atveju atsakovės pozicija siekiant visiškai nemokėti už atliktus darbus yra nepagrįsta.
 5. Teismas vadovavosi nešališko subjekto Lietuvos saugios laivybos administracijos atliktu laivo įvertinimu bei pateikta pažyma, kurioje nurodyta, kad nenustatyta pagrindinio variklio defektų, trukdančių jį naudoti saugiai ir pagal paskirtį. Atsakovė negali sulaikyti mokėjimo dėl neesminio gedimo, netrukdančio naudotis daiktu pagal tiesioginę paskirtį.
 6. Atsakovė nereikalauja pašalinti gedimų, o siekia nemokėti už atliktus darbus, nes remontas buvo atliktas nepranešus klasifikacinei bendrovei, dėl to, neturint remonto dokumentų, nebus pratęstas penkiametis eksportavimo leidimas. Tai supratusi ieškovė galbūt siekia iš naujo remontuoti variklį, o ne prašo pašalinti trūkumus. Atsakovė sąmoningai siekė išvengti papildomų remonto kaštų ir nepranešė apie remontą prižiūrinčiai bendrovei, priešingu atveju nebūtų pradėjusi laivo remonto be rašytinės sutarties. Atsakovė tokiais veiksmais prisiėmė sau riziką dėl remonto priežiūros.
 7. Atsakovė nereiškia reikalavimų, susijusių su garantiniu aptarnavimu, todėl teismas neperžengdamas reikalavimo ribų plačiau nepasisakė dėl teisių gynimo būdų, numatytų CK? 6.665 straipsnyje.
 8. Sąskaita nebuvo ginčijama, nes jos turinys atitiko šalių susitarimą, todėl priteisė iš atsakovės

  75 000 Eur skolą už atliktus remonto darbus.

 9. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-06-06 papildomu sprendimu ieškovės prašymą dėl papildomo sprendimo tenkino, priėmė papildomą sprendimą. Priteisė iš atsakovės UAB „Starkis“ ieškovei UAB „SOF Marine Service“ 57,11 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 10. Teismas nustatė, kad liko neišspręstas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų už dokumentų vertimą iš rusų kalbos, kurios sudaro 57,11 Eur, todėl prašymą dėl papildomo sprendimo tenkino.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9

 1. Apeliaciniu skundu dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-05-29 sprendimo atsakovė UAB „Starkis“ prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti. Dėl alternatyviai nurodyto reikalavimo, apeliacinės instancijos teismui manant, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, skundžiamą sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Perskirstyti pirmosios instancijos teisme šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Priteisti atsakovei iš ieškovės apeliacinės instancijos teisme atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Prašo teismo priimti naujus įrodymus.
 2. Nurodo, kad atsakovė priešieškiniu ne tik ginčijo ieškovės atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto dalį, prašydama pripažinti ją negaliojančia, bet ir prašė teismo pripažinti atitinkamą ieškovės piniginį reikalavimą atsakovei neteisėtu, tačiau dėl šio reikalavimo teismas nepasisakė.
 3. Buvusio ieškovės laivo kapitono pasirašymas akte, galbūt neturint tam teisės, jokiu aspektu nebuvo nei priešieškinio pagrindas, nei kokia nors jo dalis. Priešieškinio reikalavimas buvo grindžiamas tuo, kad po darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo atsakovė aptiko didžiulių paslėptų ieškovės atliktų darbų trūkumų, todėl, sumokėjusi ieškovei tik už detales, manė, jog akto dalis dėl darbų atlikimo turi būti pripažinta negaliojančia.
 4. Ieškovės remontuotas variklis šiuo metu iš esmės yra tokios pat blogos būklės, kaip ir iki remonto, iš kurio atsakovei nebuvo jokios naudos. Nurodo, kad pakartotinį variklio remontą patikės atlikti kitai bendrovei.
 5. Už šiuos nekokybiškus darbus atsakovė siekia nemokėti ieškovei nieko ir prašo taikyti CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą teisių gynimo priemonę, darbų kainą sumažinant iki nulio.
 6. Mano, kad teismas neįvertino atsakovės pateiktų įrodymų, kuriuos įvertinęs būtų priėmęs atsakovei palankų sprendimą.
 7. Nurodo, kad teismas nepagrįstai sureikšmino klasifikacinės bendrovės priežiūros nebuvimą variklio remonto metu. Net ir klasifikacinei bendrovei remonto neprižiūrėjus, rangovė neturi teisės darbus atlikti atmestinai. Rangos darbai privalo būti atliekami gerai ir kokybiškai ne tik tada, kai jie yra prižiūrimi kokių nors kompetentingų trečiųjų asmenų, bet visada.
 8. Nurodo, kad neginčija, jog laivas yra naudojamas pagal paskirtį, tačiau jį naudojant po remonto, kaip ir prieš remontą, sunkiasi tepalas.
 9. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog laivo variklio gedimas neva esąs neesminis ir jis tariamai netrukdo atsakovei naudotis šiuo daiktu pagal jo tiesioginę paskirtį.
 10. Nurodo, kad naujai teismui teikiami įrodymai – 2017-04-24 ir 2017-04-26 Lietuvos saugios laivybos administracijos laivo patikrinimo aktai patvirtina, jog po itin nekokybiškai ieškovės atlikto laivo variklio remonto iki šiol išlikęs tepalo ir aušinimo skysčio prasisunkimas privalės būti pašalintas iki konkrečios dienos (iki 2017-11-12 – identiškas įrašas abiejuose aktuose). Taigi šie aktai, papildydami kitus byloje esančius įrodymus, patvirtina, kad po ieškovės atlikto remonto išlikę (paaiškėję) trūkumai nėra neesminiai.
 1. Apeliaciniu skundu dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-06-06 papildomo sprendimo atsakovė UAB „Starkis“ prašo apeliacinės instancijos teismo jį panaikinti.
 2. Nurodo, kad pagrindinis sprendimas yra neteisėtas, todėl turi būti panaikintas ir papildomas sprendimas.
 1. Atsiliepimu į apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-05-29 sprendimo ieškovė prašo netenkinti atsakovės UAB ,,Starkis“ prašymo priimti naujus įrodymus bei apeliacinio skundo ir palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-05-29 sprendimą nepakeistą, priteisti ieškovei UAB ,,SOF Marine Service“ jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsakovei kyla prievolė atsiskaityti už atliktus darbus iš perdavimo–priėmimo sandorio, kuris įstatymų nustatyta tvarka teisme nebuvo nuginčytas. Priešieškiniu atsakovė siekia sumažinti ieškovės atliktų remonto darbų kainą 5 000 Eur suma, t. y. iki 0,00 Eur. Sprendžiant dėl atsiskaitymo už atliktus darbus dydžio negalima atsižvelgti į darbų kokybę, nes darbų perdavimo–priėmimo akte jokie trūkumai nenurodyti.
 3. Atsakovė neįrodė, kad laivo variklis, kurį remontavo ieškovė, turi defektų, trukdančių jį naudoti saugiai ir pagal paskirtį. Taip pat atsakovė neįrodė mažesnės, nei nurodyta darbų perdavimo–priėmimo akte ir atsakovės priimtoje ir iš dalies apmokėtoje ieškovės išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje, darbų kainos.
 4. Mano, kad 1,5 mėnesio terminas nėra protingas terminas pranešti apie tariamai paslėptus trūkumus, todėl atsakovė apie trūkumus privalėjo pranešti nedelsiant.
 5. Nebuvo sustabdyta laivo ir jo variklio eksploatacija, todėl 6 mėn. darbų kokybės garantijos terminas suėjo 2017-03-30.
 6. Lietuvos saugios laivybos administracija konstatavo nedidelio kiekio tepalo ir aušinimo skysčio pratekėjimą, todėl atsakovės teiginys, kad variklis yra su tokiais pat gedimais, kaip ir iki remonto, yra nepagrįstas.
 1. Atsiliepimu į apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-06-06 papildomo sprendimo ieškovė prašo palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-06-06 papildomą sprendimą nepakeistą, priteisti ieškovei UAB ,,SOF Marine Service“ jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad sprendimas priimtas laikantis CPK 277 straipsnio reikalavimų.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11Apeliacinis skundas atmestinas.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 1. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.
 1. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo teismas visiškai tenkino ieškovės ieškinį dėl skolos priteisimo ir atmetė atsakovės priešieškinį dėl darbų priėmimo akto pripažinimo negaliojančiu.
 1. Byloje kyla ginčas dėl pareigos sumokėti už ieškovės atliktą atsakovės laivo MŽTG-756 variklio remontą. 2016-07-08 atsakovės direktorius E. G. pateikė ieškovei paraišką dėl laivo variklio remonto. Pastabose nurodoma remonto priežastis: tepalo prasisunkimas iš pagrindinio variklio tarp bloko ir karterio, nenustatytoje vietoje išbėga didelis kiekis tepalo iš variklio į mašinų skyrių (virš 20 l per parą). 2016-09-30 šalys pasirašė atliktų darbų priėmimo aktą, kuriame nurodyta detalių atstatymo kaina – 1 600 Eur, atsarginių detalių kaina – 1 300 Eur, variklio remontas – 5 000 Eur, 2016-09-30 nurodytai 7 900 Eur sumai išrašyta PVM sąskaita faktūra. Laivo jėgainės žurnale laivo mechanikas 2016-10-10 padarė įrašą apie tai, kad užfiksuotas gėlo vandens pratekėjimas tarp 1–5 cilindrų galvučių, taip pat stiprus tepalo pratekėjimas tarp variklio bloko ir karterio per sujungimo siūlę pagal visą perimetrą ir tepalo pratekėjimas per bloko suvirinimo siūlę. Po remonto variklis buvo atidirbęs 5 val. 2016-11-28 atsakovės direktorius raštu kreipėsi į ieškovę, kad pašalintų gedimus ir pateiktų remonto dokumentus. Duomenų apie rašto išsiuntimą ir įteikimą byloje nėra. 2016-01-10 minėtame žurnale atliktas įrašas, kad pastebėtas gėlo vandens pratekėjimas iš centrinio siurblio, išcentrinis siurblys buvo atiduotas pakartotinai remontuoti atidirbęs apie 250 val. po kapitalinio remonto, buvo atlikta defektacija, nustatytas veleno atraminio guolio klibėjimas, riebokšlių susidėvėjimas, įstatytas atsarginis siurblys. Jūrų laivybos registras atsakydamas į atsakovės paklausimą el. paštu informavo, kad negavo paraiškos laivo remontui iš savininko ar remontą vykdančios įmonės. Laivo variklio remontui reikalinga klasifikacinės bendrovės priežiūra. UAB „Kojora“ konstatavo matomus variklio defektus, kuriems pašalinti reikalingas visiškas variklio išardymas. Laivo klasifikavimo pažyma (kuri išduodama kas 5 m.) yra išduota Rusijos laivybos registro 2014-08-12 ir galioja iki 2019-08-12. Taip pat byloje pateiktas metinių patikrų patvirtinimas, paskutinė patikra atlikta Rusijos laivybos registro 2016-10-07. Atsakydama į teismo paklausimą Lietuvos saugios laivybos administracija (LSLA), atlikusi pateiktų duomenų analizę ir papildomą žvejybos laivo „756“ patikrinimą, informavo, kad Rusijos laivybos registras klasifikacinį liudijimą 2016-10-07 patvirtino pažeisdamas taisykles, nes neatliko laivo pagrindinio variklio remonto priežiūros. LSLA atstovas, atlikęs papildomą laivo patikrinimą, nenustatė pagrindinio variklio defektų, trukdančių jį naudoti saugiai ir pagal paskirtį. Patikrinimo, atlikto 2017-04-24, metu buvo aptikti nežymūs aušinimo skysčio ir tepalo pratekėjimai. Detalesnį laivo įvertinimą turėtų atlikti Rusijos laivybos registro darbuotojai, vykdydami sutarties su LSLA įsipareigojimus dėl Lietuvos Respublikos laivų priežiūros. Patikros, atliktos LSLA atstovo 2017-04-24, metu nenustatyta gedimų ir trūkumų, dėl kurių būtų galima stabdyti laivo Saugaus plaukiojimo liudijimo galiojimą.

12Dėl priešieškinio reikalavimų

 1. Atsakovė pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti atsakovės 2016-09-30 atliktų darbų priėmimo akto dalį dėl variklio remonto darbų už akte nurodytą 5 000 Eur sumą (akto trečioji eilutė) negaliojančia, atitinkamą ieškovės piniginį reikalavimą atsakovei, įformintą tos pačios dienos (2016-09-30) PVM sąskaitos faktūros, serija SMS, Nr. 9000801, trečioje eilutėje, pripažinti neteisėtu ir įpareigoti ieškovę per tris darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atsiųsti atsakovei šią PVM sąskaitos faktūros dalį anuliuojančią kreditinę sąskaitą toliai pat sumai.
 1. CK 6.662 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, jog užsakovo pareiga sumokėti už atliktus rangos darbus ir teisė reikšti rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų siejama su perdavimo–priėmimo akto pasirašymu. Pagal CK 6.662, 6.694 straipsniuose įtvirtintą reguliavimą apžiūrėti ir priimti atliktą darbą yra užsakovo pareiga, atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus. Užsakovas darbų priėmimo metu turi elgtis rūpestingai – apžiūrėti rangos darbų rezultatu esantį daiktą, kad įsitikintų, ar daiktas neturi akivaizdžių trūkumų (CK 6.662 straipsnio 1 dalis).
 1. Pagal CK 6.694 straipsnio 6 dalį, užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti. Užsakovo pareiga yra apžiūrėti ir priimti atliktą darbą tiek atlikus darbus atskirais etapais, tiek iš karto ir pastebėjus trūkumus, apie tai pranešti rangovui ir juos užfiksuoti atliktų darbų akte, darbus priimti su išlygomis ar atsisakyti juos priimti (CK 6.662 straipsnio 1, 2 dalys, 6.694 straipsnio 1, 4, 6 dalys). Nagrinėjamu atveju atliktų darbų priėmimo aktas yra pasirašytas užsakovo kapitono

  13A. G. ir vykdytojos UAB „SOF Marine Service“ atstovo.

 1. Nagrinėjamu atveju teisiškai svarbi aplinkybė, kad užsakovė nepareiškė pretenzijų dėl pateikto perdavimo dokumento, ir tai įrodo, jog įmonė sutiko su 2016-09-30 atliktų darbų priėmimo akto turiniu ir netgi sumokėjo dalį skolos pagal šį perdavimo aktą ir jo pagrindu išrašytą sąskaitą.
 1. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad būtent darbų perdavimo–priėmimo akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2 dalis), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-21-611/2016). Nagrinėjamoje byloje atsakovė darbų trūkumų nenurodė darbų perdavimo–priėmimo akte, todėl pagal CK 6.662 straipsnio 2 dalį ir nurodytą kasacinio teismo praktiką toks elgesys eliminuoja užsakovės teisę vėliau remtis akivaizdžių darbų trūkumų faktu.
 1. Darbų perdavimo–priėmimo aktas nors ir pripažįstamas sandoriu, nagrinėjant bylą, vertintinas kaip vienas iš įrodymų, patvirtinančių darbų atlikimo faktą bei jų kokybę. Nustatyta, kad iš esmės net ir pasirašęs dvišalį darbų perdavimo–priėmimo aktą, užsakovas gali remtis darbų trūkumais ir ginti su trūkumais susijusias savo pažeistas teises ne reikšdamas byloje priešieškinį dėl darbų perdavimo–priėmimo aktų nuginčijimo, o dėl užsakovo teisių, nustatytų CK 6.665 straipsnio 1 dalyje, gynimo, todėl iš esmės atsakovės reiškiamas priešieškinio reikalavimas jai nesutinkant su ieškinio reikalavimais yra perteklinis.

14Dėl ieškinio reikalavimų sumokėti už atliktus darbus

 1. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas laiku ir tinkamai; užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti, taigi rangovo teisę gauti atlyginimą už atliktą darbą lemia jo pareigos darbus atlikti tinkamai ir laiku įvykdymas. Jei šalys statybos rangos sutartyje nesutarė, kad už darbus bus sumokama iš anksto, užsakovas turi sumokėti, perdavus jam visą tinkamai atliktą darbą (CK 6.655 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011).
 1. Dėl vėliau išryškėjusių trūkumų atsakovė turėjo teisę pareikšti pretenzijas rangovui garantinio aptarnavimo laikotarpiu. CK 6.678 straipsnio 1 dalis nustato, kad darbų rezultato priėmimo metu arba jo naudojimo metu nustačius darbų rezultato trūkumus, užsakovas turi per CK 6.666 straipsnyje nustatytus terminus savo pasirinkimu pareikšti vieną iš šio kodekso 6.665 straipsnyje numatytų reikalavimų (t. y. neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; atitinkamai sumažinti darbų kainą; atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jei užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje) arba reikalauti pakartotinai ir neatlygintinai atlikti darbus arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas.
 1. Apeliantė nurodo, kad už šiuos nekokybiškus darbus atsakovė siekia nemokėti ieškovei nieko ir prašo taikyti CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą teisių gynimo priemonę, darbų kainą sumažinant iki nulio. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, reikalavimas priteisti iš atsakovo už atliktus darbus jam sumokėtą sumą vertintinas kaip reikalavimas taikyti užsakovui CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą teisių gynimo priemonę, t. y. sumažinti darbų kainą iki nulio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-540/2013). Tačiau nagrinėjamu atveju byloje nėra pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog remonto darbai buvo atlikti nekokybiškai, byloje nėra ginčo dėl to, kad laivas yra eksploatuojamas ir naudojamas pagal paskirtį, todėl pagrindo taikyti šią teisių gynimo priemonę nėra.
 1. Saugios laivybos įstatymo 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad laivybai gali būti naudojamas tik pripažintas tinkamu plaukioti laivas. Laivas pripažįstamas tinkamu plaukioti atliekant jo techninę priežiūrą ir apžiūrą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi Lietuvos saugios laivybos administracijos atliktu laivo įvertinimu bei pateikta pažyma, kurioje nurodyta, jog nenustatyta pagrindinio variklio defektų, trukdančių jį naudoti saugiai ir pagal paskirtį. Atsakovė negali sulaikyti mokėjimo ir reikalauti visiškai nemokėti už remonto darbus dėl neesminio gedimo, netrukdančio naudotis daiktu pagal tiesioginę paskirtį. Pažymėtina, kad 2016-10-07, taigi po remonto atlikimo, laivas gavo leidimą iš klasifikacinės bendrovės išeiti į jūrą.
 1. Atsakovė su ieškove nesudarė rašytinės sutarties dėl remonto, laivo savininkas prieš remontą nepranešė apie remontą klasifikacinei bendrovei, todėl atsakovė prisiėmė riziką dėl remonto priežiūros sau, nes iš esmės nėra aiški remonto apimtis, be to, remontas atliktas be prižiūrinčios įmonės.
 1. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė nereikalauja pašalinti gedimų, o siekia nemokėti už atliktus darbus, nes remontas buvo atliktas nepranešus klasifikacinei bendrovei, dėl to, neturint remonto dokumentų, nebus pratęstas penkiametis eksportavimo leidimas.
 1. Atsakovė nereiškė reikalavimų, susijusių su garantiniu aptarnavimu, todėl teismas pagrįstai neperžengė priešieškinio reikalavimo ribų ir nepasisakė dėl kitų teisių gynimo būdų, numatytų CK 6.665 straipsnyje.
 1. Apeliantė pateikia apeliacinės instancijos teismui lentelę, kurioje išvardija įrodymus, nurodo aplinkybes, kurias, jos manymu, patvirtina įrodymas, ir analizuoja teismo vertinimą nurodytu klausimu. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą teismo sprendimą įvertino byloje esančių įrodymų visumą – liudytojų parodymus, šalių paaiškinimus, rašytinius įrodymus, todėl atsakovei nepalankaus sprendimo priėmimas nereiškia, kad teismas netinkamai atliko įrodymų tyrimą ir juos įvertino.
 1. Duomenys apie nežymų tepalo ir aušinimo skysčio prasisunkimą leidžia daryti prielaidą, kad galbūt yra variklio defektų, bet jų neįrodo. Nesustabdžius variklio eksploatacijos, nėra galimybės nustatyti, ar remonto metu buvo padaryta trūkumų, koks jų pobūdis (paslėpti ar akivaizdūs), kokios jų atsiradimo priežastys, ar dėl trūkumų kalta ieškovė ar atsakovė (CPK 178 straipsnis).
 1. Pažymėtina, kad atsakovė, nustačiusi paslėptus trūkumus, privalėjo apie juos pranešti atsakovei per protingą terminą po jų nustatymo (CK 6.662 straipsnio 4 dalis). Ieškovės galbūt nekokybiškai atlikto variklio remonto požymius atsakovė nustatė 2016-10-10. Pretenziją ieškovei išsiuntė 2016-11-28, t. y. praėjus 1,5 mėnesio, ir po to, kai ieškovė 2016-11-23 kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pretenziją atsakovė ieškovei pareiškė siekdama išvengti prievolių ieškovei vykdymo.

15Dėl naujų įrodymų

 1. Su apeliaciniu skundu atsakovė pateikia naujus įrodymus – 2017-04-24 bei 2017-04-26 Lietuvos saugios laivybos administracijos atliktų atsakovės laivo patikrinimų aktus. Tačiau nurodyti įrodymai naujų reikšmingų bylai aplinkybių nepatvirtina, nes aktuose atsakovei nustatytas terminas pašalinti nedidelį pagrindinio variklio aušinimo vandens ir tepalo pratekėjimą dar nereiškia, kad yra būtinybė pakartotinai atlikti variklio kapitalinį remontą. Pažymėtina, kad nurodyti įrodymai galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 314 straipsnis).
 1. Remdamasis išdėstytomis ir įvertintomis aplinkybėmis, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovės ieškinį ir atmetė atsakovės priešieškinį, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą ir jį naikinti arba keisti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 1. Palikus Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-05-29 sprendimą, kuriuo visiškai tenkintas ieškovės ieškinys, nepakeistą, paliktinas nepakeistas 2017-06-06 papildomas sprendimas, kuriuo ieškovei priteistos bylinėjimosi išlaidos, nes apeliantė nenurodė aplinkybių, dėl kurių papildomas sprendimas turėtų būti panaikintas ar pakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 1. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teismas paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir papildomą sprendimą, yra pagrindas prašymą tenkinti ir priteisti ieškovei UAB „SOF Marine Service“ iš atsakovės UAB „Starkis“ 1 197,90 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimų į apeliacinius skundus parengimą (CPK

  1698 straipsnio 1 dalis, Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintų 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 redakcija), 2, 8.11 punktai).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 29 d. sprendimą ir 2017 m. birželio 6 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistus.

19Priteisti ieškovei UAB „SOF Marine Service“ iš atsakovės UAB „Starkis“ 1 197,90 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai