Byla 2A-19-262/2014

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vido Stankevičiaus, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo M. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo M. L. ieškinį atsakovams- sodininkų bendrijai „Pušelė”, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl viešojo administravimo aktų panaikinimo ir pripažinimo teisės be sodininkų bendrijos „Pušelė” sutikimo pirkti valstybinės žemės 145 kv.m. plotą, trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė: 1) atnaujinti senaties terminą reikalavimams pareikšti dėl 2010-09-03 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymo Nr. Ž49-1147 „ Dėl leidimo valstybinės žemės teritorijoje SB „Pušelė”, Vilniaus mieste, rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą” ir 2010-09-07 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo leidimo Nr. R-49-26 rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, panaikinimo; 2) panaikinti 2010-09-03 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymą Nr. Ž49-1147 „Dėl leidimo valstybinės žemės teritorijoje SB „Pušelė”, Vilniaus mieste, rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą”; 3) panaikinti 2010-09-07 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo leidimą Nr. R-49-26 rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą; 4) pripažinti ieškovui teisę be sodininkų bendrijos „Pušelė” sutikimo, pirkti valstybinės žemės 145 kv.m. plotą, pagal UAB „Julimatas” parengtą žemės sklypo planą M1:500, kuriame ribų posūkio taškai pažymėti indeksais 3-5-6-7-4 su nurodytomis posūkio taškų koordinatėmis.

4Ieškovas nurodė, jog 2001-05-23 pirkimo-pardavimo sutartimi įsigijo nuosavybėn 0,0600 ha žemės sklypą, esantį ( - ), sodų bendrijos „Pušelė” teritorijoje. Ieškovas kreipėsi į SB „Pušelė” valdybą, Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių kad leistų už asmenines lėšas įsirengti iš SB „Pušelė” sklypo ( - ) išvažiavimo vartus sodo bendrijos tvoroje į link kapinių einančią asfaltuotą gatvę ir kietos dangos įvažiavimą į sklypą, bei įteisinti nuosavybėn įvažiavimu užimtą žemės plotą. Prašymuose ieškovas nurodė, kad jam nuosavybės teise priklausančiame name kartu su ieškovu gyvena jo neįgali sesuo, kuriai reikalinga ypatinga priežiūra, jos judėjimas yra ribotas, todėl privažiavimas yra būtinas. Valstybinės žemės sklypo išpirkimas nekliudo sodininkų bendrijai naudotis komunikacijomis, o neleidus jam išpirkti ginčo valstybinės žemės sklypo, bus pažeisti neįgalaus asmens interesai.

5Atsakovas Sodininkų bendrija „Pušelė” prašė ieškinį atmesti ir nurodė, jog ieškovas praleido ieškinio senatį ginčyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus priimtus administracinius aktus- 2010-09-03 įsakymą Nr. Ž49-1147 bei 2010-09-07 leidimą Nr. R49-26. Todėl atsakovas prašė taikyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str.1d.nuostatas ir laikyti, kad ieškovas praleido šį terminą be pateisinamos priežasties ir atnaujinti jį nėra teisėto pagrindo. Atsakovas taip pat nurodo, kad ieškovas neįrodė, jog pateiktas į bylą projektas dėl panduso neįgaliam asmeniui patekti į gyvenamąjį namą, įmanomas tik išpirkus valstybinės žemės 145 kv.m. ploto sklypą, yra vienintelis būdas patekti į gyvenamąjį būstą. Atsakovas nesutinka, kad ieškovui būtų leista parduoti valstybinės žemės ginčo sklypą, nes šiame sklype yra SB “Pušelė“ statinys- šulinys, bendrijos vandentiekio, telefono ryšio komunikacijos. SB „Pušelė“ narių susirinkimo sprendimu buvo kreiptasi į Nacionalinę žemės tarnybą dėl leidimo valstybinės žemės teritorijoje, t.y. ginčo žemės sklype rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą bendroms sodininkų bendrijos reikmėms, leidimas yra gautas., leidimas išduotas nepažeidžiant galiojančių teisės aktų.

6Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM prašė ieškinį atmesti ir nurodė: ieškovas praleido 1 mėnesio ieškinio senatį ginčyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus priimtus administracinius aktus- 2010-09-03 įsakymą Nr. Ž49-1147 bei 2010-09-07 leidimą Nr. R49-26, todėl prašo šiuo pagrindu atmesti ieškovo reikalavimą panaikinti aukščiau paminėtus administracinius aktus. Atsakovas taip pat nurodė, jog ieškovas nenurodo nei faktinio nei teisinio pagrindo, galinčio lemti skundžiamų administracinių aktų neteisėtumą, leidimas SB „Pušelė” rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą išduotas teisėtai, pagrįstai, vadovaujantis tuo metu galiojančiais teisės aktais.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 10 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas, iš ieškovo atsakovui Sodininkų bendrijai „Pušelė” priteista 2500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas nurodė, kad remiantis Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklių 4p. nuostatomis, įsiterpę valstybinės žemės sklypai besiribojančių žemės sklypų savininkams gali būti paduodami tik tada, jeigu sodininkų bendrijos atsisako juos pirkti bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai. Taigi, kol galioja SB „Pušelė“ narių 2010-04-24 susirinkimo nutarimas, kuriuo ši žemė pripažinta reikalinga bendrijos bendrojo naudojimo reikmėms, ieškovas negalėtų nupirkti šio ginčo sklypo. Ginčo sklype yra SB „Pušelė“ statinys- vandens šulinys, bendrijos komunikacijos. Taigi, ginčo žemės sklypas yra bendrojo naudojimo valstybinė žemė, reikalinga SB „Pušelė“ bendroms reikmėms. Todėl pagal Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklių 3.2 punktą, išimtinę teisę įsigyti tokį valstybinės žemės sklypą turi tik SB „Pušelė“, o ne privatūs asmenys. Dėl šios priežasties prašomi panaikinti administraciniai aktai Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklių yra teisėti, nėra pagrindo juos naikinti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad kai reikalavimai yra mišrūs- administracinio teisinio pobūdžio bei civilinio teisinio pobūdžio, tai teismas, nagrinėdamas bylą, administracinio pobūdžio reikalavimams taiko ieškinio senaties terminą pagal administracinių bylų teisenos įstatymą, civilinio teisinio pobūdžio reikalavimams - CK nustatytus senaties terminus (LAT civ. b. 3K-298/2010), todėl ieškovo argumentai jog ginčijamiems administracinio pobūdžio aktams taikytinos CK ieškinio senaties normos, atmestini, kaip nepagrįsti. Teismas, nustatęs, kad ieškovas praleido ABTĮ 33 str. 1 d. nustatytą vieno mėnesio terminą pareikšti reikalavimus dėl administracinių aktų panaikinimo, ir šiuo pagrindu reikalavimus atmetė. Atmetus reikalavimus dėl administracinių aktų panaikinimo nebuvo pagrindo tenkinti ir kitus ieškinio reikalavimus, nes jie yra išvestiniai.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 10 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą- ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12Nurodė, kad teismas neteisingai taikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus (Sodininkų bendrijų įstatymą, Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodų teritorijoje taisykles ir kt.). Teismas nepagrįstai taikė ieškinio senatį, nes šioje byloje turėtų būti taikomi CK, o ne ABTĮ nustatyti senaties terminai, kurių ieškovas nėra praleidęs. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas siekia įsigyti ginčo sklypą tam, kad į jo sklype esantį namą vežimėliu galėtų įvažiuoti judėjimo negalią turinti jo sesuo, t.y. pažeidė neįgalaus žmogaus teises, neatsižvelgė į visus į bylą pateiktus įrodymus. Pagal byloje esančią medžiagą ginčo žemės sklypas sodininkų bendrijai „Pušelė“ realiai nėra reikalingas, nes atsakovas tokių įrodymų nepateikė. Teismas neteisingai taikė Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodų teritorijoje taisyklių 2 punktą, nes ieškovo pageidaujamas įsigyti žemės sklypas būtų prijungtas prie ieškovo jau turimo nuosavybės teise žemės sklypo, jis neviršija 0,04 ha, prie jo yra įvažiavimas, jis nebūtų formatuojamas kaip atskiras žemės sklypas, yra įsiterpęs tarp ieškovui priklausančio žemės sklypo ir valstybinio žemės sklypo, todėl teismo išvada, kad ieškovo prašymas negalėtų būti tenkinamas net ir esant SB „Pušelė“ narių sutikimui, yra nepagrįsta. Kadangi minėtas valstybinės žemės sklypas nesudaro 400 m2 ploto, todėl negalėjo būti formatuojamas kaip atskiras žemės sklypas ir negalėjo būti išduotas leidimas žemės sklypo formatavimo ir pertvarkymo projektui rengti. Taigi, dėl išvardintų priežasčių buvo pagrindas ieškinio tenkinimui, bet teismas nepagrįstai jį atmetė.

13Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą.

14Nurodė, kad teismas pagrįstai atmetė ieškinį, nes ginčo valstybiniam žemės sklype yra sodininkų bendrijai priklausantys infrastruktūros objektai, todėl šį sklypą gali įsigyti tik sodininkų bendrija.

15Atsakovas Sodininkų bendrija „Pušelė” atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą.

16Nurodė, kad ginčo sklype yra sodininkų bendrijai priklausantis vandens šulinys, komunikacijos ir kelias, todėl sodininkų bendrija susirinkime nusprendė įsigyti šį sklypą jos nuosavybėn. Dėl šios priežasties ieškovas pagal galiojančius teisės aktus neturi teisės įsigyti ginčo žemės sklypo.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas atmetamas

19CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

20Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

21Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

22Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog žemesnės instancijos teismas tinkamai išaiškino bei pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė faktines aplinkybes, kurios turi esminę reikšmę kilusio ginčo teisingam išsprendimui, – atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti šio teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

23Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis c.b. Nr. 2A-179/2013 ir kt.).

24Siekiant išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, yra būtina nustatyti ar pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ginčui taikytiną teisę- Žemės reformos įstatymą, Sodininkų bendrijų įstatymą bei Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodų teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau- Taisyklės).

25Skundžiamo sprendimo metu galiojusios Žemės reformos įstatymo redakcijos 8 str. 7 d. yra nurodyta, kad Sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjiško sodo teritorijoje ne aukciono būdu parduodama žemė, reikalinga bendro naudojimo statinių išdėstymui, rekreacijai. <...> Tais atvejais, kai keičiant ar papildant mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą atskiro žemės sklypo neįmanoma suformuoti ir atliekamos žemės nenumatoma naudoti sodininkų bendrijos bei visuomenės poreikiams, ji ne aukciono būdu pirmiausia parduodama sodų sklypų, kurie tiesiogiai ribojasi su parduodamu sklypu, savininkams, o jeigu šie atsisako – kitiems sodų sklypų savininkams.

26Sodininkų bendrijų įstatymo 15 str. 1 d. 15 p. yra nurodyta, kad bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę spręsti mėgėjų sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo, infrastruktūros plėtros ir bendrijos bendrojo naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus.

27Skundžiamo sprendimo metu galiojusios Taisyklių redakcijos 2 p. yra nurodyta, kad sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo žemė – mėgėjų sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė, sodininkų bendrijos narių susirinkimo sprendimu numatyta naudoti bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai.

28Taisyklių 4 p. yra nurodyta, kad įsiterpę valstybinės žemės sklypai besiribojančių žemės sklypų savininkams gali būti parduodami tik tada, jeigu sodininkų bendrijos atsisako juos pirkti bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai.

29Taigi, teisės aktai labai aiškiai apibrėžia, kad būtent sodininkų bendrijoms, o ne atskiriems asmenims yra suteikiama pirmenybė įsigyti valstybei priklausančius žemės sklypus, kurie yra sodininkų bendrijos teritorijoje. Prioritetas valstybinės žemės sklypams įsigyti sodininkų bendrijoms yra suteikiamas tada, kai sodininkų bendrija nusprendžia tokį žemės sklypą įsigyti, tam, kad būtų patenkinti bendrijos narių poreikiai.

30Apeliacinės instancijos teismo nuomone pirmosios instancijos teismas teisingai taikė minėtas teisės normas, nes joms taikyti buvo visos sąlygos, o ieškovas neįrodė, jog yra priešingai.

31Ieškovas teigia, jog ginčo žemės sklypas sodų bendrijai nėra reikalingas, tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad ginčo sklype yra įvairūs visai sodininkų bendrijai reikalingi infrastruktūros objektai- vandens šulinys, inžinerinės komunikacijos, kelias. Ieškovais nepateikė nei svarių argumentų, nei tuo labiau įrodymų, kurie paneigtų minėtų objektų buvimą ginčo sklype ar jų reikalingumą visai bendrijai. Be to, sodininkų bendrijos „Pušelė“ susirinkimo 2010 m. balandžio 24 d. nutarimu buvo konstatuota, jog ginčo sklypas yra reikalingas bendrijai. Šis sodininkų bendrijos susirinkimo nutarimas nėra nuginčytas, todėl jis yra galiojantis.

32Taigi, pagal skundžiamo sprendimo metu (ir dabar) galiojantį teisinį reglamentavimą, prioritetą įsigyti ginčo valstybinį žemės sklypą turėjo atsakovas sodininkų bendrija „Pušelė”, o ne ieškovas.

33Kadangi ieškovas realiai neturi teisės įsigyti ginčo žemės sklypo, kiti jo reikalavimai yra išvestiniai, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai juos atmetė.

34Ieškovas savo siekį įgyti dalį žemės sklypo grindžia tuo, kad toje žemės sklypo dalyje yra būtina pastatyti įvažiavimą invalido vežimėliu jo neįgaliai seseriai. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo ir atsakovų nuomone, kad savo ir savo neįgalios sesers teises ieškovas gali ginti kitais būdais, ne vien tik reikalaudamas parduoti jam dalį valstybinio žemės sklypo, t.y. ieškovas gali prašyti išnuomoti ar leisti naudotis servitutu tai žemės sklypo daliai, kurioje ieškovas ketina pastatyti įvažiavimą neįgaliojo vežimėliui. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas tokia teise kol kas nepasinaudojo.

35Įvertinęs šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad vien čia nurodyti motyvai sudarė pagrindą ieškinį atmesti ir, kaip minėta, ieškinio atmetimas ieškovo ir jo sesers teisių nepažeidžia, nes yra galimybė pasinaudoti kitais teisių gynimo būdais.

36Ieškovas nesutinka ir su skundžiamo teismo sprendimo dalimi, kuria ieškinys buvo atmestas dėl ieškinio senaties taikymo. Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs bylos aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, tokio pobūdžio bylose (kai ginčas iš dalies yra administracinio ir dalies civilinio pobūdžio), todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais ir jų nebekartoja. Šioje byloje tam, kad įgyvendintų savo teises, ieškovas pirmiausia siekė panaikinti administracinius aktus, todėl teismas pagrįstai taikė Administracinės teisenos įstatyme nustatytus senaties terminus.

37Esant šioms aplinkybėms apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas.

38Atmetus apeliacinį skundą iš ieškovo atsakovui sodininkų bendrijai „Pušelė” priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme- 1200 Lt (CPK 93, 98 str.).

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93, 98 str., 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

40Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

41Priteisti iš ieškovo M. L. (a.k. ( - ) atsakovui sodininkų bendrijai „Pušelė” (į.k. 300066512) 1200 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė: 1) atnaujinti senaties terminą... 4. Ieškovas nurodė, jog 2001-05-23 pirkimo-pardavimo sutartimi įsigijo... 5. Atsakovas Sodininkų bendrija „Pušelė” prašė ieškinį atmesti ir... 6. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM prašė ieškinį atmesti ir... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 10 d. sprendimu ieškinys... 9. Teismas nurodė, kad remiantis Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m.... 12. Nurodė, kad teismas neteisingai taikė ginčo teisinius santykius... 13. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 14. Nurodė, kad teismas pagrįstai atmetė ieškinį, nes ginčo valstybiniam... 15. Atsakovas Sodininkų bendrija „Pušelė” atsiliepimu į apeliacinį skundą... 16. Nurodė, kad ginčo sklype yra sodininkų bendrijai priklausantis vandens... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Apeliacinis skundas atmetamas... 19. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 20. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 21. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 22. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 23. Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas... 24. Siekiant išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, yra būtina nustatyti ar... 25. Skundžiamo sprendimo metu galiojusios Žemės reformos įstatymo redakcijos 8... 26. Sodininkų bendrijų įstatymo 15 str. 1 d. 15 p. yra nurodyta, kad bendrijos... 27. Skundžiamo sprendimo metu galiojusios Taisyklių redakcijos 2 p. yra nurodyta,... 28. Taisyklių 4 p. yra nurodyta, kad įsiterpę valstybinės žemės sklypai... 29. Taigi, teisės aktai labai aiškiai apibrėžia, kad būtent sodininkų... 30. Apeliacinės instancijos teismo nuomone pirmosios instancijos teismas teisingai... 31. Ieškovas teigia, jog ginčo žemės sklypas sodų bendrijai nėra reikalingas,... 32. Taigi, pagal skundžiamo sprendimo metu (ir dabar) galiojantį teisinį... 33. Kadangi ieškovas realiai neturi teisės įsigyti ginčo žemės sklypo, kiti... 34. Ieškovas savo siekį įgyti dalį žemės sklypo grindžia tuo, kad toje... 35. Įvertinęs šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 36. Ieškovas nesutinka ir su skundžiamo teismo sprendimo dalimi, kuria ieškinys... 37. Esant šioms aplinkybėms apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas... 38. Atmetus apeliacinį skundą iš ieškovo atsakovui sodininkų bendrijai... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93, 98 str., 326... 40. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 10 d. sprendimą palikti... 41. Priteisti iš ieškovo M. L. (a.k. ( - ) atsakovui sodininkų bendrijai...