Byla 2-1391-260/2015
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant ieškovės ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Šančių autoservisas“ ir Ko atstovams A. B. ir advokatei V. G., ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Technikos gidas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Lenex“ atstovei advokatei A. P., atsakovo atstovėms D. V. ir J. R., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „ARRO“ atstovui R. R., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr.2-1391-260/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šančių autoservisas“ ir Ko bei ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Technikos gidas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Lenex“ ieškinius atsakovui Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „ARRO“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Šančių autoservisas“ ir Ko dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir

Nustatė

2ieškovė UAB „Šančių servisas“ ir Ko pateikė teismui ieškinį (b.l. 2-9, t. I), kuriame prašo pripažinti negaliojančiu 2014-12-08 atsakovo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl sutarties sudarymo su UAB „ARRO“ antroje pirkimo objekto dalyje vykdytame atvirame konkurse „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“, priteisti jai turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovės UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pateikė teismui ieškinį (b.l.3-13, t. II), kuriame prašo: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato sprendimą, įformintą 2014-11-28 raštu Nr. 3516, kuriuo buvo nuspręsta konkurse „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 154206) jungtinės veiklos partnerių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pasiūlymą atmesti; 2) įpareigoti atsakovą konkurse „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 154206) jungtinės veiklos partnerių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pateiktą pasiūlymą įtraukti į pasiūlymų eilę; 3) pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, įformintą 2014-11-28 raštu Nr. 20-S-3517, kuriuo buvo nuspręsta konkurse „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 154206) pripažinti UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko pasiūlymą laimėjusiuoju pirmoje pirkimo dalyje ir sudaryti su šiuo tiekėju pirkimo sutartį; 4) priteisti ieškovių UAB „Technikos gidas“ bei UAB „Lenex“ naudai iš atsakovo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato bylinėjimosi išlaidas.

4Pagal ieškovės UAB „Šančių servisas“ ir Ko ieškinį buvo užvesta civilinė byla Nr.2-1391-260/2015, pagal ieškovių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ ieškinį buvo užvesta civilinė byla Nr.e2-70-260/2015. Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi abi šios bylos buvo sujungtos, bylai paliktas Nr. 2-1391-260/2015.

5Pirmasis ieškinys

6Ieškovė UAB „Šančių servisas“ ir Ko ieškinyje nurodė, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešojo pirkimo komisijos 2014 m. liepos 29 d. protokolo Nr. 20-3-P18-64 pagrindu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) buvo paskelbtos perkančiosios organizacijos Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato vykdomo atviro konkurso „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ sąlygos (toliau – Sąlygos). Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Šančių autoservisas“ ir Ko CVP IS pranešimu priėmė perkančiosios organizacijos kvietimą teikti pasiūlymus pirkimui, kuris pagal konkurso sąlygas skaidomas į 4 pirkimo objekto dalis. Atsakovo Kauno apskrities VPK Viešųjų pirkimų komisija 2014 m. gruodžio 08 d. raštu Nr. 20-S-3648 informavo ieškovę apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės antroje pirkimo objekto dalyje nustatymo bei UAB „ARRO“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu antroje pirkimo objekto dalyje. Rašte buvo nurodytos kainos tiekėjų pasiūlymų antroje pirkimo objekto dalyje kainos didėjimo tvarka: 1) UAB „ARRO“ (bendra apskaičiuota pasiūlymo kaina - 15 411,60 Lt); 2) UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko (bendra apskaičiuota pasiūlymo kaina - 24 699,00 Lt), taip pat buvo nurodyta, kad UAB „ARRO“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu antroje pirkimo dalyje, su šia įmone bus sudaryta paslaugų teikimo sutartis. Ieškovė 2014 12 09 pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kad ji, įvertinusi atsakovo pateiktus duomenis apie pasiūlymų eilę antroje pirkimo objekto dalyje bei tai, jog jokios papildomos informacijos apie pasiūlymų vertinimo eigą pateiktame rašte nėra nurodyta, padarė išvadą, kad bendras tiekėjų pateiktų pasiūlymuose kainų vidurkis yra 20 055,30 Lt ((5 411,60 Lt + 24 699,00 Lt)/2=20 055,30 Lt), taigi UAB „ARRO“ pateikė pasiūlymą su neįprastai maža kaina. Todėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas pripažinti UAB „ARRO“ pasiūlymą laimėjusiu antrojoje pirkimo dalyje prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatoms. Ieškovė 2014 12 09 pateikė pretenziją, kurioje apie tai nurodė atsakovui, taip pat nurodė, kad neteisėtas perkančiosios organizacijos sprendimas turi būti panaikintas, kartu paprašė pateikti ieškovei UAB „ARRO“ pasiūlytos neįprastai mažos kainos ekonominio pagrindimo duomenis. Atsakovas ieškovę 2014 12 11 raštu informavo, kad jo Viešųjų pirkimų komisija 2014 12 11 išnagrinėjo pretenziją ir nusprendė pretenzijos netenkinti, kartu paaiškino, jog pateikdama neįpratai mažos kainos pagrindimą UAB „ARRO“ nurodė, kad tai yra konfidenciali informacija. Ieškovė teigia, kad jos supratimu, atsakovo, vykdant atvirą konkursą, pasiūlymų eilės sudarymas antroje pirkimo objekto dalyje prieštarauja skaidrumo, nediskriminavimo bei lygiateisiškumo principų reikalavimams, nes konkurso paskelbtam laimėtoju trečiajam asmeniui UAB „ARRO“ taikyti standartai prieštarauja kitų tiekėjų teisėms ir teisėtiems bei imperatyviems Viešųjų pirkimų įstatymo ir šio konkurso sąlygų reikalavimams. Ieškovės nuomone, perkančioji organizacija nesilaikė viešųjų pirkimų principų, Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, nusistovėjusios Europos Teisingumo Teismo bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos ir tuo pažeidė teisėtus ieškovės interesus.

7Atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pateikė atsiliepimą į UAB „Šančių servisas“ ir Ko ieškinį (t. I, b.l. 63-64, t. I), kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas paaiškino, kad jis 2014-11-28 raštu Nr. 20-S-3515 kreipėsi į UAB „ARRO“ dėl pasiūlyme nurodytos kainos pagrindimo ir iš UAB „ARRO“ 2014-12-03 gavo atsakymą Nr. ARR-141203-1, kuriame buvo nurodyta, jog priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pasiūlymo įkainių pagrindimo informacija yra konfidenciali informacija. Kauno apskrities VPK Viešųjų pirkimų komisija (toliau - Komisija), išnagrinėjusi UAB „ARRO“ pateikto pasiūlymo kainos pagrindimą ir pripažinusi jį tinkamu, priėmė sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo ir sutarties sudarymo su UAB „ARRO“. Kauno apskrities VPK 2014-12-11 raštu Nr. 20-S-3731 informavo UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko, jog pasiūlymo kainos pagrindimą UAB „ARRO“ nurodė kaip konfidencialią informaciją, todėl, vadovaujantis VPĮ 6 str. 1 d. bei Konkurso sąlygų 32 p., Komisija negali bendrovės „Šančių autoservisas“ ir Ko supažindinti su šia informacija, pat informavo, jog Komisija 2014-12-11 posėdyje nusprendė pretenzijos netenkinti ir 2014-12-08 Komisijos sprendimą dėl sutarties sudarymo su UAB „ARRO“ antroje pirkimo objekto dalyje palikti nepakeistą. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnis numato, jog perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų pirkimo sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios sujos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Dar kartą paprašius tiekėjo UAB „ARRO“ paaiškinti dėl pasiūlyme nurodytos kainos pagrindimo, Kauno apskrities VPK 2014-12-30 gavo atsakymą Nr. ARR-141229-1, kuriame buvo patvirtinta, jog priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pasiūlymo įkainių pagrindimo informacija yra konfidenciali informacija, todėl perkančioji organizacija privalo laikytis įstatymų reikalavimų ir nepažeisti šalių interesų.

8Atsiliepimą į ieškovės UAB „Šančių servisas“ ir Ko ieškinį (b.l. 67-68, t.I) pateikęs trečiasis asmuo UAB „ARRO“ nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Jo nuomone, ieškovės nurodytas neįprastai mažos kainos pagrindimo institutas yra papildoma galimybė įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, jis, pirmiausia, yra skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo grėsmių, susijusių su tinkamu tiekėjo gebėjimu teikti paslaugą ir nepiktnaudžiauti teise. Be siekio apginti perkančiąją organizaciją nuo nesąžiningų tiekėjų veiksmų ar grėsmės, kad viešojo pirkimo sutartis nebus įvykdyta laiku ar bus įvykdyta netinkamai, tiek ES teisėje (Direktyvos 2004/18 55 straipsnis), tiek nacionalinės teisės normose (VPĮ 40 straipsnis) įtvirtintu neįprastai mažos pasiūlymo kainos instituto teisiniu reglamentavimu siekiama apsaugoti ir patį konkurso dalyvį nuo vienašališko perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti jo pasiūlymą dėl neįprastai mažos pasiūlytos kainos, prieš tai nesuteikus jam galimybės pateikti savo pasiūlymo pagrįstumo paaiškinimų. Tiek Direktyvos 2004/18 55 straipsnis, tiek Teisingumo Teismo praktika privalomą neįprastai mažos pasiūlymų kainos instituto nuostatų taikymą susieja su perkančiosios organizacijos valia atmesti tiekėjų pasiūlymus dėl to, kad jų pasiūlyta kaina pasirodė neįprastai maža, o ne kitiems konkurso dalyviams įtakoti perkančiosios organizacijos sprendimus. Trečiojo asmens nuomone, ieškovė akivaizdžiai piktnaudžiauja savo teisėmis, reikšdamas ieškinį be įrodymų, prašydamas juos išreikalauti, siekia naudos sau, nes iki naujos sutarties pasirašymo teikia paslaugas atsakovui prieš tai vykusio konkurso sąlygomis.

9Ieškovė UAB „Šančių servisas“ ir Ko pateikė dubliką (b.l. 73-76, t. I), kuriame nurodė, kad ji prašo ieškinį patenkinti, nesutinka su atsakovo ir trečiojo asmens atsiliepimuose išdėstyta pozicija, kad Kauno apskrities VPK Viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi UAB „ARRO“ pateiktą pasiūlymo kainos pagrindimą ir pripažinusi jį tinkamu, priėmė sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo ir sutarties sudarymo su UAB „ARRO“. Ieškovė mano, kad trečiojo asmens pasiūlymas yra nerealus, t. y. neatitinka rinkos kainos ir perkančioji organizacija, paskelbdama 2014-12-08 atsakovo Kauno apskrities VPK Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl sutarties sudarymo su UAB „ARRO“ antroje pirkimo objekto dalyje vykdant konkursą „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia perkančiosios organizacijos pareigą vienodai aiškinti ir taikyti viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas visiems konkurso dalyviams. Lygiateisiškumo principas bus neišvengiamai pažeistas, jeigu skirtingiems tiekėjams bus nevienodai aiškinamos ir taikomos viešųjų pirkimų teisės ir pirkimo dokumentų normos. Ieškovė yra anksčiau teikusi paslaugas, kurias nori įgyti atsakovė, todėl paskaičiavusi nustatė, kad trečiasis asmuo pagal jo pasiūlytus įkainius dirbtų nuostolingai. Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti 40 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais, kadangi atsakovo sprendime dėl konkurso nugalėtojo nėra pateikti UAB „ARRO“ pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimo duomenys. Ieškovė dublike taip pat nurodė, jog yra būtina išreikalauti duomenis apie UAB „ARRO“ neįprastai mažos kainos pagrindimą. Tik gavusi tokius duomenis ieškovė galės tikslinti savo reikalavimus. Aktuali yra ir visa medžiaga, kurią turėjo atsakovas sprendimo dėl pasiūlymų eilės nustatymo priėmimo metu, kadangi UAB „ARRO“ konkurso pasiūlymas galimai neatitiko konkurso sąlygų ir Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.

10Atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pateikė tripliką (b.l.93-94, t. I), kuriame nurodo, kad su ieškovės dubliku nesutinka. Atsakovo nuomone, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešųjų pirkimų komisija, nagrinėdama visų konkurso dalyvių pasiūlymus, vadovavosi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, visų konkurso dalyvių pasiūlymai buvo vertinami kaip lygiaverčiai.

11Trečiasis asmuo UAB „ARRO“ pateiktame triplike (b.l.103, t. I) nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Šio trečiojo asmens nuomone, ieškovė išskyrus deklaratyvaus pobūdžio frazes nepateikė nei vieno motyvo, koks konkrečiai įstatymas ar konkreti konkurso sąlyga buvo pažeisti. Jokių konkrečių pažeidimų ieškovė nenurodė, tik išsakė abejones, kad konkursą laimėjęs asmuo dirbs nuostolingai.

12Antrasis ieškinys

13Ieškovės nurodė, kad jos, t.y. UAB „Technikos gidas“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Lenex“, 2014 09 29 pateikė atsakovui Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, vykdančiam atvirąjį konkursą „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr.154206) pasiūlymą pirmoje pirkimo dalyje (Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas Kauno mieste ir rajone). Atsakovas 2014-11-21pranešimu Nr. 20-S-3431 „Dėl dalyvio kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams“ informavo uždarąją akcinę bendrovę „Technikos gidas“ apie tai, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija, patikrinusi jungtinės veiklos partnerių UAB „Technikos gidas“ bei UAB „Lenex“ pasiūlymą, t.y. pasiūlyme pateiktus kvalifikacinius duomenis ir jų patikslinimus, 2014-11-20 priėmė sprendimą pripažinti ieškovių kvalifikacinius duomenis atitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. 2014-11-28 pranešimu Nr. 3516 „Dėl pasiūlymo atmetimo“ atsakovas informavo uždarąją akcinę bendrovę „Technikos gidas“ apie tai, kad jo viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi ieškovių pasiūlymą, pateiktą pirmoje pirkimo dalyje, nustatė, jog ieškovių pasiūlyme nurodytas subtiekėjas UAB „Aremesta“ „kaip ūkio subjektų grupės narys dalyvavo teikiant dar vieną pasiūlymų pirmoje pirkimo dalyje“, todėl ieškovių konkursinis pasiūlymas atmetamas. Taip pat 2014-11-28 pranešimu Nr. 20-S-3517 „Dėl priimto sprendimo sudaryti sutartį“ atsakovas informavo bendrovę „Tachnikos gidas“ apie tai, jog Konkurso laimėtoju pirmoje pirkimo dalyje pripažinta UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko, ir su šiuo tiekėju nuspręsta sudaryti pirkimo sutartį. Ieškovės, būdamos įsitikinusios, kad Perkančiosios organizacijos 2014-11-28 sprendimai yra nepagrįsti ir neteisėti, atstovaujamos vedančiojo partnerio UAB „Technikos gidas“, 2014-12-01 pateikė atsakovei pretenziją, reikalaudamos: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Perkančiosios organizacijos sprendimą, įformintą 2014-11-28 raštu Nr. 3516, kuriuo buvo nuspręsta „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkime“ (Pirkimo Nr. 154206) jungtinės veiklos partnerių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pasiūlymą atmesti; 2)„Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkime“ (Pirkimo Nr.154206) jungtinės veiklos partnerių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pateiktą pasiūlymą įtraukti į pasiūlymų eilę; 3) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Perkančiosios organizacijos sprendimą, įformintą 2014-11-28 raštu Nr. 20-S-3517, kuriuo buvo nuspręsta „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkime“ (Pirkimo Nr. 154206) pripažinti UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko pasiūlymą laimėjusiuoju pirmoje pirkimo dalyje ir sudaryti su šiuo tiekėju pirkimo sutartį. 2014-12-08 raštu Nr. 20-S-3652 „Dėl priimto sprendimo išnagrinėjus pretenziją“ atsakovas informavo uždarąją akcinę bendrovę „Technikos gidas“ apie tai, kad atsakovo Viešųjų pirkimų komisija nusprendė 2014-12-01 pretenzijos netenkinti ir sprendimą atmesti ieškovių pasiūlymą pirmoje pirkimo objekto dalyje bei sprendimą sudaryti pirkimo sutartį palikti nepakeistus. Siekdamas visapusiškai išsiaiškinti faktines aplinkybes, sąlygojusias ieškovių Konkursui pateikto pasiūlymo atmetimą bei Konkurso laimėtojo nustatymą, ieškovė UAB „Technikos gidas“ pateikė perkančiajai organizacijai tris paklausimus: 1) 2014-12-03 paklausimą, kuriuo paprašė pateikti ieškovės atstovui susipažinti UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko Konkursui pateiktą pasiūlymą, užtikrinant galimybę daryti aktualių pasiūlymo dokumentų kopijas; 2) 2014-12-08 paklausimą, kuriuo buvo prašoma pateikti informaciją apie tai, kokiu pagrindu (nuosavybės, nuomos, panaudos ar pan.) pirkimo dalyvis UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko valdo Pirkimo dokumentų 12.8 punkte įvardintus reikalavimus atitinkančią transporto priemonių saugojimo aikštelę bei atitinkamame punkte nurodytus reikalavimus atitinkančias specialiąsias transporto priemones, taip pat buvo prašoma pateikti atitinkamą valdymo teisę patvirtinančių dokumentų (nuomos, panaudos ar kt. sutarčių ir/ar registracijos dokumentų ir/ar pan.) kopijas susipažinimui per įmanomai trumpiausią terminą; 3) 2014-12-08 paklausimą, kuriuo paprašė nurodyti, su kokiu (-iais) pirkimo dalyviu (-iais) ir kokios (-ių) sutarties ar sutarčių pagrindu UAB „Aremesta“ dalyvavo Konkurse, taip pat, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 6 str. 1 dalimi, pareikalavo pateikti atitinkamų sutarčių kopijas susipažinimui. Atsakydama į UAB „Technikos gidas“ paklausimus, atsakovė 2014-12-12 raštu Nr. 2-S-3735 informavo šią ieškovę, jog UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko konkurso sąlygų 12.8 punkte įvardintą saugojimo aikštelę bei reikiamas specialiąsias transporto priemones valdo „nuomos bei paslaugų sutarčių pagrindais“, jog UAB „Aremesta“ konkurse dalyvavo jungtinės veiklos sutarties su UAB „ARRO“ pagrindu, ir jog jokie prašomi dokumentai ieškovei nebus pateikti, nes atitinkami konkurso dalyviai prašomą informaciją įvardijo kaip konfidencialią. Gavus 2014-12-12 raštą, ieškovams tapo žinoma, jog jų Konkursui pateiktas pasiūlymas buvo atmestas Konkurso sąlygų 15 punkto pagrindu, nes UAB „Aremesta“ dalyvavo Konkurse ir jungtinės veiklos sutarties, sudarytos su UAB „ARRO“, pagrindu. Ieškovės nurodė, kad, jų įsitikinimu, perkančioji organizacija netinkamai aiškino ir taikė Konkurso sąlygų 15 punktą, dėl ko ieškinyje pareikšti reikalavimai turi būti patenkinti. Tiekėjo atitiktis Konkurso sąlygų 15 punkto kvalifikaciniam reikalavimui privalo tikrinama ir vertinama esamuoju momentu, t.y. vertindama, ar tiekėjas atitinka aptariamą reikalavimą, Perkančioji organizacija privalo patikrinti, ar Konkurse vertinimo dienai yra likę neatmesti ir dalyvauja tiekėjai, kurių nurodomi pasitelkti subteikėjai pateikė atskirus pasiūlymus. Konkrečiu atveju UAB „Aremesta“ bei jos partnerio UAB „ARRO“ Konkursui pateiktas pasiūlymas pirmoje Pirkimo dalyje buvo pripažintas neatitinkančiu kvalifikacinių reikalavimų ir atmestas dar 2014 metų spalio mėnesi, t.y. gerokai prieš tai, kai atsakovo viešųjų pirkimų komisija įvertino ieškovių pasiūlymą jo atitikties turinio reikalavimams bei ieškovių kvalifikacijos aspektu. Tai patvirtina 2014-10-29 atsakovo pranešimas Nr. 20-S-3151, kuriame nurodyta, jog UAB „ARRO“ pretenzija dėl bendrovės ir jos partnerio pasiūlymo pirmoje Pirkimo dalyje atmetama. Taigi, atmetus UAB „ARRO“ ir UAB „Aremesta“ pasiūlymą, UAB „Aremesta“ nei kaip tiekėjas, nei kaip jungtinės veiklos partneris Konkurse nebedalyvavo. Todėl 2014-11-28 vykusio UAB „Technikos gidas“ bei UAB „Lenex“ Konkursinio pasiūlymo vertinimo metu nebuvo nei teisinio nei faktinio pagrindo atmesti ieškovių pasiūlymą pagal Konkurso sąlygų 15 punktą. Taip leidžia teigti ir ta aplinkybė, kad atsakovas 2014-11-21 raštu Nr. 20-S-3431 informavo ieškoves apie tai, jog UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Šis perkančiosios organizacijos sprendimas reiškia, jog UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų 12-16 punktų (imtinai) reikalavimus, jis nebuvo apskųstas įstatymo nustatyta tvarka, yra galiojantis ir vykdytinas bei privalomas tiek ieškovėms, tiek ir pačiai Perkančiajai organizacijai. Be to, ieškovių pasiūlyme nurodyta mažiausia paslaugų kaina, t.y. ieškovės pateikė palankiausią pasiūlymą viešojo intereso aspektu. Dėl visų šių priežasčių atsakovės sprendimas dėl ieškovių Konkursui pateikto pasiūlymo atmetimo turi būti panaikintas. Kadangi grąžinus ieškovių pasiūlymą į pasiūlymų eilę jis būtų aukštesnėje pozicijoje nei UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko pasiūlymas, sprendimas dėl pastarojo tiekėjo pripažinimo Konkurso laimėtoju ir sprendimas dėl pirkimo sutarties su juo sudarymo taip pat naikintini. Be to ieškovės nurodė, jog apie UAB „Aremesta“ kaip jungtinės veiklos partnerio planavimą dalyvauti Konkurse ieškovėms nebuvo žinoma, ieškovės elgėsi sąžiningai ir Konkursui pasiūlymą parengė taip, kad jis neprieštarautų jokiems imperatyviems Konkurso sąlygų draudimams. Prašydamos išreikalauti kaip įrodymus trečiojo asmens UAB „Šančių autoservisas“ ir ko Konkursui pateikto pasiūlymo dokumentus, ieškovės pažymėjo, kad, susipažinus su tokiais dokumentais, joms gali kilti būtinybė tikslinti ieškinį.

14Atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepime (b.l. 57-59, t. II) nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Paaiškino, kad ieškovės konkurse „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr.154206) pateikė pasiūlymą pirmoje pirkimo dalyje (Kauno miestas ir rajonas). Perkančioji organizacija 2014-11-21 raštu Nr. 20-S-3431 informavo jungtinės veiklos partnerius atstovaujančią UAB „Technikos gidas“, kad Kauno apskrities VPK viešųjų pirkimų komisija, patikrinusi dalyvio pateiktus dokumentus ir jų patikslinimus, įrodančius dalyvio atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, nustatytiems Konkurso sąlygų 12 p., pripažino dalyvio kvalifikacinius duomenis atitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Tame pačiame rašte dalyvis buvo informuotas, kad jo pasiūlymas toliau bus vertinamas Konkurso sąlygose nustatyta tvarka. Vėliau, 2014-11-28 raštu Nr. 20-S-3516 atsakovas informavo jungtinės veiklos partnerius atstovaujančią UAB „Technikos gidas“, kad viešųjų pirkimų komisija, vadovaudamasi Konkurso sąlygų 15p. („...subteikėjais negali būti konkurse dalyvaujantys tiekėjai. Jei tiekėjas ir jo nurodomas pasitelkti subteikėjas (kaip tiekėjas arba kaip ūkio subjektų grupės narys) pateikia pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti“), priėmė sprendimą atmesti ieškovų pasiūlymą, nes nustatė, jog pasiūlyme nurodytas subteikėjas UAB „Aremesta“ kaip ūkio subjektų grupės narys dalyvavo teikiant dar vieną pasiūlymą pirmoje pirkimo objekto dalyje. Taip pat 2014-11-28 raštu Nr. 20-S-3516 atsakovas informavo uždarąją akcinę bendrovę „Technikos gidas“, kad viešųjų pirkimų komisija Konkurso sąlygų reikalavimus atitinkančius tiekėjų pasiūlymus įvertinusi Konkurso sąlygose numatyta tvarka, nustatė pasiūlymų eilę pirmoje pirkimo dalyje, UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko pasiūlymą pripažino laimėjusiu pirmoje pirkimo objekto dalyje (bendra apskaičiuota pasiūlymo kaina - 24 699.00 Lt) ir priėmė sprendimą su šia įmone sudaryti pirkimo sutartį. 2014-12-01 iš ieškovių atsakovas gavo pretenziją, kurioje buvo nurodyta, jog dalyvio pasiūlyme nurodytas subteikėjo UAB „Aremesta“ bei jos partnerio pasiūlymas, pateiktas pirmoje pirkimo objekto dalyje, buvo pripažintas neatitinkančiu kvalifikacinių reikalavimų ir atmestas, todėl nuo pasiūlymo atmetimo UAB „Aremesta“ nei kaip tiekėjas, nei kaip jungtinės veiklos partneris konkurse nedalyvauja. Atsakovas 2014-12-08 raštu Nr. 20-S-3652 informavo tiekėją UAB „Technikos gidas“ apie tai, kad ūkio subjektų grupės, kurios dalyvis yra UAB „Aremesta“, pasiūlymo atmetimas, nekeičia fakto, kadangi UAB „Aremesta“ dalyvavo teikiant du pasiūlymus. Perkančioji organizacija Konkurso sąlygų 15 p. aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad „subteikėjais negali būti konkurse dalyvaujantys tiekėjai. Jei tiekėjas ir jo nurodomas pasitelkti subteikėjas (kaip tiekėjas arba kaip ūkio subjektų grupės narys) pateikia pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti“. Iš lygiateisiškumo principo išplaukia tai, kad teikėjų pasiūlymai turi būti vertinami pagal vienodus kriterijus laikantis iš anksto paskelbtų pirkimo sąlygų. Be to, visų dalyvių pateiktų pasiūlymų atitiktis pirkimo sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Atsižvelgdama į tai viešųjų pirkimų komisija 2014-12-05 posėdyje nusprendė pretenzijos netenkinti ir 2014-11-27 sprendimą atmesti dalyvio pasiūlymą pirmoje pirkimo objekto dalyje bei sprendimą sudaryti pirkimo sutartį palikti nepakeistus.

15Ieškovės UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pateikė dubliką (b.l.101-107,t. II), kuriame nurodė, kad ieškinį pilnai palaiko. Taip pat nurodė, kad atsakovo pateiktas atsiliepimas į ieškinį neatitinka procesiniame įstatyme nurodytų reikalavimų. CPK 142 str. 2 d. 2 p. įtvirtinta, kad atsiliepime privaloma nurodyti aiškius atsikirtimus į ieškovo argumentus. Atsakovo atsiliepime jokie konkretūs atsikirtimai nepateikiami. Ieškovėms visiškai neaišku, kodėl atsakovo cituojama teismų praktika galėtų turėti reikšmės šiai bylai, taip pat neaišku, kodėl atsakovas nesutinka su ieškovių ieškinio argumentais. Iš esmės ieškovių reikalavimai grindžiami dviem motyvais. Pirma, ginčijamų atsakovo sprendimų priėmimo metu aplinkybė, sudaranti prielaidas atmesti ieškovių pasiūlymą pagal Konkurso sąlygų 15 punktą neegzistavo, nes UAB „ARRO“ su UAB „Aremesta“ Konkurse jau nebedalyvavo, be to atitinkami sprendimai prieštaravo atsakovo priimtam sprendimui dėl ieškovių kvalifikacijos atitikties Konkurso sąlygų reikalavimams. Antra, priimdamas ginčijamus sprendimus atsakovas ignoravo kasacinio teismo jurisprudencijoje akcentuojamą būtinybę viešuosiuose pirkimuose laikytis turinio viršenybės prieš formą principo, vertinti viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymus kruopščiai, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų tikslus, vengti pernelyg formalaus vertinimo.

16Atsakovas triplike (b.l. 141-142) nurodė, kad su ieškovių ieškiniu nesutinka, pilnai palaiko savo atsiliepime nurodytus argumentus.

17Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovės UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko atstovai prašė šios ieškovės ieškinį patenkinti, atsakovo ir trečiojo asmens UAB „ARRO“ atstovai – šios ieškovės ieškinį atmesti; ieškovių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ atstovė prašė šių ieškovių ieškinį patenkinti, atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko atstovai prašė šių ieškovių ieškinį atmesti. Ieškovių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ atstovė teismo posėdyje nurodė, kad tiekėjo UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko pasiūlymas pirmoje pirkimo objekto dalyje privalėjo būti atmestas, nes su pasiūlymu, kaip paaiškėjo teismo posėdyje, jis pateikė dokumentus ne valstybine kalba.

18Ieškovių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ ieškinys atmestinas.

19Ieškovės UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko ieškinys tenkintinas.

20Byloje remiantis dalyvaujančių asmenų pateiktais procesiniuose dokumentuose paaiškinimais, jų atstovų paaiškinimais teismo posėdyje, rašytiniais įrodymais nustatytos tokios reikšmingos bylai išspręsti aplinkybės:

212014 m. liepos 30 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo paskelbta apie Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato vykdomą atvirą konkursą „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr.154206) (b.l. 15-20, t. II).

22Konkursas buvo vykdomas pagal Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešųjų pirkimų komisijos 2014 07 29 patvirtintas Atvirojo konkurso sąlygas „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ (b.l. 67-92, t. II; taip pat b.l. 11-36, t. I).

23Konkurso sąlygos nustatė, kad pirkimas skaidomas į 4 pirkimo objekto dalis, t.y. pasiūlymas turi būti pateikiamas kiekvienai pirkimo daliai atskirai, tiekėjai gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo objekto dalims; paslaugų atlikimo vieta: Pirma pirkimo objekto dalis – Kauno miestas ir rajonas; Antra pirkimo objekto dalis – Kėdainių rajonas; Trečia pirkimo objekto dalis – Jonavos rajonas; Ketvirta pirkimo objekto dalis – Kaišiadorių rajonas.

242014 09 29 Pasiūlymą „Dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimo“ pirmoje pirkimo dalyje atsakovei pateikė tiekėjas UAB „Technikos gidas“, veikiantis kartu su UAB „Lenex“ (b.l.118-122, t. II , taip pat šio tiekėjo Pasiūlymas - t. III (ne vieša bylos dalis)).

252014 09 29 Pasiūlymą „Dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimo“ pirmoje pirkimo dalyje ir antroje pirkimo dalyje atsakovei pateikė tiekėjas UAB „ARRO“, veikiantis kartu su UAB „Adampolis“ , UAB „Aremesta“ ir IĮ „Keleriškių metalistas“ (b.l. 123-129, t. II, taip pat šio tiekėjo pasiūlymas – t. IV (ne vieša bylos dalis)).

262014 09 30 Pasiūlymą „Dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimo“ visose keturiose pirkimo dalyse atsakovei pateikė tiekėjas UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko (b.l. 130-133, t. II, taip pat 114-171, t. I, taip pat Pasiūlymo dalis su konfidencialia informacija – t.III (ne vieša bylos dalis)).

27Atsakovo Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariato viešųjų pirkimų komisija 2014 10 17 posėdyje svarstė klausimus, susijusius su Dalyvių kvalifikacijos atitikimu Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams, ir, be kitų, priėmė nutarimą atmesti UAB „ARRO“ pateiktą pasiūlymą dėl dalyvio neatitikimo pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams. Tokį sprendimą viešųjų pirkimų komisija priėmė nustačiusi, kad kartu su UAB „ARRO“ teikęs pasiūlymą kitas ūkio subjektas – UAB „Aremesta“ neatitiko Konkurso sąlygų 12.5 p. nurodyto kvalifikacijos reikalavimo, nes paskutinę pasiūlymų teikimo dieną turėjo mokesčių biudžetui nepriemoką (b.l.112-113, t. II).

28Trečiais asmuo UAB „ARRO“, atstovaujantis ūkio subjektų grupę, 2014 10 23 pateikė atsakovui pretenziją, kurioje prašė peržiūrėti ir įvertinti viešųjų pirkimų komisijos atmestą UAB „ARRO“ pasiūlymą, kadangi UAB „Aremesta“ nebuvo įtraukta į tiekėjus konkurso antroje pirkimo objekto dalyje. Atsakovo Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariato viešųjų pirkimų komisija 2014 10 29 posėdyje svarstė klausimą Dėl UAB „ARRO“ pretenzijos ir nutarė UAB „ARRO“ pasiūlymą antroje pirkimo objekto dalyje nagrinėti iš naujo, o komisijos sprendimą dėl pasiūlymo atmetimo pirmoje pirkimo objekto dalyje palikti nepakeistą (Pretenzija ir su jos nagrinėjimu susiję dokumentai – IV tomas ((ne vieša bylos dalis)).

29Atsakovo Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariato viešųjų pirkimų komisija 2014 11 20 posėdyje svarstė klausimą Dėl dalyvių kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentuose keliamiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir Nutarė 1) Pripažinti UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko, dalyvaujančios pirmoje – ketvirtoje pirkimo objekto dalyse, kvalifikaciją atitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams; 2)Pripažinti ūkio subjekto grupės, atstovaujamos UAB „Technikos gidas“, bei dalyvaujančios pirmoje pirkimo objekto dalyje, kvalifikaciją atitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams; 3) Pripažinti ūkio subjekto grupės, atstovaujamos UAB „ARRO“, bei dalyvaujančios antroje pirkimo objekto dalyje, kvalifikaciją atitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams (b.l.143-145, t. II).

30Atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 2014-11-21 raštu Nr. 20-S-3431informavo tiekėją UAB „Technikos gidas“, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija, patikrinusi jo pasiūlyme pateiktus kvalifikacinius duomenis bei jų patikslinimus, 2014-11-20 priėmė sprendimą pripažinti dalyvio minimalius kvalifikacinius duomenis atitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kad jo pasiūlymas toliau bus vertinamas Konkurso sąlygose nustatyta tvarka (b.l. 25, t. II).

31Atsakovo Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariato viešųjų pirkimų komisija 2014 11 27 posėdyje svarstė klausimus Dėl dalyvių atitikimo pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams ir Dėl laimėjusių pasiūlymų nustatymo. Šiame posėdyje komisija priėmė nutarimus: 1) Atmesti ūkio subjektų grupės, atstovaujamos UAB „Technikos gidas“, pasiūlymą pateiktą pirmoje pirkimo objekto dalyje; 2) UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko bei subjektų grupės, atstovaujamos UAB „ARRO“ pasiūlymus pripažinti atitinkančiais pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams; 3) Paprašyti UAB „ARRO“ iki 2014-12-03 pagrįsti antroje pirkimo objekto dalyje siūlomą kainą; 4) UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko pasiūlymą pripažinti laimėjusiu pirmoje, trečioje ir ketvirtoje pirkimo objekto dalyse, su šia įmone sudaryti pirkimo sutartis (b.l.145-146, t. II).

322014-11-28 raštu Nr. 20-S-3515 atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informavo tiekėją UAB „ARRO“, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija nustatė, jog šio tiekėjo pasiūlyme, pateiktame antroje pirkimo objekto dalyje, nurodyta kaina yra neįprastai maža, todėl prašo iki 2014-12-03 pagrįsti siūlomus paslaugų įkainius ir pateikti pasiūlytos kainos pagrįstumą įrodančius dokumentus, informaciją ir kitus su tuo susijusius paaiškinimus (b.l. 66 , t. I).

332014-11-28 raštu Nr. 3516 atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informavo tiekėją UAB „Technikos gidas“, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi jos pasiūlymą, pateiktą pirmoje pirkimo objekto dalyje, nustatė, kad pasiūlyme nurodytas subteikėjas UAB „Aremesta“ kaip ūkio subjektų grupės narys dalyvavo teikiant dar vieną pasiūlymą pirmoje pirkimo objekto dalyje, todėl, vadovaudamasi Konkurso sąlygų 15 p., 2014-11-27 priėmė sprendimą atmesti UAB „Technikos gidas“ pasiūlymą (b.l.27, t. II).

342014-11-28 raštu Nr. Nr. 20-S-3517 atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informavo tiekėją UAB „Technikos gidas“, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija nustatė pasiūlymų eilę pirmoje pirkimo objekto dalyje, šioje dalyje laimėjusiu pripažintas UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko pasiūlymas, priimtas sprendimas su šiuo tiekėju sudaryti paslaugų teikimo sutartį (b.l. 26, t. II).

352014-12-01 tiekėjas UAB „Technikos gidas“ pateikė Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui pretenziją, kurioje pareiškė prašymus: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato sprendimą, įformintą 2014-11-28 raštu Nr. 3516, kuriuo buvo nuspręsta konkurse „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 154206) jungtinės veiklos partnerių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pasiūlymą atmesti; 2) Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkime (Pirkimo Nr. 154206) jungtinės veiklos partnerių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pateiktą pasiūlymą įtraukti į pasiūlymų eilę; 3) pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, įformintą 2014-11-28 raštu Nr. 20-S-3517, kuriuo buvo nuspręsta konkurse „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 154206) pripažinti UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko pasiūlymą laimėjusiuoju pirmoje pirkimo dalyje ir sudaryti su šiuo tiekėju pirkimo sutartį (b.l.28-30, t. II).

362014-12-03 tiekėjas UAB „ARRO“ raštu Nr. ARR-141203-1 pateikė atsakovui mažos kainos pagrindimą (Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pasiūlymo įkainių pagrindimas , t. IV (ne vieša bylos dalis)).

37Atsakovo Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariato viešųjų pirkimų komisija 2014 12 08 posėdyje svarstė klausimus Dėl UAB „Technikos gidas“ pretenzijos, Dėl laimėjusio pasiūlymo antroje pirkimo objekto dalyje ir kt. Komisija priėmė nutarimus: 1) Netenkinti UAB „Technikos gidas“ pretenzijos, 2014-11-27 komisijos sprendimą atmesti dalyvio pasiūlymą pirmoje pirkimo objekto dalyje ir sprendimą sudaryti pirkimo sutartį palikti nepakeistus; 2) UAB „ARRO“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu antroje pirkimo objekto dalyje ir su šia įmone sudaryti pirkimo sutartį (b.l. 148-149, t. II).

382014-12 08 raštu Nr. Nr. 20-S-3652 atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informavo tiekėją UAB „Technikos gidas“, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija išnagrinėjo jos 2014-12-01 pateiktą pretenziją ir 2014-12-08 nusprendė pretenzijos netenkinti, 2014-11-27 komisijos sprendimą atmesti dalyvio pasiūlymą pirmoje pirkimo objekto dalyje ir sprendimą sudaryti pirkimo sutartį palikti nepakeistus (b.l.31, t. II).

392014-12 08 raštu Nr. 20-S-3648 atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informavo tiekėją UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko, kad UAB „ARRO“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu antroje pirkimo objekto dalyje ir su šia įmone nutarta sudaryti pirkimo sutartį (b.l. 37, t. I).

402014-12-09 ieškovė UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko pateikė atsakovui pretenziją (b.l.38-39, t. I), kurioje nurodė, kad prašo panaikinti atsakovo sprendimą, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė antroje pirkimo objekto dalyje bei UAB „ARRO“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu antroje pirkimo objekto dalyje.

41Atsakovo Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariato viešųjų pirkimų komisija 2014 12 11 posėdyje svarstė klausimą Dėl UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko pateiktos pretenzijos, nutarė šios pretenzijos netenkinti (b.l.3-4, t. V).

422014-12 11 raštu Nr. 20-S-3731 atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informavo tiekėją UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija jos 2014-12-09 pateiktą pretenziją atmetė (b.l.40, t. I).

43Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalis nustato, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šio įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Naudojimasis šia teise yra būtina kreipimosi teisminės gynybos prielaida – pretenzijos pateikimas perkančiajai organizacijai yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Ieškovė UAB „Technikos gidas“, kaip konkurse dalyvaujantis tiekėjas, 2014-12-01 pateikė Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui pretenziją, kurioje pareiškė konkrečius prašymus. Atsakovas šią pretenziją 2014 12 08 išnagrinėjo ir ją atmetė. Ieškovė UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko, kaip konkurse dalyvaujantis tiekėjas, 2014 m. gruodžio 9 d. pateikė atsakovui pretenziją, kurioje nurodė, kad prašo panaikinti atsakovo sprendimą, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė antroje pirkimo objekto dalyje bei UAB „ARRO“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu antroje pirkimo objekto dalyje. Atsakovas šią pretenziją 2014 12 11 taip pat išnagrinėjo, nutarė jos netenkinti.

44Kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, privalo laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos privalomos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, reikalauja ir CPK 4232 str. 1 d. nuostatos. O remiantis CPK 4233 str. 3 d., ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teismine tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Taigi, tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai svarbūs sprendžiant dėl tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimties, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovės teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje. Byloje nagrinėjamu atveju ieškovių nurodyti ieškinio pagrindai sutampa su jų pretenzijose nurodytais, ieškovių vertinimu, atsakovės veiksmų neteisėtumo pagrindais.

45Ieškovės UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pareiškė reikalavimus: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato sprendimą, įformintą 2014-11-28 raštu Nr. 3516, kuriuo buvo nuspręsta konkurse „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 154206) jungtinės veiklos partnerių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pasiūlymą atmesti; 2) įpareigoti atsakovą Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkime (Pirkimo Nr. 154206) jungtinės veiklos partnerių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pateiktą pasiūlymą įtraukti į pasiūlymų eilę; 3) pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, įformintą 2014-11-28 raštu Nr. 20-S-3517, kuriuo buvo nuspręsta konkurse „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 154206) pripažinti UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko pasiūlymą laimėjusiuoju pirmoje pirkimo dalyje ir sudaryti su šiuo tiekėju pirkimo sutartį, nurodė, kad šiuos reikalavimus reiškia dėl to, kad atsakovas netinkamai įvertino jų pasiūlymą, pateiktą atsakovės vykdomame Konkurse „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 154206), šį pasiūlymą vertino itin formaliai, neatsižvelgdamas į tai, kad pateiktas pasiūlymas buvo palankiausias viešojo intereso aspektu. Šių ieškovių nuomone, atsakovės viešojo pirkimo komisijai įvertinus ieškovių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pasiūlymą ir 2014-11-20 priėmus sprendimą pripažinti šio dalyvio minimalius kvalifikacinius duomenis atitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešus, kad jo pasiūlymas toliau bus vertinamas Konkurso sąlygose nustatyta tvarka, nebuvo pagrindo 2014 11 27 atmesti ieškovių pasiūlymą, nes subteikėju nurodyta UAB „Aremesta“ iš Konkurso buvo pašalinta ir jame nebedalyvavo.

46Teismas pripažįsta, kad tokie šių ieškovių pareikšti reikalavimai jų nurodytais pagrindais negali būti patenkinti. Taip teismas sprendžia dėl tokių priežasčių:

47Pagal nuosekliai suformuotą kasacinę praktiką dėl reikalavimų tiekėjams šie skirstomi į: 1)reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai; 2)negatyvaus pobūdžio reikalavimus, kurie riboja ar draudžia tiekėjų dalyvavimą konkurse; 3) kitus reikalavimus (pvz., dėl subrangos, dėl pasiūlymo užtikrinimo ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 06 07 nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2013, joje nurodyta kasacinė praktika). Kasacinio teismo taip pat pažymėta, kad iš šio reikalavimų tiekėjams skirstymo akivaizdu, kad tiekėjų kvalifikacijos kriterijai ir sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime, nėra visiškai tapačios reikalavimų tiekėjams rūšys. Ši išvada darytina atsižvelgiant į inter alia VPĮ reguliavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 06 25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-340/2013).(Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvaga (II); Teismų praktika Nr.39).

48Atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atviro konkurso „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ sąlygų 15 p. nustatė reikalavimą : „Savo pasiūlyme tiekėjas privalo nurodyti , kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks. Pasitelkiami subteikėjai turi atitikti konkurso sąlygų 12.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus. Subteikėjais negali būti konkurse dalyvaujantys tiekėjai. Jei tiekėjas ir jo nurodomas pasitelkti subteikėjas (kaip tiekėjas arba kaip ūkio subjektų grupės narys) pateikia pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti“.

49Atsakovo viešųjų pirkimų komisija, vadovaudamasi šia konkurso sąlyga, 2014 11 27 posėdyje priimtu sprendimu atmetė ieškovių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pateiktą pasiūlymą, nes jos subteikėju nurodė uždarąją akcinę bendrovę „Aremesta“, kuri kartu su UAB „ARRO“, UAB „Adampolis“ ir IĮ „Keleriškių metalistas“ kaip ūkio subjektų grupės narys pateikė Konkurse savarankišką pasiūlymą. Teismas vertina, kad šiuo atveju atsakovas, kaip perkančioji organizacija, pasielgė teisėtai ir pagrįstai, jos veiksmai pilnai atitiko Konkurso sąlygų 15 p. nustatytus reikalavimus.

50Tačiau, kaip sprendžia teismas, vykdydamas viešąjį pirkimą, o konkrečiai, vertindamas tiekėjų UAB „Technikos gidas“ su UAB „Lenex“ pateiktą ir UAB „ARRO“ su UAB „Adampolis“, UAB „Aremesta“ ir IĮ „Keleriškių metalistas“ pateiktus pasiūlymus, atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus. Lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai reiškia perkančiosios organizacijos pareigą tapačius reiškinius vertinti vienodai. Atsakovas, vadovaudamasis Konkurso sąlygų 15 p. pagrįstai atmetė ieškovių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pateiktą pasiūlymą, nes jos subteikėju nurodė uždarąją akcinę bendrovę „Aremesta“, kuri kaip ūkio subjektų grupės narys pateikė savarankišką pasiūlymą. Tačiau perkančioji organizacija neatmetė grupės ūkio subjektų – UAB „ARRO“, UAB „Adampolis“ UAB „Aremesta“, ir IĮ „Keleriškių metalistas“ – pateikto pasiūlymo, nors pagal Konkurso sąlygų 15 p. tai taip pat privalėjo padaryti. Be to atsakovas neįvertino ir dar vienos taip pat reikšmingos aplinkybės, kad subteikėju ieškovės „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ nurodė ir uždarąją akcinę bendrovę „Adampolis“, kuri taip pat kaip ūkio subjektų grupės narys teikė kartu su UAB „ARRO“, UAB „Aremesta“, ir IĮ „Keleriškių metalistas“ savarankišką pasiūlymą. Ši aplinkybė taip pat leido atsakovui vadovaujantis Sąlygų 15 p. pagrindu atmesti abiejų paminėtų ūkio subjektų grupių Konkursui pateiktus pasiūlymus, tačiau atsakovas šios aplinkybės nevertino.

51Tai, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2014 11 20 posėdyje pripažino, jog tiekėjas UAB „Technikos gidas“ atitinka minimalius pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir apie tai 2014 11 21 raštu informavo tiekėją, o vėliau, t.y. 2014 11 27 sprendimu, atmetė šio tiekėjo pasiūlymą vadovaudamasis Konkurso sąlygų 15 p., nedaro perkančiosios organizacijos 2014 11 27 sprendimo neteisėtu ar nepagrįstu. Tačiau, teismo nuomone, atsakovė, kaip perkančioji organizacija, Konkurso sąlygose ( 15 p.) nustačiusi sąlygas, draudžiančias tiekėjų dalyvavimą pirkime, pirmiausia privalėjo patikrinti, ar tiekėjai dalyvauja viešajame pirkime nepažeisdami šių sąlygų, jų nesilaikiusių tiekėjų pasiūlymus atmesti, ir tik po to vertinti likusių dalyvauti Konkurse tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus. Tokios elementarios tvarkos nesilaikymas, neįvertinimas prieš tiekėjų kvalifikacijos bei pasiūlymų įvertinimą, ar tikrai visi konkurso dalyviai atitiko Konkurso sąlygų 15 p. reikalavimus leidžia teismui spręsti, kad perkančioji organizacija nesilaikė skaidrumo principo.

52Teismas pripažįsta, kad atsakovas nesilaikė lygiateisiškumo bei skaidrumo principų ir vertindamas grupės ūkio subjektų – UAB „ARRO“, UAB „Adampolis“, UAB „Aremesta“, ir IĮ „Keleriškių metalistas“ – pateiktą pasiūlymą antroje pirkimo objekto dalyje. 2014 10 17 atsakovo viešųjų pirkimų komisija pagrįstai atmetė šio tiekėjo pasiūlymą, kadangi UAB „Aremesta“ neatitiko Konkurso sąlygų 12.5 p. nurodyto kvalifikacinio reikalavimo (tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu). UAB „ARRO“ pateikus pretenziją, atsakovo viešųjų pirkimų komisija pakeitė savo sprendimą ir šio tiekėjo pasiūlymą antroje pirkimo objekto dalyje vertino kaip pateiktą be tiekėjo UAB „Aremesta“. Teismo nuomone, įvertinus UAB „ARRO“ pateiktą Konkursui pasiūlymą, kuriame UAB „Aremesta“ teikiant pasiūlymą antroje pirkimo objekto dalyje yra nurodyta tiekėju kartu su UAB „ARRO“, UAB „Adampolis“ ir IĮ „Keleriškių metalistas“, perkančioji organizacija neturėjo pagrindo sutikti su UAB „ARRO“ pretenzijoje nurodytais teiginiais, kad UAB „Aremesta“ nėra tiekėjas antrojoje pirkimo dalyje, pareikštais jau paaiškėjus, jog UAB „Aremesta“ neatitinka vieno Konkurso kvalifikacinio reikalavimo. Tiekėju, teikiančiu pasiūlymą, uždarąją akcinę bendrovę „Aremesta“ nurodė pasiūlymą teikęs asmuo UAB „ARRO“. Vėlesni UAB „ARRO“ aiškinimai, kad UAB „Aremesta“ nėra tiekėjas, kada UAB „ARRO“ ir UAB „Aremesta“ Jungtinės veiklos sutartyje nefiksuotas susitarimas, kad jos bendrai dalyvaus konkurse tik pirmai pirkimo objekto daliai, kada pačiame pasiūlyme nurodyta priešingai, yra pasiūlymo keitimas.

53Taip pat teismas pripažįsta, kad ieškovės UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko reikalavimai pripažinti negaliojančiu 2014-12-08 atsakovo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl sutarties sudarymo su UAB „ARRO“ antroje pirkimo objekto dalyje vykdytame atvirame konkurse „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“, priteisti jai turėtas bylinėjimosi išlaidas yra pagrįsti.

54Ieškovė nurodė, kad, jos nuomone, trečiojo asmens UAB „ARRO“ pasiūlymas yra nerealus, t. y. neatitinka rinkos kainos ir perkančioji organizacija, paskelbdama 2014-12-08 atsakovo Kauno apskrities VPK Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl sutarties sudarymo su UAB „ARRO“ antroje pirkimo objekto dalyje vykdant konkursą „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

55Teismas atsižvelgia į tai, kad šiai ieškovei perkančioji organizacija nepateikė susipažinti tiekėjo UAB „ARRO“ pateiktų duomenų apie pasiūlymo kainą, motyvuodama tai tuo, kad tai yra tiekėjo nurodyta konfidenciali informacija, todėl pripažįsta, kad konkretesnių argumentų dėl ieškinyje pareikštų reikalavimų ieškovė ir neturėjo galimybės pareikšti.

56Kaip matyti iš bylos duomenų, 2014-11-28 raštu Nr. 20-S-3515 atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informavo tiekėją UAB „ARRO“, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija nustatė, jog šio tiekėjo pasiūlyme, pateiktame antroje pirkimo objekto dalyje, nurodyta kaina yra neįprastai maža, todėl prašo iki 2014-12-03 pagrįsti siūlomus paslaugų įkainius ir pateikti pasiūlytos kainos pagrįstumą įrodančius dokumentus, informaciją ir kitus su tuo susijusius paaiškinimus (b.l. 66 , t. I). 2014-12-03 tiekėjas UAB „ARRO“ raštu Nr. ARR-141203-1 pateikė atsakovui mažos kainos pagrindimą (Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pasiūlymo įkainių pagrindimas , t. IV (ne vieša bylos dalis)). Atsakovo Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariato viešųjų pirkimų komisija 2014 12 08 posėdyje priėmė sprendimą UAB „ARRO“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu antroje pirkimo objekto dalyje ir su šia įmone sudaryti pirkimo sutartį (b.l. 148-149, t. II). Šie bylos duomenys leidžia teismui daryti išvadą, kad perkančioji organizacija taikė neįprastai mažos kainos institutą.

57Teismų praktikoje pripažįstama, kad remiantis VPĮ 40 straipsniu, išskirtini du pagrindiniai neįprastai mažos kainos instituto taikymo etapai: neįprastai mažų pasiūlymo kainų (įtartinų pasiūlymų) nustatymas ir šių pagrindimo įvertinimas. Ar perkančioji organizacija, taikydama neįprastai mažos kainos institutą, tinkamai, nepažeisdama viešojo pirkimo principų, įgyvendino VPĮ 40 straipsnyje įtvirtintas pareigas, spręstina, nustatant, ar ji: 1) įvertinusi visų dalyvių pateiktus pasiūlymus, identifikavo, kuriuose iš jų nurodytos kainos yra neįprastai mažos; 2) sudarė dalyviams, pasiūliusiems neįprastai mažą kainą, galimybę (pareikalavo raštu per protingą terminą) pateikti paaiškinimus dėl abejonių sukėlusių pasiūlymo elementų (dalių); 3) ištyrė ir įvertino pateiktus paaiškinimus; 4) priėmė sprendimą – dalyvio, nepagrindusio pasiūlytos neįprastai mažos kainos, pasiūlymą atmesti arba, jeigu dalyvis nurodytą kainą pagrindė, leisti jam toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 05 17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

58Atsakovas byloje nagrinėjamu atveju nustatė, kad tiekėjo UAB „ARRO“ pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, todėl paprašė tiekėją pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Tiekėjas pateikė perkančiajai organizacijai neįprastai mažos kainos pagrindimą. Byloje dalyvaujantys asmenys neteigia, kad perkančioji organizacija nepagrįstai vertino, jog trečiojo asmens UAB „ARRO“ pasiūlyme nurodyta neįprastai maža pasiūlymo kaina.

59Kasacinio teismo konstatuota, kad neįprastai mažos pasiūlytos kainos vertinimo rungtyniškumo pobūdis turi būti suprantamas taip, kad perkančioji organizacija turi teisę prašyti, o tiekėjas – pateikti kuo išsamesnius kainos pagrindimo duomenis. Pažymėtina, kad tiekėjai, atsakydami į perkančiųjų organizacijų prašymą pateikti kainos pagrindimą, privalo atsakyti tiek, kiek yra prašomi, tačiau turi teisę pateikti platesnius paaiškinimus, papildomas aplinkybes ar dokumentus. Ar ieškovas tinkamai įvykdė pareigą pateikti „raštišką neįprastai mažos kainos pagrindimą (jos sudėtinių dalių skaičiavimus)“, yra fakto klausimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 05 17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Be to, šios procedūros rungtyniškumas suponuoja ne tik tiekėjo, bet ir perkančiosios organizacijos aktyvumą. Pagal VPĮ ir viešojo pirkimo principus perkančiajai organizacijai nedraudžiama (t. y. ji turi teisę) kreiptis kelis kartus į tiekėją, kad jis pateiktų papildomus duomenis, patvirtinančius jo siūlomos kainos pagrįstumą. Konstatuotina, kad perkančiosios organizacijos formalūs veiksmai, kuriais ji iš tikrųjų nesiekia patikrinti tiekėjo, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pasiūlymo rimtumo arba apskritai nesudaro jam sąlygų paaiškinimams, pagrindžiantiems tokį pasiūlymą, pateikti, pripažintini per se neteisėtais ir pažeidžiančiais viešųjų pirkimų teisiniame reglamentavime įtvirtintas jos pareigas bei viešojo pirkimo principus. Atsižvelgiant į tai, perkančiosios organizacijos ir tiekėjo rungtyniškas bendradarbiavimas reiškia ne tik formalų šalių susirašinėjimą (pirminį ar pakartotinį), bet ir tokio bendradarbiavimo tinkamumą, tiesiogiai nukreiptą į kainos realumą. Taigi perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumas priklauso ne tik nuo to, ar ji vykdo pareigas, išplaukiančias iš VPĮ 40 straipsnio, bet ir nuo to, kaip ji jas vykdo. Neformalus neįprastai mažos pasiūlymo kainos vertinimas (t. y. kreipimasis į tiekėją ir jo paaiškinimo gavimas) aktualus ne tik tokį pasiūlymą pateikusiam tiekėjui, bet ir kitiems dalyviams. Perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti (neatmesti) tiekėjo pasiūlymą dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos turi įtakos ir kitų dalyvių teisėms ir pareigoms, kurių pasiūlymai, atmetus laimėjusį pasiūlymą, galėtų būti pripažįstami nugalėjusiais. Dėl šios priežasties perkančiosios organizacijos sprendimas laikyti, kad tiekėjas pagrindė neįprastai mažą kainą, turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis ir nepalikti pagrįstų abejonių dėl tiekėjo galimybės įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. (Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvaga (II); Teismų praktika Nr.39).

60Atsižvelgdamas į šias Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo teismų praktikoje nuostatas, teismas pripažįsta, kad atsakovas, tik bendrai pareikalaudamas, jog trečiasis asmuo UAB „ARRO“ pagrįstų siūlomus paslaugų įkainius ir pateiktų pasiūlytos kainos pagrįstumą įrodančius dokumentus, informaciją ir kitus su tuo susijusius paaiškinimus, pats nenurodydamas, kurių paslaugų kainos ar kainų sudedamosios dalys leidžia abejoti tiekėjo pasiūlymo realumu, elgėsi gana formaliai. Iš atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2014 12 08 posėdžio, kuriame buvo susipažinta su UAB „ARRO“ pateiktu pasiūlymo kainos pagrindimu ir nuspręsta UAB „ARRO“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu antroje pirkimo dalyje, protokolo, nematyti, kad komisija būtų svarsčiusi bei vertinusi pateiktą kainos pagrindimą, pripažinusi, jog tiekėjas pagrindė neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Teismas, vertindamas trečiojo asmens atsakovui pateiktą Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pasiūlymo įkainių pagrindimą, kuriame kaip nurodo trečiasis asmuo UAB „ARRO“ yra konfidencialios informacijos, konstatuoja, kad aiškaus, konkretaus ir išsamaus atsakovo kad ir formaliai prašyto paslaugų įkainių pagrindimo šiame dokumente nėra. Todėl teismas pripažįsta, kad atsakovas, vertindamas tiekėjo UAB„ARRO“ pasiūlymą pažeidė skaidrumo principus, nepareikalavo, kad šis tiekėjas tinkamai pagrįstų neįprastai mažą pasiūlymo kainą, tiekėjo pateikto neįprastai mažos kainos pagrįstumo neįvertino.

61Kad atsakovas tik labai formaliai vertino trečiojo asmens UAB „ARRO“ pateiktos neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, teismas sprendžia ir iš atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2014-12-11 posėdžio, kuriame buvo svarstoma ieškovės UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko pretenzija, protokole nurodytų duomenų (b.l.3-4, t. V). Šiame posėdyje komisija nesvarstė, ar tikrai UAB „ARRO“ pateikė pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimą, bet svarstė, ar pretenzijoje yra nurodyta duomenų, kurie leistų abejoti pačios komisijos 2011-12-08 priimto sprendimo teisėtumu. Kadangi ieškovė neturėjo galimybės susipažinti su UAB „ARRO“ pateiktu pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimu ir dėl to negalėjo pateikti konkrečių argumentų dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nepagrįstumo, tačiau ir pati komisija 2014-12-08 posėdyje nėra pripažinusi, kad trečiais asmuo UAB „ARRO“ tinkamai pagrindė neįprastai mažą pasiūlymo kainą, teismas vertina, jog perkančioji organizacija ieškovės UAB „Šančių autoservisas“ ir ko pretenziją atmetė nepagrįstai, toks perkančiosios organizacijos sprendimas nėra pagrįstas objektyviais duomenimis.

62Apibendrindamas išdėstytus argumentus, teismas pripažįsta, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2014 11 27 sprendimu pagrįstai atmetė tiekėjų UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pateiktą pasiūlymą atvirame konkurse „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ pirmoje pirkimo objekto dalyje, tačiau pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus neįvertino, kad egzistavo dar viena aplinkybė, kuri buvo pagrindu atmesti tų pačių tiekėjų pateiktą pasiūlymą, kad egzistavo akivaizdžios aplinkybės, dėl kurių atsakovas, kaip perkančioji organizacija privalėjo atmesti ir UAB „ARRO“, UAB „Adampolis“, UAB Aremesta“ ir IĮ „Keleriškių metalistas“ pateiktus pasiūlymus to paties konkurso pirmoje ir antrojoje pirkimo objekto dalyse, tačiau tokių aplinkybių neįvertino, taip pat atsakovas, pažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, nepareikalavo, kad tiekėjas UAB „ARRO“ tinkamai pagrįstų pateiktame pasiūlyme nurodytą neįprastai maža kainą, itin formaliai įvertino šio tiekėjo pasiūlymą, taigi nepagrįstai atmetė ieškovės UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko 2014 12 09 pateiktą pretenziją. Todėl teismas tenkina ieškovės UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko ieškinį ir atmeta ieškovių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ ieškinį.

63Atmesdamas ieškovių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ ieškinį, teismas pripažįsta, kad nėra pagrindo šį ieškinį tenkinti ieškovių atstovės tik teismo posėdyje nurodytų pagrindu – su UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko pasiūlymu pateikti dokumentai ne valstybine kalba (b.l.12-153, t.I), kadangi, kaip paaiškino teismo posėdyje atsakovo atstovė, šiais duomenimis atsakovas, vertindamas paminėto tiekėjo kvalifikaciją nesivadovavo, tinkami kvalifikacijai pagrįsti buvo pateikta pakankamai duomenų.

64Ieškovės ir trečiasis asmuo UAB „ARRO“ pateikė prašymus priteisti jiems turėtas bylinėjimosi išlaidas.

65Teismas iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas priteisia tik ieškovei UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko, kurios ieškinį patenkina, kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims priteisti tokias išlaidas nėra teisinio pagrindo (CPK 93, 98 straipsniai).

66Ieškovė UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko paduodama ieškinį 2014 12 19 sumokėjo 1000 Lt žyminį mokestį ir 2014 12 18 sumokėjo 2000 Lt advokatei už atstovavimą ir dokumentų rengimą byloje. Šios išlaidos ieškovei priteistinos iš atsakovo.

67Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, jis tapo teisėta mokėjimo ir atsiskaitymo priemone Lietuvos Respublikoje. Todėl teismai, savo procesiniuose sprendimuose nustatydami pinigines prievoles, turi nurodyti šių prievolių piniginės išraiškos dydį eurais, taikydami perskaičiavimo kursą ir apvalinimo taisyklę (LR Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 20 str. 4 d.). Atsižvelgiant į tai, teismas bylinėjimosi išlaidas priteisia, skaičiuojant jas eurais (3000 Lt = 868,86 Eur).

68Teismas, priėmęs UAB Šančių autoservisas“ ir Ko ieškinį, tenkino šios ieškovės prašymą ir 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi taikė laikinąją apsaugos priemonę – sustabdė atsakovės viešųjų pirkimų komisijos 2014 12 08 sprendimo dėl sutarties sudarymo su UAB „ARRO“ antroje pirkimo objekto dalyje vykdymą – įpareigojo atsakovą nesudaryti sutarties su UAB „ARRO“, o jei sutartis jau sudaryta, sustabdyti tokios sutarties vykdymą. Priėmęs ieškovių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“, teismas tenkino šių ieškovių prašymą ir taikė laikinąją apsaugos priemonę – sustabdė iki įsiteisės šioje byloje teismo sprendimas atviro konkurso „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 154206) metu atsakovo Kauno apskrities VPK viešųjų pirkimų komisijos priimto sprendimo, apie kurį ieškovė UAB „Technikos gidas“ informuota atsakovės 2014 11 28 raštu Nr. 20-S-3517 ir kuriuo tiekėjas UAB „Šančių servisas“ ir ko pripažintas laimėjusiu pirmojoje pirkimo objekto dalyje ir nutarta su juo sudaryti pirkimo sutartį, vykdymą – įpareigojo atsakovą nesudaryti sutarties su UAB „Šančių servisas“ ir Ko, o jei sutartis jau sudaryta, sustabdyti tokios sutarties vykdymą. Priimdamas sprendimą teismas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą turi išspręsti sprendimu (CPK 150 str. 2 d.). Todėl, priimdamas sprendimą, teismas panaikina ir taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

69CPK 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad priimdamas viešame teismo posėdyje sprendimą ar procesą užbaigiančią nutartį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus asmens, jo privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie žmogaus sveikatą konfidencialumą, taip pat jeigu yra pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugoma paslaptis. Šioje byloje teismas iš atsakovo išreikalavo visą eilę įrodymų, kuriuose jų pateikusių asmenų teigimu yra konfidencialios informacijos. Tokius įrodymus – III tome esančius UAB „ARRO“ atsakovui pateiktus 2014 12 03 Kainų pagrindimą, 2014-10-23 Pretenziją ir 2014-09-29 Pasiūlymą, taip pat IV tome esančius UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko atsakovui pateikto 2014-09-30 Pasiūlymo dalį ir UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ atsakovui pateiktą 2014-09-29 Pasiūlymą, kuriuos teismas laikė ne vieša bylos dalimi jau nagrinėdamas bylą teismo posėdyje, teismas pripažįsta nevieša bylos dalimi, su kuria turi teisę susipažinti tik atsakovo atstovai ir dokumentų atsakovui teikėjai (kiekvienas tik su savo pateiktais įrodymais).

70Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 270 straipsniais, 4239 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

71Ieškovių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ ieškinį atmesti.

72Ieškovės UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko ieškinį patenkinti.

73Panaikinti atsakovo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešųjų pirkimų komisijos 2014 m. gruodžio 8 d. sprendimą, kuriuo atvirame konkurse „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ UAB „ARRO“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu antroje pirkimo objekto dalyje ir nutarta su šia įmone sudaryti pirkimo sutartį.

74Priteisti ieškovei UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko (j.a.k. 135786941) iš atsakovo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (j.a.k. 191008196) 868,86 Eur (aštuonis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus ir 86 centus) bylinėjimosi išlaidų.

75Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 23 d. ir 2014 m. gruodžio 30 d. nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

76Nustatyti, kad bylos dalis, t.y. III (trečiame) ir IV (ketvirtame) bylos tomuose esantys rašytiniai įrodymai – yra nevieša bylos dalis, su kuria susipažinti turi teisę tik atsakovo ir dokumentus atsakovui pateikusių byloje dalyvaujančių asmenų atstovai, tačiau tik kiekvienas su savo pateiktais dokumentais.

77Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Danutei... 2. ieškovė UAB „Šančių servisas“ ir Ko pateikė teismui ieškinį (b.l.... 3. Ieškovės UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pateikė teismui... 4. Pagal ieškovės UAB „Šančių servisas“ ir Ko ieškinį buvo užvesta... 5. Pirmasis ieškinys... 6. Ieškovė UAB „Šančių servisas“ ir Ko ieškinyje nurodė, kad Kauno... 7. Atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pateikė... 8. Atsiliepimą į ieškovės UAB „Šančių servisas“ ir Ko ieškinį (b.l.... 9. Ieškovė UAB „Šančių servisas“ ir Ko pateikė dubliką (b.l. 73-76, t.... 10. Atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pateikė... 11. Trečiasis asmuo UAB „ARRO“ pateiktame triplike (b.l.103, t. I) nurodė,... 12. Antrasis ieškinys... 13. Ieškovės nurodė, kad jos, t.y. UAB „Technikos gidas“ kartu su jungtinės... 14. Atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepime... 15. Ieškovės UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pateikė dubliką... 16. Atsakovas triplike (b.l. 141-142) nurodė, kad su ieškovių ieškiniu... 17. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovės UAB „Šančių autoservisas“... 18. Ieškovių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ ieškinys atmestinas.... 19. Ieškovės UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko ieškinys tenkintinas.... 20. Byloje remiantis dalyvaujančių asmenų pateiktais procesiniuose dokumentuose... 21. 2014 m. liepos 30 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje... 22. Konkursas buvo vykdomas pagal Kauno apskrities vyriausiojo policijos... 23. Konkurso sąlygos nustatė, kad pirkimas skaidomas į 4 pirkimo objekto dalis,... 24. 2014 09 29 Pasiūlymą „Dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo,... 25. 2014 09 29 Pasiūlymą „Dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo,... 26. 2014 09 30 Pasiūlymą „Dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo,... 27. Atsakovo Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariato viešųjų... 28. Trečiais asmuo UAB „ARRO“, atstovaujantis ūkio subjektų grupę, 2014 10... 29. Atsakovo Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariato viešųjų... 30. Atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 2014-11-21... 31. Atsakovo Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariato viešųjų... 32. 2014-11-28 raštu Nr. 20-S-3515 atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis... 33. 2014-11-28 raštu Nr. 3516 atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos... 34. 2014-11-28 raštu Nr. Nr. 20-S-3517 atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis... 35. 2014-12-01 tiekėjas UAB „Technikos gidas“ pateikė Kauno apskrities... 36. 2014-12-03 tiekėjas UAB „ARRO“ raštu Nr. ARR-141203-1 pateikė atsakovui... 37. Atsakovo Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariato viešųjų... 38. 2014-12 08 raštu Nr. Nr. 20-S-3652 atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis... 39. 2014-12 08 raštu Nr. 20-S-3648 atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis... 40. 2014-12-09 ieškovė UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko pateikė atsakovui... 41. Atsakovo Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariato viešųjų... 42. 2014-12 11 raštu Nr. 20-S-3731 atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis... 43. Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalis nustato, kad tiekėjas,... 44. Kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, privalo laikytis Viešųjų... 45. Ieškovės UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ pareiškė... 46. Teismas pripažįsta, kad tokie šių ieškovių pareikšti reikalavimai jų... 47. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinę praktiką dėl reikalavimų tiekėjams... 48. Atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atviro konkurso... 49. Atsakovo viešųjų pirkimų komisija, vadovaudamasi šia konkurso sąlyga,... 50. Tačiau, kaip sprendžia teismas, vykdydamas viešąjį pirkimą, o... 51. Tai, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2014 11 20 posėdyje pripažino,... 52. Teismas pripažįsta, kad atsakovas nesilaikė lygiateisiškumo bei skaidrumo... 53. Taip pat teismas pripažįsta, kad ieškovės UAB „Šančių autoservisas“... 54. Ieškovė nurodė, kad, jos nuomone, trečiojo asmens UAB „ARRO“... 55. Teismas atsižvelgia į tai, kad šiai ieškovei perkančioji organizacija... 56. Kaip matyti iš bylos duomenų, 2014-11-28 raštu Nr. 20-S-3515 atsakovas Kauno... 57. Teismų praktikoje pripažįstama, kad remiantis VPĮ 40 straipsniu,... 58. Atsakovas byloje nagrinėjamu atveju nustatė, kad tiekėjo UAB „ARRO“... 59. Kasacinio teismo konstatuota, kad neįprastai mažos pasiūlytos kainos... 60. Atsižvelgdamas į šias Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo teismų... 61. Kad atsakovas tik labai formaliai vertino trečiojo asmens UAB „ARRO“... 62. Apibendrindamas išdėstytus argumentus, teismas pripažįsta, kad atsakovo... 63. Atmesdamas ieškovių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ ieškinį,... 64. Ieškovės ir trečiasis asmuo UAB „ARRO“ pateikė prašymus priteisti... 65. Teismas iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas priteisia tik ieškovei UAB... 66. Ieškovė UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko paduodama ieškinį 2014 12 19... 67. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, jis tapo teisėta... 68. Teismas, priėmęs UAB Šančių autoservisas“ ir Ko ieškinį, tenkino šios... 69. CPK 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad priimdamas viešame teismo posėdyje... 70. Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 270 straipsniais, 4239 straipsnio 1 dalimi,... 71. Ieškovių UAB „Technikos gidas“ ir UAB „Lenex“ ieškinį atmesti.... 72. Ieškovės UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko ieškinį patenkinti.... 73. Panaikinti atsakovo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 74. Priteisti ieškovei UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko (j.a.k. 135786941)... 75. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 23... 76. Nustatyti, kad bylos dalis, t.y. III (trečiame) ir IV (ketvirtame) bylos... 77. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...